facebook_page_plugin

2012. május 199. szám

 

MECSEK HÍRADÓ

 

199. szám                                                                                                                                                     2012. május

 

Tenkes teljesítménytúra - a rendező szemével

A Dráva TSE és a Tenkes TE közös rendezésében idén is - március 31-én - megrende­zésre került a Tenkes teljesítménytúra. Az előjelzések ellenére ragyogó napsütés és gyenge szél fogadta a túrázni vágyók népes seregét. Ez évben 745 túrázó tisztelte meg részvételével teljesítménytúránkat. Ezen a hétvégi két napon, a húsvéti torlódás miatt húsz fölöttiteljesítménytúra volt szerte az országban, de rendeztek még egy nagyon népszerű tájékozódási túraversenyt is! Ezek fényében különösen szép létszámnak számít ez a hétszáz fölötti induló itt a déli végeken!

A táj szépsége mellett a túrázók megcsodálhatták a virágba borult Villányi-hegységet. Nyílott a tavaszi hérics, fekete kökörcsin, odvas keltike, de a sombokrok és a számtalan gyümölcsfa is sok témát adott a fotósoknak, valamint a Nagy-hegyen tartózkodó "betyár pontőrök" is fényképezésre sarkallták a túrázókat!

A túra adatai: a máriagyűdi rajthelyről a "maratoni" távon 33-an, míg a 10 km-es távon 82-en indultak, és egy fő (10 km) kivételével célba is értek. Túronyból a 30 kilométeresen 125-en rajtoltak. Ennek a távnak az útvonalán volt a legnagyobb változás, mivel az itt indulók is érintették a Nagy-hegyet. A 20-ast 234-en, a 15-öst 271-en választották. Ide 15 fő kivételével mindenki megérkezett a szintidőn belül. A 15-20-30 kilométeres távoknál külön nehézséget jelentett, hogy a "haza úton", kis borozgatás után a sárga kereszt jelzésű úton felfelé kellett menniük; itt a sziklás tetejéig a kb. 500 méteres távon 160 m szintemelkedés volt!

A túra előtt a két egyesület tagjai bejárták az útvonalakat, és a turista jelzések festésével segítettek az indulóknak. Két új turistaút került kialakításra, egyet teljesen újra festettünk, míg több helyen jelzéseket kellett pótolnunk fakivágások miatt. Ezeknek a festett utaknak a hossza mintegy 17 km volt! Ezek ellenére - mint legtöbb teljesít­mény­túrán, így nálunk is - voltak páran, akiknek nem volt elég a kiírt táv és még hozzátettek pár "métert"! Akadtak, akik ezt saját hibájuknak vélték, de voltak olyanok is, akik rendezői bakira gyanakodtak… Az utólagos bejáráson kiderült az is, hogy a túrázók komolyan vették a szemetelésről írtakat. Az előző napiról maradt "friss" szemét kevés maradt az erdőben, de ezt, meg a régebbieket ők összeszedték. A túra után tisztábban hagytuk az erdőt, mint ahogy előtte volt!

A szolgáltatások legkedveltebbjei idén is a Balog-pince kiváló borai voltak. A fogyasz­tás 170 liter volt, ebből a portogieser 60 liter, a rosé 50 liter, a tramini 60 liter. Jól fo­gyott a pezsgőtablettás ital is, de szépen vitték és ették a zsíros kenyeret, és a margarinos-mézest is. Az ellenőrző pontokon - a távok függvényében - a túrázók csokit, különböző cukorkákat, nápolyit, banánt, vizet és ásványvizet kaptak. Támo­ga­tóink jóvoltából idén is voltak póló nyertesek. Jöjjön azok névsora, akik segítették túrán­kat és sok örömet szereztek a résztvevőknek: a rajthelyeket a Túronyi és a Siklósi Önkor­mányzat ingyen bocsátotta a rendelkezésünkre. A Partner autó alkatrészszaküzlet másolá­sokkal, és pólógyártással, az Égervölgyi Teca Mama kisvendéglő reklámo­zá­sunk­kal és ajándék utalvánnyal, míg az országban több üzletet, így egy pécsit is üzemel­tető "Nomád" bolthálózat (a túrafelszerelések szakértője) szintén ajándék utal­vánnyal és a rendező egyesületek támogatásával járult hozzá a túra sikeréhez. A siklósi "Szőlőskert borozó" palackozott italokkal, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. másolásokkal és aján­déktárgyakkal, a Pátria TV - Siklós pedig a túra beharangozójával segített. Gyere­kek örülhettek a Dél-Baranya túramozgalom pólóinak. A Juhász-méz Máriagyűdről idén is hozott kiváló termékéből a túrázóknak. A Croatica nyomda és a Gandhi gim­ná­zium a túra molinójának elkészítésében segédkezett. Köszönet minden támogatónknak, és reméljük kapcsolatunk jövőre is folytatódik!

A rendezők ételét Kovács Pisti barátunk készítette el. A babgulyással mindenki meg volt elégedve.  

A két egyesület tagjaiból és barátaikból ismét összeállt a már megszokott, és kiválóan működő rendező gárda, akik idén is közel 40 fővel látták el faladataikat. Köszönöm áldozatos munkájukat!

Remélem azokkal, akik idén velünk voltak, jövőre is találkozunk a Tenkes tel­jesítménytúra valamelyik távján, mert most már mindenki fújja: "…hogy legyen, egy jó napod, akkor gyere a Tenkes teljesítménytúrára, mert sok jó ember kis hegyen is elfér! "

atiKA

Húsvéti túra premierrel

A Mecsek Egyesület programfüzetében szereplő túra április 7-én mindenképpen premier volt, mert a Helesfa - Nagyváty - Nyugotszenterzsébet - Kispeterd - Botykapeterd útvonalon még sosem volt túra. És premier volt azért is, mert egy fiatalember, Hajdú Örs első túravezetése volt. Vészjóslóan indult a nap, mert egész éjjel esett, és a reggel is borús volt, csepergett az eső. A fiatal fiú nagy izgalommal várta, hogy összejönnek-e a túrázók. A vonat indulásáig azonban összejött 12 ember.

Helesfa állomáson szálltunk le, ahol a túravezető köszöntötte a társaságot, és ismertette az útvonalat. Helesfa egy nyugodt, rendezett község. Jó érzéssel sétáltunk át rajta, a végén még egy szarvasmarha csordát is láthattunk. Rövid emelkedő után egy fennsíkon haladtunk tovább, ahonnan körültekintve láthattuk Dinnyeberkit és a volt Nádassy-kastély (ma szociális otthon) kertjében kimagasló kanadai ősfenyő csúcsát is. Nemsokára megérkeztünk a nagyvátyi tavakhoz. Mivel az idő is javulni kezdett és a gyönyörű táj is felvidította az embert, nagyon jó lett a hangulat. Ezt még fokozták a virágzó fák, s a tavon úszkáló hattyúk is. Rövid falatozás és a vidék ismertetése után indultunk a faluba, ahol egy kis sörözés mellett a Nap is kisütött. Irány tovább Nyugot­szent­erzsébet!

