facebook_page_plugin

2012. június 200. szám

 

MECSEK HÍRADÓ

 

200. szám                                                                                             2012. június-augusztus      

Kétszázadik…

Kedves Természetbarát Barátaim!

Jó tíz éve már, hogy a Naturfreunde szlogen így hangzott Európában: "A természet­nek is szüksége van barátokra! Légy természetbarát!"

A gondolat, a felhívás ma is aktuális, vagy talán még időszerűbb, mint valaha! Válsá­gok­kal terhelt, sokszor az értékeinket (nem csak anyagi értelemben), az emberi kap­cso­la­tainkat is megtépázó világban élünk.

Ezekben az időkben még inkább szükség van azokra a közösségekre, akik ápolják, védik azokat az értékeket, melyek - ha nagy szónak tetszik is, de ki kell mondani - akár az emberiség fennmaradásának a zálogát jelentik. A fenntartható fejlődés a természeti erőforrások arányos és hatékony igénybevétele, a szociális kérdések rendezése, a munkalehetőségek biztosítása nélkül nem lehetséges.

Minden közösség, kiadvány, mely foglalkozik ezekkel az értékekkel, nagyban hozzá­járul ahhoz, hogy az emberek gondolkodásmódja, értékválasztása meg­vál­toz­zon! A szabad­idő hasznos és egészséges, a környezetet kímélő eltöltésének az a formája, amit mi természetjárók űzünk, példa lehet mások számára is.

Az a kiadvány, amely mindezt bemutatja és népszerűsíti, méltán számíthat a közösség sze­re­tetére, tiszteletére, e nélkül bizton nem érte volna meg a 200. szám meg­je­le­né­sét! 

Köszönet és gratuláció mindazoknak, akik a Mecsek Híradó  200 megjelenését elősegítették! A további sok száz szám megjelenéséhez minden jót kívánok!

2012. május  4.    

Baráti üdvözlettel:

Szabó Imre
a Magyar Természetbarát Szövetség elnöke


Új szövetség alakult

2012. május 12-én tartotta közgyűlését a Magyar Természetbarát Szövetség, mely egyúttal az utolsó közgyűlését is jelentette ennek a szervezetnek: a közgyűlés ugyanis elfogadta az előterjesztést, mely szerint a Magyar Természetbarát Szövetség a továbbiakban Magyar Természetjáró Szövetség néven folytatja munkáját.

Természetesen nem csak névváltozásról van szó. A megújulás igénye már évek óta - folyamatosan - megfogalmazódott, s ennek megvalósítását egy új szövetség létre­hozásában találta meg a közgyűlés.

A Magyar Természetjáró Szövetség elődei, a Magyar Turista Szövetség és a Magyar Természetbarát Szövetség jogutódjaként működik. Ahogy azt az MTSZ honlapján olvashatjuk: "A közgyűlés szombati döntésével megnyitotta az utat ahhoz, hogy a természetjáró-turista társadalom egésze számára érdekképviseleti hátteret nyújtó, szol­gáló és szolgáltató szervezet legyen az új nevén Magyar Természetjáró Szövet­ség."

Az új szövetség elnökévé Garancsi Istvánt választották, aki végzettsége szerint közgazdász, és jelenleg a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztéséért felelős miniszterelnöki megbízott. Elnökhelyettes: Dr. Seregi János, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Agrár és Turisztikai Befektetési Főigazgatóság ügyvezető igazgatója. Az elnökség tagjai: Mártonné Máthé Kinga, a Magyar Turizmus Zrt. belföldi igazgatója, Ferencz I. Szabolcs, MOL - Társasági Kapcsolatok ügyvezető igazgatója, Grédics Szilárd, a Bükki Nemzeti Park Igazgatója, Peták István televíziós szerkesztő (az önálló jogi személyiségű Magyar Természetbarát Szövetség első elnöke 1987-től 1990-ig), Cselovszki Ildikó peda­gógus, Nyugat-Magyarország képviselője, Haraszti Béla pedagógus, Kelet-Magyarország képviselője, Ziaja Zsolt villamosmérnök, Budapest képviselője.

Az ellenőrző testület elnöke Szabó Imre (a Magyar Természetbarát Szövetség volt elnöke),tagjai: dr. Gyökeres István jogászés Huszár Teodóra könyvvizsgáló.

Az új szövetség igazgatója Dr. Simkó Gabriella jogász, sportszervező.

 

Garancsi István elnök a választás utáni felszólalásában elmondta, hogy az új elnökség őszre kidolgozza hosszú távú cselekvési tervét, valamint találkozót kezdeményeza megyei szövetségek vezetővel, hogy a megyeikoordinációs munka részleteit közösen kidolgozzák.

 

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség működésében az MTSZ átalakulása egyelőre semmilyen változást nem jelent, munkánkat az eddigieknek megfelelően folytatjuk. A megyei szövetségek és más természetbarát szervezetek helyének, szerepének meghatározása az új szövetségben a következő időszak feladatai közé tartozik.

Strasser Péter


IN MEMORIAM…

Kalmár László (1944 - 2012)

Szomorú hírt kaptunk. Meghalt Kalmár László, aki évtizedeken át volt az MTSZ munkatársa, szerkesztette a Természetbarát Híradót, s más, turistatörténeti kiadványokat. A baranyai természetjárók közül is sokan barátjukként tisztelhették. A mérhetetlen elkötelezettséggel, szorgalommal évtizedeken át végzett, turistatörténetet kutató, emlékeket gyűjtő, történéseket dokumentáló (Természetbarát Híradó) munkájával nagy értéket hagyott ránk örökségül.

Nekünk utoljára tavaly márciusban volt segítségünkre a TTE Pécsi Csoportja megalakulásának 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésünkön. Egyetlen hívó szóra vállalta tudásának közkinccsé tételét. Mint a Magyar Természetbarát Szövetség Történelmi Bizottságának elnöke a TTE megalakulásának körülményeiről, s az ország természetbarát életére tett hatásairól, majd a megélt évtizedekről tartott részletes, sok fontos dokumentumot (fényképek, igazolványok, kiadványok, építmények stb.) bemutató, s hiteles szóbeli kiegészítésekkel gazdagított előadást. Az MTSZ februári közgyűlésén még felszólalt - aggodalmát kifejezve a várható változásokkal kapcsolatban -, de a májusi közgyűlésen már nem volt ott. Május 29-én érkezett a szomorú hír.

Kalmár Laci egy  szerény, szorgalmas ember volt a régmúlt dicsőségeit még megélő, azokat elősegítő nagyok közül. Élete szinte utolsó pillanatáig hasznos, értékes munkát végzett.

Tisztelettel emlékezünk rá!

Tóth Klára

Baumann József kapta a Balokány-ligetért díjat

Újonnan alapított elismerést adott át Pécsett a Balokány-ligetért Egyesület. A díjat a te­rület megóvása és fejlesztése érdekében végzett munkájáért Baumann Józsefnek ítélték oda.

Baumann József a Balokány-liget újjáélesztéséért létrejött civil közösség, a Balokány Lige­tért Összefogás legaktívabb tagja. A mára havi rendszerességgel tartott takarítási akciók szervezőjeként, a lépésről-lépésre megvalósuló fejlesztések egyik ötletgaz­dája­ként és kivitelezőjeként kezdettől fogva oroszlánrészt vállalt a szükséges munkák el­vég­zé­sében.

Az ő elkötelezettségének köszönhető az Aranyeső- és a tó nyugati oldalán talált forrás kitisz­títása, a tóba látványos vízsugarakat bocsátó lövőke elképzelése és megva­ló­sí­tása.

Baumann József folyamatosan ellenőrzi a víz mennyiségét és hőfokát, javítja a víz minőségét, s kapcsolatot tart az illetékes szervekkel, cégekkel, melyek körében a neve mostanra önmagában garanciává vált. A liget jelenlegi állapota, rendezettsége, tisztasága nagyrészt az ő lelkesedésének és óriási munkabírásának köszönhető.

Mindezek alapján a Balokány-ligetért Egyesület neki ítélte oda az I. Balokány-ligetért-díjat, köszönetképpen az eddig eltelt időszakban végzett munkájáért. A díjat ezentúl minden évben az említett célok eléréséért legtöbbet tett személy kapja meg, az egyesület döntése alapján.

Balokány Ligetért Összefogás

"Mecsek 50"

2012. április 30-án  majd’ 500 ember részvételével (45 fő rendező, 44 fő 50-es túrázó, 106 fő 30-as túrázó és 296 fő 15-ös túrázó) lezajlott a 29. "Mecsek 50" teljesítmény­túra.  A Mecseki Kóborlók szakosztály tagjain kívül besegítenek évek óta a barátok, csa­­ládtagok. Jöttek segítők Budapestről, Mosonmagyaróvárról, Beremend­ről is. A zengővár­konyi Malomkerék Vendéglő, valamint Óbányán a falu központjá­ban található italbolt tulajdonosai  rugalmas nyitva tartással, illetve a pontőrök kényelmes elhelyezésével segítettek minket. Zobákpusztán  a Vargánya tanyán már úgy érezzük magunkat, mint otthon. Varga Jenő szívélyes házigazda: "Kulcs a lábtörlő alatt, menjenek csak, majd jövök, ahogy tudok". A  túrát megelőző napon "belakjuk" a helyet, bográcsozunk, előkészítjük a terepet, élvezzük, hogy miénk a hatalmas táborhely. Idén különösen kellemes volt, hiszen nyári kánikula tombolt a négynapos hétvégén, így a csapat egy része a katonai sátorban aludt.

Második számú bázisunk Püspökszentlászlón a Bazsarózsa kulcsosháznál van, ahol Vali és segítői szorgoskodnak már a túrát megelőző napon, ők ott a két rövidebb táv résztvevőinek főznek teát, és kínálják őket a finomabbnál finomabb süteményekkel, amiket a túrát megelőző napokban százával készítenek. A csapat többi nőtagja is, hiszen a  túrán több  ponton kínáljuk az évek óta megszokott finom, házi süteménye­ket. Idén minden ponton kínáltunk frissítőket, csokoládét, édességet.

A Vörösfenyő kulcsosháznál is évek óta segítenek minket a "hétdombos" túratársak, köszönjük Őri Zsuzsinak és csapatának, hogy segítettek abban, hogy az 50-es táv résztvevőit ott is zsíros, vajas és lekváros kenyérrel, valamint szörppel láthassuk el.

Az útvonalakat előzetesen igyekeztünk bejárni, a túraleírásokat aktualizálni, volt némi hiányosságunk, amit igyekszünk a jövőben kiküszöbölni. Kitűzőnkön idén a vérehulló fecskefű rajza szerepelt.

Összegezve jó hangulatú, sikeres rendezvényt bonyolítottunk le.  Jövőre rendezzük a harmincadik "Mecsek 50" túrát, amire új útvonallal készülünk, valamint ismét megrendezésre kerül a túrázók által is emlegetett "Mecsek 0" teljesítménytúra.

A rendezőgárdát nem sorolom név szerint: a Mecseki Kóborlók  Szakosztály és családtagjaik, barátaik. Köszönet mindenki munkájáért!

