facebook_page_plugin

2012. március 197. szám

 

 

MECSEK HÍRADÓ

 

197. szám                                                                                                                                                     2012. március

 

Közgyűlés

2012. február 11-én a Szivárvány Gyermekházban tartottuk közgyűlésünket, amelynek feladata az előző évi munka értékelése, a számvetés volt.

Már fél kilenckor határozatképes volt a közgyűlés, mindössze bajai sporttársaink és a mindszentgodisai iskola képviselője nem volt jelen, amit a zord reggeli időt tapasztalva nem is nagyon lehet csodálni. Köszönthettük Tolna megyei sporttársainkat, Dománszky Zoltánt, a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség elnökét, és Chlebovich Miklóst az Ellenőrző Bizottság elnökét, később pedig Vejzer Rózsát a Somogy megyeiek közül.

Bevezetőként Kázmér Mária Anna, a Jókai Utcai Általános Iskola diákja "A hegy fohásza" című verset szavalta:

Vándor, ki átkelsz énrajtam, tekints reám!

Én vagyok az, kinek köveiből házadat építed,

szobraidat faragod.

Én vagyok az út vándorlépteid alatt.

Napsütötte lankáimon megpihenve

hegy-völgyeim látványa nyugtat,

bérceimre hágván feltárul a szemhatár.

Szikláimon sólyomfiak bontogatják szárnyukat,

Meredélyeim virágcsodákat oltalmaznak

Rengetegeim vadak tanyája

Szurdokaim titkait előtted felfedem

ellenségeidtől ormaimon védelmet találsz.

Hozzám menekülsz,

ha a viharban barlangjaim oltalmára vágyol.

Mélységeim kincseket rejtenek

Szenem fűti kohóidat,

érceimből fémeket olvaszthatsz.

Én vagyok, aki a csillagok közelébe hívlak

derült nyáréjszakákon

eltűnődve messze tekinteni szirtjeimről.

Vándor, ki átkelsz énrajtam, ne félj!

Megóvlak, ha méltó vagy reá!

A kedves, hangulatteremtő gondolatok után a kiküldött napirend szerint haladt a munka. Az elnökség tagjai szóbeli kiegészítésükben az elmúlt év kiemelkedő ese­mé­nyei­ről szóltak: Scheitler Adrienn a Túravezetők Klubja egyre nagyobb érdeklődést kiváltó programjáról, a szerveződő túravezető-képző tanfolyamról; Rónaky Gizella az Uránbányász emlékút elkészültéről, avatásáról; Strasser Péter a több mint 200 km felújított, felfestett turistaútról; Tóth Klára a személyi változások, a létszámok mellett a sikeres regionális találkozóról szólt. Takácsné Hartmann Piroska - a bányász emlék­úthoz kapcsolódva - elmondta, hogy "bányamanókat" avattak az iskolában, akik részt vesznek a bányászemlékek gondozásában. További hozzászólásokban Nagy Balázs meg­mutatta a honlap - általa kidolgozott - újdonságait, majd Gida Tibor a Dráva TSE, Őri Zsuzsanna pedig a Hétdomb Természetbarát Egyesület értékes tevékenységéről szólt. Őri Zsuzsanna kifejezte nemtetszését, amiért a Komló környékén 5 évvel ezelőtt kialakított - önmagába visszatérő jelzésű - bányász emlékút nem került rá az új Mecsek térképre. Dr. Novotny Ivántól a Magyar Zarándokútról hallottunk hozzá­szólást, a fel­fes­tett jelzésekkel összefüggésben. Dománszky Zoltán elismeréssel szólt megyei szö­vet­sé­günk tevékenységéről, kiemelten a Baranyai-dombságban zajló útjelzés-festésekről. Baumann József javasolta, tagszervezeteink vállaljanak védnökséget turistautak, források felett. Marton József szólt a hamarosan sorra kerülő, hagyományos erdő­ta­ka­rító túráról, Rónaky László pedig az ORIGO-HÁZ programjáról. Dr. Tihanyi László ismer­tette az ellenőrző bizottság jelentését, majd az elfogadott beszámolók után szó esett a 2012-es év kiemelt feladatairól: a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra ván­dor­lás­ról, a közös munkáról a Balokány-Ligetért Összefogás keretében és a Cinke-tanya emlékhely megújításáról. Kértük tagszervezeteinket, hogy adjanak hírt honla­pun­kon és a Mecsek Híradóban tevékenységükről és hangoljuk össze programjainkat.

A tavalyi közgyűlésen titkárnak megválasztott Pál Krisztina lemondása miatt idén újra titkárválasztásra került a sor. A jelölőbizottság munkája nyomán egy jelölt, Baumann Józsefné került fel a jelölőlistára. A közgyűlés egyhangúlag választotta meg őt a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség titkárának.

Az elismerések átadása előtt köszöntöttük azokat a sporttársainkat, akik szeptemberben, a Természetjárók Napján Dobogókőn vehettek át kitüntetést kiemelkedő munkájukért. Kö­­­szöntöttük Gida Tibort, aki a Természetjárás Fejlesztéséért Arany fokozat kitün­te­tést, és Biki Endre Gábort, aki a Czárán Gyula Emlékérmet vehette át az MTSZ veze­tő­sé­­gé­től.

A 2011. évi egyéni túrapontversenybe 23-an adták le az 1000 pont feletti teljesít­mé­nyü­­ket. A kategóriánkénti első három helyezett elismerő oklevelet vehetett át. (A részletes ered­ményeket lásd a közgyűlési beszámoló után. A szerk.).

Ezután következett azon sporttársaink köszöntése, köszönetünket kifejező emléktárgyak átadása, akik az elmúlt évek során sokat tettek egyesületükért, szövetségünkért. Ők túrákat vezetnek, kulcsosházaknál tevékenykednek, forrásokat tartanak karban, jelzése­ket festenek, honlapot fejlesztenek, közösségfejlesztő tevékenységekben jelesked­nek, váratlan nehézségek megoldásában segédkeznek, írásaikkal szövetségünk életének múltbéli emlékeit rögzítik, s e tevékenységükkel maradandó értéket hoznak létre.

Ők: Baumann József, Fehérné Kardos Ágnes, Gidáné Orsós Erzsébet, Jakab Ferencné, Kilin Sándor, Kulcsár Gábor, Nagy Balázs, Sipos Imréné, Szűcs Istvánné, Varga Ferenc.

Szövetségünk legmagasabb kitüntetését, az ARANYBAKANCS-DÍJ-at "külsősként" Varga György, a DDNPI munkatársa, a Horvátországi Baranyai Turisztikai Egyesület, a Mohácsi Történelmi Emlékhelyért Alapítvány kiváló munkatársa érdemelte ki, aki a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség tavalyi találkozójának megszer­ve­zésé­ben nyújtott segítségéért kapta a díjat. Kapcsolataival, személyes útmutatásával, tapasz­talataival támogatta szövetségünket.

A tagságunk soraiból idén - a DRÁVA TSE javaslata alapján - Romvári Tibor ezüst­jelvé­nyes túravezető, találkozók, teljesítménytúrák szervezőgárdájának kiváló tagja érdemelte ki az ARANYBAKANCS-DÍJ-at. A Dráva-menti turizmus fellendítésében irányadó, kitartó, energiákat nem sajnáló tagja egyesületének.

A közgyűlés végén Baronek Jenő, az MTSZ dunántúli alelnöke, a BMTSZ tiszteletbeli elnöke szólt néhány szót a civil törvény következtében életbelépő változásokról, ill. arról, hogy a Magyar Természetbarát Szövetség várhatóan milyen változások előtt áll.

A közgyűlést - hagyományosan - baráti beszélgetés követte, amelyhez a finom fa­la­to­kat Szabó-Dalecker Ibolya és az általa irányított kis csoport készítette, a szomjoltó italt, a "hegy levét" pedig - szintén hagyományosan - Balog Árpád sporttársunk bizto­sí­totta.

Tóth Klára
elnök

 

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség

2011. évi egyéni túrapontversenyének végeredménye

 

NÉV

EGYESÜLET

TÚRAPONT

50 év alatti férfiak

1.

Pető Sándor

PITE

8609

2.

Feik Tamás

Dráva TSE

3545

3.

Balog Árpád

Tenkes TE

1840

4.

Soós Zoltán

Dráva TSE

1650

5.

Ujságh Zsolt

Tenkes TE

1301

50 év alatti nők

1.

Kovács Beáta

PITE

6999

2.

Stiksz Zsuzsanna

PTTE Vámos Mihály Szakosztály

1510

3.

Kühár Zsuzsanna

Hétdomb TE

1088

50 év feletti férfiak

1.

