facebook_page_plugin

Beszámoló 2019

Beszámoló a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2019. évi működéséről

Szövetségünk működése

2019-ben szövetségünknek 18 tagszervezete volt: Dél-Zselic Természetbarát Klub (Pécs), Dráva Természetbarát Sport Egyesület (Pécs), Hétdomb Természetbarát Egyesület (Komló), Hosszúhetényi Turista Egyesület, Kenderföldi Természetjárók (Komló), Mecsek Egyesület (Pécs), Mecseki Kóborlók (Pécs), Mediterrán Gyalogló Klub (Pécs), BMTSZ Nyugdíjas Szakosztály (Pécs), Pécsi Ifjúsági Unió, Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület (PITE), Pécsi Orvos Egészségügyi Sportkör, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor, BMTSZ „Vándorok” Szakosztály, Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület, Szent Imre Iskolai SK (Siklós), Tenkes Természetbarát Egyesület (Siklós).

Szövetségünk 2019. február 7-én tartotta éves küldöttgyűlését – az előző évekhez hasonlóan – a Balokány-ligetben, a PEPITA Kultúrtérben. 14 tagszervezetünk képviseltette magát összesen 16 mandátummal. A küldöttgyűlésen 38 vendég is részt vett, köztük a Somogy Megyei Természetbarát Szövetség képviseletében Balázs László elnök és Fodor Péter, a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség képviseletében pedig Dománszky Zoltán elnök, Bischof Tamás és Jakab Éva elnökségi tagok. Megtisztelte összejövetelünket Földes Béla is a Pécs Városi Természetbarát Bizottság képviseletében. A küldöttek elfogadták a 2018. évi beszámolót, a pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági mellékletet, valamint a 2019. évi programtervet.

A küldöttgyűlésen – a hagyományoknak megfelelően – elismerések átadására is sor került. Aranybakancs-díjat kapott Andrasek Csaba, a Tenkes Természetbarát Egyesület elnöke. Kimagasló természetjáró, ill. közösségi munkájukért – az egyesületek és az elnökség javaslatai alapján – emlékplakettet kaptak: Hodics Mária (Tenkes TE), Nagy Csaba (Dráva TSE), Rónaky Gizella (Dél-Zselic TK), Schimdtné Samu Szilvia (BMTSZ), Szabó József és Szabó Józsefné (Hétdomb TE), Takács Bálint Tamás (Ifjúsági Unió Pécs).

Szövetségünk anyagi helyzete szempontjából 2019 az utóbbi tíz esztendő legnehezebb éve volt. Sem a NEA pályázaton (480.000 Ft-os megítélt összeggel várólistás), sem az MTSZ által kiírt – rendezvényeket támogató – pályázaton nem nyertünk. Szabadon felhasználható bevételeink a tagszervezetek tagdíjaiból, valamint a támogatóink által felajánlott, a személyi jövedelemadók 1%-ából származó összegek voltak. „Feladattal terhelt” bevételek voltak a jelzésfestő-vezető tanfolyam hallgatóinak befizetései, a kiadványok eladásából származó összegek, a jelvényszerző túramozgalmaink kitűzőiből befolyt összegek, az MTSZ jelzésfestő pályázatán elnyert összeg stb. Szövetségünk műkö­dését így egyes tagszervezeteink vezetőinek, tagjainak önkéntes munkájával, anyagi hozzájárulásával tudtuk biztosítani. Térítésmentesen használhattuk az Ifjúsági Unió által kezelt Kardos úti kulcsosházat, a Balokány-liget PEPITA Közösségi terét, utazhattunk országos értekezletekre a Dél-Zselic Természetbarát Klub költségén stb. Tátrai Bea önkéntesként végezte a szövetség működésével kapcsolatos gazdasági feladatokat az év folyamán. A Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége éves tagdíját be tudtuk fizetni, ugyanígy az MTSZ tagdíjat is. Használhattuk a sportszövetség helyiségeit ügyeleti időnkben, a Természetbarátok Klubja foglalkozásaira, tanfolyami foglalkozásokra stb.

Az elnökség kitartó lendülettel, összefogással dolgozott. Elnökségünk tagjai mellett Scheitler Adrienn, Schmidtné Samu Szilvia, Szabó-Dalecker Ibolya, Baumann József, Jancsi Attila segítette folyamatosan munkánkat.

Az év során munkánkat több szervezet, intézmény is támogatta, illetve együttműködött velünk a programok propagálásában, szervezésében. Kapcsolataink sokszínűsége, gazdagsága nélkül szövetségi szinten és egyesületi, szakosztályi szinten is jóval nehezebben tudnánk megvalósítani elképzeléseinket. Esetenként konkrét segítséget, anyagi támogatást, szakmai együttműködést könyvelhettünk el.

Kapcsolatainkat továbbra is fenntartottuk azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, amelyek eddig is segítették munkánkat: Magyar Természetjáró Szövetség, Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Várhalmi Zsolt, Tátrai Bea), Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igazgató, Kulcsár Péter tájegységvezető, Nagy Gábor, Wágner László, Pallos-Rózsa Anita), Mecsekerdő Zrt. (Keszi László vezérigazgató, Ripszám István termelési vezérigazgató-helyettes, Hohn Miklós, Sajgó Ferenc erdészeti igazgatók, valamint Horváth Péter Brúnó, Kopeczky Tamás), Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Orfű Község Önkormányzata (Füzyné Kajdi Zita polgármester), Ibafa Község Önkormányzata (Benes László polgármester), Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Dunántúli Napló (Mayer András, Szabó Dániel), Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Dénes Andrea, Pásztor Andrea, Burián István, Varga Ágnes), BIOKOM Kft. (Szilasi Tamás), Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya és még mások.

Január közepén egy hét fős csoporttal (Dráva TSE, BMTSZ) részt vettünk a Kishal­mágyon (Románia) megrendezett Közép-európai Természetjárók Találkozóján. Több ország turistáival együtt jártuk a havas erdőket, ismerkedtünk a civilizáció által még nem „modernizált” hegyi falvak világával. Arad megye természetjárói (Zaránd Barangolói Turista Egyesület) szíves vendéglátók voltak, további kapcsolatok reményében szervezték a programokat.

A szomszéd megyék természetbarát szövetségeivel, azok vezetőivel való kapcsolatunkat is befolyásolja a természetjáró szervezetek anyagi helyzete, működési nehézsége. Nem volt 2019-ben regionális turista találkozó. A Tolna Megyei Természetbarát Szövetség technikai és anyagi okok miatt nem tudta megrendezni. Személyes kapcsolataink sokrétűek, eljárunk egymás rendezvényeire, hirdetjük egymás természetjáró programjait.

