Beszámoló 2016

Beszámoló

a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2016. évi működéséről

Szövetségünk működése

2016-ban taglétszámunk ismét növekedett: a törvényi változások miatt – nem önálló jogi személyiségű egyesületként – ismét tagja lehetett szövetségünknek a Mecseki Kóborlók szakosztály és a komlói Kenderföldi Természetjárók szakosztály, valamint új szervezetként léptek be a hosszúhetényi természetjárók. Így 2016-ban 16 tagszervezetünk volt: Dél-Zselic Természetbarát Klub (Pécs), Dráva Természetbarát Sport Egyesület (Pécs), Hétdomb Természetbarát Egyesület (Komló), Hosszúhetényi Turista Egyesület, Kenderföldi Természetjárók (Komló), Mecsek Egyesület (Pécs), Mecseki Kóborlók (Pécs), Nyugdíjas Szakosztály (Pécs), Pécsi Ifjúsági Unió, Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület (PITE), Pécsi Orvos Egészségügyi Sportkör, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor, PTTE Vámos Mihály Szakosztály, Szent Imre Iskolai SK (Siklós), Tenkes Természetbarát Egyesület (Siklós).

Szövetségünk 2016. február 13-án tartotta éves közgyűlését – az előző évihez hasonlóan – a Balokány-ligetben, a PEPITA Kultúrtérben. 13 tagszervezetünk képviseletében 20 mandátummal rendelkező képviselő, és még 50 vendég volt jelen. Vendégeink között a tagszervezetek tagjait, túravezetőket, a szomszéd megyék természetbarát szövetségeinek vezetőit (Somogy megyéből Balázs Lászlót, Tolna megyéből Dománszky Zoltánt, Jakab Albertet és Bischof Tamást), a Pécs Városi Természetbarát Szövetség elnökét (Bota János) és a Pécs Városi Természetbarát Bizottság képviselőjét (Földes Béla), valamint a túravezetőképző tanfolyamunk hallgatóit és munkánkat segítő barátainkat köszönthettük.  A küldöttek elfogadták a 2015. évi beszámolót, pénzügyi beszámolót és közhasznúsági mellékletet, valamint a 2016. évi programtervet, illetve – immár sokadszor – az alapszabály módosítását, melyet a törvényi előírások tettek szükségessé.

Az „egyebek” napirendi pontban a felszólalók sok aktuális témát érintettek (MTSZ tagsági kártyák igénylése, teljesítménytúrák engedélyeztetése, pályázati lehetőségek, a Dél-dunántúli Pirostúra megújuló igazoló füzete, Mecseki Turista Kártya bevezetése, 2016-os programok stb.)

A közgyűlésen – a hagyományoknak megfelelően – elismerések átadására is sor került. Aranybakancs-díjat kapott Biki Endre Gábor a Baranyai-dombságban és a Mecsek Egyesület Természetjáró Osztályában sok éven át végzett fejlesztő és szervező munkájáért, valamint Martonné Horváth Teréz (Teca mama) több évtizedes, a természetjáró rendezvényeket és a természetbarátokat támogató tevékenységéért. Kimagasló természetjáró, ill. közösségi munkájukért – az egyesületek és az elnökség javaslatai alapján – emlékplakettet kaptak: Appelshoffer Józsefné (Hétdomb TE), Balassáné Csetényi Éva (Tenkes TE), Baranyai Pál, Háber Jánosné (Ifjusági Unió Pécs), Jankai István (BMTSZ Nyugdíjas Szakosztály), Kovács István (Szent Imre ISK Természetjáró Szakosztály), Kovács Viktória (Ifjusági Unió Pécs), Légrádi Kitti (Ifjusági Unió Pécs), Mérő Andorné (BMTSZ Nyugdíjas Szakosztály), Soós Zoltán (Dráva TSE), Stranszky Istvánné (Hétdomb TE).

Szövetségünk működésének feltételei 2016-ban biztosítva voltak, bár az év első 10 hónapjában komoly beosztással kellett élnünk. Növekedett az az összeg, amit a Sportszövetségek Szövetsége tagdíjaként kellett fizetnünk, s a székhelyünk rezsiköltségeihez is nagyobb mértékben kellett hozzájárulnunk. Pécsett, a Tímár u. 21. számú épületben, a megszokott helyen vártuk az érdeklődőket keddenként. Tátrai Bea (a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége főtitkára) az év folyamán is készségesen intézte gazdasági ügyeinket, pályázataink gazdasági szempontú gondozását, a Mecsek Híradó sokszorosítását. A Tímár utcai emeleti kis tanácskozóban tartottuk havonta a Természetbarátok Klubját is. Ez a szint már az MLSZ Baranya Megyei Igazgatósága használatában van, de ez nem okozott gondot a működésünkben. 2016 novemberében értesültünk arról, hogy a várólistás NEA pályázatunk nyertes lett, így biztonságos a működésünk jövő év elején is. Az MTSZ-től kapott támogatás az MTSZ tagszervezetek által megvásárolt Természetjáró Kártyák arányában (kártyánként 500 Ft) érkezett szövetségünkhöz. Ez az összeg – tagszervezeteink taglétszámához és más megyék összegeihez viszonyítva – igen kevés. Így ezúton is köszönjük azon tagszervezeteinknek a kártyaigénylésekkel kapcsolatos munkát, amelyek tagjaik számára kiváltották a Természetjáró Kártyákat, ezzel is támogatást szerezve megyei szövetségünknek.

Összességében megállapítható, hogy anyagi lehetőségeink – ettől a váratlanul sikeres pályázattól – javultak.

A 2015. évi, februári közgyűlésen megválasztott elnökség kitartó lendülettel, összefogással végezte munkáját. Elnökségünk tagjai mellett Scheitler Adrienn, Jancsi Attila, Baumann József segítette folyamatosan az operatív munkát.

Az év során munkánkat több szervezet, intézmény is támogatta, illetve együttműködött velünk a programok propagálásában, szervezésében. Kapcsolataink sokszínűsége, gazdagsága nélkül szövetségi szinten és egyesületi, szakosztályi szinten is jóval nehezebben tudnánk megvalósítani elképzeléseinket. Esetenként konkrét segítséget, anyagi támogatást, szakmai együttműködést könyvelhettünk el.

Kapcsolatainkat továbbra is fenntartottuk azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, amelyek eddig is segítették munkánkat: Magyar Természetjáró Szövetség, Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Várhalmi Zsolt, Tátrai Bea), Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igazgató, Kulcsár Péter tájegységvezető, Nagy Gábor, Wágner László, Rózsa Anita, Völgyi Sándor), Mecsekerdő Zrt. (Keszi László vezérigazgató, Ripszám István termelési vezérigazgató-helyettes, Hohn Miklós, Sajgó Ferenc, Pintér Ottó erdészeti igazgatók, Golubics István kerületvezető erdész, valamint Horváth Péter Brúnó), Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Orfű Község Önkormányzata (Füzyné Kajdi Zita polgármester), Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Turizmus ZRt. Dél-dunántúli Marketing Igazgatóság (Hegyi Zsuzsanna igazgató), Dunántúli Napló (Horváth László, K. Mayer András), Kossuth Rádió (Zsoldos László) Lánchíd Rádió, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Dénes Andrea, Pásztor Andrea, Burián István, Varga Ágnes), BIOKOM Kft. (Szilasi Tamás), Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete, Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság és még mások.

A szomszéd megyék természetbarát szövetségeivel, azok vezetőivel való kapcsolataink főként a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség keretein belül élnek, bár tagságunk alkalmanként részt vesz egymás rendezvényein, túráin, ünnepségein is. A 2016-os évben a Tolna megyei szövetség volt a soros a regionális turisztikai találkozó megszervezésében. A Paks melletti Cseresznyéspusztán, a Demeter Egyesület által rendezett találkozón igazi természetjáró programok, hangulatos baráti beszélgetések segítették a közös munkát.

Szövetségünk tisztségviselői nagy részt vállaltak a március elején, a szaporcai Ős-Dráva Látogatóközpontban megrendezett regionális szakmai nap szervezésében, lebonyolításában. A délelőtt folyamán az erdőtörvény - munkánkat meghatározó - szabályait taglaltuk Ripszám István irányításával, majd a tanácskozáson részt vevő MTSZ munkatársakkal folytattunk beszélgetést, közös munkánk összehangolása céljából. Délután ismerkedtünk a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság legújabb oktatási központjával és környezetével. A tanácskozás hasznos volt, erősítette kapcsolatainkat a szomszéd megyék természetjáróival és a Magyar Természetjáró Szövetség új munkatársaival is.

Szövetségünk a Balokány-ligetért Összefogás tagjaként továbbra is a legaktívabb tagja az összefogásnak, a város e megújulásra szoruló területén végzett munkákban élen jár. Ebben nagy része van Baumann Józsefnek, aki folyamatos ellenőrző tevékenységével, kritikus jelenlétével, kétkezi munkájával segíti az együttműködést. Tóth Klára az egyesület vezetőségének munkájában is részt vesz.

A Balokány-ligetben végzett munkánkat – a közösségi szolgálat lehetőségeit kihasználva – segítették középiskolás fiatalok is. A Leőwey Kára Gimnázium és a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola (mindkettővel együttműködési megállapodásunk van a közösségi szolgálat teljesítése terén) diákjai lelkesen vettek részt a ligetbeli munkákban, szemétszedésben, faültetésben stb. 

Az év során több alkalommal is támogatói voltunk a Janus Pannonius Múzeum programjainak. Tóth Klára a Mecsek Egyesület megalakításának 125. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján, Rónaky Gizella pedig a Múzeumi túrák során, illetve novemberben túravezetéssel segítette a Szent Márton tiszteletére szervezett programot.  Kapcsolataink között számon tarthatjuk a Kisújbányai Baráti Kör Alapítványt (Derksen Gyöngyi). Nyílt túrát vezettünk Kisújbányára a Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségre.

Szövetségünk képviseletében Tóth Klára elnök több tanácskozáson képviselte a megyei természetbarát közösségeket, nyilatkozott természetbarát ügyekben a Kossuth Rádióban, a Pannon TV-ben, a Hír TV-ben és a helyi sajtóban. A Duna – Dráva Cement Kft beremendi gyárában rendezett Zöld Alternatíva Vetélkedő zsűrijében, ill. a Zöld megoldások… c. pályázatok elbírálásában is részt vett.

Az év során több országos természetjáró tanácskozáson, eseményen vettünk részt. Tóth Klára elnök 4 alkalommal vett részt a megyei természetbarát vezetők számára rendezett tanácskozáson (Katalin-pusztán (ápr.1-2.), Budapesten (jún.5., szept.11., dec.11.). A Túravezetők és Jelzésfestők Országos Találkozóján (Galyatető, nov. 12.) Strasser Péter alelnök vett részt.

A Gyalogtúrázók Országos Találkozóján – melyet ez évben Felsőtárkány térségében rendeztek meg – a Baranya megyei természetjárók közül komlói turistatársaink (Hétdomb TE) vettek részt.

Augusztusban a Nyugat-Magyarországi Természetbarát Vezetők Találkozóján, Sümegen Tóth Klára találkozott a dunántúli megyék vezetőivel.

Szervezetünk sokrétűségét bizonyítják még az egyesületek, szakosztályok egymással, ill. más csoportokkal való kapcsolatai is. Tagszervezeteink mindegyike rendelkezik e-mail címmel, így ez is segítette a kapcsolattartást.

Az év során három alkalommal tartottunk elnökségi ülést. Ezeken értékeltük az előző időszak eseményeit, megterveztük, szerveztük a következő időszak feladatait, aktuális problémákat oldottunk meg.

Média megjelenés

A Dunántúli Napló rendszeresen közli túrafelhívásainkat. Horváth László, majd K. Mayer András gondozta beküldött anyagainkat.

A 2013. év elején megújított honlapunk (www.baranyatermeszetbarat.hu) folyamatosan frissül, 2015-től Facebook oldalt is létrehozott Nagy Balázs. Honlapunk látogatottsága az előző évhez képest 7 %-kal nőtt. Néhány érdekesebb adat: 2016-ban a honlapunkra 205 cikk került fel. Honlapunkat a 2016-os évben 50 136-szor (2015-ben 46 748-szor) nyitották meg. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos napon 137-en (2015-ben 128-an) gondolták úgy, hogy érdemes a honlapra látogatni. A megnyitott honlapon átlagosan 3,49 (2015-ben 3,32) oldalt néztek meg, ez összesen 175 175 (2015-ben 155 097) oldal megnézését jelenti. Országonként a legtöbben: Magyarország (93,18%), USA (4,3 %), Egyesült Királyság (0,49 %). Magyarországi adatok: a honlap jellegéből adott, hogy a legtöbben Pécsett nyitják meg (47,04%), ezt követően Budapest (20,24%), majd Komló (2,82%) és Bonyhád (1,85%) szerepelnek.

Technikai adatok: legtöbben windows rendszerű számítógépről kattintanak az oldalra, ez az összes nézettség 74,52 %-a. Egyre többen nézik mobil készülékről a honlapot. Természetesen itt az Android vezet (16,25 %). Ez összességében azt jelenti, hogy 22,18 %-os a mobiltelefonok aránya. Ez a tavalyi eredményekhez képest közel 10%-os emelkedést mutat!

A Mecsek Híradó – Strasser Péter szerkesztésében – júliust és augusztust kivéve minden hónap első keddjén megjelent nyomtatott formában, és olvasható a honlapunkon is, ill. letölthető onnan. A Mecsek Híradóban folyamatosan hírt adtunk az aktuális programokról, eseményekről és a nyílt túrákról. Közöltük a Mecsek Egyesület és a komlói Hétdomb TE nyílt túra kiírásait is. Megjelentettünk túraleírásokat, élménybeszámolókat, több írást, híradást vettünk át az MTSZ honlapjáról is, valamint más hírportálokról (pl. bama.hu, pecsma.hu, ddnp.hu, mecsekerdo.hu stb.), és ismertettük a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, illetve a Mecsekerdő Zrt. természetjáró programjait, továbbá a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség - a Mecsek területén szervezett –rendezvényeinek kiírásait is.

Továbbra is arra törekszünk, hogy a Mecsek Híradó egyfajta történeti összefoglalását is adja a Baranya megyei természetjáró eseményeknek és természetjáró mozgalomnak, és az utókor számára is használható forrás legyen.

A Mecsek Híradó 2016. évi számaiba írtak: Balázs László, Baumann József, Biki Endre Gábor, Biros Márta, Dománszky Zoltán, Háber János, Jancsi Attila, Jónás István, Keményfi Balázs, Marton József, Nagy Balázs, Pál Krisztina, Romvári Tibor, Scheitler Adrienn, Strasser Péter, Szabó-Dalecker Ibolya, Szücs Istvánné, Tóth Klára. Köszönjük írásaikat.

Nyílt túráink kiírása (egy-két kivétellel) rendszeresen megjelent a Dunántúli Naplóban.

Kiadványok

2016 márciusában megjelent a Mecsek – Villányi-hegység turistatérkép új kiadása (Cartographia), a Baranyai-dombság keleti részét ábrázoló kiegészítő térképpel. A térkép aktualizálásában több baranyai természetjáró is részt vett. Októberben „A Baranyai-dombság turistakalauza” című, színes fényképeket tartalmazó könyv jelent meg a Mecsek Egyesület kiadásában, Biki Endre Gábor szerkesztésében, dr. Lakatosné Novotny Sarolta lektori munkájával.

Események, rendezvények

Erdőtakarítás

Március 12-én a PTTE és a Mediterrán Gyalogló Klub – a BIOKOM Kft. támogatásával – erdőtakarító túrát szervezett a nemzeti ünnep tiszteletére, melyen 50-en vettek részt, és takarították ki a Pécsi parkerdő turistaútjainak környékét. Április 30-án pedig a „TeSzedd!” akció keretében takarítottak a Dráva TSE és a PTTE tagjai a Tettyétől Jakab-hegyig. (A BIOKOM által beindított parkerdei szolgálatban (hétvégeken) a megye több túrázója is aktívan részt vett.)

Jubileum

Április 29-én ünnepi közgyűlésen emlékeztek meg a Mecsek Egyesület 125 éves megalakulásáról. A közgyűlésen részt vett Thuróczy Lajos, az MTSZ örökös tiszteletbeli elnöke, és Szőke Viktor, az MTSZ munkatársa is, akik emléklappal köszöntötték az egyesületet. A közgyűlés előtt a résztvevők koszorút helyeztek el a pécsi köztemetőben a Mecsek Egyesület hajdani vezetői, jeles alakjai sírhelyénél. Másnap emléktúrát szerveztek Kantavárra.

Regionális természetbarát találkozó

Május 6-8-a között Pakson rendezte meg a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség Demeter Egyesülete a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Találkozót, melyen szövetségünket a Dráva TSE, a Hétdomb TE, a POEÜ és a Tenkes TE tagjai képviselték.

Dél-dunántúli Pirostúra Vándorlás

Az év kiemelt rendezvénye volt az augusztus 6-21-e között megrendezett Dél-dunántúli Pirostúra Vándorlás. A vándortúra Siófoktól Szekszárdig vezetett, megrendezését a Somogy Megyei Természetbarát Szövetség – élén Balázs László elnökkel – kezdeményezte, és szervezte meg a három érintett megye (Somogy, Baranya, Tolna) természetbarát szövetségeinek közreműködésével.  Az útvonalon napi szakaszokban átlagosan 20 kilométert gyalogoltak a résztvevők (15-től 32 km-ig terjedtek a távok), a túrázók száma naponta 25 – 50 fő között változott.  A vándorláson 15-en gyalogolták végig a teljes útvonalat, de voltak, akik előzőleg már egy-egy szakaszt teljesítettek, és a hiányzó útvonalakra kapcsolódtak csak be. A vándorlás végére összesen 24-en teljesítették a Dél-dunántúli Pirostúrát (Baranyából 5-en: Kühár Zsuzsanna (Hétdomb TE), Müller Éva, Simon Erzsébet (PTKK), Nagy Balázs (POEÜ) és Jankovics Béla), de sokan vettek részt egy, vagy több napos szakaszokon. A Baranya megyei szakaszon öt napon át, augusztus 15-től 19-ig vándoroltak a túrázók, akiket szövetségünk túravezetői kalauzoltak: Bőszénfától Bükkösdig Strasser Péter, Bükkösdtől Éger-völgyig Tóth Klára, Éger-völgytől Sikondáig Nagy Balázs, Sikondától Magyaregregyig Őri Zsuzsanna, Magyaregregytől Mecseknádasdig Müller Nándor. A Magyar Természetjáró Szövetség a túrázók csomagjainak szállítását biztosította egy kisbusszal, melyet a Baranya megyei szakaszon Gida Tibor vezetett, aki élelmiszer beszerzéssel és más szállításokkal is segítette a csapatot. A vándorlás teljes hosszán részt vett az MTSZ részéről Matolcsi György.

Hegyek Napja

December 11-én a Hegyek Napja rendezvénnyel kapcsolódott szövetségünk az ENSZ által meghirdetett Hegyek Nemzetközi Napja programhoz. Ez alkalomból a Jakab-hegyen vártuk a túrázókat, akik maguk választotta útvonalon jöhettek fel a hegyre, és a túra emlékére emlékjelvényt kaptak. 

Nyílt túrák

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2016-os nyílt túra programjában az 50 tervezett túrából kettő maradt csak el a rendkívüli időjárás miatt. Az egyiket, az Átára vezetőt Siposné Mester Erzsébet túravezető egy másik időpontban megtartotta. A gondosan megtervezett, megszervezett túrákat 28 túravezető vezette. Az általunk meghirdetett túrákon átlagosan 40 fő vett részt, összességében közel 2000 turista. Honlapunkon sok nyílt túráról jelent meg képes beszámoló, de ennél jóval több volt a Facebook-on felfedezhető képek sokasága. 2016-ban a Csokonay Sándor Emléktúrán (Baumann József), a Bazsarózsa túrán (Szücs Istvánné), a Rockenbauer Pál Emléktúrán (Tóth Klára) és a Koccintó túrán (Nagy Balázs) voltak a legtöbben. A nagyszámú részvétel azt igazolja, hogy a nyílt túrák meghirdetésére, megszervezésére a továbbiakban is szükség van. Kiemelkedő jelentőségű volt a – hagyományosan a március 15-i nemzeti ünnep előtti szombaton megrendezett – erdőtakarító nyílt túra, amelyet Pál Krisztina és Marton József a szokásos lendülettel szervezett, és sajnos most is bebizonyosodott, hogy szükség van rá.

Szövetségünk nyílt túráit a következő túravezetők vezették, kiknek munkáját ezúton is megköszönjük: Andrasek Csaba, Balog Árpád, Baumann József, Becze László, Földes Béla, Feketéné Móró Erzsébet, dr. Héjjas Péter, Horváth Attila, Ignátkó Imre, Jancsi Attila, Kis Olga, Marton József, Müller Nándor, Müller Norbert, Nagy Balázs, dr. Németh Gézáné, Őri Zsuzsanna, Pál Krisztina, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Scheitler Adrienn, Schóber József, Siposné Mester Erzsébet, Szücs Istvánné, Tóth Klára, Tollas Tibor, Ujságh Zsolt, Várnainé Meng Hajnalka.

Tagszervezeteink közül a komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület és a Mecsek Egyesület  hirdette meg túráit nyílt túraként, melyek kiírásait a Mecsek Híradóban közzétettük. Ezek a túrák színesítették, kiegészítették a szövetség programját, és sok résztvevőt vonzottak. Köszönjük a felkészülést és a túravezetést a következőknek: Baumgärtner Norbert, Biki Endre Gábor, Bíró Gábor, Becze László, Éger Zoltán, Feketéné Móró Erzsébet, Földesiné Kövi Ildikó, Gál Péter, Gargya Lajos, Gayer Éva, Dr. Héjjas Péter, Dr. Hochmann Andrásné, Horváth Attila, Kalangya Attila, Kis Olga, Kollárné Kéri Ella, Dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Markesz István, Dr. Mestyánné Szentmiklósi Zsuzsanna, Miklovits György, Nagy István, Németh Katalin, Németh Margit, Őri Zsuzsanna, Seregélyes Ildikó, Szász Károly, Szűcs György, Németh Gézáné, Nyáry Attiláné, Ripszám István, Treitz Károly, Zana Szilvia.

Teljesítménytúrák

2016-ban is igen kedvelt rendezvények voltak, Baranyában bőséges választék várta a természetjárás ezen ágát kedvelőket. Valamennyi teljesítménytúránál rövidebb és hosszabb távok közül lehetett választani, így mindenki megtalálhatta a kedvére való hosszúságú vagy nehézségű túrát.

Tagszervezeteink megrendezték hagyományos teljesítménytúráikat. Kellemes meglepetés volt a „Mecseki Láthatatlanok nyomában”c. túra megrendezése, mely eredetileg nem szerepelt az eseménynaptárban. A szövetségünk, ill. tagszervezeteink (Dráva TSE, Dél-Zselic TK, Hétdomb Természetbarát Egyesület, Mecsek Egyesület, Mecseki kóborlók, Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor SK Természetjáró Szakosztály, Szent Imre Katolikus Iskola DSK, Tenkes TE) által megrendezett teljesítménytúrák mellett több más baranyai és megyén kívüli szervezet is rendezett teljesítménytúrákat a Mecsekben, a Dél-Zselicben, ill. a Geresdi-dombságban (Fekete Bárány Természetjáró Egyesület, Mecseki Mátrix Csoport, Dombóvári Hangulat Szabadidősport Egyesület, DÖKE, Zöldgömb Sport Klub, Vásárosdombóért Egyesület, Dobogó Természetjáró és Hegymászó Egyesület, Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesülete, Erdők Népe TE, Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesület, Magyar Vándorok Teljesítménytúrázó egyesülete). A rendezők és rendezvények nagy száma azt jelzi, hogy a baranyai tájak kedvelt célpontjai a teljesítménytúráknak – köszönhetően többek között a karbantartott turistautaknak, a jó turistajelzéseknek, melyekért szövetségünk jelzésfestői sokat dolgoznak. Valamennyi teljesítménytúra kiírását megjelentettük a Baranya megyei rendezvénynaptárban, a Mecsek Híradóban, és a honlapunkon is. Köszönjük a teljesítménytúrák megrendezését a rendezőknek, és köszönjük az útjelzésfestők áldozatos munkáját is, ami nélkül nehezebb lenne a teljesítménytúrák megszervezése!

Jelvényszerző túramozgalmak

2016-ban is Nagy Balázs irányította a túrmozgalmak bélyegzőhelyeinek gondozását. A feltöltések az év során folyamatosan megtörténtek, de – az eddigiekhez hasonlóan – ez évben is volt néhány olyan bélyegzőhely, ahol a feltöltés után néhány nap alatt kiürültek a dobozok (pl. rendszeresen Pusztabányán, vagy a volt Szentkúti Erdészháznál). Újdonság, hogy a Dél-dunántúli Pirostúra bélyegzőhelyein a bélyegzőlenyomatok mindenhol piros színűek lettek. Az ibafai pipamúzeumnál – a múzeum felújításának befejeztével – visszakerült a helyére a bélyegződoboz, Terecsenyben pedig a Zrínyi kulcsosháztól átkerült a bélyegzőhely a volt vasúti megállóhoz (Erdei pihenőház), a Dél-dunántúli Pirostúra útvonalára, így nem kell lemenni bélyegezni a faluba.

Örömmel számolhatunk be arról, hogy a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra útvonalán a Magyar Természetjáró Szövetség által 2015-ben kihelyezett, láncra erősített bélyegzők valamennyi bélyegzőhelyen megvannak, rongálást nem tapasztaltunk.

A bélyegződobozok feltöltésében rendszeresen közreműködtek: Baumann József, Futó László, Jancsi Attila, Lovas Ágnes, Müller Éva, Nagy Balázs, Simon Erzsébet, Strasser Péter, illetve alkalmanként más túrázók is vittek ki lenyomatokat. Köszönjük munkájukat!

A jelvényszerző túramozgalmak teljesítőinek száma továbbra is igen alacsony. A baranyai jelvényszerző túramozgalmak teljesítőinek száma 2016-ban:

Túramozgalom A teljesítők száma A változás iránya az előző évhez viszonyítva
Baranya kilátói 4
Baranya legszebb templomai 3
Baranyai kerékpáros körtúra 0
Baranyai várak 1
Baranyai-dombság turistája 2
Dél-Baranya turistája 0
Dél-Zselic turistája 0
Kincses Baranya 3
Mecsek forrásai 4
Mecsek turistája 2
Mecseki barangolások háztól házig 1
Mecseki Zöldtúra 11
ÖSSZESEN 31

A megyei túramozgalmak igazoló füzeteit nagyrészt már letöltik a honlapunkról a túrákra indulók, az országos nagy útvonalak bejárásához szükséges füzetek iránt viszont a vásárlási kedv emelkedést mutat: közel háromszorosa az előző évinek. 2016-ban az alábbiak szerint volt igény az igazolófüzetekre szövetségünknél:

Túramozgalom Igényelt igazoló füzetek száma A változás iránya az előző évhez viszonyítva
Országos Kéktúra 30
Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra 28
Alföldi Kéktúra 12
Közép-dunántúli Pirostúra 3
Dél-dunántúli Pirostúra 9
Túramozgalmak Baranya megyében 2
ÖSSZESEN 84

Természetjáró minősítések

A természetjáró minősítések adminisztrálását, értékelését ez év során is Jancsi Attila végezte. Az elért minősítések:

Aranyjelvényes természetjáró jelvény: 3db (Kolin Edit /Dráva TSE/, valamint Miklovich Csilla és Müller Éva /Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub/;

Ezüstjelvényes természetjáró jelvény: 10 db (Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub: 5, Mecsek Egyesület: 2, Dráva TSE, Komlói Hétdomb TE, POEÜ: 1-1 db);

Bronzjelvényes természetjáró jelvény: 14 db (Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub: 6, Dráva TSE: 4, Dél-Zselic TK, Komlói Hétdomb TE, Mecsek Egyesület és Tenkes TE: 1-1 db)

Az MTSZ által odaítélhető minősítések közül Biros Béláné és Feketéné Móró Erzsébet KIVÁLÓ TERMÉSZETJÁRÓ, Takácsné Jakabos Laura pedig ÉRDEMES TERMÉSZETJÁRÓ címet érdemelt ki. Mindhárman a komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület tagjai.

Továbbra is kérjük a szakosztályok/egyesületek vezetőit, hogy amennyiben tagjaik közül valaki elér „Érdemes” vagy „Kiváló” minősítési fokozatot – melyeket az MTSZ bírál el –, azt jelezzék szövetségünk felé is! Gratulálunk valamennyi, minősítést elért természetjáró társunknak!

Kerékpáros szakág

A 2016-os évben „kísérletképpen” meghirdettünk egy több napos kerékpáros nyílt túrát az Ormánságban, Mailáthpuszta szálláshellyel. A három napos kerekezés a kevés jelentkező (7 fő) ellenére is sikeresnek mondható. 2017-ben tovább próbálkozunk.

A kerékpáros programokat a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub szervezte. Valamennyi kerékpáros rendezvény nyílt volt, azokon bárki részt vehetett. A rendezvények kiírásai az egyesület internetes honlapján (http://ptkk.blogspot.hu) olvashatók. Sikeresen rendezték meg a két hagyományos kerékpáros teljesítménytúrát, a „2x100 km Baranyában”, illetve a „Mecseki Hegyikerék” MTB túrát, illetve bekapcsolódtak a „Skóciai Szent Margit Emléktúra” rendezésébe. A komlói DÖKE nem tagszervezetünk ugyan, de kerékpáros programjai színesítették a megyei „kínálatot”.

Természetbarátok Klubja

A Természetbarátok Klubja 2016-ban is Scheitler Adrienn vezetésével működött. Az év során érdekes témákban hangoztak el különböző előadások. Januárban Mezei Attila „Gombászkodás Kárászon” címmel tartott előadást, februárban Baumann József mutatta be az Ordas-tanya múltját, márciusban Völgyi Sándor, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre előadása hangzott el „Madarak és madárhangok” címmel, áprilisban Nagy Balázs vetített a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúráról, májusban Wágner László, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetője mutatta be az „év madarát”, a harist, júniusban pedig Lebedy János előadása hangzott el „Történelmi barangolások a Mecsekben – várak, várromok” címmel. A nyári szünet után szeptemberben Nagy Balázs vetített, októberben Rózsa Anita, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa tartott előadást „Ég és föld között – a sziklakolostorok titkai” címmel, novemberben pedig Scheitler Adrienn előadása hangzott el „A csillagos égbolt meséi – csillagképek és történeteik” címmel. Decemberben a klub programját egy évzáró túra zárta.

Képzések

2016. júniusában a Kardoss úti kulcsosháznál adtuk át a túravezetői jelvényeket a 15 sikeres vizsgázónak. (Az előző év őszén megkezdett tanfolyamot egy fő nem fejezte be - családi okok miatt) A tavaszi feladatokat is jó hangulatban, gyakorló túrákkal, Liptódon eltöltött hosszú hétvégével töltöttük, s a gyakorlati vizsgát Dömörkapu térségében rendeztük. A hallgatók többsége (két Somogy megyei turistatársunk kivételével) baranyai természetjáró szervezet tagja, így remélhetően egyesületeikben és megyei szinten is örülhetünk majd túravezetői tevékenységüknek. A tanfolyam lebonyolításában nyújtott önzetlen oktató, ill. szervező munkájáért köszönet illeti: Nagy Gábort (DDNPI), Streicher Szilviát (Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete), dr Lakatosné Novotny Saroltát, Baumann Józsefet, Benczes Gábort, Biki Endre Gábort,Gida Tibort, Jancsi Attilát, Nagy Balázst, Rónaky Gizellát, Scheitler Adriennt, Strasser Pétert,Tóth Klárát. A „logisztikai” feladatokban nyújtott segítségért pedig Kincses Mártit, Soós Marikát és Brandt Marikát, valamint Markesz Istvánt.

Technikai munkák

Turista útjelzések felújítása

2016-ban tovább folytatódott a turistautak jelzéseinek felújítása, részben az MTSZ „Útalap” pályázati támogatásával. A felújítások során a Mecsekben 34,3 km, a Dél-Zselicben 35,1 km (ebben a Dél-dunántúli Pirostúra teljes dél-zselici szakasza), a Baranyai-dombságban 38,4 km hosszan készültek felújítások. Azért nem több, mert az év során a baranyai természetjárók részt vállaltak a „Mária Út” zarándok túraútvonal baranyai szakaszain az útjelzések felfestésében 163,5 km hosszban, valamint a Pécsi Parkerdőben vezető, a BIOKOM Kft. által újonnan létesített (amúgy a meglévő jelzett turistautakon vezető) „Pécsi erdei körtúra” útvonal jelzéseinek felfestésében is (17 km). Így összességében 293,7 kilométeren festettünk, ill. újítottunk fel jelzéseket. A felújítások során néhány rövidebb új útvonal is elkészült, így a Nyugat-Mecsekben a K sáv jelzésről a Laci-forráshoz levezető K˜ jelzés, a Farkas-forrástól Éger-tetőre vezető Z+ jelzés, a Dél-Zselicben a Bükkösdön a P sáv jelzésről a vasútállomáshoz bevezető P „bélyegző” jelzés, valamint a Baranyai-dombságban Kisgeresden a 300 éves akácfához és a mellette álló kereszthez, képoszlophoz valamint erdei pihenőhelyre bevezető Z emlékmű jelzés. A Mánfáról Komlóra vezető P+ jelzésű út nyomvonala pedig – magánterületek miatt – módosult, Mánfától a „régi országút” nyomán vezet Komlóra. Az útjelzések felújítását, festését a Dél-Zselic Természetbarát Klub, a Dráva Természetbarát Sport Egyesület, a Mecsek Egyesület, a Mecseki Kóborlók, a POEÜ és a Tenkes Természetbarát Egyesület tagjai és segítőik végezték, valamint a Mária Út jelzéseinek festésében részt vettek a dombóvári Delta Turista Egyesület tagjai is.