Gyönyörű virágzó fák közötti szőlőhegyi úton sokat fényképezve, vidáman értünk a faluba. Megnéztük a templomot, a túravezető pedig rövid ismertetőt tartott, majd ezután jött Kispeterd.

Kispeterdnél találkoztunk karámba zárt lovakkal, amik megsimogatására is sor került. Minden falu nagyon takaros, rendezett volt. A kiírás szerint Szigetvárig tartott volna a túra, azonban a túravezető jó érzékkel látta, hogy sötét felhők tornyosulnak, így Botykapeterdet javasolta. Mivel sáros szántáson kellett volna menni és az eső is közelgett, javasolta, hogy a nemsokára érkező busszal menjünk haza.

Ez igen jó tipp volt, mert ahogy felszálltunk a buszra, fergeteges zivatar csapott le. Végezetül mire Pécsre értünk, újra sütött a Nap, és a társaság vidáman búcsúzott el egy szép nap emlékével.

Hegyi József

Gebhardt Antalra emlékeztünk

(Tisztelgés Gebhardt Antal emléke előtt)

Már év elején bejelöltem naptáramban az április 14-re tervezett "dr. Gebhardt Antal Emléktúrát". Ennek egyik oka az volt, hogy évek óta szerettem volna eljutni a dombóvári Delta Turista Egyesület által szervezett túrákra. Mindeddig ez sajnos nem sikerült (többnyire az általuk vezetett túrák hossza és az én jobb (rosszabb!) térdem állapota között fennálló kibékíthetetlen ellentét miatt. Most a - 12 km után felkínált - kiszállási lehetőség megnövelte vállalkozó kedvemet. A másik ok az az évforduló, amit természetbarátként magam is figyelemre méltónak tartok: Gebhardt Antal születésének 125. évfordulóján igyekszem minél több információhoz jutni - az általam eddig sajnos nem eléggé ismert - kiváló természettudósról.

Így aztán az időjárásról szóló borúlátó előrejelzések sem riasztottak el. "Csodake­nőccsel" kezelt és dupla fásliba bugyolált térdemmel, sárvédő és esőkabát, két bot, a túrá­záshoz egyre inkább kedvet kapó testvérem és egy csapat jókedvű baranyai turista tár­saságában felültem a vonatra, amely a túra kiinduló pontjához, Abaligetre vitt ben­nün­ket. Abaligeten leszállva azonnal megpillantottuk a szemből jövő vonattal éppen meg­érkező csoportot, dombóvári és bonyhádi turistatársainkat, köztük a két túravezetőt: Dománszky Zoltánt és Müller Norbertet. Dománszky Zoltán, aki most a Mecsek Egyesület képviseletében vállalta a túravezetést (de a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség elnökeként, vagy még inkább dombóvári - elszármazott, de soha el nem szakadt - lokálpatriótaként egyaránt szíve szerint való feladatot), azokat az időket idézve köszöntötte a társaságot, amikor még a vonat, mint fő közlekedési eszköz szállította a Mecsekbe kívánkozó turistákat a gyakran Abaligetről induló túrákra.

Ő beszélt először a túrán Gebhardt Antalról (1887-1972), akit "bogaras bíróként" is emle­get­tek kortársai. Nem mintha furcsa természete lett volna, hanem azért, mert "tisztességes foglalkozása" (dombóvári járásbíró, majd a járásbíróság elnöke volt közel 30 évig, később a Pécsi Felsőbíróság tanácselnöke volt) mellett vonzotta az élővilág, a bogarak világa (bölcsészdoktori oklevelet is szerzett biológia-őslénytan és állatföldrajzi tárgykörből). Zoológiai kutatásokat végzett a Mecsekben, a Déli-Kárpátokban és a Retyezáton is. Érdekelte a barlangok és források élővilága, ezért kutatta az abaligeti és a mánfai barlangot, és a mecseki források élőlényeit is tanulmányozta. Az Abaligeti-barlang élővilágának átfogó felmérését ő végezte el, és 1934-ben módszeres gyűjtő­munka eredményeként már 190 állatfajt írt le a barlangban, köztük bogarakat, pó­ko­kat, aprófutonc-féléket és a patak vizében egyedülálló vakbolharák fajokat (például a róla elnevezett Niphargus forelli gebhardti) és vak víziászkákat. Életének még szám­ta­lan érdekes, értékes mozzanata volt. A túra során a barlangban is hallottunk még róla, de az év során lesz még alkalmunk életének értékeit felidézni, megismerni. A Janus Panno­nius Múzeum őszre tervezi a Gebhardt Antal munkásságát bemutató, értékelő meg­emlékezést.

Az emléktúra résztvevőivel (54 fővel) a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra útvonalán indultunk el. Az út első harmada kapaszkodós volt, s a friss erdőirtással összefüggésben legyalult erdei út ragadós, agyagos felszíne nehezítette dolgunkat, de aztán szép erdei úton haladtunk a Kövesdi-hát felé. Virágzó kökénybokrok mellett jártunk, virágba borult vadkörtefák, bokrok kísérték utunkat. Eddigi nehézségeinkért kárpótolt bennünket a Kövesdi-hátra felérve elénk táruló látvány. Minden irányban szabadon száguldhatott a tekintetünk. Alattunk a völgyben már Abaliget apró házai bújtak meg, a szemközti dombról a templom nézett velünk szembe, tovább, keletre nézve Mecsekszakál és Bános lankái mutatkoztak, délre, délkeletre - ugyan párába burkolózva - halványan látszott a Mecsek. Igazán gazdagító érzés volt körbenézni. Az üdülőházak között, a Rózsadombon ereszkedtünk le Abaligetre. A horgásztó mellett közelítettünk - a leeresztett állapotában kissé kiábrándító csónakázó és fürdő tó mellett - a barlanghoz, ahol már vártak bennünket a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai. A sokszor látott cseppkő-képződmények, a csobogó, tiszta vizű (most különösen alacsony szintű) patak mentén közelítettünk a barlang belseje felé. Útközben megcsodáltuk a még mindig a barlangban pihenő nagy patkósorrú denevéreket, amelyek csoportosan, békésen lógtak a sziklafal egyik kiszögellésében. Nem érzékelték jelenlétünket. A nagyteremben érdeklődéssel hallgattuk szakvezetőnk ismertetését e szakasz felfedezéséről, érdekességekről és természetesen Gebhardt Antalról. Kifelé újra megnéztük, nem szakad-e le az ingókő valakinek a fejére; megcsodáltuk a barlangban éjszaka idegenként garázdálkodó állatok (nyest, vidra) lábnyomait a barlangi patak parti homokjában, majd a barlang előtt rövid pihenőt tartva gyűjtöttük az erőt a további útra.

