facebook_page_plugin

2011. március 187. szám

 

MECSEK HÍRADÓ

 

187. szám                                                                              2011. március

 

Megtartottuk közgyűlésünket

Február 12-én új helyszínen, a pécsi Szivárvány Gyermekházban tartottuk meg a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség éves beszámoló közgyűlését, melyen értékeltük a 2010. évi munkánkat.

A napirendek elfogadása és a költségvetési beszámoló mellett érdekes és színes szó­beli kiegészítéseket hallhattak a megjelentek a 2010-es szövetségi munkáról. Többek között a 2010-ben felfestett új utakról is szó esett. Az el­ké­szült utak nyom­vonalát - Csiszár Gyula összeállításának köszönhetően - vetí­tés­sel is bemu­tathattuk. A szakosztályok be­számolóiból kiderült, hogy nagyon színes, programokkal teli, tartalmas évet zárt szövetségünk. E beszámolókat a Mecsek Híradóban közzé is tesszük. Érdekes színfoltja volt a közgyűlésnek, amikor Földesiné Kövi Ildikó, a pécsi Városközponti Óvoda Köz­társaság téri Tagin­tézményének óvónője, szervezett természetbarát, túravezető a "Ba­kan­csos óvó­dásokról" adott tájékoztatást. A képekkel illuszt­rált hozzászólás nagy tet­szést aratott.

A technikai munkák mellett a 2011-es tervek is szóba kerültek. Ezek közül legjelen­tősebb a TTE PÉCSI CSOPORTJA megalakulása 100. évfordulójának méltó meg­ünnep­lése. Ennek első eseménye a 2010. március 26-ára tervezett emlékülés lesz, amelyet a Szivárvány Gyermekházban rendezünk. A következő esemény egy emlék­túra, amit szeptember 11-én Strasser Péter vezet az Isten-kúttól a Fehér-kúti kul­csos­­házig, majd ott baráti beszélgetést tervezünk a régi időkről a régi idők nagy tanúival. Foly­tatódik a Mecsek Híradóban a MÚLT­IDÉZŐ rovat, valamint Varga Ferenc "nosztalgia túráival" is idézzük a múltat. E programok sikeréhez az egész tagság aktivitására, segítségére számítunk! Igényként hangzott el több hozzászólásban is, hogy az egyesületek, szakosz­tályok vezetői többször találkozzanak egymással továbbképzés, közösségfej­lesztés céljából.

Ezután került sor - mivel dr. Lakatosné Novotny Sarolta lemondott tisztségéről - az új titkár megválasztására. A jelölőbizottság két jelöltet állított, Baumann Józsefné és Pál Krisztina személyében. Titkos szavazással Pál Krisztinát vá­lasztotta a közgyűlés titkárnak.

A közgyűlés végén sor került a kitüntetések, oklevelek és az Aranybakancs díjak átadására. Először azokat köszöntötte az elnökség, akik szeptember 18-án, a Természetjárók Napján vehették át az MTSZ kitüntetését: Rónaky Gizella (Arany Horda TE, szövetségünk elnökségének tagja) - A Természetjárás Fej­lesztéséért Emlékérem Ezüst Fokozata; Balla László (Dráva TSE) - Czárán Gyula Emlék­érem; Raub Bálintné (Nyugdíjas Szakosztály)  MTSZ Dicsérő oklevél.

Köszöntöttük még Dománszky Zoltánt, a Tolna Megyei Természetbarát Szö­vetség elnökét, akinek tavaly az ünnepi közgyűlésükön adtuk át az ARANY­BAKANCS-DÍJ-at, megköszönve a több évtizedes együttműködést, előrevivő közös munkát, barátságot .

Az egyesületek és az elnökség javaslatai alapján a kiemelkedő közösségi, kö­zösségért végzett munkájukért az alábbiak részesültek elismerésben: Baranyai Rudolf (Mecseki Kóborlók), Baumann Józsefné (Arany Horda TE), Biki Endre Gábor (Mecsek Egyesület), Hajdú Szabolcs (BMTSZ Szúrós Csoda­bogyó Szakosztálya), Hering Györgyné (Hétdomb TE), Kántor János (PTTE Vámos Mihály Szakosztály), Löbl Zoltán (Dél-Zselic TK), Martonné Hor­váth Teréz (PTTE Vámos Mihály Szakosztály), Poór Balázs (Pécsi Túrake­rékpáros és Környezetvédő Klub), Soós Zoltán (Dráva TSE), dr. Hardiné Török Éva (Felhőtlenek), Ujságh Zsolt (Tenkes TE).

Ezután a 2010-es év sajátos túramozgalmának, a "KULTURISTA PÉCS 2010" túramozgalomnak az eredményhirdetése, díjátadása következett. A feltételek kiváló teljesítéséért Feketéné Móró Erzsébet, Hering Györgyné és Horváth Gáborné (valamennyien a komlói Hétdomb TE tagjai), valamint a pécsi termé­szetjárók közül Csapó Julianna, Rüll József és Szabó-Dalecker Ibolya ve­hette át az oklevelet és a kitűzőt.

ARANYBAKANCS-DÍJ elismerésben részesítette elnökségünk Jancsi Attilát, a DRÁVA TSE tagját, technikai felelősét. Ő Kiváló Természetjáró, kétszer teljesítette a Országos Kék Túrát, ezüstjelvényes túravezető. Nevéhez kötődik a Dél-Baranya Turistája mozgalom elindítása. Szervezője a Tenkes Teljesít­ménytúrának. Nyílt túrákat vezet, térképet javít, turistautakat jelez. Elnöksé­günk munkáját a túrajelentések értékelésével, a minősítések nyilvántartásával segíti.

ARANYBAKANCS-DÍJ-at vehetett át Kis Tünde, az MR6 - A régió rádiója munkatársa, aki évek óta megkülönböztetett figyelemmel kíséri szövetségünk munkáját. Természetjáró lelkülettel, természetbarát hozzáállással ad tájékozta­tást programjainkról, rendezvényeinkről. Érdeklődik terveinkről és tetteinkről, s értéknek tekinti munkánkat. Korrekt hangvételű riportjai, folyamatos figyelme hozzásegít bennünket, hogy közhasznú munkánk széles körben ismertté váljon.

Az elismerések sorát dr. Lakatosné Novotny Sarolta köszöntése zárta: A Ba­ranya Megyei Természetbarát Szövetség Örökös Tagjá-nak választottuk. Ezzel köszöntük mega Szövetség elveinek és céljainak megvalósulásáért több évtizeden át kimagasló eredménnyel végzett munkáját, értékteremtő tevékeny­ségét, mintaként szolgáló "természetbarátságát".

Ezt követően állófogadásra került sor, kötetlen beszélgetés keretében. A tartal­mas, jó hangulatú együttlét jó előjel a 2011. évi munkához. Tagszervezeteink és a tagság közötti jó együttműködést, élményekkel teli programokat, túrákat, emlékezetes beszélgetéseket, lendületes munkatársakat, terveink megvalósítá­sához jó egészséget és erőt kívánok!

Tóth Klára
elnök

A Baranya Megyei természetbarát Szövetség

2010. évi egyéni túrapontversenyének végeredménye

NÉV

EGYESÜLET

TÚRAPONT

50 év alatti férfiak

1.

Pető Sándor

PITE

8400

2.

Vass Koppány

Mecseki Kóborlók

2317

3.

Balog Árpád

Tenkes TE

1756

4.

Sulyok Ábris

Mecseki Kóborlók

1559

5.

Ujságh Zsolt

Tenkes TE

1508

6.

Soós Zoltán

Dráva TSE

1336

50 év alatti nők

1.

Kovács Bettina

PITE

7723

50 év feletti férfiak

1.

Jancsi Attila

Dráva TSE

2951

2.

Mesztegnyei Imre

Mecseki Kóborlók

1211

3.

Romváry Tibor

Dráva TSE

1186

4.

Rácz János

Hétdomb TE

1152

5.

Sisák Tibor

Hétdomb TE

1114

50 év feletti nők

1.

Feketéné Móró Erzsébet

Hétdomb TE

1282

2.

Sisák Tiborné

Hétdomb TE

1114

3.

Bora Tiborné

Hétdomb TE

1032

2010-ben történt
(Tagszervezeteink életéből)

►Hétdomb Természetbarát Egyesület, Komló

A betervezett túrák és rendezvények megvalósulása alapján mondhatjuk, hogy sikeres 2010-es évet zártunk. Ahogy azonban mindig kiemelem: ennél fontosabb, hogy maradandót hagyjunk magunk után minden évben valamennyiünk javára, továbbá jó közösséggel átélt, szép élményekre emlékezhessünk vissza. Ezért most is sokat kellett tenni a vezetőségnek és tagoknak egyaránt.

Az 56 egyesületi tag nevében - akik közül 51-en természetbarát szövetségi tagsággal is rendelkeznek -, őszinte szívvel állíthatom, hogy elődeinkhez méltóan léptünk be a komlói szervezett természetjárás 61. évébe!