Jancsi Attila

Dráva TSE

2986

2.

Jónás István

POEÜ

1731

3.

Romvári Tibor

Dráva TSE

1418

4.

Nagy Balázs

POEÜ

1313

5.

Sisák Tibor

Hétdomb TE

1041

50 év feletti nők

1.

Kis Olga

BMTSZ Szúrós Csodabogyó Szo.

2997

2.

Takácsné Jakabos laura

Hétdomb TE

2816

3.

Trinn Ágota

Mecseki Kóborlók

2125

4.

Jancsi Ibolya

Dráva TSE

1627

5.

Braun Andrea

PTTE Vámos Mihály Szakosztály

1357

6.

Sisák Tiborné

Hétdomb TE

1184

7.

Csoknyay Istvánné

Hétdomb TE

1155

8.

Feketéné Móró Erzsébet

Hétdomb TE

1147

9.

Fábos Józsefné

Hétdomb TE

1078

10.

Odor Erzsébet

Hétdomb TE

1066

Sorsfordító (?!) tanácskozáson vettünk részt

A 2012. február 25-én tartott rendkívüli MTSZ közgyűlést valószínűleg ezzel a jelzővel írják be a szervezet krónikájába. Hosszú évek útkereső tanácskozásai után végre úgy érez­hettük hazafelé jövet, hogy történt valami, ami lendületet, talán új irányt is ad az évek óta a stagnálás állapotában, anyagi gondok súlya alatt roskadozó szervezetünknek.

A rendkívüli közgyűlést azért kellett összehívni, mert a Magyar Természetbarát Szövetség megújulását célzó előkészítő megbeszélések olyan ponthoz érkeztek, ahol a közgyűlés jóváhagyására van szükség.

Az előkészítő tárgyalásokat Szabó Imre, az MTSZ elnöke és Garancsi István mi­nisz­ter­elnöki megbízott folytatta a "Hogyan tovább MTSZ? " kérdésre keresve a választ. A témáról elnökségi, ügyvezető elnökségi szinten is szó esett, majd jött a közgyűlés. Ezen megyénkből Rónaky Gizella elnökségi tag, Baronek Jenő, az MTSZ alelnöke, Biki Endre Gábor, a Mecsek Egyesület titkára és jómagam vettünk részt.

A közgyűlés résztvevőit Szabó Imre elnök köszöntötte és ismertette az előzményeket.

Részlet az emlékeztetőből, amit Duró Imre, az MTSZ igazgatója készített a tanács­ko­zás­ról:

"…Ezt követően Garancsi István miniszterelnöki megbízott ismertette annak az új szervezetnek a felépítését és tevékenységének terveit, amely a természetben turiz­mussal, szabadidősporttal, vagy gazdálkodással foglalkozó szervezetek ernyőszer­vezete­ként, azok koordinációjával, érdekvédelmével, forráselosztásával foglalkozna. Ehhez kapcsolódóan Szabó Imre elnök úr elmondta, hogy csak akkor lát garanciákat a tervek megvalósulására, ha Garancsi István - elnökként - maga is részt vesz a megalakítandó szervezet munkájában. Egyben azt is bejelentette, hogy ő nem indul az elnöki címért a tisztújításkor. Garancsi István úr ehhez kapcsolódóan biztosította a jelenlévőket arról, hogy ő kész a tisztújításon elnökjelöltként megmérettetni magát és az elkövetkezendő években munkát, energiát fektetni az átalakult szövetség vezetésébe. A látványos prezentáció után több hozzászóló mondta el, hogy nagyon örül annak, hogy végre létrejöhet ez a régen várt együttműködés és a Magyar Természetbarát Szövetség előtt is megnyílnak az eddig nem remélt lehetőségek. "

A nagy kérdésre, hogy akarja-e a közgyűlés elindítani az ilyen alapokra helyezett átalakításról, változásról a vitát, egyhangú beleegyezés volt a válasz. Magam is igennel szavaztam és támogatóan nyilatkoztam. Időközben kaptunk egy új alapszabály-tervezetet, amelynek vitája, módosítása, pontosítása a következő hetek feladata lesz.

A továbbiakban elnök-főtitkári értekezletként folytatódott a tanácskozás. Két fontos témát érintő előadást hallhattunk:

Dr. Molnár József beszélt a civil szervezeteket érintő törvényi változásokról, majd Salga Péter, a Magyar Szabadidősport Szövetség főtitkára ismertette a sporttörvény elfogadásából eredő tudnivalókat, feladatokat, a sportirányítás és sportfinanszírozás rendszerét. Előadása azt sugallta, hogy az MTSZ tevékenységrendszerében a szabadidő­sportnak nagyobb hangsúlyt kell kapnia, akár a belföldi turizmus, természetvédelem és a rekreáció mellett, vagy azokat megelőzve is.

Duró Imre igazgató beszélt a korábbi szervezetfejlesztési folyamat eredményeiről, s arról, hogy miért vált szükségessé az MTSZ szervezet-átalakítása.

Később a 2012. évi programok és projektek bemutatása következett. Ezek sorában ki­emel­kedően fontos a DDK Kincskereső program, és a Gyalogtúrázók Országos Talál­ko­zója (Gyenesdiás). Vidovenyecz Zsolt elnökségi tag (DDK) és Pálmai Vencel szakági titkár (GYOT) beszélt a két program előkészületeiről. Előbbi során Baranya is érintett - időarányos feladatainkat (szálláskeresés) elláttuk. Az MTSZ honlapon olvasható mindaz, amit eddig a DDK vándorlás érdekében szerveztünk.

Délután az alapszabály-tervezetről zajlott a vita. Érthető módon több kérdés, bizony­talan­sági tényező került szóba, amely a változtatásnak ebben az időszakában termé­sze­tes. Tartalmi és formai kérdésekről egyaránt sokat kell beszélgetni a következő idő­szak­ban. Elhangzott az is, hogy az alapszabállyal párhuzamosan a Szervezeti és Működési Szabályzatot is meg kellene alkotni, vitatni. Többek hozzászólásából az aggodalom is ki­érezhető volt, mert a rendelkezésünkre álló információk alapján nem látjuk az új struk­túrában a megyék helyét és feladatait, s a működési forrásokat illetően is van bizony­talanság.

Este - hagyományosan - a dunántúli megyék vezetőivel beszélgettünk. "Világ­meg­váltó" gondolataink sajnos újra nem eredményeztek egységet, néhány megye (Somogy, Komárom-Esztergom, Zala) nem képviseltette magát a dunántúli szekcióban.

Vasárnap délelőtt a fővárosi és megyei vezetők kaptak lehetőséget, hogy bemutassák szervezetük munkáját, működési lehetőségeit a megváltozott gazdasági és törvényi környezetben. Sajnos egyhangú volt a kép: a megyék működése - a gazdasági és infra­strukturális feltételek nehezedése, több helyen teljes megszűnése miatt - ellehetetlenül.

E szomorú kép ellenére mégis nem a nyomasztó gondok súlyától elkeseredve, hanem a lehetséges változás reményével búcsúztunk egymástól, azzal a feladattal, hogy megyei szinten is meg kell kezdeni a szervezet átalakítással, alapszabály-alkotással és tisztújítással kapcsolatos feladatok végrehajtását.

A változásokkal kapcsolatos legfontosabb tájékoztató anyagok, az alapszabály-tervezet az MTSZ honlapján (www.termeszetbarat.hu) megtalálhatók. (Rendkívüli közgyűlést tartott az MTSZ > A MEGÚJULÁS SZÖVETSÉGE >Alapszabály tervezet első körös vitaalap). Tagszervezeteink vezetőinek is kiküldtük az anyagokat.

Most van lehetőségünk hatással lenni a változásokra, ezért kérünk mindenkit, észrevé­te­leit, javaslatait ossza meg velünk! Elnökségünk március 13-ig várja az okos, előrevivő gondolatokat!

Tóth Klára

 

2011-ben történt

(Tagszervezeteink életéből)

Dráva TSE

Az évet a hagyományos évköszöntő pezsgős túránkkal kezdtük. Ezen a túrán 41 fő vett részt, sok barát és túrtárs koccintott az év elején egyesületünk tagjaival a Tubesen. Közgyűlésünkön taglétszámunk 30 fő volt, melyből 18 fő felnőtt, 4 fő ifjúsági, 1 fő nyugdíjas, és 7 fő pártoló tag. Saját szervezésű túráinkon kívül részt vettünk teljesít­mény­­túrákon, nyílt túrákon, más szakosztályok túráin és tájékozódási túraversenyeken is. Túravezetőink nyílt túrák vezetését is vállalták az Ormánságban és a Villányi-hegységben. A tájékozódási túraverseny országos rendezvényein csapatunk az "A50"-es kategóriában indult, összesen 4 bajnoki futamon. Itt egy első, egy negyedik, egy ötödik és egy hatodik hely összesítésével a tabella hetedik helyén végeztünk. Tagjaink több jelvényszerző túramozgalomban is részt vesznek.