Szövetségünk a Balokány-ligetért Összefogás tagja. Baumann József folyamatos ellenőrző tevékenységével, kritikus szemléletű jelenlétével, kétkezi munkájával segíti váro­sunk e szép területét, fejlődését.

A BIOKOM Kft.-vel való kapcsolatunk évekre visszamenően kiváló. Túráink egy nagy része az általuk kezelt parkerdei utakon vezet. Észrevételeink, kéréseink meghallgatásra találnak: területrendezés, információs táblák, szemétszedés dolgában számíthatunk támogató hozzáállásukra, konkrét kétkezi (gépi) segítségre. 

Közösségi szolgálatra továbbra is számíthattunk a középiskolásokra, bár a kezdeti lelkesedés olykor csökkenőben van. 2019-ben a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola tanulói voltak leginkább segítségünkre forrástisztító munkájukkal (koordináló az iskola részéről Kámi Róbert), de a Balokány-ligetben és teljesítménytúráinkon is számíthattunk rájuk. Pontőri feladataikat is nagy kedvvel végezték.

„A Mecsek természeti és kulturális örökségének védelme egykor és ma” című projekt a Dél-Pannon Múzeumokért Kiemelkedően Közhasznú Egyesület vezetésével, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Janus Pannonius Múzeum), a Mecsek Egyesület és a Mecsekerdő Zrt. együttműködésével valósult meg. A projektet az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus, az Ökotárs Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány közreműködésével támogatta. Az évtizednél is hosszabb munka ez évben fejeződött be. Szövetségünk részéről Rónaky Gizella túravezető járult hozzá a legnagyobb energiákkal a pályázatban vállalt feladatok megvalósulásához, az 1939-ben megjelent mecseki túrakalauz által leírt túrák bejárásához, a változások felderítéséhez. A túrák közösséget teremtettek, így még az 1959-ben megjelent kalauz túráit is nyomon követték a múzeumi túrázók. A pályázat keretében megvalósult kiállításon 2019 áprilisában Tóth Klára tartott bemutatót a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület tagjainak a Várostörténeti Múzeumban.

Kapcsolataink között számon tarthatjuk még a Kisújbányai Baráti Kör Alapítványt (Derksen Gyöngyi), mely kapcsolat keretében Rónaky Gizella és Tóth Klára több alkalommal is részt vett a baranyai Szent Márton útról készült könyv bemutatóján, közönségtalálkozókon. Tóth Klára túrát vezetett a Pécsi Kulturális Központ Patacsi Művelődési Háza szervezésében a zarándokúton.

Szövetségünk képviseletében Tóth Klára elnök több tanácskozáson, fórumon képviselte a megyei természetbarát közösségeket. A Duna-Dráva Cement Kft. „Zöld gondolat” pályázatának zsűrijében képviselte a természet- és környezetvédelem érdekében munkálkodó szervezeteket a pályázatok elbírálásában.

Az év során több országos természetjáró tanácskozáson, eseményen vettünk részt, bár az elmúlt évekhez képest ez csökkenő számot mutat. Egyrészt anyagi lehetőségeink nem engedték meg az utazási költségek növelését, másrészt a Magyar Természetjáró Szövetség nem adta meg e tanácskozások időpontját a megyei program tervezése előtt. Így fordultak elő ütközések a helyi program és az országos programok között. A Túravezetők és Jelzésfestők Országos Találkozóján (Budapesten) Szabó-Dalecker Ibolya, Tóth Klára és Strasser Péter, a Dunántúli Természetbarát Vezetők Talál­kozóján (Budapesten) pedig Szabó-Dalecker Ibolya és Tóth Klára vettek részt szövetségünk képvi­seletében.

Szeptember 21-én Dobogókőn, a Természetjárók Napja ünnepségén Baumann József (Mecsek Egyesület) az „Aranyjelvényes túravezető” címet vehette át.

Szervezetünk sokrétűségét bizonyítják még az egyesületek, szakosztályok egymással, ill. más csoportokkal való kapcsolatai is. Tagszervezeteink mindegyike rendelkezik e-mail címmel, így ez is segítette a kapcsolattartást.

Az év során négy alkalommal tartottunk elnökségi ülést. Ezeken értékeltük az előző időszak eseményeit, megterveztük, szerveztük a következő időszak feladatait, aktuális problémákat beszéltünk meg. Ezen kívül egy-egy rendezvény megszervezése, sikeres lebonyolítása érdekében több alkalommal tartottunk operatív megbeszéléseket az érintettekkel.

 • Médiamegjelenés

A Dunántúli Napló rendszeresen közli túrafelhívásainkat. K. Mayer András, majd az újságtól való távozása után Szabó Dániel gondozta beküldött anyagainkat, nyílt túráink kiírása (egy-két kivétellel) megjelent az újságban.

Honlapunkat (www.baranyatermeszetbarat.hu) Nagy Balázs szerkesztette; folyamatosan tudósítottunk az aktuális eseményekről, és közöltünk élménybeszámolókat. Az Eseménynaptár rovatot Schmidtné Samu Szilvia szerkesztette. Köszönjük mindkettőjük munkáját!

Honlapunk éves statisztikájában a 2018-as évet felülmúlni nem tudtuk az egész évi megtekintések száma 1,1%-kal kevesebb volt. A honlapunkat rendszeresen napi 150-200 látogató nézi meg.  Legtöbben az eseménynaptárt keresik, ami a 2019. évben is bővült (Papuk túrák). Az elmúlt évben 130 cikk került fel a honlapra (egy évvel korábban 162, és még egy évvel korábban 196!) Ez visszaesés az előző évekhez viszonyítva. Sajnos kevesen vannak azok, akik a honlap lehetőségeit kihasználnák. Továbbra is kérünk – és bátorítunk – mindenkit, hogy természetjáró élményeit, tapasztalatait, a túrázással kapcsolatos friss információit rövidebb, vagy akár hosszabb írásokban ossza meg velünk a honlapunkon!

