facebook_page_plugin

Beszámoló 2018

Beszámoló

a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2018. évi működéséről

 

Szövetségünk működése

2018-ben szövetségünknek 18 tagszervezete volt: Dél-Zselic Természetbarát Klub (Pécs), Dráva Természetbarát Sport Egyesület (Pécs), Hétdomb Természetbarát Egyesület (Komló), Hosszúhetényi Turista Egyesület, Kenderföldi Természetjárók (Komló), Mecsek Egyesület (Pécs), Mecseki Kóborlók (Pécs), Mediterrán Gyalogló Klub (Pécs), BMTSZ Nyugdíjas Szakosztály (Pécs), Pécsi Ifjúsági Unió, Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület (PITE), Pécsi Orvos Egészségügyi Sportkör, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor, BMTSZ „Vándorok” Szakosztály, Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület, Szent Imre Iskolai SK (Siklós), Tenkes Természetbarát Egyesület (Siklós).

Szövetségünk 2018. február 10-én tartotta éves közgyűlését – az előző évekhez hasonlóan – a Balokány-ligetben, a PEPITA Kultúrtérben. Február 10-én már az előre meghirdetett időpontban, 9 órakor határozatképes volt a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség küldöttgyűlése, s a Balokány-liget PEPITA Kultúrtere megtelt a tagszervezetek vezetőivel, tagságának képviselőivel, érdeklődőkkel és vendégekkel. A hagyományoknak megfelelően Tóth Klára elnök köszöntötte a megjelenteket, köztük a Tolna megyei Természetbarát Szövetség tagjait, Dománszky Zoltánt, Jakab Albertet, Bischoff. Tamást. (A későbbiekben Balázs László és Fodor Péter, a Somogy Megyei Természetbarát Szövetség képviseletében is csatlakozott a küldöttgyűléshez.) Ezután a kiadott napirendnek megfelelően zajlottak az események. Strasser Péter levezető elnök, a BMTSZ alelnöke vezényelte a teendőket, közben Nagy Balázs, a BMTSZ elnökségi tagja az év eseményei során készített fotókat vetítette.

A szöveges beszámoló elfogadása előtt azokat a természetjárókat köszöntöttük, akik 2017.december 11-én a Hegyek Napja alkalmából meghirdetett programon a Jakabhegyen eredményesen megoldották a Strasser Péter által összeállított, komoly fejtörést igénylő rejtvényt. A rejtvény megfejtése a sárgasávos hegyi szitakötő volt. Az eredményes megfejtők, akik egy hőszigetelt poharat kaptak ajándékba:

Balog Árpád (Tenkes TE)
Bosnyák Gabriella (Tenkes TE)
Ujságh Zsolt (Tenkes TE)

Ámán Erika (Mecsek Egyesület),
Kolin Edit (Dráva TSE)

E ritka, szép, védett rovar Magyarországon csak a Melegmányi-völgyben és Zobákpuszta mellett fordul elő.

A közgyűlésen – a hagyományoknak megfelelően – elismerések átadására is sor került. Aranybakancs-díjat kapott Szabó-Dalecker Ibolya (Mecseki Kóborlók) és Tátrai Bea (Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége), akik pályázatok írásával, gazdasági és adminisztrációs munkájukkal, a különböző hivatalokkal való kapcsolattartásukkal és a rendezvények szervezésében való közreműködésükkel hosszú évek óta segítik szövetségünket. Kimagasló természetjáró, ill. közösségi munkájukért – az egyesületek és az elnökség javaslatai alapján – emlékplakettet kaptak: Andrasekné Dávid Erika (Tenkes TE), Balázsy Péter (Pécsi Vörös Meteor Sportkör Term.járó Szakosztály)), Háber János (Ifjúsági Unió, Pécs), Ignátkó Imre (Vándorok), Kati Ildikó (Dráva TSE), Kovács-Kalita Beáta (Ifjúsági Únió), Kühár Zsuzsanna (Hétdomb TE), Pálinkás Istvánné (Szent Imre SK), Scheitler Adrienn (BMTSZ), Varga Nándorné (Hétdomb TE).

Szövetségünk 2018. évi működését – nagyrészt – az előző évben elnyert NEA működési pályázatból, az MTSZ által adományozott támogatásból, valamint a felajánlott SZJA 1%-okból fedeztük.(Ez utóbbi az előző évekhez képest igen szép összeg volt (117.560Ft) volt. Ezekből a forrásokból fizettük a sportszövetségi tagdíjat, a gazdasági feladatok és a könyvelés forrásigényét is, amely az utóbbi években – a Sportszövetségek Szövetségének a miénknél is rosszabb anyagi helyzete miatt – egyre növekvő tendenciát mutat. 2018-ban már 160.000 Ft körüli összeget fordítottunk ezekre a költségekre. Ennek fejében megtarthattuk keddenként az ügyeleti óráinkat a Tímár utcai székhelyünkön, biztosítottuk évente 10 hónapban a Mecsek Híradó 35 fénymásolt példányát, alkalmi segítséget kaptunk pályázatok költségvetésének elkészítésében, elszámolásában. Tudtunk fizetni terembért, s el tudtunk utazni a legfontosabb szakmai találkozókra. Támogattuk a Dunántúli Természetbarát Vezetők Találkozójának programját, a DDP túra megújuló bélyegző dobozait, eszközöket (metszőolló, macheta.) vásároltunk a turistautak karbantartásához , s rendezvényeink – minimális – költségeit is ki tudtuk fizetni.

Az elnökség kitartó lendülettel, összefogással végezte munkáját. Elnökségünk tagjai mellett Scheitler Adrienn, Schmidtné Samu Szilvia, Jancsi Attila, Baumann József segítette folyamatosan az operatív munkát.

Az év során munkánkat több szervezet, intézmény is támogatta, illetve együttműködött velünk a programok propagálásában, szervezésében. Kapcsolataink sokszínűsége, gazdagsága nélkül szövetségi szinten és egyesületi, szakosztályi szinten is jóval nehezebben tudnánk megvalósítani elképzeléseinket. Esetenként konkrét segítséget, anyagi támogatást, szakmai együttműködést könyvelhettünk el.

Kapcsolatainkat továbbra is fenntartottuk azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, amelyek eddig is segítették munkánkat: Magyar Természetjáró Szövetség, Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Várhalmi Zsolt, Tátrai Bea), Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igazgató, Kulcsár Péter tájegységvezető, Nagy Gábor, Wágner László, Rózsa Anita), Mecsekerdő Zrt. (Keszi László vezérigazgató, Ripszám István termelési vezérigazgató-helyettes, Hohn Miklós, Sajgó Ferenc, Pintér Ottó erdészeti igazgatók, valamint Kopeczky Tamás), Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Orfű Község Önkormányzata (Füzyné Kajdi Zita polgármester), Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Dunántúli Napló (K. Mayer András), Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Dénes Andrea, Pásztor Andrea, Burián István, Varga Ágnes), BIOKOM Kft. (Szilasi Tamás).