Az útjelzés festések részletezve (útvonal + festők neve)

NYUGAT- ÉS KÖZÉP-MECSEK

Z sáv: Lapis – Éger-völgy (3,9 km) /Nagy Balázs/

P +: mánfai Árpád-kori templom – Mánfa – Komló, Kökönyös (5,4 km) /Nagy Balázs/

Z +: Kantavár – Rábay-fa – Tripammer-fa (6,2 km) /Strasser Péter, Strasser Éva, Komáromi István /

Z +: Farkas-forrás – Éger-tető (1,5  km) /Jancsi Attila, Kati Ildikó/

K ▲: Hetvehely vasúti megálló – Nyáras-völgy – K sáv elágazás (10,1 km) /Strasser Péter/

P : Cserkút, K elágazás – Kővágószőlős – Petőczpuszta (4,3 km) /Strasser Péter/

Z ˜ : Tripammer-fa – Z + elágazás (0,7 km) /Strasser Péter, Strasser Éva, Komáromi István /

K ˜ : Fehér-kúti kulcsosház – Hármas-forrás (0,5 km) /Strasser Péter/

P ˜ : Kálmán-forrás – P+ elágazás – Jószerencsét-forrás (0,8 km) /Baumann József/

K ˜ : K sáv elágazás (Vörös-hegy) – Laci-forrás (0,9 km) /Jancsi Attila/

Összesen: 34,3 km

DÉL-ZSELIC

P sáv: Antalszállás, megyehatár – Bükkösd, vasútállomás elágazás (25,1 km) /Strasser Péter/

K +: Terecseny – P ■ elágazás (0,3 km) /Strasser Péter /

P +: Sasrét, erdei iskola – Sasrét, kisvasút végállomás (0,6 km) /Strasser Péter/

P : Terecseny, volt vasúti megálló (P sáv. elág.) – Terecseny – Sasrét (4,3 km) /Strasser Péter/

K : Sasrét, erdei iskola – Sasrét, vadászkastély (P■ elágazás) (0,4 km) /Strasser Péter/

S : Bükkösd vasátállomás – P sáv elágazás (1,0 km) /Strasser Péter/

S : Korpád, P sáv elágazás – Kisibafa (2,8 km) /Strasser Péter/

K ˜: K +, P ■ elágazásAligvár-forrás (0,3 km)  /Strasser Péter/

P „bélyegző”: Bükkösd, v.á. elágazás – Bükkösd, vasútállomás (0,3 km) /Strasser Péter/

Összesen: 35,1 km

BARANYAI-DOMBSÁG

Z sáv: Maráza – Hidáki-völgy – Geresdlak – Geresdlaki-kilátó – Kisgeresd – Erdősmecske, volt vasútállomás buszmegálló (10 km) /Dr. Héjjas Péter, Dr. Földes Krisztina/

Z sáv: Máriakéménd, autóbuszmegálló – Halastó – Törökvári-pihenőhely – Váralja – Liptód (9 km) /Biki Endre Gábor/

K L: Kéméndi-tető – Törökvári pihenő (1,5 km) /Biki Endre Gábor/

S sáv: Kátolyi elágazás – Váralja - Liptódpusztai-völgy – Liptód (7 km)  /Biki Endre Gábor/

K: Máriakéménd, Nagyboldogasszony kegytemplom – Fűrész-kereszt – Lankás-dűlő – Nagy-pincesor – Kéméndi-csorgó – Máriakéménd – Máriakéménd, Nagyboldogasszony kegytemplom (6,6 km) /Biki Endre Gábor/

S▲: Liptódpusztai-völgy – Kéméndi-tető (2 km) /Biki Endre Gábor/

K: Máriakéméndi Nagy-pincesor – Új-hegy (Héhwald) – Máriakéménd, autóbuszmegálló (2 km) /Biki Endre Gábor/

Z emlékmű: Kisgeresd, Z sáv – 300 éves akácfa (0,3 km) /Dr. Héjjas Péter, Dr. Földes Krisztina/

Összesen: 38,4 km

BIOKOM Kft. „PÉCSI ERDEI KÖRTÚRA” útvonal

Pécsi Parkerdőben (17 km) /Baumann József/

MÁRIA ÚT BARANYA MEGYEI SZAKASZAI

Észak-dél irányú, kék színnel jelölt szakasz

Mecseknádasd, 6-os főút – Óbánya – Kisújbánya – Püspökszentlászló – Zobákpuszta – volt Béta akna – Koszonyatető – Árpádtető – Fehér-kúti kulcsosház – Rábay-fa – Kisrét – Dömörkapu – Pécs, Tettye tér (35,1 km)  /Dráva TSE tagjai: Jancsi Attila, Jancsi Ibolya, Kati Ildikó, Kolin Edit, Kulcsár Gábor, Kulcsár Gáborné, Romvári Tibor, Romvári Tiborné, Soós Zoltán, Várnainé Meng Hajnalka/

Pogány – Bisse - Máriagyűd szakasz (39,7 km) /Tenkes TE és a Szent Imre ISK tagjai: Andrasek Csaba, Andrasekné Dávid Erika, Balassa Gyula, Balassáné Csetényi Éva, Balassa Péter, Balassa Bálint, Balog Árpád, Bosnyák Gabi, Juhász László, Juhász Lászlóné, Hargitai László, Hodics Mária, Pálinkás István, Ujságh Zsolt/

Kelet-nyugati irányú, lila színnel jelölt szakasz

Mozsgó, turbéki templom – Nyugotszenterzsébet – Nagyváty – Boda – Bakonya – Kővágótöttös – Kővágószőlős – Cserkút – Pécs, 6-os út – Kodó dűlő (42,3 km) /Delta Turista Egyesület Dombóvár tagjai: Balogh Tibor, Endi István, Magda Erika, Mátrai Ella, Molnárné Doszpod Zsuzsanna, Müller Norbert, Orbán Károly, Villás Csaba/

Pécs városon áthaladó szakasz (NY – K :Kertes-dűlő – Rácváros – Ifjúság útja – Forbáth A.út – Szent István tér- Széchenyi tér – Király u. – Felsővámház u. – Zsolnay Kulturális negyed – Basamalom u. – Mohácsi út . É – D:Tettye – Ágoston tér – Kálvária utca – Szent István tér – Váradi A. u. – Szabadság út – Verseny utca – Kertvárosi templom - Postavölgy  23,2 km) /Mecsek Egyesület, Mecseki Kóborlók: Szabó-Dalecker Ibolya, Szabó Sándor, Tóth Klára/

Pécs, Mohácsi út – Újhegy – Nagykozár – Magyarsarlós – Hásságy – Berkesd-tető – Máriakéménd, kegytemplom (23,2 km) /Mecsek Egyesület: Biki Endre Gábor/

Források építése, karbantartása

A Mecsekben 2016-ban is elsősorban a Mecsek Egyesület Munka Osztálya végezte – Baumann József vezetésével – a források karbantartásával, felújításával kapcsolatos munkákat, a Mecsekerdő Zrt. segítségével. Az év során felújításra került a Kiss Lajos-forrás és a Lóri-forrás. Ebben az évben is folytattuk a források tábláinak újrafestését, a kifolyócsövek csiszolását, átjáró hidak építését, megerősítését. Takarítottuk környezetüket, melyben nagy segítségünkre voltak a forrásvédnökök. A Mecsek 250 kiépített forrásából 160 forrásnak van védnöke. Forrásvédnökeink ebben az évben 610 alkalommal végeztek forrástisztítást.  A forrástáblák újrafestését 52 helyen végeztük el. Az erdészet segítségével felújítottuk a Koponya-kutakhoz vezető utakat, megtisztítottuk az ösvényeket a kidőlt fáktól, bokroktól. A Jószerencsét-forrásnál megerősítettük az előtér oldalát, akácgerendákkal és zúzottkővel borítottuk, hogy csapadékosabb időben is biztonságosan megközelíthető legyen.

Emlékhelyek gondozása a Mecsekben

Május 6-án avatták fel ünnepélyesen az Éger-völgy közelében lévő, újjáépített „Darázscsípte” katonai emlékművet, melyet a Mecsek Egyesület újított fel a Pécs Város Önkormányzatától kapott, pályázaton elnyert támogatással. Baumann József és segítői folyamatosan óvják és takarítják a mecseki emlékhelyeket: a Tripammer-fa környékét, a Balog fája pihenőt, a Lapisi keresztet, az Erdei keresztet, a Kutyasírt, a Cinke-tanya emlékkő, a Magyarok kunyhója emlékhelyet. A petőcpusztai harangtorony Mária kápolnáját havi rendszerességgel takarítják, a kápolnába kegytárgyakat szereltek az oldalfalra a tisztítófestés után. A Széchenyi téri Időjelző házikó műszereit ellenőrizik, szükség szerint javítják, takarítják. Gondozzák a Büdös-kúti kulcsosház melletti Természetjárók Panteonját, elhunyt túratársaink emléktábláját elhelyezik a sziklafalba (sajnos egyre nő a táblák száma).

2016-ban ismét sikerült szorgos munkánkkal megőrizni elődeink épített emlékeit és újakat is tudtunk létrehozni.

A források felújításában, karbantartásában, az emlékhelyek gondozásában részt vettek, ill. a munkákat segítették: Baumann József, Baumann Józsefné, Bánvölgyi Vilmos, Borbély András, Feketéné Czifra Éva, Dudás György, Földesiné Kövi Ildikó, Frick Ferenc, Golubics István, Jancsi Attila, Hirth István, Hofmann Ákos, Horváth Ákos, Jónás István, Ijjász István, Kámi Róbert, Kriston Barnabás, Kincses Miklós, Kiss Milán, Kovács Szabó János, Köntis Katalin, Kulcsár Péter, László József, Nagy Balázs, Pásztor Andrea, Plaszauer István, Ripszám István, Stalenberger Tibor, Strasser Péter, Szabó-Dalacker Ibolya, Szilasi Tamás, Tóth Klára, Tóth Péter, valamint a forrásvédnökök. Köszönjük valamennyiük  munkáját! Köszönjük a szorgos munkát azoknak a ”névtelen” segítőinknek is, akik az év során kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét, összeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát

Munkálatok a Baranyai-dombságban és a Geresdi-dombságban

A Mecsek Egyesület Természetjáró Osztálya közreműködésével (vezetője: Biki Endre Gábor) felújították Kisnyárádon a Szent Apollónia képoszlopot, új kutat építettek a Törökváron, lecserélték az elöregedett erdei bútorokat Liptódon a Lókúti-pihenőhelyen, valamint felújították a kátolyi Ruzsek-keresztet. Elkészült Máriakéménden a Szentkúti-kápolnafülke, és összegyűlt 3,7 millió Ft adomány a máriakéméndi templom Zsolnay angyalszobrainak felújítására, amely összegből a kegytemplom feletti Zsolnay kerámia domborművet is restauráltatták. A munkákban részt vettek, illetve a munkákat segítették: Baumgärtner Norbert, Berki Zoltán, Biki Endre, Biki Endre Gábor, Biber József, Biros Márta, Breitenstein Ferenc, Dobosy György, Dománszky Zoltán, Drozgyik Éva, Fábiánné Mester Rita, Gayer Éva, Hauck Nándor, dr. Héjjas Péter, Horváth János, Horváth Sándor plébános, Fábiánné Mester Rita, Feketéné Móró Erzsébet, dr. Földi Krisztina, Fledrich Gabriella, Kalangya Attila, Kállai János, Kállai Csilla, Kállainé Fischer Mária, Kispál Adrián, Kiss Milán, Krámos Csaba, Krámos László, dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Latin Vilmos, Markesz István, Markesz Gergely, Mester Ferenc, Őri Zsuzsanna, Strasser Péter, Rácz Józsefné, Ripszám István, Rott Ferenc, Sándor Ferencné, Soós Kálmánné, Szabó-Dalecker Ibolya, Szilasi Pál, Szűcs Istvánné, Tihanyi Emilné, Tirnbach György, Trubicsné Csibi Nóra, Tóth Klára, Úz Mária és Vágó Bertold. Köszönjük valamennyiük munkáját!

Végezetül megköszönjük mindazok közreműködését, segítségét, akik bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy szövetségünk 2016-ban is eredményesen működhetett.

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
Elnöksége

2016.-évi pénzügyi és közhasznúsági jelentés. 

 


 

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
Beszámoló a 2015-ös évről

 

Szövetségünk működése

Szövetségünk tagszervezeteinek száma az előző évihez képest kettővel nőtt. Örömmel vettük a törvényi változásokat, melyek során ismét lehetővé vált nem jogi személyiségű szervezetek csatlakozása is, így a Nyugdíjas Szakosztály ismét tagszervezetünk lehetett, valamint tagjaink között tudhattuk – két év után ismét – a Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesületet is. Így 2015-ben szövetségünknek 13 tagszervezete volt: Dél-Zselic Természetbarát Klub (Pécs), Dráva Természetbarát Sport Egyesület (Pécs), Hétdomb Természetbarát Egyesület (Komló), Mecsek Egyesület (Pécs), Nyugdíjas Szakosztály (Pécs), Pécsi Ifjúsági Unió, Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület (PITE), Pécsi Orvos Egészségügyi Sportkör, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor, PTTE Vámos Mihály Szakosztály, Szent Imre Iskolai SK (Siklós), Tenkes Természetbarát Egyesület (Siklós) .

Szövetségünk 2015. február 15-én tartotta éves közgyűlését, az előző évekhez képest új helyszínen, a Balokány-ligetben, a PEPITA Kultúrtérben.11 tagszervezetünk képviseletében 15 mandátummal rendelkező képviselő, e mellett egyesületeink tagsága és vendégek még 41-en voltak jelen.A küldöttek elfogadták a 2014. évi beszámolót, pénzügyi beszámolót és közhasznúsági mellékletet, valamint a 2015. évi programtervet.

A közgyűlésen – a hagyományoknak megfelelően – elismerések átadására is sor került. Aranybakancs-díjat kapott dr. Tihanyi László, szövetségünk Ellenőrző Bizottságának elnöke, aki korrekt, segítő, ellenőrző munkája nyomán érdemelte ki az elismerést.

Aranybakancs-díjat adományozott továbbá az elnökség Mezei Attilának, a kárászi regionális természetbarát találkozó szervezésében nagy segítséget nyújtó, amúgy a természetjárást évtizedek óta pártoló, támogató civil vezetőnek (Kárászi Faluszépítő Egyesület). Kimagasló természetjáró, ill. közösségi munkájáért elismerésben részesültek az egyesületek és az elnökség javaslatai alapján:Csoknyay Istvánné (Hétdomb TE), Feketéné Czifra Éva (Mecseki Kóborlók), Kántor János (PTTE Vámos Mihály Szakosztály), Nagy Istvánné (Hétdomb TE), Romvári Tiborné (Dráva TSE).

A közgyűlésen új vezetőség választására is sor került. Az új vezetőség a következő négy évre: Tóth Klára elnök, Strasser Péter alelnök, Nagy Balázs elnökségi tag. Az ellenőrző bizottságot dr. Tihanyi László vezeti.

Szövetségünk működésének feltételei 2015-ben – alapszinten – biztosítva voltak: Pécsett, a Tímár u. 21. számú épületben, a megszokott helyen vártuk az érdeklődőket keddenként. Tátrai Bea (a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége főtitkára) az év folyamán is készségesen intézte gazdasági ügyeinket, pályázataink gazdasági szempontú gondozását, a Mecsek Híradó sokszorosítását. A Tímár utcai emeleti kis tanácskozóban tartottuk havonta a Természetbarátok Klubját is. Ugyan ez a szint már az MLSZ Baranya Megyei Igazgatósága használatában van, de ez nem okozott gondot a működésünkben. 2015-ben nem volt sikeres pályázatunk, amely a működést támogatta volna. Az MTSZ-től kapott támogatás az MTSZ tagszervezetek által megvásárolt Természetjáró Kártyák arányában (kártyánként 500 Ft) érkezett szövetségünkhöz. (Ezúton is köszönjük azon tagszervezeteinknek az MTSZ-hez csatlakozást, amelyek 2015-re érvényesítették az MTSZ tagságot, illetve, hogy tagjaik számára kiváltották a Természetjáró Kártyákat, ezzel is támogatást szerezve megyei szövetségünknek). Ebből – részben – fedeztük a sportszövetségi tagdíjunkat (60.000 Ft), másrészt az országos tanácskozásokon való részvétel költségeit fizettük.

Ez évben teljesítettük a 2014-ben kiírt „Lépj, …légy Pécs jövője!”  című, (Pécs Város Önkormányzata által meghirdetett) pályázaton vállalt kötelezettségeinket. A három pécsi séta a pécsi forrásainkat bemutató élménydús program volt, amit Baumann József és Baranyai Pál igényes szakmai felkészültséggel tervezett, s valósított meg. A városlakók számára is élvezetes séták célja az volt, hogy meglévő értékeink megőrzését, karbantartását a figyelem középpontjába állítsuk. A „Pécsi séták – pécsi források” című kis füzetben az ismeretanyagot, s a forrásokról készült fotókat közkinccsé is tettük, Müller Nándor fotós és szerkesztői munkájával gazdagítva. A 2015-ben meghirdetett pécsi pályázat keretében szintén sikeres programot fogalmaztunk, s valósítottunk meg. Négy pécsi sétánk a pécsi parkerdőben arra buzdítja a városlakókat, hogy fedezzék fel a kéznyújtásnyira lévő természetes környezetet, a mecseki és malomvölgyi sétautakat. E séták színfoltja volt a Tubesen vezetett „holdvilágtúra” és a kisvasúton való utazással gazdagított, kulcsosházi vendégeskedéssel záruló Mikulás-túra. E túraajánlatainkat is közreadtuk ismertető füzet formájában. E túrákat Ignátkó Imre, Nagy Balázs és Tóth Klára vezette, a füzet Müller Nándor munkája. Összességében megállapítható, hogy anyagi lehetőségeink nem javultak az év során számottevő mértékben.

A 2015. évi, februári közgyűlésen megválasztott elnökség kitartó lendülettel, összefogással végezte munkáját. Elnökségünk tagjai mellett Scheitler Adrienn, Jancsi Attila, Rónaky Gizella és Szücs Istvánné segítette folyamatosan az operatív munkát.

Az év során munkánkat több szervezet, intézmény is támogatta, illetve együttműködött velünk a programok propagálásában, szervezésében. Kapcsolataink sokszínűsége, gazdagsága nélkül szövetségi szinten és egyesületi, szakosztályi szinten is jóval nehezebben tudnánk megvalósítani elképzeléseinket. Esetenként konkrét segítséget, anyagi támogatást, szakmai együttműködést könyvelhettünk el.

Kapcsolatainkat továbbra is fenntartottuk azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, amelyek eddig is segítették munkánkat: Magyar Természetjáró Szövetség, Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Várhalmi Zsolt, Tátrai Bea), Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igazgató, Kulcsár Péter tájegységvezető, Nagy Gábor, Wágner László), Mecsekerdő Zrt. (Keszi László vezérigazgató, Ripszám István, Szőnyi János, Sajgó Ferenc, Pintér Ottó erdészeti igazgatók, illetve Hohn Miklós,), Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Orfű Község Önkormányzata (Füzyné Kajdi Zita polgármester), Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Turizmus ZRt. Dél-dunántúli Marketing Igazgatóság (Hegyi Zsuzsanna igazgató), Dunántúli Napló (Horváth László), Pécs TV, Kossuth Rádió (Zsoldos László), Lánchíd Rádió, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Dénes Andrea, Pásztor Andrea, Burián István), Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság és még mások.

A szomszéd megyék természetbarát szövetségeivel, azok vezetőivel való kapcsolataink főként a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség keretein belül élnek, bár tagságunk alkalmanként részt vesz egymás rendezvényein, túráin, ünnepségein is. A 2015-ös évben a Somogy megyei szövetség volt a soros a regionális turisztikai találkozó megszervezésében. A Koppány völgyében, Koppányszántó központtal rendezett találkozón igazi természetjáró programok, hangulatos baráti beszélgetések segítették a közös munkát.

Szövetségünk a Balokány-ligetért Összefogás tagjaként továbbra is a legaktívabb tagja az összefogásnak, a város e megújulásra szoruló területén végzett munkákban élen jár. Ebben nagy része van Baumann Józsefnek, aki folyamatos ellenőrző tevékenységével, kritikus jelenlétével, kétkezi munkájával segíti az együttműködést. Tóth Klára az egyesület vezetőségének munkájában is részt vesz. Tagszervezetünk, a Pécsi Ifjúsági Unió vezetője, Háber János egy ideig a Pepita Kultúrtér gondnoki teendőit is ellátta, képviselve a természetbarát értékrendet is.

A Balokány-ligetben végzett munkánkat – a közösségi szolgálat lehetőségeit kihasználva – több alkalommal is segítették középiskolás fiatalok. A Leőwey Kára Gimnázium és a Zipernowszky Károly Műszaki Szakközépiskola (mindkettővel együttműködési megállapodásunk van a közösségi szolgálat teljesítése terén) diákjai lelkesen vettek részt a ligetbeli munkákban, szemétszedésben, faültetésben stb. 

Az év során két alkalommal is támogatói voltunk a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya és Természettudományi Osztálya programjainak. Tóth Klára a „Múzeumok éjszakájának” programjában tartott előadást és rendhagyó tárlatvezetést a „Páratlan élvezet járni a Mecseket” c. kiállításon, azután pedig novemberben túravezetéssel (szintén Tóth Klára) segítettük a nagyszámú érdeklődőt eljutni Zengővárkonyból Kisújbányára, a Szent Márton tiszteletére szervezett ottani programra.  Kapcsolataink között számon tarthatjuk a Kisújbányai Baráti Kör Alapítványt (Derksen Gyöngyi). Az idei nyílt túra programunkban – 7 túra során – bemutattuk az érdeklődőknek a jelzett, közel 100 km-es utat, amely a VIA DIVIDENDAE CARITATIS – Szent Márton Út Baranyában nevet viseli. A túrasorozaton közel háromszázan vettek részt, a teljes utat Bodnár Katalin, Mátyás Gabriella, Szőke Lászlóné és Siposné Mester Erzsébet járta végig. A túrákat Szücs Istvánné, Siposné Mester Erzsébet és Tóth Klára vezette.

Szövetségünk képviseletében Tóth Klára elnök több tanácskozáson képviselte a megyei természetbarát közösségeket, nyilatkozott természetbarát ügyekben a Kossuth Rádióban, a Pannon TV-ben, a Hír TV-ben és a helyi sajtóban.

Az év során több országos természetjáró tanácskozáson, eseményen vettünk részt (Budapest: január 17., március 28., május 16., Galyatető: november 14.), személy szerint Baumann József, Jancsi Attila, Nagy Balázs, Strasser Péter, Tóth Klára.

A Gyalogtúrázók Országos Találkozóján – melyet ez évben Miskolc térségében rendeztek meg – a Baranya megyei természetjárók közül Biros Béláné (Hétdomb TE) vett részt.

Augusztusban a Nyugat-magyarországi Természetbarát Vezetők Találkozóján, Kőszegen Tóth Klára találkozott a dunántúli megyék vezetőivel.

Szervezetünk sokrétűségét bizonyítják még az egyesületek, szakosztályok egymással, ill. más csoportokkal való kapcsolatai is. Tagszervezeteink majd mindegyike rendelkezik e-mail címmel, így ez is segítette a kapcsolattartást.

Jeles évfordulót ünnepelt komlói tagszervezetünk, a Hétdomb TE. Igényesen összeállított, rendkívül gazdag  kiállítással, bensőséges baráti találkozóval, ünnepi esttel  emlékezett meg arról az egyesület jelenlegi tagsága, vezetősége, hogy Komlón 65 éve van szervezett természetjárás. Szövetségünk elismerő oklevéllel köszöntötte az évforduló alkalmából az egyesületet.

Az év során három alkalommal tartottunk elnökségi ülést. Ezeken értékeltük az előző időszak eseményeit, megterveztük, szerveztük a következő időszak feladatait, aktuális problémákat oldottunk meg.

Média megjelenés

A Dunántúli Napló rendszeresen közli túrafelhívásainkat, Horváth László gondozza beküldött anyagainkat. A Pécsi Hírek sajnos évek óta nem vállalja túraajánlataink megjelentetését, talán a „Baranya Megyei” elnevezés riasztja őket.

A 2013. év elején megújított honlapunk (www.baranyatermeszetbarat.hu) folyamatosan frissül, az év végén Facebook oldalt is létrehozott Nagy Balázs. Néhány érdekes adat honlapunk látogatottságával kapcsolatban: honlapunkat a 2015-ös évben 46748-szor nyitották meg. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos napon 128-an gondolják úgy, hogy érdemes a honlapra látogatni. A megnyitott honlapon átlagosan 3,32 oldalt néztek meg, ez összesen 155097 oldalmegnézést jelent! Országonként: természetesen elsősorban Magyarországon nézik (93,83%), de érdekes módon a második a sorban az USA (1,13%), a harmadik Németország (1,04%). A magyarországi városokból – a honlap jellegéből adódóan – a legtöbben Pécsett nyitják meg (47,74%), az már érdekesebb, hogy a második helyezett város miért Budapest (20,28%). A harmadik és negyedik helyen Komló (2.86%) és Bonyhád (1,84%) szerepelnek.

A Mecsek Híradó – Strasser Péter szerkesztésében – júliust és augusztust kivéve minden hónap első keddjén megjelent nyomtatott formában, és olvasható a honlapunkon is, ill. letölthető onnan. A Mecsek Híradóban megjelentettünk túraleírásokat, élménybeszámolókat, „múltidéző” írásokat, valamint hírt adtunk az aktuális programokról, eseményekről. Több cikket vettünk át az MTSZ honlapjáról is, valamint más hírportálokról (pl. bama.hu, pecsma.hu, ddnp.hu stb.), és ismertettük a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, illetve a Mecsekerdő Zrt. természetjáró programjait is. Arra törekszünk, hogy a Mecsek Híradó egyfajta történeti összefoglalását is adja a Baranya megyei természetjáró eseményeknek és természetjáró mozgalomnak, és az utókor számára is használható forrás legyen.

A Mecsek Híradó 2015. évi számaiba írtak: Balog Árpád, Baumann József, Biki Endre Gábor, Biros Béláné, Géber Sándor, Háber János, Hegyi József, Hevesi Zoltán, Jancsi Attila, Jónás István, dr. Koncz Eszter, Kurilla Annamária, Marton József, dr. Németh Gézáné, Scheitler Adrienn, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Sipos Imréné, Strasser Péter, Tóth Klára. Köszönjük írásaikat!

A Mecsek Híradóban, ill. honlapunkon rendszeresen megjelentettük a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség által a Mecsek területén szervezett rendezvények kiírásait is.

Nyílt túráink kiírása rendszeresen megjelent a Dunántúli Naplóban, és az ÉLMÉNYMAGAZIN is számot adott rendezvényeinkről.

Kiadványok

2015-ben megjelent a „Pécsi séták – pécsi források” c. kalauz, amely a város területén működő forrásokat mutatja be három séta és a források pontos leírásával. Az ismertető füzet Baumann József, Baranyai Pál és Müller Nándor munkája. Év végére jelent meg a „Pécsi séták a pécsi parkerdőben” című füzet, amely négy túraajánlatot tartalmaz a városból elérhető közelségű turista-és sétautakra (Tóth Klára és Müller Nándor munkája).

Ugyancsak az év során jelent meg Biki Endre Gábor szerkesztésében – saját finanszírozásában – a „Máriakéménd története” című könyv, mely a teljes falutörténetet feldolgozza a kezdetektől napjainkig.

2015-ben megjelent a Mecsek turistatérkép új kiadása is, mely tartalmazza a Villányi-hegység és a Baranyai-dombság térképét is.

Események, rendezvények

Nyílt túrák

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2015-ös nyílt túra programjában az 54 tervezett túrából sajnos három elmaradt a rendkívüli időjárás miatt. A gondosan megtervezett, megszervezett túrákat 25 túravezető vezette. A túrák útvonalait a túravezetők tervezték meg, kivéve a Baranyai Szent Márton Gyalogos Zarándokút bejárására tervezett 7 túrát, amelyek beosztását, szakaszolását Rónaky Gizella tervezte. A túrákon átlagosan 30-40 fő vett részt. Honlapunkon sok nyílt túráról jelent meg képes beszámoló, de ennél jóval több volt a Facebook-on felfedezhető képek sokasága. A nagyszámú részvétel azt igazolja, hogy a nyílt túrák meghirdetésére, megszervezésére a továbbiakban is szükség van. Kiemelkedő jelentőségű volt a – hagyományosan a március 15-i nemzeti ünnep előtti szombaton megrendezett – erdőtakarító nyílt túra, amelyet Pál Krisztina és Marton József a szokásos lendülettel szervezett, és sajnos most is bebizonyosodott, hogy szükség van rá.

A nyílt túrákat a következő túravezetők vezették, kiknek munkáját ezúton is megköszönjük: Baumann József, Becze László, Benczes Gábor, dr. Németh Gézáné, Feketéné Móró Erzsébet, Gargya Lajos, Ignátkó Imre, Gelencsér Gábor, Jancsi Attila, Kis Olga, Marton József, Müller Nándor, Müller Norbert, dr. Németh Gézáné, Nagy Balázs, dr Novotny Iván, Őri Zsuzsanna, Pál Krisztina, Ritzné Gresák Gabriella, Romvári Tibor, Scheitler Adrienn, Schóber József, Sipos Imréné, Strasser Péter, Szücs Istvánné, Tóth Klára, Tollas Tibor, Ujságh Zsolt, Várnainé Meng Hajnalka.

Tagszervezeteink közül a Mecsek Egyesület és a komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület hirdette meg túráit nyílt túraként, melyek kiírásait a Mecsek Híradóban közzétettük. Ezek a túrák színesítették, kiegészítették a szövetség programját.

Teljesítménytúrák

A teljesítménytúrák 2015-ben is igen kedvelt rendezvények voltak, Baranyában bőséges választék várta a természetjárás ezen ágát kedvelőket. Valamennyi teljesítménytúránál rövidebb és hosszabb távok között lehetett választani, így mindenki megtalálhatta a kedvére való nehézségű túrát.

A szövetségünk, ill. tagszervezeteink (Dráva TSE, Dél-Zselic TK, Hétdomb Természetbarát Egyesület, Mecsek Egyesület, Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor SK Természetjáró Szakosztály, Szent Imre Katolikus Iskola DSK, Tenkes TE.) által megrendezett teljesítménytúrák mellett több más baranyai és megyén kívüli szervezet is rendezett teljesítménytúrákat a Mecsekben. Valamennyi teljesítménytúra kiírását megjelentettük a Baranya megyei rendezvénynaptárban, a Mecsek Híradóban, és a honlapunkon is. Köszönjük a rendezők áldozatos munkáját!

Jelvényszerző túramozgalmak

2015-ben Nagy Balázs irányította, nagymértékben gondozta is a túrmozgalmak bélyegzőhelyeit. A feltöltések az év során folyamatosan megtörténtek, de továbbra is többször előfordult, hogy néhány nap alatt kiürültek a dobozok (pl. rendszeresen Pusztabányán, vagy a volt Szentkúti Erdészháznál). Két helyen: a pécsi állatkertnél, illetve az ibafai pipamúzeumnál – felújítási, átépítési munkák miatt – a Dél-dunántúli Piros Túra bélyegzője egész évben hiányzott. A munkák befejeztével ezeken a helyeken ismét lesz bélyegzési lehetőség.

Újdonság, hogy az Országos Kék Kör túraútvonalon a Magyar Természetjáró Szövetség az összes bélyegződobozt lecserélte, és egységes, új dobozokat helyezett el, amelyekben nem „matricák”, hanem láncra erősített bélyegzők találhatók, melyek egyedileg ábrázolják az adott bélyegzőpontot. Ezek használatához a túrázóknak bélyegzőpárnát kell magukkal vinni. Valamennyi kéktúra bélyegzőhelyen QR kód is leolvasható. A bélyegződobozok feltöltésében rendszeresen közreműködtek: Baumann József, Futó László, Jancsi Attila, Lovas Ágnes, Nagy Balázs, Strasser Péter, illetve alkalmanként más túrázók is vittek ki lenyomatokat. Köszönjük munkájukat!

A jelvényszerző túramozgalmak teljesítőinek száma továbbra is elég alacsony. A baranyai jelvényszerző túramozgalmak teljesítőinek száma 2015-ben:

Túramozgalom Teljesítők száma
Mecsek turistája 6
Baranyai várak 4
Kincses Baranya
Mecseki barangolások háztól házig 5
Baranyai kerékpáros körtúra
Dél-Zselic turistája 2
Baranya legszebb templomai
Mecseki Zöld Túra 7
Mecsek forrásai 5
Baranya kilátói 6
Régi Dél-dunántúli Piros Túra
Baranyai-dombság turistája
Dél-Baranya turistája
ÖSSZESEN 35

A túramozgalmak igazoló füzeteit nagyrészt már az internetről letöltik a túrákra indulók, kivéve az országos nagy útvonalak bejárásához szükséges füzeteket, amelyekre az alábbiak szerint volt igény szövetségünknél:

Túramozgalom Igényelt igazoló füzetek száma
Országos Kéktúra 8
Rockenbauer Pál DDK 10
Alföldi Kéktúra 4
Közép-dunántúli Piros Túra 3
Dél-dunántúli Piros Túra 5
Túramozgalmak Baranya megyében 2
ÖSSZESEN 32

Arról, hogy az országos túramozgalmakat hányan teljesítették a baranyai természetjárók közül, nincsenek adataink. Ezúton is kérjük az egyesületeket, hogy ha van ilyen teljesítés, értesítsék szövetségünket is!

Természetjáró minősítések

A természetjáró minősítések adminisztrálását, értékelését ez év során is Jancsi Attila végezte. 2015-ben ugyan kétszer annyi minősítés történt, mint az előző évben, ezek száma így sem túl nagy, látszik, hogy csak néhány egyesület foglalkozik vele. Az elért minősítések: 6 bronz (Dél-Zselic TK: 3, Tenkes TE, POEÜ, Mecsek Egyesület: 1-1), 4 ezüst (Dél-Zselic TK: 2, POEÜ, Fekete Bárány TE: 1-1), és 5 arany: Odor Erzsébet (Hétdomb TE), Várnainé Meng Hajnalka (Dráva TSE), Hajdú György (Fekete Bárány TE), Hofmann Ákos (POEÜ), Nagy Balázs (POEÜ). Egy, az országos szövetség által elbírált „Érdemes Természetjáró” fokozat eléréséről van tudomásunk: Balog Árpád, a Tenkes TE túrázója érte el. Továbbra is kérjük a szakosztályok/egyesületek vezetőit, hogy amennyiben tagjaik közül valaki elér „Érdemes” vagy „Kiváló” minősítési fokozatot – melyeket az MTSZ bírál el –, azt jelezzék szövetségünk felé is! Gratulálunk valamennyi, minősítést elért természetjáró társunknak!

Kerékpáros szakág

A kerékpáros programokat a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub szervezte. Valamennyi kerékpáros rendezvény nyílt volt, azokon bárki részt vehetett. A rendezvények kiírásai az egyesület internetes honlapján (http://ptkk.blogspot.hu) olvashatók. Sikeresen rendezték meg a két hagyományos kerékpáros teljesítménytúrát, a „2x100 km Baranyában”, illetve a „Mecseki Hegyikerék” MTB túrát, illetve bekapcsolódtak a „Skóciai Szent Margit Emléktúra” rendezésébe. A komlói DÖKE nem tagszervezetünk ugyan, de kerékpáros programjai színesítették a megyei pogramkínálatot.

Természetbarátok Klubja

A Természetbarátok Klubja 2015-ben is Scheitler Adrienn vezetésével működött. E fórum működtetését igen fontosnak tartja szövetségünk elnöksége. A 2009 őszén „újjáélesztett” klub neve 2013 januárjától változott meg, s azóta – már harmadik éve –Természetbarátok Klubja néven várja havi rendszerességgel az érdeklődőket. A névváltoztatás célja az volt, hogy a túravezető végzettséggel nem rendelkező, de a természet és a természetjárás iránt érdeklődőket a klub neve ne bátortalanítsa el, ne tartsa vissza attól, hogy eljöjjenek az előadásokra és a hagyományos év végi záró túrára.

Az évet januárban Vincze Gábor „Vértelen vadászat” című előadásával kezdtük, majd februárban Jónás István vitt minket képei segítségével „viráglesre”. Márciusban BioBia, vagyis Németh Ibolya mutatta be a Mecsek Zöldút Egyesületet, az Ökocsali Egyesületet és mesélt a kertben és erdőben élő és ehető, sokszor „valami gaz” néven aposztrofált növényekről. S nem csak mesélt, hanem Éva kolléganőjével közösen kóstolót is hoztak nekünk, melyet nagy rácsodálkozások közepette, jó étvággyal fogyasztottunk. Erről a kedd estéről mindenki tele hassal indult haza. Áprilisban a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság egyik természetvédelmi őre, Völgyi Sándor mesélt és vetített képeket a Mecsek madarairól, kiemelve az év madarát, a búbos bankát. Májusban úgy gondoltuk, hogy a jó időben legjobb lesz nekünk is a friss levegőn, így a Pintér-kertbe látogattunk el, ahol Rózsa Anita vezetett minket körbe és mesélt számos érdekességet az ott élő növényekről. Júniusban – bár csak képzeletben – Nagy Gábor képeinek és meséjének segítségével a varázslatos Bédába kirándultunk.

A nyári szünet után szeptemberben ismét találkoztunk Rózsa Anitával, aki a tavaly átadott szaporcai Ős-Dráva Ökoturisztikai Látogatóközpontot mutatta be nekünk, sajnos nem élőben. Viszont nagyon nagy kedvet csinált mindnyájunknak, hogy személyesen is felkeressük őket. Októberben Nagy Balázs mutatta be, hogy hogyan lehet meghódítani a Júliai-Alpok 2864 méter magas hegycsúcsát, a Triglavot. Novemberben Kis Olga mesélt saját képei segítségével az arborétumok varázslatos világáról. Az évet – hagyományainkhoz hűen – túrával zártuk. Patacsról indulva a Jakab-hegy déli oldalán kapaszkodtunk fel a hegytetőre. Onnan tovább bandukoltunk a IV. üzemi házhoz – mely jelenleg a Mecsekerdő Zrt. által működtetett bivakszállás –, ahol Bognár Richárd erdész néhány korábban érkező túratársunk segítségével takaros „terülj, terülj asztalkámat” varázsolt az erdei asztalokra. Természetesen az asztalok kínálata közel sem lett volna olyan színes, ha a résztvevők nem járulnak hozzá finom süteményeikkel és batyujukban cipelt „hamuban sült” pogácsájukkal. A jó hangulatról a résztvevők színes egyénisége és némi forralt bor – pálinkával megfűszerezve – gondoskodott.

A 2015-ös évben összesen 120-an vettek részt a klubfoglalkozásokon és 46-an az év végi túrán. Köszönjük valamennyi előadónak a közreműködését!

Képzések

Képzések területén 2015-ben újra aktív tevékenység zajlott szövetségünkben. Szeptemberben elkezdtünk egy bronzjelvényes túravezető-képző tanfolyamot. Nem vártunk tovább az MTSZ megújuló oktatási szabályaira. 17 lelkes hallgató kéthetente gyűlik össze, s sajátítja el az előírt tananyagot. 2016 tavaszán még néhány elméleti foglalkozás, két gyakorlati túra és egy kétnapos program vár a hallgatókra a vizsga előtt.

„Te szedd a Kéken” akció

A Magyar Természetjáró Szövetség 2015-ben két alkalommal szervezett országos erdőtakarítási akciót az Országos Kék Kör túraútvonalon, melyekbe szövetségünk is bekapcsolódott.

A tavaszi akcióra áprilisban, az őszire októberben került sor. Április 16-án a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Baranya megyei szakaszát tisztították meg teljes hosszban az arra vállalkozók. Ezen 11 csoport (egyesület, cég, baráti társaság) vett részt, 128 fővel. A turista egyesületeknél sajnos nem volt meg a kellő segítő szándék. A megye turista egyesületeit, túrázóit a Dráva TSE, a Tenkes TE, és baráti társaságként a „városiakként” ismert társaság (Pécs Városi Természetbarát Bizottság), valamint a Baumann család képviselte. Rajtuk kívül az iskolák közül a Budai Városkapu, a Nagy Lajos Gimnázium és a Zipernowsky Károly Szakközépiskola diákjai, az erdészetek közül a Szigetvári és a Pécsváradi erdészetek, a TDM Orfűi szervezete küldött takarítani „vágyó” embereket. Jelentkező más is volt, de az időpont változtatás miatt már nem tudtak részt venni… Ezen a napon 75 zsák szemét gyűlt össze!

A második, őszi akcióban október 9-10-én már csak természetjáró szervezetek és a valamilyen szinten rendszeresen túrázók voltak a mozgalom segítői! A Dél-Zselic TK, a Dráva TSE, a Tenkes TE, a PTTE Vámos Mihály Szakosztály, ismét a „városiak” és a POEÜ küldött túrázókat. Itt már a 33 fő „csak” 11 zsák szemetet tudott összeszedni, fél év alatt ennyi termelődött a „kék sáv” mentén megyénkben!

