facebook_page_plugin

Beszámoló 2013

Beszámoló a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2013. évi működéséről

 

Szövetségünk működése

2013-ban a Baranya Megyei Természetbarát Szövetségnek 13 tagszervezete volt: Dél-Zselic Természetbarát Klub (Pécs), Dráva Természetbarát Sport Egyesület (Pécs), Hétdomb Természetbarát Egyesület (Komló), Mecsek Egyesület (Pécs), Mind­szent­go­di­sai Általános Iskola DSK, Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület, Pécsi Ifjúsági Unió, Pécsi Orvos Egészségügyi Sportkör, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor, PTTE Vámos Mihály Szakosztály, Szent Imre Iskolai SK (Siklós), Tenkes Természetbarát Egyesület (Siklós).

A civil szervezetek működését szabályozó törvény (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) 2012. évi XXXVIII. tv. 51.§ d) bekezdésével módosított rendelkezés szerint „A szövetség tagja alapítvány, illetve egyesület lehet.” Így azok a szakosztályok, amelyek eddig nem váltak bejegyzett, jogi személyiségű szervezetté, nem számíthatók tagszervezeteink közé. Ezen szakosztályok tagjai kétféle módon kapcsolódhattak volna a szövetséghez (akár a megyei, akár az országos szövetséghez): vagy belépnek egy működő egyesületbe, vagy alakítanak egy új egyesületet, akár a többi szakosztállyal közösen. Egyik megoldásról sincs tudomásunk. Működő egyesületeinkbe csak néhányan léptek be, s az sem valósult meg, hogy ezekből a szakosztályokból, csoportokból alakuljon egy új egyesület, valószínű, hogy az adminisztrációs feladatok, jogszabályok által diktált kötelezettségektől való félelmek miatt. Azokból a csoportokból, amelyek nem jogi személyiségűek, 29-en a pártoló tag kártya kiváltásával fejezték ki támogatásukat megyei szövetségünk felé.

Ugyanez a törvényi változás az oka annak, hogy a Baranya Megyei Természetbarát Szö­vetség nem lehet tagszervezete a Magyar Természetjáró Szövetségnek, mivel szö­vet­­ségnek szövetség nem lehet tagja. A Magyar Természetjáró Szövetséggel együtt­működési megállapodást kötöttünk, az MTSZ ennek keretében támogatta munkánkat. (Tagszervezeteink közül 10 csatlakozott a Magyar Természetjáró Szövetséghez).

Szövetségünk 2013. február 9-én tartotta éves közgyűlését, amelyen a küldöttek elfogadták a 2012. évi beszámolót, pénzügyi beszámolót és közhasznúsági mellékletet, valamint a 2013. évi programtervet.

A közgyűlésen – a hagyományoknak megfelelően – elismerések átadására is sor került. Aranybakancs-díjat kapott Gida Tibor, a Dráva TSE elnöke, aranyjelvényes túravezető, a Dráva menti turizmus fellendítésében végzett, valamint túravezetői, rendezvényszervezői munkájáért.

Aranybakancs-díjat adományozott továbbá az elnökség Keszi Lászlónak, a Mecsek­erdő Zrt. vezérigazgatójának a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Vándorlás megszervezésében nyújtott segítségért.

Kimagasló természetjáró, ill. több éven át végzett önzetlen, gazdagító, elkötelezett munkájáért elismerésben részesült Andrasekné Dávid Erika, Jónás István, Magyarity Júlia, Németh Katalin, Szente Jánosné, Varga Kálmán.

Szövetségünk működésének feltételei 2013-ban is biztosítva voltak: Pécsett, a Tímár u. 21. számú épületben, a megszokott helyen vártuk az érdeklődőket keddenként. Tátrai Bea (a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége főtitkára) az év folyamán is készségesen intézte gazdasági ügyeinket, pályázataink gazdasági szempontú gondozását, a Mecsek Híradó sokszorosítását. A Tímár utcai emeleti kis tanácskozóban tartottuk havonta a Természetbarátok Klubját is. Anyagi forrásaink főként pályázati lehetőségek kihasználásából voltak. A pályázatok írása, elszámolása azonban a szakmai, turisztikai tevékenységtől vonja el az energiát, időt. Összességében megállapítható, hogy anyagi lehetőségeink nem javultak az év során számottevő mértékben.

A 2013. év személyi változásokat nem hozott. Elnökségünk tagjai mellett Jancsi Attila, Nagy Balázs és Sipos Imréné segítette folyamatosan az operatív munkát.

Az év során munkánkat több szervezet, intézmény is támogatta, illetve együttműködött velünk a programok propagálásában, szervezésében. A működéshez a NEA-pályázaton szereztünk támogatást,programjainkhoz ugyancsak a NEA Új Nemzedékek Jövőjéért kollégium nyertes pályázata biztosított feltételeket. Külön említést érdemel az idei évben a Mecsekerdő Zrt.-től kapott támogatás, ill. az MTSZ-től, az együttműködési megállapodás keretében kapott támogatás.

Kapcsolataink sokszínűsége, gazdagsága nélkül szövetségi szinten és egyesületi, szakosztályi szinten is jóval nehezebben tudnánk megvalósítani elképzeléseinket. Esetenként konkrét segítséget, anyagi támogatást, szakmai együttműködést könyvelhettünk el.