Szükség volt az erőgyűjtésre, mert a barlang bejárata fölött igen meredeken folytatódik a kék sávval jelzett út. Felkapaszkodtunk a hegyoldalban, közben nem csak a pihenés ürügyével álltunk meg egy-egy gyönyörű, öreg bükkfát megcsodálni. A kék jelzést, miután az délnek fordult a Jakab-hegy irányába, a sárga váltotta fel. Ezen haladtunk a Gubacsos kulcsosházig. Útközben "medvehagyma-szedés" ürügyén tartottunk pihenőt.

Leérve az Abaligetről jövő műútra, átvágtunk a réten, s a szerpentin kanyarjait többször lerövidítve leereszkedtünk Orfű határáig. A Négy Fenyő kulcsosháztól (mai nevén: közösségi háztól) indultunk a zöld háromszöggel és sárga kereszttel jelzett úton a Sárkány-szakadék felé. Keskeny ösvényen haladtunk felfelé. A Sárkány-forrás leágazásához érve kettévált csoportunk: a rövidebb távot választók a szakadék mellett, felett vezető úton kapaszkodtunk fel Müller Norbi vezetésével a műútig, a másik csoport Dománszky Zoli vezetésével a Sárkány-forrásnál leereszkedve a szakadékon át küzdötte le a távolságot. Nyilván ez utóbbi csoport könyvelhette el a magasabb kalandfaktort, hiszen a Mecsekben egyedülállóan izgalmas terepen vezet a lenti út. Az első csoportban többen a három óra előtt pár perccel induló autóbuszt szerették volna elérni az elágazásnál, ez meg csak így volt lehetséges. Az én térdem is erre a távra és a simább terepre volt beprogramozva, így magam is a buszra várók társaságában rögzíthettem a nap értékeit: természetbarát múltunk egyik - előttünk eddig talán rejtve maradt - nagy egyéniségéhez jutottunk közelebb. A gyönyörű erdők, a változatos táj, a tavasz legfrissebb pillanatai, a virágok, virágzó fák, bokrok, a kedves társaság, a medvehagyma a hátizsákban (amiből még aznap délután finom pogácsát sütöttem), a "szomszédolás" kedves barátainkkal is emlékezetessé tették e napot.

Akik pedig oly kitartók voltak és bátrak, hogy hazafelé Pécsre a Sárkány-szakadék erőt próbáló végigjárása után még a Szuadó-völgyet is "bevállalták", azok tényleg elmondhatták, hogy "ez jó mulatság, férfimunka volt". Jutalmuk nem csak a Teca mamánál rájuk váró zsíros kenyér és egyéb frissítő volt, hanem a komoly erőfeszítés nyomán érzett elégedettség.

Az emléktúra arra is jó volt, hogy továbbra is feladatunknak tekintsük azt, hogy meg­ismer­jük, másokkal is megismertessük Gebhardt Antal munkásságát. Ő bíró volt, tudós volt, és kutató, és élete során mindig hajtotta a tudás iránti vágy és kereste a kihívá­so­kat. Neki köszönhetjük - hisz ő alapította - a Janus Pannonius Múzeum természettudo­mányi osztályát, amelynek vezetője is volt. Elismerésre méltó, hogy Tolna megyei természetbarátaink hagyományt teremtettek pár éve a rá emlékező túrával. A magam részéről ígérem: jövőre is "védett napnak" nyilvánítom a Gebhardt Antal Emléktúrát.

 Tóth Klára

Bajai turisták Éger-völgy környékén

A Mecsek ismert, kedvelt, sokoldalúan felhasználható gyógynövénye a medvehagyma. Szedésére most, áprilisban még van lehetőségünk, így bajai ismerőseim is eljöttek, hogy egy szép sétával összekötve szedjenek belőle.

Éger-völgy erre kiválóan alkalmas hely, nemcsak azért, mert közel van a városhoz, hanem azért is, mert a természet sokféle szépséggel kecsegteti a látogatót.

A túrára az időjárási körülményekre felkészülve indulunk. Ürög - ma már Pécshez tartozó - település utolsó házának kerítése mellett, meredek ösvényen, pár lépés után elérjük az erdő szélét. Itt egy pillanatra megállva csodálhatjuk a panorámát, szép, napfényes időben. Az erdei út mentén megjelennek a tavasz növényei: ibolya, árvacsalán, olocsán csillaghúr. Az erdő talaját még az őszi avar fedi, belőle fiatal fák, cserjék növekednek, üde zöld levelekkel színesítve az erdőt. Madarak harsány hangon hirdetik a tavaszt, a párválasztás időszakát. Felismerjük az erdei pinty, széncinege, vörösbegy, csilp-csalp füzike, barátposzáta, énekes rigó, kakukk hangját, időnként megállva, csodálattal hallgatjuk.

Halkan beszélgetve, egyenletes lépésekkel haladva, gyorsan közeledünk az Éger-tetői pihenőhöz. Be-benézünk az erdőbe, hatalmas tölgyek egy-egy óriása hívja fel magára fi­gyelmünket, fotóval is megörökítjük nagyságukat. A mohaszőnyeg, a vörös föld és kőzet, a borostyán foltjai, fákra futó szalagjai érdekes színei a tájnak.

Éger-tetőhöz közeledve túratársaimat előre engedem, hogy jobban láthassák az erdőből kilépve a rét zöldjéből kimagasló kilátót, a felnőtteket is csábító, fa szerkezetű játszóteret. Gyermeki mosollyal gyorsan birtokba is vesszük a mérleghintát, a hintákat.

A kilátóba kényelmes, könnyen járható lépcsősor vezet. Csodás panoráma mutatkozik a Jakab-hegy vonulatára, a városra, a közeli kiskertekre. Kiélvezve a panorámát, a hintákat, indulunk a közelben lévő tó felé, melyet körbejárva haladunk a "Mesék erdeje" felé.

Ismét előre engedem őket, mert a szépséget, ami szemünk elé tárul, leírni igazából nem is lehet, azt látni kell! A tölgyek szegélyezte bükkösben a fiatal bükkfák apró világos­zöld leveleikkel, világosszürke törzsükkel mintegy "aljnövényzetként" virítanak az idősebb, sötétebb törzsű, levelet még nem bontó elődeik között. A süppedő "fehérlő ván­kos­moha" megmutatja számunka a most még fehérbe hajló színváltozatait is. Az érzéssel - mely talpunkon keresztül árad szét testünkben - egyesülve a szemünk által agyunknak köz­vetített képpel, szívünkre is hatva, nehéz betelni. Ismét gyermekké válik a játékos fel­nőtt, leülve, elhasalva, a fa természet alakította formáira ülve éli át a természet szép­ségeit. Felelevenednek emlékeimben az őszi képek, társaimat bíztatom, jöjjenek el akkor is.

