facebook_page_plugin

Megtartottuk küldöttgyűlésünket

 

Február 10-én már az előre meghirdetett időpontban, 9 órakor határozatképes volt a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség küldöttgyűlése, s a Balokány-liget PEPITA Kultúrtere megtelt a tagszervezetek vezetőivel, tagságának képviselőivel, érdeklődőkkel és vendégekkel. A hagyományoknak megfelelően Tóth Klára elnök köszöntötte a megjelenteket, köztük a Tolna megyei Természetbarát Szövetség tagjait, Dománszky Zoltánt, Jakab Albertet, Bischoff.Tamást. Ezután a kiadott napirendnek megfelelően zajlottak az események. Strasser Péter levezető elnök, a BMTSZ alelnöke vezényelte a teendőket, közben Nagy Balázs, a BMTSZ elnökségi tagja az év eseményei során készített fotókat vetítette.

közgyules

Fényképek: Nagy Balázs

 

 

 

A szöveges beszámoló elfogadása előtt azokat a természetjárókat köszöntöttük, akik 2017.december 11-én a Hegyek Napja alkalmából meghirdetett programon a Jakabhegyen eredményesen megoldották a Strasser Péter által összeállított, komoly fejtörést igénylő rejtvényt. A rejtvény megfejtése a sárgasávos hegyi szitakötő volt. Az eredményes megfejtők, akik egy hőszigetelt poharat kaptak ajándékba:

Balog Árpád (Tenkes TE)
Bosnyák Gabriella (Tenkes TE)
Ujságh Zsolt (Tenkes TE)

Ámán Erika (Mecsek Egyesület),
Kolin Edit (Dráva TSE)

E ritka, szép, védett rovar Magyarországon csak a Melegmányi-völgyben és Zobákpuszta mellett fordul elő.

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a szöveges beszámolót (lásd honlap). Ezután a szövetség anyagi helyzetét, gazdálkodását érintő napirendi pontok következtek. A beszámolókból kiderült, hogy a tavalyi évben minden kötelezettségünket (sportszövetségi tagdíj, terembérleti díjak, honlap üzemeltetés, tanácskozásokon való részvétel,nyomdai költségek stb.) teljesíteni tudtuk,s egy kevés maradvány összeg az idei év első hónapjainak kötelezettségeit is tudja fedezni. A közhasznúsági beszámoló azt is kimutatta, hogy szövetségünk továbbra is megfelel a közhasznúsági követelményeknek. dr Tihanyi László az Ellenőrző Bizottság elnökeként elemezte, ismertette gazdálkodási tevékenységünk tartalmi és formai elemeit, s a küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánlotta. A jövő évi terveket óvatosan fogalmaztuk. Legalapvetőbb kiadásainkat az MTSZ támogatása és a Természetjáró kártyák kiváltásával a tagszervezetek tagsága segítheti, azon kívül számíthatunk a támogatóink által felajánlott 1%-okra is. Beadott NEA (működési és szakmai) pályázataink sikere esetén további lehetőségek nyílhatnak előttünk.

A küldöttgyűlés a költségvetéssel és a 2018.évi tervekkel kapcsolatos előterjesztéseket egyhangúlag elfogadta.

A küldöttgyűlésen a továbbiakban szót kaptak azok a szervezetek, akik jelezték elnökségünknek, hogy szívesen csatlakoznának szövetségünkhöz. Így először Hang Csaba, a Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület elnöke mutatta be röviden csapatukat. Tevékenységükből kiemelte a gyerekeket megmozgató programjaikat, futóversenyeiket, emléktúrájukat. Pál Krisztina, a Mediterrán Gyalogló Klub elnöke elmondta, hogy programjaikkal, fokozatos terhelést jelentő túráikkal szoktatják hozzá tagságukat a rendszeres mozgáshoz. Közösségi programjukban több napos kirándulások, hazai és külföldi túraprogramok is szerepelnek.

Elnökségünk és a jelenlévő tagság is örömmel fogadta a csatlakozási szándékot, bízva abban, hogy kölcsönösen egymás hasznára tudunk válni.

