facebook_page_plugin

Elhunyt Kiss Lajos

Kis lajos

 

 

 

 

 

 

 

Szomorúan tudatjuk,hogy Kiss Lajos (1919-2014), 

 

 

 

 

 

többünknek Lajos bácsi,Baranya megye természetjáró történetének jeles alakja tegnap hajnalban hosszú útra indult, végleg elköltözött szeretett hegysége, a Mecsek aljáról.

Aranyjelvényes túravezető, I. osztályú tájékozódási versenybíró, hosszú éveken át a megye technikai bizottságának vezetője volt. E feladatát is példás erőfeszítéssel, kreatív ötleteket megvalósítva végezte. Irányításával nemcsak karbantartották a Mecsek és környéke turistaútjait, pihenőit, forrásait, hanem új utak, források, pihenők kialakítása is történt ebben a korszakban.

 

A mecseki kulcsos házak megteremtésében, működtetésükben, karbantartásukban óriási szerepe van Kiss Lajosnak, méltán érdemelte ki a „kulcsos házak atyja" címet. A köves-tetői (azóta szállodává alakított, bővített) ház, a sasréti kulcsos ház,a Vágotpusztai kulcsos ház, a Gubacsos kulcsos ház, a pusztabányai Betyár-tanya és a koszonya-tetői kulcsos ház kialakítása is az ő nevéhez fűződik, utóbbi háromnak gondnoka is volt. De gondozásba vett a Csengő-hegyen is egy elhagyott erdészkunyhót, rendbe tette és így bocsátotta a természetjárók rendelkezésére. Aktív utolsó éveiben a koszonya-tetői ház gondnoka volt. E ház környékén alakította ki a Mecseki Erdészeti Zrt. az első „őserdőt" a Mecsek-hegységben. Ezt is óvta, vigyázta éveken át. Szívesen fogadta a házban a Mecsek, de a távolabbi országrészek természetjáróit egyaránt. Gyerekcsoportokhoz is türelmes, segítőkész volt. Sokat tanultak tőle azok, akik a közelébe kerülhettek.

 

Nagyon sokáig aktív tagja volt a DÉDÁSZ (azelőtt a Vasas Elektromos) természetjáró szakosztályának, rendszeres résztvevője a tájékozódási túraversenyeknek, turista találkozóknak. A megye természetjáró életében jelen volt, amíg csak egészsége engedte. Közgyűléseink, találkozóink aktív résztvevője volt, még tavaly is köszönthettük őt születésnapján, az általa oly szeretett (új)Betyár-tanyán.

 

Az országhatáron belül és kívül egyaránt sok természetjáró barátja, ismerőse van. Többször volt tagja a Magyar Természetbarát Szövetség külföldre utazó delegációjának. Nyitott, barátságos ember volt, aki mindenkit szeretett, aki a természetet szereti. Évtizedeken át szervezett csoportokat a Szlovák-Paradicsomba, ahol az Ő vezetésével ismerkedtek , majd visszatérő vendégei lettek e csodálatos természeti képződményekben gazdag hegységnek.

 

Nagyon gazdagnak tartotta magát (annak ellenére, hogy nagy vagyont nem gyűjtött), mert úgy érezte: „Enyém az egész Mecsek!"

 

Kiss Lajos több országos és megyei sport-és természetjáró kitüntetés birtokosa volt. 90. születésnapja alkalmából a Magyar Természetbarát Szövetség elnöksége a Magyar Természetbarát Szövetség Örökös Tagjává választotta, a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége pedig ARANYBAKANCS DÍJ-jal tüntette ki.

Örülünk, hogy ismerhettük, hogy a közelében élhettünk, hogy tanulhattuk tőle a természet szeretetét, a másokért végzett munka örömét, a barátságosságot, nyitottságot, az életörömet. Hiányozni fog, de szívünkben, emlékezetünkben velünk lesz a Mecsek turistaútjain, a kulcsos házaknál, a kilátókon, a fonolit-bánya sziklái között, s ott véljük majd látni a Pusztabányára vezető úton is, a nagy kanyarban, ahol egy padot is hagyott ránk, s ahonnét gyönyörű rálátás van a Kelet-Mecsek varázslatos erdeire.

Értékes, tevékeny, gazdag életutad után nyugodj békében Lajos bácsi!

Pécs, 2014.július 25.                                                                                                                                                           Tóth Klára

 

A családtól kapott tájékoztatás szerint a temetés a pécsi köztemetőben 2014.augusztus 4-én, 15.00 órakor lesz.