facebook_page_plugin

Beszámoló 2020

Beszámoló a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2020. évi működéséről

 

Szövetségünk működése

2020-ban szövetségünknek 18 tagszervezete volt: BMTSZ Nyugdíjas Szakosztály (Pécs), BMTSZ „Vándorok” Szakosztály, Dél-Zselic Természetbarát Klub (Pécs), Dráva Természetbarát Sport Egyesület (Pécs), Hétdomb Természetbarát Egyesület (Komló), Hosszúhetényi Turista Egyesület, Kenderföldi Természetjárók (Komló), Mecsek Egyesület (Pécs), Mecseki Kóborlók (Pécs), Mediterrán Gyalogló Klub (Pécs), Pécsi Ifjúsági Unió, Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület (PITE), Pécsi Orvos Egészségügyi Sportkör, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor SK, Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület, Szent Imre Iskolai SK (Siklós), Tenkes Természetbarát Egyesület (Siklós).

Szövetségünk 2020. február 8-án tartotta éves küldöttgyűlését – az előző évekhez hasonlóan – Pécsett a Balokány-ligetben, a PEPITA Kultúrtérben, melyen valamennyi tagszervezetünk (18) képviseltette magát 31 mandátummal, és 41 vendég volt jelen. A küldöttek elfogadták a 2019. évi beszámolót, a pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági mellékletet, valamint a 2020. évi programtervet. Ezután vezetőségválasztásra került sor, mivel az elnökség mandátuma lejárt. Az új szabályok alapján (mivel a szövetség egyesületek, és nem magánszemélyek által alkotott szervezet) a küldöttgyűlésnek nem személyeket kellett választania az elnökségbe, hanem három szervezetből álló vezető testületet kellett megválasztania, amelyek az elnökség tagjait delegálni fogják. A küldöttgyűlés – a Gida Tibor vezette jelölőbizottság előterjesztése alapján – a Dráva Természetbarát Sport Egyesületet, a Dél-Zselic Természetbarát Klubot és a Pécsi Orvos Egészségügyi Sportkört választotta meg a vezető testület tagjainak. Tóth Klára elmondta, hogy ha a megválasztott szervezetek a most leköszönő elnökség tagjait (Tóth Klára – Dráva TSE, Strasser Péter – Dél-Zselic TK, Nagy Balázs – POEÜ) fogják jelölni ismét az elnökségbe, úgy ezt a tisztséget egy évig tervezik betölteni, majd át szeretnék adni másoknak – fiatalabbaknak – a szövetség vezetését. A megfelelő személyek kiválasztásához kérte a tagszervezetek aktív közreműködését.

A küldöttgyűlésen – a hagyományoknak megfelelően – elismerések átadására is sor került. Elsőként Baumann Józsefnek szólt a gratuláció, aki 2019 szeptemberében Dobogókőn, az MTSZ országos ünnepségén vette át az Aranyjelvényes túravezető elismerő címet. Aranybakancs-díjat kapott Pál Krisztina, a Mediterrán Gyalogló Klub elnöke, valamint Szilasi Tamás, a Biokom Nonprofit Kft. erdőgazdálkodási vezetője. Kimagasló természetjáró, ill. közösségi munkájukért – az egyesületek és az elnökség javaslatai alapján – elismerésben részesültek: Braun Andrea (Dráva TSE), Háber Tamás (Ifjusági Unió), Juhász László (Tenkes TE), Kovács István (Szent Imre Sportkör), Müller Éva (Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub), Nyujtó Teréz (Dráva TSE), Sashalmi Lajos (Hétdomb TE), Sashalmi Lajosné (Hétdomb TE), Szőke Zoltán (Pécsi Orvos Egészségügyi Sportkör).

Szövetségünk anyagi helyzete az év folyamán igen nehéz volt. Bevételeink csekély mértékűek voltak, az előző évi maradvány és a NEA pályázaton nyert 200.000 Ft az év közbeni működéshez éppen csak elég volt. Két olyan pályázatot írtunk, amelyek utólagos támogatásban részesülnek. Az MTSZ Rendezvénytámogatás 2020 című felhívására adtuk be a „Hét túra – tizennégy forrás” című pályázatot, valamint az „Okostelefonnal a zöldön” című pályázatot. A programokat meg kellett szervezni, finanszírozni a kiadásokat, és az MTSZ-től a pályázaton nyert támogatást – az utófinanszírozás alapján – csak az elszámolás után, 2021. január 21-én kaptuk meg. Ugyancsak utófinanszírozott volt a Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete által elnyert „Együtt az úton” című, a VP6-3.1-17 „Leader – Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” pályázat, melyben szövetségünk túravezető képző tanfolyam szervezését és lebonyolítását vállalta, bár ebből tudtunk előleget kérni december elején. Kiadásaink viszont voltak a túravezető képző tanfolyammal, valamint a két rendezvénysorozattal összefüggésben egyaránt.

Szabadon felhasználható bevételeink a tagszervezetek tagdíjaiból, valamint a támogatóink által felajánlott, a személyi jövedelemadók 1%-ából származó összegek voltak. „Feladattal terhelt” bevételek voltak a kiadványok, illetve a jelvényszerző túramozgalmaink kitűzőinek eladásából befolyt összegek. Szövetségünk műkö­dését így egyes tagszervezeteink vezetőinek, tagjainak önkéntes munkájával, anyagi hozzájárulásával tudtuk biztosítani. Térítésmentesen használhattuk az Ifjúsági Unió által kezelt Kardos úti kulcsosházat, a Balokány-liget PEPITA Közösségi terét, utazhattunk országos értekezletekre a Dél-Zselic Természetbarát Klub költségén stb. Tátrai Bea önkéntesként végezte a szövetség működésével kapcsolatos gazdasági feladatokat az év folyamán. A Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége éves tagdíját be tudtuk fizetni, ugyanígy az MTSZ tagdíjat is. Használhattuk a sportszövetség helyiségeit ügyeleti időnkben, a Természetbarátok Klubja foglalkozásaira, megbeszélésekre stb.

