facebook_page_plugin

Beszámoló 2014

Beszámoló a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2014. évi működéséről

 

 

Szövetségünk működése

2014-ben a Baranya Megyei Természetbarát Szövetségnek 11 tagszervezete volt: Dél-Zselic Természetbarát Klub (Pécs), Dráva Természetbarát Sport Egyesület (Pécs), Hétdomb Természetbarát Egyesület (Komló), Mecsek Egyesület (Pécs), Pécsi Ifjúsági Unió, Pécsi Orvos Egészségügyi Sportkör, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor, PTTE Vámos Mihály Szakosztály, Szent Imre Iskolai SK (Siklós), Tenkes Természetbarát Egyesület (Siklós). /Az év során új szervezet nem csatlakozott, viszont nem érvényesítette tagságát a Mindszentgodisai Általános Iskola DSK és a Pécsi Ifjúsági természetjáró Egyesület/.

Mivel a szövetségünknek csak jogi személyiségű egyesület lehetett tagszervezete, így azok részére, akik nem ilyen egyesületben voltak, de továbbra is szerették volna a szövetséghez tarozást egyénileg is

kifejezni, lehetőség volt „pártoló tagként” támogatni szövetségünket.

A tavalyi közgyűlésünkön - meghívásunkra - jelen voltak azon szervezetek képviselői is, akik az akkor érvényben lévő jogszabályok alapján nem csatlakozhattak szövetségünkhöz, de a hagyományok alapján kapcsolatunk élő, napi volt (Felhőtlenek,Majtényi J. Hagyományőrző Csapat,Mecseki Erdészeti ZRT Mókus Suli Erdei Iskolája,Mecseki Kóborlók,Nyugdíjas Szakosztály PTTE,BMTSZ Szúrós Csodabogyó Szakosztály). Időközben a törvény (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) változott, s a 4.§ (3) bekezdésében így fogalmaz: A szövetség olyan egyesület, amely két tag részvételével is alapítható, működtethető. A szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet; szövetség tagja természetes személy nem lehet. E kiegészítés 2014. márc.15-től hatályos. A 2015. februári közgyűlésünk egyik napirendi pontja lesz az új helyzethez való igazodás, azon szervezetek meghívása szövetségünk tagjai közé, akik nem jogi személyiségűek,de a természetjárás ügye mellett elkötelezett tagsága van.

Szövetségünk 2014. február 8-án tartotta éves közgyűlését, amelyen a küldöttek elfogadták a 2013. évi beszámolót, pénzügyi beszámolót és közhasznúsági mellékletet, valamint a 2014. évi programtervet.

A közgyűlésen – a hagyományoknak megfelelően – elismerések átadására is sor került. Aranybakancs-díjat kapott dr. Gundrum Károly, aki a Pécsi Vörös Meteor Egyesületben vállalt vezetői munkája alapján és a Bazsarózsa kulcsosház működtetéséért érdemelte ki a díjat.

Aranybakancs-díjat adományozott továbbá az elnökség Sajgó Ferencnek, a Mecsekerdő Zrt. Szigetvári Erdészete igazgatójának Dél-Zselicben végzett forrásépítések támogatásáért és a Balogh István emlékkő állításáért.

Kimagasló természetjáró, ill. közösségi munkájáért elismerésben részesültek: Horváth Attila, Kovács Árpád, Kuizs Sándorné (Hétdomb TE), Jancsi Ibolya (Dráva TSE), Juhász Lászlóné (Tenkes TE), Raub Bálintné (Nyugdíjas Szakosztály).

A közgyűlésen új vezetőség választására is sor került. Az új vezetőség a következő négy évre: Tóth Klára elnök, Strasser Péter alelnök, Sipos Imréné titkár, Scheitler Adrienn és Nagy Balázs elnökségi tagok. Az ellenőrző bizottságot dr. Tihanyi László vezeti.

Szövetségünk működésének feltételei 2014-ben –alapszinten- biztosítva voltak: Pécsett, a Tímár u. 21. számú épületben, a megszokott helyen vártuk az érdeklődőket keddenként. Tátrai Bea (a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége főtitkára) az év folyamán is készségesen intézte gazdasági ügyeinket, pályázataink gazdasági szempontú gondozását, a Mecsek Híradó sokszorosítását. A Tímár utcai emeleti kis tanácskozóban tartottuk havonta a Természetbarátok Klubját is. Ugyan ez a szint már az MLSZ Baranya Megyei Igazgatósága használatában van, de ez nem okozott gondot a működésünkben. 2014-ben nem volt sikeres pályázatunk amely a működést támogatta volna. A nehézségeket az segítette legyűrni, hogy szövetségünk tagja a Balokány Ligetért Összefogásnak, s egy ottani sikeres pályázat következtében anyagi támogatásban részesültünk. Igaz, hogy ennek fejében több programunkat a ligetben szerveztük, s jelenlétünk az ottani rendezvényeken jelentős munkával, olykor anyagi ráfordítással is járt. Így pl. kb. 70000 Ft-nyi értékben helyeztünk el ismertető táblákat a park faritkaságai mellé. E munka szellemi alkotója Adorján Rita, a Mecsekerdő Zrt Mókus Suli Erdei Iskolája szakvezetője, fizikai kivitelezője Baumann József turista társunk, forrásépítő. Az MTSZ-től kapott támogatás az MTSZ tagszervezetek által megvásárolt Természetjáró Kártyák arányában érkezett szövetségünkhöz az év végén. Ebből –részben- az év során szükségessé vált jelzésfelújító munkák költségeit fedeztük, másrészt az országos tanácskozásokon való részvétel költségeit fizettük. 2014-ben jó (kölcsönösen segítő) kapcsolatot ápoltunk a BIOKOM felelőseivel, ennek köszönhetően 50000 Ft értékben vásárolhattunk festéket , a –főként- a Mecseki Parkerdő területén található turistautak jelzéseinek felújításához. Decemberben kaptuk a hírt, hogy pályázatunk nyertes lett a Lépj, …légy Pécs jövője című, Pécs város önkormányzata által kiírt pályázaton, de ennek megvalósítása már a 2015-ös évre esik. Összességében megállapítható, hogy anyagi lehetőségeink nem javultak az év során számottevő mértékben.

