facebook_page_plugin

Közgyűlés a Balokányban

bmtsz logo

A Balokány-liget volt a helyszíne a BMTSZ 2014-es évet értékelő közgyűlésének. Ugyan az idő inkább túrára, kirándulásra csábító volt, ennek ellenére szép számmal gyülekeztünk a PEPITA KULTÚRTÉRBEN 2015. február 15-én, hogy megtartsuk évi rendes közgyűlésünket. Határozatképesek voltunk már a meghirdetett időpontban, csak egy tagszervezetünk nem képviseltette magát.
A helyszín új volt, a tartalom a szokásos. Az előzetesen kiküldött szöveget, amit elnökségünk tagjai és a beadott beszámolók alapján állítottunk össze, csak néhány ponton kellett kiegészíteni. Így pl. kimaradt a hagyományos, márciusi erdőtakarító program említése, ill. a köszönet a szervezőknek. Talán ez nem történhetett volna meg, ha valaki egy pár sorban beküldi a felhívásra az értékelést. Szóbeli kiegészítésként elhangzott, így a jegyzőkönyvben, a megőrzendő beszámolóban már szerepelni fog ez is.


A beszámolót, a pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót, a jövő évi terveket és az Ellenőrző Bizottság elnökének (dr Tihanyi László) beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Ezután került sor az alapszabály módosítására. Ezt azért tűztük napirendre, hogy azok a szakosztályok, csoportok, amelyek nem jogi személyiségűek, újra csatlakozhassanak szövetségünkhöz, hisz a civil törvény tavaly március 15-én hatályba lépett módosítása ezt most már lehetővé teszi, ha az alapszabályunkban is szerepel. Ezzel összefüggésben az új Polgári törvénykönyv által megkövetelt szabályokat is be kellett vezetnünk az alapszabályba. Alapvető változásként a vezető testület létszáma jelentkezik: az eddigi 5 fő helyett 3 főből áll az elnökség. A közgyűlés a régi elnökség jelen lévő három tagját, Tóth Klárát, Strasser Pétert és Nagy Balázst választotta a vezetőtestület tagjainak.
Összességében rögzíthető, hogy a 2014-es évben is szinte erőnkön felül dolgoztunk azon, hogy az erősen forráshiányos környezetben teljesíteni tudjuk célkitűzéseinket, ne hagyjunk el semmit hagyományos feladataink közül. Köszönet illet mindenkit, aki ebben segítségünkre volt.
Egyebek között szó esett még az MTSZ tagsággal ill. a regisztrációval és a kártya kiváltásával összefüggő bonyodalmakról, valamint arról, hogy mindössze 5 napja van a szervezeteknek arra, hogy új tagjaikat a febr.22-én megnyíló elektronikus felületen majd bejelentkeztessék az MTSZ kártyára. Miklovich Csilla (Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub) hozzászólásában arra biztatta a tagszervezetek vezetőit, hogy tegyék meg a regisztrációt, tudatában annak, hogy a megyei szövetség (melynek MTSZ általi támogatása a megyében vásárolt kártyák számától függ) nagyobb összeget kapjon támogatásként az MTSZ-től. Tóth Klára még szólt arról, hogy hamarosan egy szervezetfejlesztést is szolgáló tréning résztvevői lehetünk a Civil Közösségek Háza által nyert pályázat segítségével.

A közgyűlés örömteli része az, amikor megköszönhetjük a tartalmas munkát tagszervezeteinknek, és megköszönthetjük kiemelkedően tevékenykedő turistatársainkat.


Köszöntöttük a 2014 szeptemberében, Dobogókőn kitüntetett baranyai természetjárókat:


Gidáné Orsós Erzsébet (DRÁVA TSE)-       Czárán Gyula Emlékérem
Romvári Attila (DRÁVA TSE)-                      A természetjárás fejlesztéséért -bronz fokozat
Ujságh Zsolt (Tenkes TE)-                         Czárán Gyula Emlékérem

az egyéni pontversenyben élen járókat:


Biros Béláné                        2804       Hétdomb TE
Feketéné Móró Erzsébet    2386      Hétdomb TE
Kolin Edit                             1724      Dráva TSE

Kapitány Albert                    2795      Hétdomb TE
Jancsi Attila                         1984      Dráva TSE
Nagy Balázs                        1328      POEÜ

Mayer Krisztina                    3313     Tenkes TE

Ujságh Zsolt                       1093      Tenkes TE
Soós Zoltán                         1075     Dráva TSE

