facebook_page_plugin

Baranya vármegye turistaútjai

 Adatok lezárva: 2023. január 31.

 

Megyénkben 1470,71 km jelzett turistaút van, melyek között található országos (Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra) és regionális (Dél-dunántúli Pirostúra) túraútvonal is.

A Mecsekben az első turistautakat még a 19. század végén alakította ki és látta el jelzésekkel a Mecsek Egyesület, a mecseki úthálózat azóta fokozatosan bővült, és nyerte el mai formáját. Később a Mecseken kívül is folyamatosan kezdtek turistautak létesülni, így a Dél-Zselic területén és a Villányi-hegységben. A Villányi-hegység jelenlegi turista útjelzései 1997-98-ban, az Ormánság turistaútjai 2000-től, a Baranyai-dombság és a Geresdi-dombság turistaútjai pedig 2010-2011-től kerültek kialakításra.
Az útjelzések karbantartását, felújítását a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség jelzésfestői végzik, melyhez az MTSZ is támogatást nyújt. A turistautak jegyzékében a szabvány jelzéssel ellátott utak mellett helyet kaptak olyan egyéb, egyedi jelzéssel ellátott ún. tematikus utak is, melyek kialakításában szövetségünk is részt vett.


Az alábbiakban tájegységenkénti bontásban közöljük a vármegye területén futó turistautakat, jelezve azt is, hogy mely utak folytatódnak tovább Somogy, ill. Tolna vármegye irányában.

 


 

 

A Mecseken végigvezető turistautak:

(Nyugati határ: Szentlőrinc – Dombóvár vasútvonal, északi határ: Dombóvár – Bonyhád vasútvonal (Völgységi-patak vonala), keleti és déli határ: 6-os sz. főút)

 

Turista- jelzés MTSZ kód Turistaút útvonala Útvonal hossza (km)
ksav 00-101-002 Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra mecseki szakasza: Abaliget vasútállomás – Abaligeti barlang – volt Petőcz-akna – Jakab-hegy – Remete-rét – Büdös-kút – Fehér-kúti-kulcsosház – Tripammer-fa – Árpád-tető – Hármas-bükk – Hársas-forrás – Bányató – Köves-tető – Zobákpuszta – Hidasi-völgy – Kisújbánya – Óbánya – Stein- malom – 6-os főút, Mészkemencei útelágazás 54,08
psav xx-201-002 Dél-dunántúli Pirostúra mecseki szakasza: Bükkösd, vasútállomás elágazás – Szentdomján – Meleg-mál – Farkas-tető – Petőczpuszta – K sáv elágazás – volt Petőcz-akna – Éger-völgy – Szentkút – Remete-rét – Mandulás – Dömörkapu – Kanta-vár – Rábay-fa – Kánya-forrás – Kőlyuk – Cifra-malom – Sikonda – Mecsekfalu – Mecsekjánosi – Jánosipuszta – Battyán-hegy – Máré-csárda – Máré-vár –  Iharos-kút  –  Pásztor-forrás  –  Dögkút-tető  –  Kappenvasszer  –  Puszta-hegy  – Mecseknádasd, Jókai Mór u. autóbusz-megálló 68,60
zsav 06-401-003 Mecseki Zöldtúra: Pécs-Vasas – Koszonya-tető – Bugyogó-forrás – Sugói-rét – Nagy-forrás-völgy – 66-os főút – Rigó-kút – Tripammer-fa – Páfrányos – Kőlyuk – Zsidó-völgy – Lapis – Közép-Daindol – Ürög felső autóbusz-megálló – Éger-völgy – Mohosi-kis-kút – Éger-tető – Jakab-hegy – Orfű – Mecsek-háza – Lóri-erdészház – Vágotpuszta – Csík-gödör – Sikonda – Temető-dűlő – Új-hegy – Mecsekpölöske – Kisvaszar – Vaskapu – Kisbattyán – Jánosipuszta – Barna-kő – Egregyi-völgy – Lakkeri fenyves – Pusztabánya – Hárs-tető – Somos-hegy – Ötös úti kunyhó – Réka- vár – Stein-malom – Mecseknádasd, Szent István templom 95,29
pker 06-205-005 Dömörkapu – Bertalan-kápolna – Lámpás-völgy – Kantavári-forrás – Rábay-fa – Keresztkunyhó – Meleg-mányi-völgy – Páfrányos – Erzsébet út – mánfai Árpád-kori templom – Mánfa – Komló, Kökönyös – Komló, Kossuth Lajos út – Komló, Kakastelep – Szöge-hegy – Pap-erdő – Magyaregregy – Nyárád – Vörösfenyő- kulcsosház – Szászvár, bányatelep – Szászvár, autóbusz-megálló

 

34,16

 

Összesen 252,13


A Nyugat- és Közép-Mecsek turistaútjai:

(A terület keleti határa: Pécs-Hird – Hosszúhetény – Zobákpuszta – Egregyi-völgy műút)

 