A tavaszi akciót Baumann József, Jancsi Attila és Nagy Balázs, míg az őszit Jancsi Attila és Nagy Balázs koordinálta. Köszönjük a résztvevők a munkáját, és mellettük várjuk más egyesületek jelentkezését is a 2016-s tavaszi és őszi akciókra!

Technikai munkák

Turista útjelzések felújítása

2015 igen eredményes év volt az útjelzések felújítása terén, mintegy 180 km hosszúságban újultak meg a turistautak jelzései megyénkben. Legnagyobb munka a Magyar Természetjáró Szövetség által irányított, az Országos Kék Kör teljes megújításával kapcsolatos jelzésfestés volt. Ennek keretében 2015 tavaszán a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra útvonalának baranyai szakaszán is teljes útjelzés-felújítás történt. Ezt a munkát a Dél-Zselic TK, a Dráva TSE, illetve a Tenkes TE útjelzésfestői végezték. A kéktúra felújításához kapcsolódott a Dél-dunántúli Piros Túra egy szakaszának a felújítása is.

Nyáron ismét lehetőség volt pályázni útjelzés-felújításra, az MTSZ „Útalap”-ból. Ezzel a támogatással sikerült felújítani a Kelet-Mecsek, illetve a Villányi-hegység turistaútjaiból kisebb-nagyobb szakaszokon az útjelzéseket. Természetesen a szerződés alapján (kéktúra), ill. a pályázati támogatással végzett munkák mellett voltak még más útjelzés-felújítások is. Ezek közül a Mecsekben kettőt érdemes kiemelni: új útjelzés készült Kövestetőről, a kék sáv jelzésről leágazva az új Kövestető kilátóhoz, illetve felújítottuk – a Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészete kérésére – a „Mókus” tanösvény jelzéseit, melynek során a jelzések két irányba lettek felfestve (eddig csak egyirányú útvonal volt a tanösvény), így a tanösvény turistaútként bekerült a megyei útnyilvántartásba is. Ezen kívül néhány rövidebb új bekötő út létesült a Baranyai-dombságban (a Liptódi-szegélyen lévő képoszlophoz, illetve a Margaréta szoborhoz „emlékmű” jelzések, a Héhwald-kereszthez „kápolna” jelzés). Ugyancsak új összekötő útjelzés (+) készült a Geresdi-dombságban az István kunyhóhoz. A Geresdi-dombságban a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Harsányi-kereszt – 6-os főút közötti szakaszán, valamint a piros sáv és a zöld sáv jelzésű utakon a jelzéseket a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség újította fel.

Az útjelzés felújítások részletezve:

ROCKENBAUER PÁL DÉL-DUNÁNTÚLI KÉKTÚRA BARANYAI SZAKASZ

K sáv: Harsányi-kereszt – Abaliget vasútállomás – Nagytótváros (88,5 km)

NYUGAT- ÉS KÖZÉP-MECSEK

P sáv: Kantavári-forrás – Ciframalom (5,8 km)

P sáv: Mecsekjánosi – Mecsekfalu (3,1 km)

Z sáv: Vasas – Koszonya-tető (5,5 km)

Z sáv: Nagy-Mély-völgy, Petnyák elágazás – Kőlyuk (0,6 km)

P +: Kantavári-forrás – Rábay-fa (0,8 km)

K ▲: Kövestető, K sáv elágazás – Kövestető kilátó (0,5 km)

P ▲: Mandulás – Misina (1,5 km)

„Mókus” tanösvény: Árpád-tető (3,7 km)

KELET-MECSEK

S sáv: Kárász autóbusz megálló – Vörösfenyő kulcsosház (4,2 km)

P+: Pap-erdő (P sáv elágazás) – Magyaregregy – Vörösfenyő kulcsosház – Szászvár, autóbusz megálló (12,3 km)

Z +: Vékény autóbusz megálló – Csepegő-árok – Vörösfenyő kulcsosház (5,2 km)

S ˜: Kárász, S sáv elágazás – Derzsó-forrás (0,2 km)

Z ▲: Szászvár autóbusz megálló – Kantár-hegy – S sáv elágazás (Dobogótól É-ra) (6,0 km)

BARANYAI-DOMBSÁG

S „emlékmű”: Kéméndi-tető, sárga háromszög elágazás – Liptódi-szegély, képoszlop (0,2 km)

K „emlékmű”: Nagy-pincesor, kék négyzet elágazás – Margaréta szobor (0,3 km)

K „kápolna”: a K ■ jelzésről a Héhwald-kereszthez (0,1 km)

GERESDI-DOMBSÁG

P sáv: Mecseknádasd, 6-os főút – Vár-hegy (Sloszberg) – Hosszú-tető – Borovicska-hegy – Ófalu – Cikó, kültelek (11,6 km)

Z sáv: Harsányi-kereszt – Ófalu – Hesz-kereszt (7,8 km)

S+: István-kunyhó – S kör elágazás (5,4 km)

VILLÁNYI-HEGYSÉG

P sáv: Harkány, autóbusz-állomás – Vokány vasútállomás (10,8 km)

Z sáv: Bisse, temető, sárga kereszt elágazás – P sáv elágazás (5,5 km)

Z sáv: Túrony, 58-as főút – Csarnóta (2 km)

K+: Tenkes, gerinc – Kistótfalu, pincesor /Z sáv elág./ (1,9 km)

P+: Siklós, autóbusz-állomás – piros sáv elágazás (2 km)

P ■: Siklós, autóbusz-állomás – Máriagyűd (3 km)

Az útjelzések felújítását, festését a Dél-Zselic Természetbarát Klub, a Dráva Természetbarát Sport Egyesület, a Mecsek Egyesület, a POEÜ és a Tenkes Természetbarát Egyesület tagjai és segítőik végezték: Andrasek Csaba, Andrasekné Dávid Erika, Angster Gábor, Balassa Gyula, Balassáné Csetényi Éva, Balassa Péter, Balázs Katalin, Balog Árpád, Baumann József, Baumann Józsefné, Baumgärtner Margaréta, Baumgärtner Norbert, Biki Endre Gábor, Csabáné Rigler Éva, Drozgyik Györgyné, Hargitai László, Jancsi Attila, Jancsi Ibolya, Juhász Lászlóné, Juszkó Sándor, Komáromi István, Kolin Edit, Kulcsár Gábor, Mott Alexandra, Nagy Balázs, Németh Erika, Németh Kitti, Ott Orsolya, Ottné Andrasek Györgyi, Rácz Eszter, Rácz Róbert, Romvári Tibor, Romvári Tiborné, Simara Gyula, Soós Zoltán, Strasser Éva, Strasser Péter, Szücs Istvánné, Tóth Zsolt, Ujságh Zsolt. Valamennyiük munkáját köszönjük!

Források építése, karbantartása

2015-ben is elsősorban a Mecsek Egyesület Munka Osztálya végezte a források karbantartásával, felújításával kapcsolatos munkákat. Az év során három forrásra kértük meg a felújítási engedélyeket: Négy barát-forrás, Kiss Lajos-forrás, Farkas-forrás. A források állapota az évtizedek alatt megromlott, ami indokolttá tette azok felújítását. Több forrás tábláját tisztítottuk meg, és szükség szerint újrafestettük. Készíttettünk a Kancsal-forráshoz egy új forrástáblát, mivel a vörös rézből készült táblát lefeszítették és ellopták a fémtolvajok. Felújítottuk a Kantavári-forrás falazatát, mert rádőlt egy fa és a fagyok erősen megrongálták. A Farkas-forrásnál hasonló okok miatt kellett egy jelentős felújítást végeznünk, és az elfolyást biztosító medret is újraépítettük. A forrás hátfalánál jelentős mennyiségű felhalmozódott földet kellett elhordanunk, amit a csapadék az oldalból összehordott. Kijavítottuk a Bodzás-forrás beszakadt kupoláját, lépcsőket és átjárót építettünk. A Hársas-forrásnál kitisztítottuk az ülepítő medencét és védőköveket raktunk a forrás falazatához, hogy ne az előtérbe folyjék az iszap a partoldalból. Az év folyamán több forrás kifolyócsövéből kellett a „játékos” kíváncsi emberek által bedugott fadarabokat, műanyag flakonokat eltávolítani. Készítettünk egy működő forrásmakettet a pécsi, Király utcában lévő Természetjárók Múzeumába, az Azurit-forrást. Tartottuk a kapcsolatot a Mecseki forrásvédnökökkel, akik takarították a forrásokat és azok környezetét. Szóltak, ha hiányosságokat észleltek, melyeket ők nem tudtak megjavítani. Az év második felében két új forrásvédnök jelentkezett, Bánvölgyi Vilmos és Hofmann Ákos. Sokat segítettek a források újjáépítésében és a Mecseki forrásvédnök rendszer modernizálásában. Forrásvédnök honlapot és facebook-oldalt hoztunk létre.

Emlékhelyek gondozása

A Magyarok kunyhójánál megjavítottuk a régi házalapot, az emlékoszlop védelme érdekében kisméretű kő előteret alakítottunk ki, hogy a sár felverődését megakadályozzuk.  A „Vadásztacskó sírja” emlékhelyet kitisztítottuk a felnövekvő cserjéktől. Havi rendszerességgel takarítjuk a petőcpusztai Mária kápolnát. Büdös-kútnál, a Természetjárók Panteonjánál elhunyt túratársunk (Keczeli Vilmosné) emléktábláját helyeztük el a sziklafalba. Fontos feladatunknak tartjuk a múlt emlékeinek megóvását, és a megemlékezéseket elődeink munkásságáról. A Magyarok kunyhójánál lévő emlékoszlopnál minden év augusztusában megemlékezünk turista elődeinkről, valamint október végén a Természetjárók panteonjánál elhunyt turista társainkról.

Munkáinkat segítették: Baumann József, Baumann Józsefné,  Bánvölgyi Vilmos, Feketéné Czifra Éva, Földesiné Kövi Ildikó, Golubics István, Hastó Attila, Hágendor Norbert, Hofmann Ákos, Jancsi Attila, Jónás István, Kassai József, Kámi Róbert, Kriston Barnabás, Kriston István, Kincses Miklós, Krisztián László, Kőnig Ferenc, Kovács József, Kovács Szabó János, Kulcsár Péter, Mucsi Gabriella, Müller Norbert, Nagy Balázs, Ripszám István, Rónaky Gizella, Sajgó Ferenc, Stalenberger Tibor,  Strasser Péter, Szabó Dalecker Ibolya, Tóth Klára, Tóth Péter.

Munkálatok a Baranyai-dombságban és a Geresdi-dombságban

A Mecsek Egyesület Természetjáró Osztálya számos túrát szervezett az év során Baranya ezen részein. Ezek mellett a Természetjáró Osztály közreműködésével számos építmény, létesítmény felújítására is sor került. Megújult Máriakéménden a Szent Flórán szobor. Felújítottuk a sok évtizede ledőlve fekvő Katolebergi-képoszlopot a Kéméndi-tetőn. Lefestettük a homokkő oszlopot, és felhelyeztük a szentképeket. Több új asztalt és padot helyeztünk el Kisnyárádon a Keresztelő Szent János-kápolnánál, melyet az egyesület tagjai állítottak össze és helyeztek ki. Így újabb erdei pihenőhely létesült a Baranyai-dombságban. Új útjelzőtáblákat állítottunk fel a Margaréta-szoborhoz, a Templom-forráshoz és az újraállított képoszlophoz. Új tablót helyeztünk el a képkőnél, a Törökvári-pihenőhelyen és a Vár-hegyen is, mely ismerteti a Török-vár építésének és pusztulásának körülményeit. Új padok teszik kellemessé a pihenést a Geresdi-dombságban a Schleicher-sírnál is, meléyekhez a faanyagot a Mecsekerdő Zrt. biztosította. A Mecsek Egyesület tagjai – Kisnyárád közmunkásaival – újra kiásták és felépítették a betemetődött kisnyárádi Keresztelő Szt. János kápolnánál a Csoda-kutat, mely a sárga túra útvonalán található. A kút 2 méter mély lett, és körkörösen, szárazon rakott téglával béleltük ki. A kút mögé mecseki mészkőből egy íves kis védfalat építettünk, melybe elhelyezésre került a gránitlapba vésett kút névtáblája.

A munkákban, és a Baranyai-dombságba szervezett túrák lebonyolításában részt vettek: Baráth András, Baráth Andrásné, Barta András, Baumgärtner Norbert, Baumgärtner Margaréta, Becze László, Biki Endre Gábor, Biros Márta, Drozgyik Éva, Éger Zoltán, Feketéné Móró Erzsébet, Földesiné Kövi Ildikó, Fledrich Gabriella, Gál László, Gál Péter, Gargya Lajos, Gayer Éva, Hauck Nándor, Dr. Hochmann Andrásné, Horváth Sándor, Jónás István, Kalangya Attila, Kállai János, Kállainé Fischer Mária, Kállai Csilla, Kertai Attila, Kis Olga, Klingler Lajos, Korcsmárné Ica, Krámos Csaba, Krámos László, Kontár Zoltán, Dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Markesz István, Markesz Dávid, Markesz Gergely, Németh Gézáné, Nyáry Attiláné, Petrovics Ottó, Ripszám István, Sashalmi Lajos, Seregélyesi Ildikó, Simonné Döme Ildikó, Somfai Magdolna, Szabó Irén, Szabó József, Szabó Józsefné, Szentes Károly, Szűcs Istvánné Olga, Őri Zsuzsanna, Tóth Klára és Zöld Sándor. Köszönjük valamennyiük munkáját!

Erdei létesítmények

Bár közvetlenül nem szövetségünk tevékenységéhez kapcsolódik, de meg kell említenünk, hogy 2015-ben az MTSZ Országos Kék Kört megújító projektjének keretében számos erdei létesítmény – padok, asztalok, esőbeállók – készült a kéktúra útvonalán, illetve annak közelében. Ugyancsak új útjelző táblák kerültek kihelyezésre, melyek a kéktúra útvonalának adatait, illetve a kéktúráról letérve elérhető közelebbi túracélpontokat ismertetik. Ezek a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra baranyai szakaszán is megtalálhatók. A megyénket érintő legnagyobb ilyen jellegű beruházás a Köves-tetőn felépült új kilátó volt, melyhez egy kék háromszög jelzésű turistaút vezet fel, a kék sávról leágazva.

Végezetül megköszönjük mindazok közreműködését, segítségét, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy szövetségünk 2015-ben eredményesen működhessen.

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
Elnöksége

2015.-évi pénzügyi és közhasznúsági jelentés.

 


 

 

Beszámoló

a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2014. évi működéséről

Szövetségünk működése

 

2014-ben a Baranya Megyei Természetbarát Szövetségnek 11 tagszervezete volt: Dél-Zselic Természetbarát Klub (Pécs), Dráva Természetbarát Sport Egyesület (Pécs), Hétdomb Természetbarát Egyesület (Komló), Mecsek Egyesület (Pécs), Pécsi Ifjúsági Unió, Pécsi Orvos Egészségügyi Sportkör, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor, PTTE Vámos Mihály Szakosztály, Szent Imre Iskolai SK (Siklós), Tenkes Természetbarát Egyesület (Siklós). /Az év során új szervezet nem csatlakozott, viszont nem érvényesítette tagságát a Mindszentgodisai Általános Iskola DSK és a Pécsi Ifjúsági természetjáró Egyesület/.

Mivel a szövetségünknek csak jogi személyiségű egyesület lehetett tagszervezete, így azok részére, akik nem ilyen egyesületben voltak, de továbbra is szerették volna a szövetséghez tarozást egyénileg is

kifejezni, lehetőség volt „pártoló tagként” támogatni szövetségünket.

A tavalyi közgyűlésünkön - meghívásunkra - jelen voltak azon szervezetek képviselői is, akik az akkor érvényben lévő jogszabályok alapján nem csatlakozhattak szövetségünkhöz, de a hagyományok alapján kapcsolatunk élő, napi volt (Felhőtlenek,Majtényi J. Hagyományőrző Csapat,Mecseki Erdészeti ZRT Mókus Suli Erdei Iskolája,Mecseki Kóborlók,Nyugdíjas Szakosztály PTTE,BMTSZ Szúrós Csodabogyó Szakosztály). Időközben a törvény (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) változott, s a 4.§ (3) bekezdésében így fogalmaz: A szövetség olyan egyesület, amely két tag részvételével is alapítható, működtethető. A szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet; szövetség tagja természetes személy nem lehet. E kiegészítés 2014. márc.15-től hatályos. A 2015. februári közgyűlésünk egyik napirendi pontja lesz az új helyzethez való igazodás, azon szervezetek meghívása szövetségünk tagjai közé, akik nem jogi személyiségűek,de a természetjárás ügye mellett elkötelezett tagsága van.

Szövetségünk 2014. február 8-án tartotta éves közgyűlését, amelyen a küldöttek elfogadták a 2013. évi beszámolót, pénzügyi beszámolót és közhasznúsági mellékletet, valamint a 2014. évi programtervet.

A közgyűlésen – a hagyományoknak megfelelően – elismerések átadására is sor került. Aranybakancs-díjat kapott dr. Gundrum Károly, aki a Pécsi Vörös Meteor Egyesületben vállalt vezetői munkája alapján és a Bazsarózsa kulcsosház működtetéséért érdemelte ki a díjat.

Aranybakancs-díjat adományozott továbbá az elnökség Sajgó Ferencnek, a Mecsekerdő Zrt. Szigetvári Erdészete igazgatójának Dél-Zselicben végzett forrásépítések támogatásáért és a Balogh István emlékkő állításáért.

Kimagasló természetjáró, ill. közösségi munkájáért elismerésben részesültek: Horváth Attila, Kovács Árpád, Kuizs Sándorné (Hétdomb TE), Jancsi Ibolya (Dráva TSE), Juhász Lászlóné (Tenkes TE), Raub Bálintné (Nyugdíjas Szakosztály).

A közgyűlésen új vezetőség választására is sor került. Az új vezetőség a következő négy évre: Tóth Klára elnök, Strasser Péter alelnök, Sipos Imréné titkár, Scheitler Adrienn és Nagy Balázs elnökségi tagok. Az ellenőrző bizottságot dr. Tihanyi László vezeti.

Szövetségünk működésének feltételei 2014-ben –alapszinten- biztosítva voltak: Pécsett, a Tímár u. 21. számú épületben, a megszokott helyen vártuk az érdeklődőket keddenként. Tátrai Bea (a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége főtitkára) az év folyamán is készségesen intézte gazdasági ügyeinket, pályázataink gazdasági szempontú gondozását, a Mecsek Híradó sokszorosítását. A Tímár utcai emeleti kis tanácskozóban tartottuk havonta a Természetbarátok Klubját is. Ugyan ez a szint már az MLSZ Baranya Megyei Igazgatósága használatában van, de ez nem okozott gondot a működésünkben. 2014-ben nem volt sikeres pályázatunk amely a működést támogatta volna. A nehézségeket az segítette legyűrni, hogy szövetségünk tagja a Balokány Ligetért Összefogásnak, s egy ottani sikeres pályázat következtében anyagi támogatásban részesültünk. Igaz, hogy ennek fejében több programunkat a ligetben szerveztük, s jelenlétünk az ottani rendezvényeken jelentős munkával, olykor anyagi ráfordítással is járt. Így pl. kb. 70000 Ft-nyi értékben helyeztünk el ismertető táblákat a park faritkaságai mellé. E munka szellemi alkotója Adorján Rita, a Mecsekerdő Zrt Mókus Suli Erdei Iskolája szakvezetője, fizikai kivitelezője Baumann József turista társunk, forrásépítő. Az MTSZ-től kapott támogatás az MTSZ tagszervezetek által megvásárolt Természetjáró Kártyák arányában érkezett szövetségünkhöz az év végén. Ebből –részben- az év során szükségessé vált jelzésfelújító munkák költségeit fedeztük, másrészt az országos tanácskozásokon való részvétel költségeit fizettük. 2014-ben jó (kölcsönösen segítő) kapcsolatot ápoltunk a BIOKOM felelőseivel, ennek köszönhetően 50000 Ft értékben vásárolhattunk festéket , a –főként- a Mecseki Parkerdő területén található turistautak jelzéseinek felújításához. Decemberben kaptuk a hírt, hogy pályázatunk nyertes lett a Lépj, …légy Pécs jövője című, Pécs város önkormányzata által kiírt pályázaton, de ennek megvalósítása már a 2015-ös évre esik. Összességében megállapítható, hogy anyagi lehetőségeink nem javultak az év során számottevő mértékben.

A 2014. év februári közgyűlésén megválasztott elnökség kitartó lendülettel, összefogással végezte munkáját. Elnökségünk tagjai mellett Jancsi Attila, Rónaky Gizella és Szücs Istvánné segítette folyamatosan az operatív munkát.

Az év során munkánkat több szervezet, intézmény is támogatta, illetve együttműködött velünk a programok propagálásában, szervezésében.

Kapcsolataink sokszínűsége, gazdagsága nélkül szövetségi szinten és egyesületi, szakosztályi szinten is jóval nehezebben tudnánk megvalósítani elképzeléseinket. Esetenként konkrét segítséget, anyagi támogatást, szakmai együttműködést könyvelhettünk el.

Kapcsolatainkat továbbra is fenntartottuk azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, amelyek eddig is segítették munkánkat: Magyar Természetjáró Szövetség, Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Várhalmi Zsolt, Tátrai Bea), Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igazgató, Kulcsár Péter tájegységvezető, Nagy Gábor, Wágner László), Mecsekerdő Zrt. (Keszi László vezérigazgató, Ripszám István, Hohn Miklós, Sajgó Ferenc, Pintér Ottó erdészeti igazgatók), Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Orfű Község Önkormányzata (Füzyné Kajdi Zita polgármester), Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető),   Turizmus ZRt. Dél-dunántúli Marketing Igazgatóság (Hegyi Zsuzsanna igazgató), Dunántúli Napló (Horváth László), Pécs TV, Kossuth Rádió (Zsoldos László) Lánchíd Rádió, Pécsi Hírek, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Dénes Andrea, Pásztor Andrea), Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Márton Judit), Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság (dr. Varga Tamás) és még mások.

A szomszéd megyék természetbarát szövetségeivel, azok vezetőivel való kapcsolataink fő­ként a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség keretein belül élnek, bár tagságunk alkalmanként részt vesz egymás rendezvényein, túráin, ünnepségein is. A 2014-es évben megyei szövetségünk volt a soros a regionális turisztikai találkozó megszervezésében. Kárászon, 2014. július 18-20 között kínáltunk programot a vendég Tolna és Somogy megyei turista barátainknak, tettre kész nagyszerű baranyai szervezőgárdánkkal. A székhely is jó választás volt. Vendégszerető, a falu értékeire méltán büszke helyiek kalauzolásával mutathattuk meg ezt a szép környéket, természeti, kulturális, néprajzi kincsit. A buszos kirándulás során is sok-sok élmény adódott Magyaregregytől Alsómocsoládig. Baranyai szervezőgárdánk komoly előkészítő és helyszíni munkával segítették a rendezvényt, a közel 50 ember jólétéről is gondoskodva

Szövetségünk a Balokány-ligetért Összefogás tagjaként továbbra is a legaktívabb tagja az összefogásnak, a város e megújulásra szoruló területén végzett munkákban élen jár. Ebben nagy része van Baumann Józsefnek, aki az Aranyeső-forrás és a park rendszeres ellenőrző, karbantartó munkájával segíti az együttműködést. Tóth Klára a megalakult egyesület vezetőségének munkájában is részt vesz. Adorján Rita – már hagyományos program keretében- bemutatja a liget fa- és bokor különlegességeit, tagszervezetünk (PIFU) vezetője, Háber János a megújult Pepita Kultúrtér gondnoki teendőinek ellátásával képviseli a természetbarát értékrendet is.

A Balokány-ligetben végzett munkánkat – az új lehetőségeket kihasználva – több alkalommal is segítették középiskolás fiatalok. A Leőwey Kára Gimnázium és a Zipernowszky Károly Műszaki Szakközépiskola (mindkettővel együttműködési megállapodásunk van a közösségi szolgálat teljesítése terén )diákjai lelkesen vettek részt a ligetbeli munkákban, szemétszedésben, faültetésben stb.

Az év során kétszer voltunk szakmai segítői más cégek természet közeli programjának. A Danubius Hotels Group két pécsi szállodájának munkatársai a TeSzedd a Kéken! akcióra jelentkezve kértek segítséget, azután pedig a Bükkösdi Ökopark felkérésére vezettünk túrát Pécsről Bükkösdre. E feladatok teljesítésében Sipos Imréné, Szűcs Istvánné, dr Némethné Ani és Tóth Klára voltak segítségünkre. Mindkét rendezvényt hagyományteremtő szándékkal segítettük, lesz folytatás is.

Kapcsolataink között számon tarthatjuk a Kisújbányai Baráti Kör Alapítványt (Derksen Gyöngyi). Folytattuk a Szent Márton zarándokút kijelölését, ill. befejeztük a jelek felfestését. E területen Rónaky Gizella szervezte, koordinálta a munkát részünkről, de komoly segítséget nyújtott Szűcs Istvánné és Jónás István is.

Szövetségünk képviseletében Tóth Klára elnök több tanácskozáson képviselte a megyei természetbarát közösségeket.

Az év során több országos természetjáró tanácskozáson, eseményen vettünk részt (Budapest: január 18.,május 24.,augusztus 9.,november 29.,Visegrád: október 4-5.,), személy szerint Sipos Imréné, Nagy Balázs, Strasser Péter, Tóth Klára.

A Gyalogtúrázók Országos Találkozóján - melyet ez évben Vác térségében rendeztek meg, a Baranya megyei természetjárók közül hagyományosan a komlói turistatársaink (Hétdomb Természetbarát Egyesület) vettek részt.

Sipos Imréné és Tóth Klára augusztusban a Nyugat-Magyarországi Természetbarát Vezetők Találkozóján Tolna megyében vett részt.

Szeptember 20-án Dobogókőn, a Természetjárók Napja ünnepségén ismét több baranyai természetjáró részesült kitüntetésben:

Gidáné Orsós Erzsébet (Dráva TSE) – „Czárán Gyula Emlékérem”

Romvári Tibor (Dráva TSE) – „Természetjárás fejlesztéséért” bronz fokozat

Ujságh Zsolt (Tenkes TE) – „Czárán Gyula Emlékérem”

Szervezetünk sokrétűségét bizonyítják még az egyesületek, szakosztályok egymással, ill. más csoportokkal való kapcsolatai is. Tagszervezeteink majd mindegyike rendelkezik e-mail címmel, így ez is segítette a kapcsolattartást.

Az év során négy alkalommal tartottunk elnökségi ülést. Ezeken értékeltük az előző időszak eseményeit, megterveztük, szerveztük a következő időszak feladatait, aktuális problémákat oldottunk meg. Az ülésekről készült emlékeztetőket a honlapon, ill. a Mecsek Híradóban is közzé tettük.

Egy alkalommal rendkívüli közgyűlést hívtunk össze, amelyen a februári közgyűlésen elfogadott alapszabály-módosítással kapcsolatos, a bíróság által előírt hiánypótlási feladatunkat láttuk el. Ez alkalommal aktuális problémákat, szervezeti kérdéseket is tárgyaltunk, különös tekintettel a nemrég lezajlott MTSZ Választmányi ülésen történtekre.

Média megjelenés

A 2013. év elején megújított honlapunk (www.baranyatermeszetbarat.hu) – Nagy Balázs szerkesztésében – folyamatosan frissül. Újdonság, hogy felkerült rá az eddig megjelent összes Mecsek Híradó, megindult a „Fórum”, melyben a jelzett turistautak, illetve a túramozgalmak bélyegzőhelyeinek állapotáról lehet jelzéseket adni; igény szerint a fórum témák bővíthetők lehetnének. Sajnos eddig a honlapnak csak 30 regisztrált felhasználója van, ebből 5 aktív, rendszeres hozzászóló, ez igen kevés. Jó lenne, ha ezt a lehetőséget többen kihasználnák, ezzel is elősegítve a turistautak, bélyegzőhelyek karbantartását. A honlapon jelenleg 1300 cikk olvasható. Megújult a honlap „Naptár” része, lehetőség van saját naptárba való másolásra.

Egy kis statisztika: honlapunkat 2014 folyamán 45545-ször látogatták, összesen 129380 oldalt tekintettek meg. A legtöbb belépés természetesen Magyarországról történt (43504), ezt követi Németország (407) és az Egyesült Államok (194), majd más országok. Magyarországon Pécsről 22795 belépés történt, ezt követi Budapest (8382), majd Komló (1193).

A Mecsek Híradó – Strasser Péter szerkesztésében – júliust és augusztust kivéve minden hónap első keddjén megjelent nyomtatott formában, és olvasható a honlapunkon is, ill. letölthető onnan. A Mecsek Híradóban megjelentettünk túraleírásokat, élménybeszámolókat, „múltidéző” írásokat, valamint hírt adtunk az aktuális programokról, eseményekről. Több cikket vettünk át az MTSZ honlapjáról is, és ismertettük a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjait is. Arra törekszünk, hogy a Mecsek Híradó egyfajta történeti összefoglalását is adja a Baranya megyei természetjáró eseményeknek és természetjáró mozgalomnak, és az utókor számára is használható forrás legyen.

A Mecsek Híradó 2014. évi számaiba írtak: Baumann József, Biki Endre Gábor, Biros Márta, Bíró Gábor, Bota János, Jancsi Attila, dr. Koncz Eszter, Müller Nándor, Nagy Balázs, Scheitler Adrienn, Rónaki László, Rónaky Gizella, Tóth Klára. Köszönjük írásaikat.

A Mecsek Híradóban, ill. honlapunkonrendszeresen megjelentettük a Tolna Megyei Természetbarát Szövetségnek a Mecsek területén szervezett rendezvényeinek kiírásait is.

Nyílt túráink kiírása rendszeresen megjelenik a Dunántúli Naplóban, de az ÉLMÉNYMAGAZIN is adott számot rendezvényinkről.

Kiadványok

2014-ben két kiadvány jelent meg, melyeket ugyan nem szövetségünk adott ki, de kapcsolódnak a természetjáráshoz, és a természetjárók hasznosan forgathatják azokat. Az egyik Müller Nándor „Barangolások a Mecsekben” című képes túrakalauzának második, javított kiadása, a másik Biki Endre Gábor „A Baranyai-dombság forrásai” c. füzete, mely a terület forrásait mutatja be fényképekkel illusztrálva.

2015-re várható a Mecsek turistatérkép új kiadása, ehhez a szükséges korrekciókat az év során folyamatosan gyűjtöttük, és elküldtük a Cartographia részére.

Események, rendezvények

Nyílt túrák

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2014-es nyílt túra programjában a 49 hétre szervezett túrából csak kettő maradt el, a rossz időjárás miatt. A csodálatosan, gondosan megszervezett túrákat 28 túravezető vezette, a túraútvonalat saját terveik alapján készítették. A turisták megelégedését jelzi, hogy a túrákon átlagosan 45-50 fő vett részt (voltak kimagasló létszámok is, 76, ill. 102 fővel). Honlapunkon sok nyílt túráról jelent meg képes beszámoló. A nagyszámú részvétel azt igazolja, hogy a nyílt túrák meghirdetésére, megszervezésére a továbbiakban is szükség van. Kiemelkedő jelentőségű volt a - hagyományosan a márc.15-i Nemzeti ünnep előtti szombaton megrendezett - erdőtakarító nyílt túra, amelyet Pál Krisztina és Marton József a szokásos lendülettel szervezett, és sajnos most is bebizonyosodott, hogy szükség van rá.

A nyílt túrákat a következő túravezetők vezették, kiknek munkáját ezúton is megköszönjük: Andrasek Csaba, Balog Árpád, Baumann József, Becze László, Biki Endre Gábor, Feketéné Móró Erzsébet, Jancsi Attila, Kis Olga, Markesz István, Marton József, Müller Nándor, Müller Norbert, Nagy Balázs, dr. Novotny Iván, Pál Krisztina, Ritzné Gresák Gabriella, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Scheitler Adrienn, Schóber József, Sipos Imréné, Strasser Péter, Szűcs Istvánné, Tollas Tibor, Tóth Klára, Ujságh Zsolt, Várnainé Meng Hajnalka.

Tagszervezeteink közül a Mecsek Egyesület és a komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület hirdette meg túráit nyílt túraként, melyek kiírásait a Mecsek Híradóban közzétettük. Ezek a túrák színesítették, kiegészítették a szövetség programját.

Teljesítménytúrák

A 2014-ben rendezett teljesítménytúrákat a nagy részvétel jellemezte, ezek a rendezvények egyre népszerűbbek, a rövidebb távoknak köszönhetően immár valamennyi korosztály számára biztosítanak „sportos” kikapcsolódásra lehetőséget a természetben. Ki-ki kedve szerint válogathat a hosszabb-rövidebb távokból. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, illetve annak tagszervezetei (Dráva TSE, Dél-Zselic TK, Hétdomb Természetbarát Egyesület, Mecsek Egyesület, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor SK Természetjáró Szakosztály, Szent Imre Katolikus Iskola DSK, Tenkes TE.) által megrendezett teljesítménytúrák mellett több más baranyai és megyén kívüli szervezet is rendezett teljesítménytúrákat a Mecsekben. Valamennyi teljesítménytúra kiírását megjelentettük a Baranya megyei rendezvénynaptárban, a Mecsek Híradóban, és a honlapunkon is. Köszönjük a rendezők áldozatos munkáját!

Jelvényszerző túramozgalmak

2014-ben Rónaky Gizellától Nagy Balázs vette át a túrmozgalmak bélyegzőhelyeinek gondozását. A feltöltések az év során folyamatosan megtörténtek, de sok esetben – az eddigi évekhez hasonlóan – volt, hogy néhány nap alatt eltűnt a dobozból az összes matrica. A pótlásuk a beérkezett jelzések alapján mindig megtörtént. Sajnos, csak kevés jelzés érkezett, pedig a honlapon e célból is létesült többek között a „Fórum” rovat, ahová a jelzéseket, információkat küldeni lehet.

Újdonság, hogy a kéktúra útvonal összes baranyai bélyegzőpontján QR-ot is kihelyeztünk. Ha beválik, más helyeken is alkalmazzuk.

A bélyegzőhelyekben változás nem volt.

Az abaligeti vasútállomáson – mivel megszűnt a jegykiadás, így ott nem lehet bélyegezni – elhelyeztünk egy bélyegződobozt.

A bélyegződobozok feltöltésében segítettek: Baumann József, Földes Béla, Futó László, Jancsi Attila, Lovas Ágnes, Strasser Péter. Köszönjük munkájukat!

A baranyai jelvényszerző túramozgalmak teljesítőinek számában némi növekedés mutatkozott, viszont kevesebb túrmozgalmat érintettek. Az előző évi 29-cel szemben 2014-ben 38-an teljesítették valamelyik túramozgalmat, az alábbiak szerint:

                                                    

A mozgalom neve Teljesítők száma
Mecsek turistája 1
Baranyai várak 0
Kincses Baranya 0
Mecseki barangolások 2
Kerékpáros körtúra 0
Dél-Zselic turistája 6
Baranya legszebb templomai 0
Mecseki zöldtúra 7
Mecsek forrásai 5
Baranya kilátói 1
Régi Dél-Dunántúli Piros 0
A Baranyai-dombság Turistája 15
Dél-Baranya turistája 1
Összesen 38

Ugyancsak több túramozgalom-igazoló füzetet vettek, az előző évi 44-gyel szemben 58-at, az alábbiak szerint:

Füzet neve db
Országos Kéktúra 14
Alföldi Kéktúra 4
R.P. Dél-dunántúli Kéktúra 28
Dél-dunántúli Piros Túra 0
Túramozgalmak Baranya megyében (összesített) 4
Mecsek Turistája 0
Mecseki Barangolások 0
Dél-Baranya turistája 2
Mecseki Zöldtúra 3
Mecsek forrásai 1
Baranya Kilátói 1
A Baranyai-dombság turistája 1
Összesen 58

Természetjáró minősítések

A természetjáró minősítések adminisztrálását, értékelését ez év során is Jancsi Attila végezte. 2014-ben is nagyon kevés minősítés született: 5 bronz, 1 ezüst és 1 arany (Balás Lászlóné, Hétdomb TE). Az országos szövetség által elbírált érdemes és kiváló minősítésekről nincs tudomásunk. Továbbra is kérjük az egyesületek vezetőit, hogy amennyiben tagjaik közül valaki ezekből a minősítésekből (érdemes, kiváló) kap, azt jelezzék szövetségünkben.

Amennyire népszerűek a teljesítménytúrák és a nyílt túrák, annyira csekély lett az érdeklődés a túramozgalmak teljesítése, és különösen a természetjáró minősítések iránt. (A minősítések kérdése MTSZ fórumon is fölmerült már). A túramozgalmak gondozására fordított idő, energia nincs arányban a teljesítésekkel. A következő évek feladata a túramozgalmak nagyobb népszerűsítése, hiszen ezek egy érdekes keretet is adhatnak akár egyénileg, akár csoportosan a Mecsekben és más tájegységekben szervezett túrákhoz.

Vetélkedők

Az előző évi, jól sikerült ifjúsági vetélkedőket folytatva 2014-ben két vetélkedőt rendeztünk az iskolások számára.

