facebook_page_plugin

2013. június-augusztus 210. szám

BMTSZ logokicsiMECSEK HÍRADÓ

210. szám                                                                         2013. június-augusztus

 

 

 

Az MTSZ választmányi ülésén jártunk

 

2013. május 25-én tartotta a Magyar Természetjáró szövetség a 2012-es évet értékelő, záró összejövetelét, a Választmányi ülést. Az új évben folyamatosan jelentkeztek az egyesületek az MTSZ tagjainak sorába, most a 220 lehetséges mandátumból a jelen lévő 83 fő küldött 133 érvényes mandátumot képviselt, így határozatképesen ült össze a Választmány (az adatok forrása: www.termeszetbarat.hu).

 

Köszöntőjében és szóbeli kiegészítőjében dr. Simkó Gabriella, az MTSZ igazgatója elmondta, hogy a mögöttünk lévő évre a "vegyes"  jelző illik leginkább. Az átalaku­lásból, az érvényre lépő új törvényekből adódó adminisztratív terhek a kevésbé jó élmények, de a szövetség helyzetének stabilizálódása, valamint az összefogni tudást, a szövetségként való működést bizonyító rendezvények (pl. Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra vándorlás) a pozitív oldalon számolhatók el. Elmondta továbbá, hogy körvonalazódik egyfajta megállapodás lehetősége állami feladatvállalásokra, célfeladatokra, közösségteremtésre, turistautak karbantartására, létesítésére.

 

Dr. Simkó Gabriella a kommunikáció kétpólusú tulajdonságát hangsúlyozó mondatai­val arra bíztatta a küldötteket, hogy javaslataikat, észrevételeiket most is, de folyama­tosan is juttassák el a szövetség munkatársainak pl. a honlap működésével, a Turista Kártyával, a magazinnal kapcsolatban is. Beszélt a szakbizottsági munka megújításá­ról, elismerve, hogy még nem mindegyik csoport aktivizálta magát - nem könnyű irányítót, szervezőt találni minden területre.

 

A beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel, az Ellenőrző Bizottság jelentését, a 2013-as év költségtervét a küldöttek egyhangúlag elfogadták.

 

Az alapszabály módosítását (a választmányi ülésre a meghívót az időpont előtt 8 nap­pal lehessen kiküldeni) az uniós pályázatok, fejlesztési ügynökségek rendkívül rövid határidőket megszabó feltételei indokolják. A küldöttek megszavazták ezt a módosí­tást is.

 

Baranya megyéből szinte hiánytalanul képviseltük a bejegyzett tagszervezeteket, sze­mély szerint: Gida Tibor (Dráva Természetbarát SE), Andrasek Csaba (Tenkes TE Siklós és Szent Imre Iskolai SK Siklós), Ripszám István (Mecsek Egyesület), Baronek Jenő (Mecsek Egyesület és POEÜ), Tóth Klára (Dél-Zselic Természetbarát Klub, Hétdomb TE Komló, Mindszentgodisai Ált. Isk. DSK, Pécsi Vörös Meteor, Pécsi Túrakerékpáros Klub) képviseltük mandátummal tagszervezeteinket. Én még három Somogy megyei egyesület képviseletét is elláttam, tekintettel arra, hogy Kaposváron ezen a napon egy fontos megyei rendezvény volt, ezért nem tudtak Somogy megyei turistatársaink személyesen részt venni a választmányi ülésen.

 

A kérdések időszakában az alábbi témákra kérdeztünk rá, tettünk javaslatot.

 

- a kitüntetési szabályzat módosítása (nem konkrét szöveggel)
- a túravezetői státusz feltüntetése a regisztrációs rendszerben
- a Zarándokút Bizottság munkája
- a túravezetők egyesületi nyílt túrán való költségtérítésének finanszírozása
- a MÁV kerékpáros jegyének kiterjesztése
- az Oktatási Hivatallal való közös munka kapcsán a vándortáborok visszavezetése
- a rendezvényekkel kapcsolatos engedélyeztetési eljárások könnyítése.

 

Összességében arról győződhettünk meg, hogy az újjáalakulásnál megfogalmazott célokat az MTSZ vezetősége nem tévesztette szem elől, megvalósításuk idő, energia, anyagi források és humán erőforrás függvénye. Mindehhez a vezetőség várja a tagság aktivitását, javaslatait, szövetségi munkáját.

 

A választmányi ülésen - napirenden kívül - részletes tájékoztatást kaptunk a KÉKTÚRA útvonalának megújítását szolgáló pályázatok helyzetéről, az első konkrét feladatokról. Ennek legsarkalatosabb pontja a turistautak helyzetének jogi rendezése, hiteles adatainak rögzítése. E témát érinti majd az a megbeszélés is, amit június 1-jére hívtak össze a munkák egységesítése, tervezése érdekében

 

A Választmányi ülésről és a KÉKTÚRA pályázattal kapcsolatos anyagokról az MTSZ honlapján (www.termeszetbarat.hu) olvasható bővebb tájékoztató.

 

Tóth Klára

 

Útjelző vezetők országos találkozója

 

A Magyar Természetjáró Szövetség Turistaút Szakbizottsága 2013. június 1-jére or­szágos tanácskozást szervezett a turista útjelzések festésével foglalkozó természetjá­róknak. A találkozóra azok kaptak meghívót, akik a szakbizottság felhívására regiszt­rálták magukat az útjelzés festők (útjelző vezetők) körébe, és már eddig is foglalkoz­tak útjelzés festéssel, vagy ezután kívánnak ebben a munkában részt venni.

 

A találkozón a baranyai természetjárók közül Balog Árpád (Tenkes TE), Jancsi Attila és Romvári Tibor (Dráva TSE), ill. Strasser Péter (Dél-zselic TK) vettek részt. A tanács­kozás gazdag napirendjén szerepelt többek között az Országos Kék Kör meg­újításával kapcsolatos projekt bemutatása, az MTSZ-be újonnan tagszervezetként belépett, és a saját tematikus útvonalaikhoz kapcsolódó jelzéseket felfestő Mária Út Egyesület, Zöldutak Módszertani Egyesület, ill. a Via Margaritarum Zarándok Egye­sület (Gyöngyök Útja) bemutatása, a Természetjárók Térinformatikai Rendszerének (TTR) kialakítását bemutató előadás, a Europ Mobility rendszer bemutatása, valamint egységes útjelző táblák kialakítása, ill. az útjelzések festésével kapcsolatos módszer­tani kérdések. A résztvevők kiscsoportos beszélgetések keretében vitatták meg a tu­ristautak kialakításával és jelölésével kapcsolatos aktuális kérdéseket, melyek közül a legfontosabbak: a turistautak és az útjelzések festésének jogi szabályozása, a turista­utak kialakításához szükséges különböző engedélyek beszerzése, az erdészetekkel és nemzeti park igazgatóságokkal való együttműködés, a munkák összehangolása, a turistautak és a tematikus útvonalak (pl. zarándokutak tanösvények) jelzéseinek szab­ványos egységesítése, az egy területen működő jelzésfestők együttműködése, a turis­taútjelzés festésének oktatása (tanfolyamok), az útjelzések, jelzésfestések minősítése és ehhez kapcsolódóan az MTSZ "útalapjából" nyerhető támogatások elosztása - melyre regisztrált és minősített útjelzők pályázhatnak -, valamint különböző festéssel kapcsolatos módszertani kérdések.