Turista- jelzés MTSZ kód Turistaút útvonala Útvonal hossza (km)
ssav 06-301-007 Tettye – Dömörkapu – Misina – Tubes – Lapis – Vágotpuszta – Bános – Toplica – Mecsekrákos – Malommúzeum – Orfű – Orfű-Abaliget műút elágazás (Orfűi elágazás autóbusz-megálló) – Gubacsos-kulcsosház – ksav elágazás – Abaligeti- cseppkőbarlang 22,00
ssav xx-301-001 Bükkösd, vasútállomás – Szentdomján – Szentdomjánpuszta –  Botos-kúti-erdő  – Boda – Markó-csárda (az útjelzés az Ormánságban tovább folytatódik Mailáthpusztáig) 13,19
kker 06-102-004 Ürög  felső  autóbusz-megálló  –  Éger-völgy  –  Patacsi-mező  –  Szuadó-völgy  –
Abaliget-orfűi műút – orfűi műút-elágazás – Abaligeti-barlang
10,64
kker 06-102-003 Babásszerkövek (phar és khar összekötése) 0,14
kker 06-102-002 Pécsbányatelep, autóbusz-forduló – Fehér-kúti kulcsosház 2,00
kker 06-102-007 Árpádtető, ksav elágazás – Szalonkás – Mecseki Bányász emlékút elágazás – Hősök
tere
2,83
pker 06-202-006 Kismélyvölgy dűlő autóbusz-megálló – Kismély-völgy – psav elágazás 1,70
pker 06-202-004 Tubes – Bányász út, pharelágazás 1,00
pker 06-202-003 p4 jelzésű út – Panoráma út (phar), Jubileumi kereszt 0,39
pker 06-202-002 Sás-völgy – Fövényvájás – psav elágazás 4,26
sker 06-302-002 Gyükés, autóbusz-forduló – Bertalan-kápolna – Dömörkapu – Hóvirág-völgy – Lapis
–  Büdös-kút  –  Orfű  –  Pécsi-tó  nyugati  part  –  Tekeres  –  Herman  Ottó-tó  – Magyarhertelend, fürdő – Magyarhertelend, vasúti megálló
21,70
zker 06-402-006 Pécs, Pálos templom – Mecsek-kapu – Hotel Kikelet – Szaniszló-pihenő – Kis-rét – Kantavár – Rábay-fa – Tripammer-fa, zsav elágazás – Andor-forrás – Zsolnay-kút – Rigó-kút – Pécs, Hősök tere 14,30
zker 06-402-001 „Vásáros út”: Abaliget - orfűi műút elágazás – volt Petőcz-akna 2,63
zker 06-402-002 „Róka út”: Vörös-hegy északi oldal, zhar elágazás – abaligeti műút – ksav elágazás –
Büdös-kút
2,57
zker 06-402-005 Lapis – Remete-rét – lapisi műút (volt Castrum) – Stiglicfogdosó, zsav elágazás 3,38
zker 06-402-007 Farkas-forrás – Éger-tető 1,49
zker 06-402-008 Komló, vasútállomás – Szilvás – Gadányi-tavak – Jánosipuszta, zsav elágazás 5,23
k4 06-104-003 Petőczpuszta – petőczi műút – Nyáras-völgy – ksav elágazás – Abaligeti-barlang 3,7
k4 06-104-006 Hármas-bükk,  ksav elágazás  –  Andor-lak  –  volt  Rücker-akna  –  Pécs-Somogy, autóbusz-forduló 3,6
k4   Sás-völgy, Erdő Háza – pker elágazás 0,21
p4 06-204-007 Dömörkapu – Gyula-akna emlékkő – Lámpás-völgy – Kantavár, psav elágazás 2,40
p4 06-204-006 Rábay-fa – ksav elágazás – Fehér-kúti kulcsosház 0,80
p4 06-204-004 Hetvehely, vasúti megálló– Sás-völgy – Petőczpuszta – Kővágószőlős – Cserkút –
Cserkúti csárda autóbusz-megálló
13,44
p4 06-204-002 Kőlyuk autóbusz-megálló („Kőlyuki betérő” vendéglő) – mánfai Árpád-kori templom 1,35
p4 06-204-001 Meleg-mál-tető,psavelágazás – Boda, ssav elágazás (templom, a.m.) 3,14
p4 06-204-005 phar elágazás – Kőház 0,24
s4 06-304-005 ssav elágazás – Nagy-kő-oldal – Lóri erdészház – Vágoti gerinc, ssav elágazás 5,18
s4 06-304-002 sker elágazás (Kovácsszénájai-tó gátja) – Ravasz-kút – Kovácsszénája 1,26
z4 06-404-005 „Fellbach sétaút”: Havi-hegy, autóbusz-forduló – Vámos Mihály kulcsosház – Ilonka
pihenő – Hotel Kikelet – Kardos úti kulcsosház
2,56
z4 06-404-004 Sugói-rét – Mánfa, Budafa autóbuszmegálló 1,10
khar 06-103-003 Hetvehely, vasúti megálló – Hetvehely – Nyáras-völgy – Virágos-völgy – K sáv elágazás – volt Petőcz-akna – Pálos-kút – Jakab-hegy – Sasfészek – Cserkút 15,82
khar 06-103-004 Kövestető, ksav elágazás – Kövestető kilátó 0,59
khar 06-103-001 Orfű-abaligeti műút elágazás – Balázs-hegyi kilátó 1,26
khar 06-103-002 Jakab-hegy, ksav– Zsongor-kő 0,11
phar 06-203-005 Patacs – Bika-domb –zsav elágazás – Panoráma út – Babásszerkövek – Meredekfő,
p4 elágazás
7,10
phar 06-203-002 „Bányász út”: Lapisi út, psav elágazás – Lapis – Tubes 2,85
phar 06-203-003 Mandulás – Misina 1,44
phar 06-203-004 Sás-völgy – Orbán-csapás – Farkas-tető, psav elágazás 1,99
shar 06-303-002 Pécs, Pálos templom – Mecsek-kapu – Kardos úti kulcsosház – Bánffay Simon út –
Misina nyereg – sker elágazás
3,77
shar 06-303-005 ssav elágazás – Kis-Tubesi kilátó – ssav elágazás 0,16
shar 06-303-001 s4 elágazás – Balázs-hegyi kilátó 0,63
shar 06-303-003 sker elágazás – Napszentély-kilátó – Magyarhertelend 1,97
shar 06-303-004 Dömörkapu – Flóra-pihenő 0,20
zhar 06-403-003 Orfű – Vörös-hegy – Szentkút, autóbusz-forduló 5,47
zhar 06-403-001 Lapis – Sós-hegyi kilátó – zker elágazás 0,69
kkor 06-105-003 Fehér-kúti kulcsosház – Hármas-forrás 0,49
kkor 06-105-015 Tripammer-fa – Melegmányi-völgy – Kánya-forrás 3,47
kkor 06-105-011 Szuadó-völgy,  kker elágazás  –  Szuadó-forrás  –  Laci-forrás  –  Vörös-hegy,  ksav elágazás 0,94
kkor 06-105-009 kker elágazás – Zipernovszky-forrás – sker elágazás 0,63
kkor 06-105-025 ksav elágazás – Bükkös-forrás 0,17
kkor 06-105-027 66-os út, Fessel-kereszt – Körtvélyesi-forrás 0,16
kkor 06-105-028 Szuadó-nyereg (Patacsi-mező, blokkház) – Tixi-forrás 0,33
