facebook_page_plugin

2012. január 195. szám

 

 

MECSEK     HÍRADÓ

 


                                  195. szám                                                                                                                                                                           2012. január

 

KÖZGYŰLÉS

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2012. február 11-én, szombaton 8.30 órakor tartja évi rendes közgyűlését a Szivárvány Gyermekházban (Pécs, dr. Veress Endre u. 6.). A közgyűlésre a tagszervezetek hivatalos képviselői mellett szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A közgyűlésen - Pál Krisztina titkár lemondása miatt - titkár választásra is sor kerül. A szövetség elnöksége a választás előkészítésére három fős jelölő bizottságot kért fel, melynek elnöke: Gida Tibor, tagjai: Szabó-Dalecker Ibolya és Csiszár Gyula.

BMTSZ Elnöksége

ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Szövetségünk elnöksége december 8-án tartotta múlt évi utolsó ülését, melyen részt vettek az elnökség tagjai (Tóth Klára elnök, Strasser Péter alelnök, Rónaky Gizella, Scheitler Adrienn elnökségi tagok), valamint meghívottként Baumann Józsefné, Baumann József, Gida Tibor, Jancsi Attila, Nagy Balázs és Sipos Imréné.

A megbeszélés első részében áttekintettük az előző elnökségi ülés (aug.18.) óta eltelt időszak fontosabb eseményeit, feladatteljesítéseit.

Sikeresen teljesítettük a Pécs MJ Város Önkormányzata által - civil szervezetek számára - kiírt pályázatban vállalt kötelezettségeinket. "Természetesen a városban" című vállalásaink során a tagságunknak és a város lakóinak kínált programunk kivétel nélkül szép számú érdeklődő, résztvevő aktivitását igényelte. Több mint 200 embert mozgattunk meg, mutattuk be, hogy milyen szépségeket rejt Pécs város parkerdeje. Élmény volt: a kilátóinkat bemutató túra, a Jószerencsét Bányász Emlékutat bejáró túra, a Tubes kilátó átadásának 10. évfordulója alkalmából szervezett túra és ünnep­ség, valamint a TTE megalakulásának 100. évfordulója alkalmából szervezett túra és baráti beszélgetés a Fehérkúti kulcsosháznál. E feladatokat nagy összefogással teljesítettük a pályázatírástól a szervezési feladatokon át a befejező értékelésig. A pályázatot Tóth Klára írta, az értékeléshez szükséges szakmai beszámoló képes anya­gát Csiszár Gyula állította össze. Köszönet illeti túravezetőinket (Sipos Imréné, Baumann József, Rónaky Gizella, Strasser Péter), valamint a tubesi ünnepi meg­em­lé­ke­zés szervezőit (Szabó-Dalecker Ibolya és Kovács Szabó János).

19 nyílt túrát vezettünk ebben az időszakban a szokott módon: változatos útvonalakon, me­gyénk különböző tájain, rejtett szépségeket, ismert értékeket megmutatva. Túra­ve­ze­tőink felkészültek, egyesületüket és szövetségünket egyaránt méltó módon képviselték. Szépszámú részvétel jellemezte nyílt túráinkat; hagyományosan kiemelkedő volt a részvétel a Skóciai Szent Margit Emléktúrán, amelyet - szintén hagyományosan - dr. Novotny Iván, a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub elnöke vezetett.

Minden hónap első keddjén megtartottuk a Túravezetők Klubját, ahol a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei tartottak értékes előadásokat. Scheitler Adrienn, a klub vezetője szakmai igényességgel munkálkodik a program összeállítá­sán, megszervezésén.

Minden hónap első keddjén megjelent a Mecsek Híradó, amely hitelesen rögzíti szövetségünk, ill. tagszervezeteink eseményeit, partnereink programjairól is hírt ad. Az írások országos, régiós és helyi eseményekről számolnak be, ill. tartalmaznak múltidéző és a jövőre vonatkozó cikkeket. A decemberi számban megjelent a 2012. évi rendezvényterv is - Strasser Péter szervező munkájának köszönhetően és az ő szerkesztésében.

Honlapunk működtetését Nagy Balázs körültekintően, mindenre kiterjedően folytatja. Új lehetőségként naprakész naptárat iktatott be, amelynek "megtöltésére" minden tagszervezetünknek, partnerszervezetünknek lehetősége van. Nagy Balázs várja az információkat, élménybeszámolókat, közérdekű tudnivalókat.

Megbeszélést tartottunk - a közgyűlésen megfogalmazott kérésnek is megfelelve - tagszervezeteink vezetőinek. Két fontos témát beszéltünk meg: a Magyar Természet­barát Szövetség minősítési rendszerét, valamint a szervezettségi szintek kérdését: egyesület, vagy szakosztály, vagy "csak" baráti társaság, jogok, lehetőségek a különböző szinteken.   A részvétel lehetett volna nagyobb arányú is (22 tagszerveze­tünkből 11 képviseltette magát), de mivel ez a találkozási forma szövetségünk életében új kezdeményezés, bizakodóak vagyunk.

Az elmúlt időszak országos rendezvényein is részt vettünk: augusztusban Győrben a Dunántúli Természetbarát Vezetők Találkozóján Őri Zsuzsanna és Tóth Klára vett részt, szeptemberben Dobogókőn, a Természetjárók Napja rendezvényén gratulálhat­tunk az elnökségünk által javasolt két kitüntetettnek: Gida Tibornak és Biki Endre Gábornak. A Dunántúli Megyék Vezetőinek Tanácskozásán alacsony volt a részvétel (csak 4 megye képviselői voltak ott teljes időtartamban), a dobogókői program szép számú részvétellel zajlott.

Idén mi rendeztük a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség találkozóját. Az október 7-8-9-én megtartott találkozót a jó hangulat, a változatos, sokszínű programok és a jó társaság jellemezte. E programunkon 49-en vettek részt a három megyéből. A sikeres program mögött itt is az összefogás, az egymást segítő, a jól együtt dolgozni tudó szervező gárda áll.

A partnereinkkel való jó kapcsolatot ápolta Rónaky Gizella, aki az Óbányai Üveges Hétvége (október 9-10) rendezvényen aktívan vett részt, nyílt túrát vezetett a program helyszínére.

Ugyancsak Rónaky Gizella vesz részt a múzeumi programban. Túravezetőként megtervezi, levezeti a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - partnerszervezetei­vel elnyert - pályázata keretén belül megvalósuló túrákat, minden hónap 3. szombatján.

Október 19-én részt vettünk a Mecsekerdő Zrt. által szervezett ünnepségen, amelyen a Tripammer-fa, mint emlékhely megújulása miatt jöttünk össze. Hosszú folyamat szép eredménye volt ez az ünnepély. A szépen faragott kopjafa és az egész "ügy" támogatása Baumann József munkája, szövetségünket, s a Mecsek Egyesületet is dicséri. Ugyancsak Baumann Józsefnek köszönhető, hogy szövetségünk a legaktívabb az "Összefogás a Balokány-ligetért" szervezetben. Havonta környezetszépítő munkát szervez, kapcsolatokat keres és ápol, ő maga gyakran "ellenőriz" a területen.

Az elhangzottakhoz hozzászólva Gida Tibor elmondta: hiányolta, hogy az erdészet nem köszönte meg nyilvánosan Baumann József munkáját az ünnepségen a Tripammer-fánál kialakított emlékhely ügyében. Baumann József elmondta, hogy az ünnepség után sok köszönetet kapott az erdészeti vezetőktől is. Gida Tibor a regionális találkozó említéséhez kapcsolódva felolvasta a találkozón részt vevő egyik fiatal fogalmazását, amelyből az derül ki, hogy a négy középiskolás fiatal is jól érezte magát a találkozón. A fogalmazás köszönetképpen is hangzott.