Tavasszal egy két fordulós régiós vetélkedőt rendeztünk, melynek első fordulójában Baranya, Somogy és Tolna megyében külön-külön rendeztek az indulók számára egy elméleti vetélkedőt. Ezt követően a legjobb csapatoknak márciusban a Pécsi Parkerdőben egy túraverseny keretében rendeztük meg a második fordulót. Ebben a vetélkedőben általános és középiskolások egyaránt részt vettek.

Ősszel, októberben Őszi Mecsek néven Éger-völgyből indulva rendeztünk egy természetjáró versenyt általános iskolásoknak (melyet eredetileg tavaszra terveztünk). A versenyre öt településről érkeztek csapatok.

A versenyek alapján elmondhatjuk, hogy a gyerekek szeretnek versenyezni, és szívesen jönnek, csak legyenek tanárok, akik vállalják a felkészítést és a kíséretet. Bár a természetjáró versenyeken résztvevő gyerekek és csapatok száma kevesebb, mint egy-két évtizede, mégis úgy gondoljuk, érdemes továbbra is versenyeket rendezni, hiszen ha ezáltal csak néhány gyereket nyerünk meg a természetjárásnak, már az is eredmény! Köszönjük valamennyi segítő közreműködését a versenyek lebonyolításában!

Kerékpáros szakág

A kerékpáros programokat az Arató Csongor vezette Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub szervezte. Valamennyi kerékpáros rendezvény nyílt volt, azokon bárki részt vehetett. A rendezvények kiírásai az egyesület internetes honlapján (http://ptkk.blogspot.hu) olvashatók. A programokban magyarországi, illetve a környező országokat (Horvátország, Szlovénia, Olaszország) kerékpártúrák szerepeltek. Sikeres volt a két hagyományos kerékpáros teljesítménytúra, a „2x100 km Baranyában”, illetve a „Mecseki Hegyikerék” MTB túra, valamint a szintén hagyományos Pünkösdi Pécsváradi Túrakerékpáros Találkozó. A kerékpárosok bekapcsolódta, a gyalogos rendezvényekbe is a „Tűzkerék” túra, ill. a „Skóciai Szent Margit Emléktúra” rendezésével. A kerékpáros programok lebonyolításában egyre nagyobb szerepet vállalnak az új, fiatal túravezetők.

Természetbarátok Klubja

A Természetbarátok Klubja 2014-ben is Scheitler Adrienn vezetésével működött. Az évet januárban Tóth Klára vetítéses előadásával kezdtük. Klári előadása a hideg télből a Kanári-szigetek „Örök tavaszába” repített minket. Februárban még mindig a kellemes tavaszt és forró nyarat idéző Mediterráneum világában barangoltunk Mánfai György természetfotós lenyűgöző képei és színes történetei által. Márciusban a madaraké volt a főszerep. Az Év Madaráról – a túzokról – Wágner László, a Duna-Dráva Nemzeti Park Tájegység vezetője tartott előadást. Áprilisban „átrepültük” a „nagy vizet” és így Nagy Balázzsal mi is járhattunk Vancouverben. Májusban Szűcs Tamás mesélt nekünk Kirgizisztáni expedíciójáról. Júniusban Nagy Gábor, a Duna-Dráva Nemzeti Park osztályvezetője az orchideák világának érdekességeit mutatta meg nekünk, különös tekintettel a Mecsekben élő orchideákra. A nyári szünetet követően szeptemberben Kinan Mohamed, iraki kertészmérnök a szőlőről, mint áldott növényről tartott előadást, ahol a szőlőtermesztés fortélyai helyett a szőlő történelemben és különböző kultúrákban betöltött szerepéről mesélt. Októberben Müller Nándorral barangoltunk a Mecsek, a Völgység és a Hegyhát lankáin. Novemberben újra Nagy Gábor látogatott el hozzánk és Kalotaszegre utazhattunk el képei és rövid videói által.

Decemberben a már hagyománnyá vált évzáró túra került megrendezésre. Utunk a Kelet-Mecsekbe vezetett, ahol Püspökszentlászlón, a Pécsi Vörös Meteor Természetjáró Szakosztály lelkes tagjai vártak minket meleggel, terített asztallal, forró teával, jó szóval és sok szeretettel. S bár az idő nem volt kegyes hozzánk, de vidámságból és jó kedvből nem volt hiány.

A klub programjairól a Mecsek Híradóban és a honlapunkon is olvashatnak az érdeklődők, szeretnénk, ha minél többen látogatnák ezeket az érdekes előadásokat.

Képzések tekintetében (is) átmenetinek tekinthető a helyzetünk. A régi szabályok szerint már nem érdemes, az új szabályok szerint még nem tudunk tanfolyamokat szervezni, tekintettel arra, hogy az MTSZ megújult vezetősége még nem tart ott, hogy a képzési szabályzat átdolgozását elfogadhatóvá tegye. Addig is türelemre intjük a képzésre jelentkezőket, országos tanácskozásainkon kifejezzük igényünket, a helyzet mielőbbi rendezésére.

Technikai munkák

Turista útjelzések felújítása

2014-ben mintegy 80 km hosszúságban újítottunk fel turistaút jelzéseket. Sajnos a sokszor csapadékos időjárás többször hátráltatta a tervezett munkákat, így ez évben egy kicsit kevesebb felújítás történt. A másik fontos tényező, hogy – bár többször ígéretet kaptunk az MTSZ-től 2014-re is támogatásra az Útalapból (előző évben négy egyesület több mint 60 km felújításra kapott támogatást) – , ezt nem kaptuk meg. A felújított útszakaszok hossza így is jelentősnek mondható.

Kiemelten kezeltük az év során a Kelet-Mecsek útjelzéseinek felújítását, és folytattuk azt terv szerint, így a 2012-ben megkezdett munkákkal eljutottunk már a Farkas-árkon át Váraljáig, és teljesen fel lettek újítva a Zobákpusztától Püspökszentlászlón és a Cigány-hegyen át, valamint az Egregyi-völgyön, a Vár-völgyön és a Somosi-kúton át a Vörösfenyő kulcsosházig terjedő terület útjelzései. Megújultak a Zengővárkony környéki utak jelzései is, valamint elkészültek minden irányból a Zengőre felvezető utak új jelzései is. Érdekesség, hogy a Püspökszentlászló fölötti erdészeti úttól a Zengőre felvezető S sáv jelzés – egy, a szövetségünket megkereső cég ajánlására – fényvisszaverő festékkel lett felfestve, kísérleti jelleggel. Terveink szerint két év múlva befejeződhet a Kelet-Mecsek teljes turistaút-hálózatának felújítása.

Bár a Pécsi Parkerdő útjelzései még viszonylag jó állapotúak, de egyes szakaszokon már kezdenek erősen megkopni, így időszerű lett itt is újra festeni azokat. Ehhez szövetségünk anyagi támogatást kapott a Biokom Kft-től, és így megkezdhettük ezen a területen is a felújítási munkákat. Elkészült a piros sáv sétaút a Dömörkaputól Remete-réten át a Farkas-forrásig, és tovább a Petőcpusztáig vezető turistaút, valamint a Pécs feletti erdőrészekben több útszakasz. Ezt a munkát is folytatjuk jövőre.

Új turistautak kijelölését nem szorgalmazzuk, mivel Baranya megye – de főleg a Mecsek – jelzett turistaút hálózata elég sűrű már, így csak néhány rövid új út létesítésére került sor. Így a Kelet-Mecsekben – sokak kérésére – a Dobogó csúcsra egy S háromszög vezet fel (0,1 km), a Geresdi-dombságban Véméndtől a Szentkútig egy S kör (1,4 km), valamint a Villányi-hegységben Palkonyavasúti megállótól a Szent Bertalan kápolna érintésével a Siklósi-völgyig (2 km) lett kijelölve. A Kelet-Mecsekben a Takanyó-völgy bejáratától a K háromszög jelzést meghosszabbítottuk Zobákpuszta felé (0,2 km), hogy az így csatlakozzon a K sáv jelzésű útra (eddig a jelzés az országútról, a „semmiből” indult).

Az útjelzés felújítások részletezve:

NYUGAT- ÉS KÖZÉP-MECSEK

P sáv: Mandulás – volt IV-es üzem (Petőcz-akna) (11,9 km)/

Z sáv: P sávval fonódó szakasz (Magyarok kunyhója elág. – P sáv elág.) (0,5 km)

P ˜: Szentkút, autóbusz forduló – Kancsal-forrás (0,1 km)

S : Mecsek-kapu – Misina (2,1 km)

Z +: Mecsek-kapu – Szaniszló-pihenő – S sáv elág. (2,0 km)

Z : Kardos úti kulcsosház – Hotel Kikelet (0,5 km)

Összesen: 17,1 km

KELET-MECSEK

Z +: Máza, bejárati út – kék négyzet elágazás (1,6 km)

S sáv: erdészeti út, K négyzet elágazás – Zengő (1,4 km)

S sáv: Dögkút-tető – Vörösfenyő kulcsosház (3,2 km)

S sáv: Püspökszentlászló – Miske-tető – Cigány-hegy – K+ elágazás (3,1 km)

K +: Váralja elág. – Váraljai tavak, S+ elágazás Dögkút-tető (10,5 km)

K +: Magyaregregyi műút – Z+ /Szederindás-kút/ elágazás (3,4 km)

K ˜: Baglyas kunyhó – Baglyas-forrás (0,2 km)

P +: Vár-völgy – Somosi-kút (1,5 km)

Z +: Vár-völgy – Vörösfenyő kulcsosház (2,4 km)

S +: Váraljai tavak – Váraljai erdészház (1,2 km)

S +: Vár-völgy, Máré-vár elág. – S sáv elág. (Dögkút-tetőtől É-ra) (5,4 km)

S ˜: S + elágazás – Cikai-forás (0,2 km)

Z : Dögkút-tető – S sáv elágazás (1,3 km)

Z : Miske-tető, K sáv elág. – Cigány-hegy – K+ elág. (0,5 km)

S : S sáv elág. – Dobogó (0,1 km, új út)

Z ˜: Nyomákói-kút – Vörösfenyő kulcsosház (0,5 km)

K : K sáv elágazás – Takanyó-völgy bejárat – műút (új jelzett szakasz) (0,2 km)

Összesen: 36,7 km

DÉL-ZSELIC

K : Postás út – S sáv elágazás (3,2 km)

Összesen: 3,2 km

BARANYAI-DOMBSÁG

S sáv: Szent János-kápolna – Erdősmároki halastavak – Liptód (5,5 km)

S sáv:Molnár-hegy - kisnyárádi műút - Kisnyárád - Szent János-kápolna (3,0 km)

Összesen: 8,5 km

GERESDI-DOMBSÁG

S ˜: Véménd – szerb kápolna romjai – Szentkút (1,4 km, új út)

Összesen: 1,4 km

VILLÁNYI-HEGYSÉG

K sáv: a „lokátoros” műúttól a kék sáv – kék kereszt elágazójáig (3,3km)

S sáv: a máriagyűdi piros sávtól az Alsó-Avas zöld és sárga sávok elágazójáig (6,0 km)

Z sáv: a sárga sávval fonódva az Alsó-Avastól a Bisse-szőlők autóbusz megállóig (0,9 km)

S +: Máriagyűd, református templom és a tisztás (kék sáv) között (0,9 km)

P : a sárga kereszttel fonódva, a sziklás és a tisztás között (0,5 km

K +: Palkonyavasúti megálló – Szent Bertalan kápolna – Siklósi-völgy (2 km, új út)

Összesen: 13,6 km

Baranya megye összesen: 80,5 km

Az év során fontos esemény volt az MTSZ kéktúra-felújítási programjának megkezdése. Ennek során 2015. április végére a teljes kék kör (tehát az Országos Kéktúra, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra és az Alföldi Kéktúra) útjelzései egységesen fel lesznek újítva, a szükséges helyeken útjelző oszlopok kihelyezésére kerül sor, valamint tájékoztató információs táblákat is elhelyeznek. Ennek előkészítési munkáiba már bekapcsolódtunk: GPS-es útvonalbejárás és felmérés során megküldtük a szükséges útjelző tábláknak a helyét az MTSZ részére, valamint a jelzésfestési munkákra három tagszervezetünk megkötötte a szerződéseket. A jövő év első felének kiemelt feladata lesz ez a munka: a kéktúra baranyai szakaszának, valamint néhány hozzá kapcsolódó egyéb út jelzéseinek a felújítása. A nagy KÉKTÚRA-projekthez kapcsolódva szövetségünk három „aktivistája” kötött szerződést a kéktúra útvonal mentének tisztasága, állapotának minőségi megőrzése felügyeletére, a hozzá kapcsolódó munkák megszervezésére.

Az útjelzések felújítását, festését a Dél-Zselic Természetbarát Klub, a Dráva Természetbarát Sport Egyesület, a Mecsek Egyesület és a Tenkes Természetbarát Egyesület tagjai és segítőik végezték: Andrasek Csaba, Andrasekné Dávid Erika , Balassa Gyula, Balassa Gyuláné, Balassáné Csetényi Éva, Balog Árpád, Baumann József, Baumann Józsefné, Baumgärtner Norbert, Dróznik Éva, Gáyer Éva, Hargitai László, Horváth Zsanett, Jancsi Attila, Jancsi Ibolya, Juhász László, Juhász Lászlóné, Nagy Balázs, Nagy Csaba, Németh Gézáné, Ritzné Gresék Gabriella, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Simora Gyula, Soós Zoltán, Strasser Péter, Szűcs Istvánné, Vajtáné Boros Éva, Vajta Szilárd, Ujságh Zsolt. Valamennyiük munkáját köszönjük!

Források építése, karbantartása: a munkákat ez évben is főként a Mecsek Egyesület végezte. Az év fő feladata elsősorban a betervezett hét forrás felújítása volt: Kincskereső-forrás, Henrik-forrás, Bodzás-forrás, Lapos-forrás, Barátság-forrás, illetve már a Szekszárdi-dombság területére eső Tértörő-forrás és Haramia-forrás. Az év elején leadott forrásépítési engedélyek április végére megérkeztek, így volt idő a források építésére, igaz a csapadékos nyár sokszor áthúzta a terveket.A hét forrás felújításán kívül számos forrás ülepítő medencéjét tisztítottuk ki és tettük rendbe környezetüket, festettük újra a megkopott forrástáblákat. Ezekben a munkákban a forrásvédnökök is közreműködtek: a Mecseken 250 foglalt forrásból 160-nak van védnöke, akik évente négy alkalommal megtisztítják a vállalt forrásaikat és jelzik a hibákat.Köszönjük a szorgos munkát azoknak a ”névtelen” segítőinknek is, akik 2014 évben kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét, összeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát.

Emlékhelyek gondozása: 2014-ben több emlékhelyet újítottunk fel, így a Lapisi keresztet, az Erdei keresztet (a S sáv jelzés mellett), a Büdös-kútnál lévő Természetjárók Panteonjánál a keresztet, mely teljes felújításra szorult, mivel az elmúlt tíz év időjárása kikezdte a faszerkezeteket. Újra lett csiszolva és festve a Magyarok kunyhójánál és a Tripammer-fánál az emlékoszlop. A vadásztacskó sírja emlékhelyet kitisztítottuk a felnövekvő cserjéktől és az emlékoszlopait újrafestettük. Havi rendszerességgel takarítjuk a Petőczpusztai Mária kápolnát. A Mecsek Egyesület rendszeresen gondozza Kiss József sírkertjét. A Természetjárók Panteonjánál elhelyeztük a sziklafalba a 2014-ben elhunyt természetjáró társaink, Navratil Géza és Kiss Lajos emléktábláit.

Továbbra is fontos feladatunknak tartjuk a múlt emlékeinek megóvását, és a megemlékezéseket elődeink munkásságáról. A Magyarok kunyhójánál lévő emlékoszlopnál minden év augusztusában megemlékezünk turista elődeinkről, megrendezzük Baranyai Aurél, Csokonay Sándor és Horvát Adolf Olivér emlékére – kiknek nevét emléktáblák, források őrzik – az emléktúrákat. Gyertyát gyújtunk október 31-én a Büdöskúti Panteonnál. Óvjuk és takarítjuk a Tripammer-fa környékét, a Balog fája pihenőt, a Magyarok kunyhója emlékhelyet, és gondozza a Mecsek Egyesület a Széchenyi téren az Időjelző házikót.

Munkálatok a Baranyai-dombságban: a Mecsek Egyesület Természetjáró Osztálya folytatta a Baranyai-dombság erdei létesítményeinek fejlesztését. Felújításra került a Fűrész-kereszt, a Scleicher-kereszt és a Nyomjai-kereszt, valamint a Véménd melletti Szent-kút kápolna keresztje, és Véménden a Scleichq2wer-sír. A keresztek mellé új padok és tájékoztató tablók kerültek. 60 év után újra felállításra került a Margaréta szobor. Szintén a Mecsek Egyesület – adományokból és saját forrásból – felújította a kisnyárádi Keresztelő Szent János kápolnát. Új térképes információs tablók kerültek kihelyezésre Máriakéménden, Liptódon és Geresdlakon, valamint 34 db útjelző tábla Máriakéménd és Liptód térségében. A Templom-forráshoz elkészült a teljes lépcsősor, pihenőpaddal. Új esőbeálló készült Máriakéménden a Törökvári-pihenőhelyen, ahol az asztalok és padok is új festést kaptak. A munkákhoz a települések önkormányzatai, valamint a Mecsekerdő Zrt. Pécsváradi Erdészete nyújtott támogatást.

A források, az emlékhelyek gondozásában, a létesítmények megújításában sokan működtek közre – egyesületi tagok és barátaik, segítőik –, akiknek munkáját ezúton is köszönjük: Bakos Edit, Barta Ákos, Baumann József, Baumann Józsefné, Biki Endre, Biki Endre Gábor, Biros Márta, Bóday Miklós, Csiszár Gyula, ifj. Csoltány Róbert, Csoltány Róbert, Dávid Jenőné, Deér Zoltán, Dománszky Zoltán, Drozgyik Éva, Feketéné Czifra Éva, Feketéné Móró Erzsébet, Földesiné Kövi Ildikó, Gayer Éva,, Golubics István, Hastó Attila, Hauck Nándor, Hohn Miklós, Horváth Zoltán, Horváth Ákos, Horváth Péter Brúnó, Hormay Mihály, Ifj. Hormay Mihály, Jancsi Attila, Jónás István, Józsa Zoltán, Kállai János, Kállainé Fischer Mária, Kállai Csilla, Kámi Róbert, Kassai József, Kincses Mihály, Kis Endre, Kis Olga, Kléri orsolya, Krámos Csaba, Krámos László, Kriston Barnabás, Krisztián László, Kőnig Ferenc, Kollár Tamás, Kovács József, Kovács Szabó János, Kulcsár Péter, László Ferenc, Lázár Tamás, Leipold Arnold, Markesz István, Markesz Gergely, Mester ferenc, Mihály lászló, Mucsi Gabriella, Müller Norbert, Nagy Balázs, Nagy Roberta, Nagy Sándor, Németh Gézáné, Ripszám István, Rónaky Gizella, Rott Ferenc, Sajgó Ferenc, Schweininger István, Somfai Magdolna, Soós Kálmánné, Strasser Péter, Szalay Andrea, Szabó-Dalecker Ibolya, Szabó Lajos, Szentes Károly, Szűcs Istvánné, Tóth Klára, Tóth Péter, Varga Dénes, Varga Jenő, Végh Károly, Zwick Zoltán.

Végezetül megköszönjük mindazok közreműködését, segítségét, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy szövetségünk 2014-ben eredményesen működhessen.

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
Elnöksége

 

 


 

 

Beszámoló

a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
2013. évi működéséről

 

Szövetségünk működése

 

2013-ban a Baranya Megyei Természetbarát Szövetségnek 13 tagszervezete volt: Dél-Zselic Természetbarát Klub (Pécs), Dráva Természetbarát Sport Egyesület (Pécs), Hétdomb Természetbarát Egyesület (Komló), Mecsek Egyesület (Pécs), Mind­szent­go­di­sai Általános Iskola DSK, Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület, Pécsi Ifjúsági Unió, Pécsi Orvos Egészségügyi Sportkör, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor, PTTE Vámos Mihály Szakosztály, Szent Imre Iskolai SK (Siklós), Tenkes Természetbarát Egyesület (Siklós).

 

A civil szervezetek működését szabályozó törvény (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) 2012. évi XXXVIII. tv. 51.§ d) bekezdésével módosított rendelkezés szerint „A szövetség tagja alapítvány, illetve egyesület lehet.” Így azok a szakosztályok, amelyek eddig nem váltak bejegyzett, jogi személyiségű szervezetté, nem számíthatók tagszervezeteink közé. Ezen szakosztályok tagjai kétféle módon kapcsolódhattak volna a szövetséghez (akár a megyei, akár az országos szövetséghez): vagy belépnek egy működő egyesületbe, vagy alakítanak egy új egyesületet, akár a többi szakosztállyal közösen. Egyik megoldásról sincs tudomásunk. Működő egyesületeinkbe csak néhányan léptek be, s az sem valósult meg, hogy ezekből a szakosztályokból, csoportokból alakuljon egy új egyesület, valószínű, hogy az adminisztrációs feladatok, jogszabályok által diktált kötelezettségektől való félelmek miatt. Azokból a csoportokból, amelyek nem jogi személyiségűek, 29-en a pártoló tag kártya kiváltásával fejezték ki támogatásukat megyei szövetségünk felé.

 

Ugyanez a törvényi változás az oka annak, hogy a Baranya Megyei Természetbarát Szö­vetség nem lehet tagszervezete a Magyar Természetjáró Szövetségnek, mivel szö­vet­­ségnek szövetség nem lehet tagja. A Magyar Természetjáró Szövetséggel együtt­működési megállapodást kötöttünk, az MTSZ ennek keretében támogatta munkánkat. (Tagszervezeteink közül 10 csatlakozott a Magyar Természetjáró Szövetséghez).

 

Szövetségünk 2013. február 9-én tartotta éves közgyűlését, amelyen a küldöttek elfogadták a 2012. évi beszámolót, pénzügyi beszámolót és közhasznúsági mellékletet, valamint a 2013. évi programtervet.

 

A közgyűlésen – a hagyományoknak megfelelően – elismerések átadására is sor került. Aranybakancs-díjat kapott Gida Tibor, a Dráva TSE elnöke, aranyjelvényes túravezető, a Dráva menti turizmus fellendítésében végzett, valamint túravezetői, rendezvényszervezői munkájáért.

 

Aranybakancs-díjat adományozott továbbá az elnökség Keszi Lászlónak, a Mecsek­erdő Zrt. vezérigazgatójának a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Vándorlás megszervezésében nyújtott segítségért.

 

Kimagasló természetjáró, ill. több éven át végzett önzetlen, gazdagító, elkötelezett munkájáért elismerésben részesült Andrasekné Dávid Erika, Jónás István, Magyarity Júlia, Németh Katalin, Szente Jánosné, Varga Kálmán.

 

Szövetségünk működésének feltételei 2013-ban is biztosítva voltak: Pécsett, a Tímár u. 21. számú épületben, a megszokott helyen vártuk az érdeklődőket keddenként. Tátrai Bea (a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége főtitkára) az év folyamán is készségesen intézte gazdasági ügyeinket, pályázataink gazdasági szempontú gondozását, a Mecsek Híradó sokszorosítását. A Tímár utcai emeleti kis tanácskozóban tartottuk havonta a Természetbarátok Klubját is. Anyagi forrásaink főként pályázati lehetőségek kihasználásából voltak. A pályázatok írása, elszámolása azonban a szakmai, turisztikai tevékenységtől vonja el az energiát, időt. Összességében megállapítható, hogy anyagi lehetőségeink nem javultak az év során számottevő mértékben.

 

A 2013. év személyi változásokat nem hozott. Elnökségünk tagjai mellett Jancsi Attila, Nagy Balázs és Sipos Imréné segítette folyamatosan az operatív munkát.

 

Az év során munkánkat több szervezet, intézmény is támogatta, illetve együttműködött velünk a programok propagálásában, szervezésében. A működéshez a NEA-pályázaton szereztünk támogatást,programjainkhoz ugyancsak a NEA Új Nemzedékek Jövőjéért kollégium nyertes pályázata biztosított feltételeket. Külön említést érdemel az idei évben a Mecsekerdő Zrt.-től kapott támogatás, ill. az MTSZ-től, az együttműködési megállapodás keretében kapott támogatás.

 

Kapcsolataink sokszínűsége, gazdagsága nélkül szövetségi szinten és egyesületi, szakosztályi szinten is jóval nehezebben tudnánk megvalósítani elképzeléseinket. Esetenként konkrét segítséget, anyagi támogatást, szakmai együttműködést könyvelhettünk el.

 

Kapcsolatainkat továbbra is fenntartottuk azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, amelyek eddig is segítették munkánkat: Magyar Természetjáró Szövetség, Baranya Megyei Önkormányzat, Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Várhalmi Zsolt, Tátrai Bea), Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igazgató, Kulcsár Péter tájegységvezető, Nagy Gábor, Wágner László), Mecsekerdő Zrt. (Keszi László vezérigazgató, Váradi József igh., Ripszám István, Hohn Miklós, Sajgó Ferenc, Pintér Ottó erdészeti igazgatók), Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Orfű Község Önkormányzata (Füzyné Kajdi Zita polgármester), Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Máriakéménd Önkormányzata, Geresdlak Önkormányzata, Maráza Önkormányzata, Véménd Önkormányzata, Turizmus Zrt. Dél-dunántúli Marketing Igazgatóság (Hegyi Zsuzsanna igazgató), Dunántúli Napló (Horváth László, Kozma Ferenc), Pécs TV, Lánchíd Rádió, Pécsi Hírek, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Dénes Andrea, Pásztor Andrea), Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Márton Judit), Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság (dr. Varga Tamás) és még mások.

 

A szomszéd megyék természetbarát szövetségeivel, azok vezetőivel való kapcsolataink fő­ként a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség keretein belül élnek, bár tagságunk alkalmanként részt vesz egymás rendezvényein, túráin, ünnepségein is.

 

Szövetségünk a Balokány-ligetért összefogás tagjaként továbbra is a legaktívabb tagja az összefogásnak, a város e megújulásra szoruló területén végzett munkákban élen jár. Ez főként Baumann Józsefnek köszönhető. Irányításával tereprendezési, környezetszépítő munkában vettek részt tagszervezeteink tagjai, Baumann József és Tóth Klára a megalakult egyesület vezetőségének munkájában is részt vesz. 3 nagy rendezvény fő szervezője is volt szövetségünk. Egyik alkalommal Adorján Rita mutatta be a liget fa és bokor különlegességeit, másik alkalommal vízvizsgálati feladatokkal, jelvényszerző mozgalmainkkal foglaltuk le az érdeklődőket. Októberben a PITE egyesület éjszakai teljesítménytúrája vonzotta a Balokány-ligetbe a városlakókat.

 

A Balokány-ligetben végzett munkánkat – az új lehetőségeket kihasználva – több alkalommal is segítették középiskolás fiatalok. A Leőwey Klára Gimnázium és a Zipernowszky Károly Műszaki Szakközépiskola (mindkettővel együttműködési megállapodásunk van a közösségi szolgálat teljesítése terén) diákjai lelkesen vettek részt a ligetbeli munkákban, szemétszedésben, faültetésben stb.

 

Kapcsolataink között számon tarthatjuk a Kisújbányai Baráti Kör Alapítványt (Derksen Gyöngyi). Folytattuk a Szent Márton zarándokút kijelölését, ill. elkezdtük a jelek felfestését. E területen Rónaky Gizella szervezte, koordinálta a munkát részünkről, de komoly segítséget nyújtott Szűcs Istvánné és Jónás István is. E kapcsolatunk révén részt vettünk egy budapesti tanácskozáson, ahol az volt a téma, hogyan kapcsolódik a baranyai Szent Márton Zarándokút az országos, ill. nemzetközi úthálózathoz.

 

Szövetségünk képviseletében Tóth Klára elnök több tanácskozáson képviselte a megyei természetbarát közösségeket, így a Turizmus Zrt. Dél-dunántúli Marketing Igazgatóság által szervezett megbeszéléseken, a Pro Vértes Közalapítvány „Összefogással a természeti értékeink megőrzéséért” projekt konferenciáján, ahol bemutatásra kerültek a megye helyi jelentőségű természetvédelmi területei, és a Natura 2000 területek kezelésére vonatkozó ajánlások, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság rendezvényein (pl.: „Barlangbejáratok biztosítása és lezárása, műszaki létesítményeinek korszerűsítése a Mecsek és a Villányi-hegység területén” című projekt záró rendezvénye Orfűn) stb.

 

Az év során több országos természetjáró tanácskozáson, eseményen vettünk részt.

 

Tavasszal az MTSZ útjelzésfestési megbeszélésén szövetségünket Balog Árpád, Jancsi Attila, Romvári Tibor és Strasser Péter képviselték.

 

Az MTSZ választmányi ülésén Budapesten, május 25-én Gida Tibor (Dráva Természetbarát SE), Andrasek Csaba (Tenkes TE, Siklós és Szent Imre Iskolai SK, Siklós), Ripszám István (Mecsek Egyesület), Baronek Jenő (Mecsek Egyesület és POEÜ), Tóth Klára (Dél-Zselic Természetbarát Klub, Hétdomb TE Komló, Mindszentgodisai Ált. Isk. DSK, Pécsi Vörös Meteor, Pécsi Túrakerékpáros Klub) képviselték mandátummal tagszervezeteinket.

 

A Gyalogtúrázók Országos Találkozóján – melyet ez évben 20. alkalommal, Tatán rendeztek meg május 17-20-a között – a Baranya megyei természetjárókat 13-an képviselték: 12 komlói és egy pécsi túratárs.

 

Sipos Imréné és Tóth Klára augusztusban a Nyugat-Magyarországi Természetbarát Vezetők Találkozóján vett részt Kaszópusztán.

 

Szeptember 21-én Dobogókőn, a Természetjárók Napja ünnepségén ismét több baranyai természetjáró részesült kitüntetésben:

 

Balog Árpád (Tenkes Természetbarát Egyesület) – Czárán Gyula Emlékérem

 

Feketéné Móró Erzsébet (Hétdomb Természetjáró Egyesület) – dr. Téry Ödön Emlékérem

 

Jancsi Attila (Dráva Természetbarát Sport Egyesület) – „A természetjárás fejlesztéséért” bronz fokozat

 

Krifka László (Dráva Természetbarát Sport Egyesület) – Czárán Gyula Emlékérem

 

Strasser Péter (Dél-Zselic Természetbarát Klub) – „A természetjárás fejlesztéséért” ezüst fokozat

 

Szervezetünk sokrétűségét bizonyítják még az egyesületek, szakosztályok egymással, ill. más csoportokkal való kapcsolatai is. Tagszervezeteink majd mindegyike rendelkezik e-mail címmel, így ez is segítette a kapcsolattartást. 2013 év elején megújítottuk, és azóta is fejlesztjük honlapunkat (www.baranyatermeszetbarat.hu). Nagy Balázs komoly munkával dinamikusabb, könnyebben kezelhető megoldást hozott létre, amely interaktivitásra is lehetőséget ad. A felületsokszínű, sok rovattal rendelkező információs forrás, mely rendszeresen, naponta frissül. Folyamatosan olvashatók azok az aktualitások, melyek a megyei természetjárással kapcsolatban átfogó információkhoz juttatják az érdeklődőket. Továbbra is várjuk tagjainktól és a túrákon résztvevőktől a híreket, fényképes élménybeszámolókat. A Mecsek Híradóban, ill. honlapunkonrendszeresen megjelentettük a Tolna Megyei Természetbarát Szövetségnek a Mecsek területén szervezett rendezvényeinek kiírásait is.

 

Az év során négy alkalommal tartottunk elnökségi ülést. Ezeken értékeltük az előző időszak eseményeit, megterveztük, szerveztük a következő időszak feladatait, aktuális problémákat oldottunk meg. Az ülésekről készült emlékeztetőket a honlapon, ill. a Mecsek Híradóban is közzé tettük.

 

Egy alkalommal rendkívüli közgyűlést hívtunk össze, amelyen a februári közgyűlésen elfogadott alapszabály-módosítással kapcsolatos, a bíróság által előírt hiánypótlási feladatunkat láttuk el. Ez alkalommal aktuális problémákat, szervezeti kérdéseket is tárgyaltunk, különös tekintettel a nemrég lezajlott MTSZ Választmányi ülésen történtekre.

 

A Magyar Turista Szövetség megalakulásának 100. évfordulója tiszteletére két emléktúrát, valamint Turistabált rendeztünk és részt vettünk a Mecsek Egyesület által szervezett ünnepi emlékülésen. Itt köszöntöttük az alapító Mecsek Egyesületet és ARANYBAKANCS-DÍJ-jal kitüntetett turistatársainknak kitűzőt adtunk át. Az emlékülésen mutatták be a Baronek Jenő és Dr. Polgárdy Géza által szerkesztett Mecsek Egyesület Lexikont is, mely a baranyai szervezett természetjárással kapcsolatban megjelent újabb értékes könyv.

 

Az ifjúság körében végzett munkánknak két jeles eseménye is volt 2013-ban. Szövetségünk hat fordulós természetismereti, természetjáró vetélkedőt rendezett általános iskolásoknak. A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta, egy sikeres pályázat eredményeképpen. Írásbeli fordulók után Fehérkút térségében zajlott a jó hangulatú, változatos feladatokat tartalmazó vetélkedő. A pályázat jóvoltából a versenyre ideális feltételeket (kulcsosház, étel, frissítők, édesség), értékes ajándékokat tudtunk biztosítani a résztvevőknek. A másik vetélkedő is iskolásoknak szólt, de régiós szinten. Ez „csak” kétfordulós volt. Az első a saját megyében, a második itt a Mecsekben. Ez a vetélkedő is jól megmozgatta a résztvevőket. Mindkettő remek hangulatban, a felkészítő pedagógusok és a szervezők lelkiismeretes munkája nyomán eredményesen zárult.

 

Események, rendezvények

 

Nyílt túrák

 

2013-ban 57 nyílt túrát szerveztünk (két túránk elmaradt az időjárás és egyéb okok miatt, de túravezetőink pótolták más időpontban, egy túrát viszont a tervezetten felül hirdettünk meg a Dél-Zselicbe, az Aligvár-forrásnál történt emlékkő avatáshoz). A nyílt túrákat honlapunkon, illetve a Mecsek Híradóban tettük közzé, ill. rendszeresen megjelent a Dunántúli Napló sportrovatában is. A nyílt túrák keretében tartottuk meg emléktúráinkat is: „Baranyai Aurél”, „Csokonay Sándor”, „Skóciai Szent Margit”, „Takács Gyula” és „Rockenbauer Pál” emléktúrák, valamint az „Uránbányász” és „Szénbányász” emléktúrát. Túravezetőink változatos útvonalakon, megyénk vala­mennyi tájegységén kínáltak túraprogramokat az érdeklődőknek. A legtöbb résztvevő továbbra is a „Skóciai Szent Margit” emléktúrán volt. A nyílt túrákon összesen 2401 fő vett részt, átlagosan 42 fő, ez az előző évhez képest magasabb létszám. Az évről évre növekvő részvétel igazolja, hogy a nyílt túrákra továbbra is nagy igény van.

 

A nyílt túrákat a következő túravezetők vezették, kiknek munkáját ezúton is megköszönjük: Andrasek Csaba, Balog Árpád, Baumann József, Becze László, Benczes Gábor, Biki Endre Gábor, Breitenstein Ferenc, Feketéné Móró Erzsébet, Ficsor Endre, Jancsi Attila, Jónás István, Kazal Márton, Kállai Csilla, Kis Olga, Markesz István, Marton József, Müller Nándor, Müller Norbert, Nagy Balázs, dr. Novotny Iván, Őri Zsuzsanna, Pál Krisztina, Ritzné Gresák Gabriella, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Scheitler Adrienn, Schóber József, Sipos Imréné, Strasser Péter, Szűcs Istvánné, Tollas Tibor, Tóth Klára, Ujságh Zsolt, Vajtáné Boros Éva Klára.

 

Tagszervezeteink közül a komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület hirdette meg túráit nyílt túraként, melyek kiírásait a Mecsek Híradóban közzétettük.

 

A Leőwey Klára Gimnázium tanulóival több alkalommal – közösségi szolgálat szervezésében – turistautakat tisztítottunk, valamint két alkalommal a Kardos úti kulcsos­ház­nál segítettünk a ház környezetében az építési törmelék összegyűjtésében.

 

Teljesítménytúrák

 

A teljesítménytúrák továbbra is a legnépszerűbb rendezvények közé tartoznak. A Baranya megyei kínálat 2013-ben is igen gazdag volt. A teljesítménytúrák mindegyikén több – hosszabb, rövidebb – résztáv közül választhattak a résztvevők. Egy új teljesítménytúrát is rendeztünk „Vándortáborozók nyomában a Nyugat-Mecsekben” elnevezéssel, melyet az eredeti, márciusi időpontban a rendkívüli időjárás miatt nem tudtunk megtartani, ezért augusztusban pótoltuk azt. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, illetve annak tagszervezetei (Dráva TSE, Dél-Zselic TK, Hétdomb Természetbarát Egyesület, Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor SK Természetjáró Szakosztály, Szent Imre Katolikus Iskola DSK, Tenkes TE.) által megrendezett teljesítménytúrák mellett több más baranyai és megyén kívüli szervezet is rendezett teljesítménytúrákat a Mecsekben, melyeknek kiírásait közzétettük a Mecsek Híradóban, illetve a honlapunkon az eseménynaptárban. Elmondhatjuk, hogy valamennyi teljesítménytúránk jól szervezett volt, és sikeresen bonyolódott le, a visszajelzések általában megelégedettséget tük­röznek a résztvevők részéről. Köszönjük a rendezést valamennyi szervezetnek és azok tagjainak!

