facebook_page_plugin

Emlékkő avatás

molnaristvn

 

A természet és a Mecsek szeretők csak egyszerűen Pista bácsinak (Molnár István) szólították, aki jellegzetesen egyszerű öltözékében, kalapjában évtizedekig járta a Mecsek turistaútjait, és azon fáradozott, hogy minél több emberrel szerettesse meg a Mecseket.


1918. november 20-án született a felvidéki Nyitrán, ahonnan rövidesen szeretett városába Pécsre került. Gimnáziumi tanulmányait a pécsi Pius Gimnáziumba végezte amelynek szellemisége élete végéig végigkísérte.
Erdőmérnöki oklevelét 1942-ben Sopronba szerezte meg. Az egyetemmel és annak oktatóival, professzoraival szoros kapcsolatot tartott. Több alkalommal mecseki tanulmány utat vezetett a hallgatóknak.


Erdőmérnöki munkáját 1942-ben Nagybányán és Zilachon kezdte. Majd 1942-ben katonai szolgálatra vonult be. A háború után 1947-ig orosz hadifogságban volt mely lelkét megtörte, de a munkakedvét nem vette el. Hazatérése után a pécsváradi, majd a zobákpusztai erdészetnél, 1950-től az árpádtetői erdészetnél dolgozott.
Nyugállományba vonulásáig a Mecseki Erdészet munkatársa volt, különböző területeket ellátva. Nyugdíjazásakor „Kiváló Munkájáért” miniszteri dicséretben részesült.


Széleskörű társadalmi tevékenységet végzett.
1954-től 20 éven át OEE Baranyai Csoportjának volt a titkára. 1958-ban sikeresen szervezte meg a hagyományos Erdészeti Vándorgyűlést.
Már az 1970-es évektől foglalkozott az erdők közjóléti szerepével, az erdők sokrétű hasznosíthatóságával a kulturált pihenés érdekében. Szorgalmazta a pihenőhelyek kialakítását, a turistautak fejlesztését.
A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség és a Mecsek Egyesület tagjaként a mecseki turistautak egyik kijelölője és építője volt. Ismerte a Mecseket, mint a tenyerét. 12 éven át lektorálta a Mecsek térképet a Cartografia vállalat felkérésére.
Többedmagával 1987-re összeállította a Mecsek forrásainak kataszterét, mely több mint 400 forrás, kút, csorgó helyét rögzíti.


1974-ben a megalakult MME alapító tagjaként összeállította Baranya madárvilágának bibliográfiáját, melyhez személyes feljegyzésein kívül összegyűjtötte a nyomtatásban megjelent valamennyi baranyai madáradatot. Részvett az Európai rendszeres madármegfigyelő monitoring programba.


Természetszeretete motiválta az emberekhez való viszonyát is, sok barátja volt.
Munkáját becsületesen, önzetlenül végezte. Családját, szüleit , testvéreit mély szeretettel óvta , védte.


Hitét is a természetszeretete vezérelte, a Mecsek erdőit tartotta Isten legszebb templomának.


Halálának 10. évfordulóján emlékét megőrizve álljon itt ez a pihenő.


Fogadjátok szeretettel.