facebook_page_plugin

20 éve olvashattuk!

A hányatatott, szerencsétlen sorsú Hársas kulcsosház története
 
A ház Koszonya-tetőtől dél-keletre, a Vasasi-árok és a Dervendi-patak találkozásának közelében egy kis tisztáson a domb aljában állt. Régen vadászház volt, majd évekig üresen, elhagyottan állt. A ház mellett ciszterna és egy pince is volt, ezek a mai napig láthatók. A zöld sáv jelzés, amióta létezik, a ház előtt vezetett. A házzal szemben a Hársas-forrás alatt a patakon egy kis tavat létesítettek. A tó már nincs meg, de duzzasztógátja a mai napig látható.
1929. Az "angyalos" kiadású Mecsek turistatérképen már vadászkunyhóként szerepel. Ez a térkép "F" jelzéssel a közeli forrást is jelzi.
1940-es évek: a ház helyén egy sárkunyhó állt, amely a vasasi bányászok illegális szervezkedésének helyszíne volt. Később a vasasi bánya építette fel a házat, amelyet sokáig a dolgozók használtak pihenésre, szórakozásra.
1959. A Mecsek útikalauz romos vadászházként írja le a Hársas-forrás közelében.
1977. A bánya átadta a ház kezelését a turistáknak. Ettől az évtől kezdve lett kulcsosház. A PTTE természetbarát nyugdíjas szakosztályának kezelésében áll 1 szo­bával és 8 férőhellyel.
1985. Részlet a PTTE nyugdíjas csoport emlékkönyvéből: "Búcsú a Hársas kulcsosháztól: 1985. szeptember hónapban Karádi Károly eljött a Mozgalmi házi klubnapunkra és felajánlotta a Mecsekben lévő, eléggé romos állapotban lévő Kardos úti erdészházat. Mi nagyon boldogan - örömmel elfogadtuk, annál is inkább, mivel a Vasason lévő kulcsosházunkhoz vezető utunkat bányafúrás végett teljesen feltörték, iszapos, sáros lett. Bár nagyon sajnáltuk, mert szívünkhöz nőtt." 1985 őszén a nyug­díjasok kiköltöztek a Hársas-kulcsosházból és októberében beköltöztek a Kardos úti házba, melynek akkor megkezdődött a felújítása, átépítése.
1988. A Hársas kulcsosház kezelője a Vasasi Bányász Sportkör. A ház gondnoka ekkor Herr Zoltán. 1 szobával és 7 ággyal üzemel ekkor.
1989. november 11. Kiss Lajos az újonnan alakult Hargita szakosztálynak adta a kulcsosház kezelését.
1990-től 1992-ig a Hársas kulcsosház kezelője a "Hargita Túraegylet" volt. Ez a tu­rista egyesület az Erdélyből áttelepült fiatalokból álló Erdélyi Fiatalok Klubja keretén belül működött. Elnöke Bandi András volt. A túraszakosztály vezetője és a ház gond­noka Arató Csongor volt.
 
Részlet a Hársas kulcsosház eredeti naplójából, 1990-92-ből:
1990.március 25-én kelt az első bejegyzés: munkatúra, födém helyreállítás.
1990  áprilisában meszelés. A turistaház felszerelésének egy részét a tagok adják ös­sze.
1990.május-júniusban a Hársas-forrás foglalását építettük újra.
1990.szeptember 15-én történt az első betörés, elvitték az összes konyhafelszerelést.
1990.szeptember 17-én munkatúra, zárak szerelése.
1991.január 26-án a baranyai turisták nyílt túrájának fogadása.
1991.március 26-án a második betörés, elvitték a ház felszerelését.
1991.június 7-én a harmadik betörés, kibontották az egész ablakkeretet.
1991.június 8-án munkatúra, betonozás.
1991.június 14-én baranyai turisták nyílt túrájának fogadása.
1991.szeptember 20-án a negyedik betörés, kibontották a ház sarkán a falat, mindent elvittek.
1991  októberében munkatúrák, a fal visszaépítése.
1992  januárjában pótoltuk a konyhafelszerelést.
1992.január 25-én a baranyai turisták nyílt túrájának fogadása (31 fő).
1992.április 8-án az ötödik betörés után ismét üres a ház.
1992  májusában munkatúrák, a ház helyreállítása.
1992.szeptember 26. Az utolsó vendégbejegyzés a naplóban.
1992  októberében a hatodik betörés után behozzuk az összeégett naplót, a ház kulcsait leadjuk a BMTSZ-nél.
Ezzel a kulcsosház kezelését az Erdélyi Fiatalok Klubja végleg abbahagyja. A ház egy ideig nem üzemelt, majd 1994 tavaszán a Vasasi Általános Iskola tanulói és szüleik segédkeztek a ház felújításán. Ezután az iskola természetjáróinak köszönhetően ismét működni kezdett a kulcsosház. Egy rövid időre átvette a BMTSZ Ifjúsági Szak­osztá­lya (a mai PITE elődje). Át is rakták a tetőt, elkezdték felújítani a házat, de azt állan­dóan megrongálták, az anyagot, tetőcserepeket stb. ellopták, a házat feltörték, így aztán a kezelését feladták. Állítólag a ház rombolásáért és feltöréséért a Béta-aknára telepített kolónia volt a felelős. A rendőrség soha nem akadt a tettesek nyomára.
1994 szeptemberében a Mecsek Híradó azt írja, hogy a tavasszal felújított kulcsosházat a nyár folyamán ismeretlen személyek ismét teljesen tönkretették, így a ház rövid működés után továbbra sem üzemel. 1994 őszén a megyei természetjárók még tervezték a ház felújítását. Az 1994-es kiadású Mecsek térkép hátulján a kulcsosházak ismertetőjénél már nem szerepel.
1995. A háznak nincs kezelője, de a turistatérképen még kulcsosházként van feltün­tetve.
1997. Részlet a Mecsek Híradóból:"Munkatúra a Hársas kulcsosháznál:szeptember 21-én szövetségünk munkatúrát hirdetett a volt Hársas kulcsosház környékének rend­betételére. 23 fő vett részt a takarításban. Összeszedték a területen elszórt cserepeket, kitakarították a verandát és a szobát, a ház előtti tisztáson összeszedték a szemetet, lenyírták a füvet, kivágták a bozótot."
1997 után már nem találunk adatot a házról. Ettől az időtől kezdve a turistatérképeken már csak romként szerepel, az épület évről-évre egyre romosabbá vált.
Biki Endre Gábor
(A szerk. megjegyzése: 2017-ben már a ház nyomai is nehezen felismerhetőek! Az alapjaig lerombolt ház helyét a természet lassan visszaveszi.)