 

Természetbarátok Klubja

 

E fórum működtetését igen fontosnak tartja elnökségünk. A 2009 őszén „újjáélesztett” klub neve 2013-ban megváltozott, januártól Természetbarátok Klubja néven várta havi rendszerességgel az érdeklődőket. A névváltoztatás célja az volt, hogy a túravezető végzettséggel nem rendelkező, de a természet és a természetjárás iránt érdeklődőket a klub neve ne bátortalanítsa el, ne tartsa vissza attól, hogy eljöjjenek az előadásokra és a hagyományos év végi záró túrára.

 

Az évet januárban Nagy Gábor természetfotós vetítésével kezdtük. Gábor képeivel a meleg terembe hozta be nekünk a téli erdő hangulatát. Februárban Gida Tibor, a Dráva TSE elnöke mutatta be nekünk az Ormányság túraútvonalait. Márciusban Dénes Andrea, a Természettudományi Múzeum muzeológusa tartott előadást a vadon termő gyógynövényekről, különös tekintettel a medvehagymára. Áprilisban Földesiné Kövi Ildikó mesélt nekünk arról, hogy lelkes természetjáró óvónők munkája által hogyan lesz a szemlélődő kis óvodásból lelkes kiránduló. Májusban a madaraké volt a főszerep. Az Év Madaráról – a gyurgyalagról – Wágner László, a Duna-Dráva Nemzeti Park tájegységvezetője tartott előadást. Júniusban dr. Novonty Iván – Iván Bá’ – repített el bennünket Észak-Magyarországra, ahol a nógrádi várak nyomában járhattunk. Szeptemberben Takácsné Hartmann Piroska, a Budai Városkapu Iskola lelkes pedagógusa mutatta be nekünk a Bánya Manók hagyományőrző munkáját. Októberben Feketéné Móró Erzsike kalauzolásával „jártuk be” a Rákóczi emlékhelyeket Magyarországon. Novemberben a nagy hideg elől délre húzódtunk, és Kinan Mohamed iraki származású kertészmérnök segítségével a déligyümölcsöket és azok fogyasztási módjait ismerhettük meg. Decemberben a már hagyománnyá vált évzáró túra került megrendezésre. Utunk a Kelet-Mecsekbe vezetett, ahol a Vörösfenyő kulcsosházban a komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület lelkes tagjai vártak minket meleggel, terített asztallal, forró teával, forralt borral, jó szóval és sok szeretettel. Míg a finom hagymás zsíros kenyeret és a pogácsákat majszoltuk, Őri Zsuzsi, az egyesület vezetője mesélt nekünk mindennapi munkájukról, programjaikról. Még zenés-verses élő műsorral is megleptek minket. A csapatból Hegyi Feri bácsi sem volt rest és rögtönzött színpadi előadással varázsolt el bennünket. A melegben a finom sütemények és italok társaságában jókedvű, humoros és tanulságos beszélgetéssel múlattuk az időt.

 

Köszönjük valamennyi előadó közreműködését, értékes és színes előadásaikat, és minden érdeklődőnek a részvételt, akik jelenlétükkel megtisztelték a klubfoglalkozásokat.

 

A Természetbarátok Klubja programjai 2014-ben is megrendezésre kerülnek, azokról a honlapunkon és a Mecsek Híradóban adunk tájékoztatást.

 

Képzések

 

E terület az egyike azoknak, amelyeket az újjáalakult MTSZ vezetősége a megújítandók közé sorolt. Farkas György az elnökség megbízásából hozzá is fogott a szabályzat átdolgozásához. Egy fórumon mi is részt vettünk, meghallgattuk az elképzeléseket, hozzátettük a magunk tapasztalatait, elgondolásait. Az MTSZ-ben bekövetkezett személyi változások miatt a reform lelassult, az új elképzeléseket nem követte szélesebb körű vita, s az új rendszer véglegesítése, kihirdetése. Ezért 2013-ban nem szerveztünk túravezető-képző tanfolyamot, s egyelőre nem is tervezünk. Képzések tekintetében továbbra is hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a Tolna Megyei Természetbarát Szövetséggel, ezért aki mégis túravezetői tanfolyamot szeretne végezni, az jelentkezhet náluk.

 

Jelvényszerző túramozgalmak

 

2013-ban is fontos feladatunk volt a jelvényszerző túramozgalmak gondozása, a bélyegzőhelyek rendben tartása, a bélyegző lenyomatok kihelyezése, melyet Rónaky Gizella végzett, segítőivel.

 

A bélyegzőhelyeken elhelyezett dobozok, táblák mindenütt a helyükön vannak. Idén kevesebb karbantartási munkára volt szükség, csupán a Gubacsos kulcsosháznál festettük le a dobozt, mert egy korábbi vihar megrongálta és lepattogott a festék. Vandál pusztítás is csak egy helyen történt, a Kardos úti kulcsosháznál. Egy ott vendégeskedő csoport duhajkodás közben lefeszítette a dobozt, és a tűzrakóba dobta. Helyreállítása megtörtént.

 

A bélyegzőlenyomatokat folyamatosan pótoltuk, ennek ellenére többször okozott bosszúságot a túrázók számára azok hiánya. A bélyegzőlenyomatok kihelyezését segítette Futó László, Baumann József, Jancsi Attila, Nagy Balázs, Strasser Péter. Köszönjük munkájukat.

 

A baranyai túramozgalmakat a korábbi évektől eltérően jóval kevesebben teljesítették. Népszerűek voltak viszont a hosszú távú mozgalmak, különösen az OKT és DDK. Ezekből a füzetekből a korábbi évektől eltérően sokkal többet vásároltak.

 

A túramozgalmakat az alábbiak szerint teljesítették:

 

A mozgalom neve

Teljesítők száma

Mecsek turistája

2

Baranyai várak

2

Kincses Baranya

2

Mecseki barangolások

3

Kerékpáros körtúra

2

Dél-Baranya turistája

1

Dél-Zselic turistája

1

Baranya legszebb templomai

1

Mecseki zöldtúra

5

Mecsek forrásai

6

Baranya kilátói

3

Baranyai-dombság turistája

1

Összesen

29


Igazoló füzeteket az alábbiak szerint igényeltek:

 

Füzet neve

db

Országos Kék Túra

11

Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra

15

Dél-dunántúli Piros Túra

2

Dél-Baranya turistája

3

Közép-dunántúli Piros Túra

1

Túramozgalmak Baranya megyében (összesített)

1

Mecsek turistája

1

Mecseki barangolások

1

Mecseki zöldtúra

3

Baranya kilátói

2

Baranyai-dombság turistája

4

Összesen

44

 

Természetjáró minősítések

 

A természetjáró minősítések adminisztrálását, értékelését ez év során is Jancsi Attila végezte. A 2013-as évben az előző évek kevés számú minősítésénél is jóval kevesebb született: mindössze 6 db! Ezek megoszlása: 3 bronz (Dél-Zselic TK), 1 ezüst (Dráva TSE) és 2 arany (Ilisics Nóra és Szűcs Tamás). Az országos szövetség által elbírált érdemes és kiváló minősítésekről nincs tudomásunk. Továbbra is kérjük az egyesületek vezetőit, hogy amennyiben tagjaik közül valaki ezekből a minősítésekből (érdemes, kiváló) kap, azt jelezzék szövetségünkben.

 

Úgy tűnik, hogy a természetjáró minősítések elérése egyre kevesebb tagtársunkat érdekli. Kár, mert a minősítés szép formája az aktív természetjárás elismerésének. Köszönjük azoknak, akik még veszik a fáradtságot, és adminisztrálják a túráikat és minősítéseiket, ezzel nem csak maguknak, de egyesületüknek is elismerést szerezve.

 

Turista útjelzések felújítása

 

Elmondhatjuk, hogy 2013-ban nagyon eredményes munkát végeztünk a turistautak jelzéseinek felújítása terén. Az év során összesenaz átlagosnál jóval több, összesen 192,4 km-en újítottunk fel, ill. festettünk fel új útjelzéseket. A Geresdi-dombságban az útjelzésfestések néhány km hosszan átnyúltak Tolna megyei területre is (Mórágy – Bátaapáti – Zsibriki-határ, ill. a Bátaapáti melletti Anyák-kútjához vezető jelzés). Az útjelzésfestésekhez – hosszú idő után – támogatást kaphattunk az MTSZ-től is, az erre a célra létrehozott Útalapból. Ezzel a lehetőséggel négy tagszervezetünk élt: a Dél-Zselic Természetbarát Klub (mecseki turistautak), a Dráva TSE (Villányi-hegység, Ormánság turistaútjai), a Mecsek Egyesület (Baranyai-dombság, Geresdi-dombság turistaútjai), valamint a Tenkes TE (Ormánság turistaútjai). Az MTSZ Útalapból kapott támogatással több mint 60 km-en tudtuk újra festeni a jelzéseket. Immár két éve szépen halad a Kelet-Mecsek turistaútjelzéseinek felújítása is.

 

A baranyai tájegységekben a sűrű turistaút-hálózat miatt új utakat már csak kivételes esetben jelölünk ki, de azért minden évben akad egy-egy rövidebb szakasz. Így 2013-is létesültek új turistautak: a Dél-Zselicben Szentkatalin falut egy kék négyzet jelzésű út (2,7 km) köti össze a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrával, ezzel új túrakiinduló pontot létesítve; a Közép-Mecsekben az Andorlaki-forrás felújítása után a forráshoz is vezet egy új, kék kör jelzésű út (0,2 km). A Geresdi-dombságban egy új, sárga háromszög jelzésű út vezet Véméndről a volt Dömörkapu, erdei temetőt érintve – innen már Tolna megye területén – a sárga sáv jelzésig (8 km), illetve – szintén már Tolna megyében – Bátaapátiból egy sárga kör jelzés az Anyák-kútjához (0,2 km). A Villányi-hegységben pedig a Tenkes-hegyen létesült egy új, kék háromszög jelzésű út az erdei útjelző tábla és a Tenkesre vezető aszfaltozott út között (0,8 km).

 

Néhány helyen a jelzésfelújítások során útvonal-módosításokra is sor került, különböző okok miatt (tarvágás, magánterületet érintő útszakasz). Így a Nyugat-Mecsekben a piros sáv jelzést a Bakonyai erdészháztól nyugatra, a Húsvét-forráshoz vezető piros kör elágazás előtt rövid szakaszon kivittük a műútra, a Közép-Mecsekben a sikondai kempinget elkerülő piros sáv – zöld sáv fonódó jelzést a kemping nyugati feléről áthelyeztük a kemping keleti felére, a Kelet-Mecsekben pedig a zengővárkonyi szelídgesztenyésnél került sor a kék kereszt jelzés nyomvonalának módosítására.

 

Egy helyen jelzésváltoztatásra is sor került: a Nyugat-Mecsekben a Herman Ottó-tó gátjától Kovácsszénájára vezető eddigi sárga kör jelzés sárga négyzetre változott. A változásokat folyamatosan rögzítjük, és a Cartographia felé jelezzük, hogy az új turistatérképeken már helyesen legyenek feltüntetve a turistautak.

 

Útjelzés felújítások részletezve

 

NYUGAT- ÉS KÖZÉP-MECSEK (50,7 km)

 

Z sáv: Tripammer-fa – Páfrányos – P+ elág. (1,9 km)

 

Z kör: zöld sáv – Dagonyászó-forrás (0,1 km)

 

S sáv: Vágotpuszta – Bános – Nagy-kő-oldal (3,1 km)

 

Z kereszt (Vásáros-út): Orfűi elág. – volt Petőc-akna (2,6 km)

 

S kereszt: Lapis – Büdös-kút – Orfű – Herman Ottó tó – Magyarhertelend v.m.(16,0 km)

 

Z kereszt: Lapis – Remete-rét (1,9 km)

 

Z kör: zöld háromszög-sárga kereszt elágazás – Sárkány-forrás (0,1 km)

 

Z háromszög: Vörös-hegy, kék sáv elág. – Orfű (3,5 km)

 

Z háromszög: Magyarhertelend – Napszentély kilátó (1,0 km, új út)

 

P sáv: Bükkösd, Szentdomján – Petőcpuszta – K sáv elág (Pálos-kút elág.) (11,7 km)

 

P sáv: Sikonda, Vadásztanya – Kőlyuki betérő (2,9 km)

 

Z sáv: Sikonda, Vadásztanya – 66-os út (2,4 km)

 

S négyzet: S+ elágazás (Kovácsszénájai-tó gátja) – Ravasz-kút – Kovácsszénája (1,2 km, új jelzés a sárga kör helyett)

 

S sáv: Gubacsos kh. – K sáv elág. (2,1 km)

 

K kör: Kék négyzet elág. – Andorlaki-forrás (0,2 km, új út)

 

KELET-MECSEK (57,4 km)

 

P sáv: Mecsekjánosi – Mecseknádasd (22,1 km)

 

K kereszt: Zengővárkony – szelídgesztenyés (nyomvonal módosítással) Fodorgyöp – K sáv elágazás (7,0 km)

 

Z kereszt:Máza, kék négyzet elág. – sárga kör elág. (2,5 km)

 

P kereszt: Pusztahegy – Kappenvasszer között a piros sávval fonódó szakasz (0,7 km)

 

K négyzet: Óbányától É-ra a piros sávval fonódó szakasz (0,4 km)

 

S sáv: Pécsvárad, aut. m. – Zengő (5,4 km)

 

P kereszt: Zengő, keleti oldal (sárga sávval fonódó szakasz) (0,5 km)

 

S kereszt: Várvölgy – Csurgó (Hidasi-völgy) (3,2 km)

 

K háromszög: Püspökszentlászlói völgy – Paraszik-tető – Zengő (2,8 km)

 

S háromszög: Hosszúhetény – Zengő (3,7 km)

 

Z kereszt: Vár-völgy – Szederindás-kút – Hidasi-völgy (4,9 km)

 

K kereszt: Dögkút-tető – zöld kereszt elágazás (Szederindás-kút) (2,6 km)

 

S sáv: Dögkút-tető – K+ elágazás (Cigány-hegy) (0,3 km)

 

Z háromszög: Dögkút-tető – K+ elágazás (Cigány-hegy) (0,3 km)

 

Z kereszt: Gadányi-tavak – Jánosipuszta – Z sáv elág. (1,0 km)

 

DÉL-ZSELIC (6,1 km)

 

K négyzet: Szentkatalin – K sáv (2,7 km, új út)

 

S sáv: Szabás – Rasztina (1,9 km)

 

S négyzet: Rasztina – Négyes-út(1,5 km)

 

BARANYAI-DOMBSÁG (9,8 km)

 

Z sáv: Liptód – Maráza (3,4 km)

 

Z sáv: Liptód – Váraljai trafó (Nadrag-völgyi kanyar) (3,3 km)

 

S sáv: Liptód – Szilvás (zöld sávval fonódó szakasz) (1,3 km)

 

K L: Nagy-pincesor – Vályús-forrás között (1 km)

 

S háromszög: kék Lelágazás – Kéméndi-tető (0,7 km)

 

Z kör: Z sávelágazás – Lókúti pihenő (0,1 km)

 

GERESDI-DOMBSÁG (17,3 km)

 

P kereszt: összekötő út Hidastól D-re: P sáv elág. – Kereszt-dűlő – S sáv elág.(1,6 km)

 

S háromszög: Véménd, körforgalom – Határ-földek – volt Dömörkapu, erdei temető – Ellető-völgy – Schleiher-sír, sárga sáv elágazás (új út, 8 km /részben Tolna megyében/ )

 

S sáv: Véménd, faluvége – Hármaskúti-rész (2,5 km) 

 

S sáv: Mórágy – Bátaapáti – Zsibriki-határ (5 km)

 

S kör: Bátaapáti – Anyák-kútja (új út, 0,2 km /Tolna megyében/)

 

ORMÁNSÁG (39,2 km)

 

K sáv: Nagy-hegy Ny-i lába, zöld sáv elág. – Drávapalkonya, régi Fekete-víz hídja (16 km)

 

fonódó K kereszt: Diósviszló (0,3 km)

K sáv: Mailáthi gátőrház – volt Háromfai határőrőrs (16 km)

fonódó Z sáv: Mailáthi horgásztó – Suggó, kék sáv elágazó (2,3 km)

fonódó S sáv: Mailáthi horgásztó – Mailáthpuszta, autóbusz megálló (1,3 km)

fonódó K körút: Mailáthi gátőrház – Mailáthpuszta (2,2 km).

fonódó S körút: Mailáthi gátőrház – Mailáthi horgásztó (1,1km)

VILLÁNYI-HEGYSÉG (11,9 km)

K sáv: gerincen, K sáv – P sáv elágazók között (0,8 km)

P sáv: gerincen, K sáv – P sáv elágazók között (0,8 km)

P sáv: Máriagyűd, templom – Vokány vasúti megálló (6,3 km)

Z sáv: sárga kereszt és a kék kereszt között (2,7 km)

K háromszög: útjelző tábla – műút, kék sáv sárga sáv elág. (0,8 km, új út)

S kereszt: Máriagyűd, református templom – piros háromszög között (0,5 km)

 

A turistaútjelzések felújítását a Dél-Zselic TK, a Dráva TSE, a Mecsek Egyesület és a Tenkes TE tagjai és segítőik végezték. A munkákban részt vettek: Andrasek Csaba, Andrasekné Dávid Erika, Balog Árpád, Barcz Dénes, Baumann József, Baumann Józsefné, Baumgartner Norbert, Baumgartner Margaréta, Biki Endre Gábor, Ficsor Endre, Jancsi Ibolya, Jancsi Atilla, Jávor György, Juhász László, Juhász Lászlóné, Kulcsár Gábor, Nagy Balázs, Pfeil Róbert, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Soós Zoltán, Strasser Péter, Szabó-Dalecker Ibolya, Szűcs Istvánné, Tirnbach György, Ujságh Zsolt, Vajta Szilárd, Vajtáné Boros Éva. Köszönjük valamennyiük munkáját!

 

Források karbantartása, felújítása: ezeket a munkákat legnagyobb részt a Mecsek Egyesület végezte. Az év során a források karbantartása és három forrás teljes felújítása volt a fő feladat. Számos forrás ülepítő medencéjét tisztítottuk ki és tettük rendbe környezetüket, festettük újra a megkopott táblákat. A kora tavasszal beadott forrásfelújítási engedélyeket sajnos csak szeptember végén kaptuk meg, így egyszerre kellett nekiállni a források felújításának. Elvégeztük a harminc éve elhanyagolt állapotban lévő Andorlaki-forrás teljes felújítását, a forrás újra felkerül a Mecsek turistatérképre. Ugyancsak felújítottuk és egyben átépítettük a Szuadó-völgyben található Mihály remete-forrást. A forrás teljes felújítását az indokolta, hogy nagyobb csapadékmennyiségek alkalmával a patak vize elöntötte a forrás előterét és feltöltötte hordalékkal. Az évek során a patak fenékszintje is megemelkedett, ami tovább fokozta a forrás előterének iszappal való feltöltődését. Ezért került sor a forrás teljes felújítására. Ugyancsak elkészült a véméndi Szent-kút felújítása, melynek felújítását a falubeliek kérték a Mecsek Egyesülettől.

 

A Közép-Mecsekben a Rigó-forrásnál a vörös homokkőbe belevéstük a forrás nevét. Új táblát kapott – a régi, megrongált tábla helyett – a Kőlyuknál lévő Cserkész-forrás. Havi rendszerességgel mértük a Balokány-liget forrásainak vízhozamát, és hőmérsékletét, tisztán tartottuk az Aranyeső-forrást. Magánszemélyek és természetjáró egyesületek forrásvédnökségük alapján tisztították a vállalt forrásaikat. A Mecsekben a 250 foglalt forrásból 150-nek van védnöke, akik évente négy alkalommal megtisztítják a vállalt forrásaikat és jelzik a hibákat.Az erdészet nagy segítséget nyújtott a forrásfelújításoknál és a forrásokhoz vezető lépcsők felújításában.

 

Emlékhelyek gondozása: továbbra is fontos feladatunknak tartjuk a múlt emlékeinek megóvását, és a megemlékezéseket elődeink munkásságáról. A Mecsek Egyesület gondozza a pécsi köztemetőben Kiss József sírkertjét. A Magyarok kunyhójánál lévő emlék­oszlopnál minden év augusztusában megemlékezünk turista elődeinkről. Óvjuk és takarítjuk a Tripammer-fa környékét és a Balog fája pihenőt. Gondozzuk a Széchenyi téri Időjelző házikót. A természetjárók panteonjába táblát építettünk be Medovarszky László tájfutó emlékére, akitől sokan tanultuk a terepgyakorlatot és térképismeretet. A Véméndhez közeli volt Dömörkapu település felújított sírkövein a gót vésett betűket fekete színűre festettük.Szintén a Mecsek Egyesület gondozza az Ordas tanyát, az erdei fenyőrönkből készült faházat, amely már elmúlt száz éves, és folyamatos karbantartást igényel. Ebben az évben két új tartógerendát építettünk be a régi korhadtak helyére, melyek az előtér tetőszerkezetét tartják. Madárodúkat és etetőket javítottunk, tíz új madárodút helyeztünk ki a környéken. A Dél-Zselicben, a Terecseny közelében található Aligvár-forrás mellett a Dél-Zselic Természetbarát Klub és a Mecsekerdő Zrt. Szigetvári Erdészete októberben avatta a Balogh István emlékkövet, melyet a két éve elhunyt turistatársunk, a Baranya Megyei természetbarát Szövetség egykori technikai vezetője emlékére állítottunk.

 

Munkáink első számú segítője a Mecsekerdő Zrt. volt, ami mindent megtett azért, hogy a közjóléti létesítmények minél jobb állapotba kerüljenek. Lehetőségeik szerint anyagszállítással, munkásokkal, faanyaggal segítettek bennünket. Munkájuknak köszönhetően megújultak esőbeállók, hidak, pihenőhelyek, útjelző táblák. Segítséget nyújtottak a turista utak karbantartásában, a forrásokhoz vezető lépcsők kialakításában, emlékhelyek karbantartásában. Az ÁNTSZ-szel három éve tartó szorosabb kapcsolatunk a forrásvizek minőségének vizsgálatára terjed ki, segítünk a terepmunkában, a távolabbi, kevésbé ismert forrásokhoz elvezetjük munkatársaikat. Méréseik eredményéről megkapjuk a listát, melyet a Mecsek Egyesület honlapján közreadunk az érdeklődőknek. Sajnos ebben az évben kevesebb forrás bevizsgálására volt lehetőségük. A DDNPI munkatársaival is tartjuk a kapcsolatot, és a természetvédelmi őreikkel megbeszéljük közös dolgainkat. Besegítünk a békamentési feladatok végrehajtásába, védett területek felügyeletét látjuk el virágzások idején és észrevételeinket jelentjük a természetkárosításokról.

 

Munkálatok a Baranyai-dombságban: a Mecsek Egyesület Természetjáró Osztálya tovább folytatta ebben az évben is a Baranyai-dombság erdei létesítményének fejlesztését. Összesen 27 km hosszan újultak meg a jelzések a Baranyai- és Geresdi-dombság területén. Ez év tavaszán egy kétnapos jelzésfestő tréninget szerveztünk Liptódon, ahol 7 fő sajátította el a jelzésfestés tudományát. A turistautakon nemcsak a jelzéseket újítjuk fel, hanem évente több alkalommal fűkaszálást és bozótirtást is végzünk. Ebben segítségünkre volt a Máriakéméndi Önkormányzat és időnként a helyi vadásztársaságok.

 

Folyamatosan tisztítottuk a Baranyai-dombság kiépített forrásait. Tavasszal a Föld Napjára országos szemétgyűjtési akciót hirdetett a Közútkezelő Kht. Ennek keretében Máriakéménden a kegytemplom, a Templom-forrás és az egykori téglaégető kemence romjainál 32 zsák szemetet gyűjtöttünk össze.

 

Új erdei bútorokat készítettünk, melyeket a Baranyai-dombság több pontjára helyeztünk ki. Teljesen lecseréltük az elöregedett asztalokat és a padokat a Törökvári-pihenőhelyen, ahol 6 új asztalt és 12 padot állítottunk fel.

 

A Vályús-forráshoz az egykori vadászház beton alapjára két asztalt és négy padot he­lyez­tünk el. A Liptódpusztai-völgyben az István-kútnál is felállításra került egy rönk­asztal két paddal. A 110 éves Héhwald-keresztnél (melyet teljesen felújítottunk) is elhe­lyeztünk egy padot, hogy aki erre jár, az megpihenhessen itt. A faanyagot a Mecsekerdő Zrt. Pécsváradi Erdészetétől kaptuk. Négy önkormányzat: a mária­kéméndi, a marázai, a geresdlaki és a véméndi támogatta 2013-ban a munkánkat.

 

Az elmúlt évben ismét sikerült munkánkkal megőrizni elődeink épített emlékeit és újakat is létrehozni. A sok vandál rongálás időnként elveszi kedvünket az alkotó munkától, de elődeink tisztelete, példája mindig új erőt ad számunkra a további feladatok elvégzéséhez.

 

Munkáinkat segítették: Baumann József, Baumann Józsefné, Bayer Richárd, Biki Endre Gábor,  Csiszár Gyula, Feketéné Czifra Éva, Földesiné Kövi Ildikó, Golubics István, Hágendorn Norbert, Hastó Attila, Hohn Miklós, Horváth Ákos, Horváth Péter Brúnó, Horváth Zoltán, Jónás István, Kassai József, Kriston Barnabás, Kriston István, Krisztián László, Kőnig Ferenc, Kollár Tamás, Kovács Szabó János, Lázár Tamás, Leipold Arnold, Mucsi Gabriella, Müller Norbert, Nagy Balázs, Pintér Ottó, Plántek István, Ripszám István, Rónaky Gizella, Sajgó Ferenc, Soóky Irén, Stalenberger Tibor, Strasser Péter, Szabó Dalecker Ibolya, Tasnádi János, Tóth Klára, Tóth Péter, Varga Jenő, Várady József, Végh Károly, Zwick Zoltán.

 

Köszönjük mindazok közreműködését, segítségét, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy szövetségünk 2013-ban is változatos, sokszínű programot biztosíthasson a természetjárás iránt érdeklődők számára, valamint segítették a turista útjelzések és a mecseki források felújítását.

 

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség Elnöksége

 

 


 

Beszámoló

a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2012. évi működéséről

Szövetségünk működése

2012-ben a Baranya Megyei Természetbarát Szövetségnek az előző évivel azonos számú, 21 tagszervezete volt (melyek a tagszervezeti tagsági díj befizetésével érvényesítették tagságukat). Egyéni természetbarát tagsági igazolványt összesen 410-en érvénye­sítettek (vagy váltottak ki újat), ebből 23-an a Természetbarát Turistakártyát váltották ki. Az egyéni természetbarát tagsági érvényesítést más úton (más természetjáró szervezetnél, vagy közvetlenül a Magyar Természetbarát Szövetségnél) is ki lehetett váltani. Az egyéni tagságot érvényesítők száma - hosszú idő után - növekedést mutat, a növekedés mértéke a 2011. évihez képest mintegy 6%. A tagsági érvényesítésnek ez a formája 2012-ben létezett utoljára, az MTSZ 2012. decemberi rendkívüli választmányi ülésén hozott döntésnek megfelelően a szövetség tagszervezeti és tagnyilvántartási rendszere 2013-tól megváltozik.

2012. évi tagszervezeteink, és a szövetségünknél egyéni természetbarát tagságot érvényesítők:

Egyesület, szakosztály neve

Ifjúsági

Aktív

Nyugd.

Össz.

Dél-Zselic Természetbarát Klub

10

18

3

31

Démász-REZÉT SE Baja

2

8

2

12

Dráva TSE

3

11

1

15

Felhőtlenek

0

0

6

6

Hétdomb TE, Komló

3

15

28

46

Kenderföldi Természetjárók, Komló

21

3

0

24

Majtényi József Hagyományőrző Csapat

14

1

0

15

Mecsek Egyesület

0

0

5

5

Mecseki Erdészeti Zrt. Mókus Suli

11

16

1

28

Mecseki Kóborlók

2

6

7

15

Mindszentgodisai Ált. Iskola DSK

10

1

0

11

Nyugdíjas Szakosztály

0

0

72

72

Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület

0

1

0

1

Pécsi Ifjúsági Unió

0

0

0

0

Pécsi Túrakerékpáros és Körny.v. Klub

1

12

1

14

Pécsi Vörös Meteor

1

0

5

6

POEÜ

0

5

3

8

PTTE Vámos Mihály Túraszakosztály

6

12

10

28

Szent Imre Iskolai SK, Siklós

6

4

0

10

Szúrós Csodabogyó Szakosztály

6

22

22

50

Tenkes TE, Siklós

1

11

1

13

Összesen

97

146

167

410

Ebből Természetbarát Turista Kártya

9

11

3

23

Szövetségünk 2012. február 11-én tartotta éves közgyűlését, amelyen a küldöttek elfo­gad­ták a 2011. évi beszámolót, pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést, vala­mint a 2012. évi programtervet. A közgyűlésen titkárválasztásra is sor került, az előző évi közgyűlésen titkárnak megválasztott Pál Krisztina lemondása miatt. A közgyűlés egyhangúlag Baumann Józsefnét választotta meg titkárnak.

A közgyűlésen - a hagyományoknak megfelelően - elismerések átadására is sor ke­rült. Aranybakancs-díjat kapott Romvári Tibor, a Dráva TSE tagja, ezüstjelvényes túravezető, a Dráva menti turizmus fellendítésében végzett, valamint túravezetői, rendezvényszervezői munkájáért.

Aranybakancs-díjat adományozott továbbá az elnökség Varga Györgynek, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársának az előző évi Dél-dunántúli Regioná­lis Természetbarát Találkozó megszervezésében nyújtott hathatós közreműködéséért.

Kimagasló természetjáró, ill. közösségi munkájáért elisme­rés­­ben részesült: Baumann József, Fehérné Kardos Ágnes, Gidáné Orsós Erzsébet, Jakab Ferencné, Kilin Sándor, Kulcsár Gábor, Nagy Balázs, Sipos Imréné, Szűcs Istvánné, Varga Fe­renc.

Szövetségünk működésének feltételei 2012-ben biztosítva voltak: Pécsett, a Tímár u. 21. számú épületben, a megszokott helyen vártuk az érdeklődőket keddenként. Tátrai Bea (a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége titkára) az év folyamán is kész­ségesen intézte gazdasági ügyeinket, bár a munkavégzésének helyszínében beállt változás (csak heti két napot dolgozik a Tímár utcában, munkaidejének többi részét a sportcsarnok területén teljesíti) gondosabb egyeztető munkát igényelt. A Tímár utcai emeleti kis tanácskozóban tartottuk havonta a Túravezetők Klubját is.

Anyagi helyzetünk az év nagy részében rendkívül rossz volt. A Baranya Megyei Ön­kormányzattól az idei évben egyetlen fillér támogatást sem kaptunk. A pályázati le­hetőségek is beszűkültek. Pécs városa civil szervezetek számára kiírt idei pályázatai nem voltak alkalmazhatók megyei szövetségünk tevékenységére. A Nemzeti Együtt­működési Alaptól a májusban beadott, működési célokra megfogalmazott nyertes pályázatunk pénze novemberben jelent meg a számlánkon. Az anyagi eszközök hiá­nyát tisztségviselőink és tagjaink önzetlen, lelkes munkája ellensúlyozta némiképp.

A 2012-es év személyi változást is hozott: februári közgyűlésünk az előzőleg le­mon­dott Pál Krisztina helyére Baumann Józsefnét választotta titkárnak. Az új titkár követ­kezetes, gondos munkája nyomán stabilizálódott a helyzet az érvényesítések árusítása, a tagnyilvántartás vonatkozásában, valamint az érvényesítésekkel való negyed­éven­kénti elszámolás is rendre megtörtént a Magyar Természetjáró Szövetség felé. Egyéb feladatainkon is osztozhattunk vele. Elnökségünk stabil tagjai (Strasser Péter, Rónaky Gizella, Scheitler Adrienn) mellett "állandó" segítőinkre (Sipos Imréné, Nagy Balázs, Jancsi Attila) is bizton támaszkodhattunk.

Kapcsolatainkat továbbra is fenntartottuk azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, amelyek eddig is segítették munkánkat: Magyar Természetbarát (május 12-től Termé­szetjáró) Szövetség (dr. Simkó Gabriella, Farkas György, Pálmai Vencel, Horváth Erzsébet), Baranya Megyei Önkormányzat, Baranya Megyei Sportszövetségek Szö­vetsége (Tátrai Bea), Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igazgató, Kulcsár Péter tájegységvezető, Nagy Gábor osztvez.), Mecsekerdő Zrt. (Keszi László vezérigazgató, Várady József vezérig.h., Ripszám István, Hohn Miklós, Sajgó Ferenc, Pintér Ottó erdészeti igazgatók és Szőnyi János), Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Abaliget Község Önkormányzata (Kisfali János polg.mester, Horváth Péter képv.), Orfű Község Önkormányzata (Füziné Kajdy Zita polgármester), Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Máriakéménd Önkormányzata (Fauszt József), Liptód Önkor­mányzata, Maráza Önkormányzata (Hoffmann János), Feked Önkormányzata (Tilmann Péter), Turizmus Zrt. Dél-dunántúli Marketing Igazgatóság (Hegyi Zsu­zsanna igazgató), Dunántúli Napló (Horváth László, Kozma Ferenc), Pécs TV, Kos­suth Rádió (Bak Anita, Farkas Erika) Rádió 1 (Bodács Etele), Régió Rádió (Zsoldos László), Pécsi Est (Rostás Gabriella), Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (PásztorAndrea, Dénes Andrea, Kisbenedek Tibor), Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (dr. Riskó Andrea természet- és tájvé­delmi osztályvezető), Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (Bog­nár Zoltán), és még mások.

Kapcsolataink sokszínűsége, gazdagsága nélkül szövetségi szinten és egyesületi, szak­osztályi szinten is jóval nehezebben tudnánk megvalósítani elképzeléseinket. Eseten­ként konkrét segítséget, szakmai együttműködést könyvelhettünk el. Kapcsolataink­ban első helyen az MTSZ vezetőségét említjük, ahol a váltás ellenére nyitott, segítő­kész munkatársakhoz fordulhattunk.

A szomszéd megyék természetbarát szövetségeivel, azok vezetőivel való kapcsolata­ink főként a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség keretein belül élnek, bár tagságunk alkalmanként részt vesz egymás rendezvényein, túráin, ünnepségein is. Így örömmel tettünk eleget az új Somogy megyei elnök - Balázs László - meghívásának a Töröcskei-tó mellett tartott ünnepi összejövetelre, s természetesen részt vettünk az idei év regionális találkozóján is, amit Tolna megyei turistatársaink szerveztek Len­gyelben. Együtt hallgattuk, majd vitattuk meg az MTSZ oktatási szabályzatának, ok­tatási rendszerének átdolgozását javasló anyagot Farkas György (MTSZ) közreműkö­désével Szekszárdon.

Szövetségünk a Balokány-ligetért összefogás tagjaként, Baumann József és Tóth Klára az újonnan megalakult egyesület vezetőségi tagjaként is folytatta munkáját a város e zöld szigete megmentéséért, fejlesztéséért. Baumann József havonta rendsze­resen megszervezi és irányítja a környezetszépítő munkát. Őrjáratokat tart és nagy része van a BIOKOM-mal való eredményes kapcsolattartásban is. A felhívások, a munka értékelése, dokumentálása is mintaszerű. Szövetségünk tevékenysége minden vonatkozásban kiemelkedő az összefogás tagjai közül.

Kapcsolataink között számon tarthatjuk a Kisújbányai Baráti Kör Alapítványt (Derksen Gyöngyi). A nyáron Rónaky Gizella és Tóth Klára háromnapos rendezvé­nyüket segítette, melynek során alkalmunk nyílt a szövetségünk céljait, tevékenységét, jelvényszerző mozgalmaink sajátosságait megismertetni a rendezvény több száz részt­vevőjével. Együttműködésünk jegyében nagy segítséget adtunk az Üvegesek útja kialakításához is, Rónaky Gizella és Szűcs Istvánné nagy részt vállalt a jelzésfestésben is.

Szövetségünk képviseletében Tóth Klára elnök rendszeresen részt vett a turizmus, környezetvédelem területén tevékenykedő más szervek, pl. a Turizmus Zrt. Dél-du­nántúli Marketing Igazgatóság által szervezett megbeszéléseken.

Lehetőségünk volt azon a konferencián is felszólalni, amit dr. Gebhardt Antal születé­sének 125. évfordulója alkalmából szervezett a megyei múzeum. "Mit köszönhetnek a természetbarátok Gebhardt Antalnak?" címmel Tóth Klára volt a konferencia egyik előadója. Ugyancsak gazdagította a tanácskozást Dománszky Zoltán Tolna megyei elnök is, aki "Túrák, utak és ösvények, barlangi bejárók" című előadásával szerepelt.