A következő "országos" esemény már meghatározza a jövőbeli feladatainkat:

Strasser Péter vett részt Budapesten, az MTSZ elnökségi üléséhez kapcsolódó megbeszélésen, amelynek fő témája a 2012 nyarán a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra útvonalára szervezett közös vándorlás.

Az elnökségi ülés résztvevőit Strasser Péter tájékoztatta a tervekről, s a feladatokról, amelyek a megyei szövetségünkre hárulnak. Első körben Tóth Klárával vették számba a feladatokat. Elmondta, hogy a megbeszélés óta eltelt időben sikerült megtalálni, felkérni a baranyai szakasz túravezetőit és felelőseit. A további feladatok (étkezés, programok stb.) megbeszélése velük történik majd és folyamatosan tájékoztatjuk szövetségünk tagjait, mert szeretnénk, ha sokan részt vennének az együtt-vándorláson. Nyílt túráink közé is felvesszük a napi vándorlási szakaszokat július 6-től 12-ig. A teljes útvonal-beosztás az MTSZ honlapján (www.termeszetbarat.hu) megtalálható.

A közös vándorlás a "kék" turistaúton halad. Feladataink közé felvettük a jelzések frissítését (2006-ban újítottuk fel a kék túra jelzéseket, éppen aktuális az áttekintése). Anyagi forrásokat kell teremteni hozzá. A jelen lévők közül két egyesületünk (Dél-Zselic TK, Dráva TSE) képviselője is jelezte, hogy vállal a feladatokból. Tervezzük, hogy a területen működő önkormányzatokat, ill. TDM-eket felkeressük, támogatóként megnyerjük. (Most is segítünk programjaik, terveik megvalósításában.)

A közeljövő feladatai közé tartozik a bronzjelvényes túravezetőképző tanfolyam elindításához kötődő tennivalók megtervezése, elvégzése. Tóth Klára jelezte, hogy felvette a kapcsolatot Farkas Györggyel, aki az MTSZ elnöksége megbízásából foglalkozik e témával. Scheitler Adrienn, elnökségünk oktatási felelőse részletes tájékoztatót kér tőle az új szabályzatban megfogalmazott követelmények tárgyában.

Az elnökségi ülés jó hangulatban, a feladatokra koncentrálva zajlott. Legközelebbi összejövetelünket a közgyűlés konkrét szervezése érdekében, azt megelőzően tervezzük.

Tóth Klára
elnök

 

 

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
bronz jelvényes túravezető képzése
2012

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség gyalogos bronzjelvényes túravezetői tanfolyamot indít 2012. január végén. A tanfolyam elméleti előadásokból (10 alkalom) és gyakorlati túrákból (2 db), valamint egy hétvégi bentlakásos képzésből áll. A tanfolyam a Magyar Természetbarát Szövetség (MTSZ) oktatási-képzési szabályza­tának megfelelően folyik, szorosan kapcsolódik annak oktatási tematikájához és minősítési rendszeréhez.

A tanfolyam önköltséges, azon mindenki saját felelősségére vesz részt.

A tanfolyam után szervezésre kerülő elméleti és gyakorlati vizsga sikeres letétele esetén a hallgatók megkapják a bronzjelvényes túravezető címet, az azt igazoló túravezetői vizsgabizonyítványt, a túravezetői igazolványt és a jelvényt.

A tanfolyamra jelentkezés feltételei:

ˇ         határidőre leadott jelentkezési lap

ˇ         alkalmas egészségi állapot

ˇ         betöltött 18 év

A tanfolyam részvételi díja: 8000 Ft (befizetésére nem egy összegben kerül sor)

A részvételi díj tartalmazza:

ˇ         a tanfolyamhoz szükséges tankönyvet (Túravezetői ismeretek)

ˇ         a legutolsó kiadású Mecsek turistatérképet

ˇ         a foglalkozásokon kiadott segédanyagok előállítását

ˇ         az egyéni túranapló árát

ˇ         a bentlakásos program költségeit

ˇ         eredményes vizsga esetén a jelvény árát

Ezen kívül felmerülő költségek:

ˇ         éves MTSZ tagság érvényesítése

ˇ         a gyakorló túrák buszköltségei

ˇ         laptájoló költsége

ˇ         túravezetői regisztrációs díj (2400 Ft/fő)

Ha valaki nem tagja még a Magyar Természetbarát Szövetségnek:

A Magyar Természetbarát Szövetségben csak a szövetség szervezeteinek tagjaként - az éves érvényesítés megfizetésével - lehet tag minden új belépő.

Az éves érvényesítést (tagdíj) minden héten kedden, 16 - 18 óra között lehet befizetni a Baranya megyei természetbarát Szövetség központjában (7621 Pécs, Tímár u. 21.) Sipos Imrénénél.

Az érvényesítés módjai:

Érvényesítés módja:

Felnőtt

Diák/nyugdíjas

Megjegyzés:

Hagyományos érvényesítés

1200 Ft/fő

300/600 Ft/fő

Balesetbiztosítást NEM tartalmaz

Plasztik kártyás érvényesítés - Turista magazin előfizetéssel

7500 Ft/fő

6900 Ft/fő

Balesetbiztosítást tartalmaz

Plasztik kártyás érvényesítés - Turista magazin előfizetés nélkül

3300 Ft/fő

2700 Ft/fő

Balesetbiztosítást tartalmaz

*A plasztikkártyával igénybe vehető kedvezményekről a következő linkre kattintva tájékozódhat:

http://termeszetbarat.hu/cikk/termeszetbarat_turistakartya_2012

A képzésre jelentkezés határideje: 2012. január 20.

A jelentkezés módja: e-mailben vagy személyesen leadott (7621 Pécs, Tímár u. 21.) jelentkezési lappal (a jelentkezési lap letölthető szövetségünk honlapjáról).

Az első foglalkozás időpontja: 2012. január 26. (csütörtök) 16 - 19 óra között

Helyszín: 7621 Pécs, Tímár u. 21. - Sportszövetségek Szövetsége, I. emelet

További információ: Scheitler Adrienn oktatási felelős (tel: 20/340-4184, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Scheitler Adrienn

 

Természetbarát Turistakártya 2012

A Magyar Természetbarát Szövetség Természetbarát Igazolványa megrendelhető, illetve folyamatosan érvényesíthető. (Szövetségünkben keddenként 16 - 18 óra között. A szerk.)

A két éve útjára bocsátott Természetbarát igazolvány és a hozzá kapcsolódó, külön­böző kedvezményeket nyújtó Turista kártya igen népszerű lett az MTSZ tagsága körében. A fényképes plasztikkártya igazolványt több mint ezeregyszáz tagtársunk váltotta ki, akik többségében igen kedvező tapasztalatokról számoltak be a kártya használatára vonatkozóan. A legnépszerűbb szolgáltatásnak a kártyához kapcsolódó teljes körű biztosítás bizonyult. 2012-től az NFI turistaházainak, egyéb létesítményei­nek kedvezményeit is igénybe lehet venni a kártyával.

Jelenlegi akciónkkal megkezdjük a 2012 januárjától érvényes új igazolványok népszerűsítését, illetve a már meglévők hosszabbítását. Az igazolvány ára kortól és a szolgáltatások nagyságától függően továbbra is változó. (Természetesen a régi tagsági igazolvány is érvényesíthető, az éves tagdíj minden igazolványnál azonos.) Az új Természetbarát Igazolvány egyben kedvezményes kártya is.