A Mecsek Híradó – Strasser Péter szerkesztésében – júliust és augusztust kivéve minden hónap első keddjén megjelent nyomtatott formában, és olvasható a honlapunkon is, ill. letölthető onnan. (A honlapunkon visszamenőleg valamennyi Mecsek Híradó megtalálható). A Mecsek Híradóban folyama­tosan hírt adtunk az aktuális programokról, eseményekről és a nyílt túrákról. Közöltük a Mecsek Egyesület és a komlói Hétdomb TE nyílt túra kiírásait is. Megjelentettünk túraleírásokat, élménybeszá­mo­lókat, több írást, híradást vettünk át az MTSZ, a Turista Magazin, a Mecsekerdő Zrt., a Duna–Dráva Nem­zeti Park Igazgatóság honlapjairól, valamint más hírportálokról, és ismertettük a Duna–Dráva Nem­zeti Park Igazgatóság, és – ha időben megkaptuk – a Mecsek­erdő Zrt. természetjáró programjait, továbbá a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség a Mecsek területén szervezett rendezvé­nyeinek kiírásait is.

Továbbra is arra törekszünk, hogy a Mecsek Híradó egyfajta történeti összefoglalását is adja a Baranya megyei természetjáró eseményeknek és természetjáró mozgalomnak, és így az utókor számára is használható forrás legyen.

A Mecsek Híradó 2019. évi számaiba írtak: Baumann József, Biki Endre Gábor, Braun Andrea, Fridrich Ágnes, dr. Gundrum Károly, Herczeg Antal, Jancsi Attila, Karádi Károlyné, Korcz Miklós, Scheitler Adrienn, Strasser Péter, Szabó-Dalecker Ibolya, Tóth Klára, Völgyi Sándor. Köszönjük írásaikat!

 • Kiadványok

A 2016-os kiadás után ismét megjelent dr. Lakatosné Novotny Sarolta lektori munkájával és Biki Endre Gábor szerkesztésében „A Baranyai-dombság turistakalauza” kiadvány. Az új kiadás 20 oldallal lett bővebb az előzőnél, és minden, ami 3 év alatt változott, javításra került benne. Sok új fotóval és ismeretanyaggal is gazdagodott a könyv.

Események, rendezvények

 • Dunántúli megyék természetbarát vezetőinek találkozója

E találkozókat évről évre a dunántúli megyék természetbarát szövetségei – egymást abc sorrendben követve – rendezik évtizedek óta. Az utóbbi években a találkozók rendszeres meghívottja a Budapesti Természetbarát Sportszövetség képviselője. Így adódott, hogy 2019-ben ők vállalták a rendezést, viszonozva az előző évek meghívásait. Budapesten, a Wekerle-telepen lévő általános iskola volt a bázisa a találkozónak A szombati napon a Budai-hegyek értékes, szép pontjaira (Sas-hegy, Pál-völgyi-barlang, Szemlő-hegyi-barlang, Budakeszi arborétum stb.) kirándultak a résztvevők.

A találkozó tapasztalatcserét, tanácskozási lehetőséget is kínált. A megyei szövetségek helyzetében a 2019-es év volt az első, hogy semmiféle támogatásban nem részesültek a megyék az MTSZ részéről. Így a működés alapvető feltételeit sem tudja több megye megteremteni. Elhangzott, hogy az MTSZ vezetősége nem is vesz tudomást arról, hogy a rendszerben működnek megyei szövetségek. Kérésünk az volt (már a májusi küldöttgyűlésen is javasoltuk), hogy az elnökségben most esedékes, az alapszabály módosításával kapcsolatos munka során kerüljön szó erről. Ha az MTSZ vezetősége nem tart igényt a megyei szintű szervezetekre, akkor majd a megyei szövetségek eldöntik, hogy szükség van-e rájuk a megyében. A későbbiek során Asbóth Katalin, aki tagja az országos elnökségnek, ígéretet tett arra, hogy rákérdez az átdolgozó munkában való részvétel lehetőségére. A találkozó egy részén jelen volt Szőke Viktor, valamint Thuróczy Lajos az MTSZ részéről.

 • Nyílt túrák

Szövetségünk 2019-ben is változatos túrákat hirdetett meg a nyílt túrák keretében. Túraprogramunkban szerepeltek a hagyományos emléktúrák mellett hosszabb-rövidebb távú túrák, melyek közül ki-ki kedvére válogathatott. Újdonság volt a „Keresztény vonatkozású erdei emlékhelyek” túramozgalom megjelenése a nyílt túráink között. Az igazoló füzetet a Mecsekerdő Zrt. biztosította a túrázók számára. Az 53 meghirdetett túrából egynek az időpontja változott, kettő az időjárás okozta nehézségek miatt, egy pedig betegség miatt maradt el. Két esetben gondoskodott helyettesítőről a túravezető.

A gondosan megtervezett, megszervezett túrákat 28 túravezető vezette. Az általunk meghirdetett túrákon átlagosan 30 fő vett részt, összességében közel 1700 turista (ebben a számban nincsenek benne az tagszervezeteink által meghirdetett egyesületi nyílt túrák). Honlapunkon sok nyílt túráról jelent meg képes beszámoló, de ennél jóval több volt a Facebook-on felfedezhető képek sokasága. A túráinkon való részvételt erősen befolyásolja az egyre kiszámíthatatlanabb időjárás, valamint az a tény is, hogy – örvendetesen – egyre növekszik az egyesületek, baráti csoportok által meghirdetett nyílt túrák száma, tehát nagyobb a választási lehetőség a hétvégi túraajánlatokból.

Szövetségünk nyílt túráit a következő túravezetők vezették, kiknek munkáját ezúton is megköszönjük: Andrasek Csaba,  Balog Árpád, Baumann József, Baumgärtner Norbert, Becze László, Bíró Gábor, Földes Béla, Fridrich Ágnes,  Gelencsér Gábor, Ignátkó Imre, Jancsi Attila, Keményfi Balázs, Markesz István, Müller Nándor, Nagy Balázs, Németh Katalin, Őri Zsuzsanna, Pál Krisztina, Romvári Tibor, Ruzsinszky András, Scheitler Adrienn, Schóber József, Takács Ferenc, Tóth Klára, Tollas Tibor, Ujságh Zsolt, Varga Norbert, Várnainé Meng Hajnalka.

Több túravezetőnk (Müller Nándor, Schóber József, Becze László, Őri Zsuzsanna, Scheitler Adrienn, Tóth Klára) több (3-4) túrát is vezetett az év folyamán. Új színfolt volt 2019-ben a négy „fotós túra”, Müller Nándor vezetésével. Rendkívül nagy érdeklődés mellett (150 fő) zajlott a „Szentjánosbogarak nyomában” elnevezésű túra, amelyen a természetjárók mellett nagy számban vettek részt városlakó civilek is (megjegyzendő: nem mindenki éjszakai túrához való felszerelésben!).