 

Reméljük, hogy a közeljövőben lehetőség nyílik az útjelzés festések anyagi támogatá­sára, és a tervezett fejlesztések megvalósítására.

 

Strasser Péter

 

Nyílt túra a Dél-Zselicben

 

A május 18-i nyílt túráról nehéz írni, mert aki ott volt, az úgyis tudja, hogy a termé­szet, s a dél-zselici táj a legszebb arcát mutatta nekünk, aki meg nem volt ott, annak úgyis hiába mondunk akármit, nem elég elképzelni a gyönyörű tájat, a zöldek sokasá­gát, a tó csillogó víztükrét, a madarak énekét, a riadt őzike szökellését, a virágok sok­féle­ségét, az illatok fuvallatait. Mert látni, érezni kell mindazt, ami annak a 10 lelkes embernek jutott, aki végigjárta velem a Dél-Zselic egyik legszebb útvonalát Bakócától Het­vehelyig. Az éjszakai eső által feláztatott talaj ugyan lassította haladásunkat, így a vége kicsit gyorsabb tempót követelt, de mindannyian együtt, épségben, a nehezebb ré­szeken egymást segítve, éppen időben, a tervezettnek megfelelően értünk a vonat­hoz.

 

A Godisáig vonattal, onnét busszal Bakócára érkező társaság először Oberling Antal bácsit hallgatva gondolta azt, hogy itt akár egész napot is el lehetne tölteni. Toncsi bácsi megmutatta a templom kincseit, a gyönyörű miseruhákat, majd a romos Mailáth-kastély udvarán mesélt a régi időkről. Benéztünk még a volt zárda udvarán található, a lourdes-i barlangot idéző kis építményhez, majd megtekintettük a Sáfrány Géza Fazekasmúzeumot. Itt is a múlt köszönt felénk, a kiállított gyönyörű fazekas edények formájában.

 

A Fekete István Emlékösvényre az "Orvoslakás"-nál tértünk rá, ahol megbeszéltük, hogy az emlékösvényt mai túránk csak részben érinti, de azért a nagy író e tájhoz való kötődéséről, az orvos lányához, Piller Edithez fűződő barátságáról, majd szerelmük­ről, házasságukról nem lehet nem beszélni e helyen. Az agyagos földút helyett a vetés szélén kapaszkodtunk fel a Tatárugratóra. Onnét lefelé sem volt könnyebb, csúszkál­tunk kicsit, de senkinek nem esett baja. A szágyi víztározót az Alsókövesd előtt északra forduló műúton közelítettük meg, hiszen az oda vezető kék kereszttel jelzett turistaúton nagyobb sár várt volna bennünket, ahogy ezt az Éger-kútig azért beszaladó Balatonyi Laci igazolta is, amikor utolért bennünket a víztározónál tartott pihenőnkön. Aranyhalakban, virító sárga nőszirmokban gyönyörködtünk, s örömmel fedeztük fel azt a táblát is, amit a Mecsekben sem ártana több helyre kitenni! (Vidd magaddal a szemetedet, energiát takarítasz meg.)

 

Szívünk szerint itt is időztünk volna többet, de hosszú út várt még ránk, ezért elindul­tunk, s egy szép erdei kocsiúton legyűrtük a túra 400 m-es szintkülönbségének nagy részét. A nagymátéi arborétum hátsó kapuján léptünk be a szépen gondozott területre, s pihentünk meg a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra bélyegzőhelyénél kiala­kított szép filagóriában. A Fekete István Emlékösvény és az arborétum (füvészkert) alaposabb megismerését meghagytuk a június 8-ára tervezett, Müller Nándor által vezetett nyílt túrára, s továbbindultunk Kán felé. A Hollófészek, a Zselic legmagasabb pontja előtt csak némi távolságból tisztelegtünk, mert az idő és az útvonalon tapasz­talható vízhiány Kán felé vonzott bennünket. Itt, a gyönyörűen felújított falusi házak között, a Káni Kocsma semmivel össze nem téveszthető, hangulatos udvarán pihen­tünk még egyszer a hátralévő kilométerek előtt. A málnaszörp, sör, bor, kávé és az Ács Lukácstól megszokott, hiteles tájékoztatás és szíves vendéglátás marasztalt volna még bennünket, de indulnunk kellett. A házigazda mutatott egy utat a kertjén át, ami­vel kikerülhettük a mindig vizenyős, a harangláb alatt a faluból keletre kivezető utat. Igaz, hogy errefelé előttünk csak a vadak taposták le a sűrű növényzetet, de legalább nem lettünk újra nyakig sárosak.

 

Felkapaszkodtunk a Káni-tetőre, ahonnét gyönyörű panoráma tárult a szemünk elé. A Mecsek-hegységet mi - a Mecsek déli lejtőin lakók - ritkán látjuk ebből a szögből. A selymes fűben, nyíló vadvirágok mellett haladva, majd a gyönyörű panorámát kínáló tájat elhagyva értünk be az erdőbe. Itt megtaláltuk az érdekes formájú kis kápolnát, majd nemsokára lekanyarodtunk Hetvehelyre. Itt csak alulról üdvözöltük a Gábor Antalról, a Hetvehelyi Erdészet volt vezetőjéről elnevezett kilátót és az Árpád-kori templomot, megállapítva, hogy azért ma is maradt, amiért újra érdemes lesz eljönni erre a tájra. A megtett 18 km és a sárdagasztás kellemes fáradtságával lazítottunk a vonaton, miután a 150 Ft-os pótjegy kifizetésével visszatértünk mindennapjaink szín­terére.

 

Köszönöm Jónás Istvánnak az útvonalra, látnivalókra vonatkozó javaslatait, a túra résztvevőinek a helytállást, egymás segítését, a jó hangulatot.

 

Tóth Klára
túravezető

 

Stifolder fesztivál Fekeden

 

2013. május 25-én a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, a Mecsek Egyesület és Hétdomb TE túrát szervezett Fekedre, a Stifolder Fesztiválra. Erzsike (Feketéné Móró Erzsébet), a túra vezetője köszöntötte a túrázókat, majd ismertette az útvonalat.

 

37-en indultunk Erdősmecskéről a Baranyai Zöldtúra útvonalán a szőlők között. A pincesor végénél Erdősmecske történetéből kaphattunk ízelítőt, majd a zöld kör jelzés elágazásánál kettévált a csapat. Erzsike a túrázók 1/3-át tovább vezette a gerincen a Hesz-keresztig, mi pedig a Dér-völgybe ereszkedtünk le. Nagyon szép árnyas erdőben gombákat keresgélve értünk le a Dér-völgybe. Sajnos egyik túratársunk az agyagos csúszós úton elesett, és kéztörést szenvedett. A Dérvölgyi-forrás érintésével értünk fel a Hesz-kereszthez, ahol a csapat másik fele már várt minket. Kis pihenő után tovább­indultunk. A volt Nyolchárs-pihenőnél szusszantunk kicsit, majd a Héthárs-pihenő mellett elhaladva értünk a Harsányi-kereszt pihenőjéhez. Itt 15 perc ebédszünet után folytattuk utunkat csodálatos szép völgyön lefelé, majd a Stiller-keresztnél tartottuk utolsó megállónkat.