A 2014. év februári közgyűlésén megválasztott elnökség kitartó lendülettel, összefogással végezte munkáját. Elnökségünk tagjai mellett Jancsi Attila, Rónaky Gizella és Szücs Istvánné segítette folyamatosan az operatív munkát.

Az év során munkánkat több szervezet, intézmény is támogatta, illetve együttműködött velünk a programok propagálásában, szervezésében.

Kapcsolataink sokszínűsége, gazdagsága nélkül szövetségi szinten és egyesületi, szakosztályi szinten is jóval nehezebben tudnánk megvalósítani elképzeléseinket. Esetenként konkrét segítséget, anyagi támogatást, szakmai együttműködést könyvelhettünk el.

Kapcsolatainkat továbbra is fenntartottuk azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, amelyek eddig is segítették munkánkat: Magyar Természetjáró Szövetség, Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Várhalmi Zsolt, Tátrai Bea), Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igazgató, Kulcsár Péter tájegységvezető, Nagy Gábor, Wágner László), Mecsekerdő Zrt. (Keszi László vezérigazgató, Ripszám István, Hohn Miklós, Sajgó Ferenc, Pintér Ottó erdészeti igazgatók), Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Orfű Község Önkormányzata (Füzyné Kajdi Zita polgármester), Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető),   Turizmus ZRt. Dél-dunántúli Marketing Igazgatóság (Hegyi Zsuzsanna igazgató), Dunántúli Napló (Horváth László), Pécs TV, Kossuth Rádió (Zsoldos László) Lánchíd Rádió, Pécsi Hírek, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Dénes Andrea, Pásztor Andrea), Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Márton Judit), Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság (dr. Varga Tamás) és még mások.

A szomszéd megyék természetbarát szövetségeivel, azok vezetőivel való kapcsolataink fő­ként a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség keretein belül élnek, bár tagságunk alkalmanként részt vesz egymás rendezvényein, túráin, ünnepségein is. A 2014-es évben megyei szövetségünk volt a soros a regionális turisztikai találkozó megszervezésében. Kárászon, 2014. július 18-20 között kínáltunk programot a vendég Tolna és Somogy megyei turista barátainknak, tettre kész nagyszerű baranyai szervezőgárdánkkal. A székhely is jó választás volt. Vendégszerető, a falu értékeire méltán büszke helyiek kalauzolásával mutathattuk meg ezt a szép környéket, természeti, kulturális, néprajzi kincsit. A buszos kirándulás során is sok-sok élmény adódott Magyaregregytől Alsómocsoládig. Baranyai szervezőgárdánk komoly előkészítő és helyszíni munkával segítették a rendezvényt, a közel 50 ember jólétéről is gondoskodva

Szövetségünk a Balokány-ligetért Összefogás tagjaként továbbra is a legaktívabb tagja az összefogásnak, a város e megújulásra szoruló területén végzett munkákban élen jár. Ebben nagy része van Baumann Józsefnek, aki az Aranyeső-forrás és a park rendszeres ellenőrző, karbantartó munkájával segíti az együttműködést. Tóth Klára a megalakult egyesület vezetőségének munkájában is részt vesz. Adorján Rita – már hagyományos program keretében- bemutatja a liget fa- és bokor különlegességeit, tagszervezetünk (PIFU) vezetője, Háber János a megújult Pepita Kultúrtér gondnoki teendőinek ellátásával képviseli a természetbarát értékrendet is.

A Balokány-ligetben végzett munkánkat – az új lehetőségeket kihasználva – több alkalommal is segítették középiskolás fiatalok. A Leőwey Kára Gimnázium és a Zipernowszky Károly Műszaki Szakközépiskola (mindkettővel együttműködési megállapodásunk van a közösségi szolgálat teljesítése terén )diákjai lelkesen vettek részt a ligetbeli munkákban, szemétszedésben, faültetésben stb.

Az év során kétszer voltunk szakmai segítői más cégek természet közeli programjának. A Danubius Hotels Group két pécsi szállodájának munkatársai a TeSzedd a Kéken! akcióra jelentkezve kértek segítséget, azután pedig a Bükkösdi Ökopark felkérésére vezettünk túrát Pécsről Bükkösdre. E feladatok teljesítésében Sipos Imréné, Szűcs Istvánné, dr Némethné Ani és Tóth Klára voltak segítségünkre. Mindkét rendezvényt hagyományteremtő szándékkal segítettük, lesz folytatás is.

Kapcsolataink között számon tarthatjuk a Kisújbányai Baráti Kör Alapítványt (Derksen Gyöngyi). Folytattuk a Szent Márton zarándokút kijelölését, ill. befejeztük a jelek felfestését. E területen Rónaky Gizella szervezte, koordinálta a munkát részünkről, de komoly segítséget nyújtott Szűcs Istvánné és Jónás István is.

Szövetségünk képviseletében Tóth Klára elnök több tanácskozáson képviselte a megyei természetbarát közösségeket.

Az év során több országos természetjáró tanácskozáson, eseményen vettünk részt (Budapest: január 18.,május 24.,augusztus 9.,november 29.,Visegrád: október 4-5.,), személy szerint Sipos Imréné, Nagy Balázs, Strasser Péter, Tóth Klára.

A Gyalogtúrázók Országos Találkozóján - melyet ez évben Vác térségében rendeztek meg, a Baranya megyei természetjárók közül hagyományosan a komlói turistatársaink (Hétdomb Természetbarát Egyesület) vettek részt.

Sipos Imréné és Tóth Klára augusztusban a Nyugat-Magyarországi Természetbarát Vezetők Találkozóján Tolna megyében vett részt.

Szeptember 20-án Dobogókőn, a Természetjárók Napja ünnepségén ismét több baranyai természetjáró részesült kitüntetésben:

Gidáné Orsós Erzsébet (Dráva TSE) – „Czárán Gyula Emlékérem”

Romvári Tibor (Dráva TSE) – „Természetjárás fejlesztéséért” bronz fokozat

Ujságh Zsolt (Tenkes TE) – „Czárán Gyula Emlékérem”

Szervezetünk sokrétűségét bizonyítják még az egyesületek, szakosztályok egymással, ill. más csoportokkal való kapcsolatai is. Tagszervezeteink majd mindegyike rendelkezik e-mail címmel, így ez is segítette a kapcsolattartást.

Az év során négy alkalommal tartottunk elnökségi ülést. Ezeken értékeltük az előző időszak eseményeit, megterveztük, szerveztük a következő időszak feladatait, aktuális problémákat oldottunk meg. Az ülésekről készült emlékeztetőket a honlapon, ill. a Mecsek Híradóban is közzé tettük.

Egy alkalommal rendkívüli közgyűlést hívtunk össze, amelyen a februári közgyűlésen elfogadott alapszabály-módosítással kapcsolatos, a bíróság által előírt hiánypótlási feladatunkat láttuk el. Ez alkalommal aktuális problémákat, szervezeti kérdéseket is tárgyaltunk, különös tekintettel a nemrég lezajlott MTSZ Választmányi ülésen történtekre.

Média megjelenés

A 2013. év elején megújított honlapunk (www.baranyatermeszetbarat.hu) – Nagy Balázs szerkesztésében – folyamatosan frissül. Újdonság, hogy felkerült rá az eddig megjelent összes Mecsek Híradó, megindult a „Fórum”, melyben a jelzett turistautak, illetve a túramozgalmak bélyegzőhelyeinek állapotáról lehet jelzéseket adni; igény szerint a fórum témák bővíthetők lehetnének. Sajnos eddig a honlapnak csak 30 regisztrált felhasználója van, ebből 5 aktív, rendszeres hozzászóló, ez igen kevés. Jó lenne, ha ezt a lehetőséget többen kihasználnák, ezzel is elősegítve a turistautak, bélyegzőhelyek karbantartását. A honlapon jelenleg 1300 cikk olvasható. Megújult a honlap „Naptár” része, lehetőség van saját naptárba való másolásra.

Egy kis statisztika: honlapunkat 2014 folyamán 45545-ször látogatták, összesen 129380 oldalt tekintettek meg. A legtöbb belépés természetesen Magyarországról történt (43504), ezt követi Németország (407) és az Egyesült Államok (194), majd más országok. Magyarországon Pécsről 22795 belépés történt, ezt követi Budapest (8382), majd Komló (1193).

Mecsek Híradó – Strasser Péter szerkesztésében – júliust és augusztust kivéve minden hónap első keddjén megjelent nyomtatott formában, és olvasható a honlapunkon is, ill. letölthető onnan. A Mecsek Híradóban megjelentettünk túraleírásokat, élménybeszámolókat, „múltidéző” írásokat, valamint hírt adtunk az aktuális programokról, eseményekről. Több cikket vettünk át az MTSZ honlapjáról is, és ismertettük a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjait is. Arra törekszünk, hogy a Mecsek Híradó egyfajta történeti összefoglalását is adja a Baranya megyei természetjáró eseményeknek és természetjáró mozgalomnak, és az utókor számára is használható forrás legyen.

A Mecsek Híradó 2014. évi számaiba írtak: Baumann József, Biki Endre Gábor, Biros Márta, Bíró Gábor, Bota János, Jancsi Attila, dr. Koncz Eszter, Müller Nándor, Nagy Balázs, Scheitler Adrienn, Rónaki László, Rónaky Gizella, Tóth Klára. Köszönjük írásaikat.

A Mecsek Híradóban, ill. honlapunkonrendszeresen megjelentettük a Tolna Megyei Természetbarát Szövetségnek a Mecsek területén szervezett rendezvényeinek kiírásait is.

Nyílt túráink kiírása rendszeresen megjelenik a Dunántúli Naplóban, de az ÉLMÉNYMAGAZIN is adott számot rendezvényinkről.

Kiadványok

2014-ben két kiadvány jelent meg, melyeket ugyan nem szövetségünk adott ki, de kapcsolódnak a természetjáráshoz, és a természetjárók hasznosan forgathatják azokat. Az egyik Müller Nándor „Barangolások a Mecsekben” című képes túrakalauzának második, javított kiadása, a másik Biki Endre Gábor „A Baranyai-dombság forrásai” c. füzete, mely a terület forrásait mutatja be fényképekkel illusztrálva.

2015-re várható a Mecsek turistatérkép új kiadása, ehhez a szükséges korrekciókat az év során folyamatosan gyűjtöttük, és elküldtük a Cartographia részére.

Események, rendezvények

Nyílt túrák

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2014-es nyílt túra programjában a 49 hétre szervezett túrából csak kettő maradt el, a rossz időjárás miatt. A csodálatosan, gondosan megszervezett túrákat 28 túravezető vezette, a túraútvonalat saját terveik alapján készítették. A turisták megelégedését jelzi, hogy a túrákon átlagosan 45-50 fő vett részt (voltak kimagasló létszámok is, 76, ill. 102 fővel). Honlapunkon sok nyílt túráról jelent meg képes beszámoló. A nagyszámú részvétel azt igazolja, hogy a nyílt túrák meghirdetésére, megszervezésére a továbbiakban is szükség van. Kiemelkedő jelentőségű volt a - hagyományosan a márc.15-i Nemzeti ünnep előtti szombaton megrendezett - erdőtakarító nyílt túra, amelyet Pál Krisztina és Marton József a szokásos lendülettel szervezett, és sajnos most is bebizonyosodott, hogy szükség van rá.

A nyílt túrákat a következő túravezetők vezették, kiknek munkáját ezúton is megköszönjük: Andrasek Csaba, Balog Árpád, Baumann József, Becze László, Biki Endre Gábor, Feketéné Móró Erzsébet, Jancsi Attila, Kis Olga, Markesz István, Marton József, Müller Nándor, Müller Norbert, Nagy Balázs, dr. Novotny Iván, Pál Krisztina, Ritzné Gresák Gabriella, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Scheitler Adrienn, Schóber József, Sipos Imréné, Strasser Péter, Szűcs Istvánné, Tollas Tibor, Tóth Klára, Ujságh Zsolt, Várnainé Meng Hajnalka.

Tagszervezeteink közül a Mecsek Egyesület és a komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület hirdette meg túráit nyílt túraként, melyek kiírásait a Mecsek Híradóban közzétettük. Ezek a túrák színesítették, kiegészítették a szövetség programját.

Teljesítménytúrák

A 2014-ben rendezett teljesítménytúrákat a nagy részvétel jellemezte, ezek a rendezvények egyre népszerűbbek, a rövidebb távoknak köszönhetően immár valamennyi korosztály számára biztosítanak „sportos” kikapcsolódásra lehetőséget a természetben. Ki-ki kedve szerint válogathat a hosszabb-rövidebb távokból. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, illetve annak tagszervezetei (Dráva TSE, Dél-Zselic TK, Hétdomb Természetbarát Egyesület, Mecsek Egyesület, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor SK Természetjáró Szakosztály, Szent Imre Katolikus Iskola DSK, Tenkes TE.) által megrendezett teljesítménytúrák mellett több más baranyai és megyén kívüli szervezet is rendezett teljesítménytúrákat a Mecsekben. Valamennyi teljesítménytúra kiírását megjelentettük a Baranya megyei rendezvénynaptárban, a Mecsek Híradóban, és a honlapunkon is. Köszönjük a rendezők áldozatos munkáját!

Jelvényszerző túramozgalmak

2014-ben Rónaky Gizellától Nagy Balázs vette át a túrmozgalmak bélyegzőhelyeinek gondozását. A feltöltések az év során folyamatosan megtörténtek, de sok esetben – az eddigi évekhez hasonlóan – volt, hogy néhány nap alatt eltűnt a dobozból az összes matrica. A pótlásuk a beérkezett jelzések alapján mindig megtörtént. Sajnos, csak kevés jelzés érkezett, pedig a honlapon e célból is létesült többek között a „Fórum” rovat, ahová a jelzéseket, információkat küldeni lehet.

Újdonság, hogy a kéktúra útvonal összes baranyai bélyegzőpontján QR-ot is kihelyeztünk. Ha beválik, más helyeken is alkalmazzuk.

A bélyegzőhelyekben változás nem volt.

Az abaligeti vasútállomáson – mivel megszűnt a jegykiadás, így ott nem lehet bélyegezni – elhelyeztünk egy bélyegződobozt.

A bélyegződobozok feltöltésében segítettek: Baumann József, Földes Béla, Futó László, Jancsi Attila, Lovas Ágnes, Strasser Péter. Köszönjük munkájukat!

A baranyai jelvényszerző túramozgalmak teljesítőinek számában némi növekedés mutatkozott, viszont kevesebb túrmozgalmat érintettek. Az előző évi 29-cel szemben 2014-ben 38-an teljesítették valamelyik túramozgalmat, az alábbiak szerint:

                                                    

A mozgalom neve

Teljesítők száma

Mecsek turistája

1

Baranyai várak

0

Kincses Baranya

0

Mecseki barangolások

2

Kerékpáros körtúra

0

Dél-Zselic turistája

6

Baranya legszebb templomai

0

Mecseki zöldtúra

7

Mecsek forrásai

5

Baranya kilátói

1

Régi Dél-Dunántúli Piros

0

A Baranyai-dombság Turistája

15

Dél-Baranya turistája

1

Összesen

38

Ugyancsak több túramozgalom-igazoló füzetet vettek, az előző évi 44-gyel szemben 58-at, az alábbiak szerint:

Füzet neve

db

Országos Kéktúra

14

Alföldi Kéktúra

4

R.P. Dél-dunántúli Kéktúra

28

Dél-dunántúli Piros Túra

0

Túramozgalmak Baranya megyében (összesített)

4

Mecsek Turistája

0

Mecseki Barangolások

0

Dél-Baranya turistája

2

Mecseki Zöldtúra

3

Mecsek forrásai

1

Baranya Kilátói

1

A Baranyai-dombság turistája

1

Összesen

58

Természetjáró minősítések

A természetjáró minősítések adminisztrálását, értékelését ez év során is Jancsi Attila végezte. 2014-ben is nagyon kevés minősítés született: 5 bronz, 1 ezüst és 1 arany (Balás Lászlóné, Hétdomb TE). Az országos szövetség által elbírált érdemes és kiváló minősítésekről nincs tudomásunk. Továbbra is kérjük az egyesületek vezetőit, hogy amennyiben tagjaik közül valaki ezekből a minősítésekből (érdemes, kiváló) kap, azt jelezzék szövetségünkben.

Amennyire népszerűek a teljesítménytúrák és a nyílt túrák, annyira csekély lett az érdeklődés a túramozgalmak teljesítése, és különösen a természetjáró minősítések iránt. (A minősítések kérdése MTSZ fórumon is fölmerült már). A túramozgalmak gondozására fordított idő, energia nincs arányban a teljesítésekkel. A következő évek feladata a túramozgalmak nagyobb népszerűsítése, hiszen ezek egy érdekes keretet is adhatnak akár egyénileg, akár csoportosan a Mecsekben és más tájegységekben szervezett túrákhoz.

Vetélkedők

Az előző évi, jól sikerült ifjúsági vetélkedőket folytatva 2014-ben két vetélkedőt rendeztünk az iskolások számára.

Tavasszal egy két fordulós régiós vetélkedőt rendeztünk, melynek első fordulójában Baranya, Somogy és Tolna megyében külön-külön rendeztek az indulók számára egy elméleti vetélkedőt. Ezt követően a legjobb csapatoknak márciusban a Pécsi Parkerdőben egy túraverseny keretében rendeztük meg a második fordulót. Ebben a vetélkedőben általános és középiskolások egyaránt részt vettek.

Ősszel, októberben Őszi Mecsek néven Éger-völgyből indulva rendeztünk egy természetjáró versenyt általános iskolásoknak (melyet eredetileg tavaszra terveztünk). A versenyre öt településről érkeztek csapatok.

A versenyek alapján elmondhatjuk, hogy a gyerekek szeretnek versenyezni, és szívesen jönnek, csak legyenek tanárok, akik vállalják a felkészítést és a kíséretet. Bár a természetjáró versenyeken résztvevő gyerekek és csapatok száma kevesebb, mint egy-két évtizede, mégis úgy gondoljuk, érdemes továbbra is versenyeket rendezni, hiszen ha ezáltal csak néhány gyereket nyerünk meg a természetjárásnak, már az is eredmény! Köszönjük valamennyi segítő közreműködését a versenyek lebonyolításában!

Kerékpáros szakág

A kerékpáros programokat az Arató Csongor vezette Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub szervezte. Valamennyi kerékpáros rendezvény nyílt volt, azokon bárki részt vehetett. A rendezvények kiírásai az egyesület internetes honlapján (http://ptkk.blogspot.hu) olvashatók. A programokban magyarországi, illetve a környező országokat (Horvátország, Szlovénia, Olaszország) kerékpártúrák szerepeltek. Sikeres volt a két hagyományos kerékpáros teljesítménytúra, a „2x100 km Baranyában”, illetve a „Mecseki Hegyikerék” MTB túra, valamint a szintén hagyományos Pünkösdi Pécsváradi Túrakerékpáros Találkozó. A kerékpárosok bekapcsolódta, a gyalogos rendezvényekbe is a „Tűzkerék” túra, ill. a „Skóciai Szent Margit Emléktúra” rendezésével. A kerékpáros programok lebonyolításában egyre nagyobb szerepet vállalnak az új, fiatal túravezetők.

Természetbarátok Klubja

A Természetbarátok Klubja 2014-ben is Scheitler Adrienn vezetésével működött. Az évet januárban Tóth Klára vetítéses előadásával kezdtük. Klári előadása a hideg télből a Kanári-szigetek „Örök tavaszába” repített minket. Februárban még mindig a kellemes tavaszt és forró nyarat idéző Mediterráneum világában barangoltunk Mánfai György természetfotós lenyűgöző képei és színes történetei által. Márciusban a madaraké volt a főszerep. Az Év Madaráról – a túzokról – Wágner László, a Duna-Dráva Nemzeti Park Tájegység vezetője tartott előadást. Áprilisban „átrepültük” a „nagy vizet” és így Nagy Balázzsal mi is járhattunk Vancouverben. Májusban Szűcs Tamás mesélt nekünk Kirgizisztáni expedíciójáról. Júniusban Nagy Gábor, a Duna-Dráva Nemzeti Park osztályvezetője az orchideák világának érdekességeit mutatta meg nekünk, különös tekintettel a Mecsekben élő orchideákra. A nyári szünetet követően szeptemberben Kinan Mohamed, iraki kertészmérnök a szőlőről, mint áldott növényről tartott előadást, ahol a szőlőtermesztés fortélyai helyett a szőlő történelemben és különböző kultúrákban betöltött szerepéről mesélt. Októberben Müller Nándorral barangoltunk a Mecsek, a Völgység és a Hegyhát lankáin. Novemberben újra Nagy Gábor látogatott el hozzánk és Kalotaszegre utazhattunk el képei és rövid videói által.

Decemberben a már hagyománnyá vált évzáró túra került megrendezésre. Utunk a Kelet-Mecsekbe vezetett, ahol Püspökszentlászlón, a Pécsi Vörös Meteor Természetjáró Szakosztály lelkes tagjai vártak minket meleggel, terített asztallal, forró teával, jó szóval és sok szeretettel. S bár az idő nem volt kegyes hozzánk, de vidámságból és jó kedvből nem volt hiány.

A klub programjairól a Mecsek Híradóban és a honlapunkon is olvashatnak az érdeklődők, szeretnénk, ha minél többen látogatnák ezeket az érdekes előadásokat.

Képzések tekintetében (is) átmenetinek tekinthető a helyzetünk. A régi szabályok szerint már nem érdemes, az új szabályok szerint még nem tudunk tanfolyamokat szervezni, tekintettel arra, hogy az MTSZ megújult vezetősége még nem tart ott, hogy a képzési szabályzat átdolgozását elfogadhatóvá tegye. Addig is türelemre intjük a képzésre jelentkezőket, országos tanácskozásainkon kifejezzük igényünket, a helyzet mielőbbi rendezésére.

Technikai munkák

Turista útjelzések felújítása

2014-ben mintegy 80 km hosszúságban újítottunk fel turistaút jelzéseket. Sajnos a sokszor csapadékos időjárás többször hátráltatta a tervezett munkákat, így ez évben egy kicsit kevesebb felújítás történt. A másik fontos tényező, hogy – bár többször ígéretet kaptunk az MTSZ-től 2014-re is támogatásra az Útalapból (előző évben négy egyesület több mint 60 km felújításra kapott támogatást) – , ezt nem kaptuk meg. A felújított útszakaszok hossza így is jelentősnek mondható.

Kiemelten kezeltük az év során a Kelet-Mecsek útjelzéseinek felújítását, és folytattuk azt terv szerint, így a 2012-ben megkezdett munkákkal eljutottunk már a Farkas-árkon át Váraljáig, és teljesen fel lettek újítva a Zobákpusztától Püspökszentlászlón és a Cigány-hegyen át, valamint az Egregyi-völgyön, a Vár-völgyön és a Somosi-kúton át a Vörösfenyő kulcsosházig terjedő terület útjelzései. Megújultak a Zengővárkony környéki utak jelzései is, valamint elkészültek minden irányból a Zengőre felvezető utak új jelzései is. Érdekesség, hogy a Püspökszentlászló fölötti erdészeti úttól a Zengőre felvezető S sáv jelzés – egy, a szövetségünket megkereső cég ajánlására – fényvisszaverő festékkel lett felfestve, kísérleti jelleggel. Terveink szerint két év múlva befejeződhet a Kelet-Mecsek teljes turistaút-hálózatának felújítása.

Bár a Pécsi Parkerdő útjelzései még viszonylag jó állapotúak, de egyes szakaszokon már kezdenek erősen megkopni, így időszerű lett itt is újra festeni azokat. Ehhez szövetségünk anyagi támogatást kapott a Biokom Kft-től, és így megkezdhettük ezen a területen is a felújítási munkákat. Elkészült a piros sáv sétaút a Dömörkaputól Remete-réten át a Farkas-forrásig, és tovább a Petőcpusztáig vezető turistaút, valamint a Pécs feletti erdőrészekben több útszakasz. Ezt a munkát is folytatjuk jövőre.

Új turistautak kijelölését nem szorgalmazzuk, mivel Baranya megye – de főleg a Mecsek – jelzett turistaút hálózata elég sűrű már, így csak néhány rövid új út létesítésére került sor. Így a Kelet-Mecsekben – sokak kérésére – a Dobogó csúcsra egy S háromszög vezet fel (0,1 km), a Geresdi-dombságban Véméndtől a Szentkútig egy S kör (1,4 km), valamint a Villányi-hegységben Palkonyavasúti megállótól a Szent Bertalan kápolna érintésével a Siklósi-völgyig (2 km) lett kijelölve. A Kelet-Mecsekben a Takanyó-völgy bejáratától a K háromszög jelzést meghosszabbítottuk Zobákpuszta felé (0,2 km), hogy az így csatlakozzon a K sáv jelzésű útra (eddig a jelzés az országútról, a „semmiből” indult).

Az útjelzés felújítások részletezve:

NYUGAT- ÉS KÖZÉP-MECSEK

P sáv: Mandulás – volt IV-es üzem (Petőcz-akna) (11,9 km)/

Z sáv: P sávval fonódó szakasz (Magyarok kunyhója elág. – P sáv elág.) (0,5 km)

˜Szentkút, autóbusz forduló – Kancsal-forrás (0,1 km)

Mecsek-kapu – Misina (2,1 km)

Z +: Mecsek-kapu – Szaniszló-pihenő – S sáv elág. (2,0 km)

Kardos úti kulcsosház – Hotel Kikelet (0,5 km)

Összesen: 17,1 km

KELET-MECSEK

+Máza, bejárati út – kék négyzet elágazás (1,6 km)

S sáv: erdészeti út, K négyzet elágazás – Zengő (1,4 km)

S sáv: Dögkút-tető – Vörösfenyő kulcsosház (3,2 km)