Kapcsolatainkat továbbra is fenntartottuk azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, amelyek eddig is segítették munkánkat: Magyar Természetjáró Szövetség, Baranya Megyei Önkormányzat, Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Várhalmi Zsolt, Tátrai Bea), Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igazgató, Kulcsár Péter tájegységvezető, Nagy Gábor, Wágner László), Mecsekerdő Zrt. (Keszi László vezérigazgató, Váradi József igh., Ripszám István, Hohn Miklós, Sajgó Ferenc, Pintér Ottó erdészeti igazgatók), Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Orfű Község Önkormányzata (Füzyné Kajdi Zita polgármester), Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Máriakéménd Önkormányzata, Geresdlak Önkormányzata, Maráza Önkormányzata, Véménd Önkormányzata, Turizmus Zrt. Dél-dunántúli Marketing Igazgatóság (Hegyi Zsuzsanna igazgató), Dunántúli Napló (Horváth László, Kozma Ferenc), Pécs TV, Lánchíd Rádió, Pécsi Hírek, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Dénes Andrea, Pásztor Andrea), Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Márton Judit), Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság (dr. Varga Tamás) és még mások.

A szomszéd megyék természetbarát szövetségeivel, azok vezetőivel való kapcsolataink fő­ként a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség keretein belül élnek, bár tagságunk alkalmanként részt vesz egymás rendezvényein, túráin, ünnepségein is.

Szövetségünk a Balokány-ligetért összefogás tagjaként továbbra is a legaktívabb tagja az összefogásnak, a város e megújulásra szoruló területén végzett munkákban élen jár. Ez főként Baumann Józsefnek köszönhető. Irányításával tereprendezési, környezetszépítő munkában vettek részt tagszervezeteink tagjai, Baumann József és Tóth Klára a megalakult egyesület vezetőségének munkájában is részt vesz. 3 nagy rendezvény fő szervezője is volt szövetségünk. Egyik alkalommal Adorján Rita mutatta be a liget fa és bokor különlegességeit, másik alkalommal vízvizsgálati feladatokkal, jelvényszerző mozgalmainkkal foglaltuk le az érdeklődőket. Októberben a PITE egyesület éjszakai teljesítménytúrája vonzotta a Balokány-ligetbe a városlakókat.

A Balokány-ligetben végzett munkánkat – az új lehetőségeket kihasználva – több alkalommal is segítették középiskolás fiatalok. A Leőwey Klára Gimnázium és a Zipernowszky Károly Műszaki Szakközépiskola (mindkettővel együttműködési megállapodásunk van a közösségi szolgálat teljesítése terén) diákjai lelkesen vettek részt a ligetbeli munkákban, szemétszedésben, faültetésben stb.

Kapcsolataink között számon tarthatjuk a Kisújbányai Baráti Kör Alapítványt (Derksen Gyöngyi). Folytattuk a Szent Márton zarándokút kijelölését, ill. elkezdtük a jelek felfestését. E területen Rónaky Gizella szervezte, koordinálta a munkát részünkről, de komoly segítséget nyújtott Szűcs Istvánné és Jónás István is. E kapcsolatunk révén részt vettünk egy budapesti tanácskozáson, ahol az volt a téma, hogyan kapcsolódik a baranyai Szent Márton Zarándokút az országos, ill. nemzetközi úthálózathoz.

Szövetségünk képviseletében Tóth Klára elnök több tanácskozáson képviselte a megyei természetbarát közösségeket, így a Turizmus Zrt. Dél-dunántúli Marketing Igazgatóság által szervezett megbeszéléseken, a Pro Vértes Közalapítvány „Összefogással a természeti értékeink megőrzéséért” projekt konferenciáján, ahol bemutatásra kerültek a megye helyi jelentőségű természetvédelmi területei, és a Natura 2000 területek kezelésére vonatkozó ajánlások, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság rendezvényein (pl.: „Barlangbejáratok biztosítása és lezárása, műszaki létesítményeinek korszerűsítése a Mecsek és a Villányi-hegység területén” című projekt záró rendezvénye Orfűn) stb.

Az év során több országos természetjáró tanácskozáson, eseményen vettünk részt.

Tavasszal az MTSZ útjelzésfestési megbeszélésén szövetségünket Balog Árpád, Jancsi Attila, Romvári Tibor és Strasser Péter képviselték.

Az MTSZ választmányi ülésén Budapesten, május 25-én Gida Tibor (Dráva Természetbarát SE), Andrasek Csaba (Tenkes TE, Siklós és Szent Imre Iskolai SK, Siklós), Ripszám István (Mecsek Egyesület), Baronek Jenő (Mecsek Egyesület és POEÜ), Tóth Klára (Dél-Zselic Természetbarát Klub, Hétdomb TE Komló, Mindszentgodisai Ált. Isk. DSK, Pécsi Vörös Meteor, Pécsi Túrakerékpáros Klub) képviselték mandátummal tagszervezeteinket.

A Gyalogtúrázók Országos Találkozóján – melyet ez évben 20. alkalommal, Tatán rendeztek meg május 17-20-a között – a Baranya megyei természetjárókat 13-an képviselték: 12 komlói és egy pécsi túratárs.

Sipos Imréné és Tóth Klára augusztusban a Nyugat-Magyarországi Természetbarát Vezetők Találkozóján vett részt Kaszópusztán.