kkor 06-105-005 Árpád-tető, ksav elágazás – Árpádtetői-forrás 0,70
kkor 06-105-013 khar elágazás – Nyáras-forrás – ksav elágazás 0,14
kkor 06-105-023 ksav elágazás – Lófej – Szarvas-kút – ksav elágazás 2,02
kkor 06-105-014 khar elágazás – Szúnyog-forrás 0,09
kkor 06-105-002 khar elágazás – Csokonay-kút 0,04
kkor 06-105-020 khar elágazás – Lenke-forrás 0,03
kkor 06-105-006 khar elágazás – Kiss Lajos-forrás 0,02
kkor 06-105-021 Gubacsos kulcsosház – Gubacsos-forrás 0,17
kkor 06-105-022 khar elágazás – Pálos-kút 0,11
kkor 06-105-008 k4 elágazás – Andorlaki-forrás 0,15
kkor 06-105-024 ksav elágazás – Kincskereső-forrás 0,18
kkor 06-105-026 kker elágazás – Bagoly-forrás 0,03
pkor 06-205-026 psav elágazás – Kőfejtő-kút 0,35
pkor 06-205-012 psav elágazás – Pipás-forrás 0,25
pkor 06-205-020 pker elágazás – Gyöngy-kút 0,79
pkor 06-205-013 phar elágazás – Miska-forrás – psav elágazás 0,23
pkor 06-205-003 phar elágazás – Árnyas-forrás 0,71
pkor 06-205-023 psav elágazás – Gégen-kút 0,49
pkor 06-205-007 Szentkút, autóbusz forduló – Kancsal-forrás 0,19
pkor 06-205-002 psav elágazás – Egészség-forrás 0,25
pkor 06-205-017 Sikondai pihenőpark, psav elágazás – Laura-forrás 0,78
pkor 06-205-005 phar elágazás – déli Farkas-forrás 0,10
pkor 06-205-022 Kálmán-forrás – pker elágazás – Jószerencsét-forrás 0,55
pkor 06-205-015 psav elágazás – Húsvét-forrás 0,46
pkor 06-205-006 psav elágazás – Cigány-forrás (Sás-völgyben) 0,10
pkor 06-205-025 psav elágazás – Margit-forrás 0,25
pkor 06-205-004 psav elágazás – Sziklás-forrás 0,01
pkor 06-205-016 pker elágazás – Széchenyi-forrás 0,02
pkor 06-205-009 pker elágazás – Kismélyvölgyi-forrás 0,06
pkor 06-205-008 psav elágazás – Fenyves-forrás 0,01
pkor 06-205-021 psav elágazás – Négybarát-forrás 0,04
skor 06-305-005 kker elágazás – Sárkány-kút – Orfű, Camping bejárati út a.m. sker elágazás 1,32
skor 06-305-003 sker elágazás – Turista-forrás 0,07
skor 06-305-006 sker elágazás – Kantavári-forrás 1,36
skor 06-305-002 sker elágazás (Füstös-lik után ) – Horgász-forrás 0,09
skor 06-305-004 sker elágazás – Ravasz-kút 0,04
skor 08-305-004 ssav elágazás – Botos-kút 0,08
zkor 06-405-019 Jakab-hegy – Mohosi-kis-kút 2,85
zkor 06-405-006 Pécsbányatelep, autóbusz forduló – zker elágazás – Andor-forrás – Tripammer-fa 2,22
zkor 06-405-012 Lapis – Nagy-Daindol – Isten-kút 2,63
zkor 06-405-008 Koszonya-tető, zsav elágazás – Kőszegi-forrás 0,57
zkor 06-405-014 zsav elágazás – Hármasbükk-forrás 0,13
zkor 06-405-009 Orfű, zhar elágazás – Sárkány-forrás 0,11
zkor 06-405-003 Sikonda, zsav elágazás – Bányász-forrás 0,25
zkor 06-405-022 Lóri, zsav elágazás – Lóri-forrás 0,28
zkor 06-405-021 zsav elágazás – Darázs-kút 0,11
zkor 06-405-001 zsav elágazás – Szent Imre-forrás 0,14
zkor 06-405-005 zsav elágazás – Avar-kút 0,69
zkor 06-405-010 Bikfa-forrás – Kecskehát – Vágotpuszta – Koponya-kút II. – Koponya-kút I. 3,98
zkor 06-405-016 zsav elágazás – Dagonyászó-forrás 0,10
zkor 06-405-007 zker elágazás – Rigó-kút 0,06
zkor 06-405-004 zsav-zker elágazás – Bokor-forrás 0,07
zkor 06-405-013 zsav elágazás – Barátság-forrás 0,06
zkor 06-405-018 zsav elágazás – Hársas-forrás 0,03
kl 06-107-001 Rózsa-hegy, ksav elágazás – Cinke-tanya emlékkő – Vörös-hegy, ksav elágazás 1,40
pl 06-207-004 Lámpás-völgy, p4 elágazás – Északi-táró emlékkövek 0,17
pl 06-207-001 Lámpás-völgy, p4 elágazás – Gyula-akna emlékkő 0,05
pl 06-207-002 psav elágazás – Kanta-vár romjai 0,15
pl 06-207-003 psav elágazás (Petőcpusztától K-re) – Döröm-cseri templomrom 0,39
emlekmu piros 06-209-001 psav-zsav elágazás – Magyarok kunyhója emlékhely 0,08
emlekmu zold 06-409-001 z4elágazás (Miléva út) – Sári pihenő 0,21
pomega 06-206-002 psav elágazás – Kőlyuk barlang 0,03
zomega 06-406-001 zsav elágazás – Pécsi barlangkutatók forrása – Vízfő-barlang 0,24
kek vissza 06-111-002 Sás-völgy, Erdő Háza erdei iskola – Baksa út – Lófej – Nyáras-völgyi vadászház –
Sás-völgy, Erdei iskola
7,41
kek vissza 06-111-005 Volt Rücker-aknai külfejtés tava (25-ös tó) körül 1,71
pir vissza 06-211-001 Sás-völgy, Erdő Háza erdei iskola – Cserma-oldal – Cigány-forrás – Sás-völgy, Erdő
Háza erdei iskola
4,41
sarga vissza 06-311-002 Sás-völgy, Erdő Háza erdei iskola – Cserma – Sás-völgy, Erdő Háza erdei iskola 3,37
sarga vissza 06-311-001 Rotary körsétány (a Kis-Tubes – Tubes körül, ssav elágazás –ssav elágazás) 3,39
  belyegzo kek.1 06-110-007 ksav elágazás (Abaliget) – cseppkőbarlang 0,04
 kalapacs   Mecseki Ércbányász Emlékút: I-es üzem – III-as üzem – Kővágószőlős – Tótvár ilégakna – II-es üzem – IV-es üzemi légakna – V-ös üzem 25,6
 kalapacs   Mecseki Szénbányász Emlékút nyugat- és közép-mecseki szakasza: Lámpásvölgy – Karolina külfejtés – Pécsbánya – Széchenyi-akna – Hősök tere – György- akna – István-akna – Somogy – Vasas-bányatelep – Petőfi-akna – Kövestető – Zobák-akna – Egregyi-völgy, Hidasi-völgy bejárat 35,3
 mokus1   Mókus tanösvény: Árpád-tető, Mókus Suli erdei iskolától kiindulva – körtúra 3,70
Összesen 312,88


