facebook_page_plugin

Beszámoló 2021

Beszámoló a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2021. évi működéséről

 

Szövetségünk működése

 

2021-ben szövetségünknek változatlanul 19 tagszervezete volt: BMTSZ Nyugdíjas Szakosztály (Pécs), BMTSZ „Vándorok” Szakosztály, Dél-Zselic Természetbarát Klub (Pécs), Dráva Természetbarát Sport Egyesület (Pécs), Hétdomb Természetbarát Egyesület (Komló), Hosszúhetényi Turista Egyesület, Kenderföldi Természetjárók (Komló), Mecsek Egyesület (Pécs), Mecseki Kóborlók (Pécs), Mediterrán Gyalogló Klub (Pécs), Pécsi Ifjúsági Unió, Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület (PITE), Pécsi Orvos Egészségügyi Sportkör, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor, Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület, Szent Imre Iskolai SK (Siklós), Tenkes Természetbarát Egyesület (Sik­lós), Vándormadár Természetjáró Baráti Kör. A szövetségi tagdíjakat 3 kivétellel valamennyi  tag­szervezet időben rendezte. 

 

A 2021-es évet a koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések közepette kezdtük. A korlátozó intézkedések miatt januártól egészen májusig nem lehetett megtartani a csoportos rendezvényeket, így a február 13-ra tervezett küldöttgyűlést sem. A korlátozó intézkedéseket májusban oldották fel, akkortól a tervezett programokat már meg tudtuk tartani. A küldöttgyűlésre nyári időpontot nem tartottunk megfelelőnek, így végül is szeptember 10-én, szombaton rendeztük meg Zobákpusztán, a Mecsekerdő Zrt. Zobáki Nomád Tábora területén.

 

A küldöttgyűlés a szokásos napirendek szerint zajlott. Az első részben a küldöttek – egyhangúlag – elfogadták a 2020. évi beszámolót és a közhasznúsági jelentést. Ezután a személyi változások bejelentése következett: Tóth Klára helyett – aki már az előző évi küldöttgyűlésen bejelentette, hogy az elnöki feladatot át szeretné adni – a Dráva TSE Schóber Józsefet delegálta az elnökségbe, aki elvállalta az elnöki feladatot. Schóber József személyesen is bemutatkozott a küldötteknek, rajta kívül pedig Both Viktória is, aki a keddi napokon az ügyintézés végzését vállalta a szövetség irodájában.

 

A küldöttgyűlésen – a hagyományoknak megfelelően – elismerések átadására is sor került. Elsőként a 2020. szeptember 19-én Dobogókőn megtartott Természetjárók Napja ünnepségen kitüntetetteket köszöntöttük: Jancsi Attilát (Dráva TSE), aki Aranyjelvényes Túravezető címet vehetett át, Gida Tibort (Dráva TSE), aki a Czárán Gyula Emlékérem kitüntetésben részesült, valamint Romvári Tibort, aki a Természetjárás Fejlesztéséért Ezüst Fokozat kitüntetést kapta. Ezután Tóth Klára ismertette a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség által elismerésben részesítettek névsorát, akik közül a legtöbbnek már átadtuk az elismeréseket az egyesületi közgyűléseken: dr. Hoppa Elvira, Gáll László, Horváthné Solymos Katalin (Hétdomb TE), Farkasné Tomecskó Zsuzsanna, Király Zsuzsanna (Dráva TSE), Konczhidai Éva (Ifjusági Únió Pécs), Nesz Tamás (Szent Imre ISK), Varga Anikó (Tenkes TE). Aranybakancs díjat kapott Pálinkás István, a siklósi Szent Imre ISK vezetője, illetve Kassai József kőfaragó, aki hosszú évek óta térítésmentesen készíti el a Büdös-kúti panteonnál elhelyezett emléktáblákat.

 

Szövetségünk anyagi helyzete az elmúlt év során – az előzőhöz viszonyítva – kedvezőnek mondható. Bevételi forrásaink részben sikeres pályázatokból (NEA - 300.000 Ft, MTSZ – 373.374 Ft), másrészt a zarándokvezetőképző tanfolyam befejezésekor kapott összegből (334.000) állnak össze. Szabadon felhasználható bevételeink a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából (117.403 Ft), valamint a tagszervezetek tagdíjaiból származó összegek voltak. „Feladattal terhelt” bevételek voltak a kiadványok, illetve a jelvényszerző túramozgalmaink kitűzőinek eladásából befolyt összegek. Állandó kiadásaink között a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége éves tagdíja (használhattuk a sportszövetség helyiségeit ügyeleti időnkben, a Természetbarátok Klubja foglalkozásaira, megbeszélésekre stb.), az MTSZ tagdíja, könyvelési díj, részvételi díj tanácskozásokon, találkozókon szerepel, ugyanakkor a szervezett zarándokvezető képző tanfolyam alkalmai, eszközei és vizsgája szintén költségigénylő tényezők voltak. Nem forintosítjuk, de szervezetünk tagjainak, vezetőségének önkéntes munkája, támogatása is komoly súllyal esik latba anyagi helyzetünk stabilizálódása érdekében.

 

2021-ben szövetségünk 125.000 Ft egyszeri, pénzbeli, vissza nem térítendő támogatási igényt nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások pályázatára az év során január 1. – szeptember 30. között felmerülő működési költségek támogatására (bérleti díj, kiadványok nyomdaköltségei, honlap üzemeltetés, könyvelői díj, ajándékok). A szöveges és pénzügyi beszámolót, dokumentációt elfogadták. A támogatási összeg még nem érkezett a számlára.