Túráink: a táboraink túráin kívül 47 saját szervezésű túránk volt, melyekhez térítésmentesen bárki csatlakozhatott. Túrát vezető tagjainknak hálás köszönet egész évi rendszeres és nélkülözhetetlen munkájukért! A hagyományos újévköszöntő pezsgős-, farsangi hurka-, húsvéti locsoló-, vagy a "Találkozás a Mikulással" túránk mellett, 2010-ben is kiemelt szerepe volt a "Horzsa Sándor" és "Lafferton Henrik" emlék­túráknak - amelyek egyben szövetségi nyílt túrák is voltak -, valamint az "Eperjesi Ernő", "Rockenbauer Pál" emléktúrák és az Emlékezés a már "végtelenben túrázókra" szép pillanatainak is. Több szövetségi nyílt túra is szerepelt programjaink között, amelyekhez szívesen csatlakoztunk. Május 21-24 között 12 fővel részt vettünk az Aggteleken rendezett Gyalogtúrázók XVII. Országos Találkozóján. Sok maradandó túra-, kulturális- és vidám élménnyel tértünk haza júliusban egy hetes bükki, és szeptemberben három napos Balaton-felvidéki túratáborunkból. Így többek között a Balla-völgyi üreg, Rejteki kőfülke, Három-kő, Tar-kő, Felsőtárkány és az egri illetve diósgyőri vár, Szilvásváradon a Millenniumi kilátó, Szalajka-völgy, Lillafüred értékei, Ómassa, Hór-völgy, Cserépfalu Subalyuk-barlang, Cserépváralja barlanglakások és kaptárkövek, Miskolc Avas-hegyen lévő templom és temető szerepelt a látnivalóink között, de Miskolctapolca barlangfürdőjének lehetőségeit sem hagytuk ki. Pár hónappal később pedig a Keszthelyi-hegység kilátóiról, Csobánc várromjairól, a Szigligeti várból és a különleges Szent Mihály-dombról gyönyörködhettük a természet szépségeiben, továbbá barangolhattunk a szentbékkállai kőtenger csodái között, és eveztünk a tapolcai tavas-barlangban. Mindezt vetített képek segítségével igyekeztünk továbbadni az itthoniaknak.

Ismét sikeresen rendeztük meg a "Baranya - Tolna 30, 15" teljesítmény-, a "Jó szerencsét!" Bányász Emléktúránkat, valamint a Vargánya Tanyával közösen tartott "Mecseki láthatatlanok nyomában" Történelmi Emléktúránkat, melyekre hazánk sok településéről érkeztek hozzánk a túrázók. Tagjaink - egyesületünket képviselve - majd minden hónapban megmérették magunkat más egyesületek által rendezett teljesítménytúrákon is. Ezek közül most is kiemelkedett a Tenkes Teljesítménytúra, amelyen már közel 10 éve rendszeresen harmincon fölüli létszámmal veszünk részt.2010-ben is közkedveltek voltak 1-2 napos országjáró kirándulásaink. Iskolaszünetben és igény szerint a múlt évben is vezettünk túrát diákoknak. Segítettünk a DÖKE "Gyalogolj az ötösért!" teljesítménytúrájának lebonyolításában, valamint "Svéd-pályás" tájékozódási játékkal színesítettük a Karbon Kör  - Petőfi tér megújításáért szervezett - rendezvényét.

Kulturális és egyéb rendezvényeink, tevékenységeink: az "Örökségünk - délutáni diskurzus" sorozatunk 9 vetítéses élménybeszámolóján rendszeresen résztvevő 30-40 érdeklődő most is maradandó élményeket kapott. A múlt évben Müller Nándor: Barangolások a Mecsekben; Feketéné Móró Erzsébet: Váraink múltja és jelene I. valamint II. része; Bodáné Gálosi Márta: Izland csodái; Szendrő Szabolcs: "Fél lábbal a csúcson", a magas hegyek birodalma; Szabados Tamás: A szép csendje; Gruber László: Egy csipet Marokkó; Takácsné Jakabos Laura: Ízelítő Kubából; Feketéné Móró Erzsébet és Horváth Attila: A "hétdombosok" 2010-ben szerepelt a kínálatban. Szendrő Sza­bolcs hegymászó, fotós különleges - 7-8000 méter magas csúcsok megmászása közben készült - fotóit közreműködésünkkel egy hónapig sokan megcsodálhatták a kom­lói Színház- és Hangversenyterem aulájában. Ismét jól érezhettük magunkat a remekül megszervezett "hétdombos" majálison. Népes táborral képviseltük egye­sü­le­tün­ket a múlt évben - az EKF rendezvényeinek részeként kivételesen - Pécsett tartott Ter­mészetjárók Napja ünnepségén. Előtte csapatunk sikeresen debütált a Pécs Városismereti Versenyen, ahol még két tagunk eredményesen segítette a pécsi turisták csoportját.

Október 10-én - egy jó programmal színesített - találkozóra vártuk régi turistáinkat a me­csekjánosi kultúrházba.

Múlt évben is aktívan részt vettünk Komló város rendezvényein. Így: május 1-jén az Európa-napon, az e hónap végén megrendezett Komló és környéke Bányászainak II. Találkozóján. Ennek egyik programjaként került átadásra a kb. 160 km hosszúra tervezett "Jó szerencsét!" Mecseki Bányász Emlékút első állomáspontja, a Kossuth Szabadidő Park. Az útvonal, a két tájékoztatótábla és az iránytáblák előkészítésben és munkálataiban jelentős szerepe volt és természetesen lesz is egyesületünknek. Augusztusban a Civilek Napján rövid túrával színesítettük a programot.

2010-ben először adtuk át - a DÖKE szervezetével közösen - a "Csírázó" Komlói Tehetségekért alapított "Horváth Zoltán" Emlékdíjat, amelyet a beérkezett pályázatok értékelése után a szakmai zsűri a legeredményesebbnek tartott végzős komlói általános iskolásnak ítélt.

Végzett munkáink: Útfestés: megkezdtük a "Jó szerencsét!" Mecseki Bányász Emlékút kialakítását. A Kossuth Szabadidő Park és a hasmányi templom romjai között felfestésre került az út speciális jelzése, valamint a romjelzés. Októbertől a tél beálltáig Zobák-aknától a Hidasi-forrásig készült a festés, valamint Petőfi-aknától a bétai országút Macskalik bejáratáig - itt csatlakozik a "Jó szerencsét!" Komlói Bányász Emlékösvényhez -90%-ban készült el az útvonal.A Vörösfenyő kulcsosház, valamint környékének tisztán- és rendben tartásáról folyamatosan gondoskodtunk. A múlt évben is aktívan tevékenykedtünk - főként két munkatúránkon -, hogy magunk és vendégeink számára is tiszta, rendezett szállás álljon rendelkezésre. Vendégeinket mindig ügyeletes segíti, hogy zökkenőmentes és kellemes legyen a kulcsosházunkban töltött idejük.

Elismeréseink, eredményeink, teljesítményeink: Kimagasló természetjáró munkájáért a BMTSZ elismerésében részesült Horváth Gáborné és Kuizs Sándor. 2010-ben a gyalogtúrákon elért pontok alapján legjobb 10 túrázóink: Feketéné Móró Erzsébet 1282 pont, Rácz János 1152 pont, Sisák Tiborné 1114 pont, Sisák Tibor 1114 pont, Bora Tiborné 1032 pont, Csoknyay Istvánné 991 pont, Őri Zsuzsanna 870 pont, Magyarity Julianna 863 pont, Németh Katalin 842 pont, Szőke Jánosné 810 pont.

Természetjáró minősítések: ezüstjelvényes: Kühár Zsuzsanna, Sisák Tiborné, Sisák Tibor, bronzjelvényes: Bien Tamás

Túramozgalmak teljesítése: "Baranyai kilátók": Balás Lászlóné, Feketéné Móró Erzsébet, Horváth Gáborné, Kühár Zsuzsanna, Magyarity Julianna, Sisák Tibor, Sisák Tiborné, "Kulturista Pécs 2010": Feketéné Móró Erzsébet, Hering Györgyné, Horváth Gáborné, "Mecseki Zöld Túra": Horváth Gáborné, "Protestáns gályarabok emlékezete I-II. fokozat": Feketéné Móró Erzsébet.

Kapcsolataink: rendszeres, jó kapcsolatunk van a Baranya és a Tolna Megyei Természetbarát Szövetséggel, a Mecseki Erdészeti Zrt. Pécsváradi Igazgatóságával és Komló Város Önkormányzatával. Ezúton is köszönjük a Kenderföldi Általános Iskola, a Muzeális Gyűjtemény, a Közösségek Háza rendszeres támogatását, és a Nyugdíjas Bányász Szakszervezettel való hasznos és jó együttműködést. A többi komlói civil szervezettel is jó a kapcsolatunk, közülük a DÖKE, a Karbon Kör, a Honismereti és Városszépítő Egyesületet, valamint a Tájak Korok Múzeumok komlói csoportját emelném ki.

2011-ben is várunk mindenkit nyílt túráinkra, kulturális és egyéb rendezvényeinkre!                                                                                                  

                                                                     Őri Zsuzsanna
elnök

BMTSZ Nyugdíjas Szakosztály

Létszámunk 64 fő, a pártoló tagok száma 26 fő volt 2010-ben. Az év során 158 túránk volt. Minden hónap első szerdáján 9-kor hirdetjük ki a túrákat a tagoknak, amit túravezetőimmel előzőleg egyeztettünk. Itt beszéljük meg a havonként esedékes eseményeket. A vezetőség 7 pontban összefoglalta a szakosztály belső szabályzatát, a tagok ezt aláírták. Kedden, csütörtökön és vasárnap indulnak a túrák.

A Mecsek csodálatos, vadregényes tájain jártunk. Túráink változatosak voltak: források, virágtúrák, tanösvények, várak, kilátók és gyógynövénytúráink tették gazdagabbá azokat. Túratársaim voltak a Mátrában, az Őrségben is hetes túrán.

2010-ben a BMTSZ februári közgyűlésén Mérő Andornét kitüntetésben részesítették. Az MTSZ rendezésében 5 túratársam eredményes bronzjelvényes túravezető vizsgát tett. Még egyszer gratulálok!