A Kelet-Mecsek turistaútjai:

(A terület nyugati határa: Pécs-Hird – Hosszúhetény – Zobákpuszta – Egregyi-völgy, műút)

 

Turista- jelzés MTSZ kód Turistaút útvonala Útvonal hossza (km)
ssav 06-301-004 Kárász, autóbusz-megálló – Vörösfenyő kulcsosház – Dobogó – Dögkút-tető – kker elágazás – Cigány-hegy – Miske-tető – Diós-kút – Püspökszentlászló – erdészeti út – Zengő – Csiger-gödör – Pécsvárad, rk. templom – Pécsvárad, autóbusz váróterem 19,04
kker 06-102-008 Komló, Szilvás – Cseresznyák – Zobák-akna – Pintó-tető – Fehér-part – Egregyi-völgy, műút – Hidasi-hát – Lakkeri-fenyves – Dögkút-tető – Farkas-árok – Váraljai erdészház – Váraljai-parkerdő – Váralja – Váralja, műút elágazás a.m.
(Megjegyzés: Komló, Szilvás – Egregyi-völgy, műút szakasz a Közép-Mecsek területén vezet)
20,77
kker 06-102-009 Pécsvárad,  autóbusz  váróterem  –  Rockenbauer  Pál  sírja  –  Zengővárkony  –  phar elágazás – Fodor-gyöp – Varasdi-földek, ksav elágazás 9,56
pker 06-202-007 Zengővárkony, 6-os sz. főút, autóbusz-megálló – Pécsvárad – Ruzsama – ssav elágazás – Komlós-völgy – Réka-kunyhó – Réka-völgy – Stein-malom – Puszta-hegy, psav elágazás – Kappenvasszer, psavelágazás – Kecske-hát – Szederfa – Meleg- oldal – Nagymányok, autóbusz-megálló 24,14
pker 06-202-001 Várvölgy, Iharos-kút – Németdöglés – Somosi-kút 1,56
sker 06-302-001 Jánosipuszta – Szöge-hegy – Pintó-tető – Zobákpuszta – Takanyó-völgy – Kis-kaszáló – Hidasi-völgy – Csurgó – Hidasi-hát – Vár-völgy (Máré-forrás) – Akai-tető – zker elágazás – Somosi-kút – Szószék, ssav elágazás – Nagy-hegy (zkerelágazás) – Vörös-cser – Váraljai erdészház – Váraljai tavak – Szederfa – Meleg-oldal – Magyar- hegy – Hidas
(Megjegyzés: Jánosipuszta – Zobákpuszta szakasz a Közép-Mecsek területén vezet)
35,78
zker 06-402-009 Vékény – Csepegő-árok – Vörösfenyő kulcsosház – Akai-tető – Várvölgy, Iharos-kút
– Szederindás-kút – Balázs orma – Hidasi-völgy – Betyár-forrás– Pusztabánya – Csengő-hegy – Pap-rét – Kövestető, autóbusz megálló – Vasas, Petőfi-akna – Vasasi- árok, zsav elágazás
(Megjegyzés: Kövestető, autóbusz megálló – Vasas, Petőfi-akna – Vasasi-árok, zsav elágazás szakasz a Közép-Mecsek területén vezet)
21,85
zker 06-402-003 Pécsvárad, Tanya csárda (Dombay-tó autóbusz-megálló) – Dombay-tó – Pécsvárad, ref. templom – Somogyi út – Antalkép – Réka-völgy – Vadászlak – Döngölt-árok – Óbánya – Farkas-árok – Bargyag, s4 elágazás – Dóra-irtás – Máza, k4 elágazás – Máza, bejárati út autóbusz-megálló 20,27
k4 06-104-002 Óbánya – psav elágazás – Kappenvasszer – Váraljai erdészház – sker elágazás – Máza,zker elágazás 6,56
k4 06-104-001 Zobákpuszta – Pap-rét – Szentlászlói-völgy – Püspökszentlászló – Réka-kunyhó –
Somos-hegy (Szamár-pihenő) – Kisújbánya, ksav elágazás
10,85
s4 06-304-003 Várvölgy autóbusz-megálló – Szép-erdő – Vörösfenyő kulcsosház 3,66
s4 06-304-004 Magyar-hegy, sker elágazás – Kismányok, autóbusz-megálló 1,32
z4 06-404-001 Hosszúhetény – Püspökszentlászló, Bazsarózsa kulcsosház 3,93
z4 06-404-002 Szászvár – Csiszár-tető – Csepegő-árok, zker elágazás 3,27
z4 06-103-005 ksav elágazás – Takanyó-völgy bejárata – Kis-kaszáló – Pusztabánya – Kis-tóti-völgy – Püspökszentlászló, Zichy-kereszt – Völgyi-rétek, z4 elágazás – shar elágazás
– Zengő
9,49
z4 06-203-001 kker elágazás – Legénysír – Réka-völgy, pker elágazás 3,43