S sáv: Püspökszentlászló – Miske-tető – Cigány-hegy – K+ elágazás (3,1 km)

+Váralja elág. – Váraljai tavak, S+ elágazás – Dögkút-tető (10,5 km)

+Magyaregregyi műút – Z+ /Szederindás-kút/ elágazás (3,4 km)

˜Baglyas kunyhó – Baglyas-forrás (0,2 km)

+Vár-völgy – Somosi-kút (1,5 km)

+Vár-völgy – Vörösfenyő kulcsosház (2,4 km)

+Váraljai tavak – Váraljai erdészház (1,2 km)

+Vár-völgy, Máré-vár elág. – S sáv elág. (Dögkút-tetőtől É-ra) (5,4 km)

˜S + elágazás – Cikai-forás (0,2 km)

Dögkút-tető – S sáv elágazás (1,3 km)

Miske-tető, K sáv elág. – Cigány-hegy – K+ elág. (0,5 km)

S sáv elág. – Dobogó (0,1 km, új út)

˜Nyomákói-kút – Vörösfenyő kulcsosház (0,5 km)

K sáv elágazás – Takanyó-völgy bejárat – műút (új jelzett szakasz) (0,2 km)

Összesen: 36,7 km

DÉL-ZSELIC

Postás út – S sáv elágazás (3,2 km)

Összesen: 3,2 km

BARANYAI-DOMBSÁG

S sáv: Szent János-kápolna – Erdősmároki halastavak – Liptód (5,5 km)

S sáv:Molnár-hegy - kisnyárádi műút - Kisnyárád - Szent János-kápolna (3,0 km)

Összesen: 8,5 km

GERESDI-DOMBSÁG

˜Véménd – szerb kápolna romjai – Szentkút (1,4 km, új út)

Összesen: 1,4 km

VILLÁNYI-HEGYSÉG

K sáv: a „lokátoros” műúttól a kék sáv – kék kereszt elágazójáig (3,3km)

S sáv: a máriagyűdi piros sávtól az Alsó-Avas zöld és sárga sávok elágazójáig (6,0 km)

Z sáv: a sárga sávval fonódva az Alsó-Avastól a Bisse-szőlők autóbusz megállóig (0,9 km)

+: Máriagyűd, református templom és a tisztás (kék sáv) között (0,9 km)

: a sárga kereszttel fonódva, a sziklás és a tisztás között (0,5 km

+Palkonyavasúti megálló – Szent Bertalan kápolna – Siklósi-völgy (2 km, új út)

Összesen: 13,6 km

Baranya megye összesen: 80,5 km

Az év során fontos esemény volt az MTSZ kéktúra-felújítási programjának megkezdése. Ennek során 2015. április végére a teljes kék kör (tehát az Országos Kéktúra, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra és az Alföldi Kéktúra) útjelzései egységesen fel lesznek újítva, a szükséges helyeken útjelző oszlopok kihelyezésére kerül sor, valamint tájékoztató információs táblákat is elhelyeznek. Ennek előkészítési munkáiba már bekapcsolódtunk: GPS-es útvonalbejárás és felmérés során megküldtük a szükséges útjelző tábláknak a helyét az MTSZ részére, valamint a jelzésfestési munkákra három tagszervezetünk megkötötte a szerződéseket. A jövő év első felének kiemelt feladata lesz ez a munka: a kéktúra baranyai szakaszának, valamint néhány hozzá kapcsolódó egyéb út jelzéseinek a felújítása. A nagy KÉKTÚRA-projekthez kapcsolódva szövetségünk három „aktivistája” kötött szerződést a kéktúra útvonal mentének tisztasága, állapotának minőségi megőrzése felügyeletére, a hozzá kapcsolódó munkák megszervezésére.

Az útjelzések felújítását, festését a Dél-Zselic Természetbarát Klub, a Dráva Természetbarát Sport Egyesület, a Mecsek Egyesület és a Tenkes Természetbarát Egyesület tagjai és segítőik végezték: Andrasek Csaba, Andrasekné Dávid Erika , Balassa Gyula, Balassa Gyuláné, Balassáné Csetényi Éva, Balog Árpád, Baumann József, Baumann Józsefné, Baumgärtner Norbert, Dróznik Éva, Gáyer Éva, Hargitai László, Horváth Zsanett, Jancsi Attila, Jancsi Ibolya, Juhász László, Juhász Lászlóné, Nagy Balázs, Nagy Csaba, Németh Gézáné, Ritzné Gresék Gabriella, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Simora Gyula, Soós Zoltán, Strasser Péter, Szűcs Istvánné, Vajtáné Boros Éva, Vajta Szilárd, Ujságh ZsoltValamennyiük munkáját köszönjük!

Források építése, karbantartása: a munkákat ez évben is főként a Mecsek Egyesület végezte. Az év fő feladata elsősorban a betervezett hét forrás felújítása volt: Kincskereső-forrás, Henrik-forrás, Bodzás-forrás, Lapos-forrás, Barátság-forrás, illetve már a Szekszárdi-dombság területére eső Tértörő-forrás és Haramia-forrás. Az év elején leadott forrásépítési engedélyek április végére megérkeztek, így volt idő a források építésére, igaz a csapadékos nyár sokszor áthúzta a terveket.A hét forrás felújításán kívül számos forrás ülepítő medencéjét tisztítottuk ki és tettük rendbe környezetüket, festettük újra a megkopott forrástáblákat. Ezekben a munkákban a forrásvédnökök is közreműködtek: a Mecseken 250 foglalt forrásból 160-nak van védnöke, akik évente négy alkalommal megtisztítják a vállalt forrásaikat és jelzik a hibákat.Köszönjük a szorgos munkát azoknak a ”névtelen” segítőinknek is, akik 2014 évben kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét, összeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát.

Emlékhelyek gondozása: 2014-ben több emlékhelyet újítottunk fel, így a Lapisi keresztet, az Erdei keresztet (a S sáv jelzés mellett), a Büdös-kútnál lévő Természetjárók Panteonjánál a keresztet, mely teljes felújításra szorult, mivel az elmúlt tíz év időjárása kikezdte a faszerkezeteket. Újra lett csiszolva és festve a Magyarok kunyhójánál és a Tripammer-fánál az emlékoszlop. A vadásztacskó sírja emlékhelyet kitisztítottuk a felnövekvő cserjéktől és az emlékoszlopait újrafestettük. Havi rendszerességgel takarítjuk a Petőczpusztai Mária kápolnát. A Mecsek Egyesület rendszeresen gondozza Kiss József sírkertjét. A Természetjárók Panteonjánál elhelyeztük a sziklafalba a 2014-ben elhunyt természetjáró társaink, Navratil Géza és Kiss Lajos emléktábláit.

Továbbra is fontos feladatunknak tartjuk a múlt emlékeinek megóvását, és a megemlékezéseket elődeink munkásságáról. A Magyarok kunyhójánál lévő emlékoszlopnál minden év augusztusában megemlékezünk turista elődeinkről, megrendezzük Baranyai Aurél, Csokonay Sándor és Horvát Adolf Olivér emlékére – kiknek nevét emléktáblák, források őrzik – az emléktúrákat. Gyertyát gyújtunk október 31-én a Büdöskúti Panteonnál. Óvjuk és takarítjuk a Tripammer-fa környékét, a Balog fája pihenőt, a Magyarok kunyhója emlékhelyet, és gondozza a Mecsek Egyesület a Széchenyi téren az Időjelző házikót.

Munkálatok a Baranyai-dombságban: a Mecsek Egyesület Természetjáró Osztálya folytatta a Baranyai-dombság erdei létesítményeinek fejlesztését. Felújításra került a Fűrész-kereszt, a Scleicher-kereszt és a Nyomjai-kereszt, valamint a Véménd melletti Szent-kút kápolna keresztje, és Véménden a Scleichq2wer-sír. A keresztek mellé új padok és tájékoztató tablók kerültek. 60 év után újra felállításra került a Margaréta szobor. Szintén a Mecsek Egyesület – adományokból és saját forrásból – felújította a kisnyárádi Keresztelő Szent János kápolnát. Új térképes információs tablók kerültek kihelyezésre Máriakéménden, Liptódon és Geresdlakon, valamint 34 db útjelző tábla Máriakéménd és Liptód térségében. A Templom-forráshoz elkészült a teljes lépcsősor, pihenőpaddal. Új esőbeálló készült Máriakéménden a Törökvári-pihenőhelyen, ahol az asztalok és padok is új festést kaptak. A munkákhoz a települések önkormányzatai, valamint a Mecsekerdő Zrt. Pécsváradi Erdészete nyújtott támogatást.

A források, az emlékhelyek gondozásában, a létesítmények megújításában sokan működtek közre – egyesületi tagok és barátaik, segítőik –, akiknek munkáját ezúton is köszönjük: Bakos Edit, Barta Ákos, Baumann József, Baumann Józsefné, Biki Endre, Biki Endre Gábor, Biros Márta, Bóday Miklós, Csiszár Gyula, ifj. Csoltány Róbert, Csoltány Róbert, Dávid Jenőné, Deér Zoltán, Dománszky Zoltán, Drozgyik Éva, Feketéné Czifra Éva, Feketéné Móró Erzsébet, Földesiné Kövi Ildikó, Gayer Éva,, Golubics István, Hastó Attila, Hauck Nándor, Hohn Miklós, Horváth Zoltán, Horváth Ákos, Horváth Péter Brúnó, Hormay Mihály, Ifj. Hormay Mihály, Jancsi Attila, Jónás István, Józsa Zoltán, Kállai János, Kállainé Fischer Mária, Kállai Csilla, Kámi Róbert, Kassai József, Kincses Mihály, Kis Endre, Kis Olga, Kléri orsolya, Krámos Csaba, Krámos László, Kriston Barnabás, Krisztián László, Kőnig Ferenc, Kollár Tamás, Kovács József, Kovács Szabó János, Kulcsár Péter, László Ferenc, Lázár Tamás, Leipold Arnold, Markesz István, Markesz Gergely, Mester ferenc, Mihály lászló, Mucsi Gabriella, Müller Norbert, Nagy Balázs, Nagy Roberta, Nagy Sándor, Németh Gézáné, Ripszám István, Rónaky Gizella, Rott Ferenc, Sajgó Ferenc, Schweininger István, Somfai Magdolna, Soós Kálmánné, Strasser Péter, Szalay Andrea, Szabó-Dalecker Ibolya, Szabó Lajos, Szentes Károly, Szűcs Istvánné, Tóth Klára, Tóth Péter, Varga Dénes, Varga Jenő, Végh Károly, Zwick Zoltán.

Végezetül megköszönjük mindazok közreműködését, segítségét, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy szövetségünk 2014-ben eredményesen működhessen.

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
Elnöksége