Elkezdtük ez évben az Alföldi Kéktúra teljesítését 12 fő részvételével. Nyolc napig róttuk a kilométereket Sátoraljaújhelytől Mezőtúrig, rendhagyó módon kerékpárral.

Tizenkettedik alkalommal rendeztük meg a Tenkes TE-vel közösen a Tenkes Teljesítménytúrát. Két új távot indítottunk, a tíz kilométeres távot és a maratont. Az öt távon összesen 1085 fő vett részt (10 km: 124 fő, 15 km: 484 fő, 20 km: 244 fő, 30 km: 178 fő, maraton: 55 fő), akikből 1050 fő teljesítette is a távokat. A teljesítménytúra rendezésében 40 fő vett részt.

A Dél-Baranya Turistája jelvényszerző túramozgalomban a 2007. évi meghirdetése óta fokozatosan nő a jelentkezők és a teljesítők száma. Túravezetőink a túramozgalom útvonalán vezetett nyílt túrákkal segítik a teljesítést.

Egyesületünk képviseltette magát a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Találkozón. Több tagunk külföldi túrákon is részt vett.

2011-ben is sokat túráztunk. Összesítve: 169 túranapon 5662 pontot teljesítettünk. Legjobb túrázóink: Feik Tamás (3545 pont), Jancsi Attila (2986 pont), Soós Zoltán (1650 pont), Jancsi Ibolya (1627 pont), Romvári Tibor (1418 pont).

Munkatúráinkon a Villányi-hegység és az Ormánság turistaútjait újítottuk fel, 27 km hosszan. Turista útjelzésfestésekben részt vettek: Jancsi Atilla, Romvári Tibor, Gida Tibor, Krifka László, Soós Zoltán, Kulcsár Gábor, Balla László. Megrendelés alapján elkészültek a térképtáblák, amelyeket 9 helyszínen szereltünk fel, útirány jelzőtáblákkal együtt.

Kulcsos turistaházunkat anyagi lehetőségeinkhez mérten csinosítgattuk. Vakolás, glettelés, nyílászáró csere, bojlerbeépítés stb. A munkákban részt vettek: Gida Tibor, Gidáné Orsós Erzsébet, Jancsi Attila, Jancsi Ibolya, Soós Zoltán, Krifka László, Balla László, Szabó Sándor, Kulcsár Gábor, Feik Tamás, Romvári Tibor.A Tenkes Termé­szet­barát Egyesülettel közösen oldottuk meg a turistaútfestéseket, rendeztük meg a Tenkes teljesítménytúrát.

2011-ben túrázói fokozatok terén Jancsi Ibolya aranyjelvényes, Feik Tamás érdemes, Jancsi Attila pedig a második kiváló túrázói minősítést értek el. A ter­mé­szet­járásért végzett munkájukért Soós Zoltán a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége elismerését, Jancsi Attila a BMTSZ Aranybakancs díját, Gida Tibor pedig a Magyar Természetbarát Szövetség elnökségétől a "Természetjárás fejlesztéséért arany fokozat" elismerést kapta. Gratulálunk nekik!

Sikerült újra megrendezni a turistabálunkat, amelyet a mailáthpusztai közösség­ház­ban tartottunk: vacsorával és tombolával, valamint a Tenkes TE sporttársainak jó boraival, illetve Varga Kálmán jó muzsikájával hajnalig mulattunk.

Eredményeinkről, gondjainkról, túráinkról időnként a Mecsek Híradóban és szö­vet­sé­günk honlapján is hírt adtunk.

Tevékenységünk az alapszabályban meghatározott szempontok szerint alakult, szük­ség szerint két elnökségi ülést és egy alkalommal rendes éves közgyűlést tartot­tunk. Az adminisztráció és a gazdálkodás előírás szerint történt, és a 2011-es túraterv alapján működtünk - jelenti az ellenőrző bizottság.

A 2011. év kiadásinak és bevételeinek szinte ezer forintra hasonlóan alakul­tak, mint 2010-ben. Új bevételi cím volt a turistatáblák bevétele, amelyek esetében a turistatáblákat legyártattuk, az érdekelt önkormányzatok pedig megvá­sárol­ták tőlünk. NCA támogatásként 2011-ben 60 000 forintot nyertünk el, az előző évi 100 000 forinttal ellentétben, bár az ez évi 5 hónapos támogatási időszakra szólt. A pályázat elszámolásának benyújtása határidőre megtörtént. SZJA 1%-os bevételünk 2011-ben 76 837 forint volt, kicsit elmaradt a 2010. évi 98 669 forinttól. A szükséges adóhatósági bevallásokat időben megtettük.

Társadalmi munkában a kulcsosházon 215 000 Ft értéknövekedést hoztunk létre, a ház könyv szerinti érték jelenleg 2239 e. forint.

A kapcsolati tevékenységünk fő vonalát a Gandhi Gimnázium adja, mert együttmű­ködési megállapodásunk van, mely alapján rendhagyó földrajzórát tarunk, amelyen térkép és tájékozódási ismereteket adunk a diákoknak. Földrajz és testnevelés szakos tanárok együtt­működésével kidolgoztuk a 2011/2012-es tanévi túratervet. A túratervben szerepel egy tavaszi, egy őszi és két téli túra, illetve a "gólyáknak" egy egész napos túra, az előzőeken kívül még félévente egy-egy autóbuszos (két éjszakás, 3 napos) ki­rán­du­lást szervezünk. A túrákat és a kirándulásokat egyesületünk túravezetői szervezik és vezetik a tanárok közreműködésével.

Tagként részt veszünk a Dráva-menti Turisztikai Egyesület munkájában, illetve közreműködünk a Léder és a Baranya Határmenti Települések szervezetében is. Több civil szervezettel illetve több önkormányzattal szoros kapcsolatot tartunk, amelyből egyet-egyet meg kell említeni: a Tenkes TE-t és Kisszentmárton Önkormányzatát.

Megrendeztünk egy mini konferenciát az Ormánság és a Dráva-mente "szelíd turizmusáról", amelyen a résztvevők 10-15 percben elmondhatták gondolataikat az Ormánság turizmusáról.

Segítjük és részt veszünk Baranya Megyei Természetbarát Szövetség munkájában szakmai tanácsadóként, illetve a minősítések bírálataiban.

2012-ben is a túratervekben foglaltak szerint fogunk működni, így kiemelkedő eseményeink: Tenkes Teljesítménytúra, Papuk túra, Regionális Természetbarát Találkozó, Alföldi Kéktúra, turistabál. Munkatúráink: útjelzések javítása, útjelző táblák készítése és kihelyezése, kulcsosházi karbantartási munkálatok. Az utóbbi tevékenység részletes felsorolása: külső vakolat leverése, vizesblokk - közlekedő: lambéria bontás, vakolat leverés, majd vakolás, földszint: WC rendbetétele, konyhavakolat javítása, mennyezet gipszkartonozása. A tetőtérben polcrendszerek kialakítása, mint berendezés, és mint felszerelés: gáztűzhely vásárlása.

Szövetségünk 2012-ben a "nagy vándorlás" címszó alatt a Rockenbauer Kéktúrát hirdeti meg bejárásra. Felkérte tagszervezeteit, hogy útjelzések felújításával, és a túraszakaszok megszervezésében segítsék a programot, ebben mi is részt vállaltunk.

2012-ben ápolni és erősíteni kell a kapcsolatainkat úgy a civil szervezetekkel, mint önkormányzatokkal, valamint vállalkozókkal.

Köszönöm az egyesületünk miden tagjának a 2011-ben végzett segítő munkáját, külön köszönetem fejezem ki a Tenkes TE tagjainak, Kisszentmárton Önkor­mány­za­tá­nak, a Kisszent­mártonért Egyesületnek, a Gandhi Gimnáziumnak, és a Baranya Megyei Természetbarát Szövetségnek a támogató és együttműködő segítségért. A 2012-es év programjaihoz jó túrázást, szép időt, jó munkát, jó egészséget kívánok.

Az egyesület közgyűlési anyagából összeállította:

                                                                                             Gida Tibor
elnök

Majtényi József Hagyományőrző csapat

A pécsi Budai Városkapu Iskolában (Pécs, Komlói út 58.) működik az örökség ser­leggel kitüntetett 52.sz. Majtényi József Hagyományőrző Csapat. Kis csapatunk ha­von­ta két alkalommal túrázik a Mecsek különböző gyönyörű tájaira, ha az időjárás engedi.