Képes beszámolót szövetségünk honlapján a túra utáni napon közöltünk, további - folyamatosan bővülő - képanyagunk megtekinthető a  következő he­lyen:  http://mecsek50.szdibolya.fotoalbum.hu.

 Szabó-Dalecker Ibolya

Öt kápolna a Somlón

Interneten kutakodva találtam rá erre a Somló hegyi túramozgalomra, Balaton­be­rény­ben lakó barátnőmnek is megtetszett. Az elgondolást tett követte. 2012. május 8. In­du­lás: Balatonberény, majd Keszthely - Devecser (itt láttuk az iszap­ka­tasztrófa után épí­tett lakótelepet) - somlószőlősi elágazó. Az idő meglehetősen csípős, szaporán szed­jük lábainkat.

Térkép szerint északra indulunk, keressük a "bortúra" jelzést. Út van, jelzés nincs! De a vonalvezetése megfelelő. Megtaláljuk a Szt. Ilona kápolnát, az igazoló mondatot le­írom. Tovább a nem létező borúton, rálelünk a sárga sáv jelzésre. Minősége elég gyatra. Jó kis kaptató után felérünk a Somló hegyre. Szép tisztás padokkal, asz­ta­lok­kal. Egy kis falatozás után leírom a Sz. István kilátón lévő emléktábláról a feladatot, ala­po­san körüljárjuk a tisztást. A kilátó sajnos csak hét végén látogatható.

Indulás vissza, a vár felé. A sárga "rom" jelzés jó, a várat "építik". Szép, nagy vár le­he­tett valamikor, kár, hogy magára hagyták. A feladatra a választ itt is megtalálom, feljegyzem. Vissza a sárga "rom" jelzésen a sárga sáv útra. Irány a Kinizsi-szikla: a sárga háromszög jelzés nagyon jó, az út meredek. Egy padon kicsit megpihenünk, majd tovább felfelé! Kezd gyanús lenni a dolog! Ismét a Somló-hegy tetején vagyunk! (Aki saját magán tud nevetni, sosem fogy ki a vidámságból!) Lefelé sem volt sokkal könnyebb. Kiderült, hogy a padnál van a szikla, de a növényzet annyira benőtte, hogy alig látszik. Vissza az alig látható sárga sáv jelzésre.

Egy megfelelőnek tűnő elágazásnál jobbra indulunk a Szt. Márton kápolna irányába. A Nap hétágra süt, kápolna sehol! Végre találunk egy embert. Felvilágosít: az irány jó, de a kápolna jó 100 méterrel alattunk van. Útbaigazítása alapján megtaláljuk, a feladatot végrehajtom. A Szt. Márton-forrásnál ivóvíz-készletünket feltöltjük, vissza a sárga sáv jelzésű útra, majd balra a nem létező bortúra úton, jó irányba haladva végre megtaláljuk a Szt. Margit kápolnát, mellette a Keresztelő Szt. János kápolnát. Az utolsó feladatot is elvégeztem, most már csak a somlóvásárhelyi buszmegállót kell megtalálni!

Utolsó szendvicsünk elfogyasztása után pár perccel a busz is megérkezik.

Eltévelygéseink ellenére is nagyon szép volt a túra. Hatalmas szikláival, óriási kövekből épített hosszú-hosszú támfalaival egy igen szép, izgalmas hegyet jártunk be. Ezt a túramozgalmat mindenkinek jó szívvel ajánlom és javaslom, tanuljatok a mi tévedéseinkből!

A nap végére nagyon meleg lett, kellemesen elfáradtunk.

Biros Márta

Bodajk és környéke

2012 májusában személygépkocsival Bodajkra utaztunk, hogy a Bakonynak és a Vértesnek ezen környékét megismerhessük.

Utazásunk során megnéztük az ozorai csodálatos várkastélyt, amely a középkor vártulajdonosainak fényűző pompáját tárta elénk. A most látható vár épülete az itáliai, pontosabban firenzei származású Philippo Schlan alkotását dicséri, aki egy ozorai várúrhölgyet vett feleségül.

A simontornyai vár a nevét az azt építő Simon alszolgabírótól kapta. A 700 éves várat - mely jelentős hadtörténeti emlék - 30 évvel ezelőtt építették újjá.

A délutáni órákban érkeztünk Bodajkra. A település a Bakony és a Vértes között, a Móri-árok területén fekszik. Nevezetessége a katolikus és a református templomon kívül a Lamberg kastély, az éjjel kivilágított kálvária és a meleg vizes tava.

Másnap a csókakői vár alatt haladó piros "rom" jelzésen haladtunk Mórig. Utunk elején már igen magas hegyet kellett megmásznunk minden kapaszkodási lehetőség nélkül. A gerincre feljutva először gyönyörű utunk volt, szép kilátással, de utána embert próbáló, figyelmet igénylő, nehéz utunk volt. Le- és felmenet, fák gyökereibe való kapaszkodás, földre ülve a mélybe ereszkedés, máshol rengeteg kikopott lépcsőn felmászás. A változatos terepet még nehezítette a rengeteg kidőlt fa, ami az utunkban volt. Kikerülni nem lehetett, mert egyik oldalon a magasság, míg másik oldalon a mélység jelentett akadályt. Utunk több, mint 3 óra hosszat tartott, ami nem csak fizikailag, de szellemileg is elfárasztott. Nagyon örültünk, amikor Mór házait megláttuk abban bízva, hogy fáradtságunkat egy kis "móri ezerjó"-val enyhíthetjük. Se pince, se a Bormúzeum - szombat lévén - nem volt nyitva. A Csókakőtől Mórig vezető turistautat csak igen gyakorlott és elszánt turistáknak ajánljuk.

Móron hallottuk, hogy német turisták is elindultak ezen a szakaszon, és csak külső segítséggel tudtak lejutni a hegyről.

Harmadnap Bodajkról a piros kereszt jelzést követve az Alba Regia-forráshoz mentünk, majd innen leereszkedtünk a Gaja-szurdokba az "Ádám-Éva fájához". A szur­dokon át felmentünk a Varjú-várig, majd onnan vissza a fehérvárcsurgói piszt­rán­go­sig, a víztározóig. Innen földúton értünk be Fehérvárcsurgóra, amely település Amerigo Tot szülőfaluja. A római katolikus templomban látható híres alkotása, a "Csurgói Madonna" c. szobra, s emlékére kis múzeum is látható.

Itt található a Károlyi kastély és hatalmas arborétuma, amit szintén megnéztünk.

A következő napon - szakadó eső lévén - végignéztük Székesfehérvár belvárosát. Az 1000 éves városban a török uralomig minden magyar királyt itt koronáztak meg és itt is temettek el. A romkerttel szemben két királyi családfa is látható.

Zircre autóbusszal utaztunk, s közben négy szélerőművet láttunk. Az arborétum gyönyörű most tavasszal, virágaival, bokraival és hatalmas fáival. A tóban a tavi rózsákon kívül még más vízi növények is pompáztak. Az apátságban lévő múzeumban a két helyiségből álló könyvtárban felbecsülhetetlen értékek vannak. A természetrajzi múzeum a környéken élő vadállatok trófeáit mutatja be.

Aznap délután még visszamentünk Mórra, hogy a Lamberg kastélyt és a Láncos kastélyt megnézzük. A csókakői várhoz vezető 123 lépcsőt is megjártuk, hogy a várat megnézzük, de építés alatt áll, nem látogatható.

Hazafelé még meglátogattuk a várpalotai Thury várat, amelyet csodálatosan helyreállítottak, valamint a nádasdladányi Nádasdy kastélyt is.

A Bodajkon töltött időnk alatt csak két nagyobb túrát tettünk meg: 30 km-t és 600 m szin­tet küzdöttünk le. A közelben lévő városok meglátogatása, a várak és kastélyok meg­nézése más élményben részesített bennünket, mint azt a túráink során megszok­tuk.

Dr. Koncz Eszter

Dömörkaputól Gesztenyésig

Május 12-én reggel egy lelkes kis csapat indult felfedezni a Közép-Mecsek festői szépségű völgyét. Az indulás a Dömörkapnál volt. 30 lelkes ember hallgatta Siposné Erzsikét, aki néhány intelem után elindult, nyomában a csapattal. Józsi bácsi volt a "korelnök" a maga 82 évével. Ő kortalan, nem látszik rajta az idő. A mozgása is fitt, megirigyelheti jó néhány fiatal.

Már majdnem a Kis-réten voltunk, amikor Erzsike telefonja megszólalt. Egy izgatott hang kérdezte, merre járunk, mert ők vidékről érkeztek és a buszt lekésték, de már itt van a taxi a Dömörkapunál, és szeretnének csatlakozni a csoporthoz. Túravezetőnk elmondta, hogy a Kis-rétnél bevárjuk őket, csak induljanak el a piros sávon nyugat felé. Néhány perc múlva egy ifjú hölgy és egy fiatalember bukkant fel és csatlakozott hozzánk.

A társaság nagyon kellemes volt. Halk beszélgetés-foszlányok járták át a smaragdzöld erdőt. Kantavár, Rábay-fa: egy-egy gondolat, amit vezetőnk megosztott a kis csa­pat­tal.

Az első pihenő a Melegmányi-völgy bejáratánál volt, ahol Böbe hozta a finom tök­ma­­gos pogácsát, és végig kínálta az akkor már 33 főre emelkedett társaságot. A po­gácsa csodálatos volt. A készítője szeretete ragyogta körül e finom eledelt. Amint a finom falatokat fogyasztottam, élveztem a természet szépségét, illatát, varázsát. Az is át­futott az agyamon, hogy milyen sokat változtak a nyílt túrák. Korábban idegenek so­ka­sága volt kevés kommunikációval, ma szinte mint egy baráti társaság.

A pihenőt követően elindultunk az út legszebb és legvarázslatosabb részén. Ez a völgy min­dig elbűvölt. Emlékszem főiskolai terepgyakorlatomra, amikor itt figyeltük a mész­tufát, a tegzeseket, a csodás növényeket, Pozsár tanár úr magyarázatát. Majd később, amikor már én hoztam ide a diákokat. A terület sokat változott azóta. A víz mennyisége csökkent, a vízesések egyre kisebbek, de így is gyönyörű.

A Kőlyuknál költöttük el az ebédünket. A maradék pogácsát Böbe kiosztotta, amiért nagyon hálásak vagyunk neki. Majd a Nagy-Mély-völgyön elindultunk visszafelé, érintve a kőfülkéket, ahol egy kóborló denevért és néhány siklót láttunk.

A túra végén a Gesztenyésben értük el a lakott települést és várt a civilizáció. Az erdő után a város melege lepett be minket és vettünk búcsút a túra megálmodójától: Siposné Erzsikétől. Köszönjük, Erzsike!

Börcsök György

Vasárnapi túra az Ormánságban

A május 13-ra meghirdetett ormánsági túra a csöpörgő eső vagy a hosszabb táv miatt nagyon "családiasra" sikeredett, mivel a Pécsről, Komlóról jöttekhez (4 fő) egy bólyi és 3 máriagyűdi csatlakozott.