 

Fekedre érve a falu főutcáján összefutottunk a nyugdíjas szakosztály tagjaival, akik a Stifolder Fesztiválra látogattak ki. A program innen kötetlen volt, mindenki kedvére kóstolhatta a stifoldereket, gőzgombócokat, réteseket, és a finom fekedi borokat. A csapat egy kisebb része még a korábbi busszal visszament Pécsre, hogy a törést szen­vedett túratársunk mielőbb orvoshoz mehessen. A 15.50-kor induló busszal Mohácsra mentünk, ahol pár percen belül indult is a békéscsabai gyorsjárat Pécsre. A 2-es bu­szon Uránváros felé összetalálkoztunk törött kezű túratársunkkal, aki már a kórházból jött begipszelt kézzel, de "vidáman" mesélte, hogy most már túl van a nehezén... Sze­rencsére jókedvét nem vesztette el, és már tervezgeti, hogy mikor is tud legközelebb túrázni menni. Mielőbbi gyógyulást kívánunk neki! Köszönjük szépen Feketéné Móró Erzsébetnek a túravezetést, és a felkészülést.

 

Biki Endre Gábor

 

"MÚLTIDÉZŐ"

 

 

 

A PISZTRÁNGFŐZELÉK ÉS A CÁKI PINCESOR GOMBÁI

 

A Kőszegi-hegységben régebben két alkalommal is túráztunk. Elsőként ősszel, a cik­lá­­men virágzásakor és a gombák növésekor. Eléggé esős volt az idő, ezért első na­pun­kat busszal tettük meg Velemig, majd onnan felmentünk a Szent Vid kápolnához és a piros jelzésen igyekeztünk Kőszegre visszamenni. Az esős, borús idő ellenére igen jó han­gulatban róttuk a kilométereket. Már láttuk a hegyről a kőszegi házakat, de nem akartak közelebb kerülni hozzánk, mert egy kidőlt fán lévő piros sáv jelzéshez öt alka­lom­mal is visszajutottunk. Elhatároztuk, hogy a jelzéssel felhagyva az erdei mű­úton ereszkedünk le a városba. Útközben felém fordult Marikám, és figyelmeztetett, hogy azt ígértem, miszerint este 6 órára a szállásunkon leszünk. Ekkor nagyon mérges let­tem, s közöltem, hogy sajnos Pécsről nem tudtam előtte Kőszegre utazni és bejárni a te­re­pet. 8 órára hazaértünk, s elhatároztuk, hogy másnap pihentető túránk lesz.

 

Elutaztunk Bükfürdőre abban reménykedve, hogy az előző napi fáradalmat kipihen­jük. Alig mentünk be a medencébe, a hangos bemondó kiparancsolt bennünket a víz­ből, de még a takarítók, úszómesterek is sürgettek a fürdő elhagyására. Nem tudtuk mire vélni a medencék kiürítését, de azért később a pénztárnál megtudtuk, hogy em­beri ürülék került a vízbe, s aznap már ki se nyitottak.

 

Visszamentünk Kőszegre és elkezdtünk főzni. Húsleves volt grízgombóccal, amely elkészítésekor Julikánk állította, hogy zsírt is tegyek a grízhez, mert ő így tanulta egy Oscar-díjas séftől. Én nem engedtem az elkészítés módjából, s igazam is lett, mert remekül sikerült, nem úgy, mint Pálházán.

 

A második fogás pisztráng lett volna, amelynek elkészítésére Julikánk itthon felhívta a figyelmünket, hogy tanulmányozzuk a szakácskönyvet a főzéshez. Mi felkészültek voltunk többen pisztrángból, de Julikánk maga főzte-főzte egy óra hosszáig is, mi pedig éhesen vártuk annak terítését. Többször oda-oda néztünk a tűzhelyre, hogy mi rotyog annyira, de szólni csak Margitunk mert úgy egy óra múlva, hogy: "Még most se kész a vacsora, nem főtt meg a pisztráng? " No, ekkor elénk tette a pépes "halfőze­léket", amit csak megkóstoltunk, de enni nem ettünk belőle. A halat Júliánk megette, ette egyedül napokig. Mi meg elővettük a korábban főzött és megmaradt gombapör­költet, amiből azért Julikánk se maradt ki, mert az ő részét lefagyasztotta és hazahozta Pécsre. Ezt a gombát következő év húsvétján megetette velünk, ami még így is jobb volt, mint a pisztrángja.

 

Leghosszabb és legnehezebb túránk a Kőszeg - Írottkő - Velem közötti rész volt. Óház­tető - Vöröskereszt érintésével jutottunk fel a 884 m magas Írottkőre. Ekkor még a kilátót és a határt is mindkét oldalon határőrök védték. Az osztrákok semmiképp sem akartak felengedni a kilátóra, de mi összetett kézzel könyörögtünk nekik, hogy messziről jöttünk a kilátó kedvéért. Na, végre kettesével feljöttek velünk, de folyton sür­gettek a terület elhagyására. A meredek piros sávon ereszkedtünk le Velembe, köz­ben az Apostolok fájánál rengeteg őzlábgombát szedtük, amit később el is fo­gyasz­tottunk. Nemcsak ehető gombák voltak, hanem gyönyörű, a mohából kikandi­káló mesegombák, légyölő galócák is. Kőszegről a sárga sáv jelzésen mentünk a cáki pincék megtekintésére. Elfáradtunk, mire odaértünk, de nem annyira, hogy a pincék környékén lévő ehető gombákat ne láttuk volna meg. A pincék egyikénél üldögéltek, és kértünk engedélyt a gomba szedésére. Mondták, nem ismerik a gombákat, de ha mi igen, bátran szedhetjük. Közben hozzánk jött a pincénél üldögélő hölgy és mondta, ha jó a gomba, akkor ott náluk is, együtt megfőzhetjük, és elfogyaszthatjuk. Úgy is lett: leszedtük, megpucoltuk, megfőztük és megettük. A háziaknak még rizsük is volt a gomba mellé, meg finom bor is. Igen jól éreztük magunkat a pincesori ismerőseinkkel, oly annyira, hogy alig értük el az utolsó buszt, ami Kőszegre ment. Ritka vendégsze­retetben volt részünk, mintha réges-rég ismertük volna egymást, mert velünk egyko­rúak voltak, ami hozzásegített az ismerkedéshez.

 

Cákra menet sok-sok csíkos kis állatot láttunk, s úgy véltük akkor még, hogy ezek kis gyíkok, de mire a pincesorra értünk, valamelyikünknek eszébe jutott, hogy bizony ezek a szalamandrák.

 

Az országban történt túrázásaink során soha ennyi gombát nem szedtünk és ettünk, mint Kőszegen. Persze nem csak a gombák sokasága maradt meg emlékezetünkben, hanem a táj szépsége még mindig lelki szemeink előtt van.

 

dr. Koncz Eszter

 


HÍREK

 

    XX. GYOT: a Gyalogtúrázók Országos Találkozóján - melyet ez évben 20. alka­lommal, Tatán rendeztek meg május 17-20-a között - a Baranya megyei természetjá­rókat 13-an képviselték: 12 komlói és egy pécsi túratárs.