Tagszervezeteink közül a komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület és a Mecsek Egyesület hirdette meg túráit nyílt túraként a Mecsek Híradóban, gazdagítva ezzel a szövetség nyílt túra programját, más tájegységeket is bekapcsolva a nyílt túrák sorába. Köszönjük az egyesületi nyílt túrák vezetőinek a felkészülést és a túravezetést: Baumgärtner Norbert, Biki Endre Gábor, Bíró Gábor, Becze László, Bóday Miklós, Dukai Róbert, Éger Zoltán, Feketéné Móró Erzsébet, Gáll László, Gayer Éva, dr. Héjjas Péter, Horváth Attila, Kalangya Attila, Keresztes Zsuzsanna, Kilin Sándor, Markesz Gergely, Markesz István, Müller Nándor, M-né Szekeres Katalin, Németh Katalin, Németh Margit, Őri Zsuzsanna, Pál Krisztina, Ruzsinszky András, Sashalmi Lajos, Sashalmi Lajosné, Schóber József, Seregélyes Ildikó, Szabó József, Szabó Józsefné, Treitz Károly, Varga Norbert.

 • Emléktúrák

2019-ben 17 emléktúra került megrendezésre a Mecsekben, emlékezve ezekkel is elődeinkre, akiknek nyomdokain járunk: Baranyai Aurél, Csokonay Sándor, Eperjesi Ernő, Horzsa Sándor, Horvát Adolf Olivér, Kiss György, Kovács Béla, Lafferton Henrik, Molnár István, Jegenyés János, dr. Pataki József, Rockenbauer Pál, Takács Gyula, Sándor János, Skóciai Szent Margit, Szent Borbála Emléktúra, valamint a Jó szerencsét!  Bányász Emléktúra. Az emléktúrákat nyílt túraként hirdettük meg. Köszönjük a túrákat a szervezőknek és a túravezetőknek!

 • Teljesítménytúrák

2019-ben is megrendeztük szokásos teljesítménytúráinkat a Mecsekben, a Villányi-hegységben, a Dél-Zselicben és a Baranyai-dombságban. Tagszervezeteink közül a Dráva TSE, a Dél-Zselic TK, a Hétdomb Természetbarát Egyesület, a Mecsek Egyesület, a Mecseki Kóborlók, a Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület, a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, a Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület, a Szent Imre Katolikus Iskolai Sportkör és a Tenkes TE rendezett teljesítménytúrákat, valamint két túrát a BMTSZ. Ezen kívül több más baranyai és megyén kívüli szervezet is rendezett teljesítménytúrákat a Mecsekben és a Dél-Zselicben (Fekete Bárány Természetjáró Egyesület, Mecseki Mátrix Csoport, Pécs Városi Természetbarát Szövetség, Dombóvári Hangulat Szabadidősport Egyesület, DÖKE, Zöldgömb Sport Klub, Vásárosdombóért Egyesület, Dobogó Természetjáró és Hegymászó Egyesület, Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesület, Vargánya tanya). A rendezők és rendezvények nagy száma azt jelzi, hogy a baranyai tájak továbbra is kedvelt célpontjai a teljesítménytúrázóknak – köszönhetően többek között a karbantartott turistautaknak, a jó turistajelzéseknek, melyekért szövetségünk jelzésfestői sokat dolgoznak.

A teljesítménytúrák engedélyeztetését (erdészet, zöldhatóság) szövetségünk intézte azon tagszervezetek számára, amelyek időben eljuttatták túráik adatait. Valamennyi teljesítménytúra kiírását megjelentettük a Baranya megyei rendezvénynaptárban, a Mecsek Híradóban, és a honlapunkon is, a túrák részletei pedig a Teljesítménytúrázók Társasága honlapján voltak olvashatók. Köszönjük a rendezőknek a teljesítménytúrák megrendezését, és az útjelzésfestők áldozatos munkáját, ami nélkül nehezebb lenne a teljesítménytúrák megrendezése!

 • A Hegyek Napja

December 15-én a Hegyek Napja rendezvénnyel immár negyedik alkalommal kapcsolódott szövet­sé­günk az ENSZ által meghirdetett Hegyek Nemzetközi Napja programhoz. Ezúttal is a Jakab-hegyen vártuk a túrázókat, akik maguk választotta útvonalon jöhettek fel a hegyre, és a túra emlékére emlék­jelvényt kaptak. A résztvevők ez alkalommal egy, a Mecsekről szóló rejtvényt fejthettek meg, a helyes választ adók jutalma a szokásos SPORT szelet volt. A rendezvényen az eddigi legnagyobb számú résztvevő volt.

 • Megemlékezés a Baranyai Természetjárók Panteonjánál

Több éve már, hogy halottak napja alkalmából megemlékezést tartunk a Büdös-kúti kulcsosház közelé­ben található emlékhelyen. 2019-ben október 31-én délután kerestük fel az emlékhelyet, ahol felidéztük elhunyt túratársaink emlékét, megelevenítve személyüket, a hozzájuk kapcsolódó történeteket, erőt merítve abból az örökségből, melyet ránk hagytak. Sajnos 2019-ban is került fel két tábla a panteonra. Köszönjük Baumann Józsefnek az emlékhely gondozását és a névtáblák felhelyezését!

 • „Indulj el egy úton…” vetélkedő

A Seregélyesi Baptista Általános Iskola – a Magyar Természetjáró Szövetség támogatásával – folytatta az Országos Kéktúra útvonalára épülő természetjáró - természetismereti vetélkedőt, melyen szövetsé­günkből a komlói Kenderföldi Természetjárók szakosztály három csapattal indult, és mindhárom csapat bekerült a döntőbe (kategóriájukban az első 10 helyezett közé). A Kenderföldi Természetjárók a 2019/2020-as tanévben is elindultak a versenyen. Köszönjük a gyerekeknek a versenyzést és Strasser Péternek a felkészítést!

 • Jelvényszerző túramozgalmak

A jelvényszerző túramozgalmaink teljesítőinek száma – általában – továbbra is alacsony, de a megyei turisták mellett vannak lelkes, az ország távolabbi vidékeiről érkező természetjárók, akik e mozgalmak keretében járják a Mecseket, ismerkednek forrásainkkal, kulcsosházainkkal, kilátóinkkal stb.