Nyílt túrát Kaszás Károlyné vezetett. Munkatúra keretében a Lusta völgy fölött a sárga kereszt jelzésen láthatóvá tettük az utat 300 méteren. A meleg pogácsát Piroska sütötte az éhes turistáknak.

Május 5-én túravezetőimmel heten rendhagyó kalandtúrára indultunk. Hosszúhetény-Dombay-tó volt a célunk. Csodálatos kosborokat és bánáti bazsarózsákat láttunk. Remek élmény volt mindenki számára.

Július 1-jén Pécsről 9-kor indultunk Orfűre, hogy a malommúzeumnál megrendelt kenyérsütésre odaérjünk. Családias hangulatú találkozóban, szép környezetben volt részünk. Csodálatos, napfényes idő, és egy kis szellő kísért a tó partján végigsétálva. A túránk Tekeresnél ért véget.

Szeptember 9-én Óbányára mentünk túrázni. Már több napja esett az eső, indulásunk előtti éjjel is. Habár a kilátó felé dagonyáztunk, a Nap kisütött egy kis időre, így a látvány kárpótolt bennünket. Majd a Farkas-árkon átugrálva Mázán ért véget a túránk, ahol a helyi Mini-presszóban már vártak bennünket rendelésre készült rétessel. Így sikeresen túléltük a rétes túrát.

Szeptember 18-án a Természetjárók Napja Pécsett volt, mikor is Raub Bálintné, a Nyugdíjas Szakosztály vezetője az MTSZ Dicsérő oklevelét vehette át.

Október végén túráink az elhunyt túratársak emlékére indultak a János kilátóhoz és Büdös-kútra. Köszönöm, hogy a régi túratársak sem feledkeztek meg a már elhunyt társaikról. Sajnos 2010-ben volt túratársaink, Kovács Józsefné, Orovecz Teréz, Svágel Rózsa és Győrfi Mátyás - klubunk volt gondnoka - örökre itt hagytak bennünket, ezért a havi klubprogramunk egyenlőre szünetel.

Lassan az év végére értünk. Karácsony előzetest a Kardos-úti kulcsosházban tartottunk. Igazi téli hangulatot élhettünk meg, sokan is voltunk, remek hangulatban telt a 21-e. Finomságok kavalkádja, pezsgő, forralt bor, sütemények, lángos stb. A szobában jó meleg, amit a fiúk biztosítottak számunkra. A nap végén énekeltünk, sőt egy kis tánc is belefért.

Szilveszteri túránkra (ami egyben záró túra volt) 35-en indultunk. Kikelet szálló, majd az Ilonka pihenőnél búcsúztunk a 2010-es esztendőtől. A hátizsákokból finomabbnál finomabb ételek, sütik, zsíroskenyér hagymával, pezsgők, borok (forralva is) kerültek elő. Nagyon készültek túratársaim. A túra a következő módon zajlott: először pezsgőbontás a Dömörkapunál, majd a Stiglicfogdosó előtt a hegyen hosszabb pihenőt tartottunk. Pogácsa, sörkifli és pezsgő mellett ünnepeltünk, a hűtőszekrény szerepét a hó töltötte be. Szikrázó napsütés, a hókristályok csak úgy ragyogtak, így kezdődött az új év. Keleten a Hármashegy és a Zengő nem volt látható. Hófehér párában gomolygott, ilyen látványban ritkán van részünk. Következő pihenő Lapis, majd Mandulás, és végül a Mecsek-kapu jelentette a túránk végét. Nagyon szép volt, jól éreztük magunkat.

Köszönöm túravezetőink egész évben végzett munkáját, hogy ezt a sok túrát zökkenőmentesen lebonyolítottuk. Szűcs Istvánné Olga vezetésével tagjaink bekapcso­lódtak a megyei szövetség munkájába: részt vettek a jelzések és az új bányász útvonal részleges festésében.

Köszönöm tagjaim lelkes hozzáállását, esőben, sárban, melegben egyaránt. A természet szépsége, a jó levegő, a madarak csicsergése kárpótolt bennünket mindenért.

Kívánom, hogy 80-85 éves túratársaim továbbra is aktívan részt tudjanak venni a túráinkon. Kívánok a szakosztály összes tagjának erőt, egészséget, kitartást, békességet egymás iránt a 2011-es évben is.

Raub Bálintné
szakosztályvezető

►Mecseki Erdészeti Zrt. Erdei Iskola Szakosztály

Mint minden év első hétvégéjén, 2010. január 10-én is az újévet köszöntő túrát szerveztünk. Forralt borral, pálinkával, forró teával koccintottunk, és egy vidám jókedvű túrát tettünk a Tettyéről Dömörkapun és Kisréten keresztül a Misinára, majd vissza.

Az Országos Kék Túrát befejezvén, egy kis pihenő után 2008-ban belefogtunk a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túrába. 2010 tavaszán a Göcsej dimbes-dombos vidékén haladtunk tovább. A két évvel ezelőtti tervezgetésnél elhatároztuk, hogy inkább lassabban jutunk az útvonal végére, de megnézünk minden érdekességet, amely utunkba akad és kisebb-nagyobb kitérővel elérhető. Így indultunk el a frissen leesett 20 cm-es márciusi hóban Rádiházára, Gutorföldére a Kabala lovaspanzióba. Mindenkinek ajánlom, gyönyörű a környék és nagyon szívélyes a vendéglátás. Vacsorát helyben főznek, előre megbeszélt ételt. Innen indultunk a környéket bejárni, ami nem volt könnyű a nagy hóban, de a napsütés és a téli táj szépsége elgyönyörködtetett és feledtetett minden nehézséget. A következő szálláshelyünk Bázakerettyén az Azálea vendégházban volt. Nem könnyű télen olcsó fűtött szálláshelyet találni, de megint szerencsénk volt. A vendégházban táj jelegű vacsorával vártak bennünket. Az egész napos havas túra után nagyon jólesett a meleg étel, átázott cipőnket megszárítottuk a meleg kályha mellett. A háziasszony férje estét betöltően mesélt a térség olajmúltjáról. Vasárnap a hazautazásig már csak egy rövid túrára volt időnk, Valkonyáig jutottunk. Sajnos a hó addigra elolvadt, már csak a hűvösebb helyeken lehetett itt-ott hófoltokat látni.

Október 7-10-ig újra bakancsot húztunk. Zalakaroson foglaltunk 2 éjszakára szállást és onnan túráztunk a környéken. Első napon a Z, K+, K körtúrát tettük meg, ragyogó napsütésben. A szőlők és gyümölcsösök mellett mentünk fel a hegyre. Rengeteg szelíd­gesztenye hullott az útra, szedtünk egy zacskónyit, amit este megsütöttünk a szálláshelyünkön. A K jelzésről letérve megkerestük a kilátót, mely Zalakaros fölé emelkedik. A kilátó melletti vendéglőben oltottuk szomjunkat. A vendéglő március végétől október 15-ig tart nyitva. Másnap az Ormánd-kastély felé vettük utunkat. Nagyon kíváncsi voltam a kastélyra, mert 10 évvel ezelőtt még aludtam a kerti szállás­helyükön, gyerekekkel is táboroztam itt. A kastély akkor még szociális otthonként működött. Bíztam abban, hogy be tudunk sétálni a parkba, de sajnos a vaskerítésen tábla hirdette, hogy kutyával őrzött magánterület. Nagyszakácsiban pihenőt tartottunk, elképzeltük, milyen nagy lehet itt a szakácsverseny alatt a sürgés-forgás nyáron. Mesztegnyőig a sáros mély utakat kerülgettük, bozótosokon keresztül bujkáltunk. A faluházban kaptunk szállást, 3-4-6-8 ágyas szobákban. Vacsorát a közeli vendéglőben rendeltünk, nagyon jól főznek, kedves a kiszolgálás. A faluházat mindenkinek ajánlom megnézni, ha erre jár.

Sajnos a mesztegnyői kisvasút nem jár menetrendszerűen, csak előre megrendelt, egyeztetett időpontban. Szerencsére sikerült elérni a mozdonyvezetőt és kísérőjét, így vasárnap a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben a túra felét oda vasúton, visszafelé gyalogosan tettük meg. Az esős ősz és az aránylag meleg október rengeteg gombát csalogatott elő.

Az évet december 30-án, Bóly-Kisjakabfalva-Villánykövesd túrával zártuk.

Adorján Rita
szakosztályvezető

►Dráva TSE

Az évet a hagyományos évköszöntő pezsgős túránkkal kezdtük. Közgyűlésünkön taglétszámunk 30 fő volt, melyből 17 fő felnőtt, 4 fő ifjúsági, 2 fő nyugdíjas és 7 fő pártoló tag. Saját szervezésű túráinkon kívül részt vettünk teljesítménytúrákon, nyílt túrákon, más szakosztályok túráin és tájékozódási túraversenyeken is. Túravezetőink nyílt túrák vezetését is vállalták az Ormánságban és a Villányi-hegységben. A tájékozódási túraverseny országos rendezvényein csapatunk az „A50”-es kategóriában indult, összesen 4 bajnoki futamon. Itt egyszer a dobogó harmadik, egyszer pedig az első fokára is sikerült felállniuk. Tagjaink több jelvényszerző túramozgalomban is részt vettek.