Szeptember 21-én Dobogókőn, a Természetjárók Napja ünnepségén ismét több baranyai természetjáró részesült kitüntetésben:

Balog Árpád (Tenkes Természetbarát Egyesület) – Czárán Gyula Emlékérem

Feketéné Móró Erzsébet (Hétdomb Természetjáró Egyesület) – dr. Téry Ödön Emlékérem

Jancsi Attila (Dráva Természetbarát Sport Egyesület) – „A természetjárás fejlesztéséért” bronz fokozat

Krifka László (Dráva Természetbarát Sport Egyesület) – Czárán Gyula Emlékérem

Strasser Péter (Dél-Zselic Természetbarát Klub) – „A természetjárás fejlesztéséért” ezüst fokozat

Szervezetünk sokrétűségét bizonyítják még az egyesületek, szakosztályok egymással, ill. más csoportokkal való kapcsolatai is. Tagszervezeteink majd mindegyike rendelkezik e-mail címmel, így ez is segítette a kapcsolattartást. 2013 év elején megújítottuk, és azóta is fejlesztjük honlapunkat (www.baranyatermeszetbarat.hu). Nagy Balázs komoly munkával dinamikusabb, könnyebben kezelhető megoldást hozott létre, amely interaktivitásra is lehetőséget ad. A felületsokszínű, sok rovattal rendelkező információs forrás, mely rendszeresen, naponta frissül. Folyamatosan olvashatók azok az aktualitások, melyek a megyei természetjárással kapcsolatban átfogó információkhoz juttatják az érdeklődőket. Továbbra is várjuk tagjainktól és a túrákon résztvevőktől a híreket, fényképes élménybeszámolókat. A Mecsek Híradóban, ill. honlapunkonrendszeresen megjelentettük a Tolna Megyei Természetbarát Szövetségnek a Mecsek területén szervezett rendezvényeinek kiírásait is.

Az év során négy alkalommal tartottunk elnökségi ülést. Ezeken értékeltük az előző időszak eseményeit, megterveztük, szerveztük a következő időszak feladatait, aktuális problémákat oldottunk meg. Az ülésekről készült emlékeztetőket a honlapon, ill. a Mecsek Híradóban is közzé tettük.

Egy alkalommal rendkívüli közgyűlést hívtunk össze, amelyen a februári közgyűlésen elfogadott alapszabály-módosítással kapcsolatos, a bíróság által előírt hiánypótlási feladatunkat láttuk el. Ez alkalommal aktuális problémákat, szervezeti kérdéseket is tárgyaltunk, különös tekintettel a nemrég lezajlott MTSZ Választmányi ülésen történtekre.

A Magyar Turista Szövetség megalakulásának 100. évfordulója tiszteletére két emléktúrát, valamint Turistabált rendeztünk és részt vettünk a Mecsek Egyesület által szervezett ünnepi emlékülésen. Itt köszöntöttük az alapító Mecsek Egyesületet és ARANYBAKANCS-DÍJ-jal kitüntetett turistatársainknak kitűzőt adtunk át. Az emlékülésen mutatták be a Baronek Jenő és Dr. Polgárdy Géza által szerkesztett Mecsek Egyesület Lexikont is, mely a baranyai szervezett természetjárással kapcsolatban megjelent újabb értékes könyv.

Az ifjúság körében végzett munkánknak két jeles eseménye is volt 2013-ban. Szövetségünk hat fordulós természetismereti, természetjáró vetélkedőt rendezett általános iskolásoknak. A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta, egy sikeres pályázat eredményeképpen. Írásbeli fordulók után Fehérkút térségében zajlott a jó hangulatú, változatos feladatokat tartalmazó vetélkedő. A pályázat jóvoltából a versenyre ideális feltételeket (kulcsosház, étel, frissítők, édesség), értékes ajándékokat tudtunk biztosítani a résztvevőknek. A másik vetélkedő is iskolásoknak szólt, de régiós szinten. Ez „csak” kétfordulós volt. Az első a saját megyében, a második itt a Mecsekben. Ez a vetélkedő is jól megmozgatta a résztvevőket. Mindkettő remek hangulatban, a felkészítő pedagógusok és a szervezők lelkiismeretes munkája nyomán eredményesen zárult.

Események, rendezvények

Nyílt túrák

2013-ban 57 nyílt túrát szerveztünk (két túránk elmaradt az időjárás és egyéb okok miatt, de túravezetőink pótolták más időpontban, egy túrát viszont a tervezetten felül hirdettünk meg a Dél-Zselicbe, az Aligvár-forrásnál történt emlékkő avatáshoz). A nyílt túrákat honlapunkon, illetve a Mecsek Híradóban tettük közzé, ill. rendszeresen megjelent a Dunántúli Napló sportrovatában is. A nyílt túrák keretében tartottuk meg emléktúráinkat is: „Baranyai Aurél”, „Csokonay Sándor”, „Skóciai Szent Margit”, „Takács Gyula” és „Rockenbauer Pál” emléktúrák, valamint az „Uránbányász” és „Szénbányász” emléktúrát. Túravezetőink változatos útvonalakon, megyénk vala­mennyi tájegységén kínáltak túraprogramokat az érdeklődőknek. A legtöbb résztvevő továbbra is a „Skóciai Szent Margit” emléktúrán volt. A nyílt túrákon összesen 2401 fő vett részt, átlagosan 42 fő, ez az előző évhez képest magasabb létszám. Az évről évre növekvő részvétel igazolja, hogy a nyílt túrákra továbbra is nagy igény van.

A nyílt túrákat a következő túravezetők vezették, kiknek munkáját ezúton is megköszönjük: Andrasek Csaba, Balog Árpád, Baumann József, Becze László, Benczes Gábor, Biki Endre Gábor, Breitenstein Ferenc, Feketéné Móró Erzsébet, Ficsor Endre, Jancsi Attila, Jónás István, Kazal Márton, Kállai Csilla, Kis Olga, Markesz István, Marton József, Müller Nándor, Müller Norbert, Nagy Balázs, dr. Novotny Iván, Őri Zsuzsanna, Pál Krisztina, Ritzné Gresák Gabriella, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Scheitler Adrienn, Schóber József, Sipos Imréné, Strasser Péter, Szűcs Istvánné, Tollas Tibor, Tóth Klára, Ujságh Zsolt, Vajtáné Boros Éva Klára.