2011. január 15-én indultunk a téli erdő élővilágnak a megfigyelésére, ismer­kedtünk az örökzöld fákkal a Fehér-kúti turistaház környékén, felfedeztük a Hármas-forrást és az Istenáldás-völgyet, majd Pécsbányán a Gesztenyésnél szálltunk buszra.

Január 29-én"Hegyre fel! ", "Erdei utakon gyalogosan! " címmel a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. által rendezett versenyen vettünk részt a következő útvonalon: Tettye Vendéglő - Dömörkapu - Misina-tető - Kilátó presszó. Az ilyen túrákat nagyon kedvelik a gyerekek, mert minden célba érkező meleg teát és csokoládét kap.

Februárban az iskolai farsangok és közgyűlések miatt csak egy alkalommal, 26-án tú­ráz­tunk. A "Pécs 2011" teljesítménytúrán jártunk a 10 km-es útvonalon: a ­mör­kapu - Misina-tető - Tubes - Lapis - Mandulás - Állatkert - Dömörkap szaka­szon sze­rez­tünk jelvényt.

Márciusban szép tavaszi kirándulásunk 12-én, szombaton volt a következő útvonalon: Hősök-tere - régi vasút - Király-kert - István-akna - Rücker-akna - Somogy - Pécs, Budai Állomás. A bányász emlékhelyeket kerestük fel ezen a túrán és be­szélgettünk a bá­nyászok életéről, munkájáról. Ezen a vidéken sok bányató is található. Ott-jártunkkor még be voltak fagyva. A rücker-aknainál még csúszkálhattak a befagyott tavon a résztvevő gyerekek.

Szép tavaszi, medvehagyma gyűjtő túrán jártunk április 2-án: Hősök-tere - Majális-tér - Rigó kút - Bokor-forrás - Zsolnay-kút - Trippamer-fa - Barátság-forrás - Páfrányos - Melegmány útvonalon. A túra során játékos formában ismerkedtek a tanulók az erdők és patakok élővilágának rejtelmeivel.

Április 30-án részt vettünk a "120 éves a Mecsek Egyesület" ünnepi konferencián, ahol diavetítéses bemutatót tartottunk Rábay Gyuláról, aki erdőtiszt volt és jelentős szerepe volt a Mecsek turistaút hálózatának kiépítésében, korszerűsítésében.

Május hónapban "Tavaszcsalogató" túránkon a Dömörkapu - Misina - Kisrét környékén előbújó tavaszi vadvirágokkal, rovarokkal és madarakkal ismerkedtünk.

A nyári hónapok az iskolai szünet miatt kimaradnak.

Ősszel a Mókus Suli Erdei Iskola által szervezett "Erdők hete" túrán, erdész vezetésével vettünk részt, amely Árpád-tetőről indult és a Nagy-forrás-völgyön és a Sugói réten át Budafáig tartott.

Novemberben Orfűről a Sárkány-forrástól gyalog jöttünk Szentkúton át, érintve a Malommúzeumot, a Vízfő-tanösvényt, a Büdös-kúti kulcsosházat, a Remete-rétet és Mecsekszentkutat.

Decemberben nem maradhatott el az esti Mikulás-kereső túránk sem.

Az elemlámpás, sötét túrákat nagyon kedvelik kis csapatunk tagjai. Ezekre az esti kirándulásunkra sok szülő is elkísér bennünket, itt köszönöm azon szülők és kollégáim segítségét, akik egész évben elkísérnek a mecseki hosszabb-rövidebb túráinkra és segítik munkánkat, tapasztalataik, tudásuk átadásával színesítik az együtt töltött időnket a "Mi Mecsekünkön".

Takácsné Hartmann Piroska

ËËËË

 

Mecseki Bányamanók a Jószerencsét-forrásnál

Iskolánkban, a Budai Városkapu Iskolában 2011. december 11-én megható, ünnepélyes rendezvény keretében avattuk fel a Mecseki Bányamanókat.

A szakkört a Bányász Emlékekért Egyesület kezdeményezésére szerveztük isko­lánk­ban. A Mecseki Bányamanók szakkör elsődleges célja a feledésbe merült bányász­ha­gyo­mányok felelevenítése, továbbadása, a bányász emlékhelyek felkeresése, azok környe­zetének rendben tartása. A célunk eredményes eléréséhez segítséget kérünk a még élő bányászoktól, bányamérnököktől, rendszeres találkozásaink alkalmával. Gyűjtést kezdeményezünk az otthonokban még fellelhető bányász tárgyakért és eszközö­kért, amelyekből iskolánkban állandó kiállítást tervezünk. Részt veszünk - egyenru­hákban - a Bányász Emlékekért Egyesület által szervezett rendezvényeken.

A kis manó csapat 2012. január 14-én, szombaton túrára indult a Jószerencsét-forrás felfede­zésére. A forrásnál minden manó elmondta, mit tud a bányászok köszönéséről, a "Jószerencsét"-ről. A Jószerencsét vadászháznál az íjászattal ismerkedtek a gyerekek. Hazafelé a csodálatos Melegmányi-völgyben gyönyörködhettek a túra résztvevői.

Fárasztó, de jó hangulatú túránkra szülők is elkísérték a kis csapatot. A Tripammer-fánál a hózápor sem vette el a gyerekek kedvét a következő kirándulástól.

Takácsné Hartmann Piroska

 

Felhívás

Kedves túratársak!

A munkánk szervezettebbé, pontosabbá tétele érdekében az alábbi kérésem lenne felétek:

A lehetőségeitek szerint mielőbb fizessétek be az érvényesítési díjakat. A szakosztály­ve­zetők, ha még nem fizették be az érvényesítési díjakat, és a tagszervezeti tagsági díjat, kérem mielőbb tegyék meg.

Kérek minden nyílt túra vezetőt, akik még nem adták le részletes túratervüket, azok mielőbb küldjék el részemre, hogy az újságokban, és a Mecsek Híradóban pontosan megjelentethessük annak részleteit. Ehhez szükségesek: a túra dátuma, a találkozás helye, ideje, a túra távja, szintkülönbsége, esetleg a visszaérkezés ideje. A túrákról a nyilvántartás érdekében kérem a résztvevők létszámát leadni a szövetségben, vagy címemre elküldeni. Jó lenne, ha a túra érdekességeiről néhány fotót, leírást is küldenétek honlapunkra. A későbbiekben ezek fontos dokumentumok lehetnek majd az utókor számára. Ezt megtehetitek

Nagy Balázs honlapszerkesztő e-mail címére:      Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Túravezetők Klubját - ami mindenki számára nyitott rendezvény - jó lenne, ha minél többen látogatnátok. Az érdekes előadásokon és vetítéseken kívül itt lehetőség nyílik a tapasztalatok cseréjére, és egymás jobb megismerésére.

Segítségeteket előre is köszönöm!

Baumann Józsefné, Ági
titkár

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: 20/429-0251, 72/787-107

 

vvv

"Tenkes" ajánló

Tudod már mit csinálsz március 31-én? Ajánlunk egy jó programot!

Az időjósok szerint idén is a Tenkes teljesítménytúra hozza el az igazi tavaszt! Túránkra várunk mindenkit, aki a túrázás szerelmese, vagy csak a barátaival szeretne egy szép napot eltölteni finom borokat kóstolva. A tavaszi virágok ide csábítják a fotózást kedvelőket is. A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezzük mind az öt távot: maraton - egy igazi kihívás, a 30-as azoknak, akik még bírják, a 20-as és a 15-ös már a nézelődős-borozgatós túratársaknak, míg a 10 kilométerest kis gyermekes családoknak és azon szép korúaknak ajánljuk, akik nem ijednek meg a teljesítménytúra szótól.

…, hogy legyen egy jó napod, válaszd március 31-én a Tenkes teljesítménytúrát! Mert sok jó ember kis hegyen is elfér! A szép időt megrendeltük, de azt nem ígérhetjük meg, hogy nem kell sorban állni…

atiKA

xxxxxx

A VÍZ VILÁGNAPJA

Viz

 

A

VÍZ VILÁG NAPJÁ-nak meg­ünnep­­lését az 1992. évi Rio de Janeiró-i környe­zet­védelmi kon­fe­ren­­cián kezdemé­nyezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhívva a kormányok, szer­ve­ze­tek és magán­szemé­lyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen be­lül a Föld vízkészletét.