Az elnökség kitartó lendülettel, összefogással végezte munkáját. A koronavírus-járványhoz kapcsolódó korlátozó intézkedések idejét (március–június, illetve november közepétől) kivéve megtartottuk keddi ügyeletünket. Elnökségünk tagjai mellett Scheitler Adrienn, Schmidtné Samu Szilvia, Szabó-Dalecker Ibolya, Baumann József, Jancsi Attila segítette folyamatosan szövetségünk működését, programjait.

Az év során munkánkat több szervezet, intézmény is támogatta, illetve együttműködött velünk a programok népszerűsítésében, szervezésében. Kapcsolataink sokszínűsége, gazdagsága nélkül szövetségi szinten és egyesületi, szakosztályi szinten is jóval nehezebben tudnánk megvalósítani elképzeléseinket. Esetenként konkrét segítséget, anyagi támogatást, szakmai együttműködést könyvelhettünk el.

Kapcsolatainkat továbbra is fenntartottuk azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, amelyek eddig is segítették munkánkat: Magyar Természetjáró Szövetség, Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Várhalmi Zsolt, Tátrai Bea), Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igazgató, Kulcsár Péter tájegységvezető, Nagy Gábor, Wágner László, Pallos-Rózsa Anita), Mecsekerdő Zrt. (Ripszám István vezérigazgató,  Hohn Miklós, Sajgó Ferenc erdészeti igazgatók, valamint Horváth Péter Brúnó), Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Orfű Község Önkormányzata (Füzyné Kajdi Zita polgármester), Ibafa Község Önkormányzata (Benes László polgármester), Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Dunántúli Napló (Szabó Dániel), Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Dénes Andrea, Pásztor Andrea, Burián István, Varga Ágnes), BIOKOM Kft. (Szilasi Tamás), Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya és még mások.

Január közepén 17 fővel, az előző évinél 10 résztvevővel többen vettünk részt a Kishal­má­gyon (Románia) megrendezett Közép-Európai Természetjárók Találkozóján. Csapatunkat a következő szervezetek tagjai alkották: BMTSZ, Dráva TSE, Pécsi Vörös Meteor SK, POEÜ, illetve szövetségünkön kívül a Fekete Bárány TE. Egy rövid aradi városnézés után következett a hegyekben a hosszú hétvége. Több ország turistái járták együtt a havas erdőket, ismerkedtek a civilizáció által még nem „modernizált” hegyi falvak világával. Arad megye természetjárói (Zaránd Barangolói Turista Egyesület) szíves vendéglátók voltak, további kapcsolatok reményében szervezték a programokat.

Július 29-én adták át a Zengőn az új kilátót. „A Zengő kincse - A Zengő hegy ökoturisztikai fejlesztése” című projektet a Baranya Megyei Önkormányzat gondozta. Szövetségünk részt vett a létesítmény népszerűsítésében, marketingfeladataink megoldásában: túraajánlatok, források, nevezetességek leírásával segítette a megújulás alkalmából készült kiadványok megjelenését.

A szomszéd megyék természetbarát szövetségeivel, azok vezetőivel való kapcsolatunkat is erősen meghatározta a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet. Mozgásterünk leszűkült, kevesebb lehetőség volt együttműködésre. Második éve maradt el a regionális találkozó, a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség technikai és anyagi okok miatt nem tudta megrendezni. Csak a személyes találkozások ritkultak, de tartjuk a kapcsolatot, tudunk a somogyi és tolnai programokról, hirdetjük egymás természetjáró eseményeit.

Szövetségünk a Balokány-ligetért Összefogás tagja. Baumann József folyamatos ellenőrző tevékenységével, kritikus szemléletű jelenlétével, kétkezi munkájával segíti váro­sunk e szép területét, fejlődését. Részt vettünk az augusztus 20-i rendezvényen a park értékes, különleges fáit megismertető pontkereső játékkal, valamint a vasút felőli oldal sövénykerítésének kialakításában, cserjék ültetésével. 

A BIOKOM Kft.-vel való kapcsolatunk évekre visszamenően is jó. Túráink egy nagy része az általuk kezelt parkerdei utakon vezet. Észrevételeink, kéréseink meghallgatásra találnak. Területrendezés, információs táblák, szemétszedés dolgában számíthatunk támogató hozzáállásukra, konkrét kétkezi (gépi) segítségre. Kiemelten Szilasi Tamásnak tartozunk köszönettel ebben az évben is.

Szövetségünk képviseletében Tóth Klára elnök több tanácskozáson, fórumon, ünnepi rendezvényen képviselte a megyei természetjáró közösségeket (júniusban tanösvény avatás a Sás-völgyben, júliusban új turistaház átadása Orfűn, augusztusban Emlékerdő átadása Szigetváron), valamint a Duna-Dráva Cement Kft. „Zöld gondolat” pályázata zsűrijének tagjaként részt vett – a természet- és környezetvédelem érdekében munkálkodó szervezetek képviselőjeként – a pályázatok elbírálásában.

Az év során több országos természetjáró tanácskozáson, eseményen vettünk részt, bár az elmúlt évekhez képest ez csökkenő számot mutat – a vírushelyzet miatt is.  Januárban az MTSZ rendezvénytámogatásról szóló tájékoztatóján Strasser Péter, februárban pedig az MTSZ jelzésfestési pályázatáról szóló tájékoztatón Strasser Péter és Takács Ferenc (HOTE) képviselték a baranyai természetjárókat; mindkét rendezvény Budapesten volt. Augusztus végén Seregélyesen, a Dunántúli Természetbarát Vezetők Talál­kozóján Szabó-Dalecker Ibolya és Tóth Klára vettek részt szövetségünk képvi­seletében. Szeptember elején a Magyar Természetjáró Szövetség tisztújító választmányi ülésén szövetségünket – és még néhány baranyai egyesületet – Strasser Péter képviselte. A választmányi ülésen Ripszám Istvánt (Mecsek Egyesület), a Mecsekerdő Zrt. vezérigazgatóját megválasztották az MTSZ elnökségi tagjának, így baranyai természetjáró is tagja lett az elnökségnek. A Magyar Természetjáró Szövetség Oktatási Bizottság munkájában Tóth Klára vett részt a minden csütörtökön este „online” tartott megbeszéléseken.

