facebook_page_plugin

2012. október 202. szám

 

MECSEK HÍRADÓ

 

202. szám                                                                                                                                                     2012. október

 

KITÜNTETÉSEK

2012. szeptember 22-én, szombaton - a hagyományoknak megfelelően - Dobogókőn tartotta a Magyar Természetjáró Szövetség a Természetjárók Napja ünnepséget, me­lyen kitüntetéseket is átadnak azok számára, akik sokat tettek a hazai természetjárásért. Baranya megyéből eddig már sokan részesültek kitüntetésben. Ez évben három termé­szetjáró társunk vehette át az elismerést Garancsi Istvántól, a Magyar Természetjáró Szövetség elnökétől:

Baumann József (Mecseki Kóborlók)
"Természetjárás fejlesztéséért" bronz fokozat
;

Szabó-Dalecker Ibolya (Mecseki Kóborlók)
"Természetjárás fejlesztéséért" bronz fokozat;

Dr. Gundrum Károly (Pécsi Vörös Meteor)
"Dr. Téry Ödön Emlékérem".

A kitüntetésekhez szívből gratulálunk, köszönjük munkájukat, mellyel az elismerést kiérdemelték. A további feladataik elvégzéséhez jó egészséget, teremtő erőt és segítő társakat kívánunk!

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
elnöksége

Kelet-mecseki Barangolások

Augusztus 26-án, szombaton negyedik alkalommal rendezte meg a "Kelet-mecseki Ba­rangolások" elnevezésű teljesítménytúrát a Pécsi Vörös Meteor SE. Kazal Marci álmodta meg ezt a szép vonalvezetésű útvonalat, ami a tapasztaltabb turistákban nosztalgikus emlékeket idéz fel, a fiatalabb korosztályhoz tartozókat pedig a Mecsek eddig még ke­vésbé ismert területeire is elvezeti. Egy-egy szép környezet érintésekor fogalmazódnak meg azok a gondolatok, hogy ide érdemes máskor is eljönni, bebarangolni a Kelet-Mecsek eldugott völgyeit-dombjait.

A teljesítménytúra a környék kulcsosházait érinti, a javasolt útvonal: Zobákpuszata - Betyár-tanya - Várvölgyi kulcsosház - Vörösfenyő kulcsosház - Kisújbánya - Réka kunyhó - Bazsarózsa kulcsosház - Vargánya tanya. A rajtnál és az érintett pontokon a tú­rá­zó­kat a Pécsi Vörös Meteor és a POEÜ (tapasztaltabb korosztályhoz tartozó) aktivistái fogad­ták, akikkel jó negyven éve együtt túrázunk. Talán mások számára is hasznos felidézni a kör­nyék nevezetességeit, a legszebbnek tartott útvonalakat, amik a további túrák tervezéséhez adhatnak ötleteket.

Betyár-tanyán sokat aludtunk Kiss Lajos bácsi házikójában, amikor még embermagas­ságú volt a fenyves. Legtöbbször a Zobákpuszta - Hidasi-völgy útvonalon közelítettük meg a házat, a Betyár-forrásnál hagyva el a völgyet. Mostanában télen járjuk ezt az útvo­nalat, a befagyott Csurgó vízesés megkapó látványa miatt. Pusztabányán érdemes meg­nézni az üveghuta maradványait. A közeli Csengő-hegy oldalában van a düledező Csengő-lak, az útkanyarulat alatti Csengő-forrásból ered a Völgységi-patak. A Szőke-forrás - Cigány-forrás útvonalon érünk vissza Zobákpusztára (most a Takanyó-völgyön keresztül mentünk a Betyár-tanyához, ilyenkor már nyílik errefelé az őszi kikerics, talál­tunk is néhány tövet).

A Vár-völgyi kulcsosház a Máré-vár alatti parkoló mellett van. Ha nyáron járunk erre, akkor érdemes a magyaregregyi strandnál befejezni a túrát, és a hűsítő vízben mártózni egyet. A Kelet-Mecsek talán legszebb útját a következőképpen járhatjuk végig: Pécsről a korai busszal Óbányáig utazunk, és végigmegyünk a hangulatos Óbányai-völgyön. Kisújbánya után felkapaszkodunk a Cigány-hegyre, majd leereszkedünk a Pásztor-forráshoz. A Vár-völgy oldalában, a Gergely-Éva-forrás érintésével érünk a Máré-várhoz. Az esti busz érkezéséig a strandon pihenhetjük ki a fáradalmakat, a medencét a közeli Textiles-forrásból töltik fel.

A Vörösfenyő kulcsosház autóutaktól távol, eldugott környéken van. Legszebb megkö­zelítése Vékény felől, a Csepegő-árok mentén lehetséges. Bár a turistaút a domb oldalá­ban vezet, érdemes a patak medrét követni, látványos vízesések és sziklaalakzatok kö­zött. A kulcsosház környékén található Balincai-kút elapadt, a közelben foglalt Kata-forrás­ban találunk vizet. Ha a Dobogó felé folytatjuk utunkat, érdemes a turistaútról letérni, és egy kis ösvényen felmenni a csúcsra, a kopjafához. Itt van Tolna megye legma­gasabb pontja. A gerincen továbbhaladva hamarosan a Szószékhez érünk, innen eresz­ked­hetünk vissza a jelzett útra. A közeli Cigány-hegyen körülnézünk, és a Püs­pök­szent­lászló - Hosszúhetény útvonalon fejezzük be a túrát.

Kisújbánya a Kelet-Mecsek közepén, az észak-déli és a kelet-nyugati útvonalak kereszteződésében fekszik. Gyönyörű barokk templomát és benne az Angster-orgonát nemrég újították fel, idén kétszer is nyitva talál­tam, és belülről is megcsodál­hattam. A faluközpontban hangulatos szoborparkot találunk, följebb, a parkolóval szemben van Szent Márton szobra. Egyik tél végén jártam erre, amikor Bakó László szobrászművész a még földön fekvő rönkön dolgozott, és segítettem neki átfordítani, hogy folytathassa a munkát. A tavaszi olvadás idején lehetetlen száraz lábbal végigmenni a főutcán, most a templom alatti kút is kiszáradt, csak a Béke-forrás­nál találtunk hűsítő vízre.