A megjelenésében is színvonalas Természetbarát Turista Kártya a tagsági viszony igazolásán és a szövetséghez tartozás éves díján túl számos kedvezmény igénybevételére jogosít. Tartalmazza a Természetbarát Turista Magazin előfizetését és egy balesetbiztosítási díjat is. A folyamatosan bővülő kedvezmények a következő főbb területekre terjednek ki: nemzeti parkok (barlangok, tanösvények stb.), állatkertek, vadasparkok, arborétumok, múzeumok belépődíjai; turistaszállók, szállodák, panziók, éttermek, utazási irodák, kisvasutak szolgáltatásai; sportszerek, sportruházat, könyvek, térképek és navigációs eszközök stb. vásárlási kedvezményei.

2012-től a kártya tulajdonosai nem csak hazai szolgáltatásokat vehetnek igénybe, hanem - előzetes internetes bejelentkezés alapján - az NFI (Naturfreunde Internationale) különböző turistaházainak, egyéb létesítményeinek kedvezményeit is.

A 10-50 százalékos kedvezmények összértéke a kártya fizetendő díjának többszöröse, így a kártya tulajdonosa évente több tízezer forintot takaríthat meg. A szolgáltatások, támogatások fajtáiról és mértékéről a Turista Magazin és az MTSZ honlapján olvashatnak tájékoztatót. Sajnálatos módon a nyomda- és papíriparban bekövetkezett árnövekedések, valamint az állami támogatások megszűnése miatt a Turista Magazin kedvezményes előfizetési árát is emelni kellett. A Turista kártya új díjában ez az áremelkedés is megtalálható.

Az igazolványok hosszabbítása öntapadós matricával történik. Ennek lebonyolítá­sához is szükséges a teljes összeg befizetése és az adatok egyeztetése miatt a jelentkezési lap kitöltése. Várjuk a természetbarátok jelentkezését!

Igazolványtípusok:

Felnőtt                   7500 Ft (Turista Magazin-előfizetéssel)

Felnőtt                   3300 Ft (Turista Magazin-előfizetés nélkül)

Nyugdíjas, diák   6900 Ft (Turista Magazin előfizetéssel)

Nyugdíjas, diák   2700 Ft (Turista Magazin előfizetés nélkül)

A Magyar Természetbarát Szövetség régi igazolványainak, betétlapjainak érvé­nyesítése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, háromféle tagdíj kategóriá­ban, változatlan formában történik. Ezen igazolványokhoz 2010. január 1-jétől nem tartozik biztosítás!

A 2012. március 1-jéig Turista kártyát kiváltó vagy meghosszabbító MTSZ tagok között három darab "Varázslatos természet" című fotóalbumot sorsolunk ki.

(Az MTSZ honlapjáról)

 

Egyéni túrapontverseny

Tisztelt túrázók!

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség a 2011-es évre is meghirdeti a túrázók között az egyéni túrapontversenyt. Az életkorhoz kötött kategóriák: férfi és női, 50 év felett és alatt. A kategóriák első három helyezettjei oklevéldíjazásban részesülnek! Kérjük az egyesületek titkárait, szakosztályvezetőit, hogy az idei évben is küldjék el azon tagjaik névsorát, akik 2011-ben 1000 pont felett teljesítettek és mindenkinél tüntessék fel a kategóriát is! A tavalyi évben csak 5 egyesület küldte el a jelöltek névsorát. Reméljük, idén többen kívánnak részt venni ebben a versengésben.

Az adatokat a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre küldjétek atiKÁ-nak (Jancsi Attilának), a beérkezési határidő 2012. január 20.


 

Szénbányász emléktúra Szent Borbála tiszteletére

2012. december 3, szombat. Útvonal: Pécsbánya - Szabolcsfalu - Cser-tető - Somogy - Vasas. Túravezető: Rónaky Gizella  

A buszpályaudvarra érve sok ismerős arcot látok. Rövid keresés után megtalálom a Túravezetőt, akinek a túrájára jöttem.

Pécsbánya végállomáson a túravezetőnk köszönti a megjelenteket (21 fő), ahonnan pár lépéssel a templomba megyünk. Itt mindent megtudhatunk a templomról, az itt látható szob­rokról, festményekről, a bányászat kialakulásáról. Lesétálunk a bányászok emlék­park­jához, sok érdekességet hallunk a település lakóinak életéről, amit a bányászat alakított. A temető mellett vizes levélszőnyeg nehezíti a járást, a párás környezet frissíti fel tüdőnket. Gyorsan leérünk a völgybe, ahol a volt Kórház épületénél (korábban legény szállás) megállunk, visszaemlékezve a bányászokra. A Széchenyi akna épületcsoportjából kiemelkedő aknatorony párába vesző óriásként magasodik.

A kerítés mellett kanyargó kiépített betonlépcsőn a hegytetőre érve Bánom település házait érjük el, majd a Kénes úton haladunk szép napsütéses időben. Mielőtt kiérünk a Komlói útra, visszatekintünk az eddig megtett útvonalra. A Kénes út neve a valamikori meddőhányó kigőzölgő kénes szagára emlékeztet, ma már azonban szépen rendben tartott terület. Átkelve a forgalmas Komlói úton elérjük a bányatelep alsó részén álló iskolát. A Csille-köz érintésével, lejtős úton lassú ereszkedéssel Szabolcsfalu felé tartunk, melynek ködbe, füstbe vesző völgyéből kimagaslik a templom tornya. A Szabolcsi légakna helyét ma betonozott, bokros terület takarja. Környékén már csak egy-két épület maradt, melyeket felújítottak. Régebben itt működött a bányavasút, a vasúti őrház épülete ma még látható.

Miközben a Szabolcsfalu központjában álló templomnál várakozunk, a település nevéről, kialakulásáról, a templom építésének körülményeiről is sok mindent megtudunk. A templomba lépve, a világításnak is köszönhetően csodás látvány tárul szemünk elé. Az óriás templombelsőben gazdagon aranyozott oltárok és szószék látható. Részleteiben végighallgatva a túravezetőnk által mondottakat, végignézve az itt látható szobrokat, festményeket, felelevenedik a régmúlt. Közös imával emlékezünk Szent Borbálára és a bányászokra. A templom parkjában felkeressük a bányászok emlékművét.

Meredek emelkedőn megállunk Szabolcs vezér emlékköve mellett, hogy legendáját megismerjük. Felérünk a Cser-tetői emlékparkhoz, ahol visszaemlékezünk a sortűz kialakulásának körülményeire, végigolvashatjuk a bányászok neveit, akik itt meghaltak. A temető és a Lelovics-kert mellett elhaladva hallani lehet víz csobogását, itt a Cser-tetői-forrásból folyó víz egy kis tavat táplál. A bányászkalapáccsal jelölt túraútvonal a vizes, csúszós falevelek miatt veszélyessé vált, ezért inkább a biz­ton­sá­gos aszfalt úton haladunk Cser-tető felé, ahonnan szép panoráma nyílik a kör­nyékre. Láthatjuk a Szent György-hegyen elhelyezett geodéziai alappontot (323 m).

A száraz fűmezőben bokrok és cserjék terméseikkel színesítik a tájat. A csipkebogyó, kökény, galagonya látványa szedésre, fanyar ízük megízlelésükre csábít. Tovább haladva kiskertek közelében vezet utunk. A tölgyesben gördülő kövek által nehezített úton jutunk el a nyomós kúthoz, melynek finom hideg vizével felfrissülhetünk. Az erdőből kiérve a ragyogó napsütéses időben szép kilátás nyílik a fennsíkról a völgyben elterülő településekre, a távoli hegyekre. Sietős léptekkel haladunk Somogy település felé, közben megállunk a Szent György-hegyen, ahol régen kápolna állt, helyén ma kereszt áll, melyet 2004-ben állítottak. A hagyományokat felelevenítve búcsút tartanak itt. A Murom részen kiskertek és szőlőültetvények mellett vezető széles köves úton egyre közelebb érünk Somogy településhez. Az Őr-hegy mellett a füves, bokros területen ismét a színes termések csábítanak a nézelődésre, nehéz nekik ellenállni, így sokan lemaradnak. Végül mindenkit bevárva, együtt lépünk be a sekrestyén keresztül a templomba. Itt a település nevének eredetét, kialakulását, a bányászattal kapcsolatos emlékeit tudhatjuk meg. Az itt látható szobrok között is megtaláljuk Szent Borbálát, Szent Erzsébetet, Szent Terézt. Egy közös ima után csendben hagyjuk el a templom falait. A napsütést időközben felváltotta a szemerkélő eső. Közeledve a buszmegállóhoz öt túratársunk a városba utazást választotta. Tőlük elköszönve a falu rétje felé, majd Vasasra indulunk. Innen jól látszik az Erzsébet-hegy, melynek legendáját ismerhetjük meg.

