facebook_page_plugin

Lezajlott évi közgyűlésünk!

Az alábbi napirendek szerint megtartottuk évi közgyűlésünket.

kozgyules 2020

 

Napirend:


1. A 2019. évi munkáról szóló beszámoló (nyomtatva a Mecsek Híradó 2019. februári
számában)
Előadó: Tóth Klára és Strasser Péter

2. A 2019.évi költségvetés végrehajtásának megtárgyalása, elfogadása (írásos anyag)
Előadó: Tóth Klára

3. A 2019.évi Közhasznúsági melléklet megtárgyalása, elfogadása (írásos anyag)
Előadó: Tátrai Bea és Tóth Klára

4. Az Ellenőrző Bizottság jelentésének elfogadása (helyszíni anyag)
Előadó: Dr. Tihanyi László – az Ellenőrző Bizottság elnöke

5. Tisztség viselők választása
Előadó: Strasser Péter, Gida Tibor

6. A 2020.évi tervek és költségvetés megtárgyalása, elfogadása (írásos anyag)
Előadó: Tóth Klára

7. Elismerések átadása, pontverseny kihirdetése
Tóth Klára, Strasser Péter

8. Egyebek

 

A küldöttgyűlés - az új törvényi rendelkezésnek megfelelően - A Dél-Zselic Természetbarát Egyesületet, a Dráva Természetbarát Sport Egyesületet és a Pécsi Orvos Egészségügyi Sport Kört választotta a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség vezető testületébe.

 

E szervezetek a közeljövőben döntenek arról, hogy kit delegálnak a BMTSZ Elnökség tagjai sorába. A jelenlegi vezetőség (Tóth Klára, Strasser Péter, Nagy Balázs) - a megválasztott egyesületek megbízása esetén - vállalják a feladatot.

 

Az Ellenőrző Bizottság változatlan összetételben: dr Tihanyi László, Őri Zsuzsanna, Andrasek Csaba - működik tovább.

 

Nagy Balázs képei a közgyűlésről!