Túramozgalmak bélyegzőhelyei: sajnos, mint hosszú évek óta, a bélyegzőhelyekre kihelyezett matricák („nyalókák”) egyes pontokon hihetetlen mennyiségben fogynak, pótlásuk már-már megoldhatatlan! Ezért pl. a Dél-dunántúli Pirostúra igazolóhelyein 2019-ben – a kéktúrához hasonlóan – bélyegzők kerültek kihelyezésre. A baranyai szakaszon kihelyezett bélyegzők pozitív visszajelzései alapján a POEÜ csapata elkészítette az egész útvonalra (Siófok-Szekszárd) a bélyegzőket és így már Baranyán kívül a másik két megyében is megszűntek a „nyalókák”. A bélyegzők elkészítéséhez való anyag beszerzésében Baumann József túratársunk segített, a POEÜ két tagja (Szőke Zoltán, Nagy Balázs) pedig elkészítette és felszerelte a bélyegzőket. Reményeink szerint sokáig lesznek használhatók, nem úgy, mint a Patacsi-mezőn (a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra útvonalán) a kéktúra-bélyegző, ahol egy év alatt három alkalommal rongálták meg, ill. vitték el  a bélyegzőt. Jelenleg is pótlás alatt van!

A Dél dunántúli Pirostúra útvonalán hosszú évek problémája is megoldódott, Mőcsénybe is (vasútállomás) kikerült egy bélyegző (Nagy Balázs munkája). Ezen kívül elindult egy folyamat a meglévő túramozgalmak „modernizálása” felé: a 2020-as év tervei között szerepel a mozgalmak okostelefonnal való igazolásának módjának kidolgozása.

A baranyai jelvényszerző túramozgalmak teljesítőinek száma az előző években és 2019-ben:

Túramozgalom

A teljesítők száma

A változás iránya az előző évhez viszonyítva

2016

2017

2018

2019

Baranya kilátói

4

1

2

1

Baranya legszebb templomai

3

1

0

1

Baranyai kerékpáros körtúra

0

0

1

0

Baranyai várak

1

0

0

2

Baranyai-dombság turistája

2

0

2

1

Dél-Baranya turistája

0

0

0

0

=

Dél-Zselic turistája

0

1

1

2

A Dunától a Dráváig

10

1

1

=

Kincses Baranya

3

1

0

1

Mecsek forrásai

4

1

2

1

Mecsek turistája

2

2

2

2

Mecseki barangolások háztól házig

1

1

4

2

Mecseki Zöldtúra

11

4+30

21

11

ÖSSZESEN

31

52

36

25

A megyei túramozgalmak igazoló füzeteit a túrákra indulók nagyrészt már letöltik a honlapunkról, az országos nagy útvonalak bejárásához szükséges füzetek iránt viszont a vásárlási kedv még mindig megvan, bár összességében ez is kicsit visszaeső irányt mutat. 2019-ben az alábbiak szerint volt igény az igazolófüzetekre szövetségünknél:

Túramozgalom

Igényelt igazoló füzetek száma

A változás iránya az előző évhez viszonyítva

2016

2017

2018

2019

Országos Kéktúra

30

18

11

11

=

Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra

28

28

19

18

Alföldi Kéktúra

12

7

3

3

=

Közép-dunántúli Pirostúra

3

0

0

1

Dél-dunántúli Pirostúra

9

3

2

1

Túramozgalmak Baranya megyében

2

1

0

0

=

ÖSSZESEN

84

57

35

34

Tagjaink közül egyre többen teljesítenek országos túramozgalmakat – egyet, vagy akár többet is –, ami külön értéket jelent a természetjáró mozgalomban. 2019-ben a következő túramozgalmakat teljesítették:

Országos Kéktúra: Szarka Éva (POEÜ), Nagy Balázs (POEÜ), Ignátkó Imre (Vándorok), Keresztes Ferencné (Mediterrán Gyaloglóklub), Staubach Ferencné (Mediterrán Gyaloglóklub)

Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra: Szarka Éva (POEÜ), Szaksz Gáborné (POEÜ), Szabolcs Ibolya (POEÜ)

Alföldi Kéktúra: Müller Éva (PTKK), Simon Attiláné (PTKK)

Országos Kékkör: Nagy Balázs (POEÜ), Müller Éva (PTKK), Simon Attiláné (PTKK)

Országos Kerékpáros Körtúra: Miklovich József (PTKK)

Gratulálunk a teljesítőknek!

 • Természetjáró minősítések

A természetjáró minősítések adminisztrálását, értékelését ez év során is Jancsi Attila végezte. Az előző évi „mélyponthoz” képest (5 db) 2019-ben örvendetesen nőtt a minősítések száma, a megyei szövetségnél 18 minősítést bíráltunk el.

Az arany fokozatot négyen teljesítették: Szőke Zoltán (POEÜ), Jégl Norbert (Dél-Zselic TK), Kispál Péter (Dél-Zselic TK), Schmidtné Samu Szilvia (Fekete Bárány TE).

Ezüst fokozatot hatan (Dráva TSE: 3, Dél-Zselic TK: 2, Mecsek Egyesület: 1), bronz fokozatot nyolcan (Dráva TSE: 4, Dél-Zselic TK: 4) teljesítettek.

Az országos szövetség által elbírált minősítés: Kühár Zsuzsanna, a Komlói Hétdomb TE túrázója az „érdemes természetjáró” fokozatot teljesítette.

Továbbra is kérjük a szakosztályok/egyesületek vezetőit, hogy amennyiben tagjaik közül valaki elér „érdemes” vagy „kiváló” minősítési fokozatot – melyeket az MTSZ bírál el –, azt jelezzék szövetségünk felé is!

Gratulálunk valamennyi, minősítést elért természetjáró társunknak! Köszönjük túratársainknak és az egyesületüknek, hogy természetjáró tevékenységük során a minősítésekkel, azok adminisztrációjával is foglalkoznak, növelve ezzel is a természetjárás értékeit. 

 • Kerékpáros szakág

A kerékpáros programokat 2019-ben is a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub szervezte. Valamennyi kerékpáros rendezvény nyílt volt, azokon bárki részt vehetett. A rendezvények kiírásai az egyesület internetes honlapján (http://ptkk.blogspot.hu) olvashatók. Sikeres volt a két hagyományos kerékpáros teljesítménytúra: a „2x100 km Baranyában”, illetve a „Mecseki Hegyikerék” MTB túra is.