Az erőgyűjtés után - ami a turisták egyik "jóbarátjánál", a nyitott vendéglátó egy­ség­nél történt - elindultunk a szemerkélő esőben az itt-ott megkopott, lekapart kék ke­reszt jelzésen a Hegyszentmártoni szőlőhegy fele. Most is - mint a bejáráskor, a "nya­ló­ká­kat rejtő" doboznál, ami már a sárga sáv jelzésnél található - tartottunk egy kis ebédszünetet. Itt már szerencsére elállt az eső és a Nap is kisütött, bár elég hűvös volt.

Ezek után elindultunk következő állomásunk, Kórós felé, ahol a kocsmalépcsőn pihentünk egy keveset. (A kocsma zárva volt, pedig a múlt héten még azt mondták, nyitva lesznek, biztos nem nézték ki belőlünk, hogy ilyen időben is túrázunk.) A templomot most nem néztük meg (már sokszor láttuk, és már belépődíjat is szednek). A falut elhagyva megnéztük a vaddisznókkal keresztezett sertéseket, megsimogattuk a kerítéshez odajövő szarvast, majd haladtunk Drávapiski érintésével Kémes felé. Itt a vendéglátó egységben a kávé, üdítő és sör fogyasztása közben megvitattuk, hogy nem várunk közel két órát a buszra, hanem megyünk a meghirdetett útvonalon tovább Tésenfa és a cél, Drávacsehi felé.

Itt már újból csöpörgő esőben haladtunk a zöld sáv jeleit követve a régi epres úton az öreg eperfák között (néhol mellett). Ezen az úton még nagyobb fűben kellett menni, ami a bakancsunkat és a nadrágunkat még jobban eláztatta. Csehiben pár perc várakozást követően már jött a busz, amivel Harkányba tudtunk menni. A rossz idő ellenére is sikerült pár szép képet készíteni és remélem legközelebb szebb időben és több érdeklődővel járhatunk ezen a vidéken.

Balog Árpád


Gyalogtúrázók Országos Találkozója 2012

A komlói Hétdomb TE turistái már hosszú ideje rendszeresen részt vesznek a Gyalogtúrázók Országos Találkozóján, amit mindig a pünkösdi hétvégen szerveznek meg. Idén a XIX. találkozóra került sor Zala megyében, Gyenesdiáson, a Balaton nyugati csücskében fekvő üdülőfaluban.

Ebben az évben sajátos volt az a körülmény, hogy nem a megyei szervezet, hanem egy egyesület, a Forrásvíz Természetbarát Egyesület vállalta fel a szervezést a Magyar Ter­mészetbarát Szövetség patronálásával. A település vezetése is segítette a munkájukat.

A Bázis a Diási játékstrand feletti területen volt, egy nagy sátorban zajlottak a ren­dez­vé­nyek, de kint is hallható volt a műsor. A nyitó és a záróünnepséget tartották itt, ill. minden nap kulturális programok voltak, népdal, népi tánc, az első és utolsó napon bakancsos bál. Tábori konyha működtetésével étkezési lehetőséget is biztosítottak az azt igénylők részére, a szállást egyénileg kellett foglalni. Kicsit szerényebbek voltak a kö­rülmények, a külsőségek, mint a korábbi években, kevesebb programból választhattunk, de így is mindenki megtalálhatta az egyéni erőnlétének, pénz­tár­cá­já­nak megfelelő gyalogos vagy autóbuszos túrát.

Egyesületünknek kilenc tagja vett részt ezen a rendezvényen, és két pécsi vendég volt ve­lünk. Vonattal érkeztünk Gyenesdiásra. Pénteken a szabad program keretében a tele­pülés nevezetességeivel ismerkedtünk meg. A legerősebb benyomást az antik kályhák gyűjteménye tette ránk, valóban ajánljuk mindenkinek a megnézését.

A szállásunk a vasúthoz, a Bázishoz, a Balatonhoz közeli Vadóctanyán volt, amivel elégedettek voltunk a kedvező fekvésnek és árnak, valamint a barátságos gondnoknak köszönhetően.

Szombaton a legelszántabbak a 20 kilométeresnek hirdetett "Orchidea" teljesítmény­túrán vettek részt, amely a Keszthelyi-hegység valóban szép pontjait kereste fel, de az út - GPS-szel mérve - 25 km-es volt. Az idősebbek, lábfájósok a 10 km-es "Családi túrát" választották, ez a program is nagyon szép útvonalon haladt, tetszett a résztvevők­nek, kivéve egy igen meredek szakaszt.

Vasárnap autóbuszos kirándulás következett, amit gyalogtúrával kötöttek össze a szervezők. Az érdeklődés alapján három kisebb egységre szakadt a csoportunk.

A legtöbben a Kis-Balaton nevezetességeire voltak kíváncsiak, a Diás-sziget és a Kánya­vár élővilágával ismerkedhettek, bejárva a Kócsag és a Búbos vöcsök tanös­vé­nye­ket, megnézve Fekete István emlékházát és a balatonhídvégi Bivalyrezervátumot, Zalaváron a templomromokat. Három turistánk a Badacsony lépcsőit járta meg, majd egy kellemes ebéd és balatoni hajókázás során pihenhették ki a fáradalmakat. Két vendégünk pedig a Szent György-hegyre kapaszkodott fel, bortúrán vettek részt.

Hétfő délelőtt még Keszthely főbb nevezetességeivel ismerkedett a kis csoportunk, majd busszal utaztunk haza. A záróünnepségen tudtuk meg, hogy vasárnap több mint 800 résztvevője volt a találkozónak, a legtöbben Budapestről jöttek, 121 fő. Itt került sor az "Érdemes" és "Kiváló" természetjáró minősítések jelvényeinek átadására is. Sajnos, statisztikai adattal nem tudom alátámasztani, de körültekintve nyilvánvaló volt, hogy főleg az idősebb korosztály képviselői voltak jelen a találkozón, a "Fedezd fel a Keszthelyi-hegységet" versenyt is egy 73 éves hölgy nyerte meg.

Érdemes eljönni, más egyesületek tagjaival ismerkedni, beszélgetni. Sok ismerőst láttunk, akik az elmúlt évek találkozóinak pólóit viselték.

A következő találkozót Komárom-Esztergom megye rendezi. A viszontlátásra Tatán!

Feketéné Móró Erzsébet

 

Kakasfesztivál Mecseknádasdon

A Mecseki Kóborlók évek óta beneveznek a nagyhírű kakasfőző fesztiválra. Idén - május 27-én - több mint nyolcvan csapat gyújtott a bográcsok alá, hogy bizonyítsák gasztronómiai tudásukat. A tűzgyújtás után egy szem sem maradt szárazon, mert a felszálló füst csípett, ahogy csak tudott. Szerencsére a szél kegyes volt hozzánk, mert szétoszlatta a bográcsok alatt gomolygó füstcsíkokat és teret engedett a vörös lángnyelveknek. A különböző méretű és formájú bográcsokban sistergésnek indultak a főzéshez előkészített alapanyagok. A szakácsok serénykedtek a bográcsok mellett, a tűzmesterek pedig lehelték a levegőt a vizes fahasábokra, nehogy elaludjanak.

Végre mérséklődött a füst és már ismét láttuk az asztalon a bontott sörös dobozokat és leöblíthettük a kezdés izgalmait.

Mivel minden fontos anyag a bográcsban fortyogott, a csapat egy része a környék felfedezésére indult. Túrát tettünk a pincesor feletti gerincútra és a falu másik felén ereszkedtünk le egy másik szép pincesoron. A faluban szomjunkat oltottuk sörrel és megkóstoltuk a finom, körtéből készült ágyas pálinkát. Megnéztük a szép kálváriát és a körülötte lévő régi sírköveket.

Visszaértünk a Kakasfesztivál színhelyére, ahol emberek sokasága hallgatta és nézte a színpadon fellépő zenekarokat, néptáncosokat, diszkótáncosokat. A füst minden bográcsállvány alól kíváncsian bújt a tömeg közé, füstölt kolbász illatát lehelte a ruhadarabok szöveteibe. Hátradőlve a kényelmes székben figyeltük a forgatagot, iszogattunk és kértünk egy kis kóstolót a kakas félig főtt húsából. A szakácsné nem volt szigorú és engedett a kérésnek. Fújogattuk a forrón kivett húsdarabot és szét­da­ra­bolva a tányéron mindenkinek jutott egy kis kóstoló. A gyerekek játszottak, el­mentek a kis vidámparkba hintázni, a felnőttek végignézték a versenyzők terített asz­talait. Mi, a "Bakancsos kakasok" szép mezei virágokkal, és villányi borokkal dí­szí­tet­tük asz­ta­lun­kat. A szalvétánkon egy vörös színű nagytarajú kakas büszkén hirdette a fesztiváli hangu­latot.

Jött az öt tagból álló zsűri és nézegették a terítést, és a bográcsban fortyogó kakas­gu­lyást. Ketten ízlelték a forró levet, és elégedettséget láttunk arcukon. Jegyzeteltek fehér lapjaikra, majd elköszöntek, és a következő bogrács felé vették az irányt. Össze­néz­­tünk, és boldogan nevettünk, mert tudtuk, hogy finomat fogunk enni nemsokára. Nem a babérok, a díjak, hanem a jó hangulat, a baráti légkör végett jöttünk el ismét.

Mindenki elfoglalta a helyét az asztalnál és jóízűen kanalazta a finom kakashúst. Jutott mindenkinek ízlése szerint a házi kakashúsból. A parázsló tűz mellett az asztaloknál harmonikaszó, és kedves énekszó hallatszott egyre több helyről, lányaink a német zenét hallva táncra perdültek.

Egy kellemes szép napot töltöttünk Mecseknádasdon, annak újabb értékeit felfedezve. Köszönet Balatonyi Lacinak és családjának, valamint a segítőknek, hogy a "kóborlók" kirándulási lehetőségét, kényelmét és a finom ételt biztosították!

Baumann József
Mecseki kóborló

Kerékpáros túra az Ormánságban

A Dráva TSE bringás túrát szervezett a pünkösdi hosszú hétvégére. A túra alapo­zás­ként szerepelt a programunkban, igaz, egy kicsit későbbi időpontban. A nyári egy hetes túra előtt, a napi tekerések mellett kell olyan edzési lehetőség is, ami pár napos fo­lya­­matos tekeréssel készít fel bennünket az Alföldi Kéktúra idei tervezett szakaszának teljesítésére.

