facebook_page_plugin

2006. november 143. szám

MECSEK HÍRADÓ

                 

143. szám                                                                            2006. november

 

 

A Csonka Ferenc-forrás szentelése

2006. október 14., szombat, Kisbattyán. A falubelieknek feltűnik a sok idegen érkező gépkocsi, ame­lyek mind a falu vége felé gurulnak. A szokott helyen megállunk és le­par­kol­juk a kocsikat egymás után az út szélére. Gyorsan vállunkra vesszük a hátizsákokat és el­indulunk befelé az Angyal-kúti mellékág irányába. Csodálatos őszi idő van és a környék is varázslatos. A réten nyílik még a nagy bakszakáll, imola, menta, réti peremizs, ka­táng­kóró és mutatóba az örménygyökér. Karókon írást helyezünk el, hogy merre kell menni a forrásszenteléshez. Egyenes az út, csak kisebb lankák lassítják az idősebbek lépteit. A pára még a fűszálakon himbálózik és megérintve őket, cipőnkre hullnak. Elhaladva a koros vadkörtefa mellett már látjuk a vadlest, mellyel szemben van a forrás a kis facsoport alatt. Az elágazásnál leverjük az utolsó információs táblának az oszlopot és elindulunk felfelé egy traktor kereke által letaposott ösvényen.

A nyomokból én már tudom, hogy a sásdi erdészet dolgozói jártak itt és feltehetően padokat ástak le a forrás mellé. Feltevésem néhány lépés után beigazolódik, mert meg­pillan­tom a galagonyabokor alatt az ülőalkalmatosságokat. Még érezni az elfűrészelt fa és a kiásott föld illatát a környéken. A forrásból csordogál a tiszta ivóvíz, a zsákokat lepakolva többen meg is kóstolják.

Egyre többen állunk a forrás környékén és jó hangulatban beszélgetünk és meséljük a forrás építésének történetét. A turisták jófajta kisüsti pálinkával öblítik le torkukat a gyorsan elfogyasztott reggeli után. Egyre jönnek az ifjú és öregcserkészek, a falubeliek, és a plébános úr is feltűnik hosszú reverendájában.

Ivasivka tanár úr siet díszruhában a réten keresztül, és kis türelmet kér, mert az egyik mikro­busz rossz felé ment el egy elágazásnál. Régi ismerősök találkoznak itt, és mesélik el régi táborozásaik emlékét a fiatalabbaknak. Hosszú libasorban feltűnnek a megkerült cserkészek a zöld mezőben, és hamarosan ők is körbeállják a forrást.

Közös ima következik, majd Ivasivka Mátyás cserkésztiszt elmondja a forrás megépíté­sé­nek történetét. Méltatja Csonka Ferenc plébános és cserkészvezető munkásságát, ül­döz­te­té­sét, akiről a forrást elneveztük. Köszönetet mond mindazoknak, akik a forrás meg­épí­té­sé­ben részt vettek, vagy anyagilag támogatták.

Mátyás Imre plébános úr imára szólít, és a természet hatalmas oltáránál imádkozik öreg és fiatal, majd megáldja a forrást. Újabb ima következik, majd a cserkészek Dmitrij Sosz­ta­ko­vics egyik dalát énekelik el magyar feldolgozásban, hangszeres kísérettel.

Véget ér a hivatalos rész és Ivasivka tanár úr kottákat és újságot oszt szét, amelyben a forrás névadójáról és a forrás építőiről esik szó. Közös csoportos fotózás történik, majd a tömeg egy része, 65 fő elindul vissza a falú irányába. Egy tízfős turistacsoport elindul a völgyben lefelé, majd onnan fel a tetőre, hogy jobban megismerjék a környéket.