Szeptember 19-én Dobogókőn, a Természetjárók Napja ünnepségén ismét elismerésben részesültek baranyai természetjárók is, ezúttal hárman a Dráva TSE-ből: Romvári Tibor a Természetjárás Fejlesztéséért Érdemérem Ezüst Fokozatát,  Gida Tibor a Czárán Gyula Emlékérmet, Jancsi Attila pedig az Aranyjelvényes Túravezető címet és jelvényt vehette át.

Szervezetünk sokrétűségét bizonyítják még az egyesületek, szakosztályok egymással, ill. más csoportokkal való kapcsolatai is. Tagszervezeteinkkel e-mailen keresztül is tartottuk a kapcsolatot.

Az év során négy alkalommal tartottunk elnökségi ülést. Ezeken értékeltük az előző időszak eseményeit, megterveztük, szerveztük a következő időszak feladatait, aktuális problémákat oldottunk meg. Ezen kívül egy-egy rendezvény megszervezése, sikeres lebonyolítása érdekében több alkalommal tartottunk operatív megbeszéléseket az érintettekkel.

 • Médiamegjelenés

A Dunántúli Napló rendszeresen közli túrafelhívásainkat, Szabó Dániel gondozta beküldött anyagainkat. Nyílt túráink kiírása (egy-két kivétellel) megjelent az újságban. A koronavírus okozta korlátozások idején Tóth Klára nyilatkozott a Pécsi Rádióban a vírushelyzet idején való túrázás szabályairól, lehetőségeiről.

Honlapunkat (www.baranyatermeszetbarat.hu) Nagy Balázs szerkesztette, folyamatosan tudósítottunk az aktuális eseményekről, és közöltünk élménybeszámolókat. Az Eseménynaptár rovatot Schmidtné Samu Szilvia gondozta. Köszönjük mindkettőjük munkáját!

A Mecsek Híradó – Strasser Péter szerkesztésében – júliust és augusztust kivéve 2020-ban is minden hónap első keddjén megjelent nyomtatott formában, és olvasható a honlapunkon is, ill. letölthető onnan. (A honlapunkon visszamenőleg valamennyi Mecsek Híradó megtalálható). A Mecsek Híradóban folyama­tosan hírt adtunk az aktuális programokról, eseményekről és a nyílt túrákról. Sajnos a koronavírus-járvány miatti korlátozások tavasszal, illetve novembertől bizonytalanná tették a programok megrendezését, így azok kiírásai az áprilisi és a májusi, valamint decemberi számból kimaradtak, az aktuális információk a honlapunkon jelentek meg. A Mecsek Híradóban közöltünk túraleírásokat, élménybeszá­mo­lókat; több írást, híradást vettünk át az MTSZ, a Turista Magazin, a Mecsekerdő Zrt., a Duna–Dráva Nem­zeti Park Igazgatóság honlapjairól, valamint más hírportáloktól, és ismertettük a Duna–Dráva Nem­zeti Park Igazgatóság, és – ha időben megkaptuk – a Mecsekerdő Zrt. természetjáró programjait, továbbá a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség a Mecsek területén szervezett rendezvé­nyeinek kiírásait is. Folytatódott a „Múltidéző” írássorozat is, amelyben visszatekintünk régebbi természetjáró eseményekre, és felidézzük a régi emlékeket, élményeket. Ebbe a rovatba továbbra is szívesen fogadunk és várunk írásokat!

A Mecsek Híradó megjelenése óta (ebben a formájában közeledünk a háromszázadik számhoz!) arra törekszünk, hogy a kiadvány egyfajta történeti összefoglalását is adja a Baranya megyei természetjáró eseményeknek és természetjáró mozgalomnak, és így az utókor számára is használható forrás legyen.

A Mecsek Híradó 2020. évi számaiban a következő szerzőktől adtunk közre írásokat: Baumann József, Biki Endre Gábor, Both Viki, Fazekas Imre, Folkmann Judit, Géber Sándor, Gida Tibor, dr. Gundrum Károly, Háber János, Hegyi József, Nagy Balázs, Jancsi Attila, Király Zsuzsanna, Kulcsár Péter, Pál Krisztina, Romvári Tibor, Scheitler Adrienn, Strasser Péter, Szilasi Tamás, Tóth Klára, Varga Zsolt, Völgyi Sándor. Köszönjük írásaikat!

 • Kiadványok

2020-ban jelent meg „A Szekszárdi- és a Geresdi-dombság turistakalauza” című könyv Biki Endre Gábor szerkesztésében, dr. Lakatosné Novotny Sarolta lektori munkájával. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot Berki Zoltánnal, a Cartographia turistatérkép-szerkesztőjével, közöljük a korrekcióhoz szükséges információkat (Biki Endre Gábor, Jancsi Attila, Nagy Balázs, Strasser Péter). 2020-ban a Mecsek–Villányi-hegység turistatérkép új kiadása mellett nagy örömünkre, kilenc év után (!) ismét megjelent a Zselic turistatérképe. A kiadvány régi hiányt pótolt. Az év során megjelent a Mecsek–Villányi hegység turistakalauza is, javított kiadásban.

Események, rendezvények

2020-ban a természetjárásban is – csakúgy, mint az élet valamennyi területén – a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések miatt törölni kellett a tervezett rendezvények nagy részét (ritkábban át tudtuk tenni más időpontra). Így elmaradt több nyílt túra, teljesítménytúra, emléktúra, klubfoglalkozás, a Hegyek Napja program. Az eseménynaptárban folyamatosan közöltük az aktuális információkat. Sajnos a beszámoló írásakor a korlátozások még mindig érvényesek, így a 2021-es évet is bizonytalanságban kezdjük.