Szállásunk kulcsosházunkban, Mailáthpusztán volt. Az első napon a Pécs - Keszü - Gyód - Görcsöny - Diósviszló - Kórós - Sámod - Mailáthpuszta útvonalon jutottunk le az Ormánságba. Délután még letekertünk a Dráva partjára és láthattuk az eléggé magasan folyó Drávát, valamint élvezhettük a horgásztó számunkra mindig pihentető nyugalmát. Másnapra is hasonló távot tervezett túravezetőnk, Rongyi. Az útvonal: Dráva kulcsosház - Vejti - Zaláta - Drávasztára, kikötő, majd a falu - Drávaiványi - Sellye - Vajszló - Dráva kulcsosház volt. Közben megtekintettük Drávaiványiban a kazettás mennyezetű templomot. Vacsoránkat a mailáthi horgásztónál, Erzsikénél rendeltük meg. Természetesen az itt már megszokott kiváló minőségű és mennyiségű halászlé volt az ételünk. Harmadik napra a hazaút lett betervezve: Dráva kulcsosház - Vajszló - Baksa - Görcsöny - Pellérd - Pécs útvonalon. Mint koca bringások kellemesen elfáradtunk a három napban, és üléshez nem szokott hátsó felünk is megérezte a kb. 150 km-t. Azonban a vízpartok sokszínű madár- és növényvilága, valamint a településeken az emberek közvetlensége mindezt megszépíti!

Azoknak, akik szeretnek kerékpárral szétnézni a világban, ajánlom az Ormánságot. A természeti értékeken kívül sok egyéb látnivalót is nyújt ez a felfedezésre váró terület. Az alacsonyabb rendű kis utak és a gyér forgalom szintén segít, mert itt még azok is szívesen jönnek-mennek, akik egyébként félnek a forgalomban bringázni. A túrák kiváló kiindulási pontja lehet a kulcsosházunk a Kisszentmártonhoz tartozó Mailáth­pusz­tán.

atiKA                                                        

Megszépült és áthelyezett bélyegzőhelyek

Kisújbányán a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra és a Mecseki Ba­ran­go­lá­sok Háztól-házig túramozgalom bélyegzőhelyén lévő dobozt átfestettük és azt a volt kulcsos­ház falára, a bélyegzőhelyet jelölő tábla alá helyeztük át. Figyelem­felhívás céljából a régi helyére, a kerítés oszlopára egy kék bélyegzőformát festettünk.

A Dél-Dunántúli Piros Túra szentkúti bélyegzőhelyét a volt erdészháztól kb. 100 méterre, a P sáv jelzés és a kerékpár útkereszteződéséhez helyeztük át. Így a piros túrát teljesítőknek nem kell kitérőt tenniük, és nem kell egy estleges kutyatámadástól tartaniuk. Gyakran érkezett panasz, hogy a házhoz tartozó kutya túl komolyan vette házőrzői feladatát, nem engedte oda a turistákat a dobozhoz.

Pusztabányána Mecseki Barangolások Háztól-házig túramozgalom és a MecsekiZöld Túra betyártanyai bélyegzőhelye előtt, a leágazó útnál lévő vadgesztenyefán egy nyíllal ellátott fehér négyzetben zöld bélyegzőformát festettünk fel. Ez megkönnyíti a ház megtalálását, ugyanis az "idegenek" a fennsíkon lévő vadászházzal azonosítják és ott keresik a bélyegzőt. Ezzel egyidejűleg a bélyegzőlenyomatokat tartalmazó dobozt átfestettük és a Lakkeri-fenyves felé tartó zöld sáv jelzés hiányzó jeleit a műutak kereszteződésében pótoltuk.

Rónaky Gizella

 

 

 

NYÁRI PROGRAMAJÁNLÓ

Kuglóffesztivál Túrahétvége

Váralja, 2012. június 22-23. (péntek-szombat)

Szeretettel várunk minden természetet kedvelő túratársat a váraljai Kuglóffesztivál túráira. A túrák után mintegy pihenésként ízelítőt kaphatunk a falu sokszínű kulturális életéből és a híres váraljai kuglófból is.

Rendező: Völgység Turista Egyesület

Információ, nevezés, szállás: Péter Anna (tel.:70/280-4951), e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Bischof Tamás (tel.:30/450-2439; 74/452-088), e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Előnevezés 2012. június 18-ig!


Program

június 22, péntek:

 1. - vezetett nyílt túra a Váralját övező gerinceken (6 km).

Rajt: Váraljai Parkerdő bejárata, 20.30 órakor. Nevezési díj nincs. Zseblámpáról mindenki maga gondoskodjon!

Június 23, szombat:

 1. "Kuglófkereső" teljesítménytúra (10 és 20 km)

Rajt: Váraljai Parkerdő bejárata, 7.00-9.00. Cél ugyanott.

Útvonal: Váraljai-parkerdő, Farkas-árok és az azt övező gerincek. Szintidő: a túracsigákat idén is megvárjuk. Szolgáltatás: jelvény, emléklap, kuglóf (kivéve a túracsigáknak), ásványvíz, keksz, cukor. Nevezési díj: 700, 800 Ft/fő (MTSZ, TTT tagoknak 600, 700 Ft/fő).

Rajt: Váraljai Parkerdő bejárata, 7.00-8.00. Cél: Kuglóffesztivál (Váraljai-parkerdő)

Szintidő: 13 óra. Útvonal: Váraljai-parkerdő - Vár-fő - Réka-vár - Zengő-vár - Máré-vár - Dobogó - Váraljai-parkerdő. Szolgáltatás: jelvény, emléklap, kuglóf (kivéve a túracsigáknak), ásványvíz, szendvics, keksz, cukor. Nevezési díj: 900 Ft/fő (MTSZ, TTT tagoknak 800 Ft/fő). A túra része a Baranya Teljesítménytúrázója 2012 túramozgalomnak.

 1. "Kuglófkereső túraverseny"

Rajt-cél: Váraljai parkerdő bejárata. Kategóriák: "B", "IFI B", "C", "Gyermek C".

Az első rajt 8.00-kor, az utolsó 9.30-kor lesz, indítás 5 percenként.

Nevezési díj:800 Ft/fő (előnevezés esetén 700 Ft/fő).

Díjazás: minden résztvevő kitűzőt és egy szelet kuglófot kap, kategóriánként az első három helyezett csapat tagjai éremdíjazásban részesülnek. Eredményhirdetés 15 óra körül.

A Kuglóffesztivál részletes programját Váralja Község honlapján lehet olvasni: www.varalja.hu.

Mindenkit szeretettel várunk!         

Völgység Turista Egyesület

Törökvári Napok

Máriakéménd, 2012. június 30. - július 1.

Rendezők:

22

 

PROGRAM

Június 30, szombat

Gyalogtúra Berkesdről Máriakéménden át Szederkénybe

Útvonal: Berkesd - Babos-malom romjai - Kátoly - Ruzsek-malom - Liptódpusztai-völgy - Máriakéménd - Kőbánya - Szederkény. Táv: 17 km. Kiszállási lehetőség Kátolyban (4 km) vagy Máriakéménden (12 km).

Találkozás: Berkesd, buszfordulónál 7.40-kor. (Pécsről Berkesdre a távolsági autóbusz pályaudvar 2-es kocsiállásáról 7.00 órakor indul autóbusz.)

Túravezető:Biki Endre Gábor.

Július 1, vasárnap

Túraverseny Máriakéméndről

Rajt: Máriakéménd, autóbuszmegálló, nevezés: 7.00 - 9.00 óra között

Cél: Törökvári-pihenőhely

Távok: 6 és 14 km (+2,7 km a célból való visszatérés Máriakéméndre).

Nevezési díj: 500 Ft/fő (mindkét távra).

(Pécsről a távolsági autóbusz buszpályaudvar 3-as kocsiállásáról 6.20-kor indul autóbusz.)

Amit a nevezési díj fejében nyújtunk: szervezett túrázási lehetőség a Máriakéméndi-erdőkben, kegytemplom, Szent Márton templom megtekintése. Az egyes pontokon üdítő, borkóstolás, zsíros kenyér, csoki, és a célba érés után kitűző és bográcsban főtt étel.

A túraversenyen a kijelölt és jelzéssel ellátott turistautakon végighaladva a me­net­la­pon szereplő helyszíneket kell felkeresni, melyet tájfutó bóják jeleznek. Az ilyen pon­to­kon műanyagdobozban matricák találhatók, és ebből kell a menetlap megfelelő helyére ragasztani. A többi ponton, ahol személyzet van, ott aláírásával igazolja a megjelenést.

További információ:Biki Endre Gábor (tel.: 30/452-4579)

Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Találkozó

Lengyel, 2012. július 20-22.

Helyszín: Lengyel, Apponyi Sándor Mg-i Szakiskola Kollégiuma, valamint Tolna megye szép tájai.

Program

július 20. (péntek)

-         délutáni beérkezés a szálláshelyre

-         17:00-tól a kastélypark megtekintése

-         18:00-tól vacsora a kollégium éttermében

-         19:00-tól látogatás és borkóstoló a gróf Apponyi Pincében (Völgységvin Zrt. pincéje)

-         esti beszélgetés

július 21. (szombat)

-         7:30 reggeli a kollégium éttermében

-         8:00-tól indulás az autóbuszos és gyalogos túrára

-         Lengyel környékén a Szentkúti kunyhó (volt Lázi erdészház) Ökoház megtekintése, a "lengyeli sáncok" (Wosinsky sánc) felkeresése

-         Gyalogtúra (Gyulaji Vadrezervátum)

-         14:00-től ebéd (Gyulaji Vadrezervátum)

-         16:00 órától Tamási Vadaspark megtekintése

-         17:30-tól Tamási Várhegy

-         19:00-tól vacsora

-         kb. 21:30 érkezés Lengyelre

július 22. (vasárnap)

-         7:30-tól reggeli a kollégium éttermében

-         8:30-tól Lengyel-Annafürdő megtekintése, túrák a tanösvényeken, illetve hosszabb túra a Papdi kápolnához

-         13:00-tól ebéd a kollégium éttermében

Költségek:

Mindent igénybe véve 12 000 Ft/fő, 2 éjszaka/teljes ellátás, kollégiumi szállással és étkezéssel. Lengyelre utazás saját költségen.

A szombati túrát csak ebéddel együtt lehet igénybe venni, amely ára 3500 Ft/fő.

Honlap: www.lengyel.hu

Jelentkezés, ill. információ: Dománszky Zoltán (tel.: 20/365-9550), e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. A találkozó résztvevői létszáma véges. A helyeket a jelentkezések sorrendjében tudjuk biztosítani. Jelentkezési határidő: 2012. június 23.

Dománszky Zoltán

Szénbányász Emléktúra

A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány az idei bányásznapon az egykori szabolcsi bányaterületen újabb emlékjeleket helyez el. Ezek felavatására a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2012. szeptember 1-i nyílt túrájába illeszkedő közös emléktúrán kerül sor.

A túra 8.45-kor a Hősök teréről indul. 9 órakor György-aknán az alapítvány tagjai várnak bennünket és az alapítvány tiszteletbeli elnöke, Szirtes Béla okleveles bánya­mérnök vezetésével folytatódik a túra. Útközben sok értékes információt tudhatunk meg a régi bányászati létesítményekről, a György-aknai láncpályáról, a szabolcsi szénpályaudvarról, a Ferencz József-aknáról és a hozzá tartozó lakótelepről.  