Az MTSZ idén három közgyűlést tartott. Mindhármon képviseltük megyénket. Febru­árban a változások előrevetítését, májusban az újjáalakulást, decemberben a szervezeti kérdésekettárgyalta a közgyűlés. A Dunántúli Természetbarát Vezetők Találkozóján - Tatán - Tóth Klára és Lakatosné Novotny Sarolta vett részt szövetségünk képvisele­tében. Dobogókőn, a Természetjárók Napján pedig dr. Gundrum Károly (dr. Téry Ödön Emlékérem), Baumann József ("A Természetjárás Fejlesztéséért" Bronz Fo­kozat) és Szabó-Dalecker Ibolya ("A Természetjárás Fejlesztéséért" Bronz Fokozat) kitüntetéséhez gratulálhattunk.

Szövetségünk kapcsolatrendszere igazán a tagszervezeteink kapcsolatainak felvázolá­sával lenne teljes. Tagszervezeteink legtöbbje rendelkezik e-mail címmel, így ez se­gítette a kapcsolattartást. Minden hónapban valamennyi tagszervezetünk e-mailben megk­apta a Mecsek Híradót, valamint más információkat is így tudtunk folyamatosan eljuttatni a tagszervezeteinkhez. Internetes honlapunk (www.baranyatermeszetbarat.hu)sokszínű, sok rovattal rendelkező információs for­rás, mely rendszeresen, naponta fris­sült. A "Hírek" és a "Túrabeszámolók" menüpont­ban folyamatosan olvashatók voltak azok az aktualitások, melyek a megyei termé­szetjárással kapcsolatban átfogó információk­hoz juttatták az érdeklődőket. E sokrétű, időigényes munkát Nagy Balázs végzi, aki a megújulás, megújítás igényével kezeli a honlapot. Továbbra is várjuk tagjainktól és a túrákon résztvevőktől a híreket, fényké­pes élménybeszámolókat. A Mecsek Híradó­ban, ill. honlapunkonrendszeresen megje­lentettük a Tolna Megyei Természetbarát Szö­vetségnek a Mecsek területén szervezett rendezvényeinek kiírását is.

Az év során öt alkalommal tartottunk elnökségi ülést. Ezeken értékeltük az előző időszak eseményeit, megterveztük, szerveztük a következő időszak feladatait, aktuális problémákat oldottunk meg. Az ülésekről készült emlékeztetőket a honlapon, ill. a Mecsek Híradóban is közzé tettük. Több összejövetelt tartottunk a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Vándorlás ránk eső feladatainak megbeszélése, megszervezése érdekében.

A Mecsek Híradó rendszeresen minden hónap első keddjén megjelent, nyomtatott formában, ill. honlapunkon is. A Híradó tudósított programjainkról, közölt élménybe­számolókat és "múltidéző" írásokat, aktuális híreket. Köszönjük a Mecsek Híradóba küldött írásaikat a következőknek: Balog Árpád, Baumann József, Baumann Józsefné, Biki Endre Gábor, Biros Márta, Börcsök György, Bukovinszky Anna, Dománszky Zoltán, Feketéné Móró Erzsébet, Gida Tibor, Háber János, Hegyi József, Jancsi Attila, Jónás István, dr. Koncz Eszter, Lakatosné Novotny Sarolta, Maráth Klára, Marton József, Matyók Ilona, Müller Norbert, Nagy Balázs, dr. Novotny Iván, Pál Krisztina, Raub Bálintné, Rónaky Gizella, Scheitler Adrienn, Strasser Péter, Szabó Imre, Szabó-Dalecker Ibolya, Takácsné Hartmann Piroska, Tóth Klára, Varga Ferenc,

Események, rendezvények

Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Vándorlás

A 2012-es év kiemelt rendezvénye volt az MTSZ által szervezett Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Vándorlás, amely 2012. július 4 - augusztus 4. között került lebonyolításra. A Baranya megyei szakaszon július 7-e és 12-e között haladtak át a túrázók. Az MTSZ a megyei szövetségek közreműködésével szervezte meg a "ván­dorlást", szövetségünk részéről Strasser Péter alelnök volt a koordinátor. Az előké­szítő munkáknak már hónapokkal előbb nekiláttunk. Elsőként az útvonalat tekintettük át, a jelzéseket újítottuk fel azokon a szakaszokon, ahol szükséges volt, és tisztítottunk meg néhány útszakaszt. Megkerestük a szállás- és étkezési lehetőségeket. A szállás­helyek a következők voltak: mecseknádasdi Liszt Ferenc ÁMK, zobákpusztai Vargá­nya tanya, Fehér-kúti kulcsosház, ill. a volt Pécsbányatelepi Általános Iskola, Abaligeti Általános Iskola, Mindszentgodisai Általános Iskola. A szállást biztosítók mindenhol kedvezményesen, volt, ahol ingyenesen adtak szállást a résztvevőknek. Sok segítséget kaptunk a környékbeli boltosoktól, vendéglősöktől. Az egyes "vándorlási napokra" túravezetőket biztosítottunk; túravezetőink az adott útvonal értékeit, rejtett kincseit is bemutatva vezették turistautjainkon a DDK Vándorlás résztvevőit. Igye­keztünk a helyi erőket is megnyerni ügyünknek. Sok segítséget kaptunk a Mecsekerdő Zrt. igazgatóságától, a területi (pécsváradi, Árpád-tetői, sásdi) igazgatóságok munka­társaitól. Megszerveztük a megemlékezést Rockenbauer Pál zengővárkonyi sírjánál, ahol Gyenes Károly, Rockenbauer Pál egykori munkatársa hozta közénk, idézte meg Rockenbauer Pál alakját, szellemiségét, és a filmforgatás történetét.

A vándorlás baranyai szakaszán túrát vezetett időrendi sorrendben: Rónaky Gizella (Zengővárkony - Mecseknádasd), Feketéné Móró Erzsébet (Mecseknádasd - Zobák­puszta), Tóth Klára (Zobákpuszta - Fehér-kúti kulcsosház), Baumann József és Nagy Balázs (Fehér-kúti kulcsosház - Abaliget), Schóber József (Abaliget - Bakóca), Strasser Péter (Bakóca - Simonfa). A túravezetők munkáját segítették: Baumann Józsefné, Börcsök György, Jancsi Attila, Őri Zsuzsanna. A tőle megszokott ízletes babgulyást készítette a túrázóknak a zobákpusztai szálláshelyen Benczes Gábor. A csomag­szállításban Gida Tibor volt a szövetség segítségére. Hat napig vezette a kis­buszt, Mecseknádasdtól Simonfáig. Ajándékkal kedveskedtek a túrázóknak Zobákpusztán a Hétdomb Természetbarát Egyesület tagjai. Nagy Balázs a tudnivalók, beszámolók, képek internetes honlapokra (MTSZ, BMTSZ) tételében vállalt komoly munkát. A tolnai megyehatáron üdvözlő táblával, az első baranyai szálláson pogácsá­val, frissítővel köszön­töttük vendégeinket. Abaligeten a helyi önkormányzat köszön­tötte és vendégelte meg a túrázókat.

A baranyai szakaszokon naponta 50-60 ember túrázott, az ország minden részéből érkező természetbarátok, ismerősök, ismeretlenek járták "kék" utunkat. Reményeink szerint és a kapott visszajelzések alapján is állíthatjuk, hogy a túrázók szép emlékeket őriznek a nálunk töltött napokról.

Köszönet illet mindenkit, aki megérezte e feladat fontosságát, és közreműködött a kéktúra vándorlás sikeres előkészítésében és lebonyolításában.

Bronz jelvényes túravezető képző tanfolyam

2012 januárjában bronz jelvényes túravezető képző tanfolyamot indítottunk, melynek tematikája 2011-ben került kidolgozásra (majd az MTSZ Oktatási és Képzési Sza­bályzatának módosítása miatt átdolgozásra is került). Nagy örömünkre sokan jelent­keztek a képzésre: január 26-án 28 lelkes turistatársunk kezdte meg tanulmányait a tanfolyamon.

A csapatban az egyetemisták, az aktív dolgozók és a nyugdíjas korúak egyaránt képvi­seltették magukat. Érdeklődéssel és mindig nagy létszámmal vettek részt az elméleti foglalkozásokon, melyek helyszíne a Mezőszél Utcai Általános Iskolában volt. Olyan emberektől tanulhatták meg a túravezetés csínját-bínját, akik maguk is már több évtizedes túravezető múlttal bírnak. Segítőkészségük, szakmai felkészültségük és emberségük méltó példa az új túravezetők számára.

Tóth Klárától a kezdetekről, a szervezett természetjárás történetéről, Jancsi Attilától a minősítésekről és a túramozgalmakról, Gida Tibortól az egyesületek munkájáról, mindennapi örömeiről és nehézségeiről, Lakatosné Novotny Saroltától a túraszerve­zésről, Strasser Pétertől a turistautak kialakításáról és az útjelzések festéséről, Nagy Balázstól a számítógépes útvonaltervezésről hallhattak előadást a résztvevők. Az egészségügyi ismeretekkel és az elsősegélynyújtás fogásaival Past András mentőtiszt ismertette a tanfolyam hallgatóit. A térképészeti ismereteket mind a tanteremben, mind kint a terepen Benczes Gábor tanította. A természet- és környezetvédelmi té­mában Nagy Gábor, a Duna-Dráva Nemzeti Park területi osztályvezetője, a tábor­szervezési, geológiai, meteorológiai, ökológiai és hazánk turistaföldrajzának témáiban pedig Scheitler Adrienn tartott előadásokat.

A tavasz beköszöntével a tantermi képzés helyét a terepi oktatás és tanulás vette át. A csoport első gyakorló túráit Rónaky Gizella, Baumann József és Benczes Gábor vezette. A képzés egy két napos, "ott alvós" táborral zárult május közepén a festői szépségű Sás-völgyben, ahol a terepi tájékozódás fortélyait Benczes Gábor és Jancsi Attila tanította meg a résztvevőknek.

Az elméleti és gyakorlati képzést követően a résztvevők a május 20-i és 24-i vizsgá­kon bizonyították rátermettségüket és szakmai felkészültségüket. Végül is 25-en tettek sikeres vizsgát.

2012. június 10-én, vasárnap ünnepélyes keretek között adtuk át új túravezetőinknek vizsgaigazolványaikat és jelvényeiket a Kardos úti kulcsosházban (köszönet a helyért a PIFU-nak!).

Új túravezető társaink lelkesedése, lelkiismeretes felkészülése és dinamizmusa magá­ban hordozza annak ígéretét, hogy a több évtizedes turista és emberi értékek megma­radjanak és átadásra kerülhessenek a nyílt túrák alkalmával, beépüljenek a szakosz­tályok mindennapjaiba és gazdagítsák, színesítsék a szövetség életét. A képzések tekintetében továbbra is hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a Tolna Megyei Ter­mészetbarát Szövetséggel.

Nyílt túrák

2012-ben 58 nyílt túrát szerveztünk, melyek keretében tartottuk meg emléktúráinkat is: "Baranyai Aurél", "Csokonay Sándor", "Skóciai Szent Margit", "Takács Gyula" és "Rocken­bauer Pál" emléktúrák, valamint az "Uránbányász" és "Szénbányász" em­léktúrák. Túravezetőink változatos útvonalakon, megyénk valamennyi tájegységén kínáltak túraprogramokat az érdeklődőknek. A legtöbb résztvevő továbbra is a "Skó­ciai Szent Margit" emléktúrán volt. A nyílt túrákon átlagosan 38 fő vett részt, ez az előző évekhez képest magasabb létszám. A növekvő részvétel igazolja, hogy a nyílt túrákra továbbra is nagy igény van. 2012-ben a nyílt túrák sorában meghirdettük a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Vándorlás Baranya megyei szakaszának a túráit is. A nyílt túrákat a következő túravezetők vezették, kiknek munkáját ezúton is megköszönjük: Adorján Rita, Andrasek Csaba, Balatonyi László, Balog Árpád, Baumann József, Becze László, Benczes Gábor, Biki Endre Gábor, Börcsök György, Breitenstein Ferenc, Feketéné Móró Erzsébet, Ilisics Nóra, Jancsi Attila, Kaszás Károlyné, Kazal György, Kazal Márton, Kis Olga, Markesz István, Marton József, Müller Nándor, Müller Norbert, Nagy Balázs, dr. Novotny Iván, Őri Zsuzsanna, Pál Krisztina, Raub Bálintné, Ritzné Gresák Gabriella, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Scheitler Adrienn, Schóber József, Sipos Imréné, Strasser Péter, Szecsődi Imre, Szir­tes Béla, Szűcs Istvánné, Szűcs Tamás, Tollas Tibor, Tóth Klára, Ujságh Zsolt.

Tagszervezetink közül a komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület hirdette meg túráit nyílt túraként, melyek kiírását a Mecsek Híradóban közzétettük.

A Pécsi Tudományegyetem Sporttudományi Intézet testnevelő-edző szakos hallgatói­nak számára 2 alkalommal vezettünk túrát, 20-20 főnek. Túravezetőink igazolták a hallgatók részvételét, akik ezért megkapták a megfelelő kredit pontokat.

Meg kell még említeni a PTTE Vámos Mihály Túraszakosztály által szervezett "Természetbarátok a Mecsekért" erdőtakarító túrát, amelyen kb. 200-an vettek részt.

Teljesítménytúrák

A teljesítménytúrák továbbra is a népszerű rendezvények közé tartoznak. A Baranya megyei "kínálat" 2012-ben is igen gazdag volt. A teljesítménytúrák mindegyikén több - hosszabb, rövidebb - résztáv közül választhattak a résztvevők. Teljesítménytúráin­kon összességében több ezren vettek részt. Köszönjük a rendező tagszervezeteinknek a túrák megszervezését: Dráva TSE, Dél-Zselic TK, Hétdomb Termé

Természetbarát Egye­sület, Mecseki Kóborlók, Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület, Pécsi Túrakerékpá­ros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor SK Természetjáró Szakosztály, Szent Imre Katolikus Iskola DSK, Tenkes TE.

Tagszervezeteink túrái mellett a Mecsek Híradóban és a rendezvénynaptárban közzé­tettük más rendezők mecseki teljesítménytúráit is.

Túravezetők Klubja

A Túravezetők Klubja 2012-ben is havi rendszerességgel működött. Januárban Nagy Gábor természetfotós vezetésével egy "Csendes vadászat" részesei lehettünk, majd februárban Feketéné Móró Erzsébet vezetésével megismerkedtünk hazánk középkori templomaival. Márciusban, a vizek hónapjában Baumann József mesélt nekünk a mecseki források titkairól. Áprilisra megérkeztek a gólyák, nemcsak hazánkba, de klubfoglalkozásunkra is, ahol Nagy Gábor, a Kölkedi Gólyamúzeum egykori vezetője mesélt nekünk ezekről a szép és érdekes madarakról. Májusban szintén a madaraké volt a főszerep. Az Év Madaráról - az egerészölyvről - tartott előadást Wágner László, a Duna-Dráva Nemzeti Park tájegységvezetője. A június a közös munka és összetartozás élményének megosztását tartogatta. Gida Tibor egyesületük, a Dráva TSE megalakulásáról, működéséről, örömteli és néha nehézségekkel küzdő munkájuk­ról mesélt nekünk. A nyári szünet után szeptemberben, Dr. Novonty Iván - Iván Bá’ - egy, a kondíciónkat nem megterhelő, de mégis nagyon izgalmas Dráva menti kerékpá­ros túrára repített minket. Októberben, az Erdők Hetén Scheitler Adrienn tartott elő­adást az Erdők Hete mozgalomról, az Év Fájáról (a zselnicemeggyről), az Év Vadvi­rágáról (a tavaszi héricsről) és az Év Rovaráról (az imádkozó sáskáról). Novemberben Patacsi Zsolttal nagy útra kerekedtünk fel és megnéztük, hogy milyen is a világ a Föld túloldalán, Új-Zélandon. Decemberben a hagyománnyá váló évzáró túra került meg­rendezésre. Az eredeti terveket ugyan a hó átdolgozta, de ez Baumann József túravető társunkat és a lelkes érdeklődőket nem tántorította el egy jó hangulatú túrától és az ezt követő kellemes együttléttől Teca mama kisvendéglőjében.

A Túravezetők Klubja programjait 2013-ban is folytatjuk. Szeretnénk, ha minél töb­ben ellátogatnának ezekre a kedd délutáni közös együttlétekre, így 2013-tól a klub neve megváltozik és januártól TERMÉSZETBARÁTOK KLUBJA néven működik majd tovább. Köszönjük minden előadó közreműködését, és a résztvevők érdeklődé­sét!

"Fedezd fel a Mecseket" vetélkedő

Több éves szünet után ismét vetélkedőt szerveztünk. 2012 őszén a fenti címmel hat fordulóból álló vetélkedőt indítottunk általános iskolások számára. Öt forduló "levele­zős" formában zajlik, melyek során a versenyző négy fős csapatoknak a Mecsekkel kapcsolatos feladatlapokat kell kitölteniük. A vetélkedő 2013 áprilisában a hatodik fordulóval, egy mecseki túrával zárul, amelyen elméleti és gyakorlati feladatokat (nö­vényfelismerés, tájékozódás stb.) kell megoldani a csapatoknak. A vetélkedőre 22 csapat nevezett a megye különböző településeiről.

Jelvényszerző túramozgalmak

2012-ben is - mint ahogy hosszú évek óta - fontos feladataink közé tartozott a jel­vényszerző túramozgalmak gondozása, a bélyegzőhelyek rendszeres ellenőrzése, a lenyomatok kihelyezése, a hiányosságok pótlása. Biztosítottuk az érdeklődők számára az igazoló füzeteket, kiadtuk a teljesítések után járó jelvényeket.

A kialakított bélyegzőhelyek mindenütt rendben vannak. Dobozok, táblák pótlására ebben az évben nem volt szükség, csupán felújítási munkákat végeztünk.

A Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra útvonalán Felsőkövesden és Büdös-kúton festettük át a dobozokat, Kisújbányán átfestettük és áthelyeztük a dobozt a ház torná­cára, a bejárati oszlopra bélyegzőformát festettünk. A Patacsi-mezőn az erdészet ki­vágta azt a fát, amelyen a doboz és tábla volt, azokat áthelyezték egy másik közeli fára.  

A Dél-dunántúli Piros Túra útvonalán a Szentkúti erdészháznál lévő bélyegzőhelyet a P sáv jelzésű út és a kerékpárút kereszteződésébe helyeztük át.

A Mecseki Barangolások Háztól-házig túramozgalom bélyegzőhelyei közül a Betyár-tanyánál festettük át a dobozt, és a kulcsosházhoz vezető út bejáratánál egy nagy fe­nyőfára bélyegzőformát festettünk, a bélyegzőhely könnyebb megtalálása érdekében. A Dombay-tónál a Zengő Ifjúsági Tábor kapuján található dobozt is átfestettük, és az odavezető út elején itt is bélyegzőformát és nyilat festettünk mindkét irányból. A Gubacsos-kulcsosháznál lévő doboz vár még felújításra, arra 2013 tavaszán kerül sor.

A bélyegzőhelyeken lévő dobozokat folyamatosan töltöttük fel bélyegző lenyomatok­kal. Ennek ellenére többször érkezett észrevétel, hogy nincs lenyomat. Ezek rendre azok a helyek, ahol a doboz szabad területen van. Sajnos gyakori jelenség, hogy a lenyomatokat nem a rendeltetésének megfelelően használják, vagy sokkal többet visz­nek el, mint amennyi indokolt lenne. A hiányzó lenyomatokat kérésre levélben pos­táztuk.  

A túramozgalmakat Rónaky Gizella gondozta. A bélyegzőhelyek gondozásában idén is segítségünkre voltak: az abaligeti barlangnál a Duna-Dráva Nemzeti Park Igaz­ga­tó­ság munkatársai, a Patacsi-mezőnél Futó László, a Dél-Zselicben a terecsenyi Zrinyi kulcsosháznál, az ibafai pipamúzeumnál, Sasréten, valamint Felsőkövesden Strasser Péter, a Máré-váránál Fórizs László, a vár gondnoka, az Állatkertnél a pénztá­ros, a Fehér-kúti kulcsosháznál Nagy Balázs, Petőcpusztán Baumann József, a Ba­zsarózsa kulcsos-háznál a Pécsi Vörös Meteor SK tagjai, Orfűn és a Mecsek Házánál a barlangkutatók munkatársai, a Vörösfenyő kulcsosháznál a komlói Hétdomb Egye­sület tagjai. Kazal Márton több helyen ellenőrizte a bélyegzőhelyeket, és vitte a le­nyomatokat. A Dél-Baranya turistája túramozgalom bélyegzőhelyeit a Dráva TSE tagjai gondozták.

Köszönjük mindannyiuk munkáját, ill. azon tagtársaink észrevételeit, akik jelezték, ha egy-egy bélyegzőhelyen járva hiányosságot észleltek.

A túramozgalmakat az alábbiak szerint teljesítették:  

                                                  

A mozgalom neve

Teljesítők száma

1

Mecsek turistája

6

2

Baranyai várak

11

3

Kincses Baranya

5

4

Mecseki barangolások

5

5

Kerékpáros körtúra

4

6

Dél-Zselic turistája

4

7

Baranya legszebb templomai

3

8

Mecseki zöldtúra

5

9

Mecsek forrásai

15

10

Baranyai kilátók

9

11

Régi Dél-dunántúli Piros Túra

1

12

Dél-Baranya turistája

2

13

Baranyai-dombság   turistája

1

Összesen

71

A túramozgalmakat teljesítők száma az előző évekhez képest kissé csökkent. Legkedveltebb volt a Mecsek forrásai, és a Baranyai Várak.

A túramozgalmak igazoló füzeteit az alábbiak szerint igényeltek:

Füzet neve

db

Országos Kék Túra

2

R.P. Dél-dunántúli Kéktúra

20

Dél-dunántúli Piros Túra

7

Túramozgalmak Baranya megyében (összesített)

7

Mecsek Turistája

5

Mecseki Barangolások háztól házig

1

Baranyai várak

4

Kincses Baranya

1

Dél-Zselic turistája

1

Baranya legszebb templomai

3

Mecseki Zöldtúra

2

Mecsek forrásai

5

Baranya kilátói

6

Dél-Baranya turistája

10

Baranyai Dombság turistája

10

Összesen

84

Természetjáró minősítések

A 2012-es évben is az előző évekhez hasonlóan kevés, összesen 12 minősítés érkezett szövetségünkhöz. Megoszlása teljesen egyforma képet mutat, hiszen 4-4 elbírálás történt a bronz, ezüst és arany minősítésekből is. Az arany fokozatot a következők érték el: Kühár Zsuzsanna, Sisák Tibor, Sisák Tiborné és Takácsné Jakabos La­ura. Ők mind a négyen a komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület tagjai. A szövet­ségünkhöz eljutott információk szerint tagjaink közül 1 fő, Mayer Krisztina, a "Szú­rós csodabogyó" szakosztály tagja ért el érdemes fokozatot. Ezt az országos szövet­ség bírálta el. Ezúton kérjük a szakosztályok, egyesületek vezetőit, hogy amennyiben tagjaik közül valaki "érdemes", vagy "kiváló" természetjáró minősítést ér el, azt jelez­zék szövetségünkben.

Minősítést a 2012-es évben a következő egyesületek adtak le: BMTSZ "Szúrós csoda­bogyó" szakosztálya 1, Dráva Természetbarát Sport Egyesület 2, Hétdomb Termé­szetbarát Egyesület 7 és a Kenderföldi Természetjárók 2.

A leadások formátuma legtöbb esetben megfelelő volt. A kevés formai hiba abból adódott, hogy a szakosztályok, egyesületek elfelejtik a minősítések végére írni, hogy ellenőrizték és rendben találták a minősítést és javasolják ennek megadását a minősítő bizottságtól.

Gratulálunk minden minősítést elért sporttársunknak!

Természetjáró minősítések megoszlása 2013-ban

Természetjáró szervezet

bronz

ezüst

arany

Hétdomb TE, Komló

-

3

4

Kenderföldi Természetjárók, Komló

2

-

-

BMTSZ "Szúrós csodabogyó" szakosztálya

-

1

-

Dráva TSE

2

-

-

Összesen:

4

4

4

Munkák az erdőben

Útjelzés felújítások: 2012-ben jelentős hosszon folytatódtak a turista útjelzések fel­újítási munkái. Kiemelt útvonal volt - a nyári Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Vándorlás előkészítéseként - a kéktúra Baranyán végigvezető szakasza, amelyen teljes jelzésfelújítást végeztünk a Kelet- és Közép-Mecsekben a 6-os főúttól Zobákpusztán át Árpád-tetőig (István-aknai elágazás), valamint a Dél-Zselicben Felsőkövesdtől a somogyi megyehatárig (Nagytótváros) vezető útvonal-szakaszokon. Ezen kívül a kéktúra útvonal többi részén is pótoltuk a hiányzó jelzéseket, és kitisztí­tottuk több helyen az utat. A Dél-Zselicben, Mozsgó környékén - a Szigetvári Erdé­szet felkérésére - új turistautak jelzéseit festettük fel. Ezek az utak a Mozsgó fölötti régi kilátó helyére, ill. az. I. világháború utáni szerb megszállás alatti egykori szerb őrtorony helyére vezetnek. Néhány rövidebb új turistaút kijelölésére is sor került a Baranyai-dombságban, ill. a Villányi-hegységben, Máriagyűd környékén.

Szövetségünk részt vett az "ÜVEGESEK ÚTJA" elnevezésű tanösvény kialakításá­ban, melyet a civil szervezetek hoztak létre Hosszúhetény és Óbánya önkormányzatá­nak segítségével, a Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány koordinálásával. A tanösvény 12 km hosszú,útvonala:Hosszúhetény - Pusztabánya - Kisújbánya - Óbánya. Az útvonalon magyar, német és angol nyelvű tájékoztató táblák mutatják be az üveg tör­ténetét, alapanyagait, az üvegkészítés eszközeit, a Kelet-Mecsek XVIII. századi hutáit. Az útvonal végigjárását fákon, tereptárgyakon elhelyezett "üveges" jelzés segíti, amely a turista útjelzés szabályainak megfelelően került kialakításra. A jelzéseket Rónaky Gizella és Szűcs Istvánné festette fel.

Megyénkben 2012-ben összesen 173 km-en újítottunk fel, ill. festettünk fel új útjel­zéseket.

Kelet-Mecsek

§Kék sáv: K négyzet elág. - 6-os sz. főút - Stein-malom - Óbánya - Zobákpuszta (17,9 km)

§Sárga kereszt: Zobákpuszta - Takanyó - Kis-Kaszáló - Hidasi-völgy, K sáv. (3,5 km)

§Piros kereszt: Réka-kunyhó - Stein-malom - Nagymányok (13,4 km)

§Kék kereszt: Zengővárkony - Pécsvárad, autóbusz megálló (2,3 km)

§Zöld sáv: Mecseknádasd, aut. m. - Stein-malom - Réka-vár - Pusztabánya - Lakkeri-fenyves - magyaregregyi műút, Barna-kő (16,5 km)

§Zöld kereszt: Kövestető - Pap-rét - Pusztabánya - Hidasi-vgy. (Betyár-f.) (5,2 km)

§Kék négyzet: Zobákpuszta - Pap-rét - Püspökszentlászlói köves út (3,2 km)

§Kék négyzet: Püspökszentlászló - Réka-kunyhó (3,2 km)

§Sárga sáv: Püspökszentlászló - erdészeti aszfaltút, K négyzet elág. (fonódó sza­kasz) (0,8 km)

§Piros sáv: Ófalu területén, a Z sávval fonódó szakasz (1,1 km)

Nyugat- és Közép-Mecsek

§Kék sáv: Zobákpuszta - volt Hársas kh. - István-akna műút elágazás (9,5 km)

§Zöld sáv: Rigó-kút - Sugói-rét(5,4 km)

§Zöld kör: Koszonyatető - Kőszegi-forrás (0,6 km)

§Sárga négyzet: Vágoti út, S sáv elág - Lóri elágazás (Z sáv) (1,7 km)

§Sárga sáv: Lapisi műút elágazás - Vágotpuszta (4,3 km)

§Zöld kör: Vágotpusztai szakasz ( S sáv elág. - Z. sáv elág.) (0,4 km)

§Kék háromszög: Cserkút, templom - Jakab-hegy, K sáv elág. (2,5 km)

Baranyai- és Geresdi-dombság

§Zöld sáv: Feked, buszforduló - Gyantás-völgy - Harsányi-kereszt - Hesz-kereszt (12 km.)

§Zöld sáv: Máriakéménd, Lankás-dűlő (kék irányított kör elágazás) - Halastó - Törökvári-pihenőhely (1,5 km)

§Sárga sáv: Hidas-Bonyhád vasútállomás - 6-os sz. főút - Kishidas - János-lak - Berekaljapuszta - Berekalji erdő (a S sáv jelzésű út baranyai szakasza) (6,0 km)

§Kék rom jelzés: Vályús-forrás - Törökvári-pihenőhely (1,2 km)

§Kék : Feked, Fő út - Pest-kereszt - Kökény-árok - Mészkemencei erdei feltáró út - Harsányi-kereszt - Gyantás-völgy - Stiller-kereszt - Schmidt-kereszt - Feked, Fő út (10 km)

§Kék : Lankás-dűlő, Z sáv elág. - Nagy-pincesor, K L elág. (0,9 km).

§Zöld : Feked, Fő út - Schmidt-kereszt - volt vasúti megálló - Jakabéczy-kereszt - Weber-kereszt - Jaschek-kereszt - Trefortpusztai műút - István-kunyhó, elágazás - Harang-tető - Stiller-kereszt - Feked, Fő út (12 km)

§Sárga négyzet (új út): Baranya-Tolna megyehatár, sárga sáv elágazás - Holló-tető - István-kunyhó - Trefortpusztai műút, zöld elágazás (1,4 km)

§Kék kör: Máriakéménd, kegytemplom - Templom-forrás (0,3 km).

Villányi-hegység

§Kék sáv: Vylyan-pincészet - szoborpark - Villány - templomhegyi tanösvény - Villány vasútállomás (8,8 km). Az útvonalon apróbb változások is történtek: a volt Vokányi vadászház után a jelzés nem tér le a szőlők-erdő határáról, és a villányi vasútállomás előtt betér a templom-hegyi tanösvényre is.

§Piros (új út): Máriagyűd - kegytemplom -"Fájdalmas szűzanya" szobra - kálvá­ria - Máriagyűd (0,9 km)

§Piros háromszög (új út): Máriagyűd - kegytemplom - "Fájdalmas szűzanya" szobra - sárga + elágazás - kék sáv jelzés (1,0 km).

§Sárga kereszt: Bisse, zöld sáv elágazás - Máriagyűd, autóbusz megállóig (3,5 km). Ennek az útvonalnak a máriagyűdi református templom - autóbusz megálló közötti szakasza új út.

Dél-Zselic

§Kék sáv: Felsőkövesd - Szabás - Somogy megyehatár, K kör elágazás (6,5 km)

§Zöld háromszög: Ezüsthárs tanösvény - Aranyos, régi mozsgói kilátó (0,4 km)

§Zöld kereszt: Ezüsthárs tanösvény - Szerb-hegy (Rászta), volt szerb őrház - S sáv - Ezüsthárs tanösvény (3,5 km)

§Zöld háromszög: S sáv-Z+ elágazás - volt szerb őrtorony (0,2 km)

§Sárga sáv: a Z+-tel fonódó rész (0,5 km)

§Piros kereszt: Sasrét - Hársfás út - almamelléki műút (3,5 km)

§"Ezüsthárs tanösvény": Mozsgó - László-forrás (7,7 km)

A turistaút jelzések festésében, felújításában részt vettek: Andrasek Csaba, Andra­sekné Dávid Erika, Balog Árpád, Balás Lászlóné, Baumann József, Baumann Józsefné, Biki Endre Gábor, Biros Béláné, Feik Tamás, Feketéné Móró Erzsébet, Jancsi Attila, Jancsi Ibolya, Juhász László, Juhász Lászlóné, Kazal Márton, Kovács János, Lencse Katalin, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Schäffer Ferencné, Soós Zol­tán, Strasser Péter, Szűcs Istvánné, Ujságh Zsolt, Valkai Zsolt, Valkai Júlia, Varga Róbert, valamint a Tolna megyei természetbarátok a Hidas környékén végzett jelzésfestésekkel. Köszönjük valamennyiük munkáját!

Források karbantartása: az év során a forrástáblák újrafestése volt a fő feladat és a kisebb javítások elvégzése. A Balokány-ligetben terven felül felújítottuk a Ny-i olda­lon a félszigetnél lévő rejtett forrást, ami eltömődött és feltörő vize a sétányon okozott gondokat. Az erdészet segítségével a Szent Imre-forrás kis tavát, az Eta-forrást és a Bikfa-forrást takarítottuk ki a sok iszaptól, törmeléktől. A "Források védnöksége" felhívással fordultunk az erdőt járó emberek felé. Magánszemélyek és természetjáró egyesületek csatlakoztak a felhíváshoz. Így közel száz mecseki forrásnak van gazdája, akik ápolják, tisztítják és jelzik a hibákat.Az erdészet padokat, asztalokat, lépcsőket újított fel, és épített több forráshoz, erdei pihenőhöz.

A Baranyai-dombságban három forrás felújítására került sor. Új forrás épült a mária­ké­méndi kegytemplom közelében, melyhez egy KO jelzést is felfestettünk. A bővizű Templom-forrás vize a vizsgálat szerint iható. Felújítottuk még a Liptódpusztai-völgyben található István-kutat, melynél emlékoszlopot állítottunk a kihalt puszta emlékére. Továbbá megújult Babarcon a Flórián-forrás, melynek felújí­tását a helyi önkormányzat végezte el. A korábban csak időszakosan működő forrásnál így folya­matos a vízvételi lehetőség, mivel a forráskútra építve egy Norton kutat is elhelyeztek. A Baranyai-dombságban valamennyi működő és használt forrás állapota kielégítő, tisztításukról rendszeresen gondoskodunk.

A Baranyai-dombság turistautakkal ellátott területére 34 db útjelző információs táblát helyeztünk el 17 oszlopon. Véméndről Liptódon át Máriakéméndig a fontosabb útel­ága­zásokhoz kerültek ki a túrázók tájékozódását segítő útjelző oszlopok. Az oszlopo­kat és a táblákat a Mecsekerdő Zrt. készítette el a Kelet-Mecsek tábláival megegyező stílusban.

Újabb 100 db falépcsőfok kiépítését végeztük el a 700 éves máriakéméndi Török-vár romjaihoz. Ezzel elkészült a teljes szakasz, mely 270 lépcsőfokot tesz ki. Tölgyfadesz­kákból falépcsőt építettünk ki a Templom-forráshoz és a Lankás-forráshoz is. Mun­katú­ráinkon gyakran részt vettek a pécsi, komlói és bólyi természetjárók, a cserkészek, de a helyi lakosok is több alkalommal segítettek.

Emlékhelyek gondozása: a Nyugat-Mecsekben a Magyarok kunyhójánál lévő em­lékoszlopnál minden év augusztusában megemlékezünk turista elődeinkről. Az erdé­szet új padokat és asztalokat helyezett ki a volt Cinke tanyánál, a Patacsi-mezőn lévő "Blokkháznál", a Mihály remete-forrásnál, a Tixi-forrásnál, a Mohosi-kis-kútnál, a Darázs-kútnál, Fehér-kútnál, a Horvát Adolf Olivér emlékkőnél és másutt is. Felújí­tottuk közös összefogással a Bazsarózsa kulcsosház kertjében a Csokonay Sándor for­rásépítő és természetvédő emlékét őrző fakeresztet. A Mária kápolnánál felállított Mária képoszlopot újrafestettük. A bakócai Fekete István új emlékkereszt tervezésé­ben és felújításában részt vettünk. A Gubacsos kulcsosház fölötti turistaút mentén útjelző táblát és emlékoszlopot helyeztünk el a "Vadásztacskó sírjánál". Az emlékhely kialakítását anyagokkal, szállítással, munkával a Mecsekerdő Zrt, a BMTSZ és a Me­csek Egyesület Munka Osztálya segítette. 

Munkáinkat segítették: Baumann József, Baumann Józsefné, Baranyai József, Biki Endre Gábor, Csiszár Gyula, Feketéné Czifra Éva, Gundrum Károly, Hastó Attila, Földesiné Kövi Ildikó, Horváth Ákos, Horváth Zoltán, Huszár Ferenc, Jónás István, Kriston Barnabás, Krisztián László, dr. Koncz Eszter, Kőnig Ferenc, Kocsi Ágnes, Kollár Tamás, Kovács Szabó János, Lázár Tamás, Máthé Péter, Müller Norbert, Nagy Balázs, Őri Zsuzsanna, Pintér Ottó, Ripszám István, Rónaky Gizella, Soóky Irén, Stalenberger Tibor, Strasser Péter, Szabó Dalecker Ibolya, Tasnádi János, Tóth Klára, Tóth Péter, Tóth Mihály, Varga Jenő, Várnai József, Végh Károly, Wágner László, Zwick Zoltán, ill. a Tolna megyei természetbarátok. Köszönjük valamennyiük mun­káját!

Kerékpáros szakág

A kerékpáros túrák iránt érdeklődőknek a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub rendezvényei biztosítottak lehetőséget a túrázásra.

Az évente ismétlődő nagyrendezvények: "2x100 km Baranyában" kerékpáros telje­sítménytúra 100, és 200 km-es távon, „Mecseki Hegyikerék" elnevezésű MTB telje­sítménytúra a Mecsek erdei útjain, Pünkösdi Regionális Kerékpáros Találkozó Pécsváradon, 2012-ben is sok résztvevőt vonzottak.