 

    Új Mecsek turistatérkép: megjelent a Mecsek turistatérkép új kiadása, kiegészítve a Baranyai-dombság keleti részével (Geresdlak és környéke), hátoldalán a szintén felújított, a korábban csak a Mecsek-Villányi-hegység spirálos turistakalauzban közölt Villányi-hegység turistatérképével.

 

    Térkép a Papukról: a Baranya megyei természetjárók között kedvelt célpont a horvátországi Papuk hegység, melyről - a Papuk térkép keleti egységét követően - megjelent a középső részről szóló térkép is Papuk néven. Ez a térkép, ill. a Papuk keleti részéről szóló térkép (Krndija) megrendelhető az Alkotmány utcai "Térképki­rály" térkép szaküzletben. Várhatóan júliusban érkezik meg a következő szállít­mány. A jelenlegi ár: 3600 Ft, ez az árfolyam változásával módosulhat. Ezen kívül Horvátország más részeiről is rendelhető turista térkép. Megrendelhető: Térképki­rály Pécsi Térképbolt 7624. Pécs, Alkotmány u. 47. (tel.: 72/315-987; 30/469-7358; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

 

    Mecsek Híradó: a következő szám 2013. szeptember 3-án jelenik meg.

 

Rendezvények

 

 • június 8, szombat:"Mecseki Hegyikerék" MTB kerékpáros teljesítménytúra. R.: Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub. Távok: 50, ill. 30 km. Rajt: Pécs, Tettye vendéglő előtti parkoló, 8.30-9.30. Cél: Pécs, Éger-völgy, Teca Mama Ven­déglője. Nevezési díj: 800 Ft/fő. Információ: Poór Balázs (tel.: 20/952-1143);
 • június 8, szombat: "Mecsek Kapu 28, 14", "Mecsek 1800 m" teljesítménytúrák. R.: Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület. Távok: 28, 14 km, ill. 1800 méter. Rajt: Pécs, Kardos úti kulcsosház, 6.30-7.30 (43 km), 6.30-8.00 (28, 14 km), 8.00-12.00 (1800 m). Cél ugyanott. Nevezési díjak: 900, 800 ill. 700 Ft/fő. Diákoknak 100 Ft kedvezmény, 6 éves kor alatt ingyenes. Információ: Bota János (tel.: 30/993-8595);
 • június 22-23, péntek-szombat: Kuglóffesztivál túrahétvége, Váralja. R.: Völgy­ség Turista Egyesület. Információ: Bischof Tamás (tel.:30/450-24-39; 74/452-088), Dománszky Zoltán (tel.: 20/365-9550):

 

-    június 22, péntek: "Váralja fényei" túra (vezetett túra). Táv: 6 km. Rajt: Váraljai parkerdő bejárata, 20.30. Cél ugyanott. Nevezési díj nincs. Díjazás: kitűző.

 

-    június 23, szombat: "Kuglófkereső" teljesítménytúrák (10, 20 km). Rajt:Váraljai parkerdő bejárata,7.00-9.00. Cél ugyanott. Nevezési díjak: 800, ill. 900 Ft/fő (MTSZ, TTT tagoknak 100 Ft kedvezmény, 10 éven aluliaknak ingyenes).

 

-    június 23, szombat: "Magyar királyok nyomában" teljesítménytúra (50 km). Rajt:Váraljai parkerdő bejárata,7.00-8.00. Cél: Kuglóffesztivál, Váraljai parkerdő. Nevezési díj: 1000 Ft/fő (MTSZ, TTT tagoknak 100 Ft kedvezmény).

 

-    június 23, szombat: "Erzsi néni túrája"(5 km). Rajt: Váraljai parkerdő bejárata, 9.00-14.00. Cél ugyanott. Nevezési díj: 500 Ft/fő (MTSZ, TTT tagoknak 100 Ft kedvezmény, 10 éven aluliaknak ingyenes).

 

-    június 23, szombat:"Kuglóf Kupa" tájékozódási túraverseny ("B", "Ifjúsági B" kategóriák). Részvétel: 2-4 fős csapatokkal.Rajt: Váraljai parkerdő bejárata, 8.00-9.30.Nevezési díj: 800 Ft/fő (előnevezés esetén 700 Ft/fő). Előnevezés június 17-ig: Bischof Tamás (tel.:30/450-24-39; 74/452-088).

 

 • július 6, szombat:"Közeli helyeken 15" teljesítménytúra. R.: Erdők Népe TE. Rajt: Pécs, Malomvölgyi út, Kocogó Söröző, 8.15-10.15. Cél ugyanott. Nevezési díj: 600 Ft/fő. Információ: Gruber Mihály (tel.: 70/336-1540).
 • július 6, szombat: Dél-dunántúli Nordic Walking Találkozó, Dombóvár. R.: Tolna Megyei Természetbarát Szövetség. Információ: Dománszky Zoltán (tel.: 20/365-9550).
 • augusztus 3, szombat: "Tenkes éjszakai 20, 10" teljesítménytúrák. R.: Tenkes TE, Dráva TSE. Rajt: Siklós-Máriagyűd, Közösségi Ház, 20.00-21.00. Cél ugyan­ott. Nevezési díj: 600, ill. 500 Ft/fő (MTSZ, diák, nyugdíjas: 100 Ft kedvezmény). Információ: Balog Árpád (tel.: 30/316-1891).
 • augusztus 10, szombat: "Vándortáborozók nyomában a Nyugati-Mecsekben" teljesítménytúra (30, 15 km). R.: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség.Rajt: Pécs, Éger-völgy, Teca Mama kisvendéglője, 7.00-9.00 (30 km), 8.00-10.00 (15 km). Cél ugyanott. Nevezési díjak: 600, ill. 500 Ft/fő. MTSZ, MSTSZ, TTT tagsággal, ill. diákoknak és nyugdíjasoknak 100 Ft kedvezmény. Információ: Tóth Klára (tel.: 20/527-8913).
 • augusztus 17, szombat: "Mecsek 600-as csúcsai"(54 km), "Mecsek 35", "Tubes 20" teljesítménytúrák. R.: Erdők Népe TE. Rajt: Cserkúti csárda autóbusz meg­álló­hely (pécsi 26-os helyi járatú busz), 5.00-8.00 (54 és 20 km); Dömörkapu, 7.00-12.00 (35 km). Cél: Dombay-tó (54 és 35 km); Dömörkapu (20 km). Nevezési dí­jak: 900, 800 ill. 700 Ft/fő. Információ: Gruber Mihály (tel.: 70/336-1540); Kirch Szilárd (tel.: 30/302-4971).
 • augusztus 25, vasárnap: "Kelet-Mecseki Barangolások" kreatív teljesítmény­túra (Csanádi Imre emlékére). R.: Pécsi Vörös Meteor SK Természetbarát Szak­osztály. Rajt: Komló-Zobákpuszta, Vargánya-tanya, 6.00-10.00. Cél ugyanott. Ne­vezési díj: 600 Ft/fő. Információ: Kazal Márton (tel.: 20/979-7254); dr. Gundrum Károly (tel.: 72/315-641).
 • augusztus 31, szombat: "DÖKE 100-75-50-25" kerékpáros teljesítménytúrák R.: DÖKE, Komló. Rajt: Közösségek Háza, Komló, 48-as tér 1.; 8.00-9.00. Cél ugyan­ott. Nevezési díjak: 800, 700, 600, ill. 500 Ft (MTSZ tagsági igazolvánnyal, ill. Magyar Turista Kártyával 100 Ft kedvezmény). Információ: Balogh Bettina (tel.: 20/777-4006).
 • szeptember 3, kedd: Természetbarátok Klubja. Bánya Manók a Budai Város­kapu Iskolában - Takácsné Hartmann Piroska előadása. Helyszín: Baranya Me­gyei Természetbarát Szövetség (Pécs, Tímár u. 21.). Időpont: 17 óra. A program nyitott, minden érdeklődőt szeretettel várunk. Információ: Scheitler Adrienn (tel.: 20/340-4184).