Bár a Föld felszínének mintegy 70 szá­za­lékát víz borítja, tengerek és óceánok formá­já­ban, az összes vízkészletből csupán 2 százalékot tesznek ki az édesvizek. Ennek legnagyobb része (az összes édesvízkészlet 77 százaléka) a sarki jégtakarók és gleccserek jegébe fagyva, illetve felszín alatti rétegvíz és mélységi víz (az összes édes­víz­készlet 21 százaléka) formájában van jelen. A folyóvizek, az édesvízi tavak, a talajvíz, illetve a légkörben található vízpára alkotja a fennmaradó részt. A víz­hiányos országok lakossága - tanulmányok szerint - 2025-re az ezredfordulós közel fél milliárdról 3 milliárdra nőhet. (Afrikát és Dél-Ázsiát érinti a probléma mindenek­előtt).

A vízhiány az emberi biztonság három alaptényezőjét fenyegeti: az élelmiszer-termelést, a környezet egészségét, valamint a társadalmi és politikai stabilitást.

Ahhoz, hogy a jövőben is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, hogy megmaradhassanak a folyók és tavak, erőfeszítéseket kell tennünk vizeink megóvásáért, állapotuk javításáért. Ezt célozza meg az Európai Unió Víz Keretirányelve, amely kimondja, hogy a tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot.

Forrás: www.vizvilagnap.hu,
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_viz_vilagnapja


Lehoczky János: A vizek fohásza

Vándor, ki szomjadat oltod forrásom vizével

Vigyázz reám!

Én hűsítem arcodat forró nyári napsütésben,

Én frissítem fáradt testedet vándorútjaid után.

Csobogásom nyugtatja zaklatott lelkedet,

Habjaim tánca bűvöli tekintetedet.

Poros gúnyámat tisztítom,

Egészségedet őrzöm.

Szépítelek, gyógyítalak,

Üdítelek, vidítalak.

Erőmmel hajtom gépedet, malmodat.

Tartom csónakodat, hordozom hajódat.

Általam sarjad vetésed,

Én küldök termékeny esőt

szikkadt kertjeidre.

Ott búvom édes gyümölcseidben,

A nádasok illatában rejtezem,

Barlangok mélyén, erdők rejtekén,

Sziklák között, csúcsok fölött,

Posványban, sodrásban,

Rám találsz.

Az élet bárkáit ringatom.

Otthonaként velem érez megannyi lény,

Úszó, lebegő állat, lengedező növény.

Kusza hínár, tündérlő virág,

Meglepő, eleven vízi világ.

Remélő ikra, játszi ponty,

leső harcsa, óvatos nyurga ponty.

Bölcső vagyok,

Folytonos születés, csöndes színpada.

Kezdet vagyok, a földi élet ősanyja.

Változás vagyok, végzet vagyok, a pillanat méhe.

Állandóság vagyok, szüntelen harcok békévé összegződő reménye.

Szelíd forrásként becézhetsz,

Érként, patakként kedvelhetsz,

folyamként köszönthetsz.

Megmosolyogsz tavaszi pocsolyákban,

üdvözölsz berkekben, limányban.

Lidérces lápokon, keserű mocsárban.

Csepp vagyok és óceán,

tomboló vihar és szivárvány,

búvópatak és szökőár, felhő és kút.

Ismersz, mint szigorú jéghegy, zord jégvilág,

Mint lenge hópehely, tréfás jégvirág,

Illanó pára, gomolygó zivatar.

Vízesés robaja, hullám moraja,

Cseppkő csöppenése, veder csobbanása,

eső koppanása, véred dobbanása.

Kék vagyok, mint a tenger,

Fénylő, mint a csermely,

Szőke, mint a folyó,

Zöld, mint a tó,

Fehér, mint a hó.

Feszítő gőz vagyok, tanulj meg tisztelni!

Csikorgó fagy vagyok, tanulj meg kibírni!

Aranyhíd vagyok, tanulj meg csodálni!

Örvény vagyok, tanulj meg vigyázni!

Buborék vagyok, tajték vagyok,

Szeretned kell!

Hűsítő korsó vagyok,

Heves zuhany vagyok,

Élvezned kell!

Tükör vagyok, arcod vagyok,

Hullám és híd, part és víz.

Erő és báj, folyó és táj,

Úszás és merülés,

Áldás és könyörgés,

Értened kell!

Víz vagyok,

Őrizned kell!

ÑÒÑÒÑÒÑÒ

 

"MÚLTIDÉZŐ"

ÓBÁNYÁN ELŐSZÖR A LIBÁT VITTE EL AZ ÁR, AZTÁN A HOZZÁVALÓKAT IS, KISÚJBÁNYÁN MEG ÚSZOTT AZ EGÉSZ FALU

Tarján Tibor tanár úr vezette a turisztikai szakkört az 1950-es évek végén Pécsett, az úttörőházban. Szigorúan a cserkészhagyományokra építve készített fel bennünket a turizmusban való jártasságra, a természet szeretetére és a helytállásra. Ebből nagy baj nem kerekedett, mert a turisztikai szakkörnek nem volt semmiféle politikai színezete. Tábort is szervezett nekünk 1958 nyarán Óbányán. Amolyan önellátó nomád tábort, amelyet ma úgy neveznek, hogy túlélő tábor.

A felkészülés során meg kellett tanulnunk például főzni. Követelmény volt néhány egytálétel elkészítésének tudománya, meg a tűzrakás ilyen-olyan formáinak elsajátítása is.

- Mert azt hiszitek, hogy tudtok tüzet rakni - mondta némi iróniával, aztán a terepen hamar kiderült, hogy teljesen igaza van. Nem tudtunk. Meg kellett tanulni: esőben egy szál gyufával, papír nélkül tüzet gerjeszteni. Meg azt is, mire kell vigyáznunk ahhoz, hogy ne gyújtsuk föl az erdőt.

A táborhely Óbányán volt, amelyet két irányból cserkésztünk be. Az Ifik (Mérő Gyuri, a Fenyvesi, meg a Szabó Sanyi) kerékpáron jöttek a hatoson, mi meg a hosszúhetényi vasútállomásról vettük az irányt Püspökszentlászlón keresztül a Rókahegyen át, le az óbányai völgybe.

Az összegombolható sátorlap volt a köpenyünk nappal, hajlékunk éjjel. Vittük a kony­hát is: bográcsot, kályhalapot, meg a főzéshez az alapanyagot: lekvárt, zsírt, krumplit, szalonnát.

A sátrakat a mai pisztrángos fölött állítottuk fel egy kis tisztáson. A tisztás szélén állt az erdő, az út felől a patak folydogált. Latrinát az erdőben csináltunk, vizet a Krémer-forrásból nyertünk. Az élelmiszer alapanyagot pedig a patakvízben hűtöttük. Volt egy "gh"-s raktár, abban volt a zsír, a szalonna, liszt meg a száraztészta. A zöldséget, krumplit, zöldbabot, karalábét az akkor használatos nylonból való necc-szatyrokban tároltuk, a necceket karóval a patakmeder szélébe szúrva a vízben hűtöttük.

Ebből semmi baj nem származott, mert kellő információ hiányából kifolyólag nem ellenőrizte táborunkat a KÖJÁL! A hajlékunk sem volt túl bonyolult. A sátorlapokat összegomboltuk, középen egy karóval kimerevítettük és körbekaróztuk, meg körbeárkoltuk. A derékaljat bozótnyesedékkel alapoztuk meg, arra került a száraz avar és a pokróc.

Én az egyik Bolygó gyerekkel voltam egy sátorban, a Sanyival. Mellettünk Hangya Tóni, meg az öcsém sátorozott.

Az őrséget is a sátrak adták, óránként váltottuk egymást. Lejjebb - Óbánya felé - akkor épült a pisztrángos tó. A patakvíz még átfolyt a tervezett medren, mert a gát csak félig-meddig volt készen, de már kisebb-nagyobb tócsák megmaradtak a meder fenekén.

Na, az volt a libaúsztató. Merthogy volt egy libánk is. Valahol a faluban szereztük, és vasárnapi ebédnek szántuk. A lábára egy hosszú madzagot kötöttünk és azt egy karóhoz rögzítettük. A liba nagyon jól érezte magát, naphosszat úszkált a dagonyában. Ez így rendben is lett volna, mert akkor még nem létezett Négy Mancs nevű alapítvány, így hagyták, hogy a liba jól érezze magát.

Hát így, szépen berendezkedve éltük a nomádok zavartalan életét. A táborvezetőnk időnként felrándult a kisújbányai malomhoz, amely akkor hétvégi házként funkcionált, és ha nem is a szép molnárnét, de a csinos, unatkozó tulajdonosnőt vigasztalgatta, bennünket pedig Mérő Gyurka irányítgatott el rendesen.