Az egykori Kisgyőri Iskola és Mihály-akna helyén emlékkövet, a Szabolcs-tárónál emléktáblát avatunk. A megemlékezéseket Pusztafalvi Gábor okl. bányamérnök irányításával az alapítvány tagjai tartják, a programot a Bányász Emlékekért Egyesület ifjúsági tagozataként létrejött Mecseki Bányamanók szervezetének kis manói - a Budai Városkapu Iskola diákjai - jelenlétükkel és műsorukkal színesítik. A Bányamanók vezetője Takácsné Hartmann Piroska.

A Szabolcs-tárótól a volt szénpályaudvar és a Mexikói elágazás mellett tovább­haladunk Új György-akna felé és az egykori Liba Colónia, majd Békaváros érintésével Szabolcsfalu központjába érkezünk.  

A túra távolsága eddig 5,5 km lesz. A túrán résztvevők egy tájékoztató füzetet és emléklapot kapnak, amelyet a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány állított össze, és az Összefogás Mecsekszabolcsért Egyesület segítségével a Belányi digitális nyomda­grafikában készült. A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány tagjai itt elköszönnek tőlünk, de a nyílt túra tovább folytatódik.

Csertetőn át az egykori függő kötélpálya nyomvonalán István-aknára kapaszkodunk fel, majd egy jelzetlen úton visszajutunk Csertetőre és a Lelovics-kerten át (ma Szabolcsi Emlékpark) Szabolcsfaluba érkezünk vissza. Innen a 2l-es járattal utaz­ha­tunk haza. A túra teljes hossza 12 km.

Minden túrázni vágyót, volt bányászt és családtagjait, és mindazokat, akik a bányász emlékek iránt érdeklődnek, szeretettel várunk!

Rónaky Gizella
túravezető

 


"MÚLTIDÉZŐ"

JÁRTAMBAN, FÉLTEMBEN…

Amikor még kölyök voltam, túrázásaink során elő-előfordult, hogy ránk szakadt az éj sötétje az erdőben. Ilyenkor mindenféle neszek, zajok, vijjogások és huhogások ijesztően hatottak ránk.

- Nem kell félni - nyugtatott meg a papám. - Itt a Mecseken nincsenek nagyragadozók, és rosszhírű emberek sem járnak errefelé, ők a városban kerülgetik a tisztességes embereket. Mi ebbe bele is nyugodtunk akkor.

Később azonban kitágult számunkra a világ. A nagyobb hegyekben nagyvadakkal is találkoztunk, a Mecsekre pedig hamis emberek is felhúzódtak. Mindezt egy baráti társaságban elhangzott beszéd juttatta eszembe. Azt mondja a kolléganőm, nem mer már egyedül járkálni az erdőben. A múltkor is - mesélte legutóbb - mindenféle gyanús alakok kerülgették a parkerdőben. Egyik a Mecsek-kapuig kísérte. Félt tőlük. Félelmét azonban nem mutatta ki előttük. Talán ennek köszönheti, hogy nem kötöttek belé.

Valahogy így volt velem is, amikor az 1960-as évek derekán összeakadtam a Tigris nevű gerillavezér csapatával.

Abban az időben még rossz szándékú emberek nem igen tanyáztak az erdeinkben, hát nyugodtan csavaroghattunk akár éjszaka is bárhol a Mecseken. Így aztán nem is találkoztunk hamis szándékú emberekkel, hacsak oda nem tévedtek véletlenül, mint amikor összeakadtam a tettyei sziklafal fölött ezzel a galerivel. Amint később kiderült, a dömörkapui menedékházban buliztak, onnan csorogtak lefelé a város irányába. Amikor összeértünk, rögtön elállták az utamat, belém kötöttek. Meg akartak verni.

- Könnyű így! - mondtam. - Ti nyolcan, én egyedül. Gyertek egyenként. Arra fentebb a tisztáson megmérkőzünk. (Dehogy akartam én verekedni. De ismertem az erdőt, s tudtam, hol fogok eltűnni a sűrűben.)

- Majd én megyek - mondta a vezér, s indult előre. Én meg a nyomában. Már-már beléptem a jobboldali ösvényre, amikor a Tigris megfordult.

- Na, jól van! - fogta át a vállam. - Derék gyerek vagy, bátor. Megérdemled, hogy megtudd a nevem. Én vagyok a Tigris - nyújtotta felém a kezét.

- Én meg a Varga Ferenc - csaptam a tenyerébe. És ezzel kvittek voltunk. Mehettem utamra. Féltem? Féltem hát. De mert nem mutattam, megúsztam a dolgot.

Meg a medvével is, csakhogy vele nem paroláztam. Elszaladtam.

Még diák voltam, amikor találkoztam Ursuval, a böhöm barnamedvével. Öcsém­mel szedtük a vadmálnát a Retyezáton, ott, ahol a madár sem jár. Legfeljebb a hegyi em­berek: favágók, pásztornépek. Kemény, veszedelmes életet élnek. Nem félnek vér­től, haláltól. Fegyverük a kés, husáng, segítőik a kutyák. Ha jő a medve, ráuszítják a ku­tyákat, aztán doronggal neki. Elverik a nyáj mellől a vadat. Ott éjjel, vagy haj­nal­ban meg­nyúzzák a fojtott borjat, tehenet, kikészítik a bőrét annak rendje és módja szerint. A húst lesózzák. A bőrrel el kell számolni, a hús élelem hosszú időre. Aztán, ha másnap arra vetődik az idegen utas - mondjuk mi - meginvitálják a tűz mellé; de előbb szikrát csiholnak kovakővel, acéllal, mint ahogy azt történelem órákon az ősem­ber­­ről tanultuk. Lobot vet a tapló, tőle a száraz fa, így alaposan nekikészülve a dolognak kezdenek mesélni. A havasok titkait mondják el, s azt, miként küldi a havas szel­­leme rontásait - betegséget, halált - az emberre, farkast, medvét a nyájra, ha meg­ha­rag­szik.

Ott, a 2000 méter magasan fekvő tengerszem mellett hallottunk először a vérmedvéről; arról a medvéről, akit társai kivetnek maguk közül és ezért vérengzővé válik. Emberre támad és öl: gyilkost és ártatlant, hegyi embert és idegen turistát. Kilenc embert tépett szét egy ilyen a minap. És tessék: másnap a Bucura-tó nevű tengerszemtől félnapi járásra megjelenik a medve a málnásban. Nagy szürke tömeg a málnabokrok mögött. Ki tudja: békésen málnázgató, jóérzésű-e, vagy vérmedve? Nem vártuk meg a bizonyságot, öcsém is, én is eszeveszetten menekültünk a 600 méterrel lejjebb lévő turistaházba: a Cabana Gura Apeibe. A kérdés azóta is megválaszolatlan maradt.

Bujdokoltunk már farkasok elől is, ám a ház, amelyben menedéket kerestünk, rosszabb volt egy farkastanyánál is. Egy kollégámmal - ketten sem voltunk negyvenévesek - róttuk az utat a havas felé a Retyezáton 1964 tavaszán. Először csak egyet-kettőt fuvintott a szél, felkapott néhány lapit (levelet), száraz ágat, de aztán a folyóvölgyet övező hegyek is elkomorultak. Ráadásul egy frissen szétmarcangolt ló egyetlen földi maradványára bukkantunk. Alighanem farkasok tépték szét. A kitörni készülő havasi vihar és a farkasok közelléte hatására, s tudva, hogy a legközelebbi lakott terület félnapi járásra tőlünk, érthető módon új veszedelmek érzetét keltették bennünk. Féltünk. Nagyon féltünk.

És akkor, mint a mesében, éppen mikor az est árnyéka is kezdett ráereszkedni a völgyre, egy fából tákolt hosszú épület felénk pislákoló fényei loptak új reményt a szívünkbe. Örömünk azonban korainak bizonyult. A munkásszálláson marcona alakok fogtak közre bennünket, vallattak: honnan? hová? Regáti oláhok lehettek, Budapestről, Magyarországról semmit se tudtak. Erőszakosan kínálták a maguk főzte cujkát (pálinkát). Mi ittunk, s cigarettával kínáltuk őket. Aztán elköszöntünk volna. Ám amint a kilincs felé nyúltam, egy kés állt mellettem az ajtóba. Majd még egy. Mozdulni se mertem. Visszahívtak, újfent cujkával kínáltak. Most már némán ittunk, halálra váltan. Csak nehezen jöttünk rá, mit akarnak: vegyünk tőlük pálinkát. Pénzért. Fillérekért. Zugfőzők voltak. Megvettük az italt és békén mehettünk utunkra. Nem bántottak többé. Kint sötét volt és még tombolt a vihar. Valahol a távolban farkas vonyított. Mi nem féltünk többé: sem vihartól, sem állattól.

A regátiakkal való találkozásom után azért maradt bennem némi tartózkodás az óromán területekre vonatkozóan. Ez így volt mindaddig, amíg az előzőt egy más irányú élmény nem überelte.

Ez Szucseava környékén esett meg velem, román lakta vidéken, Moldvában. Autó­bu­szunk rövid pihenőt tartott egy Szucseava melletti faluban. A nevére már nem is emlékszem, csak az esetre. Amint kiszálltunk a buszból, rögtön megakadt a szemem egy parasztházon. Épp a fazsindelyt újították fel. A háztetőn öregember és a fia fehér da­rócruhában. Ez a viseletük. Én fotóztam, feleségem a házat rajzolta. Ácsolt ge­ren­da­ház volt, a vidékre jellemző. Az öreg hamarosan észrevett minket, kászálódott is le a tetőről azonnal, a fia meg utána. No, most háború lesz, gondoltam magamban, s már pa­koltam is el a gépet, mikor az öreg megjelent a kapuban. Románul beszélt, sza­vát nem értettük, csak mozdulataiból sejtettük, hogy befelé invitál. Szekerce volt nála, hát mentünk. Mire beértünk, a fia már kitöltötte a ribizke bort, koccintásra emelte poharát. Mon­dott is hozzá néhány szót. Talán, hogy szeretettel üdvözöl bennünket. Alig­hogy kihör­pintettük a bort, megszólalt az autóbusz dudája - el kellett köszön­nünk. Ám be se csukta a sofőr mögöttünk az ajtót, öreg nénike állt lenn a busz mellett - az imént meg­ismert családból való -, kötényéből málnát öntött feleségem kosarába, nekem csokor virágot nyomott a markomba. Amíg mi koccintottunk, ő ezt szedte ne­künk a kertben. Román parasztok voltak, szegény sorban élők, emberségesek. Aligha hihető, hogy közülük való bárki is ott volt Marosvásárhelyen 1990. március 19-én, azon a vatrás pogromon.

A kutyáktól nem igen félek. Kutyatartó gazda voltam, s ezért. Még akkor sem, ha hamisak, mint a Fekete-Rez gerincvonulata körül csatangoló pásztorkutyák. Mert ott kint is a figyelmeztető tábla a Maros-forrás irányába vezető ösvényen: "Vigyázat, mert a kutyák hamisok! "

Nem félek tőlük, mert kitanítottak az ottani pásztorok, hogyan kell védekezni.