 

A Városi Civil Alap keretében „Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” 2021 című pályázaton, a VCA-KP-1-2021/3 jelű, eszközbeszerzésre kiírt pályázat keretén belül 3,67 millió Ft értékben nyújtottunk be támogatási igényt. A „Biztonságban a túraösvényen” című projekt tájékozódási képesség fejlesztését szolgáló „e-eszközök” használatát terveztük megtanítani az iskolás korúaknak. Ezáltal a digitális készségnek, jártasságnak a „terepen történő” biztonságos túrázást támogató „tudást” kívántuk átadni a tanulóknak, „kéktúra klubok” létrehozásával. Sajnos forráshiány miatt nem támogatták elképzeléseinket.

 

A 2022. évi NEAG-KP-1-2022 „Társadalmi felelősségvállalás kollégium” pályázatára „Közös túrautakon Baranyában” címmel 350 000 Ft támogatási összegre nyújtottunk be igényt a 2022. április 4. - 2023. március 30. közötti időszak működési támogatására.

 

Az elnökség a szokásos lendülettel, összefogással végezte munkáját. A korlátozások időszakát kivéve megtartottuk keddi ügyeletünket. Az elnöki teendőket nyár végétől Schóber József látta el, és bekapcsolódott a keddi ügyeleti munkákba Both Viktória is, aki fokozatosan vette át a különböző „irodai” feladatokat, valamint a nyílt túrák kiírását Tóth Klárától. Elnökségünk tagjai mellett Scheitler Adrienn, Schmidtné Samu Szilvia, Szabó-Dalecker Ibolya, Baumann József, Jancsi Attila segítette folyamatosan szövetségünk működését, programjait.

 

Az év során munkánkat több szervezet, intézmény is támogatta, illetve együttműködött velünk a programok népszerűsítésében, szervezésében. Kapcsolataink sokszínűsége, gazdagsága nélkül szövetségi szinten és egyesületi, szakosztályi szinten is jóval nehezebben tudnánk megvalósítani elképzeléseinket. Esetenként konkrét segítséget, anyagi támogatást, szakmai együttműködést könyvelhettünk el.

 

Kapcsolatainkat továbbra is fenntartottuk azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, amelyek eddig is segítették munkánkat: Magyar Természetjáró Szövetség, Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Várhalmi Zsolt, Tátrai Bea), Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igazgató, Kulcsár Péter tájegységvezető, Nagy Gábor, Wágner László, Mecsekerdő Zrt. (Ripszám István vezérigazgató, Hohn Miklós, Sajgó Ferenc erdészeti igazgatók, valamint Horváth Péter Brúnó, Vassné Papp Viktória), Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Orfű Község Önkormányzata (Füzyné Kajdi Zita polgármester), Ibafa Község Önkormányzata (Benes László polgármester), Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Dunántúli Napló (Szabó Dániel), Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Dénes Andrea, Pásztor Andrea, Burián István), BIOKOM Kft. (Szilasi Tamás, aki az év folyamán távozott a BIOKOM-tól), Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya és még mások.

 

A szomszéd megyék természetbarát szövetségeivel, azok vezetőivel való kapcsolatunkat is erősen meghatározta a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet. Mozgásterünk leszűkült, kevesebb lehetőség volt együttműködésre. Harmadik éve maradt el a regionális találkozó. Csak a személyes találkozások ritkultak, de tartjuk a kapcsolatot, tudunk a somogyi és tolnai programokról, hirdetjük egymás természetjáró eseményeit. Oktatási ügyekben szoros együttműködésben segítettük az országos feladatokat, túravezetői tanfolyamokat (Jakab Éva – Tolna megye, Tóth Klára – Baranya megye).

 

Szövetségünk a Balokány-ligetért Összefogás tagja. Baumann József folyamatos ellenőrző tevékenységével, kritikus szemléletű jelenlétével, kétkezi munkájával segíti városunk e szép területét, fejlődését. Részt vettünk az augusztus 7-i rendezvényen a park értékes, különleges fáit megismertető pontkereső játékkal, valamint a DDC „Zöld megoldások” című pályázatán nyert pénzből megvalósított kültéri oktató-és játéktér avatásán. Hagyományosan itt tartottuk Müller Nándornak a Bakonyról készült fotóalbuma és túraajánlója bemutatóját is.

 

A BIOKOM Kft.-vel való kapcsolatunk évekre visszamenően jó. Túráink egy nagy része az általuk kezelt parkerdei utakon vezet. Észrevételeink, kéréseink meghallgatásra találnak. Területrendezés, információs táblák, szemétszedés dolgában számíthatunk támogató hozzáállásukra, konkrét kétkezi (gépi) segítségre. Kiemelten Szilasi Tamásnak tartozunk köszönettel ebben az évben is, bár sajnos időközben távozott a cégtől. Bizakodunk abban, hogy a személyi változás nem befolyásolja hátrányosan szövetségünk és a BIOKOM kapcsolatát.

 

Szövetségünk képviseletében Tóth Klára elnök több tanácskozáson, fórumon, ünnepi rendezvényen képviselte a megyei természetbarát közösségeket, valamint a Duna-Dráva Cement Kft. „Zöld gondolat” pályázata zsűrijének tagjaként részt vett – a természet- és környezetvédelem érdekében munkálkodó szervezetek képviselőjeként – a pályázatok elbírálásában, továbbá részt vett az MTSZ Oktatási Bizottsága munkájában.