Lassan elérjük a turista utat, melyen folyamatos ereszkedéssel, változatos erdőrészeken vezet utunk. Megcsodálhatjuk a talajt takaró növényeket, páfrányokat, gombát is találva. Az Éger-völgyi patakhoz gyorsan leérünk, melyen átkelve a Farkas-forrás felé haladó úton, a meder mindkét partját borító medvehagymákat nézzük, hol lenne még jó, fiatal, virágot még nem hozó töveket találni. Az Éger-völgyi tó közelében láthatóan "megszedték" már a területet, így feljebb sétálunk. A fahidakon átkelve, lesétálunk a patakmederhez. Bőven van miből választanunk, figyelmesen nézve észrevehetjük, hogy az erdei állatok is meglátogatták a területet, lerágva a leveleket, csak a virágfejet tartó szálat meghagyva csemegéztek a medvehagymákból. A puha talajból időnként kis gumóval együtt kerül kezünkbe a levél.

A medvehagyma szedése közben személyes élményeinket, recepteket, felhasználásának módját is megosztjuk.

A visszaúton: zöld folyosó, frissítő hatását a medvehagyma erős illata is erősíti. Leérve az Éger-völgyi tóhoz, elhaladva a Fecske-forrásnál halljuk a patak csörgedezése mellett a forrásból kifolyó víz hangját is. Jó lenne átmenni és kortyolni friss vizéből. A nem túl biztonságos átkelést "kiváltva" majd a Delelő-kútnál frissülünk a forrás vizével. A hídon átkelve a domboldalon magasodó bükkök a talajt fedő gyökérzetükkel hívják fel magukra figyelmünket, csodálatos látványt nyújtva a vörös talajon szürke kígyókként tekeredő terebélyes gyökérzetükkel. Ámulva a szépségükön elérjük a Delelő-kút forrását. Meglepő látványt nyújt, a medencébe egy-egy csepp víz cseppen a kifolyó csőből. Így elmarad a forrás vizéből történő felfrissülés. Kitisztítva a medencét és a vízelvezető medret a falevelektől, folyást engedünk a víznek a tó felé. Az út meredeken vezet utolsó lépéseink alatt, meglátjuk a közeli házakat, kiérünk az erdőből. A parkoló környékén még nézegetjük az erdő és a patak mentén a növényeket.

A hölgyek visszautaznak Bajára, de ígéretet tesznek arra, hogy ősszel újból eljönnek. Addig is sok szépséget fog hozni számunka az Éger-völgyi parkerdő nekünk, itt lakóknak.

  Maráth Klára

Újonnan jelzett utakon járva

Miután kis csapatunk nagyjából bejárta a "bányász emlékutakat" és a Szent Márton Zarándokút Baranya megyét érintő szakaszát, elhatároztuk, hogy a "hagyományos" jelekkel ellátott újonnan létrehozott turistautakat is bejárjuk.

Tavaly ősszel Árpád-tetőről a kék sáv jelzést követve, majd az arról leágazó kék négyzetre térve az Andorlaki-vadászháznál kötöttünk ki. Itt szépen gondozott ház, padok, asztal és gyönyörű panoráma fogadott bennünket. Napfürdőzés után Rücker-akna érintésével Somogy településen kötöttünk ki. Útközben a Rücker-akna környékén lévő bányatavakat is megnéztük.

Következő túránk ugyancsak Árpád-tetőről indult. Először a Mókus tanösvényt jártuk végig, majd a mozgáskorlátozottak részére kialakított fa burkolatú tanösvényt ismertük meg. A kék sáv jelzést felkeresve innen letértünk az újonnan jelzett kék keresztre, amely a "bányász" jelzésen kikötve a Hősök terére vezet.

Ugyancsak ősszel túráztunk a bakonyai erdészháztól a piros sávon, majd onnan délre letérve, a piros négyzetet követve Bodán kötöttünk ki. Nagy meleg volt, a gyönyörű út, valamint a sok-sok gomba kárpótolt az izzadságért. A bodai templomkertben és a kö­zelben lévő önkormányzat gyönyörűen rendezett környezetében jó volt megpihen­nünk.

A közelmúltban történt, hogy ismét a bakonyai erdészháztól a piros sáv jelzést, majd a piros háromszög jelzést követtük. Először a Miska-forrást érintettük, ahol megettük a tízórainkat. Jól eső érzés volt, hogy az előttünk járó turisták a forrást és környékét szépen rendbe tették. A jelzésünkről letérve, a piros négyzet jelzésen haladva megláto­gattuk a Kőházat, amely padokkal, asztallal, tűzrakóval ellátva igen alkalmas hosszabb tartózkodásra is. Visszatérve jelzésünkre leereszkedtünk a Petőc-patakon átkelve a Sás-völgybe. A szép "Erdők Házánál" nagyobb pihenőt tartva gyönyör­köd­tünk a rengeteg hóvirágban, illatos hunyorban és a patak partján itt maradt hóban. A Sás-völgyben haladva meglátogattuk a Cigány-forrást és a Cigány-emlékművet is. Hetvehe­lyen még meglátogattuk a falu fölött lévő, a XIII. században épült templom romjait, valamint a Makovecz Imre által alkotott kilátót. Még a gyönyörű környezetben lévő horgásztavat is megnéztük, majd a rendezett és tiszta községen áthaladva a vasúti megállóban kötöttünk ki.

A következő utunk egyáltalán nem jelzett úton vezetett. Az Árpád-tetőről nyugatra lévő erdei műúton vezető Erzsébet út kedvencünk, mert hóban, sárban is jól járható. Ez év elején történt, hogy az Erzsébet úton lévő Jószerencsét vadászházat látogattuk meg. Innen elmentünk a vadászházzal szinte egy szintben lévő Kálmán-forráshoz, majd lementünk a Jószerencsét-forráshoz. Mindkettőt rendbe téve, s a jó időt kihasználva egy jót pihentünk. Utunkat észak felé vettük és jelzetlen utakon a mánfai Árpád-kori templomnál találtuk magunkat. Itt is időztünk, mert az időjárás igen kedvező volt, s ezt ki is használtuk. Ez a túra azért is emlékezetes marad, mert valamennyi csapattagunk jelen volt, s ezért is húztuk az időt, hogy tovább együtt maradhassunk.

A túráink középtávúak voltak, ugyanakkor rengeteg élményt adtak és gazdagítottak ismereteink bővítésében.

Dr. Koncz Eszter

–—–—–—–—–—

Dél-dunántúli Nordic Walking Találkozó
Dombóvár-Gunaras

Időpont: 2012. május 12. (szombat)

Helyszín: Hotel Európa előtti parkoló (Dombóvár-Gunaras, Tó u. 3.).

Rendező: Delta Turista Egyesület Dombóvár; Tolna Megyei Természetbarát Szövetség

Támogató: Hotel Európa Dombóvár-Gunaras; Dél-Dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség, Pécs

Program:

10:00-ig             Beérkezés a Hotel Európa szálloda előtti parkolóba

10:15-ig             Regisztráció, botkölcsönzés

10:15-10:40     A dombóvár-gunarasi nordic walking pályák rövid bemutatása, majd bemelegítés

10:40-14:00     Nordic walking túrák a városban és környékén a kijelölt pályákon, vezetőkkel (rövid 10 km-es és hosszú 15 km-es pálya)

14:00-től           Fakultatív Gunarasfürdő strand és gyógyfürdő látogatás

Megközelítés: Személygépkocsikkal, menetrend szerinti vagy különjáratú autóbusszal, vonattal, kerékpárral stb.