A Réka-kunyhó környéke történelmi elnevezésekkel van teli. Réka Attila hun király felesége volt, a székely mondavilágban egyben Csaba királyfi anyja. Ezt a nevet viseli az Etelka-forrástól induló Réka-völgy is. A völgy Mecseknádasdhoz közeli vége fölött található a Réka-vár, Skóciai Szent Margit (István király unokája) szülőhelye. Ha Mecseknádasdról indulunk, a Stein-malomnál elhagyjuk a műutat, és a Halász-patak folyását kerülgetve érünk a Réka-kunyhóhoz. Az Etelka-forrást árnyékoló évszázados fenyőket kivágták, most rá sem ismerni a környékre. Pécsvárad felé folytathatjuk az utat, a várban nézzük meg ezeréves történelmünk Géza fejedelemig visszavezethető emlékeit. A busz indulásáig megpihenhetünk a várkert szoborparkjában.

Püspökszentlászlóhoz kapcsolódik a Zengő, az arborétum és a bazsarózsa. Számtalan úton (és csak úgy, az erdőben) mentünk már fel a Zengőre, de szinte mindig érintette az útvonal Püspökszentlászlót. A klasszikus útvonal: a hosszúhetényi pincesorról indulunk a Zengőre, s annak túloldalán leereszkedve szinte meg sem állunk Réka-kunyhóig. A gerincen átvágva hamarosan Kisújbányára érünk, onnan a Hárs-tető felé jöhetünk vissza Püspökszentlászlóra. Mostanában már április elején nyílik a bazsarózsa, először mindig a Vöröspart oldalában. Egy rövid püspökszentlászlói túra: a Zichy-kereszttől föl a Ferenc-kápolnáig, a Diós-kútnál fel a Vöröspartra. Visszatérve a műútra, a zengői Mária-szo­borhoz vezető utat követve a Mária-kápolna és a Zarándok-kút érintésével jöhetünk vis­sza az arborétumba. Az arborétum melletti Bazsarózsa kulcsosházat a Pécsi Vörös Me­teor SE kezeli, idén lesz negyven éve, hogy ide költöztek.

Jónás István

Szénbányász Emléktúra

2012. szeptember 1.: séta a 19. századi szabolcsi bányavilág külszínén. A Kisgyőri és a Szabolcs tárói emlékjelek avatása. Túravezetőnk: Rónaky Gizella.

A Hősök terén Rónaky Gizella köszönti a megjelenteket (97 fő). Ismerteti a programot, a túra útvonalát. György-aknára sétálva a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány képviselői köszöntik a rendezvény résztvevőit. A rendezők névre szóló emléklapot és füzetet aján­dékoznak a túra résztvevőinek.

A Bányász Himnusz eléneklése után rövid ismertetőt hallunk György-aknáról és a településrész bányászati múltjáról.

A túra útvonalán végighaladva, ma még látható, földfelszíni falmaradványok, kiépített csatornák bújnak meg, a természet által körbeölelve. A részletes visszaemlékezések, személyes élmények, a füzet fotói, térképei segítségével megelevenedik a régmúlt. Kép­zeletbeli utazást tehetünk, nem csak a föld felszínén. Sétánk során végigjárjuk a túraút­vonal megjelölt állomásait, kiemelve György-akna, Mihály-akna és a Kisgyőri iskola emlékkövét, a Szabolcs-táró emléktábla avatását. A Szabolcs-táró emléktáblájának ava­tásakor ismét felhangzik a Bányász Himnusz, mely magával ragadó ebben a környezet­ben, ahol talpunk alatt csillog a "fekete gyémánt".

A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány képviselői elköszönnek tőlünk, a Bányász-napi megemlékezés következő helyszínére utaznak.

Csendesen beszélgetve lassan indulunk vissza Mecsekszabolcsra. A völgyben, a házakat elérve a valamikori Libatelep, Békaváros település maradványait látjuk. Itt rövid pihenőt tartva túravezetőnk ismertetőt ad a településnevekről, a múlt felidézésével. A buszmeg­állóhoz érve a csapat kétfelé válik, a túra további részén a Lelovics-kert érintésével, Csertetőn keresztül István-akna irányába indulunk. A széles aszfalt úton, meredeken vezet utunk. A temető mellett elhaladva, a kis tó körül üde zöld a növényzet, kis csörge­dező vízfolyás, mohával borított köveken, apró zuhatagként szalad a tóba. A Csertetői-forráshoz érve, csodálkozva látjuk, hogy kifolyócsövén teljes szélességben, erőteljesen csobogva ömlik a kristálytiszta víz a kis kavicsokkal kirakott medencébe. Itt elfogyaszt­juk az ebédet, frissülünk a forrás hűsítő vizétől. Közben további érdekességeket hallunk Szabolcs vezérről, a Szabolcs név eredetéről.

Az árnyas fák alatt eltöltött, hűsítő pihenés után elindulva, meredeken vezet utunk Cser­tető kopár, csipke-, kökény-, galagonyabokros fennsíkjára. Erősen tűz a nap, a szellő sem rezzen. Sietünk, bár lassítja lépteinket a folyamatos emelkedés. Lábunk alatt halmokban még ma is található szén, mely korábban az erre kötélpályán szenet szállító csillékből esett le. Az öreg tölgyek alatt megpihenve nehezen vesszük a levegőt, itt bevárjuk a le­maradókat. Innen már könnyebben járunk, mert lassan a tetőre érünk, a távolban már látjuk István-akna kimagasló tornyát, épületeinek maradványait, melynek udvarára be is megyünk. A pusztulásukban is monumentális épületek rejtett szépségeit is felfedezzük. Bá­nyász és ipartörténeti emlékeink (jelenleg műemléki védettséget élvez­nek) pusztulását nézve csendben lépkedünk, elgondolkodva azon, hogy milyen módon le­hetne megmen­teni, helyreállítani, megóvni azokat.