A tavak között, a valamikor itt működő Zengő Gyöngye MGTSZ épületeit elhagyva Vasas házai közé érünk. A köves úton továbbhaladva, a patakon átkelve előbb a Kút utcán, a Szövetkezet utcán, majd a Csarnok-közön, a pincesor mellett folyamatosan emelkedve gyorsan felérünk a templomhoz. A templom falán végignézzük az I. és II. világháborúban, valamint a Vasas bányában hősi halált haltak neveit felsoroló emléktáblákat. Közben - a megszólaló toronyzenét hallgatva - csendben emlékezünk. A templomba lépve a legfeltűnőbb a mennyezet bánya-vágatot idéző, sötét színű ácsolata. Az oltáron láthatjuk a már ismerős szobrokat, makettet és a különleges - csak erre a bányára jellemző - gömbölyű "gömb" szenet. Túravezetőnk itt is részletesen elmondja a település nevének eredetét, a bányászat kialakulását, a bányászok és családjait életét meghatározó, bányászattal kapcsolatos eseményeket. Közös imával emlékezünk rájuk.

A templom-parkba kilépve felkeressük a Trianoni emlékművet.

Mivel túravezetőnk még meghívást kapott a Borbála Egyesület rendezvényére, tőle elköszönve, a helyi járatú autóbusszal visszautazunk a városba. A Budai Vámnál én még felkeresem a kis parkot, melyben Szent Borbála szobra áll, a bányászatnak emléket állító emléktáblákkal együtt.

Maráth Klára

Tekergés Tekeres környékén

2011. december 9,. péntek. Fél óra késéssel érkezett az autóbusz Tekeresre. Nagy Balázzsal indulunk a túrára, hogy a Kovácsszénája és Husztót feletti erdőrészeket bejárjuk. Kellemes az idő, tavaszi meleg levegő cirógatja arcunkat a decemberi hónapban. A faluban sok házat felújítottak, a díszes téglaberakások újra eredeti pompában feszítenek a hátsó udvarban.

A Herman Ottó-tó partján gyalogolunk és élvezzük a kellemes időt és a csendet. A víztükör rezdületlen, és látjuk a tóban kiszáradt tölgy képét elnyúlva a vízen. Hangokat hallunk és hamarosan már felismerjük a nem idevalósi nyelvezetet. Öt olasz kiránduló jön velünk szemben az ösvényen. Nemzetközi "hello" köszöntéssel üdvözöljük őket, amire ők "guten morgen" szóval válaszolnak. A zsiliptől képeket készítünk a Füstös-likról, majd néhány perc múlva már fent is vagyunk a meredek oldalban a barlang bejáratánál. Innen még egy kis mászás felfelé, hogy Balázs begyűjtse a geoláda jelszavát, amit jól elrejtettek.

Óvatosan ereszkedünk lefelé a csúszós meredek oldalban. A közeli Erzsike-forrást kitisztítjuk, ami jól folyik, és bemérjük a műszerrel a koordinátáit. Elhaladunk a szarmata fehér sziklafal alatt és a közeli völgyben a Horgász-forrást is felkeressük. Az új telepítésű csemeték és bozótok között keresni kell a forrás kifolyócsövét. Kitisztítjuk a környezetét a korhadó növényektől, majd visszafordulva indulunk a Kovácsszénájai-tó felé. Az új fahíd alatt a vascsőből ömlik a tisztított orfűi szennyvíz a tóba. Sokáig azt kutattam, mely forrás vizét vezethették ide ezen a csövön, míg ez év tavaszán megtudtam a választ. Csend van a tó körül, a tőkésrécék is elhúzódtak valahova, a csónakok hason fekve hevernek a zöld fűben.

Bemegyünk a Ravasz-kúthoz, hogy megtisztítsuk a sok falevéltől az előterét. A csövön bőségesen folyik a víz és szalad a tó irányába. Tíz perc alatt szép rendet csinálunk, és nézzük a térképet, hogy a szemközti hegyoldalban merre vezetnek utak. Átmegyünk a gáton és a Tekeresi-völgy irányában haladunk egyre feljebb egy erdészeti úton Bodolyabér irányába. Szép erdei részek, tisztások váltják egymást, majd balra fordulunk és a Husztóti-völgyön lemegyünk a faluba. Csendes, tiszta, rendezett település, látszik, hogy a faluban lakók sokat tesznek a falu csinosításáért. Megpihenünk a szép esőbeálló alatt az igényesen elkészített padokon. Előttünk a szépen feldíszített karácsonyfában gyönyörködhetünk falatozás közben. A kanyarban feltűnik a postát hozó kis autó, mely dallamával jelzi a lakóknak, hogy megérkezett. Szemben távolabb a vonatszerelvény kék vonalát látjuk elhaladni a vadászház fölött.

Indulunk tovább a vonat irányába a Viadukt-forrást felkeresni. Rövid ideig az országúton haladunk, majd jobbra bemegyünk a vasút irányába. Egy szépen meszelt hatalmas alagúton megyünk keresztül a töltés alatt, melyben folyik a víz és csodálatos a vízhang. Sajnos a forrás nem itt van, a régi emlékek hozták ide lábaimat. Tovább megyünk és keresgélünk, majd a GPS térkép segít a bozóttal benőtt kisebb alagút megtalálásában, ahol a forrás rejtőzködik a régi viadukt pillér aljában. Stabilan megépített forrás, évtizedek óta nem kellett javítani és most is adja a friss forrásvizet. Visszamegyünk az ovális alagútban ki az országútig és azon haladunk felfelé. A hegy tetejénél jobbra letérünk a régi vasúti alagúthoz, ahol ismét egy geoládát rejtettek el. Akácosban ereszkedünk az alagút tetejéig, ahol Balázs megtalálja a kincset. Amíg Balázs könyveli az adatokat, addig leereszkedek az alagút bejáratához. Téglával befalazták évtizedekkel ezelőtt, és ajtóval lezárták. Most tátong a bejárat, és fekete szemekkel néz felénk a sötétség. Lámpát kapcsolunk, és a vak sötét kiszívja a fényt lámpáinkból. Alul faragott mészkövek a pillérek, feljebb téglaberakást látni, de mindent betakar az évtizedeken keresztül itt áthaladt gőzmozdonyok fekete füstje. Még a vaku fénye is kevés, hogy a távolabbi pontokat megvilágítsa.

Kijövünk a fényre, és a meredek oldalban az akácfák között mászunk a völgy peremére. Az Öreg-hegy fele indulunk, és a balra lévő bűzös mesterséges tavak mellett megyünk el, ahova illegálisan a fekáliát és a dögöket hordják. Néhány méterrel odébb ismét az erdő illatát érezzük és feljebb az öles bükkök törzseit csodálhatjuk. Fenyőfák magasodnak fölénk és gyantaillatot permeteznek a levegőbe. Jobbra az abaligeti kőbánya sziklafalai ásítanak felénk, majd feljebb kitágul a látóhatár, és szép tájban gyönyörködhetünk. Látjuk az abaligeti templomtornyot a faluval és a távolban a Tubes gerincét. Elhaladunk a kék útszéli kereszt mellett, majd balra fordulva egy sáros úton, leérünk az Orfűi vízi telephez. Az út szélén letisztítjuk bakancsainkat majd egy padra ülve eszünk néhány falatot, közben a tavat bámuljuk. Sajnos a következő busz csak két óra múlva megy Pécsre, ezért úgy döntünk, hogy elsétálunk a tó melletti bicikliúton fel egészen a Négy fenyő-kulcsosházig.