Étkezés: Hidegélelem vagy vendéglátóhelyeken a résztvevők költségére

Költségek:

 1. 1.Regisztrációs költség nincs.
 2. 2.Botkölcsönzés: 300 Ft/pár + kaució 5000 Ft, amit a botok hiánytalan leadásánál visszatérítünk.
 3. 3.A közlekedés költségei.
 4. 4.Strand és gyógyfürdő belépő.

Szállás:

A rendezvény előtt és után lehetőség van az igényeknek megfelelő kereskedelmi szállás­foglalásra Dombóvár-Gunarasfürdőn szállodában, nyaralóházakban, apartmanok­ban és campingben. Egyénileg kell intézni. Ehhez elérhetőség, információ: www.gunarashotel.hu

Honlap információk

 1. 1.Dombóvári nordic walking utakról: www.kondavolgy.hu
 2. 2.Látnivalókról, múzeumokról, kiállításokról: www.dombovarportal.hu
 3. 3.Gunarasfürdőről: www.gunaras.hu

Információ és előzetes jelentkezés: Chlebovics Miklós (tel.:70/384-4301);
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Várunk minden érdeklődőt!

Rendezőség

ËËËËËËËË

Legyél a segítőtársunk!

 

A Mecsek hegységet járva szerencsére elég gyakran találkozunk forrásokkal, melyek hűsítő vize jólesik kirándulásaink során. A forrásokat gondos és szorgalmas erdőszerető emberek építették ki, hogy tiszta ivóvízhez jussanak erdészeti munkáik, vagy kirándulásaik során.

A Mecsekben több mint 250 kiépített forrás van, ami országos szinten jelentősnek számít. A Mecsekerdő Zrt. építője, kezelője volt évtizedeken keresztül a forrásoknak, és munkái közé tartozik napjainkban is. Ezt a nemes és fontos feladatot részben átvállalták tőlük a természetet szerető és a természetben járó elődeink. Közéjük tartozott Csokonay Sándor, aki számos mecseki forrást épített és tartott karban. Ezzel kiérdemelte tisztelői körében a "Mecseki források Atyja" elismerést. A mecseki erdőt járva ötvennél több kiépített forrás őrzi keze munkáját. Tizenöt éve, hogy egy új generáció vette át ezt a nemes feladatot és takarítja, óvja az épített forrásokat, méri a források vízhozamát és hőmérsékletét. Szükség szerint megerősíti, újjáépíti azokat az engedélyek beszerzése után. Egy éve befejeződött a források felújítása és a hegységünket járva tiszta forrásvízhez juthatunk kirándulásaink során.

Ahhoz, hogy ez továbbra is így maradjon, kérjük segítségeteket: lakóhelyedhez közeli, vagy kedvenc túraútvonalad mentén lévő források felett vállalj védnökséget!Ez abból áll, hogy évente négy alkalommal keresd fel kiválasztott forrásodat vagy forrásaidat, takarítsd ki környezetét, vízelvezető árkát, csorgó medencéjét. Jelezd felénk észrevéte­lei­det, melyeket magad nem tudsz megoldani (eldugult a forrás, ledőlt a falazata, lekopott a tábla festése stb.). Ezzel nagy segítségünkre leszel, mert így mielőbb tudjuk javítani a felmerült hiányosságokat.

Az erdőt járó emberek száma örvendetesen növekszik napjainkban. Egy részük sportolásra, mások hosszabb kirándulásra használják. A többség kikapcsolódás végett a természet szeretetért, vagy a túratársakkal való közös kirándulásért szeret az erdőbe járni. Tőletek, erdőt járó barátaimtól kérem a segítséget, hogy forrástisztító, megóvó munkákat segítsétek. Ha ebben a nemes munkában segíteni tudsz, úgy kérlek, jelezd a következő címre: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jelentkezéseteket türelemmel várom!

Baumann József
forrásépítő

A fenti felhívás 2012. március 11-én jelent meg a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség internetes honlapján. Azóta 14-en jelentkeztek, és eddig 54 mecseki forrás fölött vállaltak védnökséget. Várjuk a további jelentkezőket! (A szerk.)

 

"MÚLTIDÉZŐ"

 

A HAVASI EMBER, AKI MÁR A VÁROST IS MEGJÁRTA

Szögezzük le mindenekelőtt, hogy én mostan is emberekről szeretnék szólni. Olyan emberekről, akik a havasokban élnek, többnyire állattartással foglalkoznak, és akik ott fönt a hegyek között mindmáig megőrizték romlatlanságukat, tiszta, őszinte viszonyulá­sai­kat. Pontosabban fogalmazva a mócokkal való találkozásaimról szólnék.

Ott élnek ők az Erdélyi-középhegység magasba nyúló bércei között, fönn a havason, tanya­hajlékaikban, vagy a folyóvölgyek mentén meghúzódó hegyi falvaikban. Nem beszélem a nyelvüket, de ez nem is igen számít. Ha tiszta a szándékod, a lélek hangjai által is tudsz velük kommunikálni.

Turista barátaimmal többször is célba vettük Mócországot, hogy bejárjuk az Aranyos folyó természeti csodákban gazdag környezetét. Így volt ez az 1990-es évek derekán is, amikor a Nagy-Havas (1826 m) környékén portyáztunk. Voltunk vagy negyvenen. Ott voltak velünk Török Zsuzsa vezetésével a rácvárosi iskola természetjárói, meg Mosgai Gyöngyi kertvárosi diákcsapata is. Meg felnőttek is akadtak szép számmal, mondha­tom. Köztük Müller Nándi Pécsről, Vass Jóska Hetvehelyről, a Füzi Jóska Szentlőrinc­ről, meg a Bolygó Sanyi Szigetvárról.

Egy alkalommal, amikor éppen a Nagy-Havas bércei közé benyúló völgyet cserkésztük be, ott Aranyoslonka környékén az irányadó patakvölgy kétfelé ágazott. Éppen a falu kö­­zepén. Rendes térkép akkor még nem volt erről a vidékről (sem), csak afféle tér­kép­nek csúfolt skicc. Olyasféle produkció volt az, mint amikor az egyik gyerek zöld víz­festékkel bemázol egy rajzlapot, aztán a másik, a kisöccse színes ceruzákkal tele­fir­kálja azt.  

Szóval éppen ezt a mázolmányt nézegettük ott a falu közepén, hogy valamiképpen kitaláljuk a helyes irányt, amikor szemből jövet mellénk ért egy móc parasztasszony. Viseletbe volt, kezében kosárka, mindenféle füvekkel telerakva, a hajában pedig egy lila színű virág. Amikor odaért hozzánk, megállítottam, megmutattam neki a térkép jellegű nyomtatványomat és megkérdeztem tőle, hogyha fel akarunk menni a Nagy-Havas felé, akkor melyik irányba induljunk tovább. Magyarul kérdeztem igaz, de lassan, tagolva mondtam a szavakat.