Baumann József

 

Őszi forrásfelújítások és egyéb munkák

Az ősz kellemes és enyhe időjárását ismét kihasználták a Mecseket szebbíteni akaró természetbarátok. Több forrás megtisztult, megújult, valamint elkészült néhány bevezető út a könnyebb megtalálás érdekében. Több zsák szemét került zsákokba és konténerekbe, pl. Kismélyvölgy, Égervölgy környékéről. A munkát végezték: Baumann József, Biki Endre Gábor és Siklósi Gergő.

Baglyas-forrás: a Hidasi-háton még romjaiban álló Baglyas-kunyhótól vezet a KO jelzés a völgy kezdetén található forrásig. Sajnos a kunyhó már teljesen romos állapotú, a forrás megújulása is a közeljövőben tervezett.

Tőkés-kút: az Ófalutól délre a Meszes-völgy kezdetén található forrás falazatába gránitból készült névtáblát illesztettünk be.

Cigány-kút: az Erdősmecskétől északra a Bukó-völgyben található szép forrás új névtáblával gazdagodott, környezte megtisztult.

Cserfa-forrás: a forrás falazatából a névtábla régóta hiányzott, most pótoltuk.

Cigány-forrás: a Zobákpuszta közelében fakadó forrás falazatát javítottuk meg, a hiányzó névtáblát itt is pótoltuk, környezetét rendeztük.

Bokor-forrás: a forráshoz a ZO jelzést felfestettük, így a Z és Z+ jelzésű úttól kb. 80 m-re megtalálható a forrás.

Tixi-forrás: a forrás homlokfala megerősítést kapott, környezte megtisztult a nem oda való anyagoktól. A valamikor a blokkháztól induló KO jelzés most ismét felfestésre került.

Hidasi-forrás: a kifolyócsöves forrás széthullott építményének eredeti állapotba való helyreállítása megtörtént.

Takanyó-forrás: a forrás törött márványtábláját és kifolyócsövét kicseréltük, valamint az építményt megerősítettük.

Források névtábláin a betűk kifestése: Tixi-forrás, Mihály remete, Szuadó, Laci-forrás, Bagoly-forrás, Fenyves-forrás, Fecske-forrás.

Biki Endre Gábor

IN MEMORIAM

Sáfár József

Ismét gyászol a Baranya megyei turisták népes tábora. 69 éves korában elhunyt Sáfár József, a fáradhatatlan, lelkes túravezető.

Előbb a Pécsi Bőrgyár, majd 1973-tól a Pécsi Tervezők természetjáró szakosztályának tevékeny tagja. Tíz éven keresztül vezette a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség Gyalogtúra Bizottságát, nevéhez fűződik a Kirándul a család túramozgalom elindítása. Hűséges kísérője volt Rockenbauer Pál és Szabados Tamás TV stábjának a Még egy millió lépés felvételeinél. Ezüst­jel­vé­nyes túravezetőként számtalan vidám, tartalmas nyílt túrát vezetett; nehéz háti­zsák­jából mindig előkerült valami meglepetés, felesége  Márta által sütött sok-sok palacsinta, nagy fazék gulyás vagy pörkölt.

Hosszú időn keresztül betegeskedtél, belefáradtál a hosszú vándorlásba. Pihenjél, nyugodjál békében, emléked szeretettel megőrizzük!

Lengyel Zoltánné

 

Megújult a terecsenyi Zrínyi kulcsosház

 

Egyesületünk, a Dél-Zselic Ter­mészet­ba­rát Klub 11 éve kezeli a te­re­csenyi Zrínyi kulcsos turista­házat. Az eltelt évek alatt sokat költöttünk a házra, de az már megérett egy tel­jes felújításra. Immár má­sodik al­ka­lom­mal próbálkoztunk a MOBILITÁS által kiírt pályázaton, ez­­úttal sikerrel: az elnyert pályázati tá­­mo­­gatást önerővel kiegészítve nagy­szabású felújítási munkák tör­téntek ez év őszén. A kulcsosház új külső vakolást kapott, a terméskő falak új fugázást. Új belső bur­ko­latok van­nak az előtérben, a kony­há­ban, a kamrarészben, a szobák egyike is új  tölgyfa sza­lag­par­ketta  burkolást kapott, a másik szoba hajópad­ló­zata is megújult. Kicseréltük a teljes csa­tornázatot, az orom­desz­ká­kat és széldeszkákat, a meg­roskadt feljárati lépcsőt el­bon­tot­tuk, helyére új lépcső épült, kül­téri járólapokkal lebur­kolva. Teljes külső és belső festés zárta a munkákat.