Akkor is így volt, amikor egy késő délutáni portyára indultunk Váralja felé. Jól bent jártunk az erdőben, amikor megzendült az ég. Szakadt a zápor, csapkodott a mennykő, jött az égi áldás rendesen. A jajgatva rohangáló szelekbe belenyögött a Váraljai-völgy, amint az óbányai is.

A hátramaradt két őr csak azt látta, hogy a hegyek belesüllyednek a felhőkbe és rémes árnyak kergetőznek a sátrak között. Azonnal a sátrukba menekültek, befűzték a bejárati nyílást, fejükre húzták a takarót és a félelemtől menten el is aludtak.

Mire visszaértünk a táborba, már mindent elvitt a víz. A nyitva hagyott sátrakat megtépte a vihar, a liba elúszott, meg a hozzávalók is. Még a hidat is levitte az ár.

Ez már aztán nem volt jó sehogy sem, legalábbis átmenetileg nem. A látványba belenyögött a táborvezető is, meg mi is. Mentünk volna vissza a hegyre, felébreszteni a Napot, hadd legyen már reggel! Másnap aztán minden meglett. A zöldségeket a gáthoz sodródó iszapos üledékből ástuk ki, a libát pedig az óbányai strand iszapos vizéből fogtuk ki. Kitűnő ragu lett belőle.

Majd tíz évvel utána magam is nomád táborba vittem a tanítványaimat Kis­újbá­nyára. Úgy szerveztem meg ezt a tábort, ahogy azt egykor a tanár úrtól tanultam: önellátó, önfenntartó jelleggel. Az Olaszi Körzeti Általános Iskola tanulóiból verbu­vá­lód­tak a táborozók. Kocsis József, az iskola igazgatója is velünk tartott. Hogyne tartott volna, hiszen a testvéröccse volt a kisújbányai iskola tanítója.

Autóbusszal mentünk Hosszúhetényig, onnan gyalog Püspökszentlászló felé föl a Hárs-tetőre, hogy onnan ereszkedjünk le a kisújbányai völgybe. Igaz, a felszerelés már más­féle volt. Nagy, 6-8 személyes rajsátrakat vittünk, meg nagyméretű edényeket. Ezeket már nem lehetett gyalog cipelni, hát szekereket fogadtunk Hosszúhetényben. Szerkocsi vitte a cumót.

Azaz, csak vitte volna. A kocsis annyira berúgott előző este, hogy másnap délig nem lehetett lelket verni belé. Akkor is csak ímmel-ámmal mozdult a feladatra. Így aztán jól eltelt az idő. Délelőtt tíz óra helyett, délután két óra felé vágtunk neki a kis­új­bányai túrának. Mire a Hárs-tetőre értünk, teljesen besötétedett, a hegyek belesüllyedtek a felhőkbe és megeredtek az ég csatornái. Megzendült az ég, szakadt a víz föntről a nyakunkba, ahogy csak tudott. Csapkodott a mennykő, dörgött-villámlott. Istentelenül jajgattak a fák, s velük jajgatott ember, állat egyaránt. Akkora víz jött akkor le, hogy fél Baranyát elöntötte az ár.

Hetvehelyet, Bükkösdöt, Magyaregregyet és Kisújbányát is. Lassan araszoltunk előre. Amikor a falu feletti magaslaton kiértünk az erdő szélére, már elállt az eső, kisütött a Nap, ám döbbenetes kép tárult elénk. Minden oldalról rohantak a vizek a falut övező magaslatokról a házak közé. Folyóvá duzzadt ár rohant Óbánya felé a falu főutcáján. Vitte a víz, amit talált: rönkfát, ólakat, szénakazlat. Csak libát nem. Valószí­nű­leg azért, mert azt mi már régen megettük, úgy kilenc évvel ezelőtt.

Így aztán a libaragu is elmaradt. Azért az sem volt olyan nagy baj, mert kaptunk helyette csirkeragut és az is nagyon jól esett. Aznap éjjel a művelődési házban kaptunk szállást. Befűtöttek a falubéliek, és összeadtak nekünk száraz ruhát, takarót. Kocsis Tibor tanító úr pedig rittyentett egy kondér csirkebecsináltat a népemnek.

Másnap délutánra a tábori felszerelés is megszáradt, így hát felverhettük a sátor­tábort a Cigány-hegy tetején.

Ragyogó időnk volt végig, jó féle tábori életet éltünk a továbbiakban. Csak vizet ne kellett volna hoznunk minden reggel a Pásztor-kútról, mert abból elegünk lett nagyon.

Varga Ferenc

SZJA 1%

Kedves Természetbarátok! Kérjük, támogassák adójuk 1%-ával szövetségünket, és ajánl­ják ismerőseik körében adószámunkat! A Baranya Megyei Természet­barát Szö­vet­ség kb. 1000 km hosszú turistautat tart karban. 2011-ben 207 km-t festettünk, illetve újí­tottunk fel. Ez csak tagjaink elkötelezett, áldozatot is hozó munkájának volt kö­szön­hető.  A turistajelzéseket minimum ötévente kell felújítani, hogy jól látható, biztonságos el­igazodást nyújtó legyen az erdőjárók számára. Évente kb. 200 km-t kellene festenünk ahhoz, hogy a karbantartott állapot megmaradjon. Kérjük, támogassák e tevé­keny­sé­gün­ket! Adószámunk: 18312928-1-02.

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége

Az ötéves Pécsi Camino Kör az Origó-Ház csoportjai közé került

E bejelentés elhangzott a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség közgyűlésén február 11-én, melyről bővebb információt szeretnék közzétenni az érdeklődők számára.

A Pécsi Camino Kör tagjai már 5 éve segítik felkészülni a Szent Jakab Zarándokútra a zarándokokat. Fontos célunknak tekintjük az európai kulturális örökség részét képező, Szent Jakab sírjához vezető zarándokút, az "el Camino de Santiago de Compostela", röviden Camino (az Út) népszerűsítését is.

A spanyolországi Santiago de Compostelába több kiindulópontból is el lehet jutni, azonban a legtöbb zarándok a Pireneusok franciaországi oldaláról, Saint Jean Pied de Port városkából indul, ez az ún. Francia Út, hossza mintegy 800 km, amelyet a zarándokok gyalog, kerékpárral, vagy akár lóháton tesznek meg. A zarándokút jelvénye a fésűkagyló, melyet az út mentén mindenütt felfestve megtalálhatunk. A Camino népszerűsége egyre nő, évente több mint 100 000 zarándokot regisztrálnak, köztük 6-800 magyart is. Pécsről sokan megtettük - néhányan két- vagy több alkalommal - e zarándokutat, és még többen tervezik elindulásukat a következő években.

A Camino Kör 2006 nyara óta, önszerveződéssel rendszeres mecseki túrákon tart kapcsolatot a Caminot megjárt és/vagy azt tervező zarándokokkal. Ez időben időnként magán lakásokban is összejöttünk az Útra való felkészítés érdekében. Fontosnak éreztük azonban, hogy rendszeresen találkozzunk a Camino iránt érdeklődőkkel, erre kerestük a megoldást, ami - lévén nem vagyunk hivatalosan bejegyzett egyesület - nem látszott egyszerűnek.

Egy szerencsés véletlennek köszönhetően, a Pécs Baranyai Origó-Ház Egyesülethez tartozó Mecseki Karsztkutató Csoport révén ismertem meg a Ház elnök igazgatóját, Kis Varga Istvánt, az után, hogy mindketten külön-külön bejártuk a Spirál-víznyelő-barlang mélységeit. Ő kérésemre örömmel befogadta csoportunkat, melyhez felesége is lelkesen csatlakozott. Az érdeklődés nagyságát jelzi, hogy befogadó ülésünkön, 2012. január 26-án, 30 fő vett részt, de a rendezvényeink kiértesítését kérő e-mail címet adók száma azóta már megduplázódott.

Megtiszteltetésnek éreztem, hogy - miután a második Utamról nemrég tértem haza - én tarthattam az első fényképes beszámolót az Origó-Házban, az első klubestünkön.

A befogadást követő újabb rendezvényünkre - egy nívós fotókiállításra (Zarándoklat képek­ben és gondolatokban) - február folyamán került sor. E kiállítás alkotói Polner Tamás fotóművész és Varga Lóránt irodalmár február 16-án tartott népfőiskolai előadá­sával a CINKE Programok irodalmi estjével összekötve, egyenes adásban hallható volt a Ház rádióadásában: www.origo-haz.hu/cinke is. (Ez a kiállítás még e hónapban meg­te­kinthető az Origó-Házban.)

Terveink szerint a minden hónap utolsó csütörtökjén 17-19 óráig tartandó klubnapokon a zarándokutat teljesítők beszámolnak élményeikről és a Utat tervezők praktikus infor­má­ciókat kaphatnak. Továbbra is folytatjuk a mecseki kirándulásokat minden hónap első vasárnapján. Készülő weblapunkon programjaink hamarosan megtekint­he­tőek lesznek.