Az asszony rám mosolygott. Látszott rajta, hogy gőze sincs róla, mit kérdeztem, de azért egy barátságos mosollyal nyugtázta közeledésemet.

Ekkor szólalt meg Müller Nándi, aki ott ült a hídon lábait lógázva:

- Ó, te boldogtalan! Ez a nő még a betűket sem ismeri, nemhogy a térképet!

Tessék elképzelni a szituációt. Frenetikus röhej követte a megjegyzést. Magam is elmosolyodtam egy pillanatra, de aztán meg is rémültem: vajon mit gondol rólunk ez az asszony?

Az előttem álló asszony zavarba jött, lesütötte a szemét, megmerevedett. Nem értette, hogy min nevetünk, csak azt, hogy ő a célpont. Zavara mindössze pár másodpercig tartott. Ám amikor a szememből kiolvasta a rémületet, már újra mosolygott. Tekintete végig­pásztázta a csapatot, majd megpihent Mosgai Gyöngyi lila blúzán. Éppen olyan színe volt, mint amilyen az ő hajába tűzött virágnak. Ezután odament és betűzte Gyöngyi blúzába a virágot, megölelte őt és barátságos integetéssel elköszönve ment tovább a dolgára. Angyali szituáció volt, máig megőriztem emlékezetemben.

Egy másik alkalommal a Tordai-hasadékot céloztuk meg torockói táborunkból ki­indulva, gyalogosan. Meleg volt nagyon, még a hegyek között is vagy harminc fokot mu­tatott a hőmérő. Mentünk már vagy tizenöt kilométert, mire valami faluba jutottunk. Magyar­petend volt a falu neve, ott a hasadék nyugati kijáratától pár kilométerre, de magyar szót nem igen lehetett hallani. Ezt onnan tudom, hogy megkérdeztünk minden szembejövőt, merre van egy kocsma, mert már nagyon szomjúhoztunk, de senki sem értette, mit akarunk. Végre eszembe jutott a varázsige: bodega! Na, azt rögtön meg­értették. El is igazítottak bennünket, oda is találtunk.

A bodega egy parasztház utca felé néző házrészében volt berendezve, külön bejárattal és dróthálóval lekerített udvarrésszel. A bejárat előtt farönkökből épített asztalok, padok fogadták a betérő turistákat. Bent csinos kis bolt volt, hűtött sört és üdítőt is lehetett kapni. Volt is forgalma aznap a tulajdonosnak. Mit mondjak: nagyon jól esett az ital, a früstük is előkerült, meg a beszélgetőkedv is megjött. Már javában tartott a falatozás, amikor a gyerekek közül valaki észrevette, hogy a kerítésen túl, a ház udvarába kitett csikótűzhelyen palacsintát süt egy móc parasztasszony. A boltos felesége lehetett, aki kint főzte az ebédet. Mondanom se kell, hogy az összes gyerek epekedő tekintettel nézte a műveletet. Az egyik meg is kérdezte:

- Feri bácsi! Olyan palacsintát nem lehet venni?

Mondtam, hogy nem, mert az a háziak ebédje lesz. Meg azt is, hogy este lenne, mire ennyi palacsintát megsütne az az asszony. A gyerekek, ha szomorúan is, de tudomásul vették a dolgot. Ették tovább az otthonról hozott elemózsiát. Jólesett a pihenő, maradtunk is vagy egy óra hosszáig. Aztán cihelődni kezdtünk, indultunk volna tovább. Ekkor jelent meg az asszony. A bolt ajtaján jött ki, kezében nagy tál ordás palacsinta. Mindenkinek jutott. Pénzt nem fogadott el tőlünk, de amikor a gyerekek körbefogták és össze-vissza ölelgették, látszott, hogy az nagyon jól esik neki. Tündéri szituáció volt, soha nem tudjuk elfeledni.

Persze a mócok sem mind angyalok, meg tündérek. Tudnak ők ördögök is lenni, de szerencsémre, szerencsénkre azt csak hallomásból tudom. Viszont leginkább emberiek. Mint mindenki más. Esendő, mindenféle együgyű hibával "megáldott" emberek. Mint az az öreg móc is, akivel közvetlenül a rendszerváltás után volt szerencsém összeakadni. Ő volt az a havasi ember, aki már a várost is megjárta.

A Szolcsva-patak mentén húzódó móc tanyák között bolyongva figyeltem fel az egyik portára. Az udvaron, az ablak előtt egy irgalmatlanul magas fenyőrúd volt a földbe ásva. A tetején egy lavór-féle edény a parabolaantennát mintázta. A közepéből aztán ki is volt vezetve egy hosszú két eres kábel, s tűnt el a ház ablakán kifúrt lyukon. Nem állhattam meg, hogy ne köszönjek rá a gazdára. "Ölt meg a kíváncsiság", ahogy a székely mondja. Mondta is, mert ott volt velem. Így aztán rá is tudtunk kérdezni, mi a jófene ez az építmény.

- Voltam a városban - mesélte az öreg. - Tudjátok, ott minden ház tetején van ilyen lavór. Csak csillogóbb, mint ez. De nem baj. Megmutattam nekik, hogy én is tudok olyat csinálni. Hadd lássák, hogy mi sem vagyunk alábbvalók, mint ők.

Na, ez egy emberi történet. Nemde?

Varga Ferenc

 


HÍREK

    Nyári nyílt túrák: kérjük azokat a túravezetőket, akik a nyári időszakban (június - augusztus) szervezett nyílt túrák adatait (találkozási időpont és helyszín, túratáv, útvonal, visszaérkezés, egyéb információk) még nem közölték, adják le azokat legkésőbb május 22-ig Baumann Józsefné titkárnak!

    Új és felújított turistautak: a Fekedi Önkormányzat megbízásából a Mecsek Egyesület a következő útszakaszokon újította fel a turistautak jelzéseit, illetve festett fel új útvonalakat:

-    zöld sáv: Feked, buszforduló - Gyantás-völgy - Harsányi-kereszt között (4 km);

-    kékvisszat.kör: Feked, Fő út - Pest-kereszt - Kökény-árok - Mészkemencei erdei feltáró út - Harsányi-kereszt - Gyantás-völgy - Stiller-kereszt - Schmidt-kereszt - Feked, Fő út (10 km);

-   zöld visszat.kör: Feked, Fő út - Schmidt-kereszt - volt vasúti megálló - Jakabéczy-kereszt - Weber-kereszt - Jaschek-kereszt - Trefortpusztai műút - István-kunyhó, elágazás - Harang-tető - Stiller-kereszt - Feked, Fő út (12 km);

-   sárga négyzet (új út): Baranya-Tolna megyehatár, sárga sáv elágazás - Holló-tető - István-kunyhó - Trefortpusztai műút, zöld irányított kör elágazás (1,4 km).