Tagszervezeteink közül a komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület hirdette meg túráit nyílt túraként, melyek kiírásait a Mecsek Híradóban közzétettük.

A Leőwey Klára Gimnázium tanulóival több alkalommal – közösségi szolgálat szervezésében – turistautakat tisztítottunk, valamint két alkalommal a Kardos úti kulcsos­ház­nál segítettünk a ház környezetében az építési törmelék összegyűjtésében.

Teljesítménytúrák

A teljesítménytúrák továbbra is a legnépszerűbb rendezvények közé tartoznak. A Baranya megyei kínálat 2013-ben is igen gazdag volt. A teljesítménytúrák mindegyikén több – hosszabb, rövidebb – résztáv közül választhattak a résztvevők. Egy új teljesítménytúrát is rendeztünk „Vándortáborozók nyomában a Nyugat-Mecsekben” elnevezéssel, melyet az eredeti, márciusi időpontban a rendkívüli időjárás miatt nem tudtunk megtartani, ezért augusztusban pótoltuk azt. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, illetve annak tagszervezetei (Dráva TSE, Dél-Zselic TK, Hétdomb Természetbarát Egyesület, Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor SK Természetjáró Szakosztály, Szent Imre Katolikus Iskola DSK, Tenkes TE.) által megrendezett teljesítménytúrák mellett több más baranyai és megyén kívüli szervezet is rendezett teljesítménytúrákat a Mecsekben, melyeknek kiírásait közzétettük a Mecsek Híradóban, illetve a honlapunkon az eseménynaptárban. Elmondhatjuk, hogy valamennyi teljesítménytúránk jól szervezett volt, és sikeresen bonyolódott le, a visszajelzések általában megelégedettséget tük­röznek a résztvevők részéről. Köszönjük a rendezést valamennyi szervezetnek és azok tagjainak!

Természetbarátok Klubja

E fórum működtetését igen fontosnak tartja elnökségünk. A 2009 őszén „újjáélesztett” klub neve 2013-ban megváltozott, januártól Természetbarátok Klubja néven várta havi rendszerességgel az érdeklődőket. A névváltoztatás célja az volt, hogy a túravezető végzettséggel nem rendelkező, de a természet és a természetjárás iránt érdeklődőket a klub neve ne bátortalanítsa el, ne tartsa vissza attól, hogy eljöjjenek az előadásokra és a hagyományos év végi záró túrára.

Az évet januárban Nagy Gábor természetfotós vetítésével kezdtük. Gábor képeivel a meleg terembe hozta be nekünk a téli erdő hangulatát. Februárban Gida Tibor, a Dráva TSE elnöke mutatta be nekünk az Ormányság túraútvonalait. Márciusban Dénes Andrea, a Természettudományi Múzeum muzeológusa tartott előadást a vadon termő gyógynövényekről, különös tekintettel a medvehagymára. Áprilisban Földesiné Kövi Ildikó mesélt nekünk arról, hogy lelkes természetjáró óvónők munkája által hogyan lesz a szemlélődő kis óvodásból lelkes kiránduló. Májusban a madaraké volt a főszerep. Az Év Madaráról – a gyurgyalagról – Wágner László, a Duna-Dráva Nemzeti Park tájegységvezetője tartott előadást. Júniusban dr. Novonty Iván – Iván Bá’ – repített el bennünket Észak-Magyarországra, ahol a nógrádi várak nyomában járhattunk. Szeptemberben Takácsné Hartmann Piroska, a Budai Városkapu Iskola lelkes pedagógusa mutatta be nekünk a Bánya Manók hagyományőrző munkáját. Októberben Feketéné Móró Erzsike kalauzolásával „jártuk be” a Rákóczi emlékhelyeket Magyarországon. Novemberben a nagy hideg elől délre húzódtunk, és Kinan Mohamed iraki származású kertészmérnök segítségével a déligyümölcsöket és azok fogyasztási módjait ismerhettük meg. Decemberben a már hagyománnyá vált évzáró túra került megrendezésre. Utunk a Kelet-Mecsekbe vezetett, ahol a Vörösfenyő kulcsosházban a komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület lelkes tagjai vártak minket meleggel, terített asztallal, forró teával, forralt borral, jó szóval és sok szeretettel. Míg a finom hagymás zsíros kenyeret és a pogácsákat majszoltuk, Őri Zsuzsi, az egyesület vezetője mesélt nekünk mindennapi munkájukról, programjaikról. Még zenés-verses élő műsorral is megleptek minket. A csapatból Hegyi Feri bácsi sem volt rest és rögtönzött színpadi előadással varázsolt el bennünket. A melegben a finom sütemények és italok társaságában jókedvű, humoros és tanulságos beszélgetéssel múlattuk az időt.

Köszönjük valamennyi előadó közreműködését, értékes és színes előadásaikat, és minden érdeklődőnek a részvételt, akik jelenlétükkel megtisztelték a klubfoglalkozásokat.

A Természetbarátok Klubja programjai 2014-ben is megrendezésre kerülnek, azokról a honlapunkon és a Mecsek Híradóban adunk tájékoztatást.

Képzések

E terület az egyike azoknak, amelyeket az újjáalakult MTSZ vezetősége a megújítandók közé sorolt. Farkas György az elnökség megbízásából hozzá is fogott a szabályzat átdolgozásához. Egy fórumon mi is részt vettünk, meghallgattuk az elképzeléseket, hozzátettük a magunk tapasztalatait, elgondolásait. Az MTSZ-ben bekövetkezett személyi változások miatt a reform lelassult, az új elképzeléseket nem követte szélesebb körű vita, s az új rendszer véglegesítése, kihirdetése. Ezért 2013-ban nem szerveztünk túravezető-képző tanfolyamot, s egyelőre nem is tervezünk. Képzések tekintetében továbbra is hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a Tolna Megyei Természetbarát Szövetséggel, ezért aki mégis túravezetői tanfolyamot szeretne végezni, az jelentkezhet náluk.