A kerékpáros szezon előtt és után (a kora tavaszi és őszi-téli időszakban) gyalogtú­rákra is invitálták a klubtagokat és az érdeklődőket. A két legsikeresebb ez évben is az óbányai „Tűzkerék", illetve a „Skóciai Szent Margit Emléktúra" volt, ez utóbbi 25. alkalommal került megrendezésre. A kerékpáros programokat tették gazdagabb

gazdagabbá a DÖKE (Komló) programjai is: "DÖKE 25-50-75" és "Baranya 25, 50, 100" országúti kerékpáros teljesítménytúrák.

* * *

Köszönjük mindazok közreműködését, segítségét, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy szövetségünk 2012-ben is változatos, sokszínű programot biztosíthasson a természetjárás iránt érdeklődők számára, valamint segítették a turista útjelzések és a mecseki források felújítását.

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
Elnöksége


 


 

 

 

 

 

Beszámoló
a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
2011. évi működéséről

Szövetségünk működése

2011-ben a Baranya Megyei Természetbarát Szövetségnek 21 tagszervezete volt (melyek a tagszervezeti tagsági díj befizetésével érvényesítették tagságukat). Egyéni ter­mészetbarát tagsági igazolványt összesen 384-en érvénye­sítettek (vagy váltottak ki újat), ebből 368-an a hagyományos módon, 16-an pedig az új Természetbarát Tu­rista­kár­tyát váltották ki. Az egyéni természetbarát tagsági érvényesítést más úton (más ter­mé­szetjáró szervezetnél, vagy közvetlenül a Magyar Természetbarát Szövet­ség­nél) is ki lehet váltani.

2011. évi tagszervezeteink, és a szövetségünknél egyéni természetbarát tagságot érvényesítők:

Egyesület, szakosztály neve

Ifjúsági

Aktív

Nyugd.

Össz.

Dél-Zselic Természetbarát Klub

12

15

3

30

Démász-REZÉT SE Baja

2

6

2

10

Dráva TSE

2

14

1

17

Felhőtlenek

0

0

6

6

Hétdomb TE, Komló

3

12

30

45

Kenderföldi Természetjárók, Komló

20

1

0

21

Majtényi József Hagyományőrző Csapat

11

2

0

13

Mecsek Egyesület

0

7

4

11

Mecsekerdő Zrt. Mókus Suli

3

7

1

11

Mecseki Kóborlók

1

6

5

12

Mindszentgodisai Ált. Iskola DSK

10

1

0

11

Nyugdíjas Szakosztály

0

0

70

70

Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület

0

5

0

5

Pécsi Ifjúsági Unió

0

0

0

0

Pécsi Túrakerékpáros és Körny.védő Klub

2

14

3

19

Pécsi Vörös Meteor

1

1

3

5

POEÜ

0

2

0

2

Szent Imre Iskolai SK, Siklós

7

3

0

10

Szúrós Csodabogyó Szakosztály

6

11

31

48

Tenkes TE, Siklós

1

14

1

16

Vámos Mihály Szakosztály

6

8

8

22

Összesen

87

129

168

384

Ebből Természetbarát Turista Kártya

10

6

16

A Magyar Természetbarát Szövetség által 2010-től bevezetett új tagsági forma, az ed­digi tag­sági igazolványok mellett/helyett kiváltható arcképes Természetbarát Igazol­vány és Tu­ristakártya iránt - melynek tulajdonosai többféle kedvezményt vehetnek igénybe az országban és kül­földön is (szállásdíjak, belépőjegyek, vásárlások) - eddig csak kis­mértékű volt az érdeklődés, bár 2011-ben már 16-an váltották ki. Örvendetes lenne, ha növekedne az érdeklődés e tagsági érvényesítési forma iránt. Kérjük azon turistatársaink észrevételeit, tapasztala­tait, akik kiváltották az igazolványt, annak használatáról.

Szövetségünk 2011. február 12-én tartotta éves közgyűlését, amelyen a küldöttek elfo­gad­ták az előző évi beszámolót, pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést, vala­mint a 2011. évi programtervet. A közgyűlés új tisztségviselőt is választott, a tiszt­sé­gé­ről lemondott dr. Lakatosné Novotny Sarolta titkár helyett. Kettős jelölés (Baumann Józsefné, Pál Krisztina) után a közgyűlés egy szavazat különbséggel Pál Krisztinát választotta meg titkárnak.

A közgyűlésen - a hagyományoknak megfelelően - elismerések átadására is sor került. Aranybakancs-díjat kapott Kis Tünde, az MR6 Régió rádió munkatársa, aki kitüntetett figyelemmel kísérte szövetségünk munkáját. Nagy része volt abban, hogy megyénkben egyre jobban ismertté vált szövetségünk munkája.

Aranybakancs-díjat adományozott az elnökség Jancsi Attilának, aki a Dráva TSE tagjaként, ezüstjelvényes, kiváló túravezetőként, teljesítménytúra-szervezőként végez kiemelkedő munkát évek óta, de az elnökség munkáját is segíti a túrajelentések összegzésével, értékelésével.

Kimagasló természetjáró, ill. közösségi munkájáért elisme­rés­­ben részesült: dr. Hardiné Török Éva és Hajdú Szabolcs (dicsérő oklevél), Baranyai Rudolf, Baumann Józsefné, Biki Endre Gábor, Hering Györgyné, Kántor János, Lőbl Zoltán, Martonné Horváth Teréz, Poór Balázs, Soós Zoltán és Ujságh Zsolt (emlékplakett).

Szövetségünk működésének feltételei 2011-ben is biztosítva voltak: Pécsett a Tímár u. 21. számú épületben - ahová 2008-ban "költöztünk" - a megszokott helyen vártuk az érdeklődőket keddenként. Tátrai Bea (a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége titkára) az év folyamán is készségesen intézte gazdasági ügyeinket, kiemelkedően pályá­zataink gazdasági szempontú gondozását. A Tímár utcai emeleti kis tanács­ko­zó­ban tartottuk havonta a Túravezetők Klubját is. Összességében azonban meg­álla­pít­ható, hogy anyagi lehetőségeink szűkülnek. Egyre kevesebb helyről egyre csökkenő összegű támogatásokat tudunk céljaink meg­valósítására felhasználni.

A 2011. év személyi változásokat is hozott. Biki Endre Gábor 2011. október 1-től le­mon­dott vállalt feladatainak teljesítéséről, Pál Krisztina titkár pedig november 21-i hatállyal mondott le titkári tisztségéről. A "gazdátlanul maradt" feladatokon elnök­sé­günk tagjai, valamint - az elnökség felkérésére - Nagy Balázs, Baumann Józsefné és Sipos Imréné osztoztak.

Az év során munkánkat több szervezet, intézmény is támogatta, illetve együttműkö­dött velünk a programok propagálásában, szervezésében. A működéshez az NCA-pá­lyá­­zaton és a Baranya Megyei Önkormány­zat által kiírt pályázaton szereztünk támo­ga­tást, valamint külön említést érdemel a Pécs M. J. Város Közgyűlése által kiírt, a civil szervezetek programjainak támogatását szolgáló pályázat, amely lehetővé tette, hogy négy őszi túránk, ill. rendezvényünk nagyobb nyilvánosságot kapjon és jobb fel­té­telekkel tudjuk azokat megrendezni.

Kapcsolataink sokszínűsége, gazdagsága nélkül szövetségi szinten és egyesületi, szak­osz­tályi szinten is jóval nehezebben tudnánk megvalósítani elképzeléseinket. Eseten­ként konk­rét segítséget, anyagi támogatást, szakmai együttműködést könyvelhet­tünk el. Kapcsolatainkban első helyen az MTSZ vezetőségét kell emlí­tenünk, ahol ebben az évben is nagy energiákat fordítottak a központ fenntartási nehézségeinek megoldására.

Kapcsolatainkat továbbra is fenntartottuk azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, amelyek eddig is segítették munkánkat: Magyar Természetbarát Szövetség (Szabó Imre, Duró Imre, Pálmai Vencel), Mecsek Egyesület, Baranya Megyei Önkormányzat, Ba­ranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Tátrai Bea), Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igazgató, Kulcsár Péter táj­egységvezető, Nagy Gábor), Mecsekerdő Zrt. (Keszi László vezérigazgató, Szőnyi János ve­zér­igaz­gató helyettes, Ripszám István, Hohn Miklós, Várady József, Sajgó Ferenc, Pintér Ottó erdészeti igazga­tók), Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Pécsvárad Város Ön­kormányzata, Pécsváradi Művelődési Központ, Orfű Köz­ség Ön­kor­mány­zata (Füziné Kajdi Zita pol­gár­mester), Magyar Madártani és Ter­mészet­védelmi Egye­sület Ba­­ranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Máriakéménd Önkormányzata (Fauszt József), Liptód Önkormány­zata (Pfeiffer Tibor és Markesz István), Maráza Önkormányzata (Hofmann János), Feked Önkormányzata (Tilmann Péter), Turizmus Zrt. Dél-dunán­túli Mar­ke­ting Igaz­gatóság (Hegyi Zsuzsanna igazgató), Du­nántúli Napló (Horváth László, Kozma Ferenc), Pécs TV (Mokos Tibor ügy­vezető, Szí­jártó Ildikó szer­kesz­tő), Régió Rádió (Kis Tünde, Zsoldos László), Pont Most hirdetőújság (Bota János), Ba­ra­nya Megyei Múzeu­mok Igazgató­sá­ga (Pásztor Andrea), Baranyai Pe­da­gó­giai Szakszolgálatok és Szak­mai Szol­­gál­ta­tá­sok Központja, Dél-dunántúli Környezet­vé­delmi, Ter­mé­szet­védelmi és Víz­ügyi Felügyelő­ség (dr. Riskó Andrea természet- és tájvédelmi osz­tály­ve­zető), Baranya Megyei Mező­gazdasági Szakigazga­tási Hivatal (Bognár Zoltán) és még mások.

Az év elején kapcsolatba kerültünk a KÉVE Alapítvány munkatársaival. Örömmel segítettük a KÖLCSÖNKAPOTT FÖLD c. vetélkedősorozatot, amelynek témája a fenntartható fejlődés, Földünk megóvása. A vetélkedő 2011. február 9-én volt a Szivárvány Gyermekházban. Az előzetes szervezőmunkából, a pécsi csapatok tobor­zásá­ból vettük ki részünket és a helyszíni vetélkedőn is helytálltak tagjaink.

A szomszéd megyék természetbarát szövetségeivel, azok vezetőivel való kapcsola­taink fő­ként a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség keretein belül élnek, bár tagságunk alkalmanként részt vesz egymás rendezvényein, túráin, ünnepsé­gein is.

Szövetségünk a Balokány-ligetért összefogás tagjaként derekasan kivette részét a város e megújulásra szoruló területén végzett munkából. Baumann József irányításá­val havi rendszerességgel, tereprendezési, környezetszépítő munkában vettek részt tagszervezeteink tagjai, Baumann József és Tóth Klára pedig a megalakult egyesület vezetőségének munkájában is részt vesz.

Kapcsolataink között számon tarthatjuk a Kisújbányai Baráti Kör Alapítványt (Derksen Gyöngyi). Folytattuk a Szent Márton zarándokút kijelölését (Kisújbánya-Vásáros­dombó közötti szakasz). E területen Rónaky Gizella szervezi, koordinálja a munkát részünkről. E kapcsolatunk révén részt vettünk egy Vas megyei tanulmány­úton, ahol tapasztalatainkat kicseréltük a Szent Márton Látogatóközpont és a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal munkatársaival.

Szövetségünk képviseletében Tóth Klára elnök a Dél-dunántúli Re­gio­nális Civil Fórum és a Baranya Megyei Civil Fórum munkájá­ban, ülésein rendszeresen részt vett, ugyanúgy a Turizmus Zrt. Dél-dunán­túli Mar­ke­ting Igaz­gatóság által szervezett megbeszéléseken.

Az MTSZ közgyűlésén Gida Tibor és Tóth Klára, a Dunántúli Természetbarát Ve­ze­tők Találkozóján Őri Zsuzsanna és Tóth Klára vett részt, Dobogókőn, a Természet­já­rók Napján pedig Gida Tibor ("A Természetjárás Fejlesztéséért" Arany Fokozat) és Biki Endre Gábor ("Czárán Gyula" Emlékérem) kitüntetéséhez gratulálhattunk.

Szervezetünk sokrétűségét bizonyítják még az egyesületek, szakosztályok egymással, ill. más csoportokkal való kapcsolatai is. Tagszervezeteink majd mindegyike rendel­kezik e-mail címmel, így ez segítette a kap­csolattartást. Minden hónapban valamennyi tag­szervezetünk e-mailben megkapta a Mecsek Híradót, valamint más információkat is így tudtunk folyamatosan eljuttatni a tagszervezeteinkhez. Internetes honlapunk (www.baranyatermeszetbarat.hu) sokszínű, sok rovattal rendelkező információs forrás, mely rendszeresen, naponta frissült. A "Hírek" és a "Túrabeszámolók" menü­pont­­ban folyamatosan olvashatók voltak azok az aktualitások, melyek a megyei ter­mé­szetjárás­sal kapcsolatban átfogó információkhoz juttatták az érdeklődőket. E sokrétű, időigényes munkát október 1-ig Biki Endre Gábor, ezt követően Nagy Balázs végzi. Továbbra is várjuk tagjainktól és a túrákon résztvevőktől a híreket, fényképes élménybeszámolókat.

Az év során öt alkalommal tartottunk elnökségi ülést. Ezeken értékeltük az előző időszak eseményeit, megterveztük, szerveztük a következő időszak feladatait, aktuális problémákat oldottunk meg. Az ülésekről készült emlékeztetőket a honlapon, ill. a Mecsek Híradóban is közzé tettük.

Két alkalommal hívtuk össze tagszervezeteink vezetőit, a közgyűlésen is elhangzott igénynek megfelelve. Erre tagszervezeteink vezetőinek kb. a fele jött el. Aktuális problémákat, szervezeti kérdéseket (minősítési rendszer, szervezettségi szintek) tár­gyal­tunk. Mivel ez a fajta összejövetel újdonság szövetségünk életében, bízunk abban, hogy növekszik a részvételi arány a jövőben.

Események, rendezvények

Az idei évben kiemelt figyelmet fordítottunk a természetbarát mozgalom múltjának megismerésére és megismertetésére. Ezt a TTE Pécsi Csoportja megalakulásának 100. évfordulója indokolta. Egy ünnepélyes rendezvényt tartottunk a Szivárvány Gyer­mek­ház­ban március 26-án, amelyen Kalmár László, a Magyar Ter­­mészet­barát Szö­vetség Tör­ténelmi Bizottsá­gának elnöke a TTE megalakulásá­nak kö­rül­ményeiről, s az or­szág ter­mé­szet­barát életére tett hatásairól, majd a megélt év­ti­ze­dekről tartott rész­letes, sok érdekes dokumentumot (fény­ké­pek, igazolványok, kiad­vá­nyok, épít­­mények stb.) bemu­tató, s hiteles szóbeli kie­gé­szí­té­­sekkel gaz­da­gított előadást, majd a TTE Pécsi Csoportja meg­ala­­kulá­sának és életének tör­ténetét Baronek Jenő mu­tatta be levél­tári dokumen­tumok, a saját gyűjteményé­ben fel­lel­hető képi és tárgyi emlékek alapján.

Az emlékülésen megemlékeztünk mindazokról, akik a múltban sokat tettek a termé­szet­barát szervezetek fejlődéséért megyénkben. Karádi Károlyné és Karádi Károly a XX. század 60-as éveitől 1990-ig végzett irányító, szervező munkát a Baranya Megyei Ter­­mészetbarát Szövet­ségben. Sokak örömére mindketten jelen voltak az emlékülésen és így át tudtuk adni részükre a BARANYA MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG TISZTELETBELI TAGJA, illetve TISZTELETBELI ELNÖKE kitün­tetést. Távollétében köszöntöttük Gőbölös Istvánt, aki 1990-1993-ig volt elnöke a szö­vetségnek, valamint a jelenlévő Baronek Jenőt is, aki már 2008-ban kiérdemelte a BARANYA Megyei természetbarát szövetség tiszteletbeli elnöke címet. Rajtuk keresztül mindazokra tisztelettel gondoltunk, akik elő­deink­nek tekinthetők a természetbarát mozgalomban.

Az évfordulót turista módra is megünnepeltük. Strasser Péter vezetésével szeptember 24-én nyílt túrát hirdettünk Istenkúttól a Fehér-kúti kulcsosházig (a TTE Pécsi Cso­portja által épített két turistaház között, melyekből az Isten-kút turistaház sajnos már csak történelmi emlék). A gyalogláson 22-en vettek részt, a többiek a Fehér-kúti kul­csos­háznál találkoztak a túrázókkal. Itt Tóth Klára elnök köszöntötte a résztvevőket, majd Strasser Péter tartott rövid megemlékezést. A rövid ünnepség után a résztvevők pezsgővel koccintottak, majd a Baumann József és társai által bogrács­ban főzött finom paprikás krumplit fogyaszthatták ebédre. Ezt követően jó hangulatú, baráti beszélgetés következett, amelyen a fiatalabb természetjárók az idősebbekkel is találkozhattak (többek között a már 90. évük fölött járó Medovarszky Lászlóval, Kiss Lajossal és Karádi Károllyal). Karádi Károlyt (Karcsi bácsit), szövetségünk egykori elnökét és tiszteletbeli elnökét 90. születésnapja alkalmából is itt köszönthettük. A gyönyörű időben, szép környezetben megtartott baráti találkozón 55-en vettek részt. Vala­mennyien szép élményekkel és emlékekkel térhettek haza.

Kiemelkedő eseménye volt az évnek a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Talál­kozó, melynek megszervezése ebben az évben szövetségünk feladata volt. Az október 7-8-9-én megtartott találkozót a jó hangulat, a változatos, sokszínű prog­ra­mok és a jó társaság jellemezte. A kölkedi Duna-parton lévő Lábasház-ból induló prog­ram­jaink egy része a DDNPI nevezetességeihez (Fehér Gólya Múzeum, Történelmi Emlékhely-Sátorhely), másik része horvátországi turisztikai, néprajzi és gasztro­nómiai értékekben gazdag helyekre vezetett, de gazdagította programunkat a mohácsi városnézés és a nagynyárádi Kékfestő Műhely is - Sárdi János szíves kalauzo­lása mellett. E programunk megvalósítását támogatta Mohács Város Önkor­mány­zata (Kovácsné Bodor Erika alpolgármester, Apródné Ságodi Zita előadó), a Duna-Dráva Nemzeti Park Igaz­ga­tó­ság, a Horvátországi Baranyai Turisztikai Egyesü­let, a Mohácsi Történelmi Em­lék­helyért Alapítvány (Varga György) és a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szö­vet­ség is, nem beszélve a kitartó, lelkes szervező gárdáról (Gida Tibor, Sipos Imréné, Szabó-Dalecker Ibolya, Rónaky Gizella, Arató Tünde, Gyenis Gizella, Bala­­tonyi László, Jancsi Attila).

Október 19-én részt vettünk a Mecsekerdő Zrt. által a Tripammer-fánál szervezett ünnepségen, amelyen a Tripammer-fa - mint emlékhely - megújulása miatt jöttünk össze. Hosszú folyamat szép eredménye volt ez az ünnepély. A szépen faragott kopjafa és az egész "ügy" támogatása Baumann József munkája, szövetségünket, s a Mecsek Egyesületet is dicséri.

A "Múzeumi túrák a Mecsekben" sorozat révén folyamatos a kapcsolatunk a Janus Panno­nius Múzeummal. Havi rendszerességgel Rónaky Gizella vezeti a túrákat.

Nyílt túrák

2011-ben 59 nyílt túrát szerveztünk, melyek keretében tartottuk meg emléktúráinkat is: "Baranyai Aurél", "Csokonay Sándor", "Horváth Adolf Olivér", "Skóciai Szent Mar­git", "Takács Gyula" emléktúrák, a "Bányász Emléktúra" és a "Szent Márton" túra, a "Szent Borbála" túra, valamint a "TTE Emléktúra". Túravezetőink változatos útvonalakon, megyénk vala­mennyi tájegységén kínáltak túraprogramokat az érdeklődőknek. A legnagyobb lét­­szám továbbra is a "Skóciai Szent Margit" emléktúrán volt. Ezekre a túrákra nagy igény van, bizonyítja ezt alkalomról alkalomra a résztvevők szép száma is. A túrákat a kö­vetkező túravezetők vezették, kiknek munkáját ezúton is megköszönjük: Andrasek Csaba, Balog Árpád, Baumann József, Becze László, Benczes Gábor, Biki Endre Gábor, Börcsök György, Breitenstein Ferenc, Csörge Barnabás, Feketéné Móró Erzsébet, Fodor Péter, Ilisics Nóra, Kaszás Károlyné, Kazal György, Kazal Márton, Kis Olga, Markesz István, Marton József, Müller Nándor, Müller Norbert, Nagy Balázs, dr. Novotny Iván, Raub Bálintné, Ritzné Gresák Gabriella, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Scheitler Adrienn, Schóber József, Sipos Imréné, Strasser Péter, Szabó-Dalecker Ibolya, Szecsődi Imre, Szűcs Tamás, Tollas Tibor, Tóth Klára, Ujságh Zsolt.

Tagszervezetink közül a komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület hirdette meg túráit nyílt túraként, melyek kiírását a Mecsek Híradóban közzétettük. Túratársaink nevében is köszönjük a lehetőséget!

Teljesítménytúrák, túraversenyek

A Baranya megyei "teljesítménytúra kínálat" - mondhatni már, hagyományosan - igen gazdag. Tagszervezetink túrái mellett a Mecsek Híradóban és a rendezvény­nap­tár­ban közzétettük más rendezők mecseki teljesítménytúráit is. A teljesítménytúrák egyre népszerűbbek, a hosszabb távok mellett már minden túránál találunk rövidebb, sőt egész rövid távokat is - gondolva a kisgyerekekre, a kezdő túrázókra. A teljesítménytúrákon több ezren vettek részt. Köszönjük a rendező szervezeteknek a túrák megszervezését: Dráva TSE, Dél-Zselic TK, Hétdomb Természetbarát Egye­sü­let, Mecseki Kóborlók, Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor SK Természetjáró Szakosztály, Szent Imre Katolikus Iskola DSK, Tenkes TE.

A tájékozódási túraversenyek közül az "elSant Őszi Kupa" és a "PITE Kupa" került meg­rendezésre, előbbit Benczes Gábor és csapata, utóbbit a Pécsi Ifjúsági Ter­mé­szet­járó Egyesület: Bota János és csapata rendezte. Köszönjük a rendezést.

Túravezetők Klubja

E fórum működtetését igen fontosnak tartja elnökségünk. A 2009 őszén "újjá­élesz­tett" klub 2011-ben is havi rendszerességgel működött. Az évet februárban egy nyitó túrával indítottuk, amelyen 52-en vágtak neki az erdőnek, hogy a Hősök teréről indulva, a Tripammer-fa érintésével felkapaszkodjanak Árpádtetőre, ahol a Mecsek­erdő Zrt. Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskolájában vendégeskedtek, majd ki-ki kedve szerint kipróbálhatta Adorján Rita szakmai irányításával a nordic walkingot, vagy tehetett egy körsétát Scheitler Adrienn kalauzolásával a Mókus tanösvényen.

Márciusban a Mecsek tavaszi virágairól, áprilisban az "év fájáról" (tiszafa) és az új Erdőtörvényről hallhattak a résztvevők érdekes előadásokat a Mecsekerdő Zrt. munkatársainak (Adorján Rita, Horváth Péter, Scheitler Adrienn) előadásában.

Májusban a Madarak és Fák Napjáról, valamint az "év madaráról" (széncinke) tartott érdekfeszítő előadást a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület egyik tagja, Alföldi Zoltán.

A nyári szünetet követően szeptemberben, októberben és novemberben a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársai tartottak előadásokat az érdeklődőknek.

Szeptemberben Bodó János természetvédelmi őr a Mecsek keleti részének kincseiről, októberben Völgyi Sándor természetvédelmi őr a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet természeti értékeiről és novemberben Wágner László tájegységvezető téli madárete­tésről szóló előadásait hallhattuk.

Az előadások power pointos vetítéseit az érdeklődők a honlapon újra megnézhették. Ebben nagy segítségünkre volt Biki Endre Gábor és Nagy Balázs.

Az évet decemberben egy esősnek induló, de csodálatos, havas, igazi téli túrával zártuk, benne egy családias légkörű beszélgetéssel a Fehér-kúti kulcsosházban.

A Túravezetők Klubja programjait 2012-ben is szeretnénk megrendezni, melynek első féléves előadásairól már a honlapon és a Mecsek Híradóban is olvashatnak az érdeklődők.

Köszönjük az előadóknak az érdekes, színvonalas előadásokat, és a programok résztvevőinek a lelkesedését, ötleteiket és támogató, pozitív visszajelzéseit.

Jelvényszerző túramozgalmak

2011-ben is fontos feladataink közé tartozott a jelvényszerző túramozgalmak gondozása, a bélyegzőhelyek rendszeresen ellenőrzése, a lenyomatok kihelyezése, a hiányosságok pótlása. Biztosítottuk az érdeklődők számára az igazoló füzeteket, kiadtuk a teljesítések után járó jelvényeket.

A kialakított bélyegzőhelyek mindenütt rendben vannak. Az év során két helyen volt szükség a dobozok pótlására. Márciusban a Patacsi-mezőn a DDK dobozát vitték el, melyet rövid időn belül pótoltunk. Júliusban a Kardos-úti kul­csos­háznál a régi villanyóraszekrény helyén elhelyezett kartondobozt egy új fémdobozra cseréltük.

A Dél-dunántúli Piros Túra útvonalán, a volt szentkúti erdészháznál egy oszlo­pon elhelyezett doboz tartó eleme megrongálódott, a csavarok meglazul­tak. Július végén ezt újra cseréltük. Ezzel egyidejűleg az elágazásnál lévő "Bélyegzőhely" feliratú, erősen megkopott táblát átfestettük, fehér négyzetben egy piros bélyegzőformát helyeztünk el. Úgy gondoljuk, hogy ez tartósabb és jobban felhívja a figyelmet arra, hogy a bélyegzőért le kell térni.

Az év első felében más fontos feladatok miatt ritkábban ellenőriztük a bélyegző­he­lye­ket, ezért előfordult, hogy átmenetileg egy-egy helyen nem találtak a túrázók le­nyo­ma­to­kat, amelyeket természetesen igyekeztünk pótolni, a hiányzó lenyomatot kérésre elküld­tük az érintetteknek.

Segítőtársaink nagy gondot vettek le vállunkról azzal, hogy a bélyegzőhelyek koráb­ban önként vállalt gondozását idén is becsülettel folytatták. Ők felsorolás szerűen a következők:

Abaligeti-barlang: Duna-Dráva NP munkatársai; Bazsarózsa kulcsosház: Vörös Meteor Szakosztály; Dél-Zselic TK Zrínyi kulcsosháza: Strasser Péter; Ibafai Pipa­mú­zeum: Strasser Péter; Márévár: Fórizs László, a vár gondnoka; Mecsek Háza Orfűn: a barlangkutatók munkatársai; Patacsi-mező: Futó László; Petőc-puszta: Baumann József; Vörösfenyő kulcsosház: Hétdomb Természetbarát Egyesület; valamint Kazal Márton, aki ha bélyegzőhely közelében járt, vagy éppen futás közben, ellenőrizte a bélyegző­helyeket, és vitte a lenyomatokat. Köszönjük mindannyiuk munkájukat.

Ebben az évben új túramozgalom indult, a "BARANYAI-DOMBSÁG TURISTÁJA".

A mozgalmat Biki Endre Gábor indította, a Baranyai-dombságban létesített új turista­utak és a környéken található nevezetességek népszerűsítésére. A mozgalmat június­ban hirdettük meg. Füzetet heten igényeltek, de még nem teljesítették.

A túramozgalmakat az alábbiak szerint teljesítették:

A mozgalom neve

Teljesítők száma

Mecsek turistája

5

Baranyai várak

8

Kincses Baranya

9

Mecseki barangolások

11

Kerékpáros körtúra

13

Dél-Zselic turistája

5

Baranya legszebb templomai

11

Mecseki zöldtúra

8

Mecsek forrásai

4

Baranyai kilátói

5

Régi Dél-dunántúli Piros

2

Dél-Baranya Turistája

0

Baranyai Dombság

0

Összesen

81

A túramozgalmakat teljesítők száma előző évekhez képest jelentősen emelkedett.

Legtöbben a "Kerékpáros körtúrát" teljesítették, korábbi években csupán l-2 érdek­lődő volt. Idén a vidékiek körében volt népszerű. A pápai Petőfi Gimnázium tanulói (öten) és a mezőberényi Alföld TE tagjai (öten) kerekezték végig, de voltak Kistarcsáról, Miskolcról és Kaposvárról is. Baranyaiak idén nem teljesítették.

A "Mecseki Barangolások" teljesítőinek számát a komlói Kenderföldi Természetjárók (Strasser Péter diákjai a Kenderföldi Általános Iskolából) szaporították, nyolcan teljesítették. A "Baranya legszebb templomait" is a korábbi években egy-két fő teljesítette, az idei tizenegy teljesítő közül hat volt baranyai.

Igazoló füzeteket az alábbiak szerint igényeltek:

Füzet neve

db

Országos Kék Túra

5

Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra

15

Dél-dunántúli Piros Túra

8

Túramozgalmak Baranya Megyében(összesített)

11

Mecseki Barangolások (kis füzet)

1

Mecseki Zöldtúra

12

Mecsek forrásai

13

Baranya kilátói

7

Dél-Baranya turistája

20

Baranyai-dombság turistája

7

Összesen

99

Ebben az évben Dráva TSE által gondozott "Dél-Baranya turistája" füzetétet igényelték a legtöbben, de még egyet sem teljesítettek, valószínűleg ez a következő évre húzódik át. Sokan keresték a "Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra", és a hét baranyai túramozgalmat tartalmazó összesített füzetet is. Népszerű volt még a "Mecseki Zöldtúra" és a "Mecsek forrásai" túramozgalom is.

Munkák az erdőben

2011-ben előrelépés történt a turistautak jelzéseinek felújítása terén. Az előzetes "bemutató festések" nyomán létrejött néhány kisebb "csapat", amelyek a Mecsek különböző tájain vállaltak jelzés felújítási munkákat. Ennek köszönhetően a Közép-Mecsek és a Mecseki Parkerdő turistaútjaiból sikerült többet felújítani, és - néhány évi szünet után - újból megindult a Kelet-Mecsek turistaútjainak felújítása is. Jelentős mértékű jelzésfestések folytak a Baranyai-dombságban is, ahol több új turistaút is készült. Folytatódott a Villányi-hegység és az Ormánság turistaútjainak felújítása is. Összesen 207 km útjelzés készült el:

►Nyugat- és Közép-Mecsek

Piros kereszt: Sás-völgy - Fövényvájás - P sáv elágazás (új út, 3,5 km)

Piros háromszög: Sás-völgy - Farkas-tető, P + elágazás(új út, 1,8 km)

Piros négyzet: P háromszög elágazás - Kőház(új út, 0,2 km)

Piros kör: a Miska-forrás összekötése az új P háromszög jelzéssel(50 m)

Piros sáv: Mandulás - Dömörkapu - Kanta-vár - Rábay-fa (4,7 km)

Piros kereszt: Dömörkapu - Lámpás-völgy - Kantavár - Rábay-fa (4,3 km)

Sárga kereszt: Gyükés, autóbusz forduló - Dömörkapu - Lapis (5,1 km)

Piros "rom": Piros sáv elágazás - Kanata-vári rom (0,2 km)

Piros négyzet: Dömörkapu - Lámpás-völgy, Gyula-akna emlékkő (1,0 km)

Zöld kereszt: Pálos templom - Mecsek-kapu (0,4 km)

Zöld kereszt: Sárga sáv elág. - Szaniszló-pihenő (0,7 km)

Zöld kereszt: Remete-rét - Lapisi műút - Lapis-Árpádtető műút (1,5 km)

Sárga háromszög: Pálos templom - Mecsek-kapu (0,4 km)

Sárga háromszög: Misina, Sárga sáv elág. - S + elág.(1,0 km)

Zöld kereszt: Kis-rét - Kantavár - Rábay-fa (2,8 km)

Kék négyzet: Kék sáv elágazás - Andor-lak - Pécs-Somogy, buszforduló (új út, 3,7 km)

Kék "körtúra": volt rückeri-külfejtés tava körül (2,0 km)

Kék kereszt: Árpád-tető - Bányász-út (1,8 km)

Zöld kör: Zöld sáv elágazás - Avar-kút (0,8 km)

Piros kereszt: Páfrányos, Z sáv elágazás - Mánfai műemlék templom (2,3 km)

Sárga kör: S + elágazás - Kantavári-forrás (1,3 km)

Sárga sáv: Dömörkapu - S+ elágazás - Misina - Kis-Tubes - Tubes - Lapis - Vágoti útelágazás (4,8 km)

Zöld sáv: Lapis - Stiglicfogdosó - Zsidó-völgy - Kőlyuk (5 km)

Zöld kör: zöld sáv elág. - Darázs-kút (0,2 km)

Zöld kör: zöld sáv elág. - Szent Imre-forrás (0,2 km)

Zöld kereszt: abaligeti műút - zöld háromszög elág. ("Róka út") (1,7 km)

Sárga "körtúra": Rotary körsétány (3,4 km)

Piros kereszt: Tubes - Bányász út, P háromszög elág. (1,1 km)

Kék négyzet: Orfű-Abaliget műút elág. - Gubacsos kh. (új jelzés, 0,5 km).

Kék kereszt: Orfű- Abaliget műút elágazás - Abaligeti barlang (3,6 km)

Kék kör: Gubacsos kh. - Gubacsos-f. (0,1 km, új jelzés)

Mecseki Bányász Emlékút: I-es üzem -III-as üzem - Kővágószőlős - Tótvári-légakna - II-es üzem - IV-es üzemi légakna -V-ös üzem (24 km).

Kelet-Mecsek

Kék háromszög: Takanyó, bejárat - Pusztabánya - püspökszentlászlói köves út - Zengő (8,8 km)

Sárga háromszög: Zengő oldal, K háromszög elágazás - Zengő (1,1 km)

Piros kereszt: Szászvár - Vörösfenyő kulcsosház (4,8 km)

Zöld sáv: Erdősmecske, volt v.m. - Hesz kereszt (6,0 km)

Zöld sáv: Jánosipuszta, P sáv elág. - Kisvaszar - Mecsekpölöske - Körtvélyes, P sáv elág. (28,0 km)

Piros kereszt: Szászvár - Vörösfenyő kulcsosház (5,2 km)

Piros kereszt: Pécsvárad - Réka-kunyhó (5,7 km)

Baranyai-dombság

Kék négyzet: Nagy-pincesor, kék irányított kör elágazás - Új-hegy - Máriakéménd, am (új út, 1,6 km)

Kék kereszt: új-hegy, kék négyzet elágazás - Héhwald-kereszt (új út, 0,1 km)

Sárga sáv: Véménd - Kátoly (új út, 44 km)

Sárga sáv: Véménd - Hármaskúti rész, megyehatár (3,3 km)

Sárga kör: Véménd, sárga sáv elágazás - Ötvályús-forráshoz (új út, 0,5 km)

Sárga négyzet: S sáv elágazás - Natúr Életmód Tanya - Székelyszabar, am. (új út, 1,2 km)

Sárga háromszög: Liptódpuszta, sárga sáv elágazás - Péter-sarok - Kéméndi-tető, KL elágazás (új út, 2 km)

Zöld kör: Máriakéméndi halastó, zöld sáv elágazás - Lankás-forrás (új út, 0,6 km)

Piros "körtúra": Nagypartosi tanösvény Kölkednél (2,0 km)

Villányi-hegység

Kék sáv: Vokány vm. - volt Vokányi vh. - Siklósi-völgy - Vylyan pincészet (6,9 km)

Kék sáv: Tenkes műút, S - K sáv elág. - Tenkes csárda - Nagy-hegy Ny-i oldal Z sáv elág (3,7 km)

Zöld sáv: Túrony, túraállomás - Csarnóta - Nagy-hegy Ny-i oldal, K sáv elág. (új út, 3,4 km)

Sárga sáv: Máriagyűd - Pyber-kunyhó - útjelző tábla (2,3 km)

Piros kereszt: Siklós-Harkány műút, benzinkút - Siklós, piros négyzet (új út, 1,9 km)

Sárga kereszt: Máriagyűd - nyereg, K sáv elág (0,9 km)

Sárga kereszt: Túrony, Árpád-kori templom - Avas alja (új út, 0,5 km)

Ormánság

Kék négyzet: Mailáthpuszta - Sámodi elágazó (felújítás); Sámodi elágazó - Sámod, templom (új út). (7,4 km)

Dél-Zselic

Piros sáv: Antalszállás - Ibafa (9,5 km)

A turistaútjelzések festésében, felújításában közreműködtek: Andrasek Csaba, Balog Árpád, Baumann József, Baumann Józsefné, Benkő Gábor, Biki Endre Gábor, Biros Béláné, Dávid Jenőné, Feketéné Móró Erzsébet, Ficsor Endre, Gida Tibor, Jancsi Attila, Krifka László, Kovács János, Kulcsár Gábor, Lakatosné Novotny Sarolta, Lencse Katalin, Markesz István, Nagy Balázs, Nyéki Károlyné, Rácz István, Rácz János, Rácz Jánosné, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Rónaky Magdolna, Schäffer Ferencné, Soós Kálmánné, Soós Zoltán, Strasser Péter, Szűcs Istvánné, Ujságh Zsolt, Varga Róbert. Köszönjük valamennyiük munkáját.