 

NYÍLT TÚRÁK

 

  június 8, szombat:"Fekete István nyomában". Útvonal: Bakóca - Alsókövesd - Felsőkövesd - Nagymáté - Bakóca (15 km). Találkozás: 8.30-kor Bakócán a buszfordulóban (autóbusz indul Pécs autóbusz-pályaudvarról Oroszlóra 6.30-kor. Átszállás Oroszlón,  Bakócára 7.53-kor indul a busz). Túravezető: Müller Nándor (tel.: 20/957-5775).

 

  június 9, vasárnap: "Irány dél! ". Útvonal: Siklós - Old - Kásád - Beremend (22 km). Találkozás: 8 órakor Siklóson az autóbusz- pályaudvaron (Pécsről 7 óra­kor indul autóbusz). Túravezető: Ujságh Zsolt. (tel.: 70/319-1090).

 

  június 15, szombat: "A Közép-Mecsek kilátói". Útvonal: Mandulás - Sós-hegy - Tubes - Misina - Flóra-pihenő - Tettye (14 km). Találkozás 8.50-kor a pécsi fő­pályaudvar előtt a 34-es autóbusz megállójában. Túravezető: Sipos Imréné (tel.: 20/993-3457).

 

  június 22, szombat: "Háttérben a tavak". Útvonal: Abaliget vasútállomás - Abaliget - Vadásztacskó sírja - Gubacsos kulcsosház - Orfű, Malom Múzeum - Orfű, Kemencés Udvar (14 km). Találkozás a pécsi főpályaudvar csarnokában 6.25-kor. Túravezető: Bognár Richárd (tel.: 20/951-7159).

 

  június 29, szombat: "Üvegesek útja". Útvonal: Óbánya - Kisújbánya - Pusztabá­nya - Püspökszentlászló - Hosszúhetény (14,5 km). Hosszúhetényben betekintés az Üveges Hétvége rendezvényeibe. Találkozás 6.15-kor a pécsi távol­sági autóbusz-pályaudvaron, a 8-as kocsiállásnál. Túravezető: Rónaky Gizella (tel.: 30/266-4648).

 

  július 6, szombat: "Források, patakok mentén". Útvonal: Pécsbányatelep, Geszte­nyés - Tripammer-fa - Páfrányos - Petnyák-völgy - Nagy-Mély-völgy - Kánya-forrás - Keresztkunyhó - Fehér-kúti kulcsosház - Gesztenyés (12 km). Találkozás 7.45-kor a pécsi főpályaudvar előtt a 40-es autóbusz megállójában. Tú­ravezető: Szűcs Istvánné (tel.: 20/278-5872).

 

  július 20, szombat: "Jártál már a Cserma-alján?" Útvonal: Nagy-Deindol - Lapis - Vágotpuszta - Mánfa - Cserma-alja - Sikonda (17 km). Találkozás 7.10-kor a pécsi uránvárosi autóbusz-pályaudvaron, a 22-es autóbusz megállójában. Túravezető: Tóth Klára (tel.: 20/527-8913).

 

  július 27, szombat: "Tenkes hegyi bolyongás". Útvonal: Máriagyűdi elágazás - Kopasz-hegy - Tenkes - Máriagyűdi elágazás (18 km). Találkozás 8.15-kor a pécsi autóbusz-pályaudvaron a 15-ös kocsiállásnál. Túravezető: Balog Árpád (tel.: 30/316-1891).

 

  július 27, szombat: "Kékfestő fesztivál Nagynyárádon". Útvonal: Bóly - Sajti-dűlő - Nagy-erdő - Nagynyárád (10 km). Találkozás 7.45-kor Bólyban az autó­busz állomáson (Pécsről 7 órakor indul autóbusz). Túravezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 70/260-7059).

 

  augusztus 3, szombat: "Uránbányász emléktúra". Útvonal: Orfűi elágazás - Petőc-akna - Petőcpuszta - V-ös üzem - II-es üzem (14,5 km). Találkozás 8.15-kor a pécsi távolsági autóbusz-pályaudvaron, az 5-ös kocsiállásnál. Túravezető: Rónaky Gizella (tel.: 30/266-4648).

 

  augusztus 11, vasárnap: "Szüreti fesztivál Szederkényben". Útvonal: Hird - Romonya - Hásságy - Szederkény (19 km). Találkozás 7.50-kor Hirden, a Ha­rangláb utcai buszfordulónál (Pécsről a Budai Állomás végállomásról 7.25-kor in­dul Hirdre a 13-as helyi járatú autóbusz). Túravezető: Biki Endre Gábor (tel.: 30/452-4579).

 

  augusztus 24, szombat: "Múltat idéző túra a Magyarok kunyhójához". Útvonal: Orfűi elágazás - Kutyasír - Bodó-hegy - Magyarok kunyhója - Szuadó-völgy - Éger-völgy (12 km). Találkozás 7.15-kor a pécsi távolsági autóbusz-pályaudva­ron, az 5-ös kocsiállásnál. Túravezető: Baumann József (tel.: 20/474-7151).

 

  augusztus 31, szombat: "Szénbányász emléktúra". Útvonal: István akna - Rücker akna - Somogy - Vasas, Petőfi akna (10 km). Találkozás 9.15-kor a pé­csi Budai Állomás autóbusz-végállomáson, a 12-es busz megállójában. Túravezető: Rónaky Gizella (tel.: 30/266-4648).

 

 

 

 

 

A Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái, komlói kiindulással

 

(A túrákról információ található az egyesület honlapján: www.hetdomb.try.hu)

 

    június 5, szerda: "A tavak varázslatos világa". Útvonal: Magyarhertelend - Napszentély kilátó - Horgász-forrás - Kovácsszénájai-tó - Herman Ottó-tó - Tekeres - Pécsi-tó (10 km). Indulás a 8.45-ös sásdi buszjárattal. Túravezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437).

 

    június 8, szombat: Dávidföld - Erzsébet királyné fája - Mecsekfalu - Körtvélyes - Laura-forrás - Bányász-forrás - Sikonda (7 km). Indulás a 8.25-ös dávidföldi buszjárattal. Túravezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437).