 • Dunántúli megyék természetbarát vezetőinek találkozója

E találkozókat évről évre a dunántúli megyék természetbarát szövetségei – egymást abc sorrendben követve – rendezik évtizedek óta. Időpontja mindig az utolsó augusztusi hétvége. Szerencsére, mert eddigre feloldották a járvány miatt elrendelt korlátozásokat, így ezt a találkozót meg tudták szervezni a Fejér megyei természetbarátok. Szabó-Dalecker Ibolya és Tóth Klára vettek részt a találkozón, amelynek bázisa a kellemes környezetben elhelyezkedő seregélyesi Elza-major Pelikán Erdei Iskola volt.

Pénteken délután és vasárnap délelőtt szakmai beszélgetések voltak. Pénteken vendég volt az MTSZ igazgatója Tassy Márk és szakmai vezetője Stramszky Judit is. Az aktuális feladatok, problémák megbeszélésére volt lehetőség, valamint a megyék képviselői is beszámolhattak eredményeikről, nehézségeikről, kéréseikről, javaslataikról.

Augusztus 29-én, szombaton autóbuszos kiránduláson a Pákozd Mészeg-hegyi arborétum meglátogatása, valamint a Csíkvarsai-rét természetvédelmi területen való barangolás volt a program.

 • Nyílt túrák

Szövetségünk 2020-ra is változatos nyílt túra programot hirdetett meg, sajnos a túrák egy részét a járványügyi korlátozások miatt nem tudtuk megtartani. Az utolsó nyílt túránk tavasszal a március 15-i, „A mi mandulafánk” címmel meghirdetett túra volt (Varga Ágnes, Tóth Klára vezetésével), azután a korlátozások miatt hosszú szünet következett. Május 30-án az Írisz túrával (Tollas Tibor) indítottuk újra a népszerű sorozatot, de novemberben már újra nem volt szabad rendezvényt hirdetni a koronavírus második hulláma miatt. Azoknak a túravezetőknek, akik meg tudták tartani a túrákat, köszönjük a felkészülést és a vezetést: Balog Árpád, Baumann József, Becze László, Bóday Miklós, Földes Béla, Ignátkó Imre, Markesz István, Müller Nándor, Nagy Balázs, Őri Zsuzsanna, Scheitler Adrienn, Schóber József, Takács Ferenc, Tóth Klára, Tollas Tibor, Várnainé Meng Hajnalka.

A tavalyi évben is a „Szentjánosbogarak nyomában” című túra volt a legnagyobb létszámot megmozgató nyílt túra. Nehéz több száz embert az éjszakai erdőben biztonsággal kalauzolni, így 2021-ben két hétvégére is meghirdetjük a túrát, hogy elkerüljük a zsúfoltságot.

 • Teljesítménytúrák

2020-ban a járvány miatt csak a teljesítménytúrák egy részét lehetett megrendezni. Az elmaradt túrák esetében három lehetőség volt: vagy végleg elmaradtak, vagy más időpontban, esetleg módosítva kerültek megrendezésre (ilyen volt pl. a Mecsek 50 és résztávjai, melyeket az eredeti időpontban nem tudtunk megrendezni, így nyáron a „Vándortáborozók nyomában…” túrával együtt az 50 km-es táv került megrendezésre), vagy a rendezők egyéni teljesítést tettek lehetővé, az internetről letölthető itinerrel és igazoló füzettel (pl. Tenkes teljesítménytúrák, Mikulás túra). Köszönjük a rendezést az egyesületeknek, bármilyen formában történt is meg!

 • Megemlékezés a Baranyai Természetjárók Panteonjánál

Több éve már, hogy halottak napja alkalmából megemlékezést tartunk a Büdös-kúti kulcsosház közelé­ben található emlékhelyen. Ezt a megemlékezést szerencsére meg tudtuk tartani: még az őszi járványügyi korlátozások életbe lépése előtt, október 30-án délután kerestük fel az emlékhelyet, ahol felidéztük elhunyt túratársaink emlékét, megelevenítve személyüket, a hozzájuk kapcsolódó történeteket. Sajnos 2020-ban is került fel két tábla a panteonra. Ez évben a Tájak Korok Múzeumok Egyesület is képviseltette magát a megemlékezésen, mivel Kazal György túratársunk, aki 2020-ban hunyt el, náluk is aktív tag volt. Köszönjük Baumann Józsefnek az emlékhely gondozását és a névtáblák felhelyezését.

 • „Indulj el egy úton…” vetélkedő

A Seregélyesi Baptista Általános Iskola – a Magyar Természetjáró Szövetség támogatásával – folytatta az Országos Kéktúra útvonalára épülő természetjáró–természetismereti vetélkedőt, melyen szövetsé­günkből a komlói Kenderföldi Természetjárók két csapata indult, az 5-6. osztályos kategóriában. A koronavírus-járvány ezt a vetélkedőt is befolyásolta, így a döntőt online formában szervezték meg. A vetélkedőn a kenderföldi iskolások kiválóan szerepeltek: a „Csíkos Medvelepkék” csapat megnyerte a versenyt (ezzel egy három napos, két éjszakás kirándulást nyerve a Galyatetői Turistacentrumba), míg a „Kék Sáv” csapat második helyezést ért el.  Ezen kívül a Csíkos Medvelepkék különdíjat is kaptak (melynek jutalma egy három napos bakonyi kirándulás).  A Kenderföldi Természetjárók a 2020/2021-es tanévben is elindultak a versenyen. Köszönjük a gyerekeknek a versenyzést és Strasser Péternek a felkészítést.

 • Jelvényszerző túramozgalmak

A jelvényszerző túramozgalmaink teljesítőinek száma általában alacsony, így volt ez 2020-ban is, de megyénk turistái mellett vannak lelkes, az ország távolabbi vidékeiről érkező természetjárók is, akik e mozgalmak keretében járják a Mecseket, ismerkednek forrásainkkal, kulcsosházainkkal, kilátóinkkal stb.