Baumann József és segítői rendszeresen tisztították a mecseki forrásokat és kör­nye­ze­tü­ket, javították az építményeket: Órás-forrás, Jószerencsét-forrás, Kálmán-forrás, Melegmányi-forrás, Kánya-forrás, Mariska-forrás, Rigó-kút, Szent Imre-forrás, Madaras-kút, Bükkös-forrás. Felújításra került a Darázs-kút. A munkákban részt vettek: Baumann József, Baumann Józsefné, Feketéné Czifra Éva, Golubics István, Horváth Ákos, Jónás István, Kriston Barnabás, Nagy Balázs, Rónaky Gizella, Soóky Irén, Stalenberger Tibor, Tasnádi János, Tóth Mihály, Varga Jenő, Zwick Zoltán. Köszönjük munkájukat, és mindazoknak a munkáját, akik túráik során néhány percet fordítottak a források és környezetüknek tisztántartásában.

Ki kell még emelni a Marton József (PTTE Vámos Mihály Szakosztály) által már­cius­ban szervezett és vezetett "erdőtakarító túrát", melynek során a túra résztvevői - szám szerint 134-en(!) - a Pécsi Parkerdő területét tisztították meg a Dömör-kaputól a Remete-rétig.

Uránbányász Emlékút

2011. első félévében elkészült a "Jó szerencsét" Mecseki Bányász Emlékút urán­bá­nyász szakasza.

A 24 km-es főútvonal az uránbányászat volt bányaüzemeit, a még látható épüle­teit, vagy az azóta kialakított emlékhelyeit köti össze, amelyből leága­­sok vezetnek azokba a falvakba, amelyek közigazgatási határában működtek a bányák. A szépen gondozott falvakban emlékkő vagy emléktábla emlékeztet a bányászatra és a középkori műemlék templomaik tornyából naponta bányász toronyzene csendül fel.

Az emlékút - melyet a turistautakra vonatkozó szabályoknak megfelelően a Mecsek-Öko Kör­nyezetvédelmi Zrt.-vel közösen alakítottuk ki - oda-vissza járható, és több helyen kapcsolódik a turistaút hálózatunkhoz. Jelzése a szénbányász szakaszhoz hasonlón, a téglalap alakú fehér mezőben a bányász jel.

Az útvonal kijelölésében, festésében - Rónaky Gizella vezetésével - Baumann József, Baumann Józsefné, Jancsi Attila, Rónaky Magdolna, Szücs Istvánné és Varga Róbert, a Mecsek-Öko munkatársa vettek részt. GPS-es felmérést Jónás István végezte, a térképet Nagy Balázs készítette. Az útvonalat bemutató számítógépes diavetítéses bemutatót Csiszár Gyula készítette el.

Az útjelzések festéséhez festéket a Mecsek-Öko Zrt.-től kaptunk, és munkagépekkel, fűkaszákkal a területükhöz tartozó utakat is letisztították. A Mecsekerdő Zrt. köz­mun­ká­sokat biztosított számunkra, és Csörnyei Géza erdész irányításával a Petőcpuszta és V-ös üzem között kialakított utat bozótvágóval járhatóvá tették. A Kővágó­szőlősi Önkor­mányzat a faluba vezető út elágazásánál megtisztította a területet az elvadult növényzettől, hogy a jelzés jól látható legyen. A Kővágótöttösi Önkormányzat kéré­sünkre egy szép kivitelű irányító táblát helyezett el a faluba vezető leágazásnál. Köszönjük munkájukat, támogatásukat.

Az út avatására a Mecsek-Öko Zrt. évente megrendezésre kerülő emléktúráján, 2011. július 2-án került sor. A kellemes, jó hangulatú túrán 35-en voltunk.

Szent Márton Zarándokút

A "Kisújbányai Baráti Kör" Alapítvánnyal közösen kialakítandó Szent Márton zarándokút újabb 32 km-es szakasza készült el az év elején Kisújbánya - Kárász - Köblény - Bikal - Ág - Gerényes - Vásárosdombó útvonalon.

Az utat 2011. május 26-28-án avattuk. A zarándoklat során az érintett települések nevezetességeit tekintettük meg és az önkormányzatok vendégszeretetét élveztük. A Bikali Élménybirtokon finom ebéd elfogyasztása után egy kedvezményes belépővel megismerkedtünk az élménybirtokkal, és részt vettünk egy hajdani lovagi tornát idéző szórakoztató játékon.

A Kisújbányai Baráti Kör Alapítvánnyal - nevezetesen Derksen Gyöngyivel, az ala­pít­vány elnökével - való jó kapcsolatunkat bizonyítja, hogy a Szent Márton út ki­ala­kí­tá­sá­val kapcsolatos jó hangulatú megbeszélések és útvonal bejárások mellett részt veszünk a falu eseményein, besegítünk az évente megrendezésre kerülő Üveges Hétvége megszervezésébe.

2011. szeptember 10-én, az Üveges Hétvégén, felkérésre gyalogtúrát vezettünk a Hosszúhetény - Kisújbánya - Óbánya útvonalon.

2011. október 21-én meghívott vendégként vettünk részt a falu 250 évfordulójára al­kal­mából megrendezett falunapon, melynek kiemelt programja volt a faluban élő Borsi Lakatos László szobrászművész harangoszlopának felavatása. Az oszlopban elhelyezett üvegharang a Németországban, a Bajor Erdőben ma is működő üveghutában készült.

Természetjáró minősítések 2011-ben

A tavalyi évben szövetségünk által elbírált minősítések száma 17 volt. Ez az előző évihez (14) képest egy kis növekedést mutat. Öt egyesület tagjai értek el valamilyen fokozatot (a tavalyi is 5 volt).

Egyesület

bronz

ezüst

arany

Hétdomb TE, Komló

1

5

-

Kenderföldi Természetjárók, Komló

2

2

-

BMTSZ "Szúrós csodabogyó" szakosztálya

2

1

-

Tenkes TE

3

-

-

Dráva TSE

-

-

1

Összesen:

8

8

1

Az "Aranyjelvényes természetjáró" minősítést Jancsi Ibolya (Dráva TSE) teljesítette.

Az érdemes és a kiváló minősítések odaítélését az országos szövetségünk végzi. "Érdemes természetjáró" minősítést Feik Tamás (Dráva TSE) ért el, míg Jancsi Attila (Dráva TSE) másodszor teljesítette a "Kiváló természetjáró" fokozatot! Más egyesületek - szakosztályok nem jelezték, hogy tagjaik ezeket a minősítéseket elérték volna.

A minősítésekhez tartozik azok leadási formátuma és adatai. Ezekben egyre kevesebb a hiba. Legtöbbször csak olyan pontszámítási adatok hiányoznak, mint pld téli-, síkvidéki, csillag-, vándor túra stb.! A minősítések leadására továbbra is ajánlom a szövetségben 300 forintért kapható egyéni túranaplót! Gratulálunk minden minősítést elért túratársunknak.

Kerékpáros szakág

A kerékpáros túrák iránt érdeklődőknek a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub rendezvényei biztosítottak lehetőséget a túrázásra.

A 2011-ben is sok résztvevőt vonzó, évente ismétlődő nagyrendezvények idén is sike­re­sek voltak: "2x100 km Baranyában" kerékpáros teljesítménytúra 100, és 200 km-es távon, "Mecseki Hegyikerék" elnevezésű MTB teljesítménytúra a Mecsek erdei útjain, Pünkösdi Regionális Kerékpáros Találkozó Pécsváradon, a vár ódon falai között.

A kerékpáros szezon előtt és után (a kora tavaszi és őszi-téli időszakban) gyalog­túrákra is invitálták a klubtagokat és az érdeklődőket. A két legsikeresebbet érdemes külön is megemlíteni: "Tűzkerék" túra: már hagyomány. Pécsváradról vezet Óbá­nyára, ahol a túrázók részesei lehettek a hegyről leguruló, tüzes kerék fantasztikus látványának (140 résztvevő), "Skóciai szent Margit Emléktúra" idén 24. alkalommal került megrendezésre Mecseknádasd és Pécsvárad között. A túra csúcspontja minden évben a Réka-vár megmászása, ott egy szerény műsor, és a magyar-skót királyné életéről szóló előadás meghallgatása. 318 túrázó, a közvetlen környezetről érkezőkön túlmenően budapesti szekszárdi és bajai résztvevőkkel.

A kerékpáros programokat tették gazdagabbá a DÖKE (Komló) programjai is: "DÖKE 25-50-75" és "Baranya 25, 50, 100" országúti kerékpáros teljesítménytúrák.

* * *

Köszönjük mindazok közreműködését, segítségét, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy szövetségünk 2011-ben is változatos, sokszínű programot biztosíthasson a természetjárás iránt érdeklődők számára, valamint segítették a turista útjelzések és a mecseki források felújítását, hozzájárultak az erdő tisztábbá tételéhez.

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
elnöksége

 


 

Beszámoló
a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
2010. évi működéséről

1. Szövetségünk működése

2010-ben a Baranya Megyei Természetbarát Szövetségnek 25 tagszervezete volt. E mellett még egy egyesület tagjai érvényesítettek egyénileg, a szövetségi tagdíj befize­tése nélkül. Szövetségünkben összesen 448-an érvénye­sítették egyéni természet­ba­rát tagságukat, ebből 434-en a hagyományos módon, 14-en pedig az új Természetbarát Turistakártyát váltották ki. Ez az egyéni érvényesítésekben az előző évihez képest (478 fő) némi visszaesést mutat.

2010. évi tagszervezeti és létszámadataink:

  Ifjúsági Aktív Nyugdíjas Össze-
sen
A szövetségi tagdíjat
befizette
Arany Horda TE 2   3 5  
Dél-dunántúli Távközlési Sport E.   1 5 6 X
Dél-Zselic Természetbarát Klub 8 10 4 22 X
DÖKE, Komló         X
Dráva TSE 7 14 2 23 X
Felhőtlenek     6 6 X
Hétdomb TE, Komló 4 10 33 47 X
Kenderföldi Természetjárók, Komló 20 1   21 X
Majtényi József Hagyományőrző Csapat 18 1   19 X
Mecsek Egyesület   6 4 10 X
Mecseki Erdészeti Zrt. 2 14 1 17 X
Mecseki Kóborlók 2 3 6 11 X
Mediterrán Gyalogló Klub 7 10 10 27 X
Mindszentgodisai Ált Isk. DSK 10 1   11 X
Nyugdíjas Szakosztály     64 64 X
Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egy.   4   4 X
Pécsi Ifjúsági Unió         X
POEÜ     1 1 X
Pécsi Túrakerékpáros Klub 6 11 2 19 X
Pécsi Vörös Meteor 1 1 2 4 X
REZÉT SE Baja 3 9 1 13 X
Szent Imre Iskolai SK, Siklós 7 2   9 X
Szuadó TE 7 9   16 X
Szúrós Csodabogyó Szakosztály 11 14 20 45 X
Tenkes TE, Siklós 1 14 2 17 X
Vámos Mihály Szakosztály 7 9 15 31 X
Összesen 123 144 181 448  
Ebből Természetbarát Turista­kártya   8 6 14  

A Magyar Természetbarát Szövetség által 2010-től bevezetett új tagsági forma, az ed­digi tag­sági igazolványok mellett/helyett kiváltható arcképes Természetbarát Igazol­vány és Tu­ristakártya - melynek tulajdonosai többféle kedvezményt vehetnek igénybe az országban és kül­földön is (szállásdíjak, belépőjegyek, vásárlások) - eddig csak kis­mértékű érdeklődést váltott ki. Remélhetőleg a tagsági érvényesítés ilyen formája iránt növekedni fog az érdeklődés. Várjuk azon turistatársaink észrevételeit, tapasztala­tait, akik kiváltották az igazolványt, annak használatáról.

Szövetségünk 2010. február 13-án tartotta éves közgyűlését, amelyen a küldöttek elfo­gad­ták az előző évi beszámolót, pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést, vala­mint a 2010. évi programtervet. A közgyűlés új elnökségi tagot is választott a tagsá­gáról lemondott Börcsök György helyett. Az elnökség új tagja Scheitler Adrienn lett, aki az oktatási feladatokat és a Túravezetők Klubja irányítását látja el.

A közgyűlésen - a hagyományoknak megfelelően - elismerések átadására is sor került. Arany Bakancs Díjat kapott Müller Nándor, aki a Pécsi Hírekben évek óta rendsze­resen jelenteti meg a nyílt túrák leírásait, illetve dr. Novotny Iván, a Pécsi Túrakerék­páros és Környezetvédő Klub elnöke, a szövetségünkben hosszú éveken át kifejtett munkájáért. Kimagasló természetjáró munkájukért elisme­rés­­ben részesültek: Horváth Gáborné, Kuizs Sándor (Hétdomb TE, Komló), Szecsődi Imre (Dél-dunántúli Táv­közlési SE), Bárány György (Dráva TSE), Mérő Andorné (Nyugdíjas Szakosztály), Szabó Sándor (Mecseki Kóborlók), dr. Tihanyi László (POEÜ).

Szövetségünk működésének feltételei 2010-ben is biztosítva voltak: Pécsett a Tímár u. 21. számú épületben - ahová 2008-ban "költöztünk" - a megszokott helyen vártuk az ér­­­­deklődőket keddenként. Ez a hely egyetlen helyiséget kínál szövetségünknek, mind­össze heti két órában. A Túravezetők Klubjának új helyet kellett keresni, amelyet - bér­leti díj fejében - a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában tudtunk biztosítani az év első felében. Az őszi sorozat változatos helyszíneken, változatos formában szervező­dött.

Az év során munkánkat több szervezet, intéz­mény is támogatta, illetve együtt műkö­dött velünk a programok propagálásában, szerve­zésében. A mű­kö­dés­hez az NCA-pá­lyá­za­ton, valamint a Baranya Megyei Önkormány­zat által kiírt pályázaton sze­reztünk támogatást, és külön említést érdemel a "PÉCS 2010 EKF" pályázatán nyert támogatás, amelyet a 2010-ben Pécsett megrendezett "Természetjárók Napja" programunkhoz hasz­náltunk fel. Összességében megállapítható, hogy anyagi lehetőségeink szűkülnek. Egyre kevesebb helyről egyre csökkenő összegű támogatásokat tudunk céljaink meg­valósítására felhasználni.

Kapcsolataink sokszínűsége, gazdagsága nélkül szövetségi szinten és egyesületi, szak­osz­tályi szinten is jóval nehezebben tudnánk megvalósítani elképzeléseinket. Eseten­ként konk­rét segítséget, anyagi támogatást, szakmai együttműködést könyvelhet­tünk el. Kapcsolatainkban első helyen az MTSZ vezetőségét kell emlí­tenünk, ahol ebben az évben nagy energiákat fordítottak a központ fenntartási nehézségeinek megoldására. A budapesti Bajcsy-Zsilinszky úti székhely bérbeadásával, kevesebb összegből fenntartható iroda­helyiségek bérlésével, valamint létszámcsökkentéssel igyekeztek a gondon úrrá lenni. Ígéretünk van arra, hogy a jövőben a tagszervezetek felé nagyobb energiákkal, több csatornán keresztül fordul az országos vezetőség.

Kapcsolatainkat továbbra is fenntartottuk azokkal a szervezetekkel, intézmények­kel, amelyek eddig is segítették munkánkat: Magyar Természetbarát Szövetség (Szabó Imre, Duró Imre, Pálmai Vencel), Mecsek Egyesület, Baranya Me­gyei Ön­kor­­mányzat, Bara­nya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Tátrai Bea, Feny­vesi­né Fehér Mónika), Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igaz­gató, Kulcsár Péter táj­egy­ség­vezető, Nagy Gábor), Mecseki Erdészeti Zrt. (Káldy József, majd Keszi László vezér­igaz­­­gató, Szőnyi János ve­zérigazgató helyettes, Rip­szám István, Hohn Miklós, Várady József, Sajgó Ferenc erdészeti igazga­tók), Pécs Megyei Jogú Város Önkor­mány­zata, Pécsvárad Város Ön­kor­mány­zata, Pécs­­váradi Művelődési Köz­pont, Orfű Köz­ség Ön­kor­mány­zata (Füziné Kajdi Zita pol­gár­mester), Magyar Madártani és Ter­mészet­védelmi Egye­sület Ba­ranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Máriakéménd Önkormányzata (Rott Ferenc, majd Fauszt József), Liptód Önkormány­zata (Pfeiffer Tibor és Markesz István), Maráza Önkormányzata (Hofmann János), Feked Önkormányzata (Tilmann Péter), Turizmus Rt. Dél-dunán­túli Mar­ke­ting Igaz­gatóság (Hegyi Zsuzsanna igazgató), Du­nántúli Napló, Pécs TV (Mokos Tibor ügy­vezető, Szí­jártó Ildikó szer­kesz­tő), Régió Rádió (Kis Tünde, Zsoldos László), Pécsi Hírek (Müller Nándor), Pont Most hirdetőújság (Bota János), Ba­ra­nya Megyei Múzeu­mok Igazgató­sá­ga, Baranyai Pe­da­gó­giai Szakszolgálatok és Szak­mai Szol­­gál­ta­tá­sok Központja, Dél-dunántúli Környezet­vé­delmi, Ter­mé­szet­védelmi és Víz­ügyi Felügyelő­ség (dr. Riskó Andrea természet- és tájvédelmi osz­tály­ve­zető), Baranya Megyei Mező­gazdasági Szakigazgatási Hivatal (Bognár Zoltán) és még mások.

Köszön­­jük partnereink támo­gatását!

A szomszéd megyék természetbarát szövetségeivel, azok vezetőivel való kapcsolataink fő­ként a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség keretein belül élnek. Há­rom el­nök­ségi ülésen tárgyalta a regionális elnökség a megyékben zajló és regionális szinten is szá­mottevő eseményeket, folyamatokat. Jó kapcsolatunk eredményeként az idén sikeres regionális találkozót szervezett a Somogy Megyei Természetbarát Szövet­ség. Bányán 3 napos hosszú hétvégén, változatos programon vehettünk részt: rövidebb-hosszabb túrák, tartalmas beszélgetések és jó hangulatú, vidám esték tették emlékeze­tessé a több éve várt rendezvényt. Örömmel veszünk részt egy­más rendezvényein, túráin, találkozóin (közgyűlések, konferenciák, túrák stb.). Egy-egy ta­lál­kozó, megbe­szélés erejéig Fejér megye és Zala megye termé­szetbarát életébe is bele­­ttunk, ill. elnökünk személyében a Pannon Természetbarát Szö­vetség munkáját is fi­gye­lem­mel kísérhettük. Szövetségünk képviseletében Tóth Klára elnök a Dél-Dunántúli Re­gio­nális Civil Fórum és a Baranya Megyei Civil Fórum munkájá­ban, ülésein rendszeresen részt vett. A legújabb kapcsolatunk azzal a civil szerveződéssel alakul, amely Pécs város egyik legféltettebb részét, a Balokány-ligetet szeretné megszépíteni, megújítani. Mi elsősorban a természeti adottságok (forrás, tó, park, fák) védelmét, karbantartását vállaltuk ebben az összefogásban.  

Szervezetünk sokrétűségét bizonyítják még az egyesületek, szakosztályok egymással, ill. más csoportokkal való kapcsolatai is.

Tagszervezeteink majd mindegyike rendelkezik e-mail címmel, így ez segítette a kap­csolattartást. Minden hónapban valamennyi tagszervezetünk e-mailben megkapta a Mecsek Híradót, valamint más információkat is így tudtunk folyamatosan eljuttatni aztagszervezeteinkhez. Internetes honlapunk (www.baranyatermeszetbarat.hu) sokszínű, sok rovattal rendelkező információs forrás, mely rendszeresen, naponta frissült. A "Hírek" és a "Túrabeszámolók" menüpontban folyamatosan olvashatók voltak azok az aktualitások, melyek a megyei természetjárás­sal kapcsolatban átfogó információkhoz juttatták az érdeklődőket. Továbbra is várjuk tagjainktól és a túrákon résztvevőktől a híreket, fényképes élménybeszámolókat. Kö­szönjük a honlap szerkesztésével kapcsolatos munkáját Biki Endre Gábornak és Fenyvesiné Fehér Mónikának.

Munkánkról, programjainkról és a baranyai természetjáró rendezvényekről rendszere­sen hírt adtunk a Mecsek Híradóban, melyet Strasser Péter szerkesztett. A Híradó anyagának összeállításához ez évben is sokan hoz­zá­já­rul­tak információkkal, élménybe­számolókkal, túraleírásokkal, fényképekkel, rajzokkal. Új rovat is indult: Varga Ferenc, régi turistatársunk ötlete és "kivitelezése" nyomán "MÚLTIDÉZŐ" címmel több évvel vagy évtizeddel ezelőtti történetek elevenednek meg, melyek felidézik a baranyai ter­mészetjárás múltját és neves személyiségeit. Köszönjük az ötletet és az írásokat, és a rovatba várjuk turistatársaink visszaemlékezéseit!

Köszönjük a Mecsek Híradóba írt írásaikat, rajzaikat a következőknek: Balatonyi László, Baumann József, Benczes Gábor, Biki Endre Gábor, Biros Márta, Fehérné Kardos Ágnes, Háber János, Hoványi Zsu­zsanna, Iván Attila, Jancsi Attila, Keményfi Balázs, dr. Koncz Eszter, La­ka­tosné Novotny Sarolta, Lengyel Zoltánné, Maráth Klára, Marton József, dr. Novotny Iván, Őri Zsuzsanna, Pál Krisztina, Pálinkás István, Pappné Valika, Plaszauer István, Raub Bálintné, Romvári Tibor, Scheitler Adrienn, Schneider Mónika, Strasser Péter, Szabó-Dalecker Ibolya, Takácsné Jakabos Laura, Tóth Klára, Varga Ferenc.

A Mecsek Híradóban a szövetségünk, valamint tagszervezetink által rendezett termé­szetjáró események mellet megjelentettük a Pécs Városi Természetbarát Szövetség, valamint más természetjáró szervezetek rendezvényeit, illetve a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjait is.

A 2010-es év nagy rendezvénye a TERMÉSZETJÁRÓK NAPJA volt (szeptember 18-án), amelyre az ország különböző megyéiből több száz vendég érkezett, és jelen volt az ünnepségen a Magyar Természetbarát Szövetség elnöke Szabó Imre, igazgatója Duró Imre és az elnökség több tagja is. Az ünnepi eseményt a Baranya Vadászkürt Együttes nyitotta meg, majd dr. Páva Zsolt, városunk polgármestere köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva, hogy a Kultúra Fővárosában helye van a "természetbarátságnak", mint a környezeti kultúra jelentős területének. Az ünnepség résztvevői esernyők alatt hallgat­ták a köszöntő szavakat. Szabó Imre, az MTSZ elnöke itt jelentette be, hogy újjászerve­ződik a Természetvédő Szolgálat. Kitüntetések átadására is sor került, melynek során több baranyai természetjáró is elismerésben részesült. A Természetjárás Fejlesztésé­ért Ezüst Fokozatát kapta Rónaky Gizella, a Czárán Gyula Emlékérem kitüntetést Balla László, az MTSZ Dicsérő Oklevelét pedig Raub Bálintné. Az ünnepség végére tervezett előadásra, a Misina Táncszínház Babás szerkövek c. táncjátékának bemutatá­sára a zuhogó eső miatt a Baranyaház udvarán felállított sátor alatt került sor. Így is nagy siker volt! Programjaink, amelyek e nap köré szerveződtek, sikeresek voltak. Az egész nap zuhogó eső ellenére is szép számú résztvevővel zajlott a Pécs Városismereti Verseny és az "elSant Kupa" tájékozódási túraverseny is.

Az EKF év során számtalan turista csoport látogatta meg városunkat más időpontokban is. Segítségükre voltunk a honlapunkon létrehozott új rovatban feltüntetett adatokkal, szállással kapcsolatos információkkal, programajánlatainkkal is. A vendégektől kapott visszajelzések alapján sikeresnek könyvelhetjük el éves tevékenységünknek e rendez­vénysorozatát. Köszönet érte mindenkinek, aki hozzájárult ötleteivel, munkájával!

2. Részletesen az egyes területekről

2.1. Nyílt túrák

A nyílt túrák szervezését 2010-ben is Lakatosné Novotny Sarolta vállalta. Megyénkben sok olyan természetjáró tagunk van, akik igénylik, hogy minden hét végén túrázni menjenek, de nincs saját egyesületük. Ezen kívül minden évben számosan vannak új résztvevők is e nyilvánosan meghirdetett túrákon. Elsősorban ennek a két csoportnak kellenek a nyílt túrák, melyekhez az egyesületek tagjai közül is alkalmanként többen csatlakoztak.

Eredetileg 49 nyílt túrát terveztünk, de a rossz - néha szélsőséges - időjárás miatt több túra útvonalát és időpontját meg kellett változtatnunk. A túrákon tavasszal a korábbi évekhez képest jelentős létszámnövekedést tapasztaltunk, gyakori volt az 50 főt meg­haladó létszám is. Később (májusban, júniusban) a rossz időjárás miatt csökkent a résztvevők létszáma, majd ősszel ismét emelkedett. Év végén több külön túrát iktattunk be, így összesen 52 túrát szerveztünk.

Néhány nagy létszámú nyílt túra rendezvény: "Csokonay Sándor" emléktúra (96 fő); "Mecseki források nyomában" (58 fő); Máriakéméndi turistautak avatása (60 fő), Bá­nyász emléktúra (82 fő), "Baranyai Zöld Túra" útvonal avatása (50 fő), "Rockenbauer Pál" emléktúra (43 fő + a más útvonalon érkezők); "Skóciai Szent Margit" emléktúra (300 ! fő). Mindezek az adatok azt mutatják, hogy a nyílt túrák egyre népszerűbbek, és széles körben vonzzák a szervezett természetjárókat és más érdeklődőket.

A túrák szervezésében sok segítséget nyújtott Biki Endre Gábor, aki a nyílt túrák prog­ramfüzetének szerkesztését és kinyomtatását is végezte, valamint Müller Nándor, aki a Pécsi Hírek c. újságban megjelentetett részletes útvonal-leírásaival, ismertetőivel előre felhívta a közönség figyelmét a túrák útvonalain látható természeti szépségekre, egyéb nevezetességekre. Köszönjük valamennyiük munkáját.

Köszönjük a túravezetést, a felkészülést és a felelősség vállalását a következő túraveze­tőknek: Ács Imre,Andrasek Csaba, Balog Árpád, Baranyai Rudolf, Baumann József, Becze László, Biki Endre Gábor, Börcsök György, Illsics Nóra, Jancsi Attila, Kaszás Károlyné, Kazal György, Kazal Márton, Kis Olga, Marton József, Márton Zoltán, Müller Nándor, Müller Norbert, Nagy Balázs, dr. Novotny Iván, Őri Zsuzsanna, Rom­vári Ti­bor, Rónaky Gizella, Schóber József, Sipos Imréné, Szabó-Dalecker Ibolya, Szecsődi Imre, Szűcs Tamás, Tollas Tibor, Tóth Klára, Ujságh Zsolt.

2.2. Túravezetők Klubja

A Túravezetők Klubja programjait Scheitler Adrienn szervezte. E fórum működtetését igen fontosnak tartja elnökségünk. A 2009 őszén "újjáélesztett" klub 2010-ben 10 al­kalommal adott teret előadásoknak, élménybeszámolóknak, túráknak, kiállítások közös megtekintésének.

Januárban és februárban Feketéné Móró Erzsébet - a komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület tagja - saját élményein és ismeretein alapuló vetítéses előadásában össze­foglaló áttekintést nyújtott minden érdeklődő számára "Váraink múltjáról és jelenéről".

Márciusban és áprilisban Kókány Jenő vetítéses úti beszámolóinak köszönhetően né­hány órára Székelyföldön lehettünk.

Áprilisban Bagdán Levente erdőmérnök (Mecseki Erdészeti Zrt.) a selmeci erdész-bányász hagyományokkal ismertetett meg bennünket.

Júniusban két előadás is várta az érdeklődő tagokat. Dr. Nagyváradi László csillagász (PTE Földrajzi Intézet) - bár termi körülmények között - a nyári égbolt csillagképeiről és a hozzájuk kapcsolódó görög mítoszokról mesélt nekünk. Június 11-én a Baranya Megyei Önkormányzat tanácskozójában Szendrő Szabolcs élménybeszámolóját hall­gathattuk meg "Fél lábbal a csúcson" címmel.

Októberben a Mecseki Erdészeti Zrt. munkatársaival közösen jártuk az erdőt turista és erdész szemmel a Keleti-Mecsekben. A jól sikerült túrán Ripszám István, a Mecseki Erdészeti Zrt. Pécsváradi Erdészetének igazgatója szakvezetésével bepillantást nyer­het­tünk az erdészek munkájába, Vassné Papp Viktória, a Mecseki Erdészeti Zrt. kommuni­kációs csoportjának munkatársa előadásában pedig számos érdekességet tudhattunk meg Pusztabánya kialakulásáról, az üvegkészítés technológiájáról, a huták működésé­ről, valamint az itt folytatott régészeti munkáról. Hosszúhetényben az Üveg­múzeum­ban a pusztabányai üveghuta régészeti feltárása során előkerült tárgyi emlékeken kívül a Zengővidéki "Üveges hétvége" mestereinek alkotásaiban is gyönyörködhettünk.

Novemberben túravezető társainkkal közösen összeállítottuk a 2011-es év nyílt túráinak programját, melyben 63 túrára várjuk az érdeklődőket a Mecsekbe, a Villányi-hegy­ségbe, az Ormánságba, a Zselicbe és a Baranyai-dombság területére. Ez alkalommal jó lehetőséget nyílott a túravezetői tapasztalatok megbeszélésére is.

Az évet decemberben a Sikorski-ház kiállításának (Gyugyi László Zsolnay porcelán gyűjteménye) közös megtekintésével zártuk.

2.3. Túravezető képzés

Több év után 2009 októberében újra indult bronzjelvényes túravezető képzés, melynek térképészeti és terepi foglalkozásaira, valamint a túravezetői vizsga teljesítésére 2010 tavaszán került sor, Börcsök György és Benczes Gábor vezetésével. A tanfolyamon 16 fő szerzett bronzjelvényes minősítést. A frissen végzett túravezetők közül heten aktívan bekapcsolódtak a nyílt túrák vezetésébe. Lelkes munkájukra a jövőben is számítunk.

A képzés tekintetében is hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a Tolna Megyei Ter­mészetbarát Szövetséggel. Ennek köszönhető (no és a jelentkezők vállalkozó kedvé­nek), hogy az általuk szervezett tanfolyamon is voltak baranyai résztvevők. Egy turis­tatársunk bronz fokozatú, négy turistatársunk pedig ezüstjelvényes túravezetői képzést teljesített sikeresen.

2.4. Jelvényszerző túramozgalmak

2010-ben is fontos feladataink között tartottuk számon a jelvényszerző túramozgalma­kat, melyeket Rónaky Gizella gondozott.

Az állandó túramozgalmak bélyegzőhelyeit rendszeresen ellenőriztük, és helyeztük ki a bélyegző lenyomatokat, pótoltuk a hiányosságokat. Biztosítottuk az érdeklődők szá­mára az igazoló füzeteket, kiadtuk a teljesítések után járó jelvényeket.

Először számolhatunk be arról, hogy a kialakított bélyegzőhelyek mindenütt rendben voltak, a korábban felszerelt táblák és dobozok kivétel nélkül a helyükön vannak. Az év során csupán Petőc-pusztán kellett az elhasználódott fadobozt egy új fémdobozra cse­rélni. A dobozokba helyezett bélyegzőlenyomatokat azonban még mindig sokan nem arra használják, amire szánjuk. Gyakran találjuk azokat a helyszínen szétszórva, felra­gasztgatva lehetetlen helyekre. Sokszor elviszik vagy összetörik a kis üvegeket, amibe a nedvesség megakadályozása miatt helyezzük bele a matricákat. Gyakran százasával tűnnek el a lenyomatok egyik napról a másikra.

A szövetségünk egyesületei által használt kulcsosházak kezelői - ahol bélyegző­he­lyek vannak - néhány kivételtől eltekintve, még mindig nem fordítanak elég figyelmet, hogy a dobozok rendben legyenek, rendszeresen találjanak bélyegzőlenyomatokat az arra járók. Korábban a régi "öregjeink" ezt szívesen csinálták, készítették a lenyoma­tokat, és bélyegeztek saját bélyegzőikkel, ha éppen a háznál voltak.

Kivétel ez alól a Vörös Meteor által üzemeltetett Bazsarózsa kulcsosház, a Hétdomb Egyesület Vörösfenyő kulcsosháza, és a Dél-Zselic TK terecsenyi Zrínyi kulcsosháza, ahol általában mindig található lenyomat, amelyeket ők maguk készítenek, és rendben tartják a dobozt is.

Örvendetes, hogy a "külsősöktől" gyakran tapasztalunk pozitív hozzáállást és segítő­készséget. Meg kell említeni a Máré-vár gondnokát, Fórizs Lászlót, aki rendszeresen ellenőrzi a dobozt, és az általunk kivitt lenyomatokkal feltölti azt, ha szükséges, még az összetörött üveget is kicseréli. Hasonló a helyzet Orfűn a Mecsek Házánál, ahol szintén rendszeresen feltöltik a dobozt. Ez nagy segítség, hiszen ezekre a helyekre elég egy évben egyszer kimenni.

A szövetség tagjai közül is vannak önzetlen segítők. Futó László hosszú évek óta gon­dozza a Patacsi-mezőn a kék túra bélyegzőhelyet, ő készíti el a lenyomatokat is, soha nem érkezik panasz, mindig biztos kézzel nyúlhat bele a dobozba a kék túrát járó. Baumann József a piros túra útvonalán a Petőc-pusztán lévő bélyegzőhely gondozását vállalta önként, rendszeresen feltölti a dobozt és ha szükséges javítja, cseréli azt, vagy beássa az oszlopot.

Strasser Péter a Dél-dunántúli Piros Túra útvonalán lévő Zrínyi kulcsosház mellett az ibafai pipamúzeumba is rendszeresen visz bélyegzőlenyomatokat, amelyet ő maga készít el. Ezen kívül a zselici rendezvények alkalmával ellátta a felsőkövesdi, a nagymátéi bélyegzőhelyeket is, valamint diákjaival, a Kenderföldi Természetjárók csapatával számtalan helyre vitt ki lenyomatokat túráik során a Mecsek különböző pontjaira. Nagy segítség még Kazal Márton (Marci) is, aki folyamatosan ellenőrzi, és viszi a lenyomatokat a közeli és távoli helyekre egyaránt, ha szükséges, javítja a dobo­zokat. Valamennyiük munkáját köszönjük!

A túramozgalmak teljesítőinek számszerű adatai 2010-ben:

A túramozgalmakat teljesítők száma az előző évekhez képest kicsit emelkedett.Össze­sen 61-en teljesítettek valamilyen túramozgalmat, a legtöbben a 2009-ben indított "Ba­ranya kilátói"-t. 2010-ben új túramozgalom, az Európa Kulturális Fővárosa év alkal­mából egy évre meghirdetett "KULTURISTA PÉCS 2010" teljesítésére is lehetőség nyílt, amelyet Szabó-Dalecker Ibolya indított el. A résztvevőknek a szövetségünk és a hozzá tartozó szakosztályok, egyesületek által meghirdetett túrákból kijelölt 10 túrán kellet részt venni, és ugyancsak 10, az EKF rendezvénysorozatban meghirdetett kultu­rális programon való részvételt kellett igazolni. Az igazoló füzetet hatan igényelték, mindannyian teljesítették is a túramozgalmat. Az érte járó oklevelet és a kitűzőt az érintettek a szövetség 2011. évi közgyűlésén kapják meg.

A túramozgalmak teljesítői szám szerint:

"Mecsek turistája": 5 fő, "Baranyai várak": 7 fő, "Kincses Baranya": 2 fő, Mecseki barango­lások háztól-házig": 5 fő, "Baranyai kerékpáros körtúra": 1 fő, "Dél-Zselic turistája": 2 fő, "Baranya legszebb templomai": 2 fő, "Mecseki Zöld Túra": 9 fő, "Me­csek forrásai": 4 fő, "Baranya kilátói": 18 fő, "Kulturista, Pécs 2010": 6 fő.

A túramozgalmak igazoló füzeteiből is többen igényeltek, bár az igazoló füzetek az internetről is letölthetők. Még mindig népszerű a "Túramozgalmak Baranya megyében" c. összesített füzet, amely hét baranyai túramozgalmat tartalmaz; idén is sokan vásárol­ták meg, ennek teljesítése áthúzódik a következő évre is. A hosszú távú túramozgalmak közül az Országos Kék Túra füzetet keresték legtöbben.   Az igazoló füzetekből igényelt példányszámok: Országos Kék Túra: 12 db, Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra: 13 db, Dél-dunántúli Piros Túra: 9 db, Túramozgalmak Baranya Megyében: 41 db, Mecseki Zöld Túra: 9 db, Mecsek Forrásai: 5 db, Baranya Kilátói: 7 db, Kulturisták, Pécs 2010: 6 db.

A Dráva TSE által indított és gondozott DÉL-BARANYA TURISTÁJA túramozgalom füzetét tízen igényelték, de ebben