 • Természetbarátok Klubja

A Természetbarátok Klubja 2019-ben is Scheitler Adrienn vezetésével működött. Az év során érdekes témákban hangoztak el különböző előadások. Január: Kaliforniai séták (Szutor András), február: Különleges sziklák Magyarországon (Kis Olga), március: Kirándulás a Balaton-felvidéken (Pallos-Rózsa Anita), április: Az év madara – a gólyatöcs (Wágner László), május: Országos Kéktúra – a Zempléni-hegység (Nagy Balázs), június: Keresztény emlékhelyek képekben (Baumann József), szeptember: Ahol a zergék járnak. Négy év, négy hét és még egy kicsi a Retyezát hegységben (Ónodi Miklós), október: Egy hét az erdőkért – az Év fája a sajmeggy. Az erdők szerepe a klímaváltozás hatásainak csökkentésében (Scheitler Adrienn), november: Kulcsosházak régen és ma a Mecsekben (Varga Jenő). december: Kolozsvár (Nagy Gábor). December 14-én a klub utolsó programja egy évzáró túra volt, mely a Gubacsos kulcsosházhoz vezetett, ahol hangulatos beszélgetéssel zárták az évet a résztvevők.

A programokon átlagosan 20 fő vett részt, a legtöbben (45 fő) az Év Madara előadáson voltak.

Január

16 fő

Február

20 fő

Március

11 fő

Április

45 fő

Május

12 fő

Június

22 fő

Szeptember

9 fő

Október

17 fő

November

20 fő

December

35 fő

December 14. – év végi záró túra

12 fő

Összesen:

219 fő

Köszönjük Scheitler Adriennek a programok megszervezését, és az előadóknak a színes, érdekes előadásokat, valamint a programok résztvevőinek a lelkesedését, ötleteiket és támogató, pozitív visszajelzéseiket.

 • Képzések

2019-ben útjelzésfestő tanfolyamot szervezett szövetségünk, melyen 18 résztvevő indult. Baranya és Tolna megyéből jelentkeztek, valamint 1 fő Csongrád megyéből. A tanfolyam januárban kezdődött, az elméleti tananyagot a Magyar Természetjáró Szövetség által kiadott szakmai füzetek adták, melyek tartalmazzák az útjelzésfestés alapelveit, szabályait. A résztvevőknek az elméleti felkészüléshez konzultációs lehetőségeket biztosítottunk, valamint tavasszal megszerveztük a kötelező terepi gyakorlatokat. A vizs­gára május 10–11-én került sor: az elméleti vizsga a Balokány-ligeti Pepita Kultúrtér épületében zajlott, míg a gyakorlati vizsgára másnap Éger-völgy és Éger-tető körzetében került sor. 15 fő tett sikeres vizsgát, hárman sajnos – más elfoglaltságuk miatt – nem tudtak megjelenni. Ők az országban 2020-ban rendezendő bármelyik tanfolyam vizsgáján zárhatják a tanfolyamot.

A tanfolyam lebonyolításában (a konzultációk és a gyakorlati képzésben) Jancsi Attila, Nagy Balázs és Strasser Péter, az elméleti vizsga lebonyolításában dr. Lakatosné Novotny Sarolta és Tóth Klára, a gyakorlati vizsga előkészítésében és lebonyolításában pedig Balatonyi László, Baumann József, Butschli Péter (Tolna megye), Jancsi Attila, Nagy Balázs, Kühár Zsuzsanna és Szőke Irén vettek részt. Az MTSZ részéről delegált vizsgaelnök Garadnay Sándor volt. Köszönjük valamennyiüknek a tanfolyam előkészítésében és lebonyolításában végzett munkát!

Technikai munkák

 • Turista útjelzések felújítása

2019-ben Baranya megye turistaútjain összesen 126,1 km hosszan újítottunk fel jelzéseket, ez az előző évihez közelítőleg hasonló mértékű. Ebből 93,8 km felújítása a Magyar Természetjáró Szövetség támogatásával valósult meg. Az útjelzéseket a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség (Mecseki Kóborlók), a Dél-Zselic Természetbarát Klub, a Dráva Természetbarát Sport Egyesület, a Hosszúhetényi Turista Egyesület (HOTE), valamint a Mecsek Egyesület tagjai, és segítőik újították fel.

Az útjelzés felújításokban részt vettek: Baumann József, Biki Endre Gábor, Braun Andrea, Gáspárné Juhász Ibolya, Gida Tibor, Héjjas Péter, Horváth Viktória, Jancsi Attila, Király Zsuzsanna, Kovács Hajnalka, Kulcsár Gábor, Kulcsár Gáborné, Müller János, Nagy Csaba, Romvári Tibor, Soós Zoltán, Stiksz Zsuzsanna, Strasser Éva, Strasser Péter, Szabó-Dalecker Ibolya, Takács Ferenc, Ungvári László. Köszönjük munkájukat!

Útjelzés felújítások 2019-ben:

Felújított jelzés

Felújított útszakasz

km

Felújítást végző szervezet

 

KÖZÉP-MECSEK

 

 

P sáv

Ciframalom – Bikfa-forrás

0,5

Dél-Zselic TK

P sáv

Kis-rét – Kantavári-forrás elágazás

1,2

Dél-Zselic TK

P sáv

Jánosipuszta – Z sáv elágazás

1,1

Dráva TSE

Z sáv

66-os főút, István-aknai elágazás – K sáv elágazás (koszonyai műút)

2,0

Dél-Zselic TK

Z sáv

Koszonyai erdészeti út – Nagy-forrás-völgy – Sugói-rét

2,5

Dél-Zselic TK

P kereszt

Alsógyükés – Lámpás-völgy – Kantavári-forrás – P sáv elágazás

2,4

Dél-Zselic TK

P kereszt

P négyzet elágazás (Rábay-fától északra) – Mánfa, Árpád-kori templom

4,7

Dél-Zselic TK

P háromszög

Lapisi út – Lapis („Bányász út”)

1,9

Dél-Zselic TK

S sáv

Tettye – Dömörkapu

1,6

Dél-Zselic TK

S kereszt

Lapis – Z kereszt elágazás

0,3

Dél-Zselic TK

S kereszt

Jánosipuszta, P sáv elágazás – Szöge-hegy

2,6

Dél-Zselic TK

Z kereszt

Lapis – Remeterét – Lapisi műút, S sáv elágazás

2,8

Dél-Zselic TK

Z kereszt

S sáv elágazás (Misinától északra) – Hideg-kút – Kis-rét – Kantavár

2,2

Dél-Zselic TK

Z kereszt

Hősök tere – Rigó-kút

1,9

Dráva TSE

Z kereszt

Komló, vasútállomás – Gadányi-tó – Jánosipuszta – Z sáv elágazás

5,1

Dráva TSE

Z háromszög

Z kör elágazás – Sós-hegyi kilátó – Z kereszt elágazás

0,5

Dél-Zselic TK

 