 

Az év során több országos természetjáró tanácskozáson, eseményen vettünk részt, bár az elmúlt évekhez képest ez csökkenő számot mutat – a vírushelyzet miatt is. Augusztus végén Sopronban, a Dunántúli Természetbarát Vezetők Talál­kozóján Tóth Klára és Schóber József vettek részt szövetségünk képvi­seletében. A Magyar Természetjáró Szövetség Oktatási Bizottság munkájában Tóth Klára vett részt a minden csütörtökön este „online” tartott megbeszéléseken. E munka keretében 2021 októberében egy hétvégét töltöttek az oktatási bizottság tagjai a Mecsekben (Óbánya és Köves-tető térsége), melynek során a túrázás és tanácskozások alkalmából létrejött egy találkozás Ripszám Istvánnal, a Mecsekerdő Zrt. vezérigazgatójával, aki az MTSZ elnökségi tagja, és akivel az MTSZ oktatási feladatairól, a változtatás szükségességéről, irányáról tanácskoztunk.

 

Szeptember 18-án Dobogókőn, a Természetjárók Napja ünnepségén a baranyai természetjárók közül Jancsi Attila (Dráva TSE) részesült kitüntetésben, aki a Természetjárás Fejlesztéséért Ezüst Fokozat érdemérmet vehette át, valamint fennállásának 25. évfordulója alkalmából a Dráva Természetbarát Sport Egyesület Természetjáró Érdemérem kitüntetésben részesült.

 

Szervezetünk sokrétűségét bizonyítják még az egyesületek, szakosztályok egymással, ill. más csoportokkal való kapcsolatai is. Tagszervezeteink mindegyike rendelkezik e-mail címmel, így ez is segítette a kapcsolattartást.

 

Az év során négy alkalommal tartottunk elnökségi ülést. Ezeken értékeltük az előző időszak eseményeit, megterveztük, szerveztük a következő időszak feladatait, aktuális problémákat oldottunk meg. Ezen kívül egy-egy rendezvény megszervezése, sikeres lebonyolítása érdekében több alkalommal tartottunk operatív megbeszéléseket az érintettekkel.

 

 • Médiamegjelenés

A Dunántúli Napló rendszeresen közli túrafelhívásainkat, Szabó Dániel gondozta beküldött anyagainkat. Nyílt túráink kiírása (egy-két kivétellel) megjelent az újságban. Schóber József nyilatkozott a Duna Televízióban a mecseki természetjárás fontos kérdéseiről.

 

Honlapunkat (www.baranyatermeszetbarat.hu) Nagy Balázs szerkesztette, folyamatosan tudósítottunk az aktuális eseményekről, és közöltünk beszámolókat a természetjáró programokról. Az Eseménynaptár rovatot Schmidtné Samu Szilvia gondozta. Köszönjük mindkettőjük munkáját!

 

A Mecsek Híradó – Strasser Péter szerkesztésében – júliust és augusztust kivéve 2021-ben is minden hónap első keddjén megjelent. A Mecsek Híradóban folyama­tosan hírt adtunk az aktuális programokról, eseményekről és a nyílt túrákról. A koronavírus-járvány miatti korlátozások időszaka alatt a programok ugyan elmaradtak, de addig is megjelentek természetjárással kapcsolatos írások. A Mecsek Híradóban közöltünk túraleírásokat, élménybeszá­mo­lókat, több írást, híradást vettünk át az MTSZ, a Turista Magazin, a Mecsekerdő Zrt., a Duna-Dráva Nem­zeti Park Igazgatóság honlapjairól, valamint más hírportáloktól, és ismertettük a Duna-Dráva Nem­zeti Park Igazgatóság programjait. Folytatódott a „Múltidéző” írássorozat is, amelyben visszatekintünk régebbi természetjáró eseményekre, és felidézzük a régi emlékeket, élményeket. Ebbe a rovatba továbbra is szívesen fogadunk írásokat!

 

A Mecsek Híradó megjelenése óta (ebben a formájában közeledünk a háromszázadik számhoz!) arra törekszünk, hogy a kiadvány egyfajta történeti összefoglalását is adja a Baranya megyei természetjáró eseményeknek és természetjáró mozgalomnak, és így az utókor számára is használható forrás legyen.

 

A Mecsek Híradó 2021. évi számaiban a következő szerzőktől adtunk közre írásokat: Biki Endre Gábor, Bota János, Both Viki, Folkmann Judit, Gida Tibor, Háber János, Nagy Balázs, Nagy Gábor, Jancsi Attila, Konfár Tibor, Müller Nándor, Romvári Tibor, Scheitler Adrienn, Strasser Péter, Schóber József, Tóth Judit, Tóth Klára, Völgyi Sándor. Köszönjük írásaikat!

 

 • Kiadványok

2021-ben második kiadásban jelent meg „A Szekszárdi- és a Geresdi-dombság turistakalauza” című könyv Biki Endre Gábor szerkesztésében, dr. Lakatosné Novotny Sarolta lektori munkájával. Tavasszal jelent meg Müller Nándor (Mecsek Egyesület) könyv- és fotóalbum-sorozatának két újabb kiadványa: Barangolások a Bakonyban, illetve Négy évszak a Bakonyban, melyeket könyvbemutatókon ismertetett a szerző. Júliusban jelent meg a Mecsek – Villányi-hegység turistatérkép új kiadása, melynek aktualizálását a baranyai természetjárók is folyamatosan segítik: Arató Csongor, Baumann József, Biki Endre Gábor, Jancsi Attila, Nagy Balázs, Strasser Péter).