Tizenegyedik alkalommal rendeztük meg a Tenkes TE-vel közösen a Tenkes Teljesítménytúrát. Három távon összesen 817 fő (15 km: 333, 20 km: 306, 30 km: 178) indult. A teljesítménytúra rendezésében 40 fő vett részt, munkájukat ezúton is köszönöm. Szponzorainktól eszközben és ajándékokban kb. 150 000 Ft értéket kaptunk (fénymásolás, ajándékok, pólók, ásványvíz, bor, eszközök, felszerelések stb.). A túra jó hangulata köszönhető volt a jó rendezés mellett a meglepetésként kínált tájjellegű boroknak is.

A "Dél-Baranya Turistája" jelvényszerző túramozgalmat a 2007. évi meghirdetése óta 119 fő kezdte el, és 10 fő teljesítette. Ebből 2010-ben 10 fő kezdte el a mozgalmat, idén teljesítőnk nem volt.

Egyesületünk képviseltette magát a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Találkozón és az "Utazás 2010" idegenforgalmi kiállításon, valamint több tagunk külföldi túrákon is részt vett.

2010-ben Soós Zoltán aranyjelvényes túrázói minősítést ért el. Jancsi Attila és Romvári Tibor Váralján, az ezüstjelvényes túravezetői tanfolyamon sikeres vizsgát tett.

Mi komolyan gondoljuk a természetjárás népszerűsítését az ifjúság körében. Ezért együttműködve a Gandhi Gimnáziummal, rendhagyó földrajzóra keretén belül tantermi elméleti és szabadtéri gyakorlati foglalkozásokat tartottak a diákoknak szakembereink - Gida Tibor arany jelvényes, Jancsi Attila és Romvári Tibor ezüst jelvényes túravezetők, valamint Herold Szabolcs szaktanár -, majd év végén a diákok háromnapos túrán vettek részt az Ormánságban és a Villányi-hegységben.

Idén is sokat túráztunk, túrajelentésekkel igazolt összteljesítményünk: gyalogos szakágban 112 túranapon 3719 túrapont, kerékpáros szakágban 30 túranapon 979 túrapont. Legjobb túrázóink: Jancsi Attila (2951 pont), Soós Zoltán (1336 pont), Romvári Tibor (1186 pont).

Munkatúráinkon a Villányi-hegység és az Ormánság turista útjait újítottuk fel. A Villányi-hegységben a Tenkes Teljesítménytúrához tartozó részt, a kék sáv, piros sáv, zöld sáv, sárga sáv egy-egy szakaszát javítottuk, valamint a zöld sáv turistajelzést az Avas alja - Túronyi lovas pihenő 2,1 km-es szakaszával meghosszabbítottuk. A turistaútfestésekben részt vettek: Jancsi Atilla, Romvári Tibor, Nagy Csaba, Jancsi Ibolya, Soós Zoltán. Kulcsosházunkban sokat dolgoztunk. A tetőtérben elkészültek a dobogós fekvőhelyek, az előtéri melegburkolat, a fürdőszobai hidegburkolat, festések, mázolások, díszlécezések, üvegezés, villanyszerelés stb. Az alsó szinten pedig elkezdtük a társalgó felújítását. A munkákban részt vettek: Gida Tibor, Gidáné Orsós Erzsébet, Jancsi Attila, Jancsi Ibolya, Soós Zoltán, Krifka László, Balla László, Kőhegyi László, Szabó Sándor, Kulcsár Gábor, Romvári Tibor. A Tenkes Ter­mé­szet­barát Egyesület jelentős segítséget nyújtott a tetőtéri mázolási munkákban, valamint a turistaútjelzések felújításában. Munkájukat ezúton is köszönjük. Ered­mé­nyeinkről, gondjainkról, túráinkról időnként a Mecsek Híradóban és Szövetségünk honlapján is hírt adtunk.

Továbbra is jó kapcsolatot szeretnénk fenntartani a többi túraszakosztállyal és az ormánsági önkormányzatokkal, ezért sokat túrázunk együtt, látogatjuk egymás rendezvényeit, közgyűléseit. Célunk a Tenkes Teljesítménytúra újbóli megrendezése és ezzel a természetjárás népszerűsítése, az útvonalfestések, karbantartások, kulcsos­házunk fejlesztése, túramozgalmak folytatása. A Tenkes Teljesítménytúrát két újabb távval fogjuk bővíteni. Ez egy 10 km-es és egy maratoni táv, máriagyűdi rajttal. Van a természetjárásnak egy jól bevált, ám lassan feledésbe merülő ága: a szervezett vándor­táboroztatás. Ezt szeretnénk felújítani egy Dráva menti vándortábor létrehozásával, melyet Gida Tibor szervez és koordinál.

Külön köszönöm minden segítő kéznek és támogatóinknak a Tenkes Teljesítménytúra megrendezésében nyújtott segítséget, az adók 1%-át, a Nemzeti Civil Alap pályázati támogatását és tagjainknak az egész évben végzett munkáját. A 2011-es évhez sok sikert kívánok!

Romvári Tibor
a Dráva TSE szakosztályvezetője

►Felhőtlenek

Kis csapatunk - hat taggal - 2010-ben mintegy 1800 km-t tett meg és 32650 méter szintet "győzött le". Túráinkon - melyek helyszíne leginkább a Mecsek hegység volt, de jártunk a Geresdi-dombságban, a Zselicben és a Mátrában is - a csapat tagjai rend­szeresen részt vesznek, de van három pártoló tagunk is, akik ha tehetik, velünk tartanak.

Végig mentünk a Szent Márton túra baranyai szakaszán Kisújbányától Máriakéméndig. Szinte minden településen várt bennünket a polgármester, aki nemcsak szóval, de harapnivalóval is marasztalt bennünket. Magyarsarlós tisztasága, rendezettsége, virágos volta és nem utolsó sorban a polgármester közvetlensége, jó bora orvosságként szolgált a meleg időben.

Kátoly határában már női küldöttség jött elénk, akik hiányolták az éneklést és az egyházi zászló lengetését, mert azt hitték, hogy egyházi zarándok túrázók vagyunk. Csalódásukat pótoltuk a helyi templomban, amikor jó hangú turistáink velük együtt énekeltek. Jártunk az Erdősmecskét Máriakéménddel összekötő zöld sáv jelzésű úton is, ami annak szépsége nyomán - és sáros volta miatt is - emlékezetes maradt. A mecseki szénbányák emlékhelyeit bemutató nyílt túrákon is részt vettünk; minden elismerés utólag is a Bányász Emlékút útvonalát kijelölő és jelzéssel ellátó turistatársainknak.

A minden hónapban sorra kerülő múzeumi túrák szinte mindegyikén részt vettünk. Különösen emlékezetes maradt a Jakab-hegyre vezető túra, mert ennek során rengeteg gombát szedett a társaság. Egy napot töltöttünk Kaszópusztán és környékén, amely a sok szúnyog és az év legmelegebb napja miatt maradt emlékezetes.

A szokásos évi hosszabb túránk a tavasszal a Mátrában volt; a hegység nevezetességeit részben gyalog, részben gépkocsival járva tekintettük meg. Voltunk Egerszalókon, Egerben, Recsken, Mátraderecskén, Parádon, Parádsasváron is. Három hosszabb gyalog­túrát tettünk meg szálláshelyünkről, Mátraszentistvánról kiindulva. A kék sáv jelzést követve elmentünk az Ágasvári turistaházig, majd onnan a Csörgő-patak mentén leereszkedtünk Mátrakeresztesre. Második túránkon Kékestetőről ugyancsak a kék sáv jelzésen Mátraházára mentünk, majd onnan a Sás-tó érintésével Mátrafüredre. Galyatetőről indult a harmadik túránk, ahonnan a Piszkés-tetőn át a Három falu templomának érintésével ereszkedtünk le az ország legmodernebb sípályáján szállásunkra, Mátraszentistvánra.

A leírtakból kitűnik, hogy a múlt évben is sok szép helyet kerestünk fel, és baleset nélkül megjártuk a sokszor göröngyös és sáros terepet. Sok emlékkel és élménnyel gazdagodtunk, amiért hálásak vagyunk a természetnek, hogy ezt a lehetőséget megadta számunkra.

dr. Koncz Eszter


►Ifjúsági Unió Pécs

Szűkebb régiónk civil szervezeteként arra törekszünk, hogy a fiatal korosztály tagjainak lehe­tő­séget teremtsünk egy minőségibb életmód megismerésére, melyben a közös­ség­hez tartozás, a természettel, a környezettel való összhangban élés és tenni akarás, diszkrimináció- és előítélet-mentesség értéknek számít. Egyesületünk 1995-től rendel­ke­­zik önálló jogi személyiséggel, 2001-től "közhasznú" besorolással. Tevékeny­ségi köreink: érdekképviselet, érdekérvényesítés, különböző irodai, tanácsadói, számviteli és egyéb szolgáltatások, ifjúsági klubok működtetetése. Mindezekről bővebben találhatók információk honlapunkon: www.ifupecs.hu.

Szervezetünk a természetbarát mozgalomba is bekapcsolódik: a Baranya Megyei és Pécs Városi Természetbarát Szövetségek tagjaként a 2010-es évben első sorban a Kardos úti kulcsosház kezelésében, felújításában, működtetésében végeztünk munkát.

2010. évben a Túrázás Önkéntesség Közösség program-sorozatunkat támogatás hiányá­ban is folytattuk, szerényebb keretek között. Tagjaink a program keretében sok közösségi tevékenységet is (kézműves foglalkozások, íjászat, stb.) folytattak. Az év során a szelektív hulladékgyűjtésre is hangsúlyt helyeztünk. Az általunk működtetett ifjúsági és gyermek klubok, szakcsoportok, szervezeti tagok részére ez évben is rend­sze­resen szerveztünk programokat, túraprogramokat a Kardos úti kulcsosházhoz. A hangu­latos szalonnasütések, gulyásfőzések mellett túrázáson, játékon, sporton keresztül a természet- és környezetvédelem, a közösségfejlesztés terén is sikerült elindítani a fiatalok­ban egyfajta szemléletváltozást.