A pályázati programon túl átrakattuk a tetőcserepeket, valamint egy cserépkályha is épül abban a szobában, amelyben eddig vaskályhával lehetett fűteni. Kiegészítésképpen új mo­so­gatót szereltünk fel a konyhában.

További terveinkben - néhány év múlva - szerepel a bútorzat (vaságyak) teljes cseréje. A felújított kulcsosházban 2007. januárjától várjuk a vendégeket.

Strasser Péter

A Tisza és a Bodrog találkozásánál jártunk

 

2006. októberében a Tisza és a Bodrog találkozásánál, a két folyó védelmében, a Nagy-Kopasz-hegy lábánál fekvő Tokaj városában és annak környékén jártunk. A terület már a Rákóczi-szabadságharc idején is meghatározó szerepet játszott a térségben, amelynek jelentősége nem csökkent a későbbiekben sem, mert a település Európa egyik neves városa lett a tokaji bor révén.

A kisváros legkisebb építményei a pincék, amelyek közül leghíresebb a Rákóczi pince. Tokaj ma is a borvidék központja. A szőlőhegyekben a furmint, a hárslevelű és a sárgamuskotály alkotják az ültetvényeket, s a nemes penésszel fedett pincékben érik a tokaji, a királyok bora, a borok királya. A település hagyományai a borkultuszhoz kapcsolódnak, amelyek megjelenési formái évről évre látványosabbak lesznek, és ezáltal a vendégeket is ide csalogatják.

A kisvárosnak több temploma van, amelyek közül a görögkeleti tomplomban rendezett festmény és kerámia kiállítás nyújtott élményt számunkra. Most van felújítás alatt a zsinagóga épülete, ahol konferenciaterem, kiállítások és hangversenyterem várja majd a városba érkezőket. Az utcák, terek - főleg a sétálóutca - tiszták és vendégcsalogatók, különösen a borkínálat tekintetében. A tokaji történelmi borvidék kapta meg 2002-ben az UNESCO világörökségi diplomáját.

Ottlétünk alatt Szerencsen át Boldogkőváraljára, a vár megtekintésére indultunk. A vasút­állomástól jó öt kilométert kellett megtennünk tűző napon, hogy meredeken felka­pasz­­kodhassunk a felújított várhoz. A vár egy 370 m magas andezittufa-tömbön áll. A tatár­járás alatt kezdték el építeni, hogy rajta keresztül tudják biztosítani az észak felé haladó hadi- és kereskedelmi utat. Itt töltötte életének egy részét Dévai Bíró Mátyás, a ma­­gyar Luther, illetve Balassi Bálint költő, akinek Boldogkő várában néhány bordala is szü­­le­tett. A várban több kiállítás is látható: szobrok, ásványok és régi festmények. Gyö­nyörű kilátás nyílik egyik oldalról a Hernád völgyére, a másik oldalról a Zempléni-hegység vonulataira.

Meredek lejtőn ereszkedtünk le a vár lábánál húzódó településre, Boldogkőváraljára. A falu központjában áll a Péchy-Zichy kastély barokk épülete és hat hektáros, egzotikus fafajtákból álló parkja.