 

Események, rendezvények

2021 első felében a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések miatt törölni kellett a tervezett rendezvényeket. A szövetség honlapján, az eseménynaptárban folyamatosan közöltük az aktuális információkat. Májustól viszont már a tervezettek szerint meg tudtuk valósítani programjainkat.

 • Dunántúli megyék természetbarát vezetőinek találkozója

Az augusztus 27-29-e között, ezúttal Sopronban rendezett találkozón a Baranya Megyei Természetbarát Szövetséget Tóth Klára előző, és Schóber József új elnök képviselte.

 • Megemlékezés a Tubesen: szeptember 17-én a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség és a Mecsek Egyesület ünnepi megemlékezést tartott a Tubesen, az új János-kilátó megépülésének 20. évfordulóján. Ez alkalomból a Mecsek Egyesület emléktáblát helyezett el a kilátó falán. A megemlékezésen résztvevők emléklapot és kitűzőt vehettek át a BMTSZ elnökétől.
 • Pécsi Tanuló Város Fesztivál 2021

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség a Baranyai Gasztrorégióért Egyesület partnereként részt vett a 2021. szeptember 23-25-e között megrendezett „Pécsi Tanuló Város Fesztivál 2021” eseménysorozatán. A Széchenyi téri pavilonban kiadványainkról, programjainkról adtunk tájékoztatást az érdeklőknek. Két programot is kínáltunk. „Rejtett kincsek a belvárosban” címmel egy tájékozódási játékra, „Pihenőhelyek, kilátópontok, emlékek a város felett” címmel pedig egy rövid, tematikus túrára hívtuk az érdeklődőket. A feladatokat Nagy Balázs, Strasser Péter és Schóber József állította össze, a Széchenyi téri pavilonban pedig Tóth Klára, Both Viktória, Madarászné Körmendi Ilona, Rónaky Gizella, Szabó-Dalecker Ibolya „tartotta a frontot”.

 

 • A „Kéktúrázás Napja”: a Magyar Természetjáró Szövetség október 9-re hirdette meg a Kéktúrázás Napja programot, mely ezúttal már az egész Országos Kékkör útvonalát érintette. A Baranya megyei szakaszokon túravezetőink közül az Abaliget vasútállomás – Büdös-kúti kulcsosház szakaszon Horváth Péter Brúnó és Partos Kálmán, a Büdös-kúti kulcsosház – Zobákpuszta szakaszon Várnainé Meng Hajnalka és Varga Tamás, a Zobákpuszta – Apátvarasd,Vadászcsárda szakaszon pedig dr. Héjjas Péter és Éger Zoltán vezettek túrákat.
 • Nyílt túrák

 

Szövetségünk 2021-re is változatos nyílt túra programot hirdetett meg, sajnos a túrákat az év első felében – a járványügyi korlátozások miatt – nem tudtuk megtartani. Az első nyílt túrát május 29-én tartottuk (Írisz túra – Tollas Tibor), és attól kezdve összesen 31 túra megrendezésére került sor. Azoknak a túravezetőknek, akik meg tudták tartani a túrákat, köszönjük a felkészülést és a vezetést: Andrasek Csaba, Becze László, Éger Zoltán, Földes Béla, Gida Tibor, Ignátkó Imre, Jancsi Attila, Markesz István, Müller Nándor, Nagy Balázs, Őri Zsuzsanna, Scheitler Adrienn, Schóber József, Takács Ferenc, Tollas Tibor, Tóth Klára, Ujságh Zsolt, Várnainé Meng Hajnalka.

 

 • Teljesítménytúrák

2021-ban a járvány miatt csak a teljesítménytúrák egy részét lehetett megrendezni. Ettől függetlenül az egyesületek továbbra is tervezik a teljesítménytúrákat, és a baranyai „kínálat” igen bőséges. A teljesítménytúrák – a részvételi adatok alapján – nagyon népszerűek, és minden korosztály képviselteti magát. A teljesítménytúrákról az aktuális információkat megjelentetjük szövetségünk honlapján az „Eseménynaptár” rovatban, illetve a Mecsek Híradóban is, továbbá a rendező egyesületek megjelentetik a Teljesítménytúrázók Társasága honlapján, ahonnan az érdeklődők tájékozódni tudnak. Köszönjük a rendezést mindegyik egyesületnek!

 

 • Megemlékezés a Baranyai Természetjárók Panteonjánál

 

Több éve már, hogy halottak napja alkalmából megemlékezést tartunk a Büdös-kúti kulcsosház közelé­ben található emlékhelyen. 2021-ben október 29-én délután kerestük fel az emlékhelyet, ahol felidéztük elhunyt túratársaink emlékét, megelevenítve személyüket, a hozzájuk kapcsolódó történeteket. Sajnos 2021-ban is került fel két újabb tábla a panteonra. Köszönjük Baumann Józsefnek az emlékhely gondozását és a névtáblák felhelyezését!

 

 • „Indulj el egy úton…” vetélkedő

A Seregélyesi Baptista Általános Iskola – a Magyar Természetjáró Szövetség támogatásával – folytatta az Országos Kéktúra útvonalára épülő természetjáró - természetismereti vetélkedőt, melyen szövetsé­günkből a komlói Kenderföldi Természetjárók két csapata indult, a 7-8. osztályos kategóriában. A koronavírus-járvány ezt a vetélkedőt is befolyásolta, így a döntőt online formában szervezték meg. Ezúttal a komlói gyerekek nem értek el dobogós helyezést, ettől függetlenül a Kenderföldi Természetjárók a 2021/2022-es tanévben is elindulnak a versenyen. Köszönjük a gyerekeknek a versenyzést és Strasser Péternek a felkészítést!