A Kardos úti kulcsosháznál 2010-ben további felújításokat végeztünk. Sok munkaórában újra kifestettük az összes helyiséget. A tetőjavítást nagyjából befejeztük. Mindezen munkához saját erőnkből teremtettük meg az anyagi feltételeket. Sajnos az épített kandallóval továbbra sem tudunk mit kezdeni. A konyhát további kényelmi eszközökkel szereltük fel. Az egyik háló elavult, tönkrement ágyait a Baranya megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványtól kapott fémvázas emeletes ágyakkal cseréltük le. Az ágybetéteket újrahúztuk, ágyneműt szereztünk be. Vásároltunk 3 sörpad garnitúrát, melyeket lelakkoztunk. Kialakítottunk egy 2 személyes helyiséget. A külső környezetet is igyekeztünk rendben tartani, kivágtuk a viharban megsérült fákat, füvet nyírtunk, gallyaztunk.

Jó kapcsolatot sikerült kialakítani az egyik nyugdíjas természetjáró csapattal. Ezúton is köszönjük felajánlásaikat. Szintén jó kapcsolatban vagyunk a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaival, néhány programunkon részt is tudtak venni. A Pécs Holding e területét felügyelő szervezeti egységével is rendszeresen konzultáltunk, a tervezett felújítási munkálatok előkészítésében is kikértük véleményüket.

2011-ben tervezett feladataink: a belépő és a mögötte lévő helyiség egybenyitása, egy angol WC kialakítása, a WC és mellette lévő épület tetőfedése, egy esőbeálló-foglalkoztató kialakítása, a kerítés rendbetétele.

A Pécs Városi Természetbarát Szövetséggel közösen 2010. évben több túraprogram in­du­lási pontjaként szerepelt nyílt túrákon a Kardos úti kulcsosház. a "Nőnapi", "Gyer­mek­napi" és "Mikulás" túrák nagy sikerrel zajlottak, szervezetünk a hely biz­to­sítása mellett segítette a háttérmunkát.

Háber János
elnök

DÖKE Kerékpáros Szakosztály, Komló

A DÖKE Túrakerékpáros Szakosztály tagjai az év során nemcsak a Mecsek szépségeit megismerő kerékpáros túrákat szerveztek, amikor az időjárás épp nem szólt közbe. Részt vettek a Kuglóf Fesztiválon Váralján, oda-vissza két keréken (a túrán pedig kétlábon), a beremendi kerékpáros találkozón, a pécsváradi túrakerékpáros találkozón, a Velence és környékén megrendezett Országos Túrakerékpáros Találkozón. Ez utóbbi rendezvényen a DÖKE "örökifjai" közül öten vettek részt és nagyon sok szép élményt szereztek.

Két saját rendezésű kerékpáros teljesítménytúra közül a májusi DÖKE 25, 50 és 75 km-es túrát félig elmosta az eső, de azért tízegynéhány bátor vállalkozó végigtekerte. A szeptemberi Baranya 25, 50 és 100 km-es teljesítménytúrán azonban csaknem 50 résztvevő tekerte le a távok valamelyikét. A Komlóról induló túrák közül a rövidebbik táv Pusztabányáig, a közepes táv Pécsváradig, a hosszabb pedig Pécsváradon át Szűrig ment.

A www.doke.hu oldalon további sok szép beszámolót és képeket tekinthetnek meg az érdeklődők az egyesület életéből.

 Iván Attila

ababababab

 

Nyílt túra Szabolcsfaluból

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2011. január 29-i nyílt túráját Kis Olga vezette a következő útvonalon: Pécs, Szabolcsfalu - Masa-oldal - Régi vasút - Józsefháza - Árpádtető "Andor-lak - Nagy-Bányaréti-völgy - Pécs, Hősök-tere.

Szabolcsfaluba érkezve a túravezető köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a település történetét, a bányászat hogy hatott az itt élők életére. Megtudhattuk, melyek azok a helyek a településen és környékén, amelyeket érdemes bármikor felkeresni (csertetői bányász emlékmű, Csertetői-forrás, Lelovics-kert, régi temető, református templom).

A templom toronyzene történetét Rónaky Gizella ismertette. Utunk a bányászatra, bányászokra nemcsak a településen, hanem az erdőben még ma is látható építményekkel, maradványaival emlékeztet (betonozott vízfolyások, ülepítő medencék, épületek falmaradványai, táró bejárata, emlékkő a lebontott akna helyén.). A települést gyorsan elhagyjuk. Utunk során többször megállunk, tájékoztatást kapunk a körülöttünk látható építményekről. Napsütéses szép időben, folyamatos emelkedéssel felérünk István III-as akna beton tornyához, ahol ipartelepek működnek jelenleg.

Aszfalt úton gyorsan haladunk, beérve az erdőbe Árpádtető felé kanyarodunk. Itt vastagon fedi hótakaró a talajt. A fák törzsei, koronái, az aljnövényzeten fennmaradt száraz falevelek is hóval borítottak. A vadak élelmet kereső túrásai, nyomaik szépen látszanak. A csendet halk beszélgetések, lépteink alatt csikorgó hó törik meg.

Árpádtetőn rövid pihenőre megállunk, túravezetőnk felhívja figyelmünket a szabadon, kerekesszékkel is bejárható útvonalakra, melyek bejárása során tájékoztató táblák információi alapján megismerhetjük az erdő élővilágát. A Tripammer-fa felé indulunk tovább. Főúton áthaladva, erdei útra térünk, a barna avaron szinte alig van hó. A fák koronái között átjutó napsugarak széppé varázsolják a pihenő erdőt. A Tripammer-fánál tartjuk az ebédidőt. A túravezető az itt látható fafajokra hívja fel figyelmünket. Megmutatja, miről ismerhetjük meg a molyhos tölgyet, elmondja, mi különbözteti meg más tölgyektől. Mi jellemző a kocsányos és kocsánytalan tölgyekre, leveleikre, termésükre, ezek alapján hogy tudjuk megkülönböztetni őket. Sokunkban felidéződnek az iskolai élmények, tanáraink, az általuk tanított természeti ismeretek.

Hóval borított, védett völgyben elérjük az Andor-forrást, ahol mód van feltölteni vízkészletünket. Meglepő, hogy nem is nagyon hideg a víz. Fotóval is megörökítjük. A forrástól meredeken feljutva érjük be társainkat. Innen utunk lefelé vezet, apró faágak, kövek nehezítik a csúszós talajon a járást. Völgyben csörgedező patak kanyarulataiban, kis vízesések jégcsapjaiban, jégréteg virágaiban gyönyörködve, nem mindig sikerül - a társaink által nyújtott segítő kezeket is használva - az átkelés.

Az erdőből lassan kiérve bokros, sík terepen vezet utunk. Valamikori település pincéi mellett haladunk: a természet által visszavett épületek, falmaradványaik valószínűsít­hető eredetét Rónaky Gizella ismerteti. Közeledünk a lakott településhez, ez látszik az út mentén megjelenő, tájba nem illő, fel nem bomló műanyag, elektromos hulladék halmokból. Városunkban sok lehetőség van a szelektív, veszélyes és egyéb hulladékok ingyenes leadásának lehetőségére. Éppen ezért elgondolkodtató, vajon miért éri meg ideszállítani. Közben túránk végére érve, kiérünk a Komlói útra, túravezetőnk megköszöni a részvételt, a továbbutazás lehetőségeire felhívja figyelmünket.

A buszmegállóban kutatjuk ismerőseinket, mindenki itt van-e? A buszvégállomásra érve, a következő túrán remélve találkozásunkat, vidáman integetve búcsúzunk el.

Maráth Klára

A Túravezetők Klubja februári túrája

2011. február 5-e: szombat reggelre megérkezett a tavasz és sok túrázót csalogatott ki a Mecsekbe. A Hősök terén 9 órakor már útra készen állt a csapat. Nagy örömömre sokan jöttek el, 52-en voltunk a túrán.

Ahogy beléptünk az erdőbe, az elvékonyodó hóréteg még ropogott bakancsaink talpa alatt, ám a napsugarak csiklandozására az erdő kezdett nyújtózkodni és elő-elő bújni téli hópaplana alól. Az illatos hunyorok hol félénken, bókoló fejjel, hol kinyújtózva fürödtek velünk együtt az első tavaszi napfényben. A Rigó-kutat és a Zsolnay-kutat elhagyva, néhány lejtőt és emelkedőt leküzdve, végtagjainkban kellemes fáradtsággal érkeztünk meg a Tripammer-fához, ahol pihenőt tartottunk. Előkerültek a hátizsákokból a szendvicsek és házi finomságok, hogy új erőre kapjunk. A pihenő után körbe álltuk és ala­posan szemügyre vettük a Tripammer-fát, azt a kocsányos tölgyet, melyet Tripammer Károly - Pécs első fiatalon (55 évesen) elhunyt erdőmesterének - tiszte­letére ültettek. Az ő nevéhez fűződik a mecseki erdőgazdaság kezdeti és talán legnehezebb időszaka. Ő valósította meg a mecseki erdőirtások helyén az első előnevelő csemetekertet.