z4 06-303-006 Hosszúhetény – Potor-hegy – khar elágazás – Zengő 3,91
z4 06-303-007 ssav elágazás – Dobogó 0,13
z4 06-403-004 Szászvár –  Kantár-hegy – Somlyó  –  ssav elágazás –  Dobogó  –  Dögkút-tető  –
Cigány-hegy – Miske-tető – Kisújbánya
8,68
zhar 06-403-002 Óbánya, Döngölt-árok, zker elágazás – Óbányai-kilátó – Langehöhe, zsav elágazás 1,01
kkor 06-105-001 k4 elágazás – Gizella-forrás 0,18
kkor 06-105-019 kker elágazás (Baglyas-kunyhó) – Baglyas-forrás 0,26
kkor 06-105-029 ksav elágazás – Szürke-forrás 0,10
kkor 06-105-016 kker elágazás – Vadvirág-forrás 0,05
kkor 06-105-018 k4elágazás – Szőke-forrás 0,02
kkor 06-105-012 ssav-k4 elágazás – Korsoma-forrás 0,04
kkor 06-105-010 kker elágazás – Jágerok kútja 0,03
kkor 06-105-004 kker elágazás – Kalán Miska kútja 0,01
pkor 06-205-018 Magyaregregyi műút – Sín-gödör – Szederindás-kút – Hidasi-forrás 4,11
pkor 06-205-001 pker elágazás – Kedves-forrás 0,20
pkor 06-205-011 psav elágazás – Lobogós-kút 0,13
pkor 06-205-024 Szászvár, volt bányatelep, pker elágazás – Pringli-forrás 0,13
pkor 06-205-014 psav elágazás – Pásztor-forrás 0,04
pkor 06-205-019 pker elágazás – Disznós-kút 0,05
pkor 06-205-010 pker elágazás – Somosi-kút 0,01
skor 06-305-001 Vörösfenyő kulcsosház – Balincai-kút – Gyilkos-tó – zker elágazás 3,37
skor 06-305-007 sker elágazás – Takanyó-forrás 0,01
skor 06-305-008 sker elágazás – Lencse-kút 0,13
skor 06-305-011 skerelágazás (Akai-tető) – Cikai-forrás 0,20
skor 06-305-010 ssav elágazás – Mária-kápolna – Zarándok-kút 1,11
skor 06-305-012 ssav elágazás – Derzsó-forrás 0,23
zkor 06-405-020 Vörösfenyő kulcsosház – Nyomákói-kút 0,50
zkor 06-405-011 Ötös úti-kunyhó (zker elágazás) – Hidegkúti-forrás 0,65
zkor 06-405-015 zker elágazás – Kisnádasdi-forrás 0,11
zkor 06-405-002 zker elágazás – Betyár-forrás 0,05
zkor 06-405-017 zker elágazás – Csöpögő-forrás 0,04
pl 06-207-005 psav elágazás – Máré-vár 0,12
kl 06-107-002 Pusztabánya – Üveghuta romjai 0,10
kl 06-107-003 Váralja, kker elágazás – Vár-fő-hegy 0,74
zl 06-407-003 Máza, zker elágazás – Koromszói apátság romjai 1,02
 belyegzo kek.1 06-110-004 ksavelágazás – Vargánya-tanya erdei táborhely (Zobákpuszta) 0,06
pecset piros 06-210-001 psav elágazás (Pásztor-forrás) – Erdészház 0,02
 pecset zold    Dombay-tó, zker elágazás – Zengő Ifjúsági Tábor 0,09
 kalapacs   Mecseki  Bányász  Emlékút  kelet-mecseki  szakasza:  Egregyi-völgy,  Hidasi-völgy bejárat – Vár-völgy – Vörösfenyő-kulcsosház – Szászvár, Bányászati Múzeum 13,7
 skociai2   Skóciai Szent Margit emlékút: Stein-malom, Skóciai Szent Margit Emlékkereszt –
Réka-vár – Ötös-úti kunyhó – Szép Ilonka-kilátó – Antalkép – Pécsvárad, vár
10,0
 uveges   „Üvegesek útja” tanösvény: Hosszúhetény – Pusztabánya – Kisújbánya – Óbánya 12,0
Összesen 258,82

 


 

Az Észak-Mecsek (Baranyai-hegyhát) turistaútjai:

 

Turista- jelzés MTSZ kód Turistaút útvonala Útvonal hossza (km)
pker xx-202-001 „Hat torony körtúra”: Vásárosdombó, vasútállomás – Tarrós – Tékes – Vas Mihály-hegy – Kisvaszar – Ág – Baláta – Hódos-mező – Gerényes – Vöcsök-tető – Vásárosdombó, vasútállomás 30,39
p4 09-204-002 Hosszú-erdő, Z sáv elágazás – Vár-hegy – Igaz-tető – Kisvaszari műút – Baranya-csatorna – megyehatár (a p4 jelzés baranyai szakasza) 8,48
Összesen 38,87 