 

 • „A Hegyek Napja”

 

Szövetségünk 2016 óta szervez túrát a Jakab-hegyre, hogy megemlékezzünk a Hegyek Napjáról (december 11-ét 2003-ban nyilvánította a Hegyek Nemzetközi Napjának az ENSZ, felhívva a figyelmet a hegyvidékek jelentőségére és védelmük fontosságára). 2020-ban a rendezvény a koronavírus-járvány miatt elmaradt, 2021-ben azonban ismét meg tudtuk rendezni. December 12-én, vasárnap (mivel 11-e munkanap volt) vártuk a túrázókat, akik egyéni útvonalakon érkeztek. A találkozás jó hangulatban zajlott, a megjelentek egy totót is kitölthettek, ami Magyarország hegyvidékeiről szólt. A programon 40 túrázó vett részt.

 

 • Jelvényszerző túramozgalmak

A jelvényszerző túramozgalmaink teljesítőinek száma általában alacsony, így volt ez 2021-ben is, de a megyei turisták mellett vannak lelkes, az ország távolabbi vidékeiről érkező természetjárók is, akik e mozgalmak segítségével járják a Mecseket, ismerkednek forrásainkkal, kulcsosházainkkal, kilátóinkkal stb. A teljesítések száma 2020-hoz képest (19 fő) emelkedett ugyan (31 fő), de még így is alacsonynak mondható.

A baranyai jelvényszerző túramozgalmak teljesítőinek száma 2021-ben:

Baranya kilátói: 3

Baranya legszebb templomai: 1

Baranyai várak: 5

Kincses Baranya: 1

Mecsek forrásai: 5

Mecsek turistája: 4

Mecseki barangolások háztól-házig: 2

Mecseki Zöldtúra: 10

A megyei túramozgalmak igazoló füzeteit nagyrészt már honlapunkról töltik le a túrákra indulók, az országos túramozgalmak útvonalainak bejárásához szükséges füzeteket viszont továbbra is vásárolják szövetségünknél.

 

 • Természetjáró minősítések

 

A természetjáró minősítések adminisztrálását, értékelését ez év során is Jancsi Attila végezte. Az elért minősítések száma továbbra is alacsony, 2021-ben mindössze hét baranyai természetjáró ért el valamilyen fokozatot.

Kiváló fokozat: Müller Éva és Simon Attiláné (Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub)

Arany fokozat: Emich András, Emich Kitti (Dél-Zselic TK),

Ezüst fokozat: 2 fő (Dráva TSE: 1, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub: 1),

Bronz fokozat: 1 fő (Dráva TSE).

 

Továbbra is kérjük a szakosztályok/egyesületek vezetőit, hogy amennyiben tagjaik közül valaki elér „érdemes” vagy „kiváló” minősítési fokozatot – melyeket az MTSZ bírál el –, azt jelezzék szövetségünk felé is! Gratulálunk valamennyi, minősítést elért természetjáró társunknak! Jó lenne, ha az egyesületek nagyobb hangsúlyt fektetnének a természetjáró minősítésekre, hiszen az egyes minősítési fokozatok elérése egyfajta „rangot” is jelent a természetjárók körében. Köszönjük azon túratársainknak és az egyesületeiknek, akik természetjáró tevékenységük során a minősítésekkel és az azzal kapcsolatos adminisztrációval is foglalkoznak, hogy ezzel is növelik a természetjárás értékeit.

 

 • Természetbarátok Klubja

A Természetbarátok Klubja 2021-ben is Scheitler Adrienn vezetésével működött. A járványügyi korlátozások miatt az első klubprogramot csak júniusban tudtuk megrendezni, de innen már valamennyi előadásra sor került. Az érdeklődők az alábbi témákban hallhattak-láthattak előadásokat: június 7.: Idegenforgalom – kirándulás – turizmus – sport (Gida Tibor), szeptember 7.: Magyar Camino I. – Budapesttől Lébényig (Ignátkó Imre), szeptember 29.: Egy hét az erdőkért – előadás az Erdők Hete alkalmából (Scheitler Adrienn), október 5.: Magyar Camino I. – Budapesttől Lébényig (Ignátkó Imre), november 2.: Dél-dunántúli Kéktúra, ahogyan a Vargáék csinálták (Varga Jenő), december 7.: Adventi hangulatban – történetek az adventhez és a karácsonyhoz kötődő növényekről, állatokról (Scheitler Adrienn). A Természetbarátok Klubja szokásos év végi záró túrájának – melyet Tóth Klára vezetett – úti célja december 18-án a Gyopár kulcsosház volt.

 

Köszönjük Scheitler Adriennek a programok megszervezését, és az előadóknak a színes, érdekes előadásokat, valamint a programok résztvevőinek a megjelenést.