A szomszéd megyék természetbarát szövetségeivel, azok vezetőivel való kapcsolataink főként a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség keretein belül élnek, bár tagságunk alkalmanként részt vesz egymás rendezvényein, túráin, ünnepségein is.

Szövetségünk a Balokány-ligetért Összefogás tagjaként továbbra is aktív tagja az összefogásnak, a város e megújulásra szoruló területén végzett munkákból kiveszi részét.. Ebben élen jár Baumann József, aki folyamatos ellenőrző tevékenységével, kritikus jelenlétével, kétkezi munkájával segíti az együttműködést. Tóth Klára az egyesület vezetőségének munkájában is részt vesz.

A 2017-ben Mecsekszabolcson elkezdett környezetszépítő munka folytatódott 2018-ban is. A tavaly – a BIOKOM segítségével – megtisztított területen emlékkövet állítottunk a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, a helyi képviselő Oszoli Dénes, és helyi civil szervezetek összefogásával az egykori szabolcsi légakna és a bányavasút emlékére. Az emlékkő avatására a Szent Borbála emléktúra keretében került sor. A Mecseki Bányász Emlékút mentén elhelyezett kő környezete a későbbiekben a helyiek irányításával emlékparkká bővül. Az emlékhely „nem jött volna létre” a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány, a BIOKOM, Oszoli Dénes , s a helyi civilek összefogása nélkül. Szövetségünk képviseletében a folyamat „motorja” Rónaky Gizella volt, akinek ezúton is köszönjük következetes munkáját.

Közösségi szolgálatban továbbra is számíthattunk a középiskolásokra. 2018-ban a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola és a Leöwey Klára Gimnázium tanulói voltak leginkább segítségünkre (koordináló az iskola részéről Kámi Róbert, ill. Mucsi Gabriella) forrástisztító munkájukkal, de a Balokány-ligetben és teljesítménytúrán (Mecsek telj.túra) is számíthattunk rájuk. Pontőri feladataikat nagy kedvvel végezték a fiatalok.

Rónaky Gizella túravezetőnk révén komoly mértékben támogattuk a Janus Pannonius Múzeum programjait. A „Múzeumi túrák” sorozatban havi rendszerességgel vezetett túrát Pásztor Andreával és Kámi Róberttel, valamint ő vezette a Néprajzi Múzeum által szervezett Szent Márton emléktúrát is.

Kapcsolataink között számon tarthatjuk még a Kisújbányai Baráti Kör Alapítványt (Derksen Gyöngyi), mely kapcsolat keretében Rónaky Gizella és Tóth Klára többször képviselte szövetségünket. A Baranyában létrehozott Szent Márton Gyalogos Zarándokútról készült kiadvány összeállításban, a kiadvány bemutatásában, népszerűsítésében is részt vesznek.

Szövetségünk képviseletében Tóth Klára elnök több tanácskozáson képviselte a megyei természetbarát közösségeket, az MTSZ újjáalakuló Oktatási Bizottságában igyekszik előmozdítani a megújulást.

Az év során több országos természetjáró tanácskozáson, eseményen vettünk részt. Tóth Klára elnök 4 alkalommal vett részt a megyei természetbarát vezetők számára rendezett tanácskozásokon Budapesten (február 5., március 23., szeptember 10., december 10.). A Túravezetők és Jelzésfestők Országos Találkozóján (Budapest, november 12.) is ő vett részt, ahol az oktatási szabályzat anyagát tekintették át a résztvevők, s tettek javaslatot az átdolgozásra.

Szeptember 22-én Dobogókőn, a Természetjárók Napja ünnepségén ismét több baranyai természetjáró részesült kitüntetésben: Baumann József (Mecsek Egyesület) – „A természetjárás fejlesztéséért” ezüst fokozat, Tóth Klára (Mecsek Egyesület, BMTSZ elnöke) – „A természetjárás fejlesztéséért” bronz fokozat, Földesiné Kövi Ildikó (Mecsek Egyesület) – „Gábor Ignác Emlékérem”. A kitüntetésekhez ezúton is gratulálunk!

Szervezetünk sokrétűségét bizonyítják még az egyesületek, szakosztályok egymással, ill. más csoportokkal való kapcsolatai is. Tagszervezeteink mindegyike rendelkezik e-mail címmel, így ez is segítette a kapcsolattartást.

Az év során négy alkalommal tartottunk elnökségi ülést. Ezeken értékeltük az előző időszak eseményeit, megterveztük, szerveztük a következő időszak feladatait, aktuális problémákat oldottunk meg. Ezen kívül egy-egy rendezvény megszervezése, sikeres lebonyolítása érdekében több alkalommal tartottunk operatív megbeszéléseket az érintettekkel.

Média megjelenés

A Dunántúli Napló rendszeresen közli túrafelhívásainkat. K. Mayer András gondozta beküldött anyagainkat, nyílt túráink kiírása (egy-két kivétellel) megjelent az újságban. A Duna Televízió az „Önkéntesek” c. műsorának 2018. novemberi adásában mutatta be a Kenderföldi Természetjárókról készített riportfilmjét.

Honlapunkat (www.baranyatermeszetbarat.hu) Nagy Balázs szerkesztette, folyamatosan tudósítottunk az aktuális eseményekről, és közöltünk élménybeszámolókat. Az Eseménynaptár rovatot Schmidtné Samu Szilvia szerkesztette. Köszönjük mindkettőjük munkáját!

Az éves megtekintések száma látványosan megnőtt: 2018-ban 167893 (egy napra vetítve ez 460), egy évvel korábban ez a szám 52431 volt!  Ez a nagy ugrás elsősorban az Eseménynaptár rovatnak köszönhető. Naptárunk naprakész, és egyre több információ kerül bele. A naptár oldalt az elmúlt évben 25146 alkalommal nézték meg. A legtöbbet nézett szócikk: A Mecsek turistaútjai (65385 alkalom). Az elmúlt évben 162 cikk került fel a honlapra, ez kicsit kevesebb, mint az előző évi (196). Ezúton is kérünk – és bátorítunk – mindenkit, hogy természetjáró élményeit, tapasztalatait, a túrázással kapcsolatos friss információit rövidebb, vagy akár hosszabb írásokban ossza meg velünk a honlapunkon!

A Mecsek Híradó – Strasser Péter szerkesztésében – júliust és augusztust kivéve minden hónap első keddjén megjelent nyomtatott formában, és olvasható a honlapunkon is, ill. letölthető onnan. (A honlapunkon visszamenőleg valamennyi Mecsek Híradó megtalálható). A Mecsek Híradóban folyamatosan hírt adtunk az aktuális programokról, eseményekről és a nyílt túrákról. Közöltük a Mecsek Egyesület és a komlói Hétdomb TE nyílt túra kiírásait is. Megjelentettünk túraleírásokat, élménybeszámolókat, több írást, híradást vettünk át az MTSZ, a Turista Magazin, a Mecsekerdő Zrt., a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapjairól, valamint más hírportálokról, és ismertettük a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, és – ha időben megkaptuk – a Mecsekerdő Zrt. természetjáró programjait, továbbá a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség a Mecsek területén szervezett rendezvényeinek kiírásait is.

