facebook_page_plugin

2007. április 148. szám

MECSEK HÍRADÓ

148. szám 2007. április

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség

közhasznúsági jelentése a 2006-os évről

1. Számviteli beszámoló

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 653 E Ft, a saját tőke összege 653 E Ft.

2. Kapott költségvetési támogatás és felhasználása

Tárgyévben a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 1.281.000.- Ft költségvetési támogatást kapott pályázat címén a Nemzeti Civil Alapprogram keretén belül és  szakmai támogatás címén a Baranya Megyei Önkormányzattól. Kimutatásban szerepelnek azok a támogatások, melyeket tárgyévben folyósított a költségvetési szerv. A kapott támogatások felhasználásra kerültek, nincs a következő évre áthúzódó felhasználás. A pályázati támogatás a  megállapodás szerint működés költségeire került felhasználásra a támogatás ütemében. A Baranya Megyei Önkormányzat szakmai támogatása és az APEH 1% az alaptevékenységként megjelöl célok megvalósítására került felhasználásra.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Előző évhez képest 143.000 Ft-tal csökkent a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség saját tőkéje. Ezen csökkenés  elsősorban annak köszönhető, hogy a szövetségnél jelentkezett olyan  költség, amely következő évre áthúzódó tételként jelenik meg a gazdálkodásban. Természetesen fontosnak tartjuk, hogy egy közhasznú szervezet ne a felhalmozásért gazdálkodjon, hanem közcélú szolgáltatásai végzésére fordítsa a rendelkezésre szolgáló forrásokat. Vagyongyarapítást csak e szolgáltatások minőségének javítására tegyen!

4. Cél szerinti juttatások

Cél szerinti juttatásban nem részesítette a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség egyik szervezetét sem.

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség vezető tisztségviselői – mint a közhasznú társadalmi szervezet tisztségviselői – juttatásban nem részesültek, tevékenységüket társadalmi munkában végezték. A szövetség maradéktalanul eleget tett minden törvényes előírásnak, és köztartozás nincs.

MÉRLEG

ESZKÖZÖK 

E Ft

Befektetett eszközök

292

Immateriális javak

109

Tárgyi eszközök

183

Forgóeszközök

361

Követelések

60

Pénzeszközök

301

Eszközök összesen

653

   

FORRÁSOK

 

Saját tőke

653

Tőkeváltozás

906

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

-253

Források összesen

653

EREDMÉNY LEVEZETÉS

A TÉTEL MEGNEVEZÉSE

E Ft

Összes közhasznú tevékenység bevétele

1753

Közhasznú célú működésre kapott támogatás helyi önkormányzattól

440

Pályázati úton elnyert támogatás

800

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

381

Tagdíjból származó bevételek

131

Egyéb bevételek

1

Vállalkozási tevékenység bevétele

0

Közhasznú tevékenység költségei

1913

Anyagjellegű ráfordítások

1913

Vállalkozási tevékenység költségei

0

Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredmény

-160

Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredmény

-93

Tárgyévi vállalkozási eredmény

0

Tárgyévi közhasznú eredmény

-253

Értékcsökkenés leírás 

93

APEH által kiutalt 1%

41

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról

Támogatásnyújtó neve

Támogatás

Felhasználás célja

Felhasználás összege

időpontja

összege

tárgyévi

Nemzeti Civil Alapprogram

2006

800.000

Működés

800.000

Baranya Megyei Önkormányzat 

2006

440.000

Szakmai program

440.000

APEH

2006

41.000

Alaptevékenység szerint

41.000

Összesen:

 

1.281.000

Összesen:

1.281.000

6. Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

Szövetségünk megyei közhasznú társadalmi szervezetként, 552 fő (206 ifjúsági, 159 felnőtt és 187 nyugdíjas) létszámmal 30 szervezeti egységgel, szakosztállyal, egyesülettel működött. Tagjaink minden évben eleget tesznek kötelezettségüknek, érvényesítik tagságukat.