 

Technikai munkák

 

 • Kulcsosházak

Megyénkben a tagszervezeteink által üzemeltetett kulcsosházak száma mára 5-re csökkent: a Mecsekben a Fehér-kúti kulcsosház (kezeli: POEÜ), a Kardos úti kulcsosház (kezeli: Ifjúsági Unió), a Vörösfenyő kulcsosház (kezeli: Hétdomb TE), a Dél-Zselic területén a Zrínyi kulcsosház (kezeli: Dél-Zselic TK), illetve az Ormánságban a Mailáthpusztai kulcsosház (saját tulajdonú házát kezeli a Dráva TSE). Sok erdei szálláshelyet üzemeltet még a Mecsekerdő Zrt, illetve más kezelők. Kulcsosházaink komoly anyagi gondok mellett üzemelnek, az ilyen kategóriájú és komfortfokozatú „bakancsos” szálláshelyekre egyre kevesebb az igény, és a koronavírus-járvány miatti szüneteltetések tovább csökkentették a vendégforgalmat, s ezzel egyúttal a kulcsosházak fenntartására, felújítására fordítható bevételeket (az esetleges fejlesztésekről ne is beszéljünk). Köszönjük egyesületeink tagjainak önzetlen munkáját, amit a kulcsosházak fenntartása, működtetése érdekében végeznek.

 

 • Turista útjelzések felújítása

2021-ban Baranya megye turistaútjain összesen 115,5 km hosszan újítottunk fel útjelzéseket. A felújítási munkákat a Dél-Zselic Természetbarát Klub, a Dráva Természetbarát Sport Egyesület, a Hosszúhetényi Turista Egyesület (HOTE), a Tenkes Természetbarát Egyesület útjelzésfestői és segítőik, valamint a Baranyai- és a Geresdi-dombság területén Biki Endre Gábor végezték. A jelzésfestés egy része a Magyar Természetjáró Szövetség támogatásával valósult meg.

 

Az útjelzések felújításában részt vettek:

Dráva TSE: Both Viktória, Braun Andrea, Feik Tamás, Gida Tibor, Jancsi Attila, Király Zsuzsanna, Kulcsár Gábor, Nagy Csaba, Romvári Tibor, Sándorné Balogh Emese, Soós Zoltán, Stiksz Zsuzsika, Várnainé Meng Hajnalka, Vass Tibor.

Tenkes TE: Andrasek Csaba, Andrasekné Dávid Erika, Balassa Bálint, Balassa Gyula, Balassa Gyuláné, Balassa Péter, Balog Árpád, Hodics Mária, Juhász László, Juhász Lászlóné, Ujságh Zsolt.

HOTE: Katona Zsanett, Kovács Hajnalka, Takács Ferenc, Takács Judit, Takácsné Király Judit, Ungvári László.

Dél-Zselic TK: Horváth Viktória, Strasser Éva, Strasser Péter.

Baranyai-dombság, Geresdi-dombság területén: Biki Endre Gábor.

Köszönjük valamennyiük munkáját!

 

Útjelzés felújítások 2021-ben:

 

Jelzés

Útvonal

km

Felújítást végezte

 

KÖZÉP-MECSEK

P sáv

Remeterét – Szentkút – Zelágazás (abaligeti műút)

3,0

Dél-Zselic TK

S sáv

Orfű, Z sáv elágazás – Mecsekrákos – Bános – Vágotpuszta

6,2

Dél-Zselic TK

S +

Lapis, Z+ S+ elágazás – Büdös-kút – S+ Zelágazás

4,4

Dél-Zselic TK

S +

Orfű, Camping bejárati út autóbusz-megálló – Tekeres – Herman Ottó-tó – Magyarhertelend, vasúti megálló

9,5

Dél-Zselic TK

Z sáv

Vasas, híd – volt Hársas kulcsosház – Koszonyatető – Bugyogó-forrás – Sugói-rét

8,0

Dráva TSE

K ¢

Pécs-Somogy, autóbusz forduló – K sáv elágazás

3,6

Dráva TSE

S▲

Misina-nyereg, S sáv elágazás – S+ elágazás

1,0

Dél-Zselic TK

K

Rückeri-tó körül (teljes útvonal)

2,0

Dráva TSE

S ¢

Vágoti út (S sáv elágazás) – Lóri út (Z sáv elágazás

1,7

Dél-Zselic TK

Z

Z sáv elágazás – Hármasbükk-forrás

0,1

Dráva TSE

K

Árpádtető, Mecsextrém Park, K sáv elágazás – Árpádtetői-forrás

0,7

Dél-Zselic TK

K

K■ elágazás – Andorlaki-forrás

0,1

Dráva TSE

Z sáv ●

Mecsekpölöske vasúti átjáró – Kisvaszar – Kisbattyán

19,2

HOTE

Összesen:

59,5

 

 

NYUGAT-MECSEK

P sáv

Petőcpuszta – volt IV-es üzem – Z sáv elágazás

3,3

Dél-Zselic TK

P sáv

Volt Szentkúti erdészház (Mecsek Gyöngye vendégház) – Farkas-forrás – Z sáv elágazás

3,4

Dél-Zselic TK

P ●

P sáv elágazás – Pipás-forrás

0,2

Dél-Zselic TK

P ●

P sáv elágazás – Egészség-forrás

0,2

Dél-Zselic TK

Z ●

Éger-tető, Z sáv elágazás – Jakab-hegy

2,6

Dráva TSE

S▲

Orfű, Balázs-hegyi kilátó – S elágazás

0,6

Dél-Zselic TK

Összesen:

10,3

 

 

KELET-MECSEK

K▲

Szentlászlói-völgy, Völgyi rétek – S▲elágazás

1,7

HOTE,

 

Összesen:

1,7

 

 

