facebook_page_plugin

Meghívó

bmtsz logo                         

 

                                                 Meghívó

 

 

 

 

 

Tisztelettel meghívjuk (meghívunk) a 2019. február 9-én, szombaton 9.00 órakor tartandó éves, rendes küldöttgyűlésünkre.

 

A küldöttgyűlést a PEPITA KULTÚRTÉR-ben (Balokány-liget Pécs, Zsolnay v. u.12.) tartjuk.

 

Napirend:

 

1. A 2018. évi munkáról szóló beszámoló (írásos anyag, csatolva, nyomtatva a Mecsek Híradó 2019. februári számában ill a honlapon)
Előadó: Tóth Klára és Strasser Péter

 

2. A 2018.évi költségvetés végrehajtásának megtárgyalása, elfogadása (írásos anyag)
Előadó: Tóth Klára

 

3. A 2018.évi Közhasznúsági melléklet megtárgyalása, elfogadása (írásos anyag)
Előadó: Tátrai Bea és Tóth Klára

 

4. Az Ellenőrző Bizottság jelentésének elfogadása (helyszíni anyag)
Előadó: Dr. Tihanyi László – az Ellenőrző Bizottság elnöke

 

5. A 2019.évi tervek és költségvetés megtárgyalása, elfogadása (írásos anyag)
Előadó: Tóth Klára

 

6. Jelölő Bizottság megválasztása (a 2020. februárjában esedékes tisztségviselő választásra)
Előadó: Tóth Klára

 

7. Elismerések átadása
Tóth Klára, Strasser Péter

 

8. Egyebek

 

Megjelenésére (megjelenésedre) feltétlenül számítunk.

A Küldöttgyűlés nyilvános, minden sporttársat, érdeklődőt szeretettel várunk!

Amennyiben a meghirdetett időpontban a küldöttgyűlés nem határozatképes, úgy azt egy órával később (10.00 órakor) tartjuk meg, s ekkor már a megjelent rendes tagok számától függetlenül határozatképes.

A napirend és a beszámoló kiegészítéséhez, módosításához javaslatokat előzetesen elfogadunk. A küldöttgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. (Ptk.3:17 §)

 

Pécs, 2019. január 9.

 

Strasser Péter

alelnök

Nagy Balázs

elnökségi tag

Tóth Klára

elnök

 

A küldöttgyűlésre szeretettel várunk tagtársaiddal együtt! Ha nem a törvényes képviselő tud jelen lenni, akkor az innen letölthető  megbízólevélben képviseleti joggal felruházott személyt(személyeket) várjuk!

Alapszabályunk IV/4./c. pontja:

c) a tagszervezetek – alapszabályuk szerinti döntésük alapján - minden megkezdett 50 fő taglétszám után egy-egy küldöttet delegálhatnak, minden küldött 1 szavazattal rendelkezik,