Sötét este van, amikor a várt busz végre megérkezik és felszállhattunk a kellemes meleg járatra.

Baumann József

"Cserkész emlékek nyomában"

2011. december 18., vasárnap. A jól fűtött autóbuszon Hosszúhetényt elhagyva már a szép havas Zengő és a Hármas-hegy látványa tárul elénk.

Szikrázó napsütésben szállunk le a buszról Köves-tetőnél, ahol az út túloldalán a megállóban már várnak bennünket a komlói "hétdombos" természetbarát társaink. Csörge Barnabás túravezető köszönti a megjelenteket és részletezi a túra útvonalát.

19-en + 1 kutya indulunk el a túrára, melynek első kilométereit a Hármas-hegy oldalában tesszük meg. A Z+ jelzések módszeresen eltűntek az elmúlt évek tarvágásai miatt, de azért megtaláljuk a helyes utat, mely a Pap-rét felé vezet. A Csengő-hegyen 10 cm-es a hó, de Pusztabányára leérve csak foltok vannak belőle. Ezen a napsütötte réten jobban elolvadt a hó. Itt hosszabb szünetet tartunk (ami persze jóleső lakmáro­zással telik), majd megnézzük az üveghuta rekonstruált kemencéit.

A Z+ jelzésen a Betyár-forráshoz megyünk, aminek vize éppen csak csordogál a csőből. Igazából 5 liter körüli a vízhozam, de az építmény mellett szökik el a víz nagy része. A Hidasi-völgybe térve egyre kisebb a hó, és a táj inkább még késő őszi hangulatot áraszt. A Wein György-forráshoz betérünk, ami közepesen folyik most, majd a Pius-forrásnál állunk meg. Itt Barnabás, a túravezető a cserkészet történetéről és kialakulásáról mesél, a nagy "öregekről", akik egykor sokat tettek ezért a mozgalomért. Elhangzik Kiss Lajos és Kremling Lajos bácsi neve is. Szóba kerül a Pius-forrás egykori építésének története, és az itt folyó cserkésztáborok eseményei is. A Hidasi-völgyben a következő állomásunk a névadó forrás, de vizének egy része megint elszökik a régi foglalásnál. Hoztam magammal egy két méter hosszú meghajlított végű drótot, mellyel a csövet megpiszkálva, fél percen belül vastagon megindul a víz, és apróbb lebegő anyagokat hoz magával. Olyan jól sikerült a beavatkozás, hogy most már a forrás teljes vízhozama a csövön folyik. Ennél a forrásnál évente egyszer szükséges lesz majd a cső kitisztítása. A Csurgónál is megállunk nézelődni, mert bőven van még időnk a buszig. A völgy vége felé érve több fán is téli fülőkék fiatal csoportjait fedezzük fel. Többen is szednek belőle, mert nagyon finom gombalevesnek vagy pörköltnek. Végül a völgyet elhagyva a műúttal párhuzamos turistaúton érünk fel Zobákpusztára, ahol túránk véget ér.

Köszönjük Csörge Barnabásnak az első, de nagyon jól sikerült túráját!

 Biki Endre Gábor

XX. szilveszteri Zengő-túra

Reggel, mikor felébredtem, a szomszéd házat sem lehetett látni, akkora volt a köd. Mondom is magamban: szép napnak nézünk elébe, ha így kell felmenni a Zengőre.

De a kilenc órás indulásig még sok minden történhet. Az autóbusz pályaudvaron már sejteni lehettet, hogy ma még napsütést is fogunk látni. A buszon sok ismerős túratárs, és mindenki más irányból próbálja megközelíteni a Zengő csúcsát. Ez a túra lesz a húszadik a szilveszteri Zengő túrák sorában. Én is felmegyek legalább 10 éve, hogy régi és új ismerősökkel találkozzak.

Én a POEÜ csapatával, plusz a hozzánk csatlakozó egy-két ismerőssel, Püspökszent­lászló felől indultam a csúcsra. Ahogy reméltem: itt kevesebben mentek felfelé. Előtte benéztünk a Bazsarózsa kulcsosházba, ahol a szilveszteri előkészületek már javában folytak. Mire felértünk a geodéziai toronyhoz, alig volt már hely a hegytetőn. Rengetegen összejöttünk. Sok pezsgő durrant és csak várakozás után lehetett felmenni a "kilátóba". Jó eső érzés látni, mennyi ember jön ilyenkor fel.

Pontban 12.00-kor egy rövid beszéd, és "Boldog Új Esztendőt" köszöntés után indultunk le Hosszúheténybe, ahol még egy rövid pincetúra is várt ránk. Kár lett volna otthon maradni!

 Nagy Balázs

Koccintottunk a Tubesen (is)!

Amit egy december végi mecseki túrán csak legszebb álmainkban remélhetünk: kelle­mes hőmérséklet, ragyogó kék ég, napsütés, havas lejtők, remek társaság, jó hangulat és persze a Mecsek, olykor kicsit jégpáncélos, olykor hókásás, olykor avarral borított turistautak, a napfényben csillogó hókristályok, a távolba látás lehetősége a kilátókról. Ezek a legfontosabb gondolatok, amelyekkel felidézhető a december 31-i, évbúcsúz­tató túránk. Nincs ember, aki megbánta volna csoportunkban, hogy nem maradt otthon.

A Mandulásból a Misinára kapaszkodtunk fel először, majd végig a "sárga úton". A Kis-Tubesen tartottuk az első - rövid - pihenőt. Letekintve fantasztikus látvány tárult elénk. Távolba nézve élesen, tisztán láttunk mindent: a Szársomlyót, a Tenkes-hegy vonulatát, a Jakab-hegyet. A várost és környékét viszont beborította egy hatalmas, gyönyörű fehér "paplan", amelyből csak az északra futó völgyek felső szakaszai látszottak ki. A Makár-hegy is csak a nyugati és a keleti végeit mutatta innen fentről. Kattogtak a fényképezőgépek, szurkoltunk azért, hogy valami visszajöjjön a megörökített látványból.

34 fős társaságunk a Tubesen búcsúztatta az ó-, és köszöntötte az új esztendőt. A hátizsákokból előkerült pezsgők és a finomnál finomabb pogácsák, sütemények társaságában, közös élményeket idézve, beszélgetve szívesen töltöttük egymással az időt. Örömmel hallgattuk kedves turistatársunk ajándékát, a kürt "szavát" is: a "Viszontlátásra" című darabbal közös szándékunkat, akaratunkat fejezte ki. A kilátóról körbetekintve gyönyörűen, tisztán látszottak az oroszlói dombok, Sásd környéke, Komló, a Hármas-hegy, a Zengő, a Villányi-hegység, a Balázs-hegy, a Pécsi-tó. A "paplan" még mindig beborította a várost, csak az alakja változott egy kicsit a Kis-Tubes óta.

A Himnusz eléneklése után - közkívánatra - elhangzott a Gárdonyi Géza versre költött nóta (Sűrű, sötét erdő…) és a "Csitári hegyek alatt" című népdal is, aztán, hogy az esti programokra tényleg hazaérjünk, leindultunk a hegyről.