Túramozgalmak bélyegzőhelyei: sajnos a bélyegzőhelyekre kihelyezett matricák („nyalókák”) folyamatos pótlása továbbra is gondot jelent, mivel egyes helyeken hihetetlen mennyiségben fogynak! A Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra és a Dél-dunántúli Pirostúra érintési pontjain már kis láncra erősített bélyegzők vannak kihelyezve, melyek többségükben jó állapotban vannak, eddig többnyire elkerülték a rongálásokat. Sajnos itt is vannak kivételek: pl. a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra útvonalán a Patacsi-mező bélyegzőhelyen rendszeresen megrongálják (valaki vagy valakik) a bélyegzőt, a Dél-dunántúli Pirostúra útvonalán is volt rongálás Petőcpusztán, illetve a Máré-várnál elvitték a bélyegzőt. A javításokat, pótlásokat folyamatosan végezzük.

Újdonság, hogy megkezdődött – Nagy Balázs elgondolása és tervei alapján – a túramozgalmak okostelefonnal való igazolásának kivitelezése. Elsőként 2020-ban a Mecseki Zöldtúra útvonalán, az érintési pontokon helyeztünk ki – nem szembetűnő helyekre, hogy a rongálás lehetőségét minimálisra csökkentsük – QR kódokat. A kódok helyeit a túramozgalom igazoló füzetét letöltve találják meg a túrázók.

A baranyai jelvényszerző túramozgalmak teljesítőinek száma az előző években és 2020-ban:

Túramozgalom

A teljesítők száma

A változás iránya az előző évhez viszonyítva

2016

2017

2018

2019

2020

 

Baranya kilátói

4

1

2

1

4

Baranya legszebb templomai

3

1

0

1

0

Baranyai kerékpáros körtúra

0

0

1

0

1

Baranyai várak

1

0

0

2

0

Baranyai-dombság turistája

2

0

2

1

0

Dél-Baranya turistája

0

0

0

0

0

=

Dél-Zselic turistája

0

1

1

2

0

A Dunától a Dráváig

10

1

1

1

=

Kincses Baranya

3

1

0

1

0

Mecsek forrásai

4

1

2

1

0

Mecsek turistája

2

2

2

2

0

Mecseki barangolások háztól házig

1

1

4

2

1

Mecseki Zöldtúra

11

4+30

21

11

12

ÖSSZESEN

31

52

36

25

19

A megyei túramozgalmak igazoló füzeteit nagyrészt már honlapunkról töltik le a túrákra indulók (ez látszik az igénylések számának csökkenésében), az országos túramozgalmak bejárásához szükséges igazolófüzeteket is kevesebben igényelték. 2020-ban az alábbiak szerint volt igény az igazolófüzetekre szövetségünknél – az előző évekkel összehasonlítva:

Túramozgalom

Igényelt igazoló füzetek száma

A változás iránya az előző évhez viszonyítva

2016

2017

2018

2019

2020

Országos Kéktúra

30

18

11

11

3

Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra

28

28

19

18

10

Alföldi Kéktúra

12

7

3

3

1

Közép-dunántúli Pirostúra

3

0

0

1

0

Dél-dunántúli Pirostúra

9

3

2

1

5

Túramozgalmak Baranya megyében

2

1

0

0

0

=

ÖSSZESEN

84

60

35

34

19

 • Természetjáró minősítések

A természetjáró minősítések adminisztrálását, értékelését ez év során is Jancsi Attila végezte. Az elért minősítések száma továbbra is elég alacsony, 2020-ban összesen 13 fő teljesített valamilyen fokozatot.

Érdemes fokozat: Szőke Zoltán (PITE), Miklovich József (Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub)

Arany fokozat: dr. Fekete Miklós, dr. Marosvölgyi-Szőke Luca (Dél-Zselic TK),

Ezüst fokozat: 4 fő (Dél-Zselic TK: 3, Hétdomb TE: 1),

Bronz fokozat: 5 fő (Dél-Zselic TK: 2, Hétdomb TE: 1, PTTK: 2).

Továbbra is kérjük a szakosztályok/egyesületek vezetőit, hogy amennyiben tagjaik közül valaki elér „érdemes” vagy „kiváló” minősítési fokozatot – melyeket az MTSZ bírál el –, azt jelezzék szövetségünk felé is! Gratulálunk valamennyi, minősítést elért természetjáró társunknak!

Köszönjük túratársainknak és az egyesületüknek, hogy természetjáró tevékenységük során a minősítésekkel, azok adminisztrációjával is foglalkoznak, növelve ezzel is a természetjárás értékeit. 

 • Természetbarátok Klubja

A Természetbarátok Klubja 2020-ban is Scheitler Adrienn vezetésével működött. Az év során ismét érdekes előadásokat hallhattak és láthattak az érdeklődők, de csak hét előadást lehetett megtartani, a többi a koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések miatt sajnos elmaradt. Január 7.: Vaddisznók a városban (Nagy Gábor, DDNPI, résztvevők száma: 14 fő), február 4.: Egy csipet Kaukázus, és amit útközben láttunk (Varga Jenő; 16 fő), március 3.: A barlangok világa (Pallos-Rózsa Anita, DDNPI; 13 fő), szeptember 1.: Fejezetek a pécsi hegymászás történetéből (Jónás István; 10 fő), szep­tember 30. (az Erdők Hete program keretében): A 2020-as év fája a tatárjuhar (Scheitler Adrienn; 24 fő), október 6.: Alföldi Kéktúra (Kis Olga; 8 fő), november 3.: Mindennapok a nem hétköznapi Indiában (Dr. Wilhelm Zoltán – PTE TTK FFI egyetemi docense, az Ázsia Központ igazgatója, a Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ leköszönt igazgatója; 14 fő a helyszínen + az interneten sokan követték az előadást Magyarországon és Indiában). A Természetbarátok Klubja szokásos év végi záró túrája a kulcsosházi beszélgetéssel a járvány miatt szintén elmaradt.

Köszönjük Scheitler Adriennek a programok megszervezését, és az előadóknak a színes, érdekes előadásokat, valamint a programok résztvevőinek a megjelenést.

 • Képzések

2020 márciusára terveztük a túravezető képző tanfolyam indítását. Ezt az oktatást egy Leader-pályázat keretén belül vállaltuk a Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete által elnyert, „Együtt az úton” című, a VP6-3.1-17 „Leader – Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” pályázati felhívásra benyújtott, sikeres pályázatban.