A hozzászólások sorában Strasser Péter alelnök szólt arról, hogy hamarosan megjelenik a Cartographia Kiadó gondozásában, Berki Zoltán átdolgozó munkájának eredményeként a Mecsek turista atlasza. Strasser Péter azt is kérte a jelenlévőktől, ha túráik során a turistautakon akadályokba, kidőlt fákba botlanak, jelezzék azt Varga Jenőnek, aki az erdészet felé továbbítja a problémát, s a megoldásra is tud javaslatot adni.

Ujságh Zsolt (Tenkes TE) felszólalásában jelezte, hogy a Magyar Természetjáró Szövetség jelzésfestőinek nyilvántartása, minősítésük meghatározása elég átláthatatlan rendszer. Ők például néhányan az egyesületből kikerültek a minősítésből, mivel a tavalyi év során nem pályáztak jelzésfestésre. Kérte a BMTSZ elnökségét, hogy szervezzünk jelzésfestői tanfolyamot.

Miklovich Csilla (PTKK) felszólalásában kérte az egyesületvezetőket, hogy minél többen igényeljék tagságuk számára a Természetjáró Kártyákat, ezzel is növelve a megyei szövetség működésének anyagi bázisát. Arra is felhívta a figyelmet, hogy miután a NAV most már szinte a teljes magyar adózó lakosság számára elkészíti az adóbevallás tervezetét, ne feledkezzenek meg az 1%-ok felajánlásáról.

Balázsy Péter túravezető szólt az előző évi „Dunától a Dráváig” túramozgalomhoz kapcsolódó idei két túráról, a Bajától Bátáig vezető és a Máriagyűdtől a Dráváig tartó szakaszokat bejáró túrákról, valamint kiemelte az idei nyílt túraprogramból a Dél-dunántúli Piros Túra bejárását lehetővé tevő túrákat és az M/6-os autópálya alagútjainak és viaduktjainak mentén vezető túrát.

Baumann József (Mecsek Egyesület) a Mecseki Forrásvédnökség eredményes működéséről szólt, bízva a sikeres folytatásban.

Dománszky Zoltán, a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség elnöke elismeréssel szólt a baranyai munkáról, további sikereket kívánt.

Nagy Balázs (BMTSZ elnökségi tag) hozzászólásában megerősítette felajánlását, amely már a honlapon is megjelent, s a számítástechnika területén fejlődni vágyóknak nyújt segítséget.

Tóth Klára (BMTSZ elnök) felhívta a jelenlévők figyelmét az Európai Év fája versenyre, amely február 1-jén elkezdődött és 28-áig ad lehetőséget támogatni azt,hogy a zengővárkonyi hős gesztenyefa legyen az Európai Év Fája.

A küldöttgyűlésen bemutattuk Schmidtné Samu Szilviát, aki honlapunk eseménynaptárának feltöltésében, folyamatos gondozásában ajánlotta fel segítségét, s az elmúlt év végén bekapcsolódott már a munkába. Ugyancsak bemutattuk Káplán Istvánt és feleségét, akik a Nyugdíjas Szakosztály irányítását, programjának szervezését vállalták át Szücs Olgitól, aki több éven át összetartotta a csoportot, és szervezte a havi túraprogramot, vezette a túrákat.

Szücs Istvánnénak az elnökség nevében elismerésünket fejeztük ki, s virággal, emléklappal köszöntük meg a közösségért végzett munkáját, Káplán Istvánnak és feleségének pedig egészséget , jó erőt és segítőtársakat kívántunk vállalt szép, de nem könnyű feladatukhoz..

A küldöttgyűlés további részében elismeréseket adtunk át azoknak, akik egyesületük, vagy elnökségünk javaslatai alapján nagy mértékben segítik a közösségi munkát, vállalt feladataink teljesítését, a természetjárás ügyének előremozdítását.