Megyei szövetségünk tevékenysége sokrétű, változatos, amely munkát tagságunk és segítőink együttműködésével végezzük. Munkánkat – melynek keretét az alapszabályban foglaltak adták meg – 2006-ban is a természet- és a környezetbarát magatartás és szemlélet szellemében végeztük. A programok szervezése során figyelembe vettük, hogy egyesületeink, csoportjaink, tagjaink, tevékeny részesei legyenek a természeti, környezeti értékeinek megőrzésének, a környezet állapotát javító kezdeményezések felkarolásának. A legjobb egyesületek, csoportok munkáját sokféle formában ismertük el, ösztönözve őket a természet és a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységre. 

A munkát az elnökség szervezi, irányítja és koordinálja.

Tevékenységünk legfontosabb területei: nyílt túrák szervezése, éves program kiadása, teljesítménytúrák szervezése, lebonyolítása, tájékozódási túraversenyek szervezése és lebonyolítása, város- és település-, tájegység-ismereti versenyek szervezése, túramozgalmak szervezése, források felújítása, karbantartása, tisztítása, kulcsosházak működtetése, rendben tartása, a jelzett úthálózat karbantartása, az útjelzések felújítása (Mecsek, Dél-Zselic, Villányi-hegység), természetbarát találkozók szervezése, lebonyolítása, túravezető-képzés, túravezetők klubjának havonkénti megszervezése, kerékpáros túrák szervezése, lebonyolítása, barlangászat segítése, barlangtúrák szervezése vezetővel, Mecsek turistatérkép aktualizálása, lektorálása, versenyeinkhez térképek helyesbítése, javítása, felnőtt és ifjúsági természetjáró csoportok szervezése, Mecsek Híradó rendszeres, havi megjelentetése.

A működést meghatározó, segítő kapcsolatok: Magyar Természetbarát Szövetség, Baranya Megyei Önkormányzat, Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége, Mecseki Erdészeti Zrt., Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, Tolna Megyei Természetbarát Szövetség Somogy Megyei Természetbarát Szövetség, sajtó képviselői: Dunántúli Napló, Pécsi Hírek, Pécsi Hét, Pécsi Rádió, MTV Körzeti Stúdió, Fordan-Zengő Rádió, Remény Rádió.

Tagjaink és – a közhasznúsági minősítésnek megfelelően – a város, a megye polgárai részére nyílt túrákat, teljesítménytúrákat, tájékozódási túraversenyeket, városismereti versenyeket szervezünk és bonyolítunk le egész évben. 

Változatos, sokszínű tevékenységünket sokan – éves szinten 10-15 ezer fő – veszik igénybe. 

Szövetségünk munkáját mindenki társadalmi munkában végzi, elhivatottságból, természet iránti szeretetből. 

Éves tevékenységünk egyik fontos feladata a turista-úthálózat gondozása, újrafestése. A megyében lévő közel 900 km (Mecsek hegység, Villányi-hegység, Dél-Zselic) jelzett turista-úthálózat használható állapotban tartása sok idő- és energiaráfordítást igényel, szintén társadalmi munkában. Munkánkat segítette a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, a Mecseki Erdészeti Zrt. Előbbitől szakmai segítséget kaptunk, utóbbival, mint működési területünk gazdájával napi jó együttműködést alakítottunk ki.

Pécs, 2007. január 15.

Baronek Jenő elnök

ĐŃŇĎĐŃĐŃŇĎĐŃ

Tubes

Hó hull testedre, vacogva rázkódnak a fák,

Puha kristály lepellel telik meg minden ág.

Fehér köveid még fehérebb sapkát húznak,

Csak a havas széle látszik a sok erdei útnak.

S ha tavasz van, rajtad nyílik először sok virág,

Az illatos hunyor, a kankalin s a kék májvirág.

A tavaszi hérics sárga virágját fordítja a napnak,

Jó a meleg, a sziklák közt megbúvó bogaraknak.

Üde zöld tisztásaid, ezer kosbor ékesíti szerte,

A zord telet mindegyik, könnyedén kiheverte.

A gyöngyike harangjai, halkan csilingelnek,

Fáidon színes madarak, harsányan énekelnek.