A 2004-ben várossá lett Abaújszántón is jártunk, valamint Kossuth Lajos szülőhelyén, Monokon is. Itt az öt szobában berendezett kiállítás a nagy hazafi életútját, munkásságát és külföldi útjait mutatja be. Részben a személyével kapcsolatos írásos anyagok, részben a személyes tárgyai meghatódottságot váltottak ki bennünk. Több, mint 90 évig élt, és ezalatt a haza érdekében erejét meghaladva cselekedett. Amikor Londonba, vagy Amerikába ment, üdvrivalgás fogadta, majd élete végén mint turini remete hunyt el.

Monokról Európa mértani közepére, Tállyára mentünk, ahol egy főnixmadár-szobor jelzi ezen látnivalót. A kalocsai érsek XVI. Gergely pápának 1562-ben tállyai bort ajándé­kozott, amelyről az egyházfő azt mondta: a pápákhoz tállyai (ilyen) bor illik. Tállyán a Moillot kastélyban állandó kiállítás látható, amely részben a Közép-európai Művésztelep alkotóinak munkáit mutatja be, részben pedig Lavotta János zeneszerző, hegedűművész, a XIX. századi magyar verbunkos muzsika egykori mesterének munkásságát idézi fel. Az itteni temetőben lévő sírját is felkerestük.

Tállyán, az evangélikus templomban keresztelték meg Kossuth Lajost, a reformkor és az 1848-49-es szabadságharc vezéralakját, Magyarország kormányzóját.

Túrán során a legnagyobb kihívás a Tokaj városa fölött magasodó, 521 méteres Nagy-Ko­pasz­nak a meghódítása volt. A csúcsra először egy kitaposott meredek oldalban, majd egy nagy szakadékban, végül igen köves terepen vezetett az út. Kapaszkodásunk során a Borostyán tanösvény kihelyezett táblái jelentettek pihenőt, a táblák tanulmányozása során. Innen szép kilátás nyílott felülnézetből a Tisza és a Bodrog találkozására. A hegy tetején lévő TV torony nagy csalódást okozott, mert bemenni nem lehetett, körül volt kerítve. Sehol egy pad, pihenési lehetőség.

Tarcal irányába a szőlők között mintegy hat km megtételével jutottunk le. Tarcalon nem volt sok látnivaló, ezért Tokajba visszatérve a mintegy két km hosszú parti sétányon gyö­nyörködtünk a békés folyók vizében. A két folyó találkozását az Erzsébet-híd szeli át, amelynek keleti oldala már Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Jártunk Rakamazon is, mely a híd keleti oldalán fekszik, valamint két ízben Szerencsen, ahol a csokoládégyárat és a mú­zeumot csak kívülről sikerült megnéznünk. A túránk során szerzett legnagyobb él­mé­nyünk két részre osztható: egyrészt a Tisza és a Bodrog találkozásának látványa, másrészt a Tokaj hegység déli részén elterülő hatalmas, egyenes sorokba szedett szőlőültetvények. Itt Tokajban sok-sok vendéget váró présház van, s a szállásunk is a Szerelmes pincesoron volt. Megkóstoltuk a borok királyát, amellyel igen csínján kell bánni annak erőssége, ma­gas szeszfoka miatt.

Túránk során mintegy 40 kilométert tettünk meg 500 méter szintemelkedéssel. Ki­ma­radt a regéci vár megtekintése, mert lehetetlen volt tömegközlekedési eszközzel meg­kö­ze­lí­teni, gyalog pedig a szállás és Regéc közötti távolság miatt nem volt lehetséges. A fenti hiányos­ságot azonban pótolta a vizek és a hegyek látványa.

dr. Koncz Eszter

 

 

HÍREK

        A Zselic csücskében: a Mindszentgodisai Általános Iskola 2006. október 14-én rendezte meg a természetjáró akadályversenyt általános iskolások számára. Eredmények: 1. Z-SZ-T, Kenderföldi Természetjárók, Komló (Schmidt Z. -Juhász Sz.-Nagy T.); 2. Vipera, Mindszentgodisai Általános Iskola (Baitzi R.-Renye K.-László L.-Kirsch D.); 3. Puma, Mindszentgodisai Általános Iskola (Kolovics R.-Máté P.-Hoffer E.-Suba A.).