NYUGAT-MECSEK

 

 

K kereszt

Babásszerkövek, P háromszög elágazás – K kereszt elágazás

0,2

Dráva TSE

K négyzet

Sás-völgy, Erdő Háza – P kereszt elágazás (új út)

0,2

Dél-Zselic TK

K kör

Abaligeti országút – Zipernovszky-forrás – Orfű, Pécsi-tó

0,7

Dél-Zselic TK

K „rom”

Rózsa-hegy, K sáv elágazás – Cinke-tanya emlékkő – Vörös-hegy, K sáv elágazás

1,4

Dél-Zselic TK

P kereszt

Sás-völgy, P kereszt jelzés meghosszabbítása (P „körtúra” – Sás-völgy)

0,9

Dél-Zselic TK

P kereszt

P négyzet elágazás – P háromszög elágazás, Jubileumi kereszt

0,4

Dráva TSE

P kereszt

P háromszög elágazás – Déli Farkas-forrás

0,1

Dráva TSE

P háromszög

Patacs – Bika-domb – Panoráma út – Babásszerkövek – P négyzet elágazás

6,7

Dráva TSE

P kör

P háromszög elágazás – Árnyas-forrás

0,7

Dráva TSE

S kör

Abaligeti út – Sárkány-kút – Orfű, Pécsi-tó, S kereszt elágazás

1,4

Dél-Zselic TK

Z kereszt

Orfű – abaligeti országút elágazás – Vásáros út – volt IV-es bányaüzem, K sáv elágazás

2,6

Dél-Zselic TK

 

KELET-MECSEK

 

 

K kereszt

Zengővárkony – Pécsvárad (P kereszttel fonódó szakasz)

0,6

HOTE

P sáv

Puszta-hegy – Kappenvasszer (P kereszttel fonódó szakasz)

0,7

HOTE

P kereszt

Zengővárkony, 6-os sz. főút autóbusz megálló – Nagymányok autóbusz-megálló

24,7

HOTE

S sáv

Zengő keleti oldal (P kereszttel fonódó szakasz)

0,5

HOTE

S kereszt

Szederfa – Meleg-oldal (P kereszttel fonódó szakasz)

2,9

HOTE

Z kereszt

Tanya csárda – Dombay-tó – Pécsvárad, református templom – P kereszt elágazás

3,4

BMTSZ

Z kör

Pécsvárad, Z kereszt elágazás – Kisnádasdi-forrás

0,1

BMTSZ

 

DÉL-ZSELIC

 

 

K kereszt

Terecseny, P négyzet elágazás – Nagytótváros

6,3

Dél-Zselic TK

P kereszt

K kereszt elágazás – P négyzet elágazás

0,6

Dél-Zselic TK

S sáv

Szentmártoni tető, K négyzet elágazás – Horváthertelend – Szabás

5,2

Dél-Zselic TK

S négyzet

Négyes út, K négyzet elágazás – Rasztina, S sáv elágazás

1,6

Dél-Zselic TK

 

ORMÁNSÁG

 

 

Z négyzet

Baranyahídvég – Cseri-erdő

1,4

Dráva TSE

 

BARANYAI-DOMBSÁG

 

 

K kör

Máriakéménd, kegytemplom – Templom-forrás

0,3

Mecsek Egyesület

Z sáv

Máriakéménd – Törökvári pihenőhely

2,0

Mecsek Egyesület

S sáv

Somberek – Görcsönydoboka

5,0

Mecsek Egyesület

S kör

Liptód, bolt – Liptódi csorgó

0,2

Mecsek Egyesület

 

GERESDI-DOMBSÁG

 

 

Z sáv

Feked, autóbusz-forduló – Harsányi-kereszt

4,5

Mecsek Egyesület

K „körtúra”

Feked, zöld sáv elágazás – Schmidt-kereszt – Stiller-kereszt– Harsányi-kereszt – Pest-kereszt – Feked, zöld sáv elágazás (teljes útvonal)

9,5

 Mecsek Egyesület

Z „körtúra”

Feked, Z sáv elágazás – Jaschek-kereszt

8,0

Mecsek Egyesület

Összesen: 126,1 km

 

 

 • Források, emlékhelyek gondozása, egyéb munkák a Mecsekben

A Mecsekben a források karbantartását, felújítását, a turista emlékhelyek gondozását 2019-ben is első­sor­ban a Mecsek Egyesület Munka Osztálya végezte – Baumann József vezetésével – a Mecsekerdő Zrt., illetve a BIOKOM Kft. segítségével. Az Óbányai-völgyben pedig – Berki Zoltán térképész kérésére – a Mecsekerdő Zrt., a Hosszúhetényi Önkormányzat, a DDNP, továbbá magán­sze­mé­lyek adományaiból Biki Endre Gábor megszervezte a Ferde-vízesés közelében álló rossz állapotú Arnold-kereszt restaurálását és felújítását. A kereszt megáldására a Mecsek Egyesület Természetjáró Osztálya túrát és kis ünnepséget is szervezett.

Az alábbiakban Baumann József összegzésében ismertetjük a munkákat.

A munkákkal kapcsolatos feladatok tervezése ez évben is az anyagi lehetőségek figyelembevételével készült. Folytattuk a források karbantartását, újjáépítését. Az év folyamán három forrás felújítását végeztük el a tervek szerint: Sziklás-forrás, Pálos-kút, Körtvélyesi-forrás. A Balokány-ligetben lévő Aranyeső-forrás tábláit letisztítottuk és újra­festettük. A Mecseken húsz forrástábla betűinek felújítását végeztük el, mert az idők folyamán megkoptak. A Kalán Miska kútjára új márványtáblát helyeztünk el, melyet Hang Csaba készített. Szomorúságunk is volt: az Apacsok-kútjának szép új gránittábláját valaki levéste és elvitte.

A hét éve meghirdetett „Mecseki forrásvédnök” mozgalom tovább folytatta tevékenységét.  A Mecseken 250 kiépített forrás van, ezekből 156 forrást vettünk védnökség alá, de a többi forrást is takarítjuk túráink során. A forrástisztítók 2019-ben 475 fotót küldtek az elvégzett munkájukról. A forrásvédnökök közt minden korosztály megtalálható, tíz évestől a közel nyolcvan évesig. Köszönjük munkájukat!