A jelzéseket Biki Endre Gábor festette fel.

    Szálláshelyek Cserkúton: a Pécshez közeli faluban, Cserkúton, a Jakab-hegy tövében három szálláshelyet ajánlunk a természetjáróknak:

-   Pajta szálló: csodálatos természeti környezetben, faluszéli patakparton szépen felújított parasztudvarban a régi fészer és pajta padlásán lambériázott, hajópadlós szoba. 15 férőhely (pici gyerekekkel kicsit több), villany, kényelmes ágyak, matracok ágyneművel, főzés gáztűzhelyen vagy szabadtűzön, kemencében, főző és tálaló edények, vezetékes ivóvíz, létra a padlástérbe, 1 db tusoló, 1 db vízöblítéses WC és 1 db komposzt WC, sok könyv és gyermekjáték. Ár: 2500 Ft/fő/éjszaka, gyermek: 1000 Ft, a harmadik gyermektől ingyenes. Étkezés: igény szerint félpanziót biztosítanak egészséges, a helyi biokertből származó, ill. más helyi termékekből készített étkekből. Ár: 1000 - 3000 Ft/fő

- Szedres ház: a kék háromszög turistajelzés mellett, a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet határán, a Zsongorkő alatt. 7 férőhely (pici gyerekekkel kicsit több), villany, kényelmes ágyak ágyneművel, főzés szabadtűzön, főző és tálaló edények, víz ciszternából, ill. ivóvíz frissen szállítva a faluból, lavór fürdőszoba, kályha, komposzt WC kint, bimbi bent. Ár: 2000 Ft/fő/éjszaka, gyermek: 1000 Ft, a harmadik gyermektől ingyenes.

-   Mézeskalács házikó: igazi varázslat, gyertya, petróleumlámpa…! A többi feltétel azonos a Szedres házzal. Ár: 2000 Ft/fő/éjszaka, gyermek: 1000 Ft, a harmadik gyermektől ingyenes.

További információ, ill. szállásrendelés: Dr. Németh Ibolya /Bia/, 7673 Cserkút, Árpád köz 3. (Jakabhegyi Bt.); www.biobia.org. Szállásfoglalás e-mailben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; tel.: 30/437-2340.

Rendezvények

 • május 19, szombat: "Baranya - Tolna 30, 15" teljesítménytúrák. R.: Hétdomb TE. Rajt: Kenderföldi Általános Iskola, Komló, Gagarin u. 4.; 7.00-8.30 (30 km), 7.30-9.00 (15 km). Cél ugyanott. Nevezési díjak: 700 Ft/fő (30 km), 600 Ft/fő (15 km). MTSZ tagsággal 100 Ft kedvezmény, TTT, MSTSZ, családi, diák, nyugdíjas 50 Ft kedvezmény. Előnevezéssel (május 13-ig) 100 Ft kedvezmény. Információ: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437);
 • május 19, szombat: "DÖKE 75-50-25" kerékpáros teljesítménytúrák R.: DÖKE, Komló. Rajt: Közösségek Háza, Komló, 48-as tér 1.; 8.00-9.00 (75 km), 8.00-10.00 (50, 25 km). Cél ugyanott. Nevezési díjak: 700, 600, ill. 500 Ft (MTSZ tagsági igazolvánnyal, ill. Magyar Turista Kártyával 100 Ft kedvezmény). Információ: Balogh Bettina (tel.: 20/777-4006);
 • május 25, péntek: "Örökségünk" - délutáni diskurzus. R.: Hétdomb TE. Baumann József: "Vizek vándorlása és a mecseki források" - vetítéses előadás. Helyszín: Komló, Közösségek Háza (48-as tér 1.). Időpont: 17 óra. Információ: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437)
 • május 28, hétfő: Pécsváradi Pünkösdi Túrakerékpáros Találkozó. R.: Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub. Információ: dr. Novotny Iván (tel.: 20/336-2237);
 • június 2, szombat: "2x100 km Baranyában" kerékpáros teljesítménytúra. R.: Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub. Rajt: Pécs, Ferencesek utca - Váradi Antal u. sarok (Memi pasa fürdője előtt), 7.00-8.00 (200 km), 7.00-9.00 (100 km). Cél: Kozármisleny. Nevezési díj: 700 Ft/fő. Információ: Keményfi Balázs (tel.: 20/332-5000);
 • június 5, kedd: Túravezetők Klubja: Etalon, a Dráva TSE létrejötte, előzményei, működése. Előadó: Gida Tibor, a Dráva TSE elnöke. Helyszín: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség (Pécs, Tímár u. 21.). Időpont: 17 óra. A program nyitott, minden érdeklődőt szeretettel várunk. Információ: Scheitler Adrienn (tel.: 20/340-4184).

NYÍLT TÚRÁK

  május 12, szombat: Dömörkapu - Kantavár - Anyák kútja - Kőlyuk - Nagy-Mély-völgy - Fehér-kúti kulcsosház - Gesztenyés (15 km). Találkozás a pécsi főpályaudvar előtt a 34-es autóbusz megállójában 8.50-kor. Túravezető: Sipos Imréné (tel.: 20/993-3457);

  május 13, vasárnap: "Dél-Baranya turistája nyomában". Útvonal: Diósviszló - Kerek-hegy - Kórós - Drávapiski - Kémes - Tésenfa - Drávacsehi (23 km). Találkozás 7.30-kor a pécsi távolsági autóbusz-pályaudvaron, a 18-as kocsiállásnál. Túravezető: Romvári Tibor (tel.: 30/335-1702);

  május 26, szombat: "Zselici túra". Útvonal: Kaposvár- Gyertyános parkerdő - 4 testvér forrás - Töröcskei tó - Szenna (15 km). (Szennán lehetőség van a Falumúzeum megtekintésére, belépő: 600 Ft/fő; nyugdíjasoknak és diákoknak 300 Ft/fő).Találkozás 8.15-kor a kaposvári autóbusz-állomáson (Pécsről 6.30-kor indul busz Kaposvárra a távolsági autóbusz-pályaudvar 14-es kocsiállásáról). Szennáról 16.05-kor indul busz vissza Kaposvárra, onnan Pécsre pedig 16.30-kor. Túravezető: Ilisics Nóra (tel.: 30/556-0578);

  május 26, szombat: "Írisz túra". Útvonal: Túrony - Tenkes-hegy - Siklós (12 km). Találkozás 9 órakor Túronyban az autóbusz megállóban (Pécsről a távolsági autóbusz-pályaudvarról 8.15-kor indul autóbusz). Túravezető: Tollas Tibor (tel.: 30/956-1695);

  június 2, szombat: "Irány dél!" Útvonal: Siklós - Old - Kásád - Beremend (22 km). Találkozás 8 órakor a siklósi autóbusz-pályaudvaron (Pécsről 7 órakor indul autóbusz). Túravezető: Ujságh Zsolt tel.: (70/319-1090);

  június 3, vasárnap: Bóly - Békáspuszta - Csikórét - Kiskassa - Birján (18 km). Talál­kozás a pécsi távolsági autóbusz-pályaudvaron 7 órakor. Túravezető: Breitenstein Ferenc tel.: (30/235-0695).