Utunk következő célpontja a Mecseki Erdészeti Zrt. erdei iskolája, a Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza volt, ahol Adorján Rita (a 15 éves erdei iskola vezetője) már zsíros kenyérrel és különlegesen finom ízvilágú boros teával várt bennünket. A zsákokból a bögréken kívül előkerültek a finomabbnál finomabb házi sütemények, pogácsák és saját termelésű borok. A jó hangulatú eszem-iszom után Rita bemutatta az erdei iskolát és mesélt arról is, hogy hogyan zajlik itt a mindennapos oktatás. Az érdeklődők az Erdészeti Múzeumszobában egy kis erdészettörténettel és erdészeti szerszámokkal ismerkedhettek.

Ezt követően a csapat egyik fele Rita szakmai irányításával kipróbálta a Finnországból származó Nordic Walkingot. A sport a "30-as években, mint hatékony nyári erőnléti edzés terjedt el a sífutók körében. Érdekesség, hogy régen az újonnan kialakult sportágat a finnek a "Feledékenyek sportja" néven emlegették, utalva az otthon felejtett sílécekre. Ez a sport egyesíti a gyaloglás vagy futás, illetve a sífutás előnyeit, mivel a mozgás során az összizomzat 90%-át megmozgatja, az ízületek túlterhelése nélkül. Társaink elmondása alapján kiderült, hogy nem is annyira egyszerű ez a sport.

A csapat másik felével végig sétáltunk a Mókus tanösvényen. Itt az erdőben még tartotta magát a tél, a dagonyákat még jégpáncél borította és csak a déli lejtőkön kukucskáltak ki az első tavaszi virágok. A hó viszont remek lehetőséget nyújtott egy kis nyomolvasásra. A nyomok elárulták, hogy ilyenkor is népes az erdő. Nyulak, rókák, szarvasok, őzek nyomai rajzolódtak ki a hóban.

Túránk utolsó métereit a Mecseki Erdészeti Zrt. által létesített akadálymentes - kerekes székes - tanösvényen tettük meg. Az állatsimogatóban a kellemes idő és némi "extra falat" reményében a karámig kijöttek az állatok.

A túrát azonban nemcsak a jó idő és a kellemes idő tette emlékezetessé, hanem az is, hogy kedves túratársunk, Lengyel Zoltánné Margitka ezen a napon ünnepelte 82. születésnapját. Ezúton is kívánunk neki jó egészséget, sok nevetést és még számtalan közös túrát. Köszönöm a képeket Hochmann-né Katinak és Baumann Józsinak, hogy ne csak az írás, de a képek is emlékeztethessenek bennünket erre a nagyon kellemes túrára. (A túráról készült képek megtekinthetők szövetségünk honlapján.)

Bízom benne, hogy a következő túráknak is ilyen népes és lelkes csapattal vághatunk neki.

Scheitler Adrienn

TÚRAVEZETŐK KLUBJA

A Túravezetők Klubja már több, mint két évtizede várja különböző programjaira a természetre, valamint a természetjárásra fogékony, érdeklődő turistákat. A klub megálmodója és elindítója Lakatosné Novotny Sarolta (Sárika) volt 1989-ben, aki töretlen lendülettel és lelkesedéssel szervezte a klub sokszínű programját.

A klub célja, hogy a túravezetők ismerjék, megismerjék egymást, túravezetési tapasztalataikat megoszthassák egymással, felfrissíthessék, bővíthessék terepi tájékozódási, növény- és állattani, kultúrtörténeti ismereteiket.

A klub emellett lehetőséget nyújt az új turistautak bemutatására, a gyalogos mellett a kerékpáros szakág programjainak megismerésére, párbeszédre és visszajelzésre a túravezetők és a nyílt túrákon résztvevő túrázók között, valamint a közösségi élet megélésére.

2011-ben is sok szeretettel várunk minden érdeklődőt nyitott klubfoglalkozásainkra a hónapok első keddjén, délután 17-18 óra között a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség központjában (Pécs, Tímár u. 21).

A 2011-es év I. félévének további programjai:

Március: A Mecsek tavaszi virágai. Előadók: Adorján Rita és Scheitler Adrienn - Mecseki Erdészeti Zrt. Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza terepi oktatói.

Április: Az év fája, a tiszafa. Az új Erdőtörvény. Előadó: Horváth Péter okl. erdőmérnök, Mecseki Erdészeti Zrt.

Május: Madarak és Fák Napja. Az év madara, a széncinege. Leggyakoribb madárfajaink. Előadó: Nagy Gábor madarász, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Scheitler Adrienn

"Tenkes Maraton, 30, 20, 15, 10" teljesítménytúrák

A Dráva TSE és a Tenkes TE 2000-től rendezi meg a Tenkes Teljesítménytúrát, ami ezen idő alatt a Dél-Dunántúl egyik leglátogatottabb túrájává nőtte ki magát! Az utóbbi két évben már 800 fő fölött volt az indulók száma. A résztvevők szerint a nagy létszám a "turistabarát" szintidőknek, a szolgáltatások minőségének, a változatos útvonalaknak és az ilyenkor nyíló virágok sokaságának köszönhető.

Szintidők: már a kezdetektől igyekeztünk azokat úgy meghatározni, hogy a kezdő túrázóknak is lehessen sikerélménye, de aki gyorsabb tempót szeretne, az is végig mehessen a távokon. Az eddigiekhez jönnek az idei évben induló 10 kilométeres "családi, sétálós" és az erőt próbáló "maraton" távok!

Szolgáltatások: mi az, amit a nevezési díjakért kínálunk? Természetesen a térképpel és szöveges itinerrel ellátott útvonal vázlat. Az ellenőrző és frissítő állomásokon cukorkák, nápolyik, csokik és különböző italok (ásványvíz, szóda, pezsgőtablettás italok és a kiváló borok a Balog-pincéből). Ezeken kívül támogatóink jóvoltából az indulók kaptak még kedvezményekre jogosító kártyákat és nagyszámú ajándék is kisorsolásra került. Remélem ezeket idén is lesz alkalmunk adni! Van csomagmegőrzés is. Utoljára, de nem utolsó sorban a túrára jellemző kitűzők, amiket a teljesítések száma határoz meg!

Az elmondások szerint sehol nincs ennyi fűben guggoló, fekvő, virágokat fotózó teljesítménytúrázó, mint nálunk. Aki túránkat választja, fényképezőgépét ezúttal se hagyja otthon!

Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet, várunk a Tenkes teljesítménytúrák rajthelyein 2011. április 2-án: a 15, 20 és 30 km-es távok Túronyból, az önkormányzat épületéből, a 10 km-es és a "maraton" Máriagyűdről, a túraállomásról indul. Információ és előzetes nevezés a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen Jancsi Attilától, valamint a 72/739-854 telefonszámon az esti órákban Romvári Tibortól.

atiKA

Köszönet

Szövetségünk februári közgyűlésén a kitüntetésben részesült társaink nem mindegyike tudott részt venni. Közülük Jancsi Attila (atiKA) és Martonné Horváth Teréz (Teca mama) e-mailben juttatta el köszönő sorait elnökségünkhöz. Az alábbiakban ezeket adjuk közre:

Tisztelt Elnökség!

Meglepődéssel és természetesen örömmel töltött el az a hír, amit túratársaim megyei szövetségünk közgyűlése után telefonon közöltek velem: Te kaptad az idei "Arany bakancs" díjat! Mivel más elfoglaltságom miatt nem tudtam részt venni az eseményen, ezúton köszönöm meg, hogy bennem látták azt a túrázót a megyében, aki megérdemli ezt a rangos kitüntetést! Köszönet illeti még azon túratársaimat, akik szövetségünkben, egyesületemben és más szakosztályoknál megbíznak, és igénylik munkámat és ezzel is ösztönöznek az elvégzendő feladatok végrehajtására. Nekik is ajánlom ezt a díjat!

atiKA

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség Vezetősége és Tagjai részére

Kedves Természetjáró tagtársak! Nem is tudom hogy kezdjem. A legnagyobb tiszte­lettel szeretném megköszönni mindenkinek azt a kedves meglepetést, amelyet a ki­tün­te­tés nekem ítélésével és adásával okoztatok. Nem is értem, hogy jutottam az eszetekbe. Én ezt meg sem érdemlem, hisz volna erre a tagok között sokkal méltóbb ember is. Mindenesetre nagyon-nagyon szépen köszönöm! Nem is tudom, hogyan tudom meghálálni a törődéseteket.

Mindenkinek kívánok még nagyon sok kilométer gyalogolást, túrázást vidám csapattársak társaságában, és ha elfáradtok néha, szeretettel várlak Benneteket egy kis pihenésre nálunk.

Tisztelettel és köszönettel:

Teca mama

"Bőköz - Borókás" vándortábor


SE1

Dráva TSE vándortábort szervez a Dráva-medencébe (Bőköz - Borókás). A gyalogtúrával, kerékpártúrával és autóbuszos utazással kombinált útvonal a Dráva-medencében Kémestől Barcsig tart, 125 km hosszan. Teljesíthető 8 nap alatt, négy szálláshellyel. A csoportok létszáma: minimum 10 fő, maximum 20 fő Részvételi költség: 19.900 Ft/fő. Érdeklődni lehet Gida Tibor aranyjelvényes túravezetőnél a 20/989-1853-as telefon­számon vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. Jelentkezésihatáridő: 2011. április 18.

"MÚLTIDÉZŐ"

PÁSZTORKÚTON, VAKSÖTÉTBEN, MICIMACKÓ NYOMDOKAIN KERGETŐZVE

Az alábbi múltidéző történet elé feltétlenül idekívánkozik az a tény, hogy az elmúlt ötven évben sohasem hallottam olyat, miszerint Lajos bá' valaha is eltévedt volna túrázásai során. Ez elképzelhetetlennek tűnik mindenki előtt, aki ismeri őt.