Továbbra is arra törekszünk, hogy a Mecsek Híradó egyfajta történeti összefoglalását is adja a Baranya megyei természetjáró eseményeknek és természetjáró mozgalomnak, és az utókor számára is használható forrás legyen.

A Mecsek Híradó 2018. évi számaiba írtak: Arató Csongor, Baumann József, Biki Endre Gábor, Biros Béláné, Feketéné Móró Erzsébet, dr. Gundrum Károly, Háber János, Jancsi Attila, Kispál Péter, Nagy Balázs, Pál Krisztina, Romvári Tibor, Scheitler Adrienn, Schóber József, Strasser Péter, Szabó-Dalecker Ibolya, Tóth Klára. Köszönjük írásaikat!

Kiadványok

2018 novemberében jelent meg a Cartographia Kft. a Mecsek – Villányi-hegység turistatérkép új kiadása a Baranyai-dombság keleti részét ábrázoló kiegészítő térképpel. A térkép aktualizálásában baranyai természetjárók is részt vettek (Arató Csongor, Biki Endre Gábor, Jancsi Attila, Nagy Balázs, Strasser Péter).

Megjelent a Szent Márton út Baranyában című kiadvány a Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány kiadásában, Sólyom László támogatásával. A kiadvány anyagának összeállításában Rónaky Gizella és Tóth Klára is részt vett, valamint –térképészeti munkáival- Jónás István is hozzájárult a hasznos, értékes útmutató, „zarándokkönyv” elkészítéséhez.

Események, rendezvények

 • Dunántúli megyék természetbarát vezetőinek találkozója

2018 augusztus havában szövetségünk rendezte meg a találkozót Mohácson. A találkozón valamennyi dunántúli megye és Budapest (BTSSZ) is képviseltette magát, az MTSZ részéről Szőke Viktor vett részt. A három napos programban a szakmai megbeszélések mellett mohácsi városnézés, a kölkedi Fehérgólya Múzeum és Sátorhelyen a Mohácsi Történelmi Emlékhely megtekintése, valamint egy horvátországi, drávai hajózással egybekötött kirándulás is szerepelt (Eszék, Vörösmart, hercegszőlősi borkombinát meglátogatása). Köszönjük a találkozó megrendezésében nyújtott munkát Szabó-Dalecker Ibolányak, Tóth Klárának és Varga Györgynek, valamint Mohács Város önkormányzatának, kiemelten Kovácsné Bodor Erika alpolgármesternek.

 • Nyílt túrák

Szövetségünk 2018-ban is változatos túrákat hirdetett meg a nyílt túrák keretében. Túraprogramunkban szerepeltek a hagyományos emléktúrák mellett hosszabb-rövidebb távú túrák, melyek közül ki-ki kedvére válogathatott.56 meghirdetett nyílt túránk közül kettőt helyeztünk át másik időpontra, a rendkívül zivataros időjárás miatt. A gondosan megtervezett, megszervezett túrákat 34 túravezető vezette, közülük többen ( több túrát is. Az általunk meghirdetett túrákon átlagosan 25 fő vett részt, összességében közel 1400 turista (ebben a számban nincsenek benne a tagszervezeteink által meghirdetett egyesületi túrák). Honlapunkon sok nyílt túráról jelent meg képes beszámoló, de ennél jóval több volt a Facebook-on felfedezhető képek sokasága. A túráinkon való részvételt erősen befolyásolja az egyre kiszámíthatatlanabb időjárás, valamint az a tény is, hogy - örvendetesen – egyre növekszik az egyesületek, baráti csoportok által meghirdetett nyílt túrák száma, tehát nagyobb a választási lehetőség a hétvégi túraajánlatokból.

Szövetségünk nyílt túráit a következő túravezetők vezették, kiknek munkáját ezúton is megköszönjük:

Andrasek Csaba, Balázsy Péter, Balog Árpád, Baumann József, Becze László, Benedek Balázs (Kaposvár),Berki László, Bíró Gábor, Bóday Miklós, dr Héjjas Péter, Dr Németh Gézáné, Földes Béla, Gayer Éva, Horváth Attila, Ignátkó Imre, Jancsi Attila, Keményffy Balázs, Kopjárné Győri Erika, Markesz István, Müller Nándor, Müller Norbert, Nagy Balázs, Őri Zsuzsanna, Pál Krisztina,Rónaky Gizella, Scheitler Adrienn, Schóber József, Szász Károly, Takács Ferenc,Tollas Tibor, Tóth Klára, Treitz Károly, Várnainé Meng Hajnalka.

Túravezetőink felkészültek, tisztában vannak azzal, hogy tevékenységük nyomán tovább nőhet a természetet kedvelő, azt rendszeresen járó, és azt védelmező emberek száma. Alapfeladatunk ez a nagy felelősséget, tájékozottságot, komoly munkát igénylő vállalt feladat. Köszönet jár érte!

Több túravezetőnk (Balázsy Péter/5/, Baumann József/3/, Bíró Gábor/3/, Schóber József/3/, Tóth Klára/4/) 3-4 túrát is vezetett az év folyamán. Kiemelkedő volt 2018-ban is Balázsy Péter túravezetői teljesítménye, aki a DDP túra szakaszolásával, túráinak megtervezésével és 5 vállalt túrájával segítette a program megvalósulását.

Tagszervezeteink közül a komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület és a Mecsek Egyesület hirdette meg túráit nyílt túraként a Mecsek Híradóban, gazdagítva ezzel a szövetség nyílt túra programját, más tájegységeket is bekapcsolva a nyílt túrák sorába. Köszönjük az egyesületi nyílt túrák vezetőinek a felkészülést és a túravezetést: Baumgärtner Norbert, Biki Endre Gábor, Becze László, Dukai Róbert, Éger Zoltán, Feketéné Móró Erzsébet, Gayer Éva, dr. Héjjas Péter, Horváth Attila, Kalangya Attila, Kállai Csilla, Keresztes Zsuzsanna, Markesz István, Miklovits György, M-né Szekeres Katalin, Nagy István, Németh Katalin, Németh Margit, Őri Zsuzsanna, Pál Krisztina, Ruzsinszky András, Sashalmi Lajos, Sashalmi Lajosné, Schóber József, Seregélyes Ildikó, Szabó Józsefné, Treitz Károly.

 • Emléktúrák

2018-ban 14 emléktúra került megrendezésre a Mecsekben: Baranyai Aurél, Csokonay Sándor, Eperjesi Ernő, Horzsa Sándor, Horvát Adolf Olivér, Kiss György, Kovács Béla, Lafferton Henrik, Molnár István, Jegenyés János, dr. Pataki József, Rockenbauer Pál, Takács Gyula, Skóciai Szent Margit, Szent Borbála emléktúra. Az emléktúrákat nyílt túraként hirdettük meg. Köszönjük a túrákat a szervezőknek és a túravezetőknek.