 

A Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái,
komlói kiindulással

    május 12, szombat: Túra a Keleti-Mecsekben. Útvonal: Vár-völgy - Textiles-forrás - Máré-vár - Cikai-forrás -  Akai-tető -  Nyomákói-kút - Vörösfenyő-kulcsosház - Máré csárda (10 km). Indulás a 7.35-ös mekényesi buszjárattal. Túravezető: Feketéné Móró Erzsébet (tel.: 20/260-1947);

    május 12, szombat:"Tavasz a Hidasi-völgyben". Útvonal: Hosszúhetény - Püspökszentlászló - Pusztabánya - Hidasi-völgy - Hidasi-forrás - Hidasi-hát - Zobákpuszta (12 km). Indulás a 8 órai hosszúhetényi buszjárattal. Túravezető: Sebestyén Zoltán (tel.: 30/577-9782);

    május 26, szombat:"Kalandok Attilával". Útvonal: Budafa - Rákos-völgy - volt Hársas kulcsosház - Köves-tető - Zobákpuszta - Szöge-hegy - Komló, Szilvás (17 km). Indulás a 7.30-as pécsi buszjárattal. Túravezető: Horváth Attila (tel.: 70/953-3050).

DDNPI rendezvények

  május 12, szombat: Réti iszalag túra. A program során ártéri élőhelytípusokat, vizes élőhelyeket ismerhetnek meg a résztvevők. A Gemencen található Taplósi gyepen a réti iszalag sötét ibolyaszínű virágainak megcsodálására is lehetőség nyílik. Helyszín: Bogyiszlói gátőrház; időpont: 10 óra. A túra hossza: 4-5 km, időtartama: 2-3 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő

  május 15, kedd: Öko-szemlélet a mindennapokban 3.  - Buchert Eszter beszél­ge­tés­­so­rozata. A nyitott beszélgetés során a témában jártas meghívott vendégekkel ke­re­sünk választ arra, hogy egy kis odafigyeléssel, néhány változtatással hogyan él­het­jük környezettudatosabban mindennapjainkat, hogyan tehetjük "zöldebbé" ott­ho­nun­kat. Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ; időpont: 17 óra. A program ingye­nes.

  május 16, szerda: Kis madárszakértő - pecsétgyűjtő program gyerekeknek. Érdekességek a madarak életéről: hogyan képesek repülni? Madárgyűrűzés ismertetése. Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ; időpont: 15 óra. A program időtartama: 1,5 óra, részvételi díj: 200 Ft/fő.

  május 18, péntek: Csillagnéző túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban. A Zselicben a lakott területektől, városoktól távoli, világítás nélküli helyen olyan látvány tárul a túrázók elé, amilyen nemcsak Magyarország, hanem egész Európa területén is ritkán adatik meg. Naplemente után derült, felhőtlen égbolt esetén a csillagos égbolt megfigyelésére lesz lehetőség Európa egyik legkisebb fényszennyezésű területén, csillagász szakember segítségével. A résztvevők távcsővel figyelhetik meg a szabad szemmel nem látható jelenségeket, és számtalan érdekes információt tudhatnak meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrétől. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/405-4571. Helyszín: Zselic, Hotel Kardosfa; időpont: 19 óra. A túra hossza: 5-6 km, időtartama: 3-4 óra. Részvételi díj: felnőtt: 800 Ft/fő; 18 éves korig: 600 Ft/fő.

  május 19, szombat: Fehér tündérrózsa túra a Barcsi Borókásban - JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA. Európai Nemzeti Parkok Napja. A természeti értékek megőrzésén munkálkodó nemzeti parkok jelentőségére emlékeztető nap alkalmából szervezett túrán megismerkedhetünk a Barcsi Borókás élővilágával, felkeressük a fokozottan védett Nagyberek láptavat, amelyen megfigyelhetjük a láptó szinte teljes felszínét elborító fehér tündérrózsát. Emellett megismerkedhetünk néhány, a lápokban előforduló védett növényfajjal (tőzegpáfrány, fűzlevelű gyöngyvessző). Lehetőség nyílik a láptó szélén elhelyezkedő madármegfigyelő kunyhóból vízi­ma­da­rak megfigyelésére is, úgymint nagy kócsag, szürke gém vagy a fokozottan védett cigány­réce. Helyszín: Barcsi Borókás parkolója (6-os főút 253 km szelvény); idő­pont: 10. óra. A túra hossza: 5-6 km, időtartama: 3-4 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő

  május 21, hétfő: Kis Természetbúvárok Szakköre. A leggazdagabb állatok és rokonaik: csigák és más puhatestűek Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási központ; időpont: 15 óra. A program időtartama: 1,5 óra. Részvételi díj: 200 Ft/fő

  május 26, szombat: Halászati bemutató a Boki-Dunánál. A Béda-Karapancsán található Boki-Duna holtág az 1800-as években fűződött le a Dunáról. Hatalmas nádasaival és mély, tiszta vizével, tündérrózsa telepeivel gyönyörű látvány. Az ártéri élet fontos eleme volt a halászat évszázadokon keresztül, ennek hangulatával, tárgyi emlékeivel ismerkedhet meg a látogató a program során. Lehetőség van az eszközök kézbe vételére és kipróbálására is. Helyszín: Boki-Duna, Erdőfűn áthaladva 1,5 km-re (GPS: EOV 629200/61700, WGS É45,899 º K18,779º); időpont: 9 óra. A program időtartama: 3-4 óra. Részvételi díj: 800 Ft/fő.

  június 2, szombat: Túra Bátaapátiban. A Geresdi-dombság területén megbúvó kis te­­lepülés számos kultúrtörténeti és természeti látnivalóval bír. A hatalmas gyer­tyá­nos-tölgyes, bükkös erdők, a felszínre bukkanó gránit, a meredek domboldalak, az el­dugott kis patakok, a település sváb parasztházai, az Apponyi kúria mind-mind megérdemli, hogy megismerjük az ország ezen eldugott kis szegletét - melyre e túra remek lehetőséget kínál. Helyszín: Bátaapáti, falu déli vége; időpont: 10 óra. A túra hossza: 6 km, időtartama: 4 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

Mecsek Híradó. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség in­formációs kiad­ványa. Szer­keszti: Strasser Péter. Megjelenik minden hónap első keddjén (július és augusztus kivételével). A közlésre szánt anya­gokat minden hónap 20-áig kérjük a szö­vetséghez eljuttatni (7621 Pécs, Tímár u. 21.). Ügyeleti idő: kedd 16-18 óra. Szerkesztői telefon: 20/522-2953; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; internet: www.baranyatermeszetbarat.hu.