- Végy egy erős husángot, s azt vízszintesen fogva tartsd magad és a kutya között. A kutya a bot előtt megáll, közelebb nem jő, akárhogy vicsorog is. Így lett tanítva - fűzték még hozzá. Számtalanszor kipróbáltam, s valóban: a legfélelmetesebb medveölő kuvasznak is megálljt parancsolt az eszköz.

Talán a mecseki sétányokra is ki kellene tenni a táblát: "Vigyázat, mert a csavargók hamisak! "

Csak hát a bot ellenük már nem elég. Én már beszereztem egy fokost. Igazit. Azzal járom az erdőt idehaza. Azóta megint nem félek.

Varga Ferenc

 


HÍREK

    Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Vándorlás: az MTSZ által szervezett egy hónapos vándortúra 2012. július 7-12-e között halad át Baranya megyén. A napi túrák kiírása a nyílt túrák között szerepel. Mind az MTSZ, mind szövetségünk honlapján külön címszó alatt találhatók a részletek a vándortúra valamennyi túranapjával kapcsolatban.

    Balázs-hegyi kilátó: nem látogatható az Orfű feletti Balázs-hegyi kilátó. Füziné Kajdy Zita polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat záratta le, mert egy statikai vizsgálat kapcsán kiderült, hogy nem felel meg a mai szabványoknak. A megerősítés statikai tervei elkészültek, az építési engedély kiadásra került, jelenleg még nem jogerős. A Vodafon Kft. vállalta a megerősítést, de a munkák megkezdésének és befejezésének időpontjáról nincs még információnk.

    Ezüsthárs tanösvény: a Mecsekerdő Zrt. Szigetvári Erdészete felújítja a Dél-Zselicben, a Mozsgó és Almáskeresztúr, László-forrás között húzódó 6,2 km hosszú tanösvényt. Első lépésként elkészült a turista útjelzések újrafestése. A tanösvényhez kapcsolódóan két új turistaút kialakítására is sor került: az egyik a Mozsgó fölött az 1900-as évek elején épített kilátó helyére (zöld háromszög jelzés), a másik az I. világháború utáni szerb megszállás alatt a demarkációs vonalon álló őrhely és őrtorony helyére vezet (zöld kereszt, ill. zöld háromszög jelzés). Az erdészet a tanösvény tábláit is felújítja, ill. az említett helyeket emléktáblákkal jelöli meg. Az útjelzéseket Strasser Péter festette fel.

    Mecsek Híradó: a következő szám 2012. szeptember 4-én jelenik meg.

Rendezvények

 • június 9, szombat: "Mecseki Hegyikerék" MTB kerékpáros teljesítménytúra. R.: Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub. Távok: 50, ill. 30 km. Rajt: Pécs, Tettye vendéglő előtti parkoló, 8.30-9.30. Cél: Pécs, Éger-völgy, Teca Mama Vendéglője. Nevezési díj: 700 Ft/fő. Információ: Poór Balázs (tel.: 20/952-1143).
 • június 9, szombat: "Nyugat-Mecsek 1800, 999, 490" teljesítménytúrák. R.: Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület. Távok: 43, 24, 11 km. Rajt: Pécsbánya, Közösségi ház (Gesztenyés u. 17.), 6.30-7.30 (43 km), 6.30-9.00 (24 km), 8.00-10.00 (11 km). Cél ugyanott. Nevezési díjak: 800, 600 ill. 500 Ft/fő. Információ: Bota János (tel.: 30/993-8595).
 • június 22-23, péntek-szombat: Kuglóffesztivál Túrahétvége. Helyszín: Váralja. A részletes programot lásd külön a Mecsek Híradóban.
 • június 30 - július 1, szombat-vasárnap: Törökvári Napok. Helyszín: Mária-kéménd. A részletes programot lásd külön a Mecsek Híradóban.
 • július 7, szombat: "Csontok útján 45, 30", "Disznó-völgy 28" teljesítménytúrák. R.: Erdők Népe TE. Rajt: Pécsvárad, Művelődési Ház, 6.00-8.00 (45 km), 6.00-9.00 (30, 28 km). Cél: Dombay-tó (45 km), Mecseknádasd, várhegy (30, 28 km). Nevezési díj: 700 Ft/fő (45 km), 600 Ft/fő (30, 28 km). Információ: Gruber Mihály (tel.: 70/336-1540).
 • július 7-12: Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Vándorlás baranyai szakasza. A napi túrák kiírását lásd a Nyílt túrák rovatban.
 • július 20-22, péntek - vasárnap: Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Találkozó. Helyszín: Lengyel. R.: Tolna Megyei Természetbarát Szövetség. A találkozó részletes programját lásd külön a Mecsek Híradóban.
 • július 21, szombat: "Hegymenet 55", "II. Béla 35", "Várad 15" teljesítmény­tú­rák. R.: Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület. Rajt: Pécsvárad, sporttelep, 6.30-7.30 (55, 35 km), 6.30-8.30 (15 km). Cél ugyanott. Nevezési díjak: 900, 700, ill. 500 Ft/fő. Információ: Bota János (tel.: 30/993-8595).
 • augusztus 11, szombat: "Mecsek 600-as csúcsai” (54 km), "Mecsek 35", "Tubes 20" teljesítménytúrák. R.: Erdők Népe TE. Rajt: Cserkúti csárda autóbusz megálló­hely (pécsi 26-os helyi járatú busz), 5.00-8.00 (54 és 20 km); Dömörkapu, 7.00-12.00 (35 km). Cél: Dombay-tó (54 és 35 km); Dömörkapu (20 km). Nevezési díjak: 900, 800 ill. 700 Ft/fő. Információ: Gruber Mihály (tel.: 70/336-1540); Kirch Szilárd (tel.: 30/302-4971).
 • augusztus 26, szombat: "Kelet-mecseki Barangolások" kreatív teljesítménytúra (Csanádi Imre emlékére). R.: Pécsi Vörös Meteor SK Természetbarát Szakosztály. Rajt: Komló-Zobákpuszta, Gyopár kulcsosház, 6.00-10.00. Cél ugyanott. Nevezési díj: 600 Ft/fő. Információ: Kazal Márton (tel.: 20/979-7254); dr. Gundrum Károly (tel.: 72/315-641).
 • szeptember 4, kedd: Túravezetők Klubja.Kerékpárral a Dráva mentén - dr. Novotny Iván előadása. Helyszín: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség (Pécs, Tímár u. 21.). Időpont: 17 óra. A program nyitott, minden érdeklődőt szeretettel várunk. Információ: Scheitler Adrienn (tel.: 20/340-4184).

NYÍLT TÚRÁK

  június 9, szombat: "Éger-völgyből Orfűre". Útvonal: Éger-völgy - Éger-tető - Jakab-hegy, Pálos kolostor romjai - Magyarok kunyhója, emlékoszlop - Körtvélyesi-hát - Orfű (13 km). Találkozás: 7.45-kor az uránvárosi autóbusz-pályaudvaron, a 24-es busz megállójában. Túravezető: Szűcs Istvánné (tel.: 20/278-5872);

  június 16, szombat: Árpád-tetőről Lámpásvölgybe. Útvonal: Árpád-tető- Erzsébet-út - Kőlyuk - Mecsek-forrás - Kantavár - Lámpás-völgy (15km). Találkozás: 9.15-kor a pécsi főpályaudvar előtti autóbusz végállomáson, a 31-es busz megállójában. Túravezető: Balatonyi László (tel.: 70/234-0516);

  június 23, szombat: "Lafferton Henrik" emléktúra. Útvonal: Zobákpuszta - Püspökszentlászló - Hárs-tető - Miske-tető - Cigány-hegy - Dobogó - Vörösfenyő kulcsosház - Máré-csárda (15 km). Találkozás: 8 órakor Zobákpusztán (Pécs autóbusz pályaudvarról 7.15-kor indul autóbusz Hosszúhetényen át Zobákpusztára). Túravezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437);

  június 24, vasárnap: "Árpád-tetőtől Sikondáig". Útvonal: Árpád-tető - Erzsébet út - Jószerencsét vh. - Petnyák-völgy - Kőlyuk - Kőfejtő-kút - Palántáki-tető - Sikonda (11 km). Találkozás: 8 órakor Árpád-tetőn (Pécsről a 31-es busz 7.20-kor indul a főpályaudvarról). Túravezető: Feketéné Móró Erzsébet (tel.: 20/260-1947);

  június 30, szombat: Éger-völgy - Jakab-hegy - Éger-völgy (10 km). Találkozás: 7.45-kor az uránvárosi autóbusz pályaudvaron, a 24-es busz megállójában. Túravezető: Börcsök György (tel.: 30/267-6716);

  június 30. szombat: Berkesd - Babos-malom romjai - Kátoly - Ruzsek-malom - Liptódpusztai-völgy - Máriakéménd - Szederkény (a Törökvári Napok rendezvény keretében). Táv: 17 km. Találkozás Berkesden a buszfordulónál 7.40-kor. (Pécsről a távolsági uutóbusz pályaudvar 2-es kocsiállásáról 7.00 órakor indul a busz.) Túravezető: Biki Endre Gábor (tel.:30/452-4579).

  július 7, szombat: "Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Vándorlás". Útvonal: Zengővárkony - Rockenbauer Pál sírja - Büdös-kúti-völgy - Réka-völgy - Stein-malom - Mecseknádasd (13 km). Indulás: Zengővárkony, 12 óra. (Előtte 10 órakor megemlékezés és koszorúzás Rockenbauer Pál sírjánál). Túravezető: Rónaky Gizella (tel.:30/266-4648);

  július 8, vasárnap: "Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Vándorlás". Útvonal: Mecseknádasd - Óbánya - Kisújbánya - Hidasi-völgy - Zobákpuszta, Vargánya tanya (20 km). Találkozás a mecseknádasdi Liszt Ferenc Általános Művelődési Központnál 7.45-kor (a túra 8 órakor indul). Túravezető: Feketéné Móró Erzsébet (tel.: 20/260-1947);

  július 9, hétfő: "Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Vándorlás". Útvonal: Zobákpuszta - Kövestető - volt Hársas kulcsosház - Árpád-tető - Tripammer-fa - Fehér-kúti kulcsosház (15 km). Indulás Zobákpusztáról 8 órakor. Túravezető: Tóth Klára (tel.: 20/527-8913);

  július 10, kedd: "Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Vándorlás". Útvonal: Fehér-kúti kulcsosház - Büdös-kút - Remete-rét - Jakab-hegy - Abaliget (19 km). Indulás a Fehér-kúti kulcsosháztól 8 órakor. Túravezetők: Baumann József (tel.: 20/474-7151), Nagy Balázs (tel.: 20/976-5582);

  július 11, szerda: "Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Vándorlás". Útvonal: Abaliget - Abaliget vasútállomás - Tóth-forrás - Hollófészek - Nagymáté - Tatárugrató - Bakóca (21 km). Indulás az abaligeti általános iskolától 8 órakor. Túravezető: Schóber József (tel.: 20/437-8314);

  július 12, csütörtök: "Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Vándorlás". Útvonal: Bakóca - Tatárugrató - Alsókövesd - Felsőkövesd - Szabás - Nagytótváros - Gálosfa - Simonfa (25 km). Indulás Bakócáról, az autóbusz fordulóból 8.30-kor. Túravezető: Strasser Péter (tel.: 20/522-2953);