 • Teljesítménytúrák

2018-ban is bőséges választék várta a természetjárás ezen ágát kedvelőket. Valamennyi teljesítménytúránál rövidebb és hosszabb távok között lehetett választani, így mindenki megtalálhatta a kedvére való hosszúságú vagy nehézségű túrát.

Tagszervezeteink eddig szokásos teljesítménytúráikat megrendezték. A szövetségünk, ill. tagszervezeteink (Dráva TSE, Dél-Zselic TK, Hétdomb Természetbarát Egyesület, Mecsek Egyesület, Mecseki Kóborlók, Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület, Szent Imre Katolikus Iskolai Sportkör, Tenkes TE) által megrendezett teljesítménytúrák mellett több más baranyai és megyén kívüli szervezet is rendezett teljesítménytúrákat a Mecsekben, a Dél-Zselicben, ill. a Geresdi-dombságban (Fekete Bárány Természetjáró Egyesület, Mecseki Mátrix Csoport, Pécs Városi Természetbarát Szövetség, Dombóvári Hangulat Szabadidősport Egyesület, DÖKE, Zöldgömb Sport Klub, Vásárosdombóért Egyesület, Dobogó Természetjáró és Hegymászó Egyesület, Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesület, Magyar Vándorok Teljesítménytúrázó egyesülete, Vargánya tanya, Randonneurs Hungary). A rendezők és rendezvények nagy száma azt jelzi, hogy a baranyai tájak kedvelt célpontjai a teljesítménytúráknak – köszönhetően többek között a karbantartott turistautaknak, a jó turistajelzéseknek, melyekért szövetségünk jelzésfestői sokat dolgoznak. Valamennyi teljesítménytúra kiírását megjelentettük a Baranya megyei rendezvénynaptárban, a Mecsek Híradóban, és a honlapunkon is. Köszönjük a rendezőknek a teljesítménytúrák megrendezését, és az útjelzésfestők áldozatos munkáját, ami nélkül nehezebb lenne a teljesítménytúrák megrendezése!

 • A Hegyek Napja

December 16-án a Hegyek Napja rendezvénnyel harmadik alkalommal kapcsolódott szövetségünk az ENSZ által meghirdetett Hegyek Nemzetközi Napja programhoz. Ezúttal is a Jakab-hegyen vártuk a túrázókat, akik maguk választotta útvonalon jöhettek fel a hegyre, és a túra emlékére emlékjelvényt kaptak. A résztvevők ez alkalommal egy „sós süteménybe göngyölt”, a Mecsekkel kapcsolatos kérdésre válaszolhattak, a helyes választ adók jutalma pedig egy SPORT szelet volt.

 • Megemlékezés a Baranyai Természetjárók Panteonjánál

Több éve már, hogy halottak napja alkalmából megemlékezést tartunk a Büdös-kúti kulcsosház közelében található emlékhelyen. 2018-ban október 26-én délután kerestük fel az emlékhelyet, ahol felidéztük elhunyt túratársaink emlékét, megelevenítve személyüket, a hozzájuk kapcsolódó történeteket, erőt merítve abból az örökségből, melyet ránk hagytak. Sajnos 2018-ban is gyarapodott a táblák száma, de el kell fogadnunk: ez az élet rendje. Köszönjük Baumann Józsefnek az emlékhely gondozását és a névtáblák felhelyezését.

 • Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Találkozó

A találkozót 2018-ban a Somogy Megyei Természetbarát Szövetség rendezte meg júniusban Sziágypusztán – sokszínű programmal, igen szép környezetben. Kis küldöttségünk (hatan voltunk) örömmel járta a vadászterületeket, a nagyatádi múzeumokat, a kaszópusztai erdei iskola tanösvényeit, a lombkorona szintet, s a Baláta-tó nádasai közé épített labirintusokat. Többen is lehettünk volna!

 • „Indulj el egy úton…” vetélkedő

A Seregélyesi Baptista Általános Iskola – A Magyar Természetjáró Szövetség támogatásával – országos természetismereti – természetjáró vetélkedőt szervezett általános iskolások számára, melyen szövetségünkből a komlói Kenderföldi Természetjárók csapata vett részt, és bekerült a döntőbe, ahol 2. helyezést ért el. Köszönjük a gyerekeknek a versenyzést és Strasser Péternek a felkészítést.

 • Természetjáró Fesztivál

A Magyar Természetjáró Szövetség 2018. szeptember 7-9-e között a Börzsönyben, Verőcén rendezte meg először ezt az eseményt, melyen a baranyai természetjárókat a Dél-Zselic Természetbarát Klub tagjai képviselték.

 • Jelvényszerző túramozgalmak

A jelvényszerző túramozgalmaink teljesítőinek száma – általában – továbbra is alacsony. Kiemelkedő létszámú teljesítés abban az esetben történik, ha célzottan, együttes túracsoportot szervez valaki egy adott mozgalom útvonalának bejárásra (lásd Mecseki Zöldtúra, idén egy székesfehérvári egyesület tagjai). A baranyai jelvényszerző túramozgalmak teljesítőinek száma 2018-ban:

Túramozgalom

A teljesítők száma

2016

A teljesítők száma

2017

A telejsítők száma

2018

A változás iránya az előző évhez viszonyítva

Baranya kilátói

4

1

2

Baranya legszebb templomai

3

1

0

Baranyai kerékpáros körtúra

0

0

1

Baranyai várak

1

0

0

Baranyai-dombság turistája

2

0

2

Dél-Baranya turistája

0

0

0

Dél-Zselic turistája

0

1

1

A Dunától a Dráváig”

-

10

1

Kincses Baranya

3

1

0

Mecsek forrásai

4

1

2

Mecsek turistája

2

2

2

Mecseki barangolások háztól házig

1

1

4

Mecseki Zöldtúra

11

4+30

21

ÖSSZESEN

31

52

36

A megyei túramozgalmak igazoló füzeteit nagyrészt már letöltik a honlapunkról a túrákra indulók, az országos nagy útvonalak bejárásához szükséges füzetek iránt viszont a vásárlási kedv még mindig megvan, bár összességében ez is visszaeső irányt mutat. Az év során kézhez vehettük az MTSZ által kiadott, megújult igazoló füzeteket (OKT, RPDDK) is.

2018-ban az alábbiak szerint volt igény az igazolófüzetekre szövetségünknél:

Túramozgalom

Igényelt igazoló füzetek száma

2016

2017

2018

A változás iránya az előző évhez viszonyítva

Országos Kéktúra

30

18

11

Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra

28

28

19

Alföldi Kéktúra

12

7

3

Közép-dunántúli Pirostúra

3

0

0

Dél-dunántúli Pirostúra

9

3

2

Túramozgalmak Baranya megyében

2

1

0

ÖSSZESEN

84

60

35

 

 • Természetjáró minősítések

A természetjáró minősítések adminisztrálását, értékelését ez év során is Jancsi Attila végezte. A 2018-as évben a megyei szövetségnél 16 minősítést bíráltunk el, a következő megoszlásban:

A bronz fokozatot 11-en teljesítették,

az ezüstöt 4-en, míg a tavalyi évben

1 fő, Kati Ildikó teljesítette a minősítések arany fokozatát.