 

    június 9, vasárnap: "Nyárelő a Komló környéki erdőkben". Útvonal: Szilvás, SPAR - Zobák-akna - Fehér-part - Baglyas-kunyhó - Szederindás-kút - Kis-kaszáló - Zobákpuszta (12 km). Indulás a szilvási SPAR áruház elől, 8 órakor. Túravezető: Feketéné Móró Erzsébet (tel.: 20/260-1947).

 

    június 16, vasárnap:"Források - kutak" rövid túra. Útvonal: Máza - Cserfa-forrás - Jágerok kútja - Kalán Miska kútja - Vadvirág-forrás - Óbánya - Mecseknádasd (15 km). Indulás a 6.50-es bonyhádi buszjárattal. (Haza: Mecseknádasd 15.52, átszállás Pécsett a Budai vámnál: 16.38, Komlóra érkezés 17.08). Túravezető: Feketéné Móró Erzsébet (tel.: 20/260-1947).

 

    június 16, vasárnap:"Források - kutak" hosszú túra. Útvonal: Máza - Cserfa-forrás - Büdös-kút - Lencse-kút - Amália-forrás - Jágerok-kútja - Óbánya - Kisújbánya - Cigány-hegy - Hidasi-völgy - Zobákpuszta - Komló (29 km). In­dulás a 6.50-es bonyhádi buszjárattal. Túravezető: Kühár Zsuzsa (tel.: 20/361-9970).

 

    június 22, szombat: "Mecseki mondák nyomában IV. ". Útvonal: Zobákpuszta - Hidasi-völgy - Pusztabánya - Lakkeri-fenyves - Rikájó - Iharos-kút - Máré-vár - Máré csárda a.m. (14 km). Indulás a 7.35-ös mekényesi buszjárattal. Túra­vezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437).

 

    június 22, szombat:"Az éjszaka árnyai". Útvonal: Állatkert - Tubes - Meleg-mányi-völgy - Mánfa - Komló (17 km). Indulás a 19.30-as pécsi buszjárattal, majd tovább 20.35-kor a pécsi főpályaudvar elől induló 34-es helyi buszjárattal. Túravezető: Horváth Attila (tel.: 70/953-3050).

 

    június 29, szombat: "Lafferton Henrik emléktúra". Útvonal: Zobákpuszta - Püspökszentlászló - Hárs-tető - Miske-tető - Cigány-hegy - Dobogó - Vörös­fenyő kulcsosház - Máré csárda a.m. (15 km). Indulás a 7.35-ös mekényesi buszjárattal. Túravezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437).

 

    július 3, szerda:"Barangolás Orfű körül". Útvonal: Orfű - Büdös-kúti kulcsosház - Orfű (11 km). Indulás a 8.45-ös sásdi buszjárattal. Túravezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437).

 

    július 7, vasárnap: "Kellemes séta a Dombay-tóhoz". Útvonal: Hosszúhetény - Dombay-tó - Hosszúhetény (12 km). Indulás a 8 órai hosszúhetényi buszjárattal. Túravezető: Zana Szilvia (tel.: 70/775-9857).

 

    július 14, vasárnap: "Nyársalás a Pásztor-forrásnál". Útvonal: Máré csárda - Pásztor-forrás - Vár-völgy, geológiai tanösvény - Máré csárda (11 km). Indulás a 7.35-ös mekényesi buszjárattal. Túravezető: Németh Katalin (tel.: 20/507-0776).

 

    július 28, vasárnap:"A Nyugat-Mecsek kincsei között". Útvonal: Orfű-Abaliget műút elágazás - Lenke-forrás - volt Petőc-akna - Jakab-hegy - Remete-rét - Sós-hegy - Tubes - Misina - Mecsek-kapu - Pécs, Árkád (25 km). Indulás a 8.45-ös sásdi buszjárattal. Túravezető: Horváth Attila (tel.: 70/953-3050).

 

    augusztus 3, szombat:"Mecseki mondák nyomában V."Útvonal: Orfű-Abaliget műút elágazás - Nagy-kaszáló - Cinke-tanya emlékkő - Horvát Adolf Olivér emlékkő - Remete-rét - Büdös-kút - Spirál-víznyelő - Sárkány-forrás - Malom múzeum - Mecsekrákos (14 km). Indulás a 8.45-ös sásdi buszjárattal. Túravezető: Biki Endre Gábor (tel.: 30/452-4579).

 

    augusztus 4, vasárnap:"Körtúra az Óbányai-völgyön át". Útvonal: Zobák­puszta - Püspökszentlászló - Réka-völgy - Stein-malom - Óbánya - Kisúj­bá­nya - Hidasi-völgy - Zobákpuszta (27 km). Indulás a 6.50-es bonyhádi buszjárattal. Túravezető: Kühár Zsuzsa (tel.: 20/361-9970).

 

    augusztus 7, szerda:"Abaliget kincsei". Útvonal: Orfű - Abaliget műút elágazás - Gubacsos kulcsosház - Abaliget (cseppkőbarlang és Denevér Múzeum) - tan­ösvény (kis kör) - Kis-Paplika-forrás - Balázs-hegyi kilátó - Sárkány-kút - Orfű (11 km). Indulás a 8.45-ös sásdi buszjárattal. Túravezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437)

 

    augusztus 10, szombat:"Nyári kirándulás a mánfai templomhoz". Útvonal: Árpád-tető - Rigó-kút - Tripammer-fa - Páfrányos - mánfai templom - Sikonda (11 km). Indulás a 7.30-as pécsi buszjárattal. Túravezető: Németh Katalin (tel.: 20/507-0776).

 

    augusztus 17, szombat: Árpád-tető - Fehér-kúti kulcsosház - Büdös-kút - Remete-rét - Jakab-hegy - volt Petőc-akna - Abaliget (22 km). Indulás a 7.30-as pécsi buszjárattal. Túravezető: Kühár Zsuzsa (tel.: 20/361-9970);

 

    augusztus 25, vasárnap: "Fekete István útján". Útvonal: Bakóca - Tatárugrató - Hollófészek - Nagymáté - Felsőkövesd - Alsókövesd - Tatárugrató - Bakóca (13 km). Indulásról információ: Zana Szilvia túravezető (tel.: 70/775-9857). 


DDNPI rendezvények

 

 

ADDNPkicsi Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság rendez­vé­nyei­ről infor­máció kérhető, és a prog­ra­­mok­­ra előzetes jelent­kezés a 72/518–221, 72/518–222, 30/377–3388, 30/326–9459 tele­fon­­­­szá­­mokon, illetve a kö­vetkező e-mail címeken: To­vábbi információk a www.ddnp.hu hon­lapon talál­hatók

 

 

 

 

 

 

 

  június 8, szombat: Gyógynövénytúra Majson. Az interaktív túrán számtalan érde­kes­séget tudhatnak meg a résztvevők a gyógynövényekről, hatásukról, fel­hasz­ná­lási módjukról és a tradicionális gyógyászatban betöltött szerepükről. Hely­szín, idő­pont: Majs, futballpálya, 11.00 óra. A túra hossza: 3-4 km, időtartama: 3 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

 

  június 8, szombat: "Az éjbe megy a vonatunk…" túra. A mesztegnyői állomástól kis­vonattal indulunk a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetbe. A kakpusztai állomásnál leszállva a résztvevők kellemes sétát tesznek az erdőben, és számos érdekességet hallhatnak a terület természeti értékeiről. Napnyugta után az érdeklődők csillagász segítségével ismerkedhetnek meg az égbolt csodáival, és távcsővel vizsgálhatják a szabad szemmel nem látható jelenségeket. A túra résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/405-4571. Helyszín, időpont: Mesztegnyő, kisvasút állomás, 19.00 óra (Találkozó: 18.30 óra). A túra hossza: 5 km, időtartama: 5-6 óra. Részvételi díj: felnőtt: 800 Ft/fő; 18 éves korig: 600 Ft/fő, + a kisvasút jegy ára.