A Balokány-liget forrásait is rendszeresen ellenőriztük és takarítottuk. A Széchenyi téri időjárásjelző házikó műszereit ellenőriztük, és elvégeztük a műszerek karbantartását. Havi rendszerességgel takarítottuk a petőcpusztai Mária-kápolnát és a harangláb környékét. A közeli temetőben az egyetlen még álló síremlék környezetét kitisztítottuk és a sírkövet és betűit megújítottuk. A kápolnát és a temető sírkövét a felújítás után a nyár folyamán újraszentelték, a Mecsek Egyesület Munka Osztálya ünnepséget szervezett az eseményre.

A Magyarok kunyhója emlékhelyet és az Éger-völgynél lévő Darázscsípte katonai emlékhelyet negyedévente takarítottuk. A Gubacsos-forrás közelében lévő kutyasírt és a hozzá vezető ösvényt kétszer tisztítottuk. A forrásvédnökök 2019-ben is rendszeresen tisztították a közel 250 kiépített mecseki forrást. Karbantartottuk a Büdös-kútnál lévő Természetjárók Panteonját, ahová sajnos ez évben is került fel két új tábla. Köszönet Kassai József kőfaragó mesternek, aki ez évben is díjmentesen elkészítette a táblákat, valamint a petőcpusztai kápolnába önköltségi áron készítette el a kis település emlékét őrző táblát.

Munkáinkat segítették: Baumann József, Baumann Józsefné, Balotay Gergely, Bíró Gábor, Füziné Kajdy Zita, Gál Péter, Gábor Mária, Golubics István, Hang Csaba, Heninger Péter, Hirth István, Hohn Miklós, Jancsi Attila,  Jónás István, Kassai József, Kámi Róbert, Keresztes-Nagy József, Kenesei Katalin, Kincses Miklós, Kopeczky Tamás, Kósa Ferenc, Kovács Szabó János, Kiss Milán, Kulcsár Péter, Kübler Károly, Láng Ferenc, Mohácsi Attila, Molnár Zoltán, Mónus Eszter, Miklovich Csilla, Müller Éva, Müller János, Nagy Balázs, Rab Nándor, ifj. Mauer Péter, Ripszám István, Sándor Tibor, Siptár Tibor, Sajgó Ferenc, Simon Csaba, Soós Józsefné, Strasser Péter, Szabó-Dalacker Ibolya, Szilasi Tamás, Temmert Csaba, Temmert Csabáné Ibolya, Tóth Klára, Tóth Péter, Varga Géza, Völgyi Sándor.  Köszönjük továbbá a szorgos munkát azoknak a „névtelen” segítőinknek is, akik 2019-ben kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét, összeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát.

 • Munkálatok a Baranyai-dombságban és a Geresdi-dombságban

A Baranyai-dombság és a Geresdi-dombság értékeit a Mecsek Egyesület Természetjáró Osztálya gondozta, Biki Endre Gábor vezetésével.

 • Máriakéménden – állami pénzalapokból – felújításra került a kegytemplom. A templom melletti téglakerítést újjáépítették.
 • Liptódon egy ligetes parkban létrehozták a Liptódi-csorgót, mely egy állandóan működő, bővizű forrás.
 • A Liptódpusztai-völgyben található István-kútnál a Mecsek Egyesület a terület rendezése után elbontotta a régi, romos állapotú asztal-pad garnitúrát, és két új nagyméretű asztalt helyezett ki padokkal.
 • Újabb erdei pihenőhely létesült a Görcsönydoboka határában álló Nagy-fa mellett, ahol a Szent Orbán képoszlop is áll. A padokat a Mecsekerdő Zrt. adta.
 • Felújították a Templom-forrást, mely a máriakéméndi kegytemplom közelében található.
 • Újjáépítették és új helyen, a Babarci-kilátó bejárata előtti erdősaroknál állították fel a Szent György-képoszlopot, a Baranyai-dombság egyik legrégebbi és legszebb képoszlopát, mely Babarc és Lánycsók között a szántóföldek kellős közepén állt.

A munkákat az alábbi szervezetek segítették vagy anyagiakkal támogatták: Babarci Önkormányzat, Babarci Német Önkormányzat, Cartographia Kft., Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (2019. október 1-jétől Volánbusz Zrt.), Geresdlak Önkormányzata, Görcsönydoboka Önkormányzata, Feked Önkormányzata, Kátoly Önkormányzata, Kisnyárád Önkormányzata, Lánycsók Önkormányzata, Liptód Önkormányzata, Maráza Önkormányzata, Máriakéménd Önkormányzata, Máriakéméndi Német Önkormányzat, Máriakéméndi Római Katolikus Plébánia, Mecsekerdő Zrt., Pécsi Hírek, Perekedi Német Önkormányzat, Schlossberg Vadásztársaság, Sombereki Önkormányzat, Tüke Busz Zrt. és az Új Dunántúli Napló.

A technikai munkákat a következő személyek segítették: Aman Erika, Antal Géza plébános, Baumgärtner Norbert, Baumgärtner Margaréta, Becze László, Berki Zoltán, Biki Endre Gábor, Bíró Gábor, Csép József, Dobosy György, Dobosy Györgyné, Dudók Piroska, Éger Zoltán, Éger Zalán, Égerné Végh Éva, Fábiánné Mester Rita, dr. Földi Krisztina, Fehér Lajosné, Feketéné Móró Erzsébet, Fledrich Gabriella, Gayer Éva, Hang Csaba, Hauck Nándor, Héjjas Lóránt, Dr. Héjjas Péter, Hock László, Horváth Sándor plébános, Horváth Béláné Aranka, Horváth Vilma, Jakab Márta, Kalangya Attila, Kállai János, Kállainé Fischer Mária, Kanyar Zsuzsanna, Keresztes Zsuzsanna, Kispál Adrián, Kiss Milán, Kollár Tamás, Kovács Klaudia, dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Lázár Albert, Madarászné Körmendi Ilona, Markesz István, Markesz Gergely, Mayer András, Mutschler Krisztina, Nagy Roberta, Prakter Mariann, Ripszám István, Ritter Imre, Rogner Ádám, Rogner Emilia, Ruzsinszky András, Schleicher Eszter, Schmidt Zoltán, Schveibert Róbert, Schóber József, Schmidtné Samu Szilvia, Seregélyes Ildikó, Strasser Péter, Szabó-Dalecker Ibolya, Szabó Dániel, dr. Tamás Roland plébános, Temesvári Gabriella, Treitz Károly, Úz Mária,Varga Norbert,Várnai Erika, Wigand József. Köszönjük valamennyiük munkáját, és minden szervezet támogatását!

Végezetül megköszönjük mindazok közreműködését, segítségét, akik bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy szövetségünk 2019-ben is eredményesen működhetett.

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
Elnöksége