ORMÁNSÁG

K sáv

Szaporcai-híd – DDNP bemutatóhely

1,7

Dráva TSE

Z sáv

Szaporca – Szaporcai-híd

0,8

Dráva TSE

S sáv

Fekete-víz gát – DDNP bemutatóhely

3,5

Dráva TSE

S sáv

Mailáthi-tó – Kerek-tó

2,4

Dráva TSE

S

Mailáthi-tó – Kerek-tó

2,4

Dráva TSE

K+

Diósviszló – Hegyszentmárton

6,2

Tenkes TE

Összesen

17,0

 

 

VILLÁNYI-HEGYSÉG                    

K sáv

Diósviszló – Tenkes csárda

7,3

Tenkes TE

K +

Palkonya – K sáv elágazás

2,1

Tenkes TE

Összesen

9,4

 

 

BARANYAI-DOMBSÁG

S sáv

Véménd (Ady E. u. buszmegálló) – Palotabozsok (Hunyadi út buszmegálló)

2,3

Biki Endre Gábor

S

Véménd, S sáv elágazás – Ötvályús-forrás

0,5

Biki Endre Gábor

K+

Máriakéménd, Nagy-pincesor, kék elágazás – kék négyzet elágazás (összekötő út) (új út)

0,1

Biki Endre Gábor

K

Máriakéménd, Nagyboldogasszony kegytemplom – Fűrész-kereszt – Lankás-dűlő, Z sáv elágazás

2,0

Biki Endre Gábor

S▲

Liptódpusztai-völgy, S sáv elágazás – Péter-sarok – Kéméndi-tető – KL elágazás

2,3

Biki Endre Gábor

K ¢

Szederkény – Szőlő-hegy – Monyoród – Margaréta-szobor – Máriakéménd, déli pincesor, K+ elágazás (a korábbi turistaút meghosszabbítva, új út)

6,5

Biki Endre Gábor

Összesen

13,7

 

 

GERESDI-DOMBSÁG

S▲

Véménd, körforgalom – Határ-földek – volt Dömörkapu, erdei temető

3,4

Biki Endre Gábor

SL

Ellető-völgy, sárga háromszög elágazás – volt Dömörkapu puszta

0,6

Biki Endre Gábor

Összesen

4,0

 

 

Összesen: 115,5 km

 • Források, emlékhelyek gondozása, egyéb munkák

A Mecsekben a források karbantartását, felújítását, a turista emlékhelyek gondozását 2021-ben is első­sor­ban a Mecsek Egyesület Munka Osztálya végezte – Baumann József vezetésével – a Mecsekerdő Zrt., illetve a BIOKOM Kft. segítségével.

 

Az alábbiakban Baumann József összegzésében ismertetjük a munkákat.

Ez évben is folytattuk a források karbantartását, hogy az időjárás viszontagságai ne rontsák tovább állapotukat. Két forrásfelújításra van engedélyünk: a Hideg-kút és Mohosi-kis-kút felújítására, amit a kitűzött időpontra nem tudtunk elvégezni a pandémia és betegségek miatt. A 2021. évben ismét szép eredményeket értünk el a Mecsek hegység és a Balokány-liget értékeinek megőrzésében. Tájékoztattuk a hírközlő szerveket a Mecsek hegységben végzett munkáinkról.

 

A források karbantartása mellett emlékhelyeket tisztítottunk és tartottunk karban, turista utakat tisztítottunk. A Széchenyi téri időjárásjelző házikó felújítása nem történt meg, ami nagyon időszerű lenne. Havi rendszerességgel takarítjuk a petőczpusztai Mária kápolnát és a harangláb környékét, hetente ellenőrizzük a Dél-dunántúli Pirostúra bélyegzőjének állapotát, mivel rongálás miatt cserélni kellett a gumipárnát. A közeli temetőben az egyetlen még álló síremlék környezetét tisztítjuk. Harmadik alkalommal került megrendezésre a volt település lakóinak találkozója, a Petőczpusztai mise és búcsú a kápolnánál. Ez évben egy zarándokmenet is indult Bakonyáról Petőcpusztára. Elkészült és felszentelésre került egy Mária szobor, amit minden évben zarándokok hoznak fel a misére és búcsúra.

 

A Tótvári cigányság emlékoszlopára új fotót helyeztünk el saválló lemezen. A Magyarok kunyhója emlékhelyet negyedévente ellenőrizzük és takarítjuk a lehullott ágaktól, levelektől. Szükség szerint az emlékoszlopra új nemzeti színű szalagot kötünk. A Magyarok kunyhójánál lévő emlékoszlopot újrafestettük favédővel és a talpazat kövezetét megerősítettük. Az emlékoszlopot favédővel átfestettünk és a talpazat repedéseit kijavítottuk. A Darázscsípte katonai emlékhelyet negyedévente takarítjuk, gyomtalanítjuk. A Gubacsos-forrás közelében lévő kutyasírt és a hozzá vezető ösvényt évente kétszer tisztítjuk a benőtt ágaktól, bozóttól. A Madárodú emlékhelynél a Tripammer-fa közelében a bokrok ágait szükség szerint levágjuk. A Tripammer-fa emlékoszlopát favédővel újrafestettük és a lábazathoz zúzottkövet terítettünk a sárfelverődés megszüntetése érdekében. A Balog fája emlékoszlopot favédővel újrafestettük.  A forrásokat jelző fatáblákat és oszlopokat favédővel újrafestettük. Az Ordas tanyánál a padok és asztal csiszolását elvégeztük és favédővel átfestettük. A tetőn fellazult kúpcserepeket habarccsal rögzítettük.