 

 

 

június 10-16: Magyar Nemzeti Parkok Hete

 

  június 10, hétfő: Pro Silva tanösvény túra. A kismélyvölgyi Pro Silva tanösvényt végigjárva megismerkedhetünk a természetes erdőműködtető folyamatokkal és az ezt lemásoló erdőgazdálkodással. Helyszín, időpont: Remete-rét, 9.00 óra. A túra hossza: 3 km, időtartama: 3 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

 

  június 11, kedd: Természetismereti nap a Tettye Oktatási Központban. Interaktív programokkal, színes előadásokkal, mikroszkópos vizsgálódással, erdei sétákkal várjuk iskolás csoportok jelentkezését. Az érdeklődők a következő foglalkozások közül választhatnak: Vizek világa, Madarak világa, Erdeink élővilága, Séta az Irma úton, Séta a Pintér-kert Arborétumban. Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 8.15-14.00 óra. A foglalkozások időtartama: 1 óra. Részvételi díj: 200 Ft/fő/foglalkozás.

 

  június 12, szerda: Szársomlyó túra. Magyarország legdélibb hegyvidékének - a Villányi-hegységnek - legmagasabb tömbje a Szársomlyó. Erőteljes kiemelkedése sajátos és igen eltérő mikroklimatikus viszonyokat hoz létre a déli és északi oldalon, szubmediterrán klímaterületein botanikai ritkaságok élnek. A hegyen 75 védett növényfajt találtak, közülük 4 faj kizárólag itt fordul elő hazánkban. A túrán a különleges hegy természeti és kultúrtörténeti értékeit ismerhetik meg a résztvevők, és a csúcsról letekintve pazar panorámában gyönyörködhetnek. Helyszín, időpont: Villányi (Nagyharsányi) szoborpark, 10.00 óra. A program ingyenes

 

   június 13, csütörtök: Városi dzsungel - A természet és az épített környezet együttélése. Izgalmas szabadtéri programmal várjuk az érdeklődőket Pécsen, a Kertvárosban. Megismerkedünk közvetlen lakótársainkkal, a tipikus városi növény- és állatfajokkal. Nem is gondolnánk, hogy a városi betonrengetegben milyen elszántan képviselteti magát a természet. Beszélünk az együttélés problémáiról, a zöldítés lehetőségeiről, az ember és az élőlények kapcsolatáról. A programot elsősorban általános és középiskolás korú diákoknak ajánljuk, de szeretettel várjuk a téma iránt érdeklődő valamennyi korosztályt! Helyszín, időpont: Pécs, Siklósi út, a volt Bajcsy laktanya, 10.00, 12.00 és 14.00 óra. A program időtartama: 1 óra. Részvételi díj: 300 Ft/fő

 

  június 14, péntek: Halászati bemutató a Boki-Dunánál. A Béda-Karapancsán található Boki-Duna holtág az 1800-as években fűződött le a Dunáról. Hatalmas nádasaival és mély, tiszta vizével, tündérrózsa telepeivel gyönyörű látvány. Az ártéri élet fontos eleme volt a halászat évszázadokon keresztül, ennek hangulatával, tárgyi emlékeivel ismerkedhet meg a látogató a programon. Lehetőség van az eszközök kézbe vételére és kipróbálására is. Helyszín: Boki-Duna, Erdőfűn áthaladva 1,5 km-re, időpont: 10 óra. A program időtartama: 3-4 óra. Részvételi díj: 900 Ft/fő.

 

  június 15, szombat: Hódító hód kenutúra. Szakvezető kalauzolásával kenutúrára indulunk a Vén-Dunára, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna főága volt. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes bejelentkezés szükséges. A jelentkezőket a kenutúra előtt néhány nappal értesítjük az indulási időpontról! Helyszín: Baja - Vén-Duna. Túra hossza, időtartama: 8 km, 3 óra. Részvételi díj: 1500 Ft/fő

 

  június 15, szombat: Révfalu és környéke túra - JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA . A prog­ram során a résztvevők megismerhetik Révfalut, a Dráva töltésén belüli egyetlen részben lakott települést, mely a török időkben is lakott volt. A túrázók meg­figyelhetik a révfalui Dráva-szakasz és a Dráva egyik holtágának természeti ér­té­keit, számos védett növénnyel is találkozhatnak. Helyszín, időpont: Révfalu, Dráva töltés, Korcsina-csatorna zsilipje, 10.00 óra. A túra hossza: 4 km, időtar­tama: 3 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

 

  június 16, vasárnap: "A Jakab-hegy új arca" túra. A túra során a geológiai és kultúrtörténeti értékeiről híres Jakab-hegyet ismerhetik meg a résztvevők. A hegyet vörös homokkő és kavics-konglomerátum építi fel, melyek legszebb kifejlődései a Babás-szerköveknél és a Zsongor-kő kilátónál tanulmányozhatók. Helyszín, időpont: Kővágószőlős, Lila akác vendéglő, 10.00 óra. A túra hossza: 7 km, idő­tar­tama: 5 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

 

  június 22, szombat: Barlangok Napja. A jeles nap alkalmából érdekes prog­ra­mokkal várjuk az érdeklődőket, amelynek keretében lehetőség lesz jobban megismerni a barlangok világát, a barlangászat történetét, eszközeit. Helyszín, időpont: Abaligeti-barlang, 10.00 óra.

 

  június 22, szombat: Múzeumok Éjszakája a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen Helyszín, időpont: Mohácsi Történelmi Emlékhely, 20.00 óra. Részvételi díj: a belépőjegy ára

 

  június 23, vasárnap: Szent Iván-éj a Tettyei Mésztufa-barlangban Helyszín, idő­pont: Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang, 20.00 óra. Részvételi díj: a belépőjegy ára.

 

  június 29, szombat: Hódító hód kenutúra. (A program részleteit lásd. június 15-én).

 

  június 29, szombat: Múlt nyomában gurulva. A kerékpáros túra során megismerkedhetünk a Béda-Karapancsa Tájegység régészeti emlékei közül egy római erőd maradványaival, hallhatunk egy avar kori temetőről és a mohácsi csata helyszínéről, valamint ellátogatunk a honfoglaláskor egyik legnagyobb temetőjéhez Majson. A túrán 14 év felettiek vehetnek részt. Kérjük az érdeklődőket, hogy lehetőség szerint saját kerékpárral érkezzenek!  (Kerékpárok csak korlátozott számban bérelhetőek a Fehér Gólya Múzeumban, előzetes bejelentkezés alapján. Tel.: 30/846-6020) Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra. A túra hossza: 15 km, időtartama 4 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő + kerékpár bérlése esetén bérleti díj: 600 Ft/db.