A Természetbarát Szövetség érdeklődő tagjait és ismerőseit rendezvényeinken szere­tettel fogadjuk. Érdeklődni lehet: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., tel. +36-30-979-0527.

Az összejöveteleinknek helyet adó Origó-Ház címe:7629 Pécs, Komlói út 94-98. Tel:72/238 888 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.   Web: www.origo-haz.hu.

Bukovinszky Anna
Pécsi Camino Kör


HÍREK

  • Nyílt túra változás: a nyílt túra programfüzetben április 1-jére hirdetett túra (Komló környéke) április 15-én kerül megrendezésre.
  • A Magyar hárs lett Az Év Európai Fája. Hét öreg európai fa közül az internetezők választották ki, melyik legyen az Év Európai Fája. Az online szavazáson a felsőmocsoládi öreg hárs fölényesen verte a mezőnyt, 1300 szavazattal maga mögé utasítva a második helyen végző köpeci (Capeni, Románia) szilt. Harmadik helyen, hatezer szavazattal, a bulgáriai "Kívánságfa" végzett. Hét öreg európai fa közül az internetezők választották ki, melyik legyen Az Év Európai Fája. A díjátadó Brüsszelben lesz. A versenyre Csorba Simon Mária, a felső­mo­csoládi birtok egykori tulajdonosainak egyik leszármazottja nevezte be a öreg hársfát. Az egykori Bánó-kastély ma ismét a család tulajdonában van, és szállodaként működik. Az öreg hárs végig fölényesen vezetve, 11 158 szavazattal nyerte meg a versenyt.
  • Dél-Dunántúl Turizmusáért díjat kapott a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. Az ünne­­pélyes díjátadás 2012. február 24-én, a régió éves turisztikai szakmai napján volt, a pécsi Corso Hotel dísztermében. A hivatalos indoklás szerint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igaz­gatóság a  Dél-Dunántúl Turizmusáért 2011 díjat, a  régió természeti örökség alapú turisztikai attrakcióinak megőrzéséért és bemutatá­sáért, kimagasló szakmai  munkájáért nyerte el. Fi­gye­lemre méltó, hogy a turisztikai vállalkozókat is nagy számban magába foglaló szak­mai zsűri egyhangú szavazással hozta meg döntését. A grémium indoklásában kiemelte, hogy a nem­­­zeti park igazgatóság a természetvédelmi szempontok mintaértékű figyelembe­vételé­vel  fej­­leszti a turizmust a térségben. A nemzeti park igazgatóság együttműködésével megvalósult pá­­lyá­zatok révén több milliárd forint uniós támogatással gazdagodott a régió az utóbbi évek­ben.
  • A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a Magyar Madártani és Ter­mé­­szet­védelmi Egye­sü­let­tel karöltve 2003 óta végzi a békamentést Sikondán. A mentés ott szükséges, ahol a békák vonulási útvonalát forgalmas közlekedési út keresztezi. A szárazföldi békák élete csak a peterakás idején van vízhez kötve, ezen az idő­sza­kon kívül többnyire erdőben élnek. Kora tavasszal a napsugarak első melengető hatására, a telelőhelyükről tömegesen megindulnak e kétéltűek a vizek felé. Ilyenkor a nőstény béka van különösen nagy veszélynek kitéve, "aki" fajtól függően 800-12000 petét cipel magával, így mozgása különösen nehézkes. Ezt még nehezíti, hogy a hímek gyakran már vonulás közben ráakaszkodnak a petehordozókra.
    A békák útra jutását egy háló elhelyezésével akadályozzuk meg, amelyet Sikonda ese­tében 800 méter hosszan kell kifeszíteni. A hálóba került békákat azután vödörbe tesszük, átvisszük az úton, és a tóba vagy a tó mellé helyezzük. Információ a békamentéssel kapcsolatos tudnivalókról a következő honlapokon: www.ddnp.hu, illetve http://sbeka.mlap.hu

Békamentés Sikondán: a tavasz beköszöntével megkezdődik a békamentés Sikondán

Rendezvények

  március 10, szombat: "Szuadó 40, 30, 17" teljesítménytúrák. R.: Fekete Bárány TE. Rajt: Pécs, Éger-völgy, Teca Mama Kisvendéglője, 6.00-7.30 (40 km), 7.00-8.30 (30 km), 7.30-9.00 (17 km). Cél ugyanott. Nevezési díjak: 800 Ft/fő (40, 30 km), 600 Ft/fő (17 km). Információ: dr. Szabó Péter (tel.: 70/456-1379).

  március 17, szombat: "Pécs 2012" teljesítménytúra (20, 11 km). R.: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség. Rajt: Dömörkapu, 8.00-12.00. Cél: Dömörkapu (20, ill. 11/B túra); Éger-völgy, Teca Mama vendéglője (11/A túra). Nevezési díj: valamennyi távon 100 Ft/fő. Információ: Szabó Sándor (tel.: 30/402-7654, 70/242-1168).

  március 23, péntek: "Örökségünk" - délutáni diskurzus. R.: Hétdomb TE. 1848 és 1849 eseményei, emlékei Baranyában - Feketéné Móró Erzsébet előadása. Helyszín: Komló, Közösségek Háza (48-as tér 1.). Időpont: 17 óra. Információ: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437).

  március 31, szombat: "Tenkes Maraton, 30, 20, 15, 10" teljesítménytúrák. R.: Dráva TSE, Tenkes TE. Rajt: Máriagyűd, túraállomás (Maraton: 7.00; 10 km: 8.30-10.30); Túrony, önkormányzat épülete (30 km: 7.00-9.00, 20 és 15 km: 8.00-10.30). Cél: valamennyi túránál a rajthellyel megegyező. A Tenkes Maraton csak előzetes jelentkezéssel teljesíthető! Nevezési határidő: március 20. Nevezési díjak: 900 Ft/fő (Maraton), 700 Ft/fő (30 km), 600 Ft/fő (20, 15 km), 500 Ft/fő (10 km). MTSZ, diák, nyugdíjas kedvezmény: 100 Ft/fő. A kedvezmények összevonhatók. Információ: Romvári Tibor (tel.: 72/739-854), Jancsi Attila (tel.: 20/580-6078).

  április 1, vasárnap: "Fel a Zengőre!" R.: Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesület. Rajt tetszőleges helyről. Cél: Zengő csúcs, 10.00-13.00. Nevezési díj: 700 Ft/fő. Információ: Matécz Péter (tel.: 30/711-1012).

  április 3, kedd: Túravezetők Klubja. Költöző madaraink, a gólyák - Nagy Gábor (Mecsekerdő Zrt., a kölkedi Gólya Múzeum egykori vezetője) előadása. Helyszín: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség (Pécs, Tímár u. 21.), időpont: 17 óra. A program nyitott, minden érdeklődőt szeretettel várunk. Információ: Scheitler Adrienn (tel.: 20/340-4184).

  április 7, szombat: "Retró 25, 15, 10" túrák. R.: Pécs Városi Természetbarát Szövetség. Rajt: Pécsbánya, Közösségi ház (Pécs, Gesztenyés u. 17.), 7.00-8.00 (25 km), 8.00-10.00. Cél ugyanott. Nevezési díjak: 700 Ft/fő (25 km), 600 Ft/fő (15, 10 km). Információ: Bota János (tel.: 30/993-8595).

NYÍLT TÚRÁK

  március 10, szombat: "Természetbarátok a Mecsekért". Erdőtakarító túra a PTTE szervezésében, a Mediterrán és a Mecsek Egyesület támogatásával.Találkozás 9 órakor a következő helyszíneken: 1. a Tettyénél a Miléva út elején; valamint 2. az égervölgyi Teca Mama kisvendéglőnél. A hulladékgyűjtő zsákokat, kesztyűket, láthatósági mellényeket a BIOKOM Kft. erdészeti részlege biztosítja. Teca Mama teával és friss pogácsával látja vendégül a résztvevőket. A tervezett útvonalak: 1. Tettye - Dömörkapu - Mandulás - Lapis - Remeterét - Rózsa-völgy - Éger-völgy. 2. Éger-völgy - Éger-tető - Jakab-hegy - Remete-rét - Rózsa-völgy - Éger-völgy.Túravezető: Marton József (tel.: 30/916-8325).

  március 17, szombat: "Csokonay Sándor" emléktúra. Útvonal: Orfű-Abaliget műút elágazás - Bodó-hegy - Virágos-völgy - Balog fája - Jakab-hegy - Éger-völgy (12 km). Találkozás 9.15-kor a pécsi távolsági autóbusz-pályaudvaron az orfűi busznál (4-es kocsiállás). Túravezető: Baumann József (tel.: 20/474-7151).