Lapisnál néhányan visszafordultak a Mandulás felé, a többség pedig - még a Sós-hegyi kilátóról is körbetekintve - Remeterét és Szentkút érintésével (útközben a lónyelvű csodabogyók gyönyörű példányait is megcsodálva) ért le Ürögbe. Néhányan még ezután is együtt maradtunk rövid időre, betértünk Teca mamához. Vele is beszélgettünk a tervekről, s a forralt bor, sör (kinek mi) mellé köszönettel elfogadtuk a "ház ajándékát", a frissen sült, finom, hájas ropogóst.

A buszmegálló felé ballagva rögzítettük: most már egészen biztos, hogy a december 31-i túra hagyományos programja lesz szövetségünknek, hisz az ideit is "közkívánatra" szerveztük meg - örömmel.

Tóth Klára

 

 

 

Téli túra Orfű környékén

Téli túrára hívunk minden érdeklődőt 2012. január 8-án, vasárnap, akik közelebbről szeretnék megismerni az Orfű környéki falvakat és természeti értékeit egy "kiadós séta" alkalmával. A túrát az Orfűi Turisztikai Egyesület és a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség közösen rendezi.

Orfű, Abaliget, Husztót és Kovácsszénája: az orfűi völgy települései egyedi hangula­tukkal várják az erre kirándulókat! Az Orfűi Turisztikai Egyesület ennek a négy településnek a turisztikai kínálatát, szolgáltatóit fogja össze. Járja be velünk ezt a gyönyörű vidéket! Csendes falusias környezet, öreg templomtornyok, erdős domboldalak, barlangok, források, patakok, tavak: fedezze fel körtúránkon vidékünk legkülönbözőbb értékeit, természeti kincseit! Ezt a térséget igazi turisztikai célterületté, desztinációvá az teszi, hogy egyedi vonzerőivel - mint az orfűi tavak, a Nyugat-Mecsek karsztos formavilága, az Abaligeti-barlang, a Mecsek Háza barlangi turisztikai központ, gyalogos, lovas és kerékpáros túraútvonalak, Malommúzeum, Aquapark, Aktív Vízturisztikai Központ, Medvehagyma Fesztivál, Fishing on Orfű stb. - az ország minden tájáról vonzza a turistákat. Ezt a térséget az elmúlt ötven évben az ember beavatkozása révén (tórendszer kialakítása) a turisztikai célú fejlesztések formálták ezerarcú, mégis egységes és ismert, kedvelt üdülőterületté, ahol folyamatos a vendégforgalom és nem ritka a visszatérő vendég.

A túra leírása: találkozás a pécsi távolsági autóbusz pályaudvaron az Orfűre induló busz megállójában 7.20-kor. A gépkocsival érkezőkkel a Tekeresi Lovas panzió bejá­ra­tánál találkozunk. 8.30-kor. A túra útvonala: Tekeres, Lovas panzió - Herman Ottó-tó - Kovácsszénájai-tó - Hári Ház - Husztót, Önkormányzat - Ádám-halála - Aba­liget, Faluház - Korzák - Tekeres, Lovas panzió (távolság: 18 km, szintemelkedés: 250 méter). Az érintett településeken frissítővel és melegedővel várják a túra részt­ve­vőit. A túrára távcsövet, nagyítót érdemes hozni a madarak és kőzetek nézegetéséhez. Visszaérkezés Pécsre 18 órakor.

Baumann József
túravezető

 "MÚLTIDÉZŐ"

HANGYÁS TÖRTÉNETEK AZ ESERNYŐRŐL ÉS EGYNÉHÁNY FÉLREÉRTELMEZETT VOLGÁRÓL

 

Még a kétezredik naptári év fordulóján történt meg az alábbi eset velünk. Határon túli gyermekek ismerkedtek a megye nevezetességeivel a millenniumi év alkalmából.

Mi egy szűk szakmai stábbal Mohács felé tartottunk barátom mikrobuszával, hogy előkészítsük a gyerekek ottani programját. Velünk utazott - többek között - Essig Klára, az egyébként köztudottan szórakozott kolozsvári művésztanár is. Ott ült a gépkocsivezető mögötti ülésen. Kint hideg eső esett. Bár június volt, az autóbuszban fűteni kellett. A sofőr légfrissítés céljából résnyire kinyitotta az oldalsó ablakot, amelyen aztán némi permetcseppek is bevágtak az utastérbe.

Néhány perc múlva Klárika látványos fötörészésbe kezdett. Lekapta a csomagtartóból a kofferját, hosszasan matatott benne, majd elővette az esernyőjét. Aztán visszapakolt a kofferbe mindent, azt becsukta és a helyére tette. Végül visszaült ő is a helyére, majd kinyitotta az esernyőjét és annak rendje és módja szerint a nyitott ernyő alól szemlélte tovább az ablak előtt elsuhanó tájat. Mindezt szó nélkül tette, a legnagyobb természetességgel.

Pécsi társaim némi megütközéssel bámulták a fent leírt eseményt.

- Lehet, hogy kissé hangyás?...- hallom a hátam mögül az illetlen megjegyzést. Pedig egy nagy frászt volt az. Igaz, hogy olybá tűnt a dolog, de aki járt már a rendszerváltást követő években Kolozsváron, az teljesen normálisnak találta volna Essig Klára reakcióját.

Mint ahogy mi hárman is így voltunk vele: a kisgazda Hangya, a gépészmérnök Máté és én. Már rögtön a testvérvárosi szerződés megkötése után ott voltunk kapcsolat-építési szándékkal a kincses városban. Emlékszem, 1991. december 20-a körül értünk Kolozsvárra. Valahol a Hóhstátban laktunk, kint a város szélén. Rossz idő volt nagyon. Hol eső, hol meg havas eső formájában kaptuk az égi áldást a nyakunkba. Esett az utcán, esett a tereken, a trolikban és a villamoson is. Na nem ám elírás ez! Mondom, hogy a trolikban és a villamoson is. Én még ilyet nem láttam. Nálunk is vannak rossz állapotban lévő autóbuszok, de hát azért ezekben nem esik bent az utastérben az eső. Nem úgy ott. A troli, amire felszálltunk, mint a rosta lika. Bő lére eresztve kaptuk a mennyezetről nyakunkba az égi áldást. Rajtunk kívül senki sem méltatlankodott. Az utasok fegyelmezetten álltak a helyükön esernyőik alatt. Csak mi álltunk ottan valami elképesztően buta képpel. Olyan képet vághattunk, mint amilyent azon a Mohács felé tartó mikrobuszon a pécsi illetőségű utastársaim.

Amúgy mindhárman azon fáradoztunk, hogy ki-ki valamely kapcsolati lehetőségeket keressen magának. Én magam is ebben ügyködtem. A Szivárvány Gyermekház leendő táborozási lehetőségeit tártam fel: Kolzsváron, Torockón, Szovátán és a kalotaszegi Tordaszentlászlón. A következő esztendőben már be is laktuk Tordaszentlászlón a falusi turizmus szálláshelyeit. Elsőként, mi innen Pécsről. Ez olyan nagy eseménynek számított akkor, hogy az Új Dunántúli Napló valamely 1992-es száma beszámolt róla.

Látogatás a hegyi pásztoroknál

Erdélyi falusi turizmus

Baranyaiak tordaszentlászlói üdülése

…Hogy egyre több vendéget fogadhassanak, Erdélyben is éledezőben a falusi turizmus. A Kolozsvártól tizenegynéhány kilométerre lévő Tordaszentlászlón pár héttel ezelőtt volt ennek a turistacsalogató formának a nyitánya. Elsőként Baranya megyei csoportot fogadtak. A vendéglátók kürtőskaláccsal, köménypálinkával és köménylikőrrel fogadták az érkezőket. A falusi turizmusba azok kapcsolódtak be, akik fürdőszobával és más komfortfeltételekkel tudják fogadni a vendégeket. Az étkeztetést a vállalkozó kedvű helyi vendéglős oldotta meg. Fillérekért biztosított pazar ebédet és vacsorát.