Zsula Ákos                           653      Hétdomb TE

az egyesületek által- kiváló közösségi munkájukért -  felterjesztett sporttársakat:

Csoknyay Istvánné    (Hétdomb TE
Feketéné Czifra Éva   (Mecseki kóborlók)
Kántor János              (PTTE Természetjáró Szakosztály)
Nagy Istvánné            (Hétdomb TE)
Romvári Tiborné         (Dráva TSE)

 

Idén az ARANYBAKANCS-DÍJ-at


dr Tihanyi László érdemelte ki több évtizedes, a természetjárást és a tájfutást támogató szervező, irányító munkája elismeréseképpen. Szövetségünk Ellenőrző Bizottságának is elnöke hosszú-hosszú ideje. Korrekt, reális, alapos ellenőrző munkája szövetségünk munkáját is értékesebbé teszi.


A másik, a „külsős” ARANYBAKANCS-DÍJ-at idén a kárászi régiós találkozó szervezésében nagy segítséget nyújtó, amúgy a természetjárást évtizedek óta pártoló, támogató kárásziak közül Mezei Attilának ítéltük, és elismerő, köszönetet mondó oklevelet adunk Lép Péter polgármester úrnak és Pap Juditnak, akik nagy segítségünkre volt a három napos találkozó minden percében. Sajnos ők betegségük miatt nem tudták átvenni köszönetünk jeleit, de majd teremtünk rá alkalmat, hogy kezet szorítsunk velük.


Az egyesületek élén bekövetkező változások közhírré tételével köszöntünk meg minden közösségi munkát, segítséget Gida Tibornak (DRÁVA TSE), Dr Gundrum Károlynak( Pécsi Vörös Meteor), és köszöntöttük az új vezetőket:  Jancsi Attilát, Gál Györgyöt, a nyugdíjas szakosztály összefogását vállaló Szűcs Istvánnét, Olgit és Ignátkó Imrét, aki a PTTE élére került. Távollétükben köszöntünk el Raub Bálintné Terikétől, valamint Sipos Imréné, Erzsikétől. Terike a Nyugdíjas szakosztály vezetőjeként hosszú évekig igényesen, következetesen fáradozott azon, hogy 70-80 ember megfelelő természetjáró programban válogathasson kedve szerint. Heti három túrát kínáltak nyugdíjas túrakedvelőknek. Túravezetőként, szakosztályvezetőként számtalan órát töltött e közhasznú tevékenységgel. Köszönjük!


Sipos Imréné, Erzsike hosszú évekig alkalmanként, később rendszeres segítőként, helyettesítőként  szolgálta a megyei szövetséget, majd 2014-ben választott tisztségviselőként, titkárként  végezte az adminisztrációs munkát, szervezte a nyílt túra programot, intézte a Mecsek Híradó és egyéb kiadványok árusítását. Köszönjük munkáját!
Közgyűlésünk oklevelei, apróbb-nagyobb ajándékai mellé Baronek Jenő a Mecsek Egyesület  Lexikonnal, Müller Nándor pedig a védett virágokat ábrázoló naptárával és Varga Szabolcs (A magyaregregyi Mária-kegyhely és búcsú története című) most megjelent értékes kiadványával gazdagította közgyűlésünk elismeréseit.


A színhely nem a hagyományos volt, de hagyományosan lelkesen működött logisztikai csoportunk.


Szabó-Dalecker Ibolya irányításával a Mecseki Kóborlók finom falatokat varázsoltak a büféasztalra, innivalóról-szintén hagyományosan- a Villányi-hegység területén működő siklósi. harkányi barátaink (Balogh Árpád, Andrasek Csaba) gondoskodtak. A közgyűlés baráti találkozóvá vált. Még a megyei közgyűlést követő régiós közgyűlés után is folytatódott a beszélgetés. Tapasztalatcsere alakult ki a teljesítménytúrák szervezése , az MTSZ regisztráció és leendő programjaink témájában. Háber János,tagszervezetünk, a PIFU képviselőjeként vett részt a közgyűlésen, de a PEPITA gondnokaként kora reggeltől segítette, hogy minden feltétel meglegyen sikeres közgyűlésünkhöz.
Minden közgyűlés fontos állomása egy szervezet életének. Jó érzéssel zárhattuk az előző évet, a szövetség erejében bizakodva várhatjuk a következőt.                                          

 Tóth Klára

Képek: Nagy Balázs