Az országos szövetség által elbírált érdemes és kiváló minősítésekről a 2018-s évben nincs tudomásunk. Viszont jelezték, hogy 2017-ben a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klubnál volt ilyen minősítés, ami nem lett megemlítve a tavalyi beszámolóban. Így utólag is gratulálunk Miklovich Csillának, Simon Attilánénak, Simon Évának az érdemes természetjáró fokozat teljesítéséhez.

Továbbra is kérjük a szakosztályok/egyesületek vezetőit, hogy amennyiben tagjaik közül valaki az MTSz-nél elbírált minősítésekből kap, azt jelentsék a megyei szövetségnél, hogy „dicsekedhessünk” vele.

A leadások formátuma megfelelő volt.

Köszönjük azoknak, akiket még rá lehet venni egy kis „körmölésre” és hajlandók adminisztrálni túráikat, mivel ezzel is dicsőséget szereznek szakosztályuknak, egyesületüknek!

Továbbra is kérjük a szakosztályok/egyesületek vezetőit, hogy amennyiben tagjaik közül valaki elér „Érdemes” vagy „Kiváló” minősítési fokozatot – melyeket az MTSZ bírál el –, azt jelezzék szövetségünk felé is! Gratulálunk valamennyi, minősítést elért természetjáró társunknak!

 • Kerékpáros szakág

A kerékpáros programokat 2018-ben is a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub szervezte. Valamennyi kerékpáros rendezvény nyílt volt, azokon bárki részt vehetett. A rendezvények kiírásai az egyesület internetes honlapján (http://ptkk.blogspot.hu) olvashatók. Sikeres volt a két hagyományos kerékpáros teljesítménytúra: a „2x100 km Baranyában”, illetve a „Mecseki Hegyikerék” MTB túra is. A baranyai kerékpáros programokat színesítették a komlói DÖKE rendezvényei is.

 • Természetbarátok Klubja

A Természetbarátok Klubja 2018-ban is Scheitler Adrienn vezetésével működött. Az év során érdekes témákban hangoztak el különböző előadások. Január: A természetben élő vadvirágok legendái (dr. Khidhir Kinan és Bognár Rudolf), február: „Camino”-im (Ignátkó Imre), március: Az év madara – a vándorsólyom (Wágner László) április: A Magas-Tátra (Nagy Balázs), május: Kazbek – a túlélés egy füttyszó (Fodor Péter), június: A falvak értékei (dr. Lakatosné Novotny Sarolta), szeptember: A Nagymező (Jónás István), október: Egy hét az erdőkért – Az Erdők Hete mozgalom, az Év fája a virágos kőris (Scheitler Adrienn), november: Kalandozások az Őrség legszebb tájain (Pallos-Rózsa Anita). december: Vértes és Gerecse (Müller Nándor). December 15-én a klub programját egy évzáró túra zárta, mely a Kelet-Mecsekben vezetett a Hosszúhetény – Csengő-hegy – Takanyó-völgy – Zobákpuszta útvonalon, a túra végén a Gyopár kulcsosházban rendezett beszélgetéssel, Scheitler Adrienn vezetésével. A programokon átlagosan 18 fő vett részt, a legtöbben (56 fő) Müller Nándor könyvbemutatóján voltak. Köszönjük Scheitler Adriennek a programok megszervezését, és az előadóknak a színes, érdekes előadásokat, valamint Tóth Klára és Nagy Balázs segítő munkáját, akik Scheitler Adrienn távolléte idején házigazdái voltak a klubnak, valamint a programok résztvevőinek a lelkesedését, ötleteiket és támogató, pozitív visszajelzéseiket.

 • Képzések

A 2018-as évben nem szerveztünk túravezető-képzést, de a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség által szervezett tanfolyamon 3 baranyai turista szerzett középfokú (bronzjelvényes) túravezető képesítést.

Tagszervezeteink tagjai számára – a túrák során használt technikai eszközökkel (GPS,fényképezőgép, telefon) való bánásmód elsajátítását segítő képzést tartott Nagy Balázs elnökségi tagunk. Az eszközök által készített, rögzített adatok, útvonalak, fotók kezelése, tárolása, a Google lehetőségeinek kihasználása sok érdeklődőt vonzott. A programsorozat időpontja a téli hónapokra esett, február, március hónapokban zajlott, alkalmanként 10-12 fővel.

Scheitler Adrienn – munkahelyi kötelezettségből eredően is – a vándortáborozásra felkészítő pedagógusképzésben (Testnevelési Egyetem) aktívan részt vett. Ugyanitt Tóth Klára – felkérésre – vizsgabiztosi feladatokat látott el a Lengyel-Annafürdőn zajló oktatásban, valamint a Sás-völgyi Erdei Iskolában.

 1. decemberében 14 fő jelentkezése után jelzésfestő vezető tanfolyamot indítottunk.

Technikai munkák

 • Turista útjelzések felújítása

2018-ban Baranya megye turistaútjain összesen 129,2 km hosszan újítottunk fel jelzéseket, legnagyobb részét a Magyar Természetjáró Szövetség pályázati támogatásával. A turista útjelzések felújítását a Dél-Zselic Természetbarát Klub, a Dráva Természetbarát Sport Egyesület, a Hosszúhetényi Turista Egyesület (HOTE), valamint a Tenkes Természetbarát Egyesület természetjárói végezték.

Az útjelzés felújításokban részt vettek: Both Viktória, Horváth Viktória, Komáromi István, Strasser Éva, Strasser Péter (Dél-Zselic TK); Baumann József, Braun Andrea, Gida Tibor, Jancsi Attila, Jancsi Ibolya, Király Zsuzsanna, Kolin Edit, Kulcsár Gábor, Nagy Csaba, Németh Katalin, Nyújtó Teréz, Romvári Tibor, Soós Zoltán, Stiksz Zsuzsa, Valkai Zsolt, Várnainé Meng Hajnalka (Dráva TSE); Takács Ferenc (HOTE), Andrasek Csaba, Andrasekné Dávid Erika, Balog Árpád, Dukai Tibor, Hargitai László, Hodics Mária, Juhász László, Pálinkás István, Ujságh Zsolt (Tenkes TE).

Útjelzés felújítások 2018-ban

NYUGAT- ÉS KÖZÉP-MECSEK

Z „emlékmű”

Z négyzet elágazás (Miléva út) – Sári pihenő (új útvonal)

0,2

Dél-Zselic TK

P négyzet

Petőcpuszta, P sáv elágazás – Sás-völgy – Hetvehely v.m.

6,3

Dél-Zselic TK

K „körtúra”

Sás-völgy, Erdei iskola – Baksa út – Lófej – Nyáras-völgyi vadászház – Sás-völgy, Erdei iskola

7,2

Dél-Zselic TK

S „körtúra”

Sás-völgy, Erdei iskola – Cserma – Sás-völgy, Erdei isk.

3,3

Dél-Zselic TK

P „körtúra”

Sás-völgy – Cserma-oldal – Cigány-forrás – Sás-völgy

5,4

Dél-Zselic TK

K kör

K „körtúra” elágazás – Szarvas-kút – erdészeti műút – K „körtúra” elágazás

1,9

Dél-Zselic TK

P kör

P„körtúra” elágazás – Cigány-forrás (Sás-völgyben)

0,1

Dél-Zselic TK

S kör

S+ elágazás – Z+ elágazás (Kantavártól NY-ra)

0,9

Dél-Zselic TK

Z sáv

Egregyi-völgy, műút, Barna-kő elágazás – Kisbattyán

4,0

Dél-Zselic TK

P kereszt

Komló, Kökönyös, Pécsi út - Jószerencsét u. elágazás – Komló, belváros – Cseresznyák, K + elágazás – Szöge-hegy – Pap-erdő, P sáv D-i elágazás

7,4

Dráva TSE, Dél-Zselic TK

P kör

P + elágazás – Gyöngy-kút

0,7

Dráva TSE

K kereszt

Komló, Szilvás, SPAR – Zobák akna – Pintó-tető – Egregyi-völgy

4,0

Dél-Zselic TK

S kereszt

Zobákpuszta – Pintó-tető – Szöge-hegy, P+ - S+ elágazás

3,6

Dél-Zselic TK

P négyzet

Dömörkapu – Lámpás-völgy – P sáv elágazás

2,4

Dél-Zselic TK

P háromszög

Lapis – Tubes

0,9

Dél-Zselic TK

P kereszt

Tubes – Bányász út, P háromszög elágazás

0,9

Dél-Zselic TK

S kereszt

Pécs, Gyükés – Dömörkapu – Lapisi út

4,8

Dráva TSE

P kereszt

Dömörkapu – Gyükés

0,8

Dráva TSE

S sáv

Dömörkapu – S kereszt elágazás

0,5

Dráva TSE

Z kör

Isten-kút – Nagydeindol – Lapis

2,5

Dél-Zselic

K kereszt

Pécsbánya autóbusz forduló – Fehérkúti kulcsosház

2,1

Dráva TSE

Z négyzet

Mánfa, Budafa – Sugói-rét

1,1

Dráva TSE

 

KELET-MECSEK

K négyzet

Máza, Z+ elágazás – Váraljai erdészház – Kappenvasszer – Óbánya

6,5

Dél-Zselic TK

S kereszt

S sáv elágazás, Dögút-tetőtől É-ra – Büdös-kút – Vörös-cser – Váraljai erdészház

6,0

Dél-Zselic TK, HOTE

P kör

Barna-kő – Sin-gödör – Szederindás-kút – Hidasi-forrás

3,9

Dráva TSE

S háromszög

Hosszúhetény kultúrház am. – Zengő

3,7

Dráva TSE

K háromszög

S háromszög elágazás – Zengő

1,2

Dráva TSE

 

ORMÁNSÁG

S sáv

Markó-csárda, 6-s főút – Bicsérd – Zók – Pécsbagota – Baksa – Tengeri – Hegyszentmárton szőlőhegy

23,7

Dráva TSE

K négyzet

Sámod – Mailáthpuszta kulcsosház

7,6

Dráva TSE

VILLÁNYI-HEGYSÉG

K sáv

Tenkes csárda – Vokány vasútállomás

10,4

Tenkes TE

S kereszt

Máriagyűd, közösségi ház – Bisse (temető), zöld sáv elágazás

3,0

Tenkes TE

Pclip_image002.jpg

Máriagyűd, templom – kálvária – fájdalmas Szűzanya szobor – Máriagyűd, templom

1,0

Tenkes TE

P sáv

Gyűdi-nyereg – Csukma (K sávval fonódó útszakasz)

0,6

Tenkes TE

Z sáv

K+ elágazás – Kistótfalu, pincesor – Hosszú rét (K sávval fonódó útszakasz)

0,6

Tenkes TE

 

Összesen: 129,2 km

 • Források, emlékhelyek gondozása, egyéb munkák a Mecsekben

A Mecsekben a források karbantartását, felújítását, a turista emlékhelyek gondozását 2018-ban is elsősorban a Mecsek Egyesület Munka Osztálya végezte – Baumann József vezetésével – a Mecsekerdő Zrt., illetve a BIOKOM Kft segítségével. Az alábbiakban Baumann József összegzésében ismertetjük a munkákat.

A 2018. évben ismét szép eredményeket értünk el a Mecsek-hegység és a Balokány-liget értékeinek megőrzésében. Ez évben is folytattuk a források karbantartását, újjáépítését, turista útjelzéseket tisztítottunk és festettünk. A Széchenyi téri időjárásjelző házikó műszereit ellenőrizzük, szükség esetén beállítjuk, takarítjuk. Havi rendszerességgel takarítjuk a petőcpusztai Mária kápolnát és a harangláb környékét. A közeli temetőben az egyetlen még álló síremlék környezetét kitisztítottuk és a sírkövet és betűit megújítottuk. A Magyarok kunyhója emlékoszlopának alsó alapkövezetét megújítottuk és az emlékoszlopra új nemzeti színű szalagot kötöttünk. Részt vettünk a turistajelek megújításában és a kirándulások alkalmával a jelzéseket eltakaró kisebb ágak lemetszésében. A Darázs-csípte katonai emlékhelyet negyedévente takarítjuk és a fagyáskárokat a BIOKOM segítségével kijavítottuk, újrafestettük. A Gubacsos-forrás közelében lévő kutyasírt és a hozzá vezető ösvényt évente kétszer tisztítjuk a benőtt ágaktól, bozóttól. Rendszeresen takarítjuk a forrásvédnökökkel a közel 250 védnökség alatt álló mecseki forrást. A Természetjárók Panteonját takarítjuk, és sajnos egyre gyakrabban építjük be elhunyt túratársaink fekete gránittábláit.

A Balokány-liget forrásait rendszeresen ellenőrizzük és takarítjuk. Minden héten ellátogatok a Balokány - ligetbe, hogy megnézzem a szép környezetet. A tanösvény táblák felületét megtisztítom a portól, madárpiszoktól szükség szerint. Egy új szemetes edényt betonoztunk be a Pepita mellé a tisztaság javítása érdekében. A megkopott tanösvény táblák feliratos fóliáit szükség szerint kicseréljük. A tó zsilipjéhez saválló védőrács tervezése és szerelése, az uszadékok megszűrése érdekében. A szivattyúházban lévő fúrt kút túlfolyójának kiépítését szorgalmaztuk a kiöntések miatt. a József utcai Csorgó-kút lebontott köveinek megmentése és tárolása a Balokány-ligetben. Remélhetőleg összefogással a fölső sétányon felépítésre kerül és egy ismertetőtáblán olvasható lesz Pécs város vízellátásának története. Egy oszlopos madáretetőt építettünk be a Pepita épülete mellé melyet a BIOKOM biztosított számunkra.