Nyári melegben a napsugár tüzesen süt le rád,

Északi oldaladon húzódik meg sok őz család.

Tarka virágok százai nyílnak utad szélén szerte,

A tomboló zivatar, őket sorban mind leteperte.

S ha eljön a ködös ősz, hideg szeleket hozva,

Fák tarka levelét a szél szanaszét hordozza.

Riadtan búvik az élet a meleg földhöz bújva,

Így várja a tavaszt türelmesen újra, újra, újra!

Baumann József

HÍREK

Farkas-forrás: kitisztítva és megújulva várja a Patacs közelében a Bika- dombon található forrás a túrázókat. A forráshoz a Pjelzésről a PO jelzés is fel van festve. A munkát Biki Endre végezte.

Vízfő és Lóri között felújításra került a zöld sáv turistajelzés. Ezen az útszakaszon a szakaszos tarvágások miatt az elmúlt évek során többször módosult a turistaút nyomvonala, s a felnövő csemeteerdőkben már nehezen volt követhető, a jelzéseket sem lehetett megfelelően felfesteni. Most Orfű felől érkezve a Pécsi barlangkutatók forrásától déli irányban, a volt barlangkutató ház mögött egyenesen, egy széles földúton indul be a jelzés az erdőbe, és vezet fel a lóri erdészeti úthoz. Vízfőhöz a Pécsi barlangkutatók forrásától egy zöld Ωjelzés vezet be.

A Föld Napján tegyünk egy keveset környezetünk tisztaságáért! A Magyar Közúti Kht. Baranya Megyei Területi Igazgatósága a Föld Napja alkalmából nagy takarítási akciót szervez elsősorban közutak mentén 2007. április 21-én. Ehhez csatlakozik a Mecsek Egyesület Munka Osztálya is és Árpádtetőtől a Körtvélyesi-forrásig az út mentén összeszedjük a szemetet. A segédeszközökről és a szemét elszállításáról a szervezők gondoskodnak. Aki ebben a munkában segítene nekünk, az jelezze a 20/474-7151-es telefonszámon Baumann Józsefnek.

Rendezvények

április 22, vasárnap: „PITE X.” – születésnapi túra a PITE 10 éves fennállása alkalmából. R.: Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület. Rajt: Pécs, Éger-völgy, Teca Mama Kisvendéglője, 7.00-9.00. Cél ugyanott. Táv: 10,5 km. Nevezési díj: min. 10 Ft. Információ: Bota János, (30/993-8595, Kovács István, (30/378-3599.

április 28, szombat: „Kovács Béla emlék- és teljesítménytúra. R.: Szent Orsolya Iskolaközpont, Dombóvár. Távok: 44, 33, 20 és 14 km. Rajt: Pécs, Misinatető, TV torony, 8.15-8.45. Cél: Dombóvár (44 km), Vásárosdombó (33 km), Mecsekpölöske (20 km), Sikonda (14 km). Nevezési díj: valamennyi távon 600 Ft. Információ: Kissné Kelemen Ibolya, Kerényi Zsolt, ( 74/565-135 (napközben).

április 30, hétfő: „Mecsek 50, 30, 15” teljesítménytúrák. R.: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség. Rajt: Zobákpuszta, erdészeti táborozóhely, 6.00-8.00 (50 km), 6.00-9.00 (30 km), 8.00-10.00 (15 km). Cél ugyanott. Nevezési díjak: 600 Ft/fő (50 és 30 km), 500 Ft/fő (15 km). MTSZ, MSTSZ, TTT igazolvánnyal, valamint diákoknak, ill. Magyar Turista Kártyával 100 Ft kedvezmény. Információ: Lakatosné Novotny Sarolta, (72/412-796, Karch Kálmán, (20/520-4215.

NYÍLT TÚRÁK

április 7, szombat: Mandulás – Sós-hegy – Lapis – Tubes – Misina – Tettye (12 km). Találkozás a pécsi főpályaudvar előtt a 34-es autóbusz megállójában 8.50-kor. Túravezető: Pál Krisztina. A túra végén 500 Ft-ért ebédelési lehetőség előzetes jelentkezés esetén.