Ennek tartalma a bronzjelvényes túravezető képzés, amely kiegészül egy zarándokvezetői modullal, amit a Mária Út Egyesület vállalt.  A hallgatók mecseknádasdi, túronyi, beremendi és más civil szervezetek tagjai, akik területükön tudják majd hasznosítani a tanultakat. A tanfolyam tervezett időben való indítását megakadályozta a koronavírus járvány miatt elrendelt korlátozás, így azt csak októberben tudtuk elkezdeni. 2x2 napot töltöttünk Mecseknádasdon az elméleti oktatással, majd a terepi gyakorlatok következtek. Néhány foglalkozás után fel kellett függesztenünk a képzést az újból életbe léptetett korlátozások miatt.

A tanfolyam feladatain (előadások, konzultációk és a gyakorlati képzésben) Scheitler Adrienn, Szabó-Dalecker Ibolya, Jancsi Attila, Nagy Balázs, Strasser Péter és Tóth Klára osztoznak. Amint a vírushelyzet lehetővé teszi, folytatjuk a munkát a terepi gyakorlatokkal és az elméleti és gyakorlati  vizsgával.

Technikai munkák

 • Kulcsosházak

Megyénkben viszonylag sok kulcsosház működik, de az egyesületeink kezelésében lévő kulcsosházak száma az évek során jelentősen csökkent. 2020-ban a Pécsi Vörös Meteor SK üzemeltetésében lévő püspökszentlászlói Bazsarózsa kulcsosház zárta be kapuját a vendégek előtt, így már csak öt kulcsosházat működtetnek egyesületeink: a Mecsekben a Fehér-kúti kulcsosházat (POEÜ), a Kardos úti kulcsosházat (Ifjúsági Unió), a Vörösfenyő kulcsosházat (Hétdomb TE), a Dél-Zselic területén a Zrínyi kulcsosházat (Dél-Zselic TK), illetve az Ormánságban a Mailáthpusztai kulcsosházat (Dráva TSE). Sok erdei szálláshelyet üzemeltet még a Mecsekerdő Zrt, illetve más kezelők. Kulcsosházaink komoly anyagi gondok mellett üzemelnek, az ilyen kategóriájú és komfortfokozatú „bakancsos” szálláshelyekre egyre kevesebb az igény, és a koronavírus-járvány miatti szüneteltetések tovább csökkentették a vendégforgalmat, s ezzel egyúttal a kulcsosházak fenntartására, felújítására fordítható bevételeket (az esetleges fejlesztésekről ne is beszéljünk). Köszönjük a kulcsosházakat üzemeltető egyesületek  tagjainak önzetlen munkáját, amit a házak fenntartása, működtetése érdekében végeznek.

 • Turista útjelzések felújítása

2020-ban Baranya megye turistaútjain összesen 156,1 km hosszan újítottunk fel útjelzéseket, ebből 105 km-t a Magyar Természetjáró Szövetség támogatásával. Az útjelzéseket a Dél-Zselic Természetbarát Klub, a Dráva Természetbarát Sport Egyesület, a Hosszúhetényi Turista Egyesület (HOTE), a Tenkes Természetbarát Egyesület útjelzésfestői és segítőik, valamint a Baranyai- és a Geresdi-dombság területén Biki Endre Gábor újították fel.

Az útjelzés felújításokban részt vettek: Andrasek Csaba, Andrasekné Dávid Erika, Balasa Bálint, Balasa Éva, Balasa Gyula, Balasa Péter, Balog Árpád, Baumann József, Biki Endre Gábor, Both Viktória, Braun Andrea, Dukai Tibor, Gida Tibor, Hargitai László, Hodics Mária, Jancsi Attila, Juhász László, Juhász Vali, Király Zsuzsanna, Kolin Edit, Kovács Hajnalka, Kulcsár Gábor, Kulcsár Gáborné, László Róbert, Nagy Csaba, Pálinkás István, Romvári Tibor, Romvári Tiborné, Simara Gyula, Simara
Rihárd, Simonics Alajos, Soós Zoltán, Stiksz Zsuzsanna, Strasser Éva, Strasser Péter, Takács Ferenc, Takácsné Király Judit, Takács Judit, ifj. Takács Ferenc, Ujságh Zsolt, Ungvári László, Varga Anikó, Vass Tibor. Köszönjük munkájukat!

Útjelzés felújítások 2020-ban:

 

Jelzés

Útvonal

km

Felújítást végezte

 

KÖZÉP-MECSEK

S sáv

S+ elágazás (Dömörkaputól Ny-ra) – Misina – Tubes – Lapis – Vágotpuszta

8,5

Dél-Zselic TK

S ▲

S sáv – Kis-Tubes, kilátó – S sáv

0,2

Dél-Zselic TK

S clip_image002.jpg

Rotary út

3,4

Dél-Zselic TK

S ¢

Lóri – Lóri-völgy – S sáv elágazás

2,6

Dél-Zselic TK

K ●

Tripammer-fa – Kánya-forrás

3,4

Dél-Zselic TK

P sáv

Kánya-forrás – K● elágazás (K-rel fonódó szakasz)

0,3

Dél-Zselic TK

K +

Árpádtető – Mecseki Bányász Emlékút

1,8

Dél-Zselic TK

NYUGAT-MECSEK

K sáv

Abaliget vasútállomás – Denevér tanösvény (Abaligettől Ny-ra)

3,1

Dráva TSE

Z▲

Szentkút, autóbusz-forduló – Orfű

5,2

Dráva TSE

Z +

K sáv elágazás (Büdös-kút előtt) – Z(„Róka út”)

2,1

Dráva TSE,

S +

Orfű, Z és S sáv elágazás – Zelágazás (Z▲-gel fonódó útszakasz)