Aszfalt úton gyorsan beérünk a valamikori település házai közé, ahol nemcsak lakóházak, hanem mentőállomás, iskola is működött. A lepusztulás itt is nyomon követhető. Az erdőbe érve keskeny ösvényen, lejtős úton haladunk. Elérjük a mártírhalált halt bányászok emlékére állított emlékművet. Túra­veze­tőnk feleleveníti a történteket, részvéttel adózunk az áldozatokért. Az emlékmű talap­za­tá­nál elhelyezett virágcsokor, színes szalagok az ünnepi megemlékezésen kerültek elhelye­zésre.

Pár lépés megtételével leérünk a buszmegállóhoz, a busz érkezéséig van időnk a nap élményeit átgondolni.

Maráth Klára

Bakócáról Kishajmásra
(A POEÜ szeptemberi túrája)

A Mecsekerdő Zrt. három gyönyörű vendégházának egyike a nagymátéi vadászház. A Dél-Zselic eldugott erdejében fekvő házat gyalogosan nem egyszerű megközelíteni. Jöttem már ide Abaligetről, Bükkösdön fejezve be a túrát, Hetvehelyről Kánon keresztül, majd tovább Kishajmásig, de mindig 30 km feletti lett az út hossza. Nagymátéról indulva körbejártuk már a Fekete István tanösvényt, és a nemrég felfestett kék körtúrát is Kán-Gorica-Kisibafa érintésével. Most sikerült a Bakóca-Nagymáté-Kishajmás útvo­nalon 22 kilométerből kihozni a gyaloglást.

Vonattal mentünk Godisáig, onnan busszal Bakócára. Bakóca nevezetességei a Majláth-kastély, a római katolikus templom és a Sáfrány Géza fazekas mester otthonából kiala­kított falumúzeum. Mégis talán az a környék legfontosabb története, hogy Fekete István író 1926-ban Bakócán, a Majláth birtokon kapott segédtiszti állást. Itt ismerte meg ké­sőbbi feleségét, a Bakócai főorvos lányát.

A templomnál kezdtük a nevezetességek megtekintését. Benéztünk a szomszédos könyvtár (egykori zárda) udvarába is, hogy a Lourdes-i barlangot mintázó kápolnát le­fényképezzük. A templom fölötti kastély most Csipkerózsika-álmát alussza. Csak remél­jük, hogy egyszer újra régi pompájában ragyog. A főutcán van a tornácos faluház, benne a nemes egyszerűséggel megmunkált kerámiák. A gangon hagyták az útszéli keresztet, melyet idén nyáron cseréltek le. Elolvastuk a hajdani orvoslakás falán lévő idézeteket, és továbbmentünk Alsókövesd felé. Lekanyarodtunk az emlékösvényről az Éger-kút irá­nyába, hogy megnézzük a közeli szágyi halastavat. A szigeten gyönyörű pihenőhelyet alakítottak ki. A műúton jöttünk vissza Nagymáté felé. Szomorúan láttuk, hogy Vuk egyik utódja tragikus hirtelenséggel elhunyt. Félrehúztuk az árnyékos bokrok mellé. Letérve a műútról, a meredek gerincúton értünk fel a vadászházhoz. Nagy volt a forga­lom, a gyönyörű környezetet mások is boldogan felkeresik.

A Hollófészek felé folytattuk az utat, itt van a Zselic legmagasabb pontja. A Tóth- for­rásnál türelmesen kiegészítettük a hiányos vízkészletünket az alig csepegő vízből. Ezután letértünk a kék jelzésről, és az erdőhatár melletti kocsiúton Kishajmás felé vettük az irányt. Gyönyörű panoráma tárult elénk, az egész Mecseket látni innét. Csak a tikkasztó szeptemberi hőség rontotta az összképet. A Mézes-kút előtt elvétettem a letérőt, és egy rövidítéssel értünk le a Kishajmási templomhoz. A vonat indulásáig még volt elég időnk, és visszamásztunk a dombra épített kálváriához.

Jónás István

Forráskarbantartás a Keleti-Mecsekben

Szeptember 3. Tegnap este hívott Baumann Jóska, kérdezte, hogy elmennék-e vele egy forrás-felújító túrára a Kelet-Mecsekbe.

Természetesen beleegyeztem, és reggel 8-kor el is indultunk Zobákpuszta felé. Első megállónk a Vasas-forrásnál volt. Az út szélén hagytuk a kocsit, lemásztunk a forráshoz. Amíg én rendbe raktam a környéket, addig Józsi letisztította a forrás névtábláját, és újra­festette a betűket. Miután megszáradt festék, a felesleget lecsiszolta. Ezután átmentünk a Takanyó-völgybe. Lenn hagytuk az autót, fölmentünk a Betyár-tanyáig, ott le a Hidasi-völgybe, és vissza a kocsihoz. Közben rendbe raktuk a forrásokat. A Takanyó-völgy elején már százszámra nyílnak a kikericsek. A legszebbeket lefotóztuk. A Takanyó-for­rás fölé egy védőgátat raktunk, talán ez megvédi a törmelék bepotyogásától. A Betyár-forrás kifolyóján egy hónapja még jött egy kevés víz, most semmi. Az átfolyó megtisztí­tása után beindult a hátsó kifolyó, kb. 5 liter/perccel folyik. Visszafelé a völgyben min­den forrást megszépítettünk: a Wein György-, a Pius-, a Lajos-, végül a Hidasi-forrást. Itt már a patak is szép volt, följebb alig csordogál. A forrás vize is kitűnő. A Csurgónál még ott vannak a kidőlt fák.

Már két óra volt, mire visszaértünk a kocsihoz. Ezután átautóztunk Vár-völgybe. Fölmen­tünk a Pásztor-forráshoz, onnan jöttünk visszafelé. A Mária-kút, Lobogós-kút rendben van, az Iharos-kútból nem lehet vizet venni, pedig az átfolyóból jön ki valamennyi víz. Fölmentünk a Vár-kúthoz is. Amíg én megnéztem a partoldalban lévő olvashatatlan feliratú (LÉPOL ... BÁTASZÉK) forrás-kutat, addig Józsi rendbe rakta a Máré-forrást. A Textiles-forráshoz is benéztünk, az most át van állítva a strandra. Hazafelé még beug­rottunk a Kis-kúthoz és a Kő-kúthoz. Máskor itt alig lehet átgázolni az út melletti pata­kon, az most teljesen kiszáradt. Ötre értünk haza.

Jónás István

Munkák a Bazsarózsa kulcsosháznál

Szeptember utolsó napjaiban megélénkült a mozgás Püspökszentlászlón a Bazsarózsa kulcsosháznál. Sor került az udvar és a házhoz tartozó erdei terület tisztítására. Az áldá­sos csapadéknak köszönhetően ismét szép zöld lett a pázsit az udvaron, feléledtek az erdő növényei a ház mögött. A lehullott ágakat összeszedtük, és az elhasználódott kerí­tést megerősítettük. Az elkorhadt Csokonay Sándor-emlékkeresztről levettük az öntöttvas korpuszt, a porcelán képet és a PATER FONTIUM feliratú táblát. A kereszt farészét felújítottuk, pótoltuk az esővédő deszkáit és a ház mögötti domboldalon beépítettük. A felújított kereszten lesz elhelyezve egy fémtábla IN MEMORIAN felirattal és alatta az egyesület elhunyt tagjainak neveivel. A padláson volt egy tükörmása az elkorhadt ke­resztnek, ezt favédővel lekezeltük és új saválló tartószerkezetbe rögzítettük. Ezzel a megoldással több évtizeden keresztül nem kell a fakereszt tövének a korhadásától tartani. A kereszt alatti kőlapra szerelt emléktáblát is felújítottuk, és rögzítettük. Felirata: IN MEMORIAM V. CSOKONAY SÁNDOR 1898-1983. Az új kereszt beállítása után fel­szereltük az öntöttvas korpuszt, a kerámia képet és a kép alá a latin feliratú táblát, mely­nek jelentése: Forrásépítő Atya.

Közben a konyhában az ablak alatt és a kályhacső mögötti részen a lehullott vakolatok helyének vakolása is folyamatban van. A kályha kéményét és tűzterét kitisztították a lányok. Egy csoportképre összeálltunk a gang előtt, akik a mai napon a ház és környékén a csinosítással foglalkoztunk. Vörösborral koccintottunk egyet barátainkkal és ketten elindultunk Hosszúhetény felé. A faluba érve a szüreti bál díszes fogatai jöttek felénk, népviseletbe öltözött bálozókkal. Öröm volt nézni a népi hagyományokat őrző felvonu­lók sokaságát. A buszmegállóban komlói turistákkal találkoztunk és beszélgettünk.

Ma ismét egy kellemes napot töltöttem el szorgos turista barátaimmal.

Baumann József

MEGHÍVÓ

ÜVEGESEK ÚTJA tanösvény avatása

Kisújbánya a 250 évvel ezelőtt létesült üveghutának köszönheti létezését. A "Kis­újbá­nyai Baráti Kör" Alapítvány a 2011. október 1-je és 2012. október 31-e közötti időszakot Kisújbánya ünnepi évévé nyilvánította, melynek keretében harangtorony (benne üvegha­rang) avatásával, Üveges Hétvégével, Falunappal   kívántak emlékezni a Kisújbányát alapító üvegművesekre.

Az ünnepi év zárásaként 2012. október 5-én az Üvegesek Útja tanösvény átadására kerül sor. A tanösvény a Hosszúhetényi Üvegmúzeumtól indul, Pusztabányán és Kisúj­bá­­nyán áthaladva, 12 km megtétele után ér Óbányára, vagy fordítva. Az úton 11 db magyar, német és angol nyelvű tájékoztató tábla mutatja be az üveg történetét, alapanya­gait, az üvegkészítés eszközeit, a Kelet-Mecsek XVIII. századi hutáit. Az útvonal végig­járását fákon, tereptárgyakon elhelyezett "üveges" jelzés segíti, amely a turista útjelzések szabályainak megfelelően került kialakításra. Az útjelzések festésében a Baranya Megyei Ter­mé­szetbarát Szövetség nyújtott segítséget.

A tanösvény-avató ünnepségére és az azt követő túrára ezúton szeretettel mindenkit meghívunk. Az útavatás a 250 éve alapított hutafalu, KISÚJBÁNYA ünnepi rendez­vénysorozatának záró eseménye.

Program:

14.00 órától  A Hosszúhetényi Üvegkiállítás megtekintése (Fő út 154.)

14.30 óra       Avatóünnepség a tanösvény 1. tájékoztató táblájánál Hosszúhetényben, a Millecentenáriumi Parkban (Tavasz presszó előtt).            
Köszöntőt mond: dr. Csör­nyei László, Hosszúhetény község polgármestere. Az Üvegesek Útját megnyitja: Mendöl Zsuzsa művészettörténész, harmonikán közreműködik Fledrich Ádám.

15.00 óra       Avató túra indul Pusztabánya érintésével Kisújbányára. Túravezető: ifj. Lang Ádám történész. A túrán Sólyom László volt köztársasági elnök és felesége is részt vesz. Alternatív lehetőségként Óbányáról, az Olvasókör épülete előtti 11. táblától (Fő u.70.) 16.30-kor indul az avató túra Kisújbányára.

18.00 óra       Hálaadó ima Kisújbányán, a Szent Márton templomban.

18.30 óra       Szeretetvendégség (kemencében sült tészták, zsíros kenyér, tea, bor) a Falu­ház udvarán. Beszélgetés, filmvetítés.

20.00 óra       A rendezvény zárása

Rónaky Gizella

2013. évi nyílt túrák

Kedves Túravezetők!

Szeretnénk, hogy - a hagyományoknak megfelelően - a 2013. évi nyílt túra program is színvonalas, mindenki igényét kielégítő legyen. Sok pozitív visszajelzést kap  szövetségünk a kiváló vezetésekről, és a túrákon levő jó hangulatról. Kérjük a ruti­nos túravezetőket, és a néhány hónapja végzett új túravezetőket is, hogy színesítsétek a Ba­ranya Megyei Természetbarát Szövetség 2013. évi nyílt túra tervét. Kérjük, minél töb­ben adjatok be túrajavaslatokat, túraterveket, akár többet is, hogy ezek alapján össze tud­juk állítani az éves nyílt túra programot. Szeretnénk, ha munkánkat megkönnyítenétek azzal, hogy a következő szempontok alapján készítenétek el a túrák tervezetét: 

Kedvcsináló cím a túrának (pl. Séta a havas Tubes gerincen, Fényképezőgéppel a virágos Me­cseken stb.); túra dátuma; túra útvonala; túratáv (túra hossza, km); szintemelkedés (m); találkozási hely; találkozás időpontja (indulás időpontja előtt 15 perccel); túravezető neve, telefonszáma, e-mail címe.

A nyílt túrák tervezetét le lehet adni keddenként személyesen a szövetségben, illetve telefonon: 72/787-107, 20/429-0251, vagy e-mailben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Munkátokat, ötleteiteket előre is köszönjük!

Baumann Józsefné, Ági
titkár
 

"MÚLTIDÉZŐ"

VÁM-PIROS TÖRTÉNETEK

Ó, ti boldog ifjak, kik felhőtlen gondtalansággal járjátok ma a világot! Mit tudtok ti azok­ról az időkről, amikor az embernek görcsbe rándult a gyomra, amikor a határ felé köze­ledett, ha el akarta hagyni az országot; légyen volt az úti cél akár keleti, akár nyugati irányban. Engem legalább is valami mérhetetlen nyomasztó érzés kerített hatalmába olyankor: ha volt rejtegetni valóm, ha nem.

Mert abban a piros színű világban a vámosok alapból bűnözőnek véltek mindenkit, aki a határátlépés szándékával érkezett hozzájuk, abból az elvi megfontolásból kiindulva, hogy akik vállalják a határátlépésekkel járó tortúrát, azoknak biztosan van rejtegetni valójuk.

Kérdezzétek csak meg Katits Kálmánt, az ismert pécsi amatőr kisfilmes alkotómű­vészt, hogyan került a késő nyári környezetbe a Parajdon készült pünkösdi népszokást bemutató - egyébként díjnyertes - rövidfilm eseménysora. Nem fogjátok kitalálni, s talán elhinni sem, ha elmesélem. Szóval a ’80-as években meghívást kapott az erdélyi Sóvidékről, Parajdról, az akkor ott még élő pünkösdi népszokás, a "Hess pávázás" for­gatására. Kálmán be is pakolta a filmfelvevő készséget a kocsijába és elindult a határ felé. Ment is volna tovább, ha engedték volna. De nem engedték: sem a nagylaki határon, sem a gyulain, sem pedig a biharkeresztesin. Nem mehetett, mert a 8 mm-es filmfelvevő gyanús eszköznek számított. Így aztán mit volt mit tenni, visszafordult dolgavégezet­lenül. De a mi barátunkat nem olyan fából faragták, aki egykönnyen feladja… Néhány hét elmúltával újra nekivágott az útnak. Csak most nem autóval, hanem repülőgéppel. Budapestről Bukarestbe repült, onnan meg vonattal vissza Parajdig. De akkor már javá­ban tombolt a nyár, s bár a parajdiak újra végigcsinálták a forgatás kedvéért a népi játé­kot, a pünkösdi környezet helyett a már erősen nyárias díszlet közepette került sor az eseményre. A film pedig nem hazudik. Az dokumentál. Nemcsak az adott eseményt dokumentálta, hanem ennek a történetnek a hitelességét is.

A legfélelmetesebb vámkezelők a nők voltak. Pontosabban odaát, a határon túli or­szágok vámosai között akadt néhány könyörtelen nőszemély a romániai oldalon is, és a Csehszlovák határoldalon is. Erről azok a táborozó diákjaim is tudnának mesélni, akikkel 1988-ban táboroztunk a Szlovák-paradicsomban.

Jó hangulatú, sikeres táborozás végéhez érkeztünk. A jó idő is kitartott az utolsó pil­lanatig, a táborbontásig. De akkor aztán leszakadt az ég. Mindenünk szétázott. A sátrakat úgy, ahogy voltak - csuromvizesen - bepakoltuk az autóbusz hátsó üléseire. Halomba raktuk a holmit, mert összehajtogatni nem lehetett. A ruházatunk is elázott rendesen, így aztán az útibatyukból előszedett száraz ruhával menet közben váltottuk le a vizeset. A víztől csöpögő ez-az pedig ott száradt az ülések támláján. Ezt a párás kigőzölgést a vizes lábbelik illata tette teljessé. Ilyen helyzetben értünk a határhoz. Az útlevélkezelés hamar megvolt, avval nem is lett volna baj. De aztán jött a vámtisztviselő. Igen. Az a nő. Az a hírhedt nő.

Na - gondoltam kis kárörömmel - most aztán vizsgálódhatsz! (Mert az igazsághoz hozzátartozik, hogy néhányan vettünk magunknak jóféle csehszlovák túrabakancsot, amit rejteni kellett, de az, ebben a zűrzavarban igazán nem volt nehéz feladat.)

Láttam a nőn, hogy elszörnyed, s azt is, hogy azt a rengeteg egymásra dobált vizes sátrat nem fogja tételesen átnézni, meg a kiterített ruhákat sem. Hát nem is tette. Miután szétnézett, leszállt az autóbuszról, aztán visszajött. A gépkocsivezető fülkéje fölötti falat "bepoloskázta". Azaz egy-két öntapadós mikrofont ragasztott fel a homlokfalra. Aztán leszállt, mi meg egy óra hosszat dekkoltunk. Várta, hogy majd a gyerekek izgalmukban elkotyogják a titkolnivalóikat. Nem volt szerencséje. Azonnal körbejárt az írásos üzenet: Csönd!!! S az is benne volt, hogy miért. Aztán meg énekelni kezdtünk. Magyar népda­lokat. A "vámpiroska" ezt már nem állhatta. Feljött a buszra, begyűjtötte a poloskákat és mehettünk tovább.

A másik, a román kolléganője sem járt jobban velünk. Történt pedig, hogy a nyolc­vanas évek vége felé a szentlőrinci "Hétpróbás" Természetismereti Kör tagjai gyűjtést rendeztek erdélyi óvodásoknak. Többnyire gyermekruhákkal, babakrémekkel és egyéb hasznos dolgokkal lett tele az a 25 literes hátizsák, amit egy "kispolszki"-val vittünk át a határon. Persze akadt abban a zsákban más is. Különféle láz- és fájdalomcsillapítók, antibiotikumok és más egyéb fontos gyógyszer is. Azokat a kicsiny ingzsebekbe, nadrá­gokba dugdostuk el, mert tilos volt ilyesféle dolgot a határon átvinni. Pedig akkor Romá­niában olyan nagy volt a gyógyszerhiány, hogy egy influenzába bele lehetett halni. Szó­val elrendeztük a dolgokat, s mentünk neki a határnak Gyulánál. Én akkor már számítóvá váltam. Tudtam, hogy mikor van váltás, s azt is, hogy akkor már felületesebbek a vámo­sok, mennének haza. Úgy rendeztem a dolgot, hogy a váltás előtti utolsó tíz kocsi közé kerüljek be. (Mert általában tíz kocsit engedtek be a román határállomásra, s azokat egy órán át vizsgálták.)

Szóval beállunk a határra, s jönnek a vámosok. Hozzánk az a hírhedt nő, aki tíz autó­ból ötöt vissza szokott küldeni.

A "kispolszki" meg nem hazudik. A hátsó ülésen egy akkora kitömött hátizsák, ami a két ülést elfoglalja.

Kérdi a nő: mi van abban a zsákban?

Mondom: használt gyermekholmi.

Mire a nő: Romániába használt gyermekholmit nem lehet vámmentesen bevinni. Tes­sék vámot fizetni.

Gondoltam, ha ezen a dolgon elvitatkozgatunk, akkor már nem turkál bele a zsákba. Ezért mondom neki: azt már nem! Inkább kiöntöm az árokba az egészet!

Mire a nő: azt nem lehet, mert ez is Románia területe. Vagy kifizeti a vámot, vagy visszafordul. Helyben vagyunk - gondoltam - most már nem fog tételesen vizsgálódni. A gyógyszerek ügye meg van mentve.

- Kifizetem a vámot - mondtam - egye fene. A nőci boldog volt, már töltötte is ki a csekket. Én meg mentem be a pénztárhoz a csekkel és néztem, mennyi az idő. Vagy tíz perc volt még a váltás megkezdéséig. Így hát mindenki mást, aki ott a pénzügyi dolgait intézte, magam elé engedtem. Az óra elütötte a kettőt, a nő berohant.

- Mit csinál itt maga? - kérdezte. - Miért nem áll már ki a parkolóba?

- Mert még nem tudtam kifizetni - mondom - még nem került rám a sor.

- Akkor menjen, álljon ki a parkolóba, s utána jöjjön vissza a vámot befizetni - zavart el a pénztár elől, s nyomta kezembe az útlevelem.

Én mentem is, kiálltam a határállomás elől, át a sorompón, s irány az országút. Meg sem álltam Korondig.

Amikor néhány kilométer megtétele után odaszóltam a feleségemnek, hogy nézzen hátra, nem követnek-e a határőrök, a feleségem felnevetett.

- Mit gondolsz, mivel követnének? Biciklivel? Mert ezeknek benzinellátmányuk sincs. A minap hallottam a hírekben.

Hogy ez a "vámpiroska" elhallgatta-e ezt az esetet a felettesei előtt és szégyenében elbujdosott-e vagy sem, azt én már soha sem fogom megtudni, de hogy a gyomromban képződő gombóc milyen féktelen jókedvben oldódott fel, arra máig is szívesen emlék­szem.

Varga Ferenc


HÍREK

  • Szent Imre teljesítménytúra: október 6-án a Szent Imre teljesítménytúrán- első alkalommal - 30 km-es táv is lesz, ami az előzetes kiírásban nem szerepelt.
  • DÖKE teljesítménytúra: az előzetes kiírástól eltérően október 6-án a DÖKE teljesít­ménytúrákon a 45 km-es távot nem rendezik meg!

Rendezvények

¨   október 5, péntek:"ÜVEGESEK ÚTJA" tanösvény avatása. Rendező: Kisújbányai Baráti Kör. Helyszín: Hosszúhetény, Millecentenáriumi Park; időpont: 14.30. A programról lásd kü­lön írásunkat a Mecsek Híradóban.

¨   október 6, szombat: "Szent Imre 30, 20, 10" teljesítménytúrák. Rendező: Szent Imre Iskolai Sportkör, Siklós. Rajt: Túrony, Művelődési Ház, 7.30-9.00. Cél ugyanott. Nevezési díj: 600 Ft/fő (MTSZ, MSTSZ, TTT tagsággal, Magyar Turista Kártyával, ill. diák, nyugdíjas 100 Ft kedvezmény). Információ: Pálinkás István (tel.: 20/447-2141);

¨   október 6, szombat: "DÖKE 30, 15" teljesítménytúrák. Rendező: DÖKE, Komló. Rajt: Mánfa, Teleház és Könyvtár (Fábián Béla u. 58.), 6.30-8.00 (45 km), 8.00-10.30 (30 km), 8.00-12.00 (15 km). Cél ugyanott. Nevezési díjak: 600 ill. 400 Ft (MTSZ, Ma­gyar Turista Kártyával, diák, nyugdíjas: 100 Ft kedvezmény). Információ: Balogh Bettina (tel.: 20/ 777-4006);

¨   október 13, szombat: "A Zselic csücskében" - természetjáró túraverseny általános iskolásoknak. Rendező: Mindszentgodisai Általános iskola DSK. Rajt: Bakóca, Falu­ház, 8.30 - 9.30. Részvétel: 2-4 fős csapatokkal. Nevezési díj: előzetes nevezéssel 200 Ft/fő, helyszíni nevezéssel 300 Ft/fő. Nevezés előzetesen 2012. október 10-ig e-mailben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy telefonon: 72/478-093, ill. 20/437-8314. Információ: Schóber József (tel.: 20/437-8314).

¨   október 19, péntek:"Örökségünk" - délutáni diskurzus. Rendező: Hétdomb Termé­szetbarát Egyesület. Baumann József: Vizek vándorlása és a mecseki források - vetítéses előadás. Helyszín: Komló, Közösségek Háza (48-as tér 1.). Időpont: 17 óra.

¨   október 19, péntek:"Teli Hold" éjszakai teljesítménytúra (12 km). Rendező: Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület. Rajt: Pécs, Kardos úti kulcsosház, 19.30-20.00. Cél ugyanott. Nevezési díj: 600 Ft/fő (diákoknak 100 Ft kedvezmény). Információ: Bota János (tel.: 30/993-8595).

¨   október 20, szombat: "Mecseki Kikelet Maraton, Félmaraton, Minimaraton" teljesít­ménytúrák. Rendező: Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület. Távok: 41, 23, ill. 5 km. Rajt: Pécs, Hotel Kikelet, 6.30-8.00 (41, 23 km), 8.00-10.00 (5 km). Cél ugyanott. Nevezési díjak: 800 Ft/fő (41, 23 km) 600 Ft/fő (5 km). Diákoknak 100 Ft kedvezmény. Információ: Bota János (tel.: 30/993-8595).

¨   október 23, kedd: "Éger-völgy 40, 20, 10" teljesítménytúrák. Rendező: Magyar Ván­dorok Teljesítménytúrázó Egyesülete. Rajt: Pécs - Éger-völgy, Teca Mama kis­ven­déglője, 6.00-8.00 (40 km), 8.00-10.00 (20 km), 8.00-12.00 (10 km). Cél ugyan­ott. Nevezési díjak: 1500 Ft/fő (40 km), 1000 Ft/fő (20, 10 km). Információ: Jávor Zoltán (tel.: 30/241-8522)

¨   október 27-28 (szombat-vasárnap):"Mecseki Láthatatlanok nyomában 2x50" történelmi emlék- és teljesítménytúra. Rendező: Vargánya Tanya, Hétdomb TE. Rajt: Zobák­puszta, Vargánya Tanya, szombaton: 10.00-11.00, vasárnap: 4.00-4.30. Cél ugyanott. Nevezés: csak előzetes nevezéssel, október 15-ig! Nevezési díj: 2000 Ft/fő (MTSZ, MSTSZ, Magyar Turista Kártya, diák, nyugdíjas 100 Ft kedvezmény). Előzetes nevezés, valamint információ a túrákról: Varga Jenő (tel.: 30/475-5862), e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

¨   október 28, vasárnap:"Mecseki Láthatatlanok nyomában" 56, 28, 14, 7 törté­nelmi emlék- és teljesítménytúra. Rendező: Vargánya Tanya, Hétdomb TE. Rajt: Zobák­puszta, Vargánya Tanya, 5.00-7.00 (56 km), 7.00-8.30 (28 km), 8.00-9.30 (14 km), 9.00-10.00 (7 km). Cél ugyanott. Nevezési díjak: 900, 800, 700, ill. 500 Ft/fő (MTSZ, MSTSZ, Magyar Turista Kártya, diák, nyugdíjas 100 Ft kedvezmény). In­formáció: Varga Jenő (tel.: 30/475-5862), e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

¨   november 3, szombat: "Mecsek 1800, 1000, 700, 400" teljesítménytúrák. Rendező: Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesület. Rajt: Hosszúhetény, Nemes János ÁMK és Könyvtár (Iskola), Verseny u. 9; 6.30-7.00 (M 1800), 7.00-9.00 (M 1000), 8.00-9.00 (M 700, 400). Cél ugyanott. Nevezési díjak: 1200, 1000, 800, ill. 600 Ft/fő. Információ: Matécz Péter (tel.: 20/553-4571).

¨   november 4, vasárnap: "Fel a Jakab-hegyre" túra. Rendező: Börzsöny Természetba­rát és Hegymászó Egyesület. Rajt: tetszőleges helyen. Cél: Jakab-hegy, 10.00-13.00. A Jakab-hegyi CÉL tetszőleges útvonalon közelíthető meg. Nevezési díj: 700 Ft/fő. Információ: Matécz Péter (tel.: 20/553-4571).

¨   november 6, kedd: Túravezetők Klubja: A kiwik földjén - Utazás Új-Zélandon.Patacsi Zsolt előadása.Helyszín: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség (Pécs, Tímár u. 21), időpont: 17 óra.

NYÍLT TÚRÁK

  október 6, szombat: "Baranyai-dombság". Útvonal: Liptód - Erdősmároki tavak - Babarci vadászház - Nadica (Nádas) - Szajki pincefalu - Szajk, 57-es főút, autó­busz megálló (12 km). Találkozás 8.40-kor a liptódi buszmegállóban (Pécsről 7.15-kor indul autóbusz Liptódra). Túravezető: Markesz István (tel.: 20/772-0330);

  október 13, szombat: Hidas- Ófalu - Cikó kültelek - Eszterpuszta, templom - Cikó - Széplak - Ótemplom - Berek-alja - Hidas (16 km). Találkozás 8.10-kor a pécsi távolsági autóbusz-pályaudvaron a 8-as kocsiállásnál. Túravezető: Szecsődi Imre (tel.:30/211-2825);

  október 20, szombat: "Hegyek hátán tavak mentén". Őszi túra nem csak fotósok­nak! Útvonal: Abaligeti-tó - Bába-kút - Kovácsszénájai-​tó - Herman Ottó-tó - Pécsi-tó - Orfűi-tó (12 km). Találkozás: 9.15-kor a pécsi autóbusz-pályaudvaron, az abaligeti busznál. Túravezető: Baum​ann József (tel.:20/474-7151);

  október 22, hétfő: "A kék úton". Útvonal: Vokány vasúti megálló - Gombás-hegy - volt Teleky pince - Szoborpark - Villány vasútállomás (18 km). Találkozás: 6.40-kor a pécsi főpályaudvaron. Túravezető: Andrasek Csaba (tel.: 70/375-4872);

  október 23, kedd: "Takács Gyula"emléktúra. Útvonal: Hősök tere - Tripammer fa - Rábay fa - Lapis - Remeterét - Éger-völgy (17 km). Találkozás 8 órakor a pé­csi főpályaudvar előtt a 31-es autóbusz megállójában. Túravezető: Becze László (tel.: 72/259-940);

  október 28, vasárnap: "Dél-Baranya turistája nyomában". Útvonal: Diósviszló szőlőhegy am. - Nagy-hegy - Tenkes csárda - Máriagyűd - Felső-legelő - Bisse - Túrony (20 km). Találkozás 7.30-kor a pécsi távolsági autóbusz-pályaudvaron a 18-as kocsiállásnál. Túravezető: Jancsi Attila (tel.:20/580-6078 );

  november 3, szombat: "A Jakab-hegy rejtett kincsei". Útvonal: Pécs, Éger-völgy, "Teca Mama" vendéglő - Jakab-hegy - "Teca Mama" vendéglő (14 km). Talál­kozás: "Teca Mama" vendéglőjénél 9 órakor (22-es helyi autóbusz járat 8.40-kor indul az uránvárosi autóbusz végállomásról). Túravezető: Marton József (tel.:30/916-8325).

A Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái, komlói kiindulással

  • október 3, szerda:Magyaregregy - Almás - Pap-erdő - Kis-kút-orma - Szöge-hegy - Komló, Szilvás (10 km). Indulás a 7.35-ös mekényesi buszjárattal. Túra­ve­zető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437);
  • október 13, szombat: "Eperjesi Ernő" Emléktúra. Útvonal: Máré csárda - Vár-völgy - Nyomákói-kút - Vörösfenyő kulcsosház - Babina - Magyaregregy (10 km). Indulás a 7.35-ös mekényesi buszjárattal. Túravezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437);
  • október 20, szombat: Körtvélyes - Sikondai horgásztó - Cserma-alja - Sikonda (6 km). Indulás a 8.25-ös körtvélyesi buszjárattal. Túravezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437);
  • november 4, vasárnap: "Hullámvasút". Útvonal: Zobákpuszta - Csurgó - Máré-vár - Máré-csárda (9 km). Indulás a 8 órai hosszúhetényi buszjárattal. Túravezető: Sebestyén Zoltán (tel.: 30/577-9782).

DDNPI rendezvények

 

  október 6, szombat:"Színes lombok" túra - JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA. A Zobák­pusztáról induló kirándulás során hamisítatlan erdei túrán vehetnek részt az érdeklő­dők. Megismerkedünk az erdei életközösségek bonyolult, ám mégis egyszerű törvény­szerűségek alapján működő rendszerével. Utunk felénél felkapaszkodunk a Cigány-hegyi kilátóra, ahol lenyűgöző panoráma kárpótol fáradozásainkért. Utunk második felében a vadregényes Hidasi-völgy bukdácsoló vízfolyását követve érünk a patakos völgy legjelentősebb földtani értékét jelentő Csurgó mésztufa formációihoz. A kirán­dulás végén a Vargánya tanyán zsíros kenyér és tea várja a jelentkezőket. Helyszín, időpont: Zobákpuszta, Vargánya tanya, 10.00 óra. A túra hossza: 11 km, időtartama: 5-6 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

  október 10, szerda: Kis tudós - Pecsétgyűjtő program gyerekeknek (II. sorozat). Természet a kémcsőben. Egyszerű biológiai kutatások. Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra; részvételi díj: 300 Ft/fő.

  október 15, hétfő: Kis Természetbúvárok Szakköre. Városlakó állatok. Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 15.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra. Részvételi díj: 300 Ft/fő.

  október 19, péntek: Csillagnéző túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban. A Zselic­ben a lakott területektől, városoktól távoli, világítás nélküli helyen olyan látvány tárul a túrázók elé, amilyen nemcsak Magyarország, hanem egész Európa területén is ritkán adatik meg. Naplemente után derült, felhőtlen égbolt esetén a csillagos égbolt megfi­gyelésére lesz lehetőség Európa egyik legkisebb fényszennyezésű területén, csillagász szakember segítségével. A résztvevők távcsővel figyelhetik meg a szabad szemmel nem látható jelenségeket, és számtalan érdekes információt tudhatnak meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrétől. A részvételhez előzetes je­lentkezés szükséges, létszámkorlátozás van! Telefon: 30/405-4571. Helyszín, időpont: Zselic, Hotel Kardosfa, 17.00 óra. A túra hossza: 5-6 km, időtartama: 3-4 óra. Rész­vételi díj: felnőtt: 800 Ft/fő; 18 éves korig: 600 Ft/fő.

  november 6, kedd: DDNP Klub. New York-San Francisco-Grand Canyon-Las Vegas. Gáspár Attila diavetítéses előadása. Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. A program ingyenes.

  november 7, szerda: A biológia úttörői - kutatók itthon és a nagyvilágban. Temesi Andrea előadássorozata:Szent-Györgyi Albert, Czeizel Endre, Csányi Vilmos. Dia­vetítéses előadás. Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. A program ingyenes.

Mecsek Híradó. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség in­formációs kiad­ványa. Szer­keszti: Strasser Péter. Megjelenik minden hónap első keddjén (július és augusztus kivételével). A közlésre szánt anya­gokat minden hónap 20-áig kérjük a szö­vetséghez eljuttatni (7621 Pécs, Tímár u. 21.). Ügyeleti idő: kedd 16-18 óra. Szerkesztői telefon: 20/522-2953. E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. internet: www.baranyatermeszetbarat.hu