Az év folyamán három forrás felújítására adtuk be kérelmünket a Zöldhatósághoz a Hidegkút-forrás, Mohosi-kis-kút, Pécsi Barlang-kutatók-forrása. A Véméndi önkormányzat kérésére tervet készítettünk az Ötvályús-forrás, Pince-forrás és Pálinkafőző-forrás felújításához. A Balokány-liget Aranyeső-forrás tábláit letisztítottuk és újrafestettük. A Dagonyázó-forrást eredeti állapotába visszaállítottuk és új forrástáblát helyeztünk el rajta. Az Apacsok-kútja festett feliratát gránit táblára cseréltük. A pécsváradi Mosó-kútnál elhelyeztük a forrás új tábláját. Az Andorlaki-forrást és környezetét kitisztítottuk és a forrástáblát újrafestettük. Húsvét-forráshoz felújítottuk a turistajelzéseket, kitakarítottuk a patak menti kis ösvényt a biztonságosabb vízhez jutás érdekében. A forrás környezetét a lehullott és kidőlt fáktól megtisztítottuk. A Szúnyog-forrást jelző táblát pótoltuk, mert valaki elvitte a régit. A Laura-forrás jelzésének kezdetéhez egy oszlopra szerelt táblát helyeztünk el. Felújítottuk, a Kincskereső-forrás falazatát és előterét, mert az idő kikezdte. A Mihály remete-forrásnál hasonló munkákat kellett elvégezni, de itt a patak időnként megáradt vize is rongálta az előteret. A munkákhoz az anyagot és a szállítást a Mecsekerdő Zrt biztosította. Megfigyelést végeztünk egy éven át, a Sárkány-kútnál, mert egy új vízkitörést fedeztek fel az arra járó túrázók. A PTE régészeinek segítettünk a Hosszúhetényhez közeli Római villa vízellátásának lehetséges megfejtésében. Az orfűi önkormányzat kérésünkre kijavította a Turista-forrás falazatát és előterét. Az orfűi Pécsi barlangkutatók forrásátt – a felújítási engedély megérkezése után, az orfűi önkormányzat támogatásával – felújítottuk, így egy szép forrással gazdagodott a Mecsek hegység.

A felsorolt munkákban közreműködtek: Baumann József, Baumann Józsefné, Csinádi Ferenc, Földesiné Kövi Ildikó, Füziné Kajdy Zita, Golubics István, Hang Csaba, Hágendor Norbert, Hirth István, Hohn Miklós, Hofmann Ákos, Horváth Ákos, Jancsi Attila Jónás István, Józsa Zoltán, Kassai József, Kámi Róbert, Kriston Barnabás, Kincses Miklós, Kopeczky Tamás, Kiss Milán, Keresztes Nagy József, Kóbor Gyula Dr., Kovács Szabó János, László József, Leipold Arnold, Lukács Ferenc, Molnár Dénes, Müller János, Nagy Attila, Nagy Balázs, Orfű önkormányzata, Pintér Ottó, Ripszám István, Stalenberger Tibor, Strasser Péter, Szabó Ferenc, Szabó-Dalacker Ibolya, Szajcsán Éva, Szabó Máté, Szilasi Tamás, Tóth Klára, Tóth Péter, Völgyi Sándor. Köszönjük munkájukat! Külön köszön Kassai József kőfaragó mesternek, aki ez évben is díjmentesen elkészítette a Dagonyázó-forrás és az Apacsok-kútja szép tábláit és három elhunyt túratársunk emléktábláját a Természetbarátok panteonjára.

Forrásvédnökök tevékenysége: a hat éve meghirdetett „Mecseki forrásvédnök mozgalomnak” egyre több aktív tagja van. A Mecsekben 250 kiépített forrás van és ezekből 156 forrást vettünk védnökség alá, de a többi forrást is takarítjuk túráink során. A forrásvédnökök közt minden korosztály megtalálható tíz évesről a közel nyolcvan évesig. 2018-ban 560 fotót küldtek a védnökök az elvégzett munkáról. A Víz Világnapján előadást és vetítést tartottunk a Balokány-ligetben a mecseki forrásvédnökök munkájáról. Köszönet a forrásvédnököknek, akik ez évben is hozzájárultak szorgalmas munkájukkal a mecseki források megtisztításához. Köszönjük a szorgos munkát azoknak a ”névtelen” segítőinknek is, akik 2018-ban kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét, összeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát.

 • Munkálatok a Baranyai-dombságban és a Geresdi-dombságban

A Baranyai-dombság és a Geresdi-dombság értékeit a Mecsek Egyesület Természetjáró Osztálya gondozta, Biki Endre Gábor vezetésével, akinek összegzésében ismertetjük a 2018-ban elvégzett munkákat.

A Lankás-forráshoz bevezető zöld kör jelzésű turistaút teljes hosszát kitisztítottuk, levágtuk az ösvényre belógó ágakat, a földből kihajtó akác és bodza sarjakat. A vékonyan csordogáló forrást is kitisztítottuk. A Törökvári-pihenőhelyen az idei évben több rongálás is történt, ennek helyrehozatala és az illemhely teljes felújítása májusra megtörtént, így a teljesítménytúrára érkezőket már kulturált pihenőhely fogadta.

Az Erdősmároki-horgásztónál a zöld négyzet jelzés mentén található Schram-keresztet hosszú évek óta nem láthatták a túrázók. A keresztet ugyanis még az 1990-es években ledöntötték, azóta pedig a bozót teljesen benőtte megmaradt darabjait. Még a tavalyi évben nekiálltunk a Dreher családdal a kitisztításának. Kácsor Zsolt kőfaragó mestert bíztuk meg a kereszt helyreállításával, melyet munkatársai 2018 tavaszára készítettek el. A munkálatok 2018 májusára elkészültek, és pünkösd hétfőjén került felszentelésre a kereszt, mintegy 100 fő jelenlétében, ahol a túrázókat és a megjelenteket az önkormányzat szép vendéglátásban részesítette. A feszület felújítása adományokból történt, 20 erdősmároki és külföldön élő magánszemély segítségével, de a Mánfán élő Dreher család volt a főtámogató, akiknek az ősei állították a keresztet.