 

A Geresdi-dombság Baranya vármegyében futó turistaútjai:

(Északi határ: Dombóvár – Bátaszék vasútvonal, keleti határ: vármegyehatár, déli határ: Erdősmecske – Véménd műút, nyugati határ: 6-os sz. főút Bonyhádig)

 

Turista- jelzés MTSZ kód Turistaút útvonala Útvonal hossza (km)
ksav 00-101-002 Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra szakasza: 6-os főút, Mészkemencei útelágazás – Apátvarasdtelep – Hesz-kereszt – Héthárs-pihenő – Harsányi-kereszt – Tolna vármegye határa 11,07
psav xx-201-002 Dél-dunántúli  Pirostúra szakasza:  Mecseknádasd,  6-os  főút  –  Vár-hegy  (Schlossberg) – Hosszú-tető – Borovicska-hegy – Ófalu – Cikó, kültelek (Eszterpuszta) 10,58
ssav xx-301-003 Baranya-Tolna vármegyehatár – Hármaskúti-rész – Véménd (a jelzés ÉK-i irányban a megyehatártól, Tolna megyében Szekszárdig, déli irányban Véméndtől a Baranyai- dombságban (Baranyai Sárgatúra) Kátolyig vezet) 3,40
ssav 08-301-003 Hidas-Bonyhád vasútállomás – 6-os sz. főút – Kishidas – János-lak – Berekaljapuszta
– Berekalji erdő (a ssav jelzésű út baranyai szakasza)
6,13
zsav 08-401-004 Baranyai Zöldtúra: Feked, am. – Fekedi-erdő – Harsányi-kereszt – Ófalu – Hesz-kereszt – Erdősmecske – Erdősmecske, volt vasútállomás (Erdősmecske, kültelek am.) – Kisgeresd – Geresdlak, am.  (A jelzés a Baranyai-dombságban Máriakéméndig folytatódik.) 23,50
p4 08-202-002 Összekötő út Hidastól D-re: psav elágazás – Kereszt-dűlő – ssav elágazás 1,49
k4 08-104-005 ksav elágazás – Mecseknádasd 1,81
s4 08-304-002 Baranya-Tolna vármegyehatár, ssav elágazás – Holló-tető – István-kunyhó – Trefortpusztai műút,zold visszaelágazás 1,46
kkor 08-105-004 ksav elágazás, Héthárs-pihenő – Tőkés-kút 0,60
kkor 08-305-003 Véménd – szerb kápolna romjai – Szent-kút 1,71
zkor 08-405-003 zsavelágazás – Dérvölgyi-forrás 0,69
shar 08-303-002 Véménd, körforgalom – Határ-földek – volt Dömörkapu, erdei temető – vármegyehatár (tovább folytatódik Tolna vármegyében: Ellető-völgy – Schleiher-sír – ksav elágazás) 3,73
kek vissza 08-111-004 Feked – Pest-kereszt – Harsányi-kereszt  10,43
zold vissza 08-411-001 Feked – Schmidt-kereszt – Jakabéczy-kereszt – Weber-kereszt – Jachek-kereszt –
István-kunyhó, elágazás – Harang-tető – Stiller-kereszt – Feked
(az útvonal egy része, az Erdősmecske – Véménd műúttól délre 4,7 km hosszan a Baranyai-dombság területén vezet)
12,53
emlekmu zold.2 08-409-001 Fekedi elágazás, zold vissza- Feked - zold visszaelágazás Feked északi részén 3,03
kapolna zold 08-408-001 zold visszaelágazás (Jakabéczy-kereszt) – Rops-kereszt 0,40
Öszesen 92,56

 


 


A Baranyai-dombság turistaútjai:

 

Turista- jelzés MTSZ kód Turistaút útvonala Útvonal hossza (km)
ssav xx-301-003 Baranyai Sárgatúra: Véménd – Palotabozsok – Mária-kápolna, Szent-kút – Somberek – Sombereki horgásztó – Templomrom – Görcsönydoboka – Nagy fa – Szabari-erdő – Szabari erdészház – Molnárhegyi vadászház – Kisnyárád – Szent János-kápolna – Erdősmároki halastavak – Liptód – Liptódpusztai-völgy – Váralja – Kátoly, Ruzsek-malom
(a jelzés É-i irányban a Geresdi-dombság területén a megyehatárig, onnan Tolna vármegyében Szekszárdig vezet)
46,71
zsav 08-401-004 Baranyai Zöldtúra: (Geresdi-dombság: Feked – Geresdlak) – Geresdlak, autóbusz-megálló – Hidáki-völgy – Maráza – Mária-kápolna elágazás – Lókúti-pihenő elágazás – Liptód – Nógrád-völgyi kanyar – Váralja – Törökvári pihenőhely, kl elágazás – Halastó – Máriakéménd, autóbusz-megálló 20,7
kker 08-102-002 Máriakéménd, Nagy-pincesor, kek visszaelágazás – k4 elágazás (összekötő út) 0,06
k4 08-104-003 Szederkény – szederkényi pincesor – Szőlő-hegy – Monyoród – Margaréta-szobor – Máriakéménd, déli pincesor, k4 elágazás – Új-hegy – Máriakéménd, autóbusz-megálló 6,23
s4 08-304-001 Szabari-erdő, ssavelágazás – Natúr Életmód tanya – Székelyszabar, autóbusz-megálló. 1,20
z4 08-404-002 zsav elágazás, Lókúti-rét – Erdősmároki-halastó – Erdősmárok, autóbusz-forduló 2,51
shar 08-303-001 Liptódpusztai-völgy, ssav elágazás – Péter-sarok – Kéméndi-tető – kl elágazás 2,03
kkor 08-105-005 Máriakéménd, kegytemplom – Templom-forrás 0,31
kkor 08-105-001 kl elágazás – Vályús-forrás 0,02
skor 08-305-002 Véménd, ssav elágazás – Ötvályús-forrás 0,57
skor 08-305-001 Liptód, bolt (ssav elágazás) – Liptódi-csorgó 0,10
zkor 08-405-004 zsav elágazás – Mária-forrás 0,26
zkor 08-405-001 zsav elágazás – Lókúti-pihenőhely 0,06
zkor 08-405-002 Máriakéméndi halastó, zsav elágazás – Lankás-forrás 0,53
kek vissza 08-111-002 Máriakéménd, autóbusz-megálló – Kéméndi-csorgó – Nagy-pincesor – Lankás-dűlő, zsav elágazás – Kegytemplom – Máriakéménd, autóbusz-megálló 6,70
kl 08-107-001 Nagy-pincesor, kek vissza elágazás – sharelágazás – Vályús-forrás – Törökvári-pihenő –
Török-vár romjai
2,68
kapolna kek 08-108-001 Új-hegy, k4 elágazás – Héhwald-kereszt, volt Szent-kút 0,11
 emlekmu sarga 08-309-001 Kéméndi-tető – Liptódi-szegély, Katolebergi-képoszlop 0,32
 emlekmu sarga 08-309-002 Molnár-hegyi vadászház – Mária-képoszlop 0,69
 emlekmu zold.2 08-409-002 Kisgeresd, zsav – 300 éves akácfa 0,37
  pohar   Liptód, Dobó István utca – pincesor 0,80
Öszesen 92,96