Elsőként azokat köszöntöttük, akik az MTSZ Minősítési rendszerének megfelelően dokumentálják túráikat, s az év során szép eredményeket értek el pontszámaikat illetően is. A pontszámokat Jancsi Attila összesítette, aki szövetségünkben a minősítési feladatok felelőse. Kategóriánként az első három helyezettet oklevéllel és táblás csokoládéval köszöntöttük.

Tapasztaltabb korosztály, hölgyek

 1. Simon Attiláné 5356 PTKK
 2. Müller Éva 3742 PTKK
 3. Takácsné Jakabos Laura 1898 Hétdomb TE
 4. Sisák Tiborné 1893 Hétdomb TE
 5. Kati Ildikó 1545,5 Dráva TSE
 6. Kolin Edit 1433,5 Dráva TSE
 7. Braun Andrea 1315,5 Dráva TSE
 8. Várnainé Meng Hajnalka 1315 Dráva TSE

Tapasztaltabb korosztály, urak

 1. Nagy Balázs 3683 POEÜ
 2. Jancsi Attila 2207,5 Dráva TSE
 3. Miklovich József 2110 PTKK
 4. Balog Árpád 1731 Tenkes TE

Fiatalabb korosztály, hölgyek

 1. Kovács Beáta 4280 PITE
 2. Kühár Zsuzsanna   3526 Hétdomb TE
 3. Mayer Krisztina 3191 Tenkes TE
 4. Miklovich Csilla 2561 PTKK
 5. Simon Szilvia 1184 PTKK

Fiatalabb korosztály, urak

 1. Pető Sándor 5419 PITE
 2. Szutor András 2274 PTKK

Ezután azokat a sporttársakat köszöntöttük, akik 2017 szeptemberében, a Természetjárók Napján, Dobogókőn elismeréseket vehettek át a Magyar Természetjáró Szövetség elnökétől:

Andrasek Csaba (Tenkes TE) – „Természetjárás fejlesztéséért” bronz fokozat,

Nagy Balázs (POEÜ, BMTSZ elnökség) – „Czárán Gyula Emlékérem”,

Soós Zoltán (Dráva TSE) – „Czárán Gyula Emlékérem”.

Közgyűlési elismerésben részesültek:

                        Andrasekné Dávid Erika       TENKES TE

                        Balázsy Péter  Hétdomb TE

                        Háber János    Ifjúsági Unió PécsTENKES TE

                        Ignátkó Imre   Vándorok

                        Kati Ildikó      Dráva TSE

                        Kovács-Kalita Beáta  Ifjúsági Unió Pécs

                        Kühár Zsuzsanna        Hétdomb TE

                        Pálinkás Istvánné       Szent Imre ISK

                        Scheitler Adrienn       BMTSZ

.                       Varga Nándorné         Hétdomb TE

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség legrangosabb elismerése az ARANYBAKANCS-DÍJ. Elnökségünk két olyan munkatársat részesített ebben a díjban, akik évek hosszú sora (évtizedek) óta segítik szövetségünk munkáját. Pályázatíró tevékenységük, az évről évre nagyobb terhet jelentő adminisztrációs munkájuk, felelősségteljes könyvelési, beszámolási tevékenységük, a hivatalokkal való kapcsolattartásuk elengedhetetlen része szövetségünk eredményes, szabályos működésének.

Tátrai Bea (Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége)

Szabó-Dalecker Ibolya (Mecseki Kóborlók)

A küldöttgyűlés ezután a – hagyományoknak megfelelőn – baráti beszélgetésbe fordult, amely a Szabó-Dalecker Iboly által összefogott csapat által elkészített finom szendvicsek, üdítők és a siklósi és vasasi hegyen termett szőlő finom levének fogyasztása mellett közel délután 1 óráig tartott. Jó volt együtt lenni, közös dolgainkról beszélgetni. A gyűlés résztvevői megvásárolhatták a Mecsek Turistakalauzát, Müller Nándor könyveit, ajándékba kapták a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség felirattal ellátott tollat ,a Mi erdőnk című kiadvány példányait és a Duna-Dráva Nemzeti Park idei programját tartalmazó füzetet.

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     Tóth Klára