Kivételek azonban vannak. Ilyen kivételt képez az az eset is, amelyről maga Kiss Lajos tesz vallomást az alábbi írásában egy ifjúkori tévelygéséről.

Aranyos történet, mesébe illő. Amolyan Micimackós mesébe. Tudjátok! Amikor Micimackó vadászni indult Malackával. És közben efféle párbeszéd folyik közöttük:

"- Mire vadászol ?- kérdezte Malacka.

- Lábnyomokra -  felelte Micimackó rejtélyesen."

Aztán a mese úgy folytatódik, hogy ezek a lábnyomok egyre csak szaporodtak, amint Mackó és Malacka körbe-körbe járva követte az első nyomokat.

Nekem legalábbis ez jutott eszembe az alábbi történetről, amelyet most a Mecseki Híradó egyik 1980-as számából átvéve, változtatás nélkül közreadunk.

ÉJSZAKAI TURISTAKALAND

Aki még nem járt éjszaka erdőben nyáron, amikor teljes a lombozat, az ég pedig borult, annak fogalma sincs arról, hogy mi az a sötétség. Ez a tömény sötétség igencsak megtréfálhatja a természetjárót, amint megtréfált engem is régen, mikor még kezdő erdőjáró voltam. Egy országos találkozón vettünk részt a Bükkben, Jávorkúton. Egyébként Csipkéskúton táboroztunk. A Fradi éppen Diósgyőrben játszott, s mert egyik társunk nagy Fradi-drukker volt, legyalogoltunk a mérkőzésre. Jó kis túralehetőség is adódott belőle. Ment minden, mint a karikacsapás. A Fradi győzött, mi pedig jókedvűen indultunk visszafelé. A lillafüredi útról széles erdei kocsiútra kanyarodtunk, észre se vettük, hogy ránk sötétedett. Semmi baj, az utat jól ismertük, nappal már többször jártunk rajta. Egy tisztást kellett keresnünk, ahonnan ösvény vezetett Csipkéskút felé. Persze a gyalogúton már olyan sötét volt, hogy egymást sem láttuk. Ott derült ki, hogy senkinél nincs zseblámpa, de még gyufa sem akadt. Villogtattuk a szemünket, mint a bakmacskák, de csak nem szoktuk meg a sötétséget. Mentünk hát szépen sorjában. Vagy egy órája, hogy ott botladoztunk, míg végre egy tisztásra nem értünk. Mondanom sem kell, arra a tisztásra értünk vissza, amelyikről elindultunk.

Nagyon elkeseredtünk: már-már ott akartunk aludni. Sikerült azonban a fiúkat rábeszélni, hogy induljunk el újra. Egymás kezét fogtuk, úgy indultunk el újra az ösvényen. Nagyon izgalmas volt, mert egy mély horhos szélén vezetett az út. A percek ólomlábakon jártak. Megnyugtató érzés volt, mondhatom, mikor kutyaugatást hallottunk. Így még kutyának nem örültem soha. Örök élmény maradt.

Kiss Lajos
Pécsi Vasas SE

A történet azért itt még nem ért véget. A táborban vacsora után a tábortűz mellett folytatódott, ahol a jóféle borok és a közös éneklés hamar feledtette a tévelygés okozta izgalmakat.

Mert az ilyen találkozók rendes velejárója volt az a kitűnő hangulat, amelyet az esti összejövetelek, baráti együttlétek formáztak. Mondhatni ezek az esti hangulatok jelentették a táborozás sava-borsát.

Szívesen emlékszem ezekre az együttlétekre magam is. Az alapozást azok az előkészítő megbeszélések adták, amelyeket Igaz Béla Makár-hegyi pincéjében tartottunk. Aztán a "makárhegyit" vittük magunkkal az esti nótázások mellé. Az alaphangot mindig Molnár Pista adta meg és a Szemen Rudi. A későbbi találkozókon aztán a résztvevők köre egyre-másra bővült. Így Szarvason már Märcz Jani bácsi szolgáltatta a nóta mellé a tangóharmonikájával a zenei kíséretet"

Ám esti tévelygésekről a továbbiakban már nem lehetett hallani.

Még Orfűn sem 1986-ban, amikor a baranyaiak rendezték meg az Országos Természetbarát Találkozót.

Pedig ott igazán lehetett volna alkalom az eltévedésekre. Ugyanis Kiss Lajos és csapata úgy "megmachinálta" a Büdös-kúti forrást, hogy abból az alkalmi rendezvény délutánján nem víz, hanem bor csordogált.

Aztán ki tudja? Lehet, hogy némely csoport mégiscsak eltévedt volna, de Lajos bá', a hajdanvolt élményéből okulva népes szervező gárdával biztosította a hazafelé vezető utat egészen az orfűi kempingig.

Ám, hogy "olyasmi, ami sohanincs, olyan nem lehetséges"- mondaná Micimackó.

Mert ha útközben nem is, de a kempingben a sátrak körül?!...Na, ott azért akadtak lábnyomok körbe-körbe.

Varga Ferenc

MEGHÍVÓ

Ünnepi emlékülés a TTE Pécsi Csoportja megalakulásának 100. évfordulója tiszteletére

Időpont: 2011. március 26-a, szombat, 10 óra. Helyszín: Szivárvány Gyermekház (Pécs, dr. Veress E. u. 6.). Az emlékülésre szeretettel hívjuk, várjuk minden kedves régi és mai "természetbarátunkat"! Kérjük a Mecsek Híradó olvasóit, segítsenek, hogy e hír eltaláljon mindenkihez, akinek valaha is köze volt a pécsi, Baranya megyei természetbarát mozgalomhoz.

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
elnöksége

SZJA 1%

Kedves Természetbarátok! Kérjük, támogassák adójuk 1%-ával szövetségünket és ajánlják ismerőseik körében adószámunkat! A Baranya Megyei Természet­barát Szövetség kb. 1000 km hosszú turistautat tart karban. 2010-ben 168,5 km-t festettünk, illetve újítottunk fel. Ez csak tagjaink elkötelezett, áldozatot is hozó munkájának volt köszönhető.  A turistajelzéseket minimum 5 évente kell felújítani, hogy jól látható, biztonságos eligazodást nyújtó legyen az erdőjárók számára. Évente kb. 200 km-t kellene festenünk ahhoz, hogy a karbantartott állapot megmaradjon. Kérjük, támogassák e tevékenységünket! Adószámunk: 18312928-1-02.

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
elnöksége

IN MEMORIAM

Futó József

(1920 - 2011)

Józsi bácsi 91. életévében távozott közülünk. A fiatalabb természetjárók bizonyára nem ismerik, de a középkorúak és idősebbek emlékeznek rá. A Pécsi Vasas Elektromos Sport Egyesület természetjáró tagjaként hosszú ideig volt társa és segítője Kiss Lajosnak. Sokat dolgozott elsősorban a Gubacsos-kulcsosháznál, valamint a Koszonya­tetői-kulcsosháznál és a pusztabányai Betyár-tanyánál. Részt vett az Éger-tetőről a Babás-szerkövekig vezető "Panoráma-út" kiépítésében. Mindig mindenkinek önzetlenül segített. Szakosztálya többi tagjával, csapattársaival hosszú éveken át képviselte a baranyai természetjárókat az Országos Villamosipari Természetjáró Találkozókon, amelyeken a tájékozódási túraversenyeken eredményesen szerepelt, már idős korában, "senior" kategóriában is. Nagyapaként az 1980-as években az Istenkúti Általános Iskola természetjáróival túrázott velünk, unokáit kísérve az erdőben. A Dél-Zselic Természet­barát Klub tagjaként akkor is tagja volt szövetségünknek, amikor túrákra már nem tudott vállalkozni.

Józsi bácsit a Mecsek Híradó 2010. októberi számában köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából, jó erőt, egészséget kívánva neki a következő évekre. Sajnos e kívánságunk nem teljesült. Személyében egy igazi természetbarát távozott közülünk. Önzetlensége, segítőkészsége, barátságos személyisége, a természet iránti szeretete és dolgos élete példaként álljon előttünk! Emlékét megőrizzük!

Strasser Péter


HÍREK

  • Falujáró túra": a Mecsek Egyesület túrát szervez március 23-án, szerdán Felsőegerszegre és Vargára. Részletek a Szövetség honlapján lesznek megtekint­hetőek.
  • Várak a Vértesben" túraramozgalom teljesítésére készülünk. A túra 3 napos, a szállás Szárligeten lesz: 2000 Ft/fő/ éj. A túra során érintendő helyek: Körtvélyesi pusztatemető, Vitány vár, Várgesztes, Gesztesi vár, Kis-vár, Kőhányáspuszta, Oroszlánkő vár, Mindszentpusztai kulcsosház, Gerencsér vár, Csókakő vár, Csókakő vasútállomás. Indulás április 12-én kedden, a Pécsről 6.03-kor induló IC-vel. Hazaérkezés 14-én az esti órákban. Akit érdekel a program, keresse Biros Béláné, Mártit a következő telefonszámon: 30/412-1343, vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. Mindenkit szeretettel várunk!