 


 


A Dél-Zselic turistaútjai:

(Déli határ: 6-os sz. főközlekedési út, keleti határ: Szentlőrinc – Dombóvár vasútvonal, nyugati és északi határ: Baranya-Somogy vármegye határa)

 

Turista- jelzés MTSZ kód Turistaút útvonala Útvonal hossza (km)
ksav 00-101-002 Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra dél-zselici szakasza: Abaliget vasútállomás – Király-vágás – Hollófészek elágazás – Nagymátéi elágazás – Alsókövesd – Felsőkövesd – Szabás – Csepegő, kkor elágazás (vármegyehatár) – Tótvárosi erdő, Nagytótváros (vármegyehatár) 23,11
psav xx-201-002 Dél-Dunántúli Pirostúra dél-zselici szakasza: Bükkösd, vasútállomás elágazás – Nádasdy-telep – Dinnyeberki – Kisibafa – Ibafa – Szentmártoni halastó – Terecseny, volt vasúti megálló – Antalszállás, 67-es sz. főút (vármegyehatár) 25,38
ssav 09-301-001 Szigetvár,  Szilvási  csárda  –  Zsibóti-szőlőhegy  –  Szerb-hegy  –  Sebesi-erdő  –
Almáskeresztúr – Ibafa – Szentmártoni-tető – Horváthertelend – Rasztina – Szabás
19,01
zsav 09-401-003 Visnyeszéplak, vármegyehatár – Vitorágpuszta – vármegyehatár (a zsav jelzés baranyai szakasza) 2,25
zsav 09-401-001 Gödre, Kossuth. u. - Ady E, u. elágazás – Sárkány-tói-erdő, psav elágazás (vármegyehatár, a zsav jelzés baranyai szakasza) 4,36
kker 09-102-001 Terecseny – p4 elágazás – sasréti erdészeti út – Kis-Pap-domb – Tótvárosi-erdő, Nagytótváros (ksav elágazás) 6,96
kker 09-102-002 Szabás, ksav elágazás – Szent István-forrás – Szágyi-halastavak – Éger-kút – K sáv elágazás 5,61
pker 09-202-001 Almamellék, ibafai műút (psav elágazás) – Hársfás út – Sas-rét – p4 elágazás – Pap- domb (kker elágazás) (a jelzés tovább folytatódik Somogy vármegyében Bőszénfáig) 6,88
pker 09-202-003 kker - p4 közötti összekötő út 0,52
sker 09-302-001 Zsibóti szőlőhegy, ssav elágazás – Mozsgó, autóbusz-megálló 2,83
zker 09-402-001 Ezüsthárs tanösvény – Szerb-kunyhó (Rászta) – ssav elágazás – Ezüsthárs tanösvény 3,36
k4 09-104-001 Sas-rét – Kis-Ördöglik (kker elág.) 2,33
k4 09-104-002 ksav elágazás – Nagymáté – Postás út – Szentmártoni-tető, ssav elágazás – Ibafa 7,13
k4 09-104-003 Szentkatalin – ksav elágazás 2,17
p4 09-204-001 Sas-rét – erdészeti út – Terecseny – Terecseny, volt vasúti megálló (psav elágazás)

4,39
s4 09-304-001 Bükkösd vasútállomás – Bükkösd, P sáv elágazás – Kecske-hát, psav elágazás –
Korpád – Kisibafa – Puszta-Korpádi erdő – Négyes-út – Rasztina (ssav elágazás)
12,26
khar 09-103-001 ksav elágazás – Hollófészek 0,23
phar 09-203-001 Baranyajenő – Hármashatár, kopjafa (psav elágazás) 3,74
zhar   Ezüsthárs tanösvény – Aranyos (volt mozsgói kilátó) 0,40
zhar   ssav-zkerelágazás – volt szerb őrtorony 0,20
kkor 09-105-004 ksav elágazás – Tóth-forrás 0,42
kkor 09-105-001 Terecseny, kker elágazás – Aligvár-forrás 0,24
kkor   Sasrét – Feri-forrás 1,08
kkor 09-105-003 kker elágazás – Szt. István-forrás 0,09
pkor 09-205-001 pker elágazás – Jámborka-forrás 0,06
skor 09-305-001 Szigetvár vasútállomás – Kumilla-forrás 2,61
kek vissza 09-111-001 Nagymáté – Hollófészek elágazás – Kán – Gorica – volt Ratkóczapuszta – Puszta- korpádi-erdő – Nagymáté 15,83
 forrasjel   Nagymáté, Fekete István Füvészkert – Ödön-forrás – Felsőkövesd („Fekete István emlékösvény”) 2,26
tolgyfalevel kek   Nagymáté, Fekete István Füvészkert – ksav elágazás („Fekete István emlékösvény”) 0,72
 kereszt   Bakóca,  Káni  kereszt  –  Bakóca,  autóbusz-forduló  –  Tatárugrató,  Ksáv  elágazás („Fekete István emlékösvény”) 2,10
 harslevel   „Ezüsthárs” tanösvény: Mozsgó, Szent-kút – László-forrás 7,67
Öszesen 166,20
 