április 14, szombat: Mecseknádasd – Óbánya – Kisújbánya – Hidasi-völgy – Zobákpuszta (14 km). Találkozás a pécsi távolsági autóbusz pályaudvaron 8.45-kor. Túravezető: Mátyás Elemérné.

április 22, vasárnap: Diósviszló – Drávapalkonya (20 km). Találkozás a pécsi távolsági autóbusz pályaudvaron a 18-as kocsiállásnál 7.30-kor. Túravezető: Romváry Tibor.

április 28, szombat: Éger-völgy – Jakab-hegy – Zsongor-kő – Éger-völgy (12 km). Találkozás az uránvárosi autóbusz pályaudvaron a 24-es autóbusz megállójában 9.10-kor. Túravezető: Marton József. A túra végén ebédelési lehetőség 500 Ft-ért előzetes jelentkezés esetén.

május 1, kedd: Mecseknádasd - Harsányi kereszt – Bátaapáti (15 km). Találkozás Mecseknádasdon a Slossberg vendéglő előtt. (Pécsről 9-órakor indul az autóbusz). Túravezető: Frey István.

május 5, szombat: Hetvehely – Kán – Nagymáté – Szágy (18 km). Találkozás a pécsi főpályaudvar csarnokában 7.00-kor. Túravezető: Lakatosné Novotny Sarolta.

A Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái,
komlói indulással

április 9, hétfő: Máré-csárda – Vár-völgy – Vörösfenyő kulcsosház – Máré-csárda („Locsoló túra”, 11 km). Indulás a 7.35-ös mekényesi buszjárattal. Túravezető: Németh Katalin.

április 15, vasárnap: Hosszú túra: Váralja – Meleg-oldal – Kappenvasszer – Óbánya – Kisújbánya – Pásztor-forrás – Vár-völgy (21 km). Indulás a 6.50-es bonyhádi buszjárattal. Túravezető: Tasnádi János. Rövid túra: Mecseknádasd – Óbánya – Mecseknádasd (11 km). Indulás a 8 órai hosszúhetényi buszjárattal.

május 1, kedd: Majális a Vörösfenyő kulcsosháznál. Indulás a 7.35-ös mekényesi buszjárattal. Túravezetők: Rácz János, Rácz Jánosné

május 6, vasárnap: Pécs, Éger-völgy – Jakab-hegy – Zsongor-kő – volt Petőc-akna – Orfű (18 km). Indulás a 7.30-as pécsi buszjárattal. Túravezető: Horváth Attila.

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub kerékpártúra-ajánlatai

(A túrákról információ kérhető: (20/332–5000; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
internet: http://ptkk.baranya.com)

április 14, szombat: Könnyű kerékpártúra a Malomvölgyi-tóhoz. Útvonal: Pécs – Üszögpuszta – Kozármisleny – Pécsudvard – Malomvölgyi szabadidőpark (21 km).Malomvölgyben a Kemping Klub nyílt napjának megtekintése. Találkozás Pécsett a 48-as téren, 9 órakor.Túravezető: dr. Novotny Iván. A túra végén 500 Ft-ért ebédelési lehetőség előzetes jelentkezés esetén.

április 28, szombat: „Fekete István tanösvény, Nagymáté”. Útvonal: Pécs – Kővágószőlős – Petőcpuszta – Hetvehely – Nagymáté – Hetvehely – Abaliget – Remete-rét – Pécs (83 km). Találkozás 9 órakor Pécsett, a Mecsek Áruház előtt. Túravezető: Eperjesi József.

Mecsek Híradó. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség és a Pécs Városi Természetbarát Szövetség információs kiadványa. Szerkeszti: Strasser Péter. A közlésre szánt anyagokat minden hónap 20-áig kérjük a szövetséghez eljuttatni (7621 Pécs, Apáca u. 2/1). ( 72/525–376 (napközben); 72/525–377 (ügyeleti időben). Fax: 72/525–377. Ügyeleti idő: kedd 16–19 óra.
Internet:
www.baranyatermeszetbarat.hu; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.