 

  július 6, szombat: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán. A Duna-Dráva Nem­zeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemel­kedő értékét képviselő élőhelyeit foglalja magába. A program erre a különleges területre kalauzolja az érdeklődőket. A résztvevők először kenutúrát tehet­nek a Duna hullámterén található varázslatos Külső-Béda mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e gyö­nyörű madarak életét. A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden eset­ben előzetes jelentkezés szükséges! Tel.: 30/846-6020Helyszín, időpont: Köl­ked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra. A program időtartama: 4 óra. Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő.

 

  július 6, szombat: Csillagnéző túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban. A Zselicben a lakott területektől, városoktól távoli, világítás nélküli helyen olyan látvány tárul a túrázók elé, amilyen nemcsak Magyarország, hanem egész Európa terüle­tén is ritkán adatik meg. Naplemente után derült, felhőtlen égbolt esetén a csillagos égbolt megfigyelésére lesz lehetőség Európa egyik legkisebb fény­szennye­zésű területén, csillagász szakember segítségével. A résztvevők távcsővel figyelhetik meg a szabad szemmel nem látható jelenségeket, és számtalan érdekes informá­ciót tudhatnak meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság termé­szet­vé­delmi őrétől. A túra résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előze­tes jelentkezés szükséges. Telefon: 30/405-4571. Helyszín, időpont: Zselic, Hotel Kardosfa, 20.00 óra. A túra hossza: 5-6 km, időtartama: 3-4 óra. Részvételi díj: felnőtt: 800 Ft/fő; 18 éves korig: 600 Ft/fő.

 

  július 13, szombat: Hódító hód kenutúra. (A program részleteit lásd június 15-én.)

 

  július 13, szombat: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán. (A program részleteit lásd július 6-án.)

 

  július 13, szombat:Túra a vad Dráva mentén - JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA A prog­ram során az érdeklődők megismerkedhetnek a drávai ártér és a Dráva folyó külön­leges élővilágával. A túra egy fokozottan védett puhafaligetet érint, majd közvet­lenül a folyóparton halad. Kis szerencsével látható fokozottan védett kis csér, rétisas, fekete gólya. A program a nemzeti park egyik legszebb panorámáját nyújtó helyén, a heresznyei magasparton végződik. Helyszín, időpont: Vízvár, temp­lom, 9.00 óra. A túra hossza: 2 km, időtartama: 4 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

 

  július 20, szombat: Drávatamási felső mellékág rehabilitáció bemutatás. A Dráva­­tamási felső mellékág a Dráva balparti, mintegy 1800 méter hosszú mellék­ága. A valamikor még főágként funkcionáló mederszakasz felső végén folyó­sza­bá­lyo­zási céllal egy elzáró kőművet építettek be. Ennek eredményeképp a mellékág víz­ellátása jelentős mértékben romlott, a kövezés mögött elkezdődött a mellék­ág feltöl­tődése, ami hosszú távon a jellemző folyami élőhely megszűnéséhez is vezet­het. A 2010-ben a horvát-magyar IPA pályázati rendszerben megkezdett élőhely­re­vi­talizáció célja az volt, hogy a mellékágban is az év nagyobb részében a Dráva át tudjon folyni. Az ilyen áramló vizű, kemény, kavicsos aljzatú meder­sza­ka­szok számos, a Drávára jellemző védett halfajnak nyújtanak élőhelyet, ilyen például a ma­gyar és német bucó, leánykoncér, selymes durbincs. A revitali­záció során a mellék­ágat elzáró kövezés szintjét csökkentették, illetve átereszeket épí­tet­tek be a kőműbe a jobb vízellátás biztosítása érdekében. Helyszín, időpont: Barcs (Kis-Bók horgásztanyák), 10.00 óra. A túra hossza: 5 km, időtartama: 3-4 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

 

  július 20, szombat: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán. (A program részleteit lásd július 6-án.)

 

  július 27, szombat: Hódító hód kenutúra. (A program részleteit lásd június 15-én.)

 

  július 27, szombat: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán. (A program részleteit lásd július 6-án.)

 

  augusztus 3, szombat:Gólyák nyomában Béda-Karapancsán. (A program részleteit lásd július 6-án.)

 

  augusztus 10, szombat: Csatatéri séták - Nagyharsány, és szakvezetéses túra az Ammonitesz tanösvényen - JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA. A korábban Mészhegy néven ismert terület kőbányája udvarán egyedülálló jura időszaki és pliocén-pleisztocén korú kőzettani értékek láthatók a sziklafalban. Az ammonitesz és gerinces maradványok több tízmillió év evolúciós történetét őrzik. A területen 1910-től folynak geológiai kutatások, melyek során 27 új állatfajt fedeztek fel. Az ősgerincesek között találtak itt Észak-Amerikából bevándorolt vadlovakat és farkasokat is. A résztvevők megismerhetik e különleges geológiai értékeket, valamint számos érdekességet hallhatnak a területen lefolyt nagyharsányi csatáról is. Helyszín, időpont: Ammonitesz tanösvény indító táblája (GPS: N45.875955 E18.447562), 10.00 óra. A túra hossza: 1 km, időtartama: 2-3 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

 

  augusztus 10, szombat:Gólyák nyomában Béda-Karapancsán. (A program részleteit lásd július 6-án.)

 

  augusztus 10, szombat: Csillagnéző túra a Zselicben. (A program részleteit lásd július 6-án.)

 

  augusztus 17, szombat: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán. (A program részleteit lásd július 6-án.)

 

  augusztus 24, szombat: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán. (A program részleteit lásd július 6-án.)

 

  augusztus 29, csütörtök: Megemlékezés a mohácsi csata évfordulóján. Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén, Sátorhely határában elterülő emlékhely több mint 1500 katona végső nyughelye. Az évforduló napján a csatában elesett hősökre emlékezünk. Helyszín, időpont: Mohácsi Történelmi Emlékhely, 17.00 óra.

 

  augusztus 31, szombat: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán. (A program részleteit lásd július 6-án.)

 

  augusztus 31, szombat: Denevérest Abaligeten. Az esti program során a denevérek különleges és titkokkal körüllengett világát ismerhetik meg a látogatók szakavatott denevérkutató segítségével. Az Abaligeti-barlangnál hálóval befogott denevéreket lehet közelről megnézni, ismerkedve a fajok egyedi jellemzőivel. Helyszín: Abaligeti-barlang, időpont: 20.00 óra. A program ingyenes.

 

  szeptember 3, kedd: DDNP Klub.  A Nílus völgyétől a Vörös-tengerig - Laczik Dénes diavetítéses előadása. Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra.

 

Mecsek Híradó. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség in­formációs kiad­ványa. Szer­keszti: Strasser Péter. Megjelenik minden hónap első keddjén (július és augusztus kivételével). A közlésre szánt anya­gokat minden hónap 20-áig kérjük a szö­vetséghez eljuttatni (7621 Pécs, Tímár u. 21.). Ügyeleti idő: kedd 16-18 óra. Szerkesztői telefon: 20/522-2953. E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; internet: www.baranyatermeszetbarat.hu

 

 

 

A