  július 15, vasárnap: "A Közép-Mecsek kilátói". Útvonal: Mandulás - Tettye (12 km). Találkozás a pécsi főpályaudvar előtt a 34-es autóbusz megálljában 8.45-kor. Túravezető: Sipos Imréné (tel.: 20/993-3457);

  július 28, szombat: "Tenkes-hegyi bolyongás". Útvonal: Siklós - Gombás-hegy - Csicsó-hegy - Siklós (15 km). Találkozó: 9 órakor a siklósi autóbusz pályaudvaron (Pécsről 8.15-kor indul autóbusz). Túravezető: Balog Árpád (tel.: 30/316-1891);

  augusztus 4, szombat: "Sas-fészek titkai". Útvonal: Éger-völgy - Éger-tető -- Panoráma-út - Babás-szerkövek - Sas-fészek - Zsongorkő - Jakab-hegy, Pálos kolostor romjai - Éger-völgy (14 km). Találkozó: 7.45-kor az uránvárosi autóbusz pályaudvaron, a 24-es busz megállójában. Túravezető: Szücs Istvánné ( tel: 20/278-5872)

  augusztus 11, szombat:"Uránbányász Emléktúra". Útvonal: I-es üzem - III-as üzem - Kővágószőlős - Tótvár - II-es üzem - Petőcpuszta - Kővágószőlős (17 km). Találkozás: 7 órakor a pécsi távolsági autóbusz-pályaudvaron az 5-ös kocsiállásnál. Túravezető: Rónaky Gizella (tel.: 30/266-4648);

  augusztus 25, szombat:"Múltat idéző túra a Magyarok kunyhójához". Útvonal: Éger-völgy - Szuadó-völgy - Magyarok-kunyhója - Jakab-hegy - Éger-völgy (10 km). Találkozó: 7.45-kor az uránvárosi autóbusz pályaudvaron a 24-es busz megállójában. Túravezető: Baumann József (tel.: 20/474-7151).

  szeptember 1, szombat: "Szénbányász emléktúra". Útvonal: Hősök tere - György- akna - Ferencz József akna - Szabolcs táró - Szabolcsfalu - István akna - Szabolcsfalu. (A túrát a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvánnyal közösen vezetjük, részletes leírást lásd külön a Mecsek Híradóban.) Táv: 12 km. Találkozás:   8 órakor a pécsi főpályaudvar előtt a 31/A autóbuszjárat megállójában.   Túravezetők: Szirtes Béla okleveles bányamérnök és Rónaky Gizella (tel.: 30/266-4648).

 

A Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái, komlói kiindulással

(A túrákról információ található az egyesület honlapján: www.hetdomb.try.hu)

    június 6, szerda: "A tavak csodálatos világa". Útvonal: Magyarhertelend - Napszentély kilátó - Horgász-forrás - Kovácsszénájai-tó - Herman Ottó-tó - Tekeres - Pécsi-tó (10 km). Indulás a 8.45-ös sásdi buszjárattal. Túravezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437);

    július 4, szerda: "Büdös-kút értékei". Útvonal: Orfű - Büdös-kúti kulcsosház - Orfű (11 km). Indulás a 8.45-ös magyarhertelendi buszjárattal. Túravezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437);

    július 7, szombat: "Ismeretlen utakon". Útvonal: Pécs, Fehér-hegy - Cser-tetői emlékhely - Cser-tető - István-akna - Somogyi bányató - Hármas-bükk - Rákos-völgy - Budafa - Kökönyös (14 km). Indulás a 7.30-as pécsi buszjárattal. Túravezető: Németh Katalin (tel.: 20/507-0776);

    július 29, vasárnap: "Pécstől Orfűig". Útvonal: Pécs, 48-as tér - Havi-hegy - Dömörkapu - Mandulás - Tubes - Büdös-kút - Orfű (17 km). Indulás a 7.30-as pécsi buszjárattal. Túravezető: Horváth Attila (tel.: 70/953-3050);

    július 29, vasárnap: "Az üdítő kút-, forrás- és tóvíz". Útvonal: Sikonda - Vágotpuszta - Lóri - Vízfő - Orfű, Malommúzeum - Mecsekrákos (12 km). In­dulás a 8 órai sikondai buszjárattal. Túravezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437);

    augusztus 1, szerda: "Abaliget kincsei". Útvonal: Orfű-Abaliget műút elágazás - Gubacsos kulcsosház - Abaliget (cseppkőbarlang és Denevérmúzeum) - Tanösvény - Kis-Paplika-forrás - Balázs-hegyi-kilátó - Sárkány-kút - Orfű (11 km). Indulás a 8.45-ös magyarhertelendi buszjárattal. Túravezető: Őri Zsu­zsanna (tel.: 20/376-6437);

    augusztus 5, vasárnap: "Völgyjáró túra". Útvonal: Zobákpuszta - Püs­pök­szent­lászló - Réka-völgy - Stein-malom - Óbánya - Kisújbánya - Hidasi-völgy - Zobákpuszta (27 km). Indulás a 6.50-es bonyhádi buszjárattal. Túravezető: Horváth Attila (tel.: 70/953-3050);

    augusztus 18, szombat: "A Mecsek emlékhelyei és forrásai". Útvonal: Pécs, 48-as tér - Havi-hegy - Tettye téri romok - Lenkei-pihenő - Hamedli-pihenő - Flóra-pihenő - Dömörkapu - Lámpásvölgy - Gyula-akna, emlékkő - Felső-táró - Északi-táró - Kantavári-forrás - Fekete-kő-forrás - Kánya-forrás - Mecsek-forrás - Tripammer-fa - Rigó-kút - Árpád-tető (16 km). Indulás a 7.30-as pécsi buszjárattal. Túravezető: Németh Katalin (tel.: 20/507-0776);

    augusztus 26, vasárnap: "Nyárvég az erdőben". Útvonal: Hosszúhetény - Püspökszentlászló - Diós-kút - Kisújbánya - Hidasi-völgy - Zobákpuszta (16 km). Indulás a 8 órai hosszúhetényi buszjárattal. Túravezető: Horváth Attila (tel.: 70/953-3050);

    szeptember 5, szerda: "A Közép-Mecsek kincsei". Útvonal: Árpád-tető - Tripammer-fa - Anyák-kútja - Meleg-mányi-völgy - Páfrányos - Erzsébet út - mánfai Árpád-kori templom - Budafa - Varga-hegy - Komló, Petőfi tér (11 km). Indulás a 8 órai pécsi buszjárattal. Túravezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437).

DDNPI rendezvények

  június 9, szombat:"Csodálatos madárvilág" túra. A Pacsmagi-tavak Ter­mészet­vé­delmi Terület legjelentősebb értékét madárvilága jelenti. A résztvevők a túra során szakvezetéssel járhatják körül a tavakat, a kilátótornyokból pedig cigányrécék, üstökös récék, gémek és számos egyéb madárfaj megfigyelésére nyílik lehetőség. Helyszín, időpont: Tamási és Pincehely között a 61-es út 52-es táblájánál, 8.00 óra. A túra hossza: 8 km, időtartama: 4 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

  június 16, szombat: Cikta tanösvény avató túra - JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA. A program során a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság legújabb, internetről letölthető vezetőfüzet segítségével bejárható tanösvényének avatására kerül sor. A tanösvény útvonalán sétálva a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet Szenes-legelőjén a homokpuszta természeti értékei csodálhatóak meg. A túra során az árvalányhajas puszta növény-, rovar- és madárvilágával találkozhatunk, megfigyelhetjük a játékos ürgéket, az itt költő gyurgyalagokat, búbos bankákat, parlagi pityereket és más madarakat. Az állattartó telepen őshonos háziállatok, mint pl. a tolnai cikta juh, vagy a mangalica tartásával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Helyszín, időpont: Dél-Mezőföld TK, Nagydorogi Szenes-legelő, találkozás a Nagydorog-Györköny közötti műútról induló földútnál, 10.00 óra. A túra hossza: 8 km, időtartama: 4 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

  június 18-24: Magyar Nemzeti Parkok Hete

  június 18, hétfő: Szakvezetés a Pintér-kert Arborétumban. Helyszín, időpont: Pécs, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Zöld Pont Iroda, Tettye tér 9., 10.00 és 14.00 óra. A program időtartama: 1 óra. A program ingyenes.

  június 19, kedd: "Élet az ártéren" - kiállítás és túra. A Gemenc festői szépségű ártéri világába kalauzoló program során a résztvevők megtekinthetik az Élet az ártéren kiállítást, amely a dunai ártér természeti és kultúrtörténeti értékeit mutatja be. A kiállítás megtekintését követően az érdeklődők kellemes erdei sétán vehetnek részt a Bárányfoki tanösvényen. Helyszín, időpont: Bárányfoki szabadidőközpont parkolója, 10.00 óra. A túra hossza: 2 km, időtartama: 2-3 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő;

  június 20, szerda: Nyári túra a Jakab-hegyre. A program az Ökocsali Csoporttal együttműködésben valósul meg. A túra során a geológiai és kultúrtörténeti értékeiről híres Jakab-hegyet ismerhetik meg a résztvevők. A hegyet vörös homokkő és kavics-konglomerátum építi fel, melyek legszebb kifejlődései a Babás szerköveknél és a Zsongor-kő kilátónál tanulmányozhatók. A túrát követően a cser­kúti Biobia portán medvehagymás tejfölös kemencés lángost is kóstolhatnak az érdeklődők. Helyszín, időpont: Cserkút, Pajta szálló, 10.00 óra. A túra hossza: 5 km, időtartama: 3-4 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő + ke­men­cés lángos ára: 700 Ft/fő.

  június 21, csütörtök: "Szársomlyó" túra. Magyarország legdélibb hegyvidékének - a Villányi-hegységnek - legmagasabb tömbje a Szársomlyó. Erőteljes kiemelke­dése sajátos és igen eltérő mikroklimatikus viszonyokat hoz létre a déli és északi oldalon, szubmediterrán klíma­­területein botanikai ritkaságok élnek. A hegyen 75 védett növényfajt találtak, közülük 4 faj kizárólag itt fordul elő hazánkban. A túrán a különleges hegy természeti és kultúr­tör­té­neti értékeit ismerhetik meg a résztve­vők, és a csúcsról letekintve pazar panorámában gyö­nyör­ködhetnek. Helyszín, időpont: Villányi (Nagyharsányi) szoborpark, 10.00 óra. A túra in­gye­nes.

  június 22, péntek: "Csillagnéző túra" a Zselici Csillagoségbolt-parkban. A Zselicben a lakott területektől, városoktól távoli, világítás nélküli helyen olyan látvány tárul a túrázók elé, amilyen nemcsak Magyarország, hanem egész Európa területén is ritkán adatik meg. Naplemente után derült, felhőtlen égbolt esetén a csillagos égbolt megfigyelésére lesz lehetőség Európa egyik legkisebb fényszennyezésű területén, csillagász szakember segítségével. A résztvevők távcsővel figyelhetik meg a szabad szemmel nem látható jelenségeket, és számtalan érdekes információt tudhatnak meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrétől. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/405-4571. Helyszín, időpont: Zselic, Hotel Kardosfa, 20.00 óra. A túra hossza: 5-6 km, időtartama: 3-4 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

  június 23, szombat: "A bogdásai legelő természeti kincsei" túra. A túra során az érdeklődők megismerkedhetnek a bogdásai legelő természeti kincseivel, és lehe­tő­ség nyílik a környék legnagyobb kocsányos tölgyének és fűzének megtekintésére is. A túrán a résztvevők a kosborfélék családjába tartozó védett mocsári nőszőfüvet is megcsodálhatják. Helyszín, időpont: Bogdása, temető, 10.00 óra. A túra hossza: 4 km, időtartama: 2-3 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

  június 24, vasárnap: "Hódító hód" kenutúra. A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna fő ága volt. A maximális lét­szám 20 fő, előzetes bejelentkezés szükséges. A jelentkezőket a kenutúra előtt néhány nappal értesítjük az indulási időpontról! Helyszín: Baja - Vén-Duna. A túra hossza: 8 km, időtartama: 3 óra. Részvételi díj: 1500 Ft/fő.

  június 24, vasárnap:Szent Iván-éj a Tettyei Mésztufa-barlangban. Helyszín, idő­pont: Pécs, Tettyei Mésztufa-barlang, 19:00 óra. Részvételi díj: a belépőjegy ára.

  június 29, péntek: Duna Nap. A Duna Európa második legnagyobb folyója, és a világon az egyetlen, melynek vízgyűjtő területén 19 ország osztozik. A Nemzetközi Duna Nap a folyó és vízgyűjtője értékeire, a környezettudatosságra és a takarékos vízhasználatra kívánja felhívni a figyelmet. A jeles nap alkalmából gyermek játszóházzal, a Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegységét és az ártér élővilágát megismertető kirándulásokkal, kenu­túrákkal várjuk az érdeklődőket. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10.00 óra.

  június 30, szombat: Kenutúra a Ferenc-csatornán. A kenutúra során a Mohácsi-szi­getet keletről határoló Ferenc-csatorna változatos vízi világát csodálhatjuk meg. Utunk erdő, gyep, nádasok mellett vezet. A kenuban ülve szemügyre vehetjük a tér­ség­ben élő vízimadarakat, és ha szerencsénk van, láthatjuk az itt élő európai hód rágásnyomait a fákon. Maximális csoportlétszám 20 fő, előzetes bejelentkezés szükséges! A jelentkezőket a kenutúra előtt néhány nappal értesítjük az indulási időpontról és helyszínről! A túra hossza: 5 km, időtartama: 4 óra. Részvételi díj: 2000 Ft/fő.

   július 7, szombat: "Hódító hód" kenutúra. (A túra részleteit lásd június 24-én).

  július 7, szombat: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán. A Duna-Dráva Nemzeti Park Béda-Karapancsa Tájegysége a Duna magyarországi alsó szakaszá­nak kiemelkedő értékét képviselő élőhelyeit foglalja magába. A program erre a különleges területre kalauzolja az érdeklődőket. A résztvevők először kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külső-Béda mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e gyönyörű madarak életét. Maximum létszám: 40 fő, egyéni turisták részére. Helyszín, időpont: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 9.00 óra. A program időtartama: 3 óra. Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő.

  július 14, szombat: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán. (A program részleteit lásd július 7-én.)

  július 21, szombat: "Hódító hód" kenutúra. (A túra részleteit lásd június 24-én.)

  július 21, szombat: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán. (A program részleteit lásd július 7-én.)

  július 21, szombat: "Csillagnéző túra" kisvasutazással a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben. Lakott területektől, városoktól távoli, világítás nélküli helyeken olyan látvány tárul a túrázók elé, amely nem csak Magyarország, hanem egész Európa területén is ritkán adatik meg. Derült égbolt esetén az ismert csillagképek mellett a halványabb csillagok sokaságát és a Tejutat is lehet látni.
A résztvevők napnyugta előtt erdei kisvasúttal indulnak a tájvédelmi körzet belsejébe, majd a kakpusztai végállomástól kellemes sétát tesznek az erdőben. A program során az érdeklődők csillagász segítségével ismerkedhetnek az égbolt rejtett csodáival, és távcsövekkel vizsgálhatják a szabad szemmel nem látható jelenségeket. A túrát a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őr kollégája vezeti. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/405-4571. Helyszín, időpont: Mesztegnyő (kisvasút állomás), 19.00 óra (Találkozó: 18.30 óra). A túra hossza: 6 km, időtartama: 5-6 óra. Részvételi díj: Felnőtt: 800 Ft/fő; 18 éves korig: 600 Ft/fő + a kisvasút jegyára.

  július 28, szombat: Gyógynövények a népi gyógyászatban. Az interaktív túra során számtalan érdekességet tudhatnak meg a résztvevők a gyógynövényekről, hatásukról, felhasználási módjukról és a tradicionális gyógyászatban betöltött szerepükről. Helyszín, időpont: Székelyszabar, templom, 10.00 óra. A túra hossza: 2-3 km, időtartama: 4-5 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

  július 28, szombat: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán. (A program részleteit lásd július 7-én.)

  augusztus 4, szombat: "Hódító hód" kenutúra. (A túra részleteit lásd június 24-én.)

  augusztus 4, szombat: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán. (A program részleteit lásd július 7-én.)

  augusztus 11, szombat: Kenutúra a Ferenc-csatornán. (A túra részleteit lásd június 30-án.)

  augusztus 11, szombat: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán. (A program részleteit lásd július 7-én.)

  augusztus 17, péntek: "Csillaghullás túra" a Zselici Csillagoségbolt-parkban. A Zse­licben a lakott területektől, városoktól távoli, világítás nélküli helyen olyan lát­vány tárul a túrázók elé, amilyen nemcsak Magyarország, hanem egész Európa te­rü­le­tén is ritkán adatik meg. Naplemente után derült égbolt esetén az ismert csillag­képek mellett a halványabb csillagok sokaságát és a Tejutat is lehet látni. A részt­vevők csillagász szakember segítségével ismerhetik meg az égbolt csodáit, és kis sze­rencsével számos hullócsillagban is gyönyörködhetnek. A résztvevők távcsővel figyelhetik meg a szabad szemmel nem látható jelenségeket, és számtalan érdekes infor­mációt tudhatnak meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság termé­szet­vé­delmi őrétől. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/405-4571. Helyszín, időpont: Zselic, a Gólya-völgyi tavaknál, Lipótfa és Bánya között az erdészeti út és az aszfaltút kereszteződésénél, 19.00 óra. A túra hossza: 5-6 km, időtartama: 3-4 óra. Részvételi díj: Felnőtt: 800 Ft/fő; 18 éves korig: 600 Ft/fő.

  augusztus 18, szombat: Túra Nagynyárádon és a kékfestő műhely megtekintése - JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA. A nagynyárádi egyike hazánk még fennmaradt kék­festő műhelyeinek. Munka már nem folyik benne, de megtekinthetők a régi esz­kö­zök és a mester elmondásában megelevenednek a kékfestés munkafolya­matai. A műhely megtekintése után sétát teszünk a nagynyárádi Natura 2000 erdőben, ahol különböző korú és fafajú (őshonos, tájidegen) erdőrészeken áthaladva ismerkedünk meg az erdő élővilágával. Utunk végén bepillanthatunk a mesterséges odúkat elfoglaló nagy pelék életébe. Helyszín, időpont: Nagynyárád, temető, 10.00 óra. A túra hossza: 4 km, időtartama: 4 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

  augusztus 18, szombat: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán. (A program részleteit lásd július 7-én.)

  augusztus 25, szombat: Szarvasbőgés Gemencen. A szarvasok násza az ősz jelképévé vált. A program résztvevői sötétedést követően a gemenci erdőben tett túra során kis szerencsével meghallhatják az erdő királyainak hangját is. Maximális csoportlétszám 25 fő, előzetes jelentkezés szükséges! A helyszínről és az időpontról a túra előtt néhány nappal kapnak értesítést a jelentkezők. A túra hossza: 5 km, időtartama: 2-3 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

  augusztus 25, szombat: Denevérnap Abaligeten. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. közös szervezésében megvalósuló esti program során a denevérek különleges és titkokkal körüllengett világát ismerhetik meg a látogatók szakavatott denevérkutató segítségével. Az Abaligeti-barlangnál hálóval befogott denevéreket lehet közelről megnézni, ismerkedve a fajok egyedi jellemzőivel. Helyszín, időpont: Abaligeti-barlang, 20.00 óra. A program ingyenes.

  augusztus 25, szombat: Gólyák nyomában Béda-Karapancsán. (A program részleteit lásd július 7-én.)

  szeptember 1, szombat: Szarvasbőgés Szálkán. Tudja-e, hogy hol lőtték azt a szar­vas­­bikát, amelyiknek a trófeája 60 éven keresztül volt világrekorder? Ez a hely a Szekszárdi-dombság mélyén megbúvó gyöngyszem, Szálka. Szeptemberben már a falu határában is hallhatjuk a szarvasbikák bőgő hangját, közben megcsodálhatjuk a települést és az azt körülvevő gyönyörű természeti környezetet. Helyszín, időpont: Szálka, szarvas szobor, 19.30 óra. A túra hossza: 4 km, időtartama: 3-4 óra. Rész­vételi díj: 500 Ft/fő.

  szeptember 1, szombat: Gyűrűzőnap Sumonyban. 1981 óta működik hazánk leg­ré­gebbi madárgyűrűző tábora a Sumonyi-halastavak mellett. Az elmúlt 30 évben több mint 300 000 madarat fogtak be és jelöltek meg itt a madarászok. A prog­ra­mon lehetőség nyílik a befogott, kézben tartott madarak jobb megismerésére. A ma­darak a reggeli órákban aktívabbak, ezért a program a megszokottnál korábban kezdődik. Helyszín, időpont: Sumony, vasútállomás, 8.00 óra. A program időtartama: 4-5 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

szeptember 4, kedd: DDNP Klub. A természetvédelmi őrszolgálat története Magyarországon - Varga Zsolt diavetítéses előadása. Helyszín, időpont:

  Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. A program ingyenes.

  szeptember 5, szerda: A biológia úttörői - kutatók itthon és a nagyvilágban - Temesi Andrea előadássorozata. Konrad Lorenz, David Attenborough, Dian Fossey, Jane Goodall. Diavetítéses előadás. Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17.00 óra. A program ingyenes.

Mecsek Híradó. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség in­formációs kiad­ványa. Szer­keszti: Strasser Péter. Megjelenik minden hónap első keddjén (július és augusztus kivételével). A közlésre szánt anya­gokat minden hónap 20-áig kérjük a szö­vetséghez eljuttatni (7621 Pécs, Tímár u. 21.). Ügyeleti idő: kedd 16-18 óra. Szerkesztői telefon: 20/522-2953. E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; internet: www.baranyatermeszetbarat.hu