facebook_page_plugin

Meghívó

bmtsz logo

Tisztelettel meghívjuk (meghívunk) a 2020. február 8-án, szombaton 9.00 órakor tartandó éves, rendes küldöttgyűlésünkre.


A küldöttgyűlést a Balokány-PEPITA Közösségi Tér-ben (Balokány-liget Pécs, Zsolnay v. u.12.) tartjuk.

 

Napirend:

 

1. A 2019. évi munkáról szóló beszámoló (nyomtatva a Mecsek Híradó 2019. februári számában)
Előadó: Tóth Klára és Strasser Péter

2. A 2019.évi költségvetés végrehajtásának megtárgyalása, elfogadása (írásos anyag)
Előadó: Tóth Klára

3. A 2019.évi Közhasznúsági melléklet megtárgyalása, elfogadása (írásos anyag)
Előadó: Tátrai Bea és Tóth Klára

4. Az Ellenőrző Bizottság jelentésének elfogadása (helyszíni anyag)
Előadó: Dr. Tihanyi László – az Ellenőrző Bizottság elnöke

5. Tisztségviselők választása
Előadó: Strasser Péter, Gida Tibor

6. A 2020.évi tervek és költségvetés megtárgyalása, elfogadása (írásos anyag)
Előadó: Tóth Klára

7. Elismerések átadása
Tóth Klára, Strasser Péter

8. Egyebek

 

Megjelenésére (megjelenésedre) feltétlenül számítunk.


A Küldöttgyűlés nyilvános, minden sporttársat, érdeklődőt szeretettel várunk!


Amennyiben a meghirdetett időpontban a küldöttgyűlés nem határozatképes, úgy azt egy órával később (10.00 órakor) tartjuk meg, s ekkor már a megjelent rendes tagok számától függetlenül határozatképes.


A napirend és a beszámoló kiegészítéséhez, módosításához javaslatokat előzetesen elfogadunk. A küldöttgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. (Ptk.3:17 §)


Pécs, 2020. január 8.


Tisztelettel:

 

Strasser Péter      Nagy Balázs               Tóth Klára

   alelnök               elnökségi tag                  elnök