Jelvényszerző túramozgalmak

2013-ban is fontos feladatunk volt a jelvényszerző túramozgalmak gondozása, a bélyegzőhelyek rendben tartása, a bélyegző lenyomatok kihelyezése, melyet Rónaky Gizella végzett, segítőivel.

A bélyegzőhelyeken elhelyezett dobozok, táblák mindenütt a helyükön vannak. Idén kevesebb karbantartási munkára volt szükség, csupán a Gubacsos kulcsosháznál festettük le a dobozt, mert egy korábbi vihar megrongálta és lepattogott a festék. Vandál pusztítás is csak egy helyen történt, a Kardos úti kulcsosháznál. Egy ott vendégeskedő csoport duhajkodás közben lefeszítette a dobozt, és a tűzrakóba dobta. Helyreállítása megtörtént.

A bélyegzőlenyomatokat folyamatosan pótoltuk, ennek ellenére többször okozott bosszúságot a túrázók számára azok hiánya. A bélyegzőlenyomatok kihelyezését segítette Futó László, Baumann József, Jancsi Attila, Nagy Balázs, Strasser Péter. Köszönjük munkájukat.

A baranyai túramozgalmakat a korábbi évektől eltérően jóval kevesebben teljesítették. Népszerűek voltak viszont a hosszú távú mozgalmak, különösen az OKT és DDK. Ezekből a füzetekből a korábbi évektől eltérően sokkal többet vásároltak.

A túramozgalmakat az alábbiak szerint teljesítették:

A mozgalom neve

Teljesítők száma

Mecsek turistája

2

Baranyai várak

2

Kincses Baranya

2

Mecseki barangolások

3

Kerékpáros körtúra

2

Dél-Baranya turistája

1

Dél-Zselic turistája

1

Baranya legszebb templomai

1

Mecseki zöldtúra

5

Mecsek forrásai

6

Baranya kilátói

3

Baranyai-dombság turistája

1

Összesen

29


Igazoló füzeteket az alábbiak szerint igényeltek:

Füzet neve

db

Országos Kék Túra

11

Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra

15

Dél-dunántúli Piros Túra

2

Dél-Baranya turistája

3

Közép-dunántúli Piros Túra

1

Túramozgalmak Baranya megyében (összesített)

1

Mecsek turistája

1

Mecseki barangolások

1

Mecseki zöldtúra

3

Baranya kilátói

2

Baranyai-dombság turistája

4

Összesen

44

Természetjáró minősítések

A természetjáró minősítések adminisztrálását, értékelését ez év során is Jancsi Attila végezte. A 2013-as évben az előző évek kevés számú minősítésénél is jóval kevesebb született: mindössze 6 db! Ezek megoszlása: 3 bronz (Dél-Zselic TK), 1 ezüst (Dráva TSE) és 2 arany (Ilisics Nóra és Szűcs Tamás). Az országos szövetség által elbírált érdemes és kiváló minősítésekről nincs tudomásunk. Továbbra is kérjük az egyesületek vezetőit, hogy amennyiben tagjaik közül valaki ezekből a minősítésekből (érdemes, kiváló) kap, azt jelezzék szövetségünkben.

Úgy tűnik, hogy a természetjáró minősítések elérése egyre kevesebb tagtársunkat érdekli. Kár, mert a minősítés szép formája az aktív természetjárás elismerésének. Köszönjük azoknak, akik még veszik a fáradtságot, és adminisztrálják a túráikat és minősítéseiket, ezzel nem csak maguknak, de egyesületüknek is elismerést szerezve.

Turista útjelzések felújítása

Elmondhatjuk, hogy 2013-ban nagyon eredményes munkát végeztünk a turistautak jelzéseinek felújítása terén. Az év során összesenaz átlagosnál jóval több, összesen 192,4 km-en újítottunk fel, ill. festettünk fel új útjelzéseket. A Geresdi-dombságban az útjelzésfestések néhány km hosszan átnyúltak Tolna megyei területre is (Mórágy – Bátaapáti – Zsibriki-határ, ill. a Bátaapáti melletti Anyák-kútjához vezető jelzés). Az útjelzésfestésekhez – hosszú idő után – támogatást kaphattunk az MTSZ-től is, az erre a célra létrehozott Útalapból. Ezzel a lehetőséggel négy tagszervezetünk élt: a Dél-Zselic Természetbarát Klub (mecseki turistautak), a Dráva TSE (Villányi-hegység, Ormánság turistaútjai), a Mecsek Egyesület (Baranyai-dombság, Geresdi-dombság turistaútjai), valamint a Tenkes TE (Ormánság turistaútjai). Az MTSZ Útalapból kapott támogatással több mint 60 km-en tudtuk újra festeni a jelzéseket. Immár két éve szépen halad a Kelet-Mecsek turistaútjelzéseinek felújítása is.

A baranyai tájegységekben a sűrű turistaút-hálózat miatt új utakat már csak kivételes esetben jelölünk ki, de azért minden évben akad egy-egy rövidebb szakasz. Így 2013-is létesültek új turistautak: a Dél-Zselicben Szentkatalin falut egy kék négyzet jelzésű út (2,7 km) köti össze a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrával, ezzel új túrakiinduló pontot létesítve; a Közép-Mecsekben az Andorlaki-forrás felújítása után a forráshoz is vezet egy új, kék kör jelzésű út (0,2 km). A Geresdi-dombságban egy új, sárga háromszög jelzésű út vezet Véméndről a volt Dömörkapu, erdei temetőt érintve – innen már Tolna megye területén – a sárga sáv jelzésig (8 km), illetve – szintén már Tolna megyében – Bátaapátiból egy sárga kör jelzés az Anyák-kútjához (0,2 km). A Villányi-hegységben pedig a Tenkes-hegyen létesült egy új, kék háromszög jelzésű út az erdei útjelző tábla és a Tenkesre vezető aszfaltozott út között (0,8 km).