  április 7, szombat: "Zselici kápolnás túra". Útvonal: Gödre - Kiskeresztúr - Szt. Antal kápolna - Sárkány-tói-völgy - Szt. János kápolna (kilátó) - Gödre (18 km). Találkozás a pécsi távolsági autóbusz-pályaudvaron 7.15-kor. Túravezető: Müller Nándor (20/957-5775).

A Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái,
komlói kiindulással

  március 10, szombat: "Horzsa Sándor" emléktúra. Útvonal: Máré csárda - Vörösfenyő kulcsosház - Máré-vár - Csurgó - Hidasi-völgy - Zobákpuszta (14 km; rövidítéssel a Máré csárdáig 9 km). Indulás a 7.35-ös mekényesi buszjárattal. Túravezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437).

  március 24, szombat: "Terülj-terülj asztalkám! " a forrásnál. Útvonal: Máré csárda - Textiles-forrás - Máré-vár - Gergely-Éva-forrás - Iharos-kút - Pásztor-forrás - Vár-völgy - Máré csárda (12 km). Indulás a 7.35-ös mekényesi buszjárattal. Túravezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437).

  március 25, vasárnap: "Átszeljük a Kelet-Mecseket". Útvonal: Mecseknádasd - Óbánya - Bodzás-forrás - Kisújbánya - Cigány-hegy - Máré-vár - Máré csárda (18 km). Indulás a 6.30-as pécsi buszjárattal. Túravezető: Sebestyén Zoltán (tel.: 30/577-9782)

  március 31, szombat: Medvehagyma Fesztivál Orfűn. Útvonal: Árpád-tető - Tripammer-fa - Meleg-mány - Petnyák - Kőlyuk - Kecske-hát - Vágotpuszta - Bános - Orfű, Mecsekrákos (14 km). Indulás a 8 órai pécsi buszjárattal. Túravezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437).

  április 1, vasárnap: Tavaszi túra a Kelet-Mecsekben. Útvonal: Máza - Dóra-irtás - Vörösfenyő kulcsosház - Máré csárda (10 km). Indulás a 6.50-es bonyhádi buszjárattal. Túravezető: Németh Katalin (tel.: 20/507-0776).

DDNPI rendezvények

 

  március 7, szerda: A biológia úttörői - kutatók itthon és a nagyvilágban. Temesi Andrea előadássorozata. Kitaibel Pál, Diószegi Sámuel, Herman Ottó. Diavetítéses előadás. Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ, időpont: 17 óra. A program ingyenes.

  március 10, szombat: Tavaszi kikelet - tájtörténeti túra Péterhidán - JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA. Fedezzük fel közösen Péterhida rejtett szépségeit, közben pedig ismerkedjünk meg a helyi lakosok tájhasználatának múltjával és jelenével! Gondolkodjunk együtt a táj és az ember kapcsolatáról és lássuk meg, hogy a vidéki aprófalvak lakói milyen módon viszonyulnak az őket körülvevő természeti környezethez. A túra végeztével a pihenőhelyen szalonnasütésre van lehetőség a helyi termelők termékeinek felhasználásával. Helyszín: Péterhida, vasúti megállóhely, időpont: 9.30 óra (találkozó: 9 órakor). A túra hossza: 6 km, időtar­tama: 3-4 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

  március 13, kedd: Öko-szemlélet a mindennapokban 2.  - Buchert Eszter beszél­getés­­so­ro­zata. A nyitott beszélgetés során a témában jártas meghívott vendégekkel keresünk választ arra, hogy egy kis odafigyeléssel, néhány változtatással hogyan élhetjük környezettu­datosab­ban mindennapjainkat, hogyan tehetjük "zöldebbé" otthonunkat. Helyszín: Pécs, Tettye Ok­ta­tási Központ, időpont: 17 óra. A program ingyenes.

  március 14, szerda: Kis erdész - pecsétgyűjtő program gyerekeknek. Barangolás az erdők rejtélyekkel teli világában. Erdő vagy faültetvény - mi lehet a különbség? Van-e szerepe a holt fáknak egy erdő életében? Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ, időpont: 15 óra. A program időtartama: 1,5 óra. Részvételi díj: 200 Ft/fő.

  március 16, péntek: Állatövi fény túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban. Naplemente után tiszta idő, felhőtlen égbolt esetén a csillagos égbolt megfigyelésére lesz lehetőség szabad szem­mel és távcsövekkel Európa egyik legkisebb fényszennyezésű területén, csillagász szak­ember segítségével. A résztvevők kis szerencsével a bolygóközi porról visszaverődő nap­fény­ben, az állatövi fényben is gyönyörködhetnek, valamint számtalan érdekességet hallhatnak a Zselic természeti értékeiről a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrétől. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! (tel.: 30/405-4571). Helyszín: Zselic, Hotel Kar­dosfa, időpont: 17.30 óra. A túra hossza: 5-6 km, időtartama 3-4 óra. Részvételi díj: fel­nőttek­nek 800 Ft/fő; 18 éves korig: 600 Ft/fő.

  március 19, hétfő: Kis Természetbúvárok Szakköre. A tavasz a vonuló madarak megérkezésének ideje. Madárgyűrűzés a Pintér-kertben. Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ, időpont: 15 óra. A program időtartama 1,5 óra. Részvételi díj: 200 Ft/fő.

  március 24, szombat: Tavaszi gyógynövénytúra Cserkút környékén. A program az Ökocsali Csoporttal együttműködésben valósul meg. A túra során a résztvevők Cserkút környékén ismerkedhetnek a gyógynövényekkel, azok hatásával és felhasználási módjával, valamint a terület természeti kincseiről is számos érdekességet tudhatnak meg. A program során Biobia gyógyteáinak kóstolására is lehetőség nyílik. Helyszín: Cserkút, Pajta szálló, időpont: 10 óra. A túra hossza: 4 km, időtartama 2-3 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

  március 31, szombat: Kisvasutazás és túra a Tőzike tanösvényen. A túrára erdei kisvasúttal in­dulnak a résztvevők Mesztegnyőtől a kakpusztai végállomásig, ezt követően gyalogosan járják be a tanösvényt. A valamikori puszták helyén, egykor sűrűn lakott tájban napjainkban már embertől szinte háborítatlan fiatal és öreg égeresek, tölgyesek mélyén, olykor patakok, lápok mellett haladva ismert és ritkán látott növényfajokkal találkozhatnak a látogatók. A kel­le­mes séta során kis szerencsével számtalan virágzó növényfajt - kakasmandikót, májvirágot, far­kas­borosz­lánt, tavaszi csillagvirágot és tavaszi tőzikét - is meg lehet csodálni. Helyszín: Mesztegnyő, kisvasút állomás, időpont: 10 óra (találkozó: 9.30-kor). A túra hossza: 7 km, időtartama: 3-4 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő + a kisvasúti jegy ára.

  március 31, szombat: Húsvétváró szöszmötölés a Fehér Gólya Múzeumban. Játékos kézműves foglalkozás gyerekeknek. Az ünnepváró programon a résztvevők szakavatott kézművesek segítségével készíthetnek kedves húsvéti ajándékokat, valamint az ünnephez kapcsolódó népszokásokról is számos érdekességet tudhatnak meg. Helyszín: Kölked, Fehér Gólya Múzeum, időpont: 10 óra. A program időtartama: 3 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő

  április 3, kedd: DDNP Klub. Gólyák útján Törökországba - Szegvári Zoltán és Nyemcsok Tamás diavetítéses előadása. Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ, időpont: 17 óra. A program ingyenes.

  április 7, szombat: Kormorán túra Gordisán - JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA. A kor­mo­rá­nok, más néven kárókatonák nem tartoznak a halászok, horgászok kedvenc madarai közé. A Dél-Dunántúl egyetlen kárókatona fészkelő telepének életébe pillanthatunk be ezen a túrán. Helyszín: Mattyi-tó, horgászház, időpont: 10 óra. A túra hossza: 10 km, időtartama: 4-5 óra. Rész­vételi díj: 500 Ft/fő.

Mecsek Híradó. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség in­formációs kiad­ványa. Szer­keszti: Strasser Péter. Megjelenik minden hónap első keddjén (július és augusztus kivételével). A közlésre szánt anya­gokat minden hónap 20-áig kérjük a szö­vetséghez eljuttatni (7621 Pécs, Tímár u. 21.). Ügyeleti idő: kedd 16-18 óra. Szerkesztői telefon: 20/522-2953; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; internet: www.baranyatermeszetbarat.hu.