Három éves munkánk (küzdelmeink) eredményeként ebben az évben készültek el a restaurált Zsolnay angyalszobrok, mely a máriakéméndi kegytemplom előtt állnak. Mai ismereteink szerint az 1890-es években 5 db 2,5 m magas angyalszobor készült az akkor világhírű pécsi Zsolnay gyárban. Budapesti megrendelésre alkották őket a Kőbányai Szent László templomhoz, melyek azóta is ott állnak. További 3 társa Kishajmáson, kettő pedig Máriakéménden áll. A bal oldali angyal a hit jeleként a keresztet, a jobb pedig a szeretet jeleként szívet tartja kezében. A máriakéméndi két példány eredetileg Bátaszékre került volna, de ott nem találtak nekik megfelelő helyet. Az 1950-es években talán eleve egy eldugottabb objektumot kerestek, ahol biztonságban lehettek. Sajnos a máriakéméndi angyalszobrokat 1987 táján egy nagy vihar megrongálta, és később további darabok törtek le. 2015-ben a Mecsek Egyesület Természetjáró Osztálya elhatározta, hogy valamilyen módon megpróbálja megmenteni a szobrokat. A kapott árajánlat közül is a legkedvezőbb 3,5 millió forint volt. Mivel sem a helyi plébánia, sem pécsi püspökség nem segített, ezért a helyiekkel úgy döntöttünk, adománygyűjtést hirdetünk meg. Biki Endre Gábor több száz levelet küldött ki cégeknek, magánszemélyeknek. A túrák során bármerre jártunk, mindenhol említettük a témát, és nagyon sok helyen adakoztak. A gyűjtés nem várt eredménnyel zárult: fél év alatt összejött a szükséges összeg, sőt több is, összesen 3.782.445 Ft. Nagyon sokan adakoztak, cégek, magánszemélyek, és a környékbeli önkormányzatok is. A fennmaradó összegből még a kegytemplom bejárata feletti Magyarok Nagyasszonya, szintén Zsolnay mázas dombormű is restaurálásra került, a hiányzó elemek is pótlásra kerültek.

Szintén közel 600.000 Ft-os utólagos gyűjtés eredményeként immár a plébánia ugyanilyen összegű támogatásával 1 millió 200 ezer forintért felújítottuk a két hatalmas kőtámfalat. A templomhoz felvezető lépcsősor, és a két falsark újjáépítését, amire az angyalokat el lehetett helyezni, a pécsi püspök finanszírozta.

A Mecsekerdő Zrt. jóvoltából két új asztallal és padokkal, valamint egy ismertető tablóval gazdagodott a nemrég a régészek által is konzervált Keresztelő Szent János templom romja Somberek és Görcsönydoboka között. A romokhoz kijelölésre került egy új út, melyhez a táblák és oszlopok elkészültek, kihelyezésük és a sárga túraútvonalának részben új nyomvonalon történő felfestése a 2019-es évre tervezett.

A közúti engedélyek beszerzése után két turisztikai kresztáblát készíttettünk, kiegészítő táblákkal, melyek a kegytemplom előtt kerültek felállításra az út mindkét oldalán. A táblák legyártása és kihelyezése 75.120 Ft-ba került, melynek felét a helyi plébánia, felét a természetjárók, és barátaink finanszírozták. Új tablók felállítására is sor került a kéméndi kegyhely előtt. A kihelyezett két turisztikai kresztábla és a mostani nagy tabló, melyen a búcsújáró kegyhely ismertetője lett elhelyezve, mind azt a célt szolgálja, hogy az erre elhaladó autósok, kerékpárosok és gyalogos túrázók figyelmét felkeltse, és ne csak elmenjenek a kegyhely mellett, hanem meg is álljanak, sőt betérjenek a templom udvarába megnézni a műemlék épületeket.

A nagy tabló mellé egy kisebb olvasó tábla is készült, melyen a Baranyai-dombság turistatérképe lett elhelyezve, melyen követhetők az innen kiinduló jelzett turistautak is. A tablót a Mecsekerdő Zrt. Pécsváradi Erdészetétől kaptuk, melyet ezúton is köszönünk.

A Mecsekerdő Zrt. jóvoltából a Baranyai megyehatárhoz közel eső Berekalja (megközelítése legegyszerűbben Cikó felől lehetséges) elnéptelenedett településére új haranglábat jelképező oszlop készült, melyre útirányt jelző fatáblák is kerültek, ami a sárga túrán gyaloglóknak nyújt segítséget a tájékozódásban. A Cikóhoz közeli Széplaki templomromhoz is kikerült egy fatábla, mely a helyes útirányt mutatja Berekalja felé. A harangláb mellé pedig egy olvasó tabló is készült, melyen Berekalja története is olvasható, rajta az egykori harangláb fotójával. A táblák kihelyezésében az erdészet munkatársai, és Pap Éva, az utolsó berekaljai lakos működtek közre, a táblákat pedig Hauk Nándor készítette. Köszönjük Ripszám Istvánnak és kollégáinak a segítségét, hogy elkészülhettek a kihelyezett létesítmények, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Berekalja története ne vesszen a feledés homályába.

Munkánkat az alábbi szervezetek segítették vagy anyagiakkal támogatták: Baranya Megyei Német Önkormányzat, Cartographia Kft., Cserdi Önkormányzata, Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt., Kátoly Önkormányzata, Kisnyárád Önkormányzata, Maráza Önkormányzata, Máriakéméndi Német Önkormányzat, Máriakéméndi és Olaszi Római Katolikus Plébánia, Mecsekerdő Zrt., Pécsi Hírek, Pécsváradi Aranycipó Kft., Perekedi Német Önkormányzat, Schlossberg Vadásztársaság, Sombereki Önkormányzat, Tüke Busz Zrt. és az Új Dunántúli Napló.

Technikai munkánkat a következő személyek segítették: Baumgärtner Norbert, Baumgärtner Margaréta, Berki Zoltán, Biki Endre Gábor, Csép József, Dobosy György, Dobosy Györgyné, Dudók Piroska, Dreher Antal, Dreher Antalné, Éger Zoltán, Égerné Végh Éva, Erb József plébános, Fábiánné Mester Rita, Dr. Földi Krisztina, Fehér Lajosné, Feketéné Móró Erzsébet, Fledrich Gabriella, Flodung Csilla, Gayer Éva, Hauk Nándor, Héjjas Jázmin, Héjjas Lóránt, Héjjas Mirjam, Dr. Héjjas Péter, Hendinger Zoltán, Horváth Sándor plébános, Horváth Vilma, Jakab Márta, Kalangya Attila, Kállai János, Kállainé Fischer Mária, Kehi József, Keresztes Zsuzsanna, Kispál Adrián, Kiss Milán, Kovács Klaudia, Dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Lázár Albert, Madarászné Körmendi Ilona, Markesz István, Markesz Gergely, Mayer András, Mester Ferenc, Nagy Roberta, Prakter Mariann, Ripszám István, Rogner Ádám, Rogner Emilia, Rott Magdolna, Ruzsinszky András, Schleicher Eszter, Schveibert Róbert, Schóber József, Schmidtné Samu Szilvia, Strasser Péter, Szabó-Dalecker Ibolya, Szauer Melinda, Dr. Tamás Roland plébános, Treitz Károly, Úz Mária, Varga Norbert, Várnai Erika, Vető Éva, Wigand József és Zsigrai Attila.

Mindenkinek köszönjük a közösség érdekében végzett önkéntes munkáját!

Végezetül megköszönjük mindazok közreműködését, segítségét, akik bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy szövetségünk 2018-ban is eredményesen működhetett.

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
Elnöksége