0,6

Dráva TSE

Z ●

Zelágazás – Sárkány-forrás

0,1

Dráva TSE

K ¢

Petőcpuszta, harangláb – K, S sáv elágazás, Abaliget fölött

3,2

Dráva TSE

S sáv

Abaligeti műút – Gubacsos kulcsosház – K sáv elágazás

2,3

Dél-Zselic TK

P▲

P sáv elágazás, Bakonyai eh.-tól NY-ra – Sás-völgy

2,1

Dél-Zselic TK

P ¢

Pelágazás – Kőház

0,2

Dél-Zselic TK

P ●

Pelágazás – Miska-forrás – P sáv elágazás

0,2

Dél-Zselic TK

P +

P sáv elágazás, Bakonyai eh.-től NY-ra – Sás-völgy

3,3

Dél-Zselic TK

P ¢

Boda, templom – P sáv elágazás

3,3

Dél-Zselic TK

S ¢

Kovácsszénája – Herman Ottó-tó, S+ elágazás

1,2

Dél-Zselic TK

KELET-MECSEK

Z +

Vár-völgy – Szederindás-kút

1,8

HOTE

Z +

Pécsvárad, református templom – Óbánya

7,4

HOTE

Z

Ötös úti-kunyhó – Hidegkúti-forrás

0,5

HOTE

Z ¢

Hosszúhetény – Püspökszentlászló

4,1

HOTE

K ¢

Szentlászlói-völgy, Z ¢ elágazás – Püspökszentlászló (Z ¢-tel fonódó szakasz)

1,1

HOTE

S ●

Zarándok-kút – S sáv elágazás

1,0

HOTE

K▲

Szentlászlói-völgy, Z ¢ elágazás – Püspökszentlászló, Zichy-kereszt – Pusztabánya – Kis-Kaszáló – Takanyó bejárat – K sáv elágazás

6,7

HOTE, Dél­-­­

Zselic TK

S +

Magyar-hegy – Hidas

3,6

HOTE

S ¢

Kismányok, autóbusz-megálló – Magyar-hegy

1,3

HOTE

DÉL-ZSELIC

P +

Almamellék, ibafai műút (P sáv elágazás) – Hársfás út – Sas-rét – P ¢ elágazás – Pap-domb (K+ elág.)

6,9

Dél-Zselic TK

ORMÁNSÁG

K sáv

Mailáthpuszta, központ – Z sáv elágazás

1,0

Dráva TSE

Z sáv

Vajszló, autóbusz-állomás – Kisszentmárton

7,2

Dráva TSE

Z sáv

Mailáthpuszta, központ – Kelemen-ligeti útról leágazó

2,4

Dráva TSE

Z sáv

Mailáthi horgásztó – S sáv-S clip_image002.jpg elágazás (Kerek-tó)

2,4

Dráva TSE

S sáv

Hegyszentmárton, szőlőhegy – Fekete-víz (Szaporca előtt)

11,7

Dráva TSE

S sáv

Mailáthi horgásztó – DDNP bemutatóhely előtt (Szaporca)

3,7

Dráva TSE

S clip_image002.jpg

Mailáthi horgásztó – DDNP bemutatóhely előtt (Szaporca)

3,7

Dráva TSE

VILLÁNYI-HEGYSÉG                     

K sáv

Villány vasútállomás – Vokány, vasútállomás

17,7

Tenkes TE

Z sáv

Bissétől D-re, S+ – K+ között

2,7

Tenkes TE

 

BARANYAI-DOMBSÁG

S sáv

Szabari-erdő – Nagy-fa – Görcsönydoboka

8,0

Biki Endre Gábor

S sáv

Somberek – Mária-kápolna, Szent-kút – Palotabozsok

11,0

Biki Endre Gábor

GERESDI-DOMBSÁG

Z „emlékmű”

Zclip_image002.jpg (Fekedi elágazás) – Feked – Z clip_image002.jpg elágazás („Fekedi szoborút”, új út)

3,1

Biki Endre Gábor

 

 • Források, emlékhelyek gondozása, egyéb munkák a Mecsekben

A Mecsekben a források karbantartását, felújítását, a turista emlékhelyek gondozását 2020-ban is első­sor­ban a Mecsek Egyesület Munka Osztálya végezte – Baumann József vezetésével – a Mecsekerdő Zrt., illetve a BIOKOM Kft. segítségével.

Az alábbiakban Baumann József összegzésében ismertetjük a munkákat.

A 2020-as évben ismét szép eredményeket értünk el a Mecsek hegység és a Balokány-liget értékeinek megőrzésében. Kérésre előadásokat, bemutatókat tartottunk az egyesületeknek és tájékoztattuk a hírközlő szerveket a Mecsek hegységben végzett munkáinkról. Az év során folytattuk a források karbantartását, turista utakat tisztítottunk és besegítettünk a jelzésfestésbe. A Széchenyi téri időjárásjelző házikó műszereit ellenőriztük, és elvégeztük a műszerek szükséges beállítását. Sajnos a műszereket tartó és forgatható tartószerkezet megroskadt, teljes felújítása, vagy cseréje szükségessé vált, de ez 2020-ban sem valósult meg. A műszerek felett is eljárt az idő érdemes lenne megfontolni a teljes cserét modern elektronikus műszerekre. A régi állapotról és műszerekről fotókat lehetne elhelyezni a belső oldalakon. Sajnos ebben sem történt előrelépés.