 

A Villányi-hegység turistaútjai:

 

Turista- jelzés MTSZ kód Turistaút útvonala Útvonal hossza (km)
ksav 08-101-001 Villány vasútállomás – Szoborpark – Csillag-völgy – Vylyan-pincészet – Siklósi-völgy – Bika-rét – Vokány vasútállomás – Hosszú-rét – Kopasz-hát – Csukma-gerinc – Tenkes-hegy – Tenkes csárda – Kopasz-hegyi-kilátó – Diósviszló (az útvonal az Ormánságban folytatódik Sellyéig) 36,66
psav 08-201-001 Vokány vasútállomás – Csukma-hegy, emlékkereszt – Gyűdi-nyereg, ksav elágazás
– Máriagyűd – Máriagyűd, volt vasúti megálló – Harkány, autóbusz-állomás
10,87
ssav 08-301-001 Túrony, autóbusz-megálló – Alsó-Avas – Bisse, Szőlőhegy autóbusz-megálló – Tenkes-hegy – Csodabogyó tanösvény, Pyber-gunyhó – Máriagyűd – Siklósi borút, Szentkút – Akasztó-domb – Csukma, emlékkereszt (psav elágazás) 11,77
zsav 08-401-001 Nagy-hegy, ksav elágazás – Csarnóta – Túrony, túraállomás – Avas-alja – Alsó- Avas – Bissei szőlőhegy, autóbusz-megálló (ssav elágazás) – Bisse – kker elágazás – Kistótfalu, pincesor (Szőlőskert) – Hosszú-rét – Csicsó-hegy (psav elágazás) 13,25
kker 08-102-003 Tenkes gerinc, psav elágazás – ksav elágazás – Kistótfalu pincesor, zsav elágazás 1,96
kker 08-102-004 Palkonya vasúti megálló – Szent Bertalan kápolna – Siklósi-völgy, ksav elágazás. 2,14
pker 08-202-001 Siklós-Harkány műút, benzinkút – Siklós, autóbusz állomás 2,22
sker 08-302-001 Máriagyűd,  autóbusz-forduló  –  református  templom  –  pharelágazás  –  Mária-hát, nyereg (ksav kereszteződés) – zsav elágazás (Bissétől DK-re) 3,19
sker 08-302-002 Túrony, Avas-alja (zsav elágazás) – Túrony, Árpádkori templom (ssav elágazás) – Szőlőhegy, lokátorhoz vezető műút (ssav elágazás) 1,99
sker 08-302-003 ssav elágazás (Szent-kút) – Csukma-dűlő, ssav elágazás 0,93
k4 08-104-002 Kistótfalu vasúti megálló – Hosszú-rét (ksav elágazás) 1,63
p4 08-204-001 Máriagyűd, Petőfi tér – „Siklósi szőlők” vasúti megálló – Siklós, autóbusz pályaudvar 3,04
khar 08-103-001 Útjelző tábla, ksav-ssav elágazás – lokátorhoz vezető műút – műút, ksav-ssav elágazás 0,73
phar 08-203-001 Máriagyűd, Petőfi tér – kegytemplom – Fájdalmas Szűzanya szobra – sziklás (sker) –
Mária-hát, nyereg (ksav kereszteződés
1,14
pir vissza 08-211-002 Máriagyűd, (Petőfi tér) – kegytemplom – Fájdalmas Szúzanya szobra – kálvária – (Máriagyűd, Petőfi tér) 0,94
Öszesen 92,46

 


 

Az Ormánság turistaútjai:

 

Turista- jelzés MTSZ kód Turistaút útvonala Útvonal hossza (km)
ksav 08-101-001 (Az útjelzés Villány vasútállomástól Diósviszlóig a Villányi-hegység területén vezet) Diósviszló – Drávaszerdahely – Drávacsehi – Drávapalkonya – Mailáthpuszta – Vejti, kikötő – Háromfa, egykori őrs – Drávasztára – Sellye vasútállomás 61,97
ssav xx-301-001 Mailáthpuszta autóbusz-forduló – Mailáthpuszta, kulcsosház – Szaporca – Csákányos dűlő – Kórós – Hegyszentmárton – Baksa – Baksai-erdő – Bicsérd – Markó-csárda (az útjelzés a Mecsekben folytatódik Bükkösd vasútállomásig) 43,58
zsav 08-401-002 Vajszló – Cseri-erdő – Kisszentmárton – Mailáthpuszta – Mailáthi horgásztó – Cún –
Szaporca – Tésenfa – Drávacsehi
25,93
kker 08-102-005 Diósviszló autóbusz-megálló – Hegyszentmárton üdülőfalu (ssav elágazás) 6,20
k4 08-104-001 Sámod – Sámodi elágazás – Mailáthpuszta, kulcsosház 7,54
z4 08-404-001 zsav elágazás, Cseri-erdő – Baranyahídvég, templom 1,37
kek vissza 08-111-001 Mailáthpuszta – Dráva-part – horgásztó – Mailáthpuszta, kulcsosház 4,75
sarga vissza 08-311-001 Mailáthi horgásztó – Kisinci-tó (Ó-Dráva-meder) – Mailáthi horgásztó 12,49
Öszesen 163,83

 

 

Alkategóriák