Az üdülés során a baranyaiak eljutottak Szovátára is. Ellátogattak a hegyi­pász­to­rok­hoz, megkóstolhatták az esztenákon készült sajtot, zsendicét….

Szóval rossz idő ide, rossz idő oda, jártuk a környéket, élveztük a helyiek vendég­sze­re­tetét. A környékre a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete szervezte a látogatásokat. Farkas Zoltán vitt el bennünket mindenfelé. Így jutottunk el Szovátára, Tordaszent­lászlóra és egy aranyosszéki falucskába is. Hogy ez a falucska Csegez volt-e, vagy Várfalva, azt én már nem tudom, de nem is igen érdekes. Annál inkább az ott történtek maradtak emlékezetesek. Először is kegyetlen hideg volt. Vad szelek hordták a mí­nu­szokat le a Székelykő tetejéről egyenesen a nyakunkba. - Ilyen időben a kutya sem bújik elő a vackából - gondolták a helyiek, és tartották is magukat ehhez. Az unitárius templomban mindösszesen hárman vártak bennünket egy fűrészporos kályhát támogatva: a lelkész és két parasztember.

- Mi hagymát és pityókát termelünk - adták elő mondandójukat.

- Az jó - nyugtázta a baranyai kisgazdák elnöke. Ezzel a tanácskozás be is fejeződött. Mentünk a lelkész házba uzsonnázni. Máté, Hangya és Farkas Zoli hamar felengedtek a jóféle kisüstitől. Én nem ihattam, mert vezettem, hát a lelkészné őszinte szeretetéből áradó melegséget gyűjtöttem be magamnak. Ott hímezett az asztaltól félrehúzódva, éppen úgy, ahogyan édesanyám szokott. Hímzés közben néha bele-belekapcsolódott a beszélgetésbe is. Szelíd hangon, szerényen. Uzsonna után aztán elköszöntünk a háziaktól, indultunk volna vissza Kolozsvárra.

- Mire lenne szükségük? Mit hozzak maguknak, ha legközelebb erre járunk? - kérdezte meg Hangya Antal még búcsúzásképpen az illendőség kedvéért, bár tudta, hogy ide ebben a jó életben nem fog már visszatérni.

- Ó, köszönjük, nincs semmire sem szükségünk - mondta a lelkész.

Mert önérzetes ember volt, és ő is tudta azt, amit mi. És ekkor szólalt meg az asszony. A lelkészné.

- De igen. Hozzon nekem, kérem Volgát.

Megjegyzem, hogy a kérés nem is volt olyan meglepő. Abban az időben cserélte le a Posta a személygépkocsi-parkját. A keleti autókat nyugatiakra. Így aztán a lendületbe jött szolidaritási mozgalom révén jó néhány postai jármű jutott el erdélyi közössé­gekhez adományként. A kérés azért csak-csak megállt a levegőben. Mert az illendőség határát súrolta, hogy az asszony beleszólt a férfiak dolgába. A férje ellenében állt elő egy ilyen dologgal.

- Jól van - mondta könnyedén Hangya Antal. Mert ígérni úgy tudott, hogy csak na! Meg ahogy egy vérbeli politikus. De az asszony még folytatta a kérések sorát. - Pirosat - mondta határozott nyíltsággal. - Jól van - nyugtázta ezt is a barátom, de láttam, hogy komor árnyék suhan át az arcán és kidagadnak az erek a homlokán.

- És zöldet is! - toldotta meg az eddigieket még egy bagatellel a lelkészné. Láttam, hogy mindenki megmerevedik. Hangya Anti szája körül az apró rángatózás erős hullámzásba csap át. Azért erőt vett magán valahogy és rekedt hangon bár, de kinyögte megint, hogy: - jól van.

Aztán beültünk az autóba és elindultunk vissza a tordai országút felé.

- Hát, ehhez pofa kell! - hördült fel felindulástól elfúló hangon Hangya Tóni, amikor magunkra maradtunk. - Nem elég, hogy egy autót kér ez a nő, hanem kiköti, hogy milyent. Hogy Volgát! Aztán meg a színét is előírja nekem. Meg még egy zöldet is kér. Ha még maradunk kicsit, egy egész flottát iderendelt volna. Na, ide sem jövök többé! -tette még hozzá teljes meggyőződéssel.

- Milyen autókról beszélsz? - kérdeztem vissza. - Ez a szegény asszony nem autókat kért, hanem fonalat. Volga fonalat. Tudod, amivel a hímzést csinálta. Mindössze két doboznyit. Egy pirosat, meg egy zöldet.

- Igen? - kérdezett vissza a Tóni. Láttam, hogy a szeme egészen elkerekedett a cso­dál­ko­zástól.

- Nem baj! - Akkor sem jövök ide többé soha - zárta le a vitát az én pártelnök ba­rá­tom egész estét betöltő sértődöttsége mögé bújva. Na! Erre az esetre illik igazán a latin mondás: "nomen est omen". És így lettünk egy igazi "hangyás" történettel gaz­da­gab­bak mi is mindannyian.

Varga Ferenc

 

  
HÍREK

  • Helyesbítés: a Mecsek Híradó 2011. decemberi számában nyomtatásban megjelent rendezvénynaptárban a Túravezetők Klubja szervezőjének, Scheitler Adriennek az e-mail címe tévesen jelent meg. A cím helyesen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..
  • "Téli Mecsek" teljesítménytúra - új néven: a Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület a hagyományos téli teljesítménytúrát új néven és távokkal rendezi meg. A túra új elnevezése: "Télies Mecsek", távok:35 és 16 km. A túrához egy rövid, 10 km-es táv is kapcsolódik,"Hó-PITE"néven. A túrákat január 14-én, szombaton rendezik meg (a nyomtatott rendezvénynaptárunkban tévesen jelent meg a dátum). További részleteket lásd a "Rendezvények" rovatban.
  • "Örökségünk" - délutáni diskurzus. A komlói Hétdomb Természetbarát Egye­sület közleménye: mivel a komlói múzeum ezentúl nem tud helyet adni az Örök­ségünk sorozatnak, ezért azt új helyen és időpontokban rendezik meg, minden hónap 3. péntekjén 17 órakor a Közösségek Házában (Komló, 48-as tér 1.). Június, július, augusztus szünet. Az ünnep miatt a rendezvény márciusban 23-án lesz megtartva, egy  kirándulás miatt pedig szeptemberben 28-án.
  • Természetjárók elismerése: szövetségünk elnöksége a 2012. évi közgyűlésen (február 11-én) ismét szeretné megköszönni az aktív természetjárók munkáját. Kérjük az egyesületeket, szakosztályokat, hogy az elismerésekre a javaslataikat - rövid indoklással - 2011. január 17-ig juttassák el Tóth Klára elnöknek e-mailben (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vagy személyesen a szövetségben.
  • Beszámolók a 2011. évről: a Mecsek Híradóban ismét megjelentetjük azon egyesületeknek, szakosztályoknak a beszámolóit az éves tevékenységükről, amelyek ezt kérik, illetve eljuttatják hozzánk a februári lapzártáig.

Rendezvények

¨   január 14, szombat: "Télies Mecsek 35, 16, Hó-PITE 10" teljesítménytúrák. R.: Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület. Rajt: Pécs - Éger-völgy, Teca Mama Kis­ven­déglője, 6.30-8.00 (35 km), 8.00-10.00 (16 km), 8.00-11.00 (10 km). Cél ugyan­ott. Nevezési díjak: 700 Ft/fő (35 km), 600 Ft/fő (16, 10 km). A Hó-PITE tú­rán a 6 év alattiak ingyenesen vehetnek részt. Információ: Bota János (tel.: 30/993-8595).