Havi rendszerességgel takarítjuk a petőcpusztai Mária-kápolnát és a harangláb környékét, hetente ellenőrizzük a piros túra bélyegzőjének állapotát, mivel rongálás miatt cserélni kellett a gumipárnát. A közeli temetőben az egyetlen még álló síremlék környezetét tisztítjuk. Második alkalommal került megrendezésre a volt település lakóinak találkozója a petőcpusztai kápolnánál. Kővágótöttös Község Önkormányzata kiadatta a falu történetét bemutató kis füzetet, mely a Mecsek Egyesület évkönyvében Baumann József gyűjtése eredményeként került megírásra. A Magyarok kunyhója emlékhelyet negyedévente ellenőrizzük és takarítjuk a lehullott ágaktól, levelektől. Szükség szerint az emlékoszlopra új nemzeti színű szalagot kötünk. Sajnos a védőpalást feledt korhadás kezdődött, melyet eltávolítottunk, majd utána vízálló habarccsal kitöltöttünk. A Darázs csípte katonai emlékhelyet negyedévente takarítjuk, gyomtalanítjuk. A Gubacsos-forrás közelében lévő kutyasírt és a hozzá vezető ösvényt évente kétszer tisztítjuk a benőtt ágaktól, bozóttól. A Madárodú emlékhelynél a Tripammer-fa közelében az emléktábla szövegét olvashatóvá tettük fényvédős fóliával. Rendszeresen takarítjuk a forrásvédnökökkel a közel 250 kiépített mecseki forrást. A Természetjárók Panteonját takarítjuk, és sajnos egyre gyakrabban építjük be elhunyt túratársaink fekete gránittábláit. A „Keresztény vonatkozású emlékhelyeket” túráink során megtisztítjuk az olvasóra rakódott szennyeződéstől, a Nap által fölpenderedett, megsérült műanyag fóliát megjavítjuk ragasztással, és ha szükséges újra cseréljük.  Az erdei emlékkeresztek, melyek fából készültek, az illesztéseiknél a farontó hangyák befészkelésével károsodtak. Sajnos a Lapisi kereszt a földfelszínnél korhadás miatt balesetveszélyessé vált, ezért az erdészet lebontotta és egy új keresztet készít a helyére.

A Balokány-liget forrásait rendszeresen ellenőrizzük és takarítjuk. Gyakran ellátogatunk a Balokány-ligetbe, hogy megnézzük a szép környezetet, és a kisebb hibákat a tanösvény táblákon kijavítjuk, fotókat készítünk. A megkopott tanösvény táblákon a feliratos fóliák a napsugárzástól néhánynál megkoptak, ezért ezek cseréje szükségessé vált. Az Aranyeső-forrás falazatánál a téli jázminsövényt visszametszettük, mert ránőtt a falazatra. A forrás három tábláját évente újrafestjük a vízkő lerakódása miatt. A Balokány-ligetről negyedévente fotó összeállítást készítünk és a népszerűsítés céljából feltesszük az internetre. Munkánkkal segítjük a Balokány-liget színvonalas rendezvényeit.

Források építése, karbantartásuk és takarításuk:

A Balokány-ligetben lévő Aranyeső-forrás tábláit letisztítottuk és újrafestettük. A Mecseken tíz forrástábla betűinek felújítását végeztük el, mert az idők folyamán megkoptak. Javítottuk a Bükkös-forrás és a Zsolnay-kút falazatát, mert néhány kő meglazult az oldalfalban. A Darázs-kútnak a falazata – a csővezeték dugulása miatt – átázott, az előtérbe tört fel a víz. A dugulást megszüntettük, és néhány nap után eltűnt a víz az előtérből és a forrás falazatából. A Lóri-forrás vízvezetékének évi tisztítását elvégeztük a vasoxid lerakódástól. A Máré-vár alatti Vár-kút elhanyagolt területét megtisztítottuk, csorgórészét felújítottuk és a vízhez jutás érdekében kifolyócsövet építettünk be. Ezzel a kirándulók könnyedén megtölthetik poharaikat, kulacsaikat. Elvégeztük a forrásfelújításokhoz szükséges méréseket, megfigyeléseket, tároló medencék kamerázását belülről. Elkészítettük a Hideg-kút, Mohosi-kis-kút, Gubacsos-forrás, Büdös-kút felújítási terveit, megvannak az engedélyek, már csak a megvalósításuk van hátra. A Delelő-kútból szökik a víz, ennek vizsgálatát elvégeztük, felújításáról még egyeztetni kell.

A nyolc éve meghirdetett Mecseki forrásvédnök mozgalom tovább folytatta tevékenységét.  A Mecsekben 250 kiépített forrás van, ezekből 156 forrást vettünk védnökség alá, de a többi forrást is takarítjuk túráink során. 2020-ban a forrásvédnökök 549 fotót küldtek az elvégzett munkájukról. A forrásvédnökök közt minden korosztály megtalálható tíz évestől a közel nyolcvan évesig. A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola tanárai és diákjai ebben az évben is részt vettek a vállalt forrásaiknak alapos megtisztításában. Új forrásvédnök is jelentkezett: a Zsolnay-kút, a Bokor-forrás és a Rigó-kút védnöke lett a Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola.

Munkáinkat segítették: Baumann József, Baumann Józsefné, Balotay Gergely, Bánusz Józsefné, Bíró Gábor, Egerszegi János, Füziné Kajdy Zita, Gál Péter, Golubics István, Hirth István, Hohn Miklós, Horgas Tamás, Jakab László, Jancsi Attila,  Jónás István, Kassai József, Kámi Róbert, Kajdi Zita, Keresztes-Nagy József, Kincses Miklós, Kiss Milán, Kriston Barnabás, Láng Ferenc, Mohácsi Attila,  Müller János, Nagy Balázs, Ripszám István, Sándor Tibor, Sajgó Ferenc, Smidth Vilmos, Simon Antalné, Simon Csaba, Strasser Péter, Plantek István, Szilasi Tamás, SZC Zsolnay Vilmos Technikum, Temmert Csaba, Temmert Csabáné Ibolya, Tóth Klára, Tóth Péter, Tóth István, Varga Jenő, Varga Géza, Vizslár Irén, Völgyi Sándor. 

Köszönet a forrásvédnököknek, akik ez évben is hozzájárultak szorgalmas munkájukkal a mecseki források megtisztításához. Köszönjük a szorgos munkát azoknak a „névtelen” segítőinknek is, akik kirándulásaik alkalmával 2020-ban is kitisztították a források előterét, összeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát!

Végezetül megköszönjük valamennyi természetbarát társunknak és külső segítőinknek a munkáját, amivel bármilyen területen és bármilyen mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy szövetségünk 2020-as évi munkájáról – a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellenére is – ismét tartalmas, sokszínű beszámolót készíthettünk, híven hagyományainkhoz és a baranyai természetjárás országosan is elismert hírnevéhez.

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
Elnöksége