facebook_page_plugin

Lendület-forrás

Farkas-árok északi oldalán, a völgytalp felett kb. 7-8 m-rel magasabban jelentkező foglalt,  folyamatosan bővizű forrás. Megközelíthető a K+ jelzésen. A vízkilépés a jura időszaki dogger mészkő és márga területen történik, egy távolabbról is jól látható repedésből. A turistaúton átfolyó vízből a völgyoldalon vagy inkább a patakmeder falán folyamatosan válik ki a forrásmészkő, amely helyenként néhány ellenállóbb mészkőpadot is magában foglal. A 0,2-0,3 m magas tetarátagátak mellett igen jellemző a változó intenzitású bekéregződés. A forrás általában bővizű, hozamai 5-50 liter/perc érték szerint változnak. A forrást valamikor a Pécsi Lendület SE természetjárói foglalták. A forrást 1998-ban Tasnádi János újította fel és vésett neki új névtáblát, mivel a régi tábla betemetődés miatt nem volt látható. Az eredeti márványtábla a forrástól balra 1 m-re egy nagy kötömben van elhelyezve, melyet még Csokonay Sándor vésett. 

GPS 46° 13,342' 18° 22,334'
 
lendulet-forras