Néhány helyen a jelzésfelújítások során útvonal-módosításokra is sor került, különböző okok miatt (tarvágás, magánterületet érintő útszakasz). Így a Nyugat-Mecsekben a piros sáv jelzést a Bakonyai erdészháztól nyugatra, a Húsvét-forráshoz vezető piros kör elágazás előtt rövid szakaszon kivittük a műútra, a Közép-Mecsekben a sikondai kempinget elkerülő piros sáv – zöld sáv fonódó jelzést a kemping nyugati feléről áthelyeztük a kemping keleti felére, a Kelet-Mecsekben pedig a zengővárkonyi szelídgesztenyésnél került sor a kék kereszt jelzés nyomvonalának módosítására.

Egy helyen jelzésváltoztatásra is sor került: a Nyugat-Mecsekben a Herman Ottó-tó gátjától Kovácsszénájára vezető eddigi sárga kör jelzés sárga négyzetre változott. A változásokat folyamatosan rögzítjük, és a Cartographia felé jelezzük, hogy az új turistatérképeken már helyesen legyenek feltüntetve a turistautak.

Útjelzés felújítások részletezve

NYUGAT- ÉS KÖZÉP-MECSEK (50,7 km)

Z sáv: Tripammer-fa – Páfrányos – P+ elág. (1,9 km)

Z kör: zöld sáv – Dagonyászó-forrás (0,1 km)

S sáv: Vágotpuszta – Bános – Nagy-kő-oldal (3,1 km)

Z kereszt (Vásáros-út): Orfűi elág. – volt Petőc-akna (2,6 km)

S kereszt: Lapis – Büdös-kút – Orfű – Herman Ottó tó – Magyarhertelend v.m.(16,0 km)

Z kereszt: Lapis – Remete-rét (1,9 km)

Z kör: zöld háromszög-sárga kereszt elágazás – Sárkány-forrás (0,1 km)

Z háromszög: Vörös-hegy, kék sáv elág. – Orfű (3,5 km)

Z háromszög: Magyarhertelend – Napszentély kilátó (1,0 km, új út)

P sáv: Bükkösd, Szentdomján – Petőcpuszta – K sáv elág (Pálos-kút elág.) (11,7 km)

P sáv: Sikonda, Vadásztanya – Kőlyuki betérő (2,9 km)

Z sáv: Sikonda, Vadásztanya – 66-os út (2,4 km)

S négyzet: S+ elágazás (Kovácsszénájai-tó gátja) – Ravasz-kút – Kovácsszénája (1,2 km, új jelzés a sárga kör helyett)

S sáv: Gubacsos kh. – K sáv elág. (2,1 km)

K kör: Kék négyzet elág. – Andorlaki-forrás (0,2 km, új út)

KELET-MECSEK (57,4 km)

P sáv: Mecsekjánosi – Mecseknádasd (22,1 km)

K kereszt: Zengővárkony – szelídgesztenyés (nyomvonal módosítással) – Fodorgyöp – K sáv elágazás (7,0 km)

Z kereszt:Máza, kék négyzet elág. – sárga kör elág. (2,5 km)

P kereszt: Pusztahegy – Kappenvasszer között a piros sávval fonódó szakasz (0,7 km)

K négyzet: Óbányától É-ra a piros sávval fonódó szakasz (0,4 km)

S sáv: Pécsvárad, aut. m. – Zengő (5,4 km)

P kereszt: Zengő, keleti oldal (sárga sávval fonódó szakasz) (0,5 km)

S kereszt: Várvölgy – Csurgó (Hidasi-völgy) (3,2 km)

K háromszög: Püspökszentlászlói völgy – Paraszik-tető – Zengő (2,8 km)

S háromszög: Hosszúhetény – Zengő (3,7 km)

Z kereszt: Vár-völgy – Szederindás-kút – Hidasi-völgy (4,9 km)

K kereszt: Dögkút-tető – zöld kereszt elágazás (Szederindás-kút) (2,6 km)

S sáv: Dögkút-tető – K+ elágazás (Cigány-hegy) (0,3 km)

Z háromszög: Dögkút-tető – K+ elágazás (Cigány-hegy) (0,3 km)

Z kereszt: Gadányi-tavak – Jánosipuszta – Z sáv elág. (1,0 km)

DÉL-ZSELIC (6,1 km)

K négyzet: Szentkatalin – K sáv (2,7 km, új út)

S sáv: Szabás – Rasztina (1,9 km)

S négyzet: Rasztina – Négyes-út(1,5 km)

BARANYAI-DOMBSÁG (9,8 km)

Z sáv: Liptód – Maráza (3,4 km)

Z sáv: Liptód – Váraljai trafó (Nadrag-völgyi kanyar) (3,3 km)

S sáv: Liptód – Szilvás (zöld sávval fonódó szakasz) (1,3 km)

K L: Nagy-pincesor – Vályús-forrás között (1 km)

S háromszög: kék Lelágazás – Kéméndi-tető (0,7 km)

Z kör: Z sávelágazás – Lókúti pihenő (0,1 km)

GERESDI-DOMBSÁG (17,3 km)

P kereszt: összekötő út Hidastól D-re: P sáv elág. – Kereszt-dűlő – S sáv elág.(1,6 km)