        Túravezetők Klubja: december 5-én 17 órakor Kókány Jenő tart vetítést a Mátra hegységről.

        Nyílt túra változás: december 3-án az eredetileg kiadott programtól (Zengő) eltérően más útvonalon vezet a nyílt túra.

        2006. évi természetbarát tagsági érvényesítés: erre az évre szóló tagségi érvényesítő betétlapok és igazolványok november végéig vásárolhatók még a szövetségben Lakatosné Novotny Sarolta titkárnál.

Rendezvények

  november 11, szombat: Pécs Városismereti Verseny. R.: Pécs Városi Ter­mé­szet­barát Szövetség. Rajt 7.30-9.15 között a Szivárvány Gyermekházban (Pécs, Dr. Veress E. u. 6.), általános iskolás, közép­is­ko­lás és felnőtt-családi kategóriákban, 2-4 fős csa­pa­tok­kal. Nevezési díj: 600 Ft/csapat. Információ: Strasser Péter, 72/256-508.

NYÍLT TÚRÁK

        november 11, szombat:Villány - Szársomlyó - Villánykövesd (16 km). Találkozás a pécsi főpályaudvar csarnokában 6.40-kor. Túravezető: Baranyai Rudolf.

        november 18, szombat:Skóciai Szent Margit emléktúra. Útvonal: Pécsvárad - Büdös-kút - Dóri út - Réka vár - Mecseknádasd (15 km). Találkozás Pécsváradon a Kossuth téren 10 órakor (Pécsről az autóbusz 9 órakor indul.). Túravezető: dr. Novotny Iván.

        november 25, szombat:Rockenbauer Pál emléktúra. Útvonal: Hosszúhetény - Püs­pök­szentlászló - Réka kunyhó - Pécsvárad - Zengővárkony - Rockenbauer Pál sírja - Hosszúhetény (18 km). Találkozás a pécsi autóbusz pályaudvaron 8.45-kor. Túra­vezető: Tóth Klára.

        december 3, vasárnap: Mecsekrákos - Nagy-kő-oldal - Lóri kulcsosház - Erdei kereszt - Büdös-kút - Mandulás (16 km). Találkozás a pécsi autóbusz pályaudvaron 9.15-kor. Túravezető: Jancsi Attila.

A Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület programajánlata és nyílt túrái, komlói indulással

  november 12, vasárnap: Skóciai Szent Margit emléktúra. Útvonal: Zobákpuszta - Püs­pökzentlászló - Réka-kunyhó - Skóciai Szent Margit kereszt - Réka-vár - Pusztabánya - Zobákpuszta (25 km). Indulás a 6.50-es bonyhádi buszjárattal. Túravezető: Rácz János.

  november 19, vasárnap: Mecsekjánosi - Pölöskei-tó - Mecsekfalu - Dávidföld (6 km). Indulás a 9 órai mecsekjánosi autóbusszal. Túravezető: Rácz János.

  november 25, szombat: Rockenbauer Pál emléktúra. Útvonal: Hosszúhetény - Ruzsama - Rockenbauer Pál sírja - Hosszúhetény (14 km). Indulás a 8 órai hosszúhetényi busszal. Túravezető: Őri Zsuzsanna.

  december 2-3: Mikulás túra a Vörösfenyő kulcsosházhoz (9 km). Indulás december 2-án, szombaton a 7.35-ös mágocsi buszjárattal. Túravezető: Iván Attila.

  december 10, vasárnap: Hosszúhetény - Bába-kút - Pusztabánya - Betyár-forrás - Hidasi-völgy - Zobákpuszta (10 km). Indulás a 8 órai hosszúhetényi buszjárattal. Túravezető: Rácz János.