 

Rendszeresen takarítjuk a forrásvédnökökkel a közel 250 kiépített mecseki forrást. A Négybarát-forrásnál a falazat fugáit javítottuk és a homlokfal alatt egy vízfolyást falazással megszüntettünk. A Kőfejtő-kútnál egy vízkitörést sikerült megszüntetni agyag tömítéssel, majd habarcsos falazással. A véméndi Szerb kápolnánál a kápolna takarítása, a forrás betűinek újrafestése történt meg. A véméndi Ötvályús-forrást a Mecsek Egyesület Munka Osztály tervei alapján felújították. A két „boltozatos pincés” forrásfoglalás is a tervek szerint felújításra került.

 

A Büdös-kúti Természetjárók Panteonját rendszeresen takarítjuk, és sajnos egyre gyakrabban építjük be elhunyt túratársaink fekete gránittábláit. Betelt a nagy sziklafal nevekkel, ezért a mellette lévő sziklatömbön helyezzük el a további emléktáblákat. Beépítettük a tubesi János-kilátó toronynál Kovács Szabó János emléktábláját. A „Keresztény vonatkozású emlékhelyeket” túráink során megtisztítjuk az olvasóra rakódott szennyeződéstől, a Nap által fölpenderedett, megsérült műanyag fóliát megjavítjuk ragasztással, és ha szükséges, újra cseréljük. 

 

A Mecsekerdő Zrt. és a Mecsek Egyesület a Lapisi fakeresztet és az Erdei keresztet a korhadások miatt újracserélte. Új saválló táblák lettek elhelyezve a kereszteken. Gyakran ellátogatunk a Balokány-ligetbe, hogy megnézzük a szép környezetet, és a kisebb hibákat a tanösvény táblákon kijavítjuk, fotókat készítünk. A liget forrásait rendszeresen ellenőrizzük és takarítjuk. Az Aranyeső-forrás három tábláját évente újrafestjük a vízkő lerakódása miatt.  A megkopott tanösvény táblákon a feliratos fóliákat újra cseréltük. Elkészült a tószínpad, ami színvonalas rendezvények megtartására ad újabb lehetőséget. A Balokány-ligetről negyedévente fotó összeállítást készítünk és a népszerűsítés céljából feltesszük az internetre. Munkánkkal segítjük a Balokány-liget színvonalas rendezvényeit.

 

A Mecseken nyolc forrástábla betűinek felújítását végeztük el, mert az idők folyamán megkoptak. Megszüntettük a Bokor-forrás sáros előterét, így száraz lábbal lehet forrásvízhez jutni.  A forrás tábláján a megkopott betűket újrafestettük. A Lóri-forrás vízvezetékének évi tisztítását elvégeztük a vas-oxid lerakódástól, a forrástáblát újrafestettük. Az Andorlaki-forrás környezetét megtisztítottuk és a forrástábla betűit újrafestettük. A Kincskereső-forrás környékét kitisztítottuk és a forrás tábláján a betűket újrafestettük. A Barátság-forrás tábláját egy új festékkel újrafestettük, mert gyakran kipergett a régebbi festék a betűkből.

 

Forrásvédnökök tevékenysége: a kilenc éve meghirdetett „Mecseki forrásvédnök” mozgalom tovább folytatta tevékenységét.  A Mecseken 250 kiépített forrás van és ezekből 156 forrást vettünk védnökség alá, de a többi forrást is takarítjuk túráink során. A forrásvédnökök – akik között minden korosztály megtalálható tíz évestől a közel nyolcvan évesig – 2021-ben 570 fotót küldtek az elvégzett munkájukról. A Baranya Megyei SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola tanárai és diákjai ebben az évben is részt vettek a vállalt forrásaiknak alapos megtisztításában: Rigó-kút, Bokor-forrás, Zsolnay-kút.

 

A cserkészmozgalomból is egyre több őrs jelezte, hogy védnökség alá vesznek mecseki forrásokat. Várdai Levente cst. (10) Kerületi Elnök VI. Dél-Dunántúli cserkészkerület. A 10. P.Á.R. "gróf Széchenyi István" cserkészcsapat, munkájukat támogatjuk (Cserkész–forrás, Mecsek-forrás).

 

Munkáinkat segítették: Baumann József, Baumann Józsefné, Balotay Gergely, Csibi Gergelyné (Mária), Füziné Kajdy Zita, Golubics István, Hirth István, Hohn Miklós, Jancsi Attila, Jónás István, Kassai József, Kámi Róbert, Keresztes-Nagy József, Kincses Miklós, Kiss Milán, Láng Ferenc és Zita, Müller János, Nagy Balázs, Ripszám István, Schóber József, Simon Antalné, Simon Csaba, Strasser Péter, Szilasi Tamás, SZC Zsolnay Vilmos Technikum, Temmert Csaba, Temmert Csabáné (Ibolya), Tóth Klára, Tóth Péter, Varga Jenő, Völgyi Sándor. Köszönjük valamennyiük munkáját!

 

Végül megköszönjük valamennyi természetbarát társunknak és külső segítőinknek a munkáját, amivel bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy szövetségünk 2021-as évéről – a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellenére is – ismét tartalmas, sokszínű beszámolót készíthettünk, híven hagyományainkhoz és a baranyai természetjárás országosan is elismert hírnevéhez.

 

Pécs, 2022. január 12.                                                                                          Baranya Megyei Természetbarát Szövetség Elnöksége

 

pénzügyi beszámoló                egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet