facebook_page_plugin

Megtartotta évi rendes Választmányi ülését az MTSZ

Budapest, Thököly út 58-60, 2014.május 24, szombat. Délelőtt már 9-től hosszú sorban várták a természetjárók, hogy a mandátum-vizsgálattal járó adminisztrációs feladatoknak eleget tehessenek.


Az előtérben a lassan már megszokott információ-áradat várt minket. Projektorok vetítették a közelmúlt eseményeit ábrázoló színes képeket, a kilátó-és turistaházak avatásának ünnepi pillanatait megörökítő képeket, vidám jelzésfestőket, szemétszedőket, az elmúlt év történéseit. Lehetőség volt a Természetjáró Kártyák átvételére is. Megcímkézve, összefogva várták az egyesületvezetőket, megbízottakat. Persze csak azok számára készültek el, akik befizették az ez évre szóló tagsági díjat, valamint beküldték –az adatvédelmi törvény miatt kicsit részletesebb- adatlapokat. A többség az egyszerű, névre szóló „Ingyenes Alapkártyá"-t igényelte, csak néhányan választották az 500 Ft-ba kerülő „Megszemélyesített Kártyá"-t, amely tartalmazza tulajdonosának a természetjárásban elért eredményeit, jogosítványait (jelzésfestő,túravezető). Ez majd többféle kedvezmény igénybevételére jogosít. Nem készült még el az ígért „Bővített Kedvezménykártya", mert a kedvezmények számbavétele, begyűjtése „kialkudása" hosszabb, nehezebb feladat, mint az eleinte látszott. Ennek áráról sem igen beszéltünk, egyszer -szűkebb körben- hangzott el a kb. 3000 Ft-os összeg. Egyenlőre arról sincs szó, hogy e kártya majd a szomszédos országok természetjáró szolgáltatásainak igénybevételénél is jogosít kedvezményre. Ehhez a mi szolgáltatásainknak is fejlődniük kell, hogy a kölcsönösség megvalósulhasson- hangzott el az MTSZ egyik felelős alkalmazottjától. Az idei kártyák 2015.03.31-ig lesznek érvényesek.

 


Sokan voltunk több megbízólevéllel is, mégis éppen csak meglett a határozatképesség, nagyjából egy órával később a meghirdetett első időpontnál. 115 küldött 224 mandátummal 51,3 %-os részvételt jelentett. A kiküldött napirendi pontokat különösebb vita nélkül elfogadta a Választmány.
A legtöbb napirendhez Győri Tamás, az MTSZ igazgatója fűzött szóbeli kiegészítést. (Garancsi István, az MTSZ elnöke külföldi programja miatt nem vett részt a gyűlésen, előtte egy héttel találkozott a megyei elnökökkel, információim egy része onnét is való.) Győri Tamás számokkal, grafikonokkal mutatta be, igazolta a pozitív változásokat. Pl. A tavalyi 9 főhöz képest idén 33 fő dolgozik az MTSZ központi feladatainak megvalósulásán. Ennek megfelelően az anyagi kondíciók is nagymértékben javultak. A munkatársak az EU-s pályázat projektjeinek megvalósításában, a Turista Magazin szerkesztésében, kiadásában nélkülözhetetlenek, a pénz pedig a tervezett beruházásokhoz, a kéktúra útvonal megújításához,az útvonal mentén lévő kilátók, turistaházak rendbetételéhez kell.


Talán csak a 2014-es költségvetés megszavazásánál tartózkodtak néhányan. Ennek oka az volt, hogy nem volt eléggé részletező a költségvetés. Különösen várta a tagság, hogy az előzőleg felvetett javaslatot (miszerint az országos rendezvényeket /GYOT, TEGYOT,TEDOT stb./ szervező megyék, egyesületek kapjanak támogatást vállalásukhoz) beépítette-e az elnökség a tervezetbe. Az utóbbi évek hasonló rendezvényei mind veszteségesek voltak, ezért vetődött fel az igény. Ígéret hangzott el, hogy a költségvetés megvalósításakor nagyobb összeg (300.000Ft helyett 600.000 Ft )szerepel majd e rovatban. Megnyugtató volt a válasz a felvetett kérdésre az útalappal kapcsolatban. Lesz, igen, idén is lesz útalap, amelyből az egyesületek „minősített" festői a turistautakon a legszükségesebb felújításokat a tavaly megismert pályázati formában elvégezhetik. A kéktúra felújításának folyamatában még csak a közbeszerzési pályázat fogalmazódik, ebből ősz előtt nem lesz igénybe vehető támogatás. Akkor meg már igen nehéz lesz festeni, úgyhogy valószínű jövő tavasszal kerül erre sor.


Újra láthattuk a készülő, „mindent tudó" tér- informatikai rendszert, aTTR-t. Ez hatalmas lehetőség lesz, de elkészítése is óriási feladat. Kimondhatatlan mennyiségű elméleti, technikai, fizikai, jogi stb. tennivaló elvégzése után kerül bevezetésre. Ha elkészül, nagy segítségünkre lesz a természetjárásban. Útvonal-tervezés, pontmeghatározás, távolság-és szintkülönbség számítása, az út menti tudni -és látnivalók halmaza, praktikus ismeretek és minden, ami egy túrára való felkészüléshez, a terepen való eligazodáshoz, élményteli túrákhoz kell.


A Választmányi ülésen Sipos Imréné, a BMTSZ titkára és jómagam vettünk részt, sok kedves ismerős, régi természetbarát társaságában. Általunk a baranyai egyesületek közül a Hétdomb Természetbarát Egyesület, a Dél-Zselic Természetbarát Klub és a POEÜ képviseltette magát. A Mecsek Egyesület képviseletében Baronek Jenő volt ott a Választmányi ülés elején. Néhány új arcot is láttunk, egyesületek vezetőit, tisztségviselőket. A küldöttek kedves figyelmességként egy kis sporttáskát kaptak ajándékba, benne a hamarosan kezdődő GYOT programfüzete is,valamint a Turista Magazin két száma.
A Választmányi ülés elvégezte feladatát. Lezárta a tavalyi évet, törvényes alapot biztosított az ideinek. Az egyesületek, megyei szövetségek közgyűlése megtette ezt már jóval előbb. Az is elhangzott, hogy az MTSZ továbbra is köt megállapodást a megyei szövetségekkel, de ennek időtartama valószínűleg júniustól júniusig tart, mivel eddig még az idei évre nem született megállapodás, annak ellenére, hogy márciusban összeírtuk, beküldtük, hogy megyei szövetségünk milyen feladatokat vállal az együttműködésben. Jó lenne, ha tervező munkánkhoz időben előbb kapnánk információkat az MTSZ elnökségétől. Reméljük, az idő múltával az új vezetőség – amellett, hogy megbirkózik az EU-s pályázat hatalmas feladataival-egyre inkább rálát a területen, a megyei és egyesületi szinten folyó munkára is, s az igényeket, helyi körülményeket jobban figyelembe véve tervezi, szervezi tevékenységét.

Tóth Klára