Rendezvények

  március 12, szombat: "Szuadó 40, 30, 17" teljesítménytúrák. R.: Fekete Bárány TE. Rajt: Pécs, Éger-völgy, Teca Mama Kisvendéglője, 6.00-7.30 (40 km), 7.00-8.30 (30 km), 7.30-9.00 (17 km). Cél ugyanott. Nevezési díjak: 700 Ft/fő (40, 30 km), 500 Ft/fő (17 km). Információ: Szabó László Attila (( 20/935-9171).

  március 17, csütörtök: "Örökségünk" - délutáni diskurzus a komlói múzeumban. R.: Hétdomb TE. Vendég: Kaály Nagy Zsombor és íjász barátai. Időpont: 17 óra.

  március 26, szombat: "100 éve alakult meg a TTE Pécsi Csoportja" - ünnepi emlékülés. R.: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség. Helyszín: Szivárvány Gyermekház (Pécs, dr. Veress E. u. 6.). Időpont: 10 óra. Információ: Tóth Klára (( 20/527-8913).

  április 2, szombat: "Tenkes Maraton, 30, 20, 15, 10" teljesítménytúrák. R.: Dráva TSE, Tenkes TE. Rajt: Máriagyűd, túraállomás (Maraton: 7.00-8.00; 10 km: 9.00-11.00); Túrony, önkormányzat épülete (30 km: 7.00-9.00, 20 és 15 km: 8.00-10.00). Cél valamennyi túránál a rajthellyel megegyező. Nevezési díjak: 800 Ft/fő (maraton), 600 Ft/fő (30 km), 500 Ft/fő (20, 15, 10 km). MTSZ, diák, nyugdíjas, és előnevezés (március 20-ig) kedvezmény: 50 Ft/fő. A kedvezmények összevonhatók. Információ: Romvári Tibor (( 72/739-854), Jancsi Attila (( 20/580-6078).

  április 5, kedd:Túravezetők Klubja. Helyszín: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség (Pécs, Tímár u. 21.). Témák: Az év fája, a tiszafa. Az új Erdőtörvény (2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról). Vendég: Horváth Péter okl. erdőmérnök, Mecseki Erdészeti Zrt. Az előadásra minden érdeklődőt várunk!

NYÍLT TÚRÁK

  március 6, vasárnap: "Horvát Adolf Olivér" emléktúra. Útvonal: Pécs, Pálos templom - Mecsek-kapu - Állatkert - Mandulás - Remete-rét - Horvát Adolf Olivér emlékkő - Éger-völgy (10 km). Találkozás 9 órakor a Pálos templomnál (elérhető a pécsi főpályaudvarról 8.45-kor induló 32-es buszjárattal). Túravezető: Börcsök György (( 30/267-8716).

  március 12, szombat: "Természetbarátok a Mecsekért" - erdőtakarítás. Útvonal: Éger-völgy, Teca Mama Kisvendéglője - Kerékpárút - Remete-rét - Tubes - Misina - Dömörkapu - Éger-völgy (16 km). Találkozás Éger-völgyben a Teca Mama Kisvendéglője előtt 9 órakor (elérhető a pécsi uránvárosi buszpályaudvarról 8.40-kor induló 22-es busszal). Túravezető: Marton József (( 30/916-8325).

  március 13, vasárnap: "Tűzkerék túra". Útvonal: Pécsvárad - Réka-kunyhó - Skóciai Szent Margit út - Óbánya - Mecseknádasd (14 km). Találkozás Pécsváradon 14 órakor (Pécsről az autóbusz 13 órakor indul a távolsági buszpályaudvarról, a 8-as kocsiállásról). Túravezető: dr. Novotny Iván (( 20/336-2237).

  március 20, vasárnap: "Csokonay Sándor" emléktúra. Útvonal: Dömörkapu - Hideg-kút - Kantavári-forrás - Feketekő-forrás - Hármas-forrás - Andor-forrás - Tripammer-fa  Bokor-forrás - Rigó-kút - Hősök tere (12 km). Találkozás 8.50-kor a pécsi főpályaudvar előtt a 34-es autóbusz megállójában. Túravezető: Baumann József (( 20/474-7151).

  március 27, vasárnap: Baranyajenő - Hármas-határ - Jágónak - Nyerges-erdő - Szent Anna kápolna – Dombóvár (16 km). Találkozás 7.15-kor a pécsi távolsági autóbusz pályaudvaron, a 14-es kocsiállásnál. Túravezető: Müller Nándor (( 20/957-5775).

  április 2, szombat: Palotabozsok - Mária-kápolna, Szent-kút - Somberek - Templomrom - Görcsönydoboka - Szabari-erdő - Vadászház - Székelyszabar (19 km). Találkozás: Pécsvárad, kollégium autóbusz-megállóban 7.50-kor. (Pécsről a távolsági autóbusz pályaudvar 8-as kocsiállásáról 7.15-kor indul a járat. Pécsváradról Palotabozsokra 7.55-kor indul a busz.) Túravezető: Biki Endre Gábor((30/452-4579).

A Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái,
komlói kiindulással

  március 6, vasárnap: "Ébredő természet". Útvonal: Mecseknádasd - Óbánya - Bodzás-forrás - Kisújbánya - Cigány-hegy - Máré-vár - Máré csárda am. (16 km). Indulás a 6.30-as pécsi buszjárattal. Túravezető: Sebestyén Zoltán (( 30/577-9782).

  március 16, szerda: "Nyíló virágok között". Útvonal: Hosszúhetény - Nagymező - Dombay-tó - Ruzsama - Hosszúhetény (12 km). Indulás a 8 órai hosszúhetényi buszjárattal. Túravezető: Őri Zsuzsanna (( 20/376-6437).

  március 20, vasárnap: "Horzsa Sándor" emléktúra. Útvonal: Zobákpuszta - Hidasi-völgy - Csurgó - Máré-vár - Vörösfenyő kulcsosház - Máré csárda am. (14 km). Indulás a 7.35-ös mekényesi buszjárattal. Túravezető: Feketéné Móró Erzsébet (( 20/260-1947).

DDNPI rendezvények

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság rendez­vé­nyei­ről infor­máció kérhető, és a prog­ra­­mok­­ra előzetes jelent­kezés a 72/518-221, 72/518-222, 30/377-3388, 30/326-9459 tele­fon­­­­szá­­mokon, illetve a kö­vetkező e-mail címeken: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

To­vábbi információk a www.ddnp.hu hon­lapon talál­hatók.

  március 8, kedd: Magyar földrajzi felfedezők - Varga Zsolt előadássorozata. Világjáró polihisztorok - Jankó János, Biró Lajos. Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ, időpont: 17.00 óra. A program ingyenes

  március 12, szombat: Tavaszi virágszőnyeg túra - jelvénygyűjtő túra a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben. A program első részében Mesztegnyőtől Kakpusztáig kisvasúttal utaznak a résztvevők, majd gyalogosan folytatják az utat. Helyszín: Mesztegnyő, kisvasút állomás; időpont: 10 óra. A túra hossza 7 km, időtartama 3-4 óra. Részvételi díj: 450 Ft/fő.

  március 16, szerda: Kis meteorológus - pecsétgyűjtő program gyereknek. Mi is az időjárás? Milyen típusú felhők vannak? Hogyan lehet időjárást előre jelezni otthon? A foglalkozás során mindezekre a kérdésekre választ kapnak a gyerekek. Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ, időpont: 15.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra, részvételi díj: 200 Ft/fő.

  március 21, hétfő: Kis természetbúvárok szakköre. Akik a legtöbben vannak a Földön: az ízeltlábúak. Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ, időpont: 15.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra, részvételi díj: 200 Ft/fő.

  március 26, szombat: Kockás liliom séta - jelvénygyűjtő túra. A program a mattyi Madár Emlékpark megtekintésével kezdődik, majd ezt követően a Kormorános erdő tanösvényen tett sétával folytatódik. A résztvevők az út során betekintést nyerhetnek a Dráva árterén folyó gazdálkodási formákba és a Mattyi Erdőrezervátumba, vala­mint a tavasz színpompás virágát, a kockás liliomot is megcsodálhatják. Helyszín: Matty, szökőkút, 10 óra. A túra hossza 6 km, időtartama 4 óra. Részvételi díj: 450 Ft/fő.

  március 26, szombat: Csillagnéző séta a Zselici Csillagoségbolt-parkban. Naplemente után tiszta idő esetén a csillagos égbolt megfigyelésére lesz lehetőség Európa egyik legkisebb fényszennyezésű területén, csillagász segítségével. Helyszín: Zselic, Kardosfa; időpont: 18.00 óra. A túra hossza 5-6 km, időtartama 3 óra. Részvételi díj: 450 Ft/fő.

  április 2, szombat: "Mi az üveghuta?" - jelvénygyűjtő túra Pusztabányára. A túra útvonala a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet egyik kevéssé ismert patakos völgyében halad. A résztvevők számos érdekességet tudhatnak meg a mecseki üveg­készítésről, és annak nyomaival is találkozhatnak. Helyszín: Hosszúhetény, Hetény vezér szobor, időpont: 10 óra. A túra hossza: 10 km, időtartama 4-5 óra. Részvételi díj: 450 Ft/fő.

  április 5, kedd: DDNP Klub: Görögországi madárgyűrűzés - Kováts László előadása. Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ. Időpont: 17 óra. A program in­gyenes.

Mecsek Híradó. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség in­formációs kiad­ványa. Szer­keszti: Strasser Péter. Megjelenik minden hónap első keddjén (július és augusztus kivételével). A közlésre szánt anya­gokat minden hónap 20-áig kérjük a szö­vetséghez eljuttatni (7621 Pécs, Tímár u. 21.). (72/525–376 (napközben); 72/525–377 (ügyeleti időben). Fax: 72/525–377. Ügyeleti idő: kedd 16–18 óra.        
Internet: www.baranyatermeszetbarat.hu; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.