¨   január 20, péntek:"Örökségünk" - délutáni diskurzus. Helyszín: Komló, Közösségek Háza (48-as tér 1.). Időpont: 17 óra. Információ: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437).

¨   január 26, csütörtök: Bronzjelvényes túravezetői tanfolyam. R.: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség. Helyszín: Pécs, Tímár u. 21. Időpont: 17 óra. Információ: Scheitler Adrienn oktatási felelős (tel.: 20/340-4184).

¨   február 7, kedd: Túravezetők Klubja. Középkori templomok Magyarországon - Feketéné Móró Erzsébet vetített képes előadása. Helyszín: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség (Pécs, Tímár u. 21.), időpont: 17 óra. Információ: Scheitler Adrienn (tel.: 20/340-4184).

NYÍLT TÚRÁK

  január 7, szombat: "Baranyai Aurél" emléktúra. Útvonal: Szentkút - Vörös-hegy - Cinke tanya emlékkő - Szuadó-nyereg - volt Petőcz-akna - Abaliget (14 km). Találkozás 9.10-kor a pécsi uránvárosi autóbusz pályaudvar 24-es megállójában Túravezető: Tóth Klára (tel.: 20/527-8913)

  január 8, vasárnap: "Kirándulás a fehér sziklákhoz". Útvonal: Tekeres - Kovácsszénája - Husztót - Abaliget - Tekeres (18 km). Találkozás: 7.15-kor pécsi távolsági autóbusz pályaudvaron az orfűi busznál. Túravezető: Baumann József (tel.: 20/474-7151).

  január 14, szombat: "Remeterét - Gesztenyés". Útvonal: Remeterét - Büdös-kút - Erdei-kereszt - Zsidó-völgy - Kőlyuk - Nagy-Mély-völgy - Petnyák-völgy - Melegmányi-völgy - Tripammer-fa (vagy Fehér-kút) - Hősök tere (vagy Gesztenyés) Táv: 13,5 km. Találkozás: a pécsi távolsági autóbusz pályaudvaron az orfűi buszjáratnál 7.15-kor. Túravezető: Benczes Gábor (tel.: 30/472-3938)

  január 21, szombat: "Hidasról Mecseknádasdra". Útvonal: Hidas - Pásztor-hegy - Puszta-hegy - Magaspuszta - Mecseknádasd (16 km). Találkozás: 7 órakor a pécsi távolsági autóbusz pályaudvaron. Túravezető: Kis Olga (tel.: 30/238-8229)

  január 28, szombat:"Téli túra a Leány-kőhöz". Útvonal: Magyaregregy -Vágyom-völgy - Leánykő - Magyaregregy /egy kicsit másképp/ (10 km). Találkozás: a pécsi távolsági buszpályaudvaron 9 órakor (9.45-kor ér a busz Magyaregregyre, a túravezető ott várja a résztvevőket a "Templom" megállónál) Túravezető: Müller Nándor (tel.: 20/957-5775).

  február 4, szombat:"Komlóról Somogyra". Útvonal: Komló - Mánfa - Koszonya tető - Pécs-Somogy (13 km). Túravezető: Nagy Balázs (tel.: 20/976-5582)

A Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái,

komlói kiindulással

  január 15, vasárnap: "Jégcsap-túra". Útvonal: Zobákpuszta - Hidasi-völgy - Csurgó - Pusztabánya - Zobákpuszta (10 km). Indulás a 7.35-ös mekényesi buszjárattal. Túravezető: Rácz János (tel.: 70/561-5587)

  január 21, szombat: Téli séta a Mecsekpölöskei-tóhoz. Útvonal:   Sikonda - Új-hegy - Mecsekpölöskei-tó - Mecsekfalu - Körtvélyes (8 km). Indulás a 8 órai sikondai buszjárattal. Túravezető: Németh Katalin (tel.: 20/507-0776).

  január 29, vasárnap: "Barangolás a szendergő Püspökszentlászlón". Útvonal: Hosszúhetény - Püspökszentlászló - Zobákpuszta (9 km). Indulás a 8 órai hosszúhetényi buszjárattal. Túravezető: Németh Margit (tel.: 30/508-4419)

DDNPI rendezvények

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság rendez­vé­nyei­ről infor­máció kérhető, és a prog­ra­­mok­­ra előzetes jelent­kezés a 72/518-221, 72/518-222, 30/377-3388, 30/326-9459 tele­fon­­­­szá­­mokon, illetve a kö­vetkező e-mail címeken: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

To­vábbi információk a www.ddnp.hu hon­lapon talál­hatók.

 

 

  január 3, kedd: DDNP Klub. A magyarországi Jane Goodall Intézet bemutatása - Temesi Andrea diavetítéses előadása. Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ; időpont: 17.00 óra. A program ingyenes.

  január 4, szerda:A biológia úttörői - kutatók itthon és a nagyvilágban - Temesi Andrea diavetítéses előadássorozata. Carl von Linné, Charles Darwin, Gregor Mendel. Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ; időpont: 17.00 óra. A program ingyenes.

  január 10, kedd: Öko-szemlélet a mindennapokban 1. - Buchert Eszter beszélgetés­sorozata. A nyitott beszélgetés során a témában jártas meghívott vendégekkel keresünk választ arra, hogy egy kis odafigyeléssel, néhány változtatás­sal hogyan élhetjük környezettudatosabban mindennapjainkat, hogyan tehetjük "zöldebbé" otthonunkat. Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ; időpont: 17.00 óra. A program ingyenes.

  január 14, szombat: "Télen a jégen" - túra. A túrán a befagyott Aranyos-patakon, enyhébb időesetén a patak mentén haladunk. A résztvevők megismerkedhetnek az Aranyos-patak rehabilitációjával, vadnyomokat figyelhetnek meg, valamint szalonnasütésre is lehetőség nyílik. Helyszín: Nagybajom-Sápapuszta; időpont: 10.00 óra. A túra hossza 7 km, időtartama: 3-4 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

  január 16, hétfő: Kis Természetbúvárok Szakköre. Repülőemlőseink, a denevérek. Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ; időpont: 15.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra; részvételi díj: 200 Ft/fő.

  január 28, szombat: Kikerics túra a Szársomlyón. Hazánk területén egyedül a Szársomlyón él a fokozottan védett magyar kikerics. Ezen a napon kivételes alkalom nyílik a szintén fokozottan védett, csak engedéllyel látogatható Szársomlyó földtani, növénytani, állattani és kultúrtörténeti értékeinek megte­kintésére. Maximális csoportlétszám 50 fő, előzetes jelentkezés szükséges! A helyszínről és az időpontról a túra előtt néhány nappal kapnak értesítést a jelentkezők. A túra hossza kb. 5 km; időtartama: 3 óra. Részvételi díj: 700 Ft/fő

  február 4, szombat: Kikerics túra a Szársomlyón. (A részvétel feltételei megegyeznek a január 28-i túrával).

  február 7, kedd: DDNP Klub. Ciprusi barangolások - Laczik Dénes diavetítéses előadása. Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ; időpont: 17.00 óra. A program ingyenes.

Mecsek Híradó. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség in­formációs kiad­ványa. Szer­keszti: Strasser Péter. Megjelenik minden hónap első keddjén (július és augusztus kivételével). A közlésre szánt anya­gokat minden hónap 20-áig kérjük a szö­vetséghez eljuttatni (7621 Pécs, Tímár u. 21.). tel.:72/525-376 (napközben); 72/525-377 (ügyeleti időben). Fax: 72/525-377. Ügyeleti idő: kedd 16-18 óra.              
Internet: http://www.baranyatermeszetbarat.hu/; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.