S háromszög: Véménd, körforgalom – Határ-földek – volt Dömörkapu, erdei temető – Ellető-völgy – Schleiher-sír, sárga sáv elágazás (új út, 8 km /részben Tolna megyében/ )

S sáv: Véménd, faluvége – Hármaskúti-rész (2,5 km) 

S sáv: Mórágy – Bátaapáti – Zsibriki-határ (5 km)

S kör: Bátaapáti – Anyák-kútja (új út, 0,2 km /Tolna megyében/)

ORMÁNSÁG (39,2 km)

K sáv: Nagy-hegy Ny-i lába, zöld sáv elág. – Drávapalkonya, régi Fekete-víz hídja (16 km)

fonódó K kereszt: Diósviszló (0,3 km)

K sáv: Mailáthi gátőrház – volt Háromfai határőrőrs (16 km)

fonódó Z sáv: Mailáthi horgásztó – Suggó, kék sáv elágazó (2,3 km)

fonódó S sáv: Mailáthi horgásztó – Mailáthpuszta, autóbusz megálló (1,3 km)

fonódó K körút: Mailáthi gátőrház – Mailáthpuszta (2,2 km).

fonódó S körút: Mailáthi gátőrház – Mailáthi horgásztó (1,1km)

VILLÁNYI-HEGYSÉG (11,9 km)

K sáv: gerincen, K sáv – P sáv elágazók között (0,8 km)

P sáv: gerincen, K sáv – P sáv elágazók között (0,8 km)

P sáv: Máriagyűd, templom – Vokány vasúti megálló (6,3 km)

Z sáv: sárga kereszt és a kék kereszt között (2,7 km)

K háromszög: útjelző tábla – műút, kék sáv sárga sáv elág. (0,8 km, új út)

S kereszt: Máriagyűd, református templom – piros háromszög között (0,5 km)

A turistaútjelzések felújítását a Dél-Zselic TK, a Dráva TSE, a Mecsek Egyesület és a Tenkes TE tagjai és segítőik végezték. A munkákban részt vettek: Andrasek Csaba, Andrasekné Dávid Erika, Balog Árpád, Barcz Dénes, Baumann József, Baumann Józsefné, Baumgartner Norbert, Baumgartner Margaréta, Biki Endre Gábor, Ficsor Endre, Jancsi Ibolya, Jancsi Atilla, Jávor György, Juhász László, Juhász Lászlóné, Kulcsár Gábor, Nagy Balázs, Pfeil Róbert, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Soós Zoltán, Strasser Péter, Szabó-Dalecker Ibolya, Szűcs Istvánné, Tirnbach György, Ujságh Zsolt, Vajta Szilárd, Vajtáné Boros Éva. Köszönjük valamennyiük munkáját!

Források karbantartása, felújítása: ezeket a munkákat legnagyobb részt a Mecsek Egyesület végezte. Az év során a források karbantartása és három forrás teljes felújítása volt a fő feladat. Számos forrás ülepítő medencéjét tisztítottuk ki és tettük rendbe környezetüket, festettük újra a megkopott táblákat. A kora tavasszal beadott forrásfelújítási engedélyeket sajnos csak szeptember végén kaptuk meg, így egyszerre kellett nekiállni a források felújításának. Elvégeztük a harminc éve elhanyagolt állapotban lévő Andorlaki-forrás teljes felújítását, a forrás újra felkerül a Mecsek turistatérképre. Ugyancsak felújítottuk és egyben átépítettük a Szuadó-völgyben található Mihály remete-forrást. A forrás teljes felújítását az indokolta, hogy nagyobb csapadékmennyiségek alkalmával a patak vize elöntötte a forrás előterét és feltöltötte hordalékkal. Az évek során a patak fenékszintje is megemelkedett, ami tovább fokozta a forrás előterének iszappal való feltöltődését. Ezért került sor a forrás teljes felújítására. Ugyancsak elkészült a véméndi Szent-kút felújítása, melynek felújítását a falubeliek kérték a Mecsek Egyesülettől.

A Közép-Mecsekben a Rigó-forrásnál a vörös homokkőbe belevéstük a forrás nevét. Új táblát kapott – a régi, megrongált tábla helyett – a Kőlyuknál lévő Cserkész-forrás. Havi rendszerességgel mértük a Balokány-liget forrásainak vízhozamát, és hőmérsékletét, tisztán tartottuk az Aranyeső-forrást. Magánszemélyek és természetjáró egyesületek forrásvédnökségük alapján tisztították a vállalt forrásaikatA Mecsekben a 250 foglalt forrásból 150-nek van védnöke, akik évente négy alkalommal megtisztítják a vállalt forrásaikat és jelzik a hibákat.Az erdészet nagy segítséget nyújtott a forrásfelújításoknál és a forrásokhoz vezető lépcsők felújításában.

Emlékhelyek gondozása: továbbra is fontos feladatunknak tartjuk a múlt emlékeinek megóvását, és a megemlékezéseket elődeink munkásságáról. A Mecsek Egyesület gondozza a pécsi köztemetőben Kiss József sírkertjét. A Magyarok kunyhójánál lévő emlék­oszlopnál minden év augusztusában megemlékezünk turista elődeinkről. Óvjuk és takarítjuk a Tripammer-fa környékét és a Balog fája pihenőt. Gondozzuk a Széchenyi téri Időjelző házikót. A természetjárók panteonjába táblát építettünk be Medovarszky László tájfutó emlékére, akitől sokan tanultuk a terepgyakorlatot és térképismeretet. A Véméndhez közeli volt Dömörkapu település felújított sírkövein a gót vésett betűket fekete színűre festettük.Szintén a Mecsek Egyesület gondozza az Ordas tanyát, az erdei fenyőrönkből készült faházat, amely már elmúlt száz éves, és folyamatos karbantartást igényel. Ebben az évben két új tartógerendát építettünk be a régi korhadtak helyére, melyek az előtér tetőszerkezetét tartják. Madárodúkat és etetőket javítottunk, tíz új madárodút helyeztünk ki a környéken. A Dél-Zselicben, a Terecseny közelében található Aligvár-forrás mellett a Dél-Zselic Természetbarát Klub és a Mecsekerdő Zrt. Szigetvári Erdészete októberben avatta a Balogh István emlékkövet, melyet a két éve elhunyt turistatársunk, a Baranya Megyei természetbarát Szövetség egykori technikai vezetője emlékére állítottunk.

Munkáink első számú segítője a Mecsekerdő Zrt. volt, ami mindent megtett azért, hogy a közjóléti létesítmények minél jobb állapotba kerüljenek. Lehetőségeik szerint anyagszállítással, munkásokkal, faanyaggal segítettek bennünket. Munkájuknak köszönhetően megújultak esőbeállók, hidak, pihenőhelyek, útjelző táblák. Segítséget nyújtottak a turista utak karbantartásában, a forrásokhoz vezető lépcsők kialakításában, emlékhelyek karbantartásában. Az ÁNTSZ-szel három éve tartó szorosabb kapcsolatunk a forrásvizek minőségének vizsgálatára terjed ki, segítünk a terepmunkában, a távolabbi, kevésbé ismert forrásokhoz elvezetjük munkatársaikat. Méréseik eredményéről megkapjuk a listát, melyet a Mecsek Egyesület honlapján közreadunk az érdeklődőknek. Sajnos ebben az évben kevesebb forrás bevizsgálására volt lehetőségük. A DDNPI munkatársaival is tartjuk a kapcsolatot, és a természetvédelmi őreikkel megbeszéljük közös dolgainkat. Besegítünk a békamentési feladatok végrehajtásába, védett területek felügyeletét látjuk el virágzások idején és észrevételeinket jelentjük a természetkárosításokról.

Munkálatok a Baranyai-dombságban: a Mecsek Egyesület Természetjáró Osztálya tovább folytatta ebben az évben is a Baranyai-dombság erdei létesítményének fejlesztését. Összesen 27 km hosszan újultak meg a jelzések a Baranyai- és Geresdi-dombság területén. Ez év tavaszán egy kétnapos jelzésfestő tréninget szerveztünk Liptódon, ahol 7 fő sajátította el a jelzésfestés tudományát. A turistautakon nemcsak a jelzéseket újítjuk fel, hanem évente több alkalommal fűkaszálást és bozótirtást is végzünk. Ebben segítségünkre volt a Máriakéméndi Önkormányzat és időnként a helyi vadásztársaságok.

Folyamatosan tisztítottuk a Baranyai-dombság kiépített forrásait. Tavasszal a Föld Napjára országos szemétgyűjtési akciót hirdetett a Közútkezelő Kht. Ennek keretében Máriakéménden a kegytemplom, a Templom-forrás és az egykori téglaégető kemence romjainál 32 zsák szemetet gyűjtöttünk össze.

Új erdei bútorokat készítettünk, melyeket a Baranyai-dombság több pontjára helyeztünk ki. Teljesen lecseréltük az elöregedett asztalokat és a padokat a Törökvári-pihenőhelyen, ahol 6 új asztalt és 12 padot állítottunk fel.

A Vályús-forráshoz az egykori vadászház beton alapjára két asztalt és négy padot he­lyez­tünk el. A Liptódpusztai-völgyben az István-kútnál is felállításra került egy rönk­asztal két paddal. A 110 éves Héhwald-keresztnél (melyet teljesen felújítottunk) is elhe­lyeztünk egy padot, hogy aki erre jár, az megpihenhessen itt. A faanyagot a Mecsekerdő Zrt. Pécsváradi Erdészetétől kaptuk. Négy önkormányzat: a mária­kéméndi, a marázai, a geresdlaki és a véméndi támogatta 2013-ban a munkánkat.

Az elmúlt évben ismét sikerült munkánkkal megőrizni elődeink épített emlékeit és újakat is létrehozni. A sok vandál rongálás időnként elveszi kedvünket az alkotó munkától, de elődeink tisztelete, példája mindig új erőt ad számunkra a további feladatok elvégzéséhez.

Munkáinkat segítették: Baumann József, Baumann Józsefné, Bayer Richárd, Biki Endre Gábor,  Csiszár Gyula, Feketéné Czifra Éva, Földesiné Kövi Ildikó, Golubics István, Hágendorn Norbert, Hastó Attila, Hohn Miklós, Horváth Ákos, Horváth Péter Brúnó, Horváth Zoltán, Jónás István, Kassai József, Kriston Barnabás, Kriston István, Krisztián László, Kőnig Ferenc, Kollár Tamás, Kovács Szabó János, Lázár Tamás, Leipold Arnold, Mucsi Gabriella, Müller Norbert, Nagy Balázs, Pintér Ottó, Plántek István, Ripszám István, Rónaky Gizella, Sajgó Ferenc, Soóky Irén, Stalenberger Tibor, Strasser Péter, Szabó Dalecker Ibolya, Tasnádi János, Tóth Klára, Tóth Péter, Varga Jenő, Várady József, Végh Károly, Zwick Zoltán.

Köszönjük mindazok közreműködését, segítségét, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy szövetségünk 2013-ban is változatos, sokszínű programot biztosíthasson a természetjárás iránt érdeklődők számára, valamint segítették a turista útjelzések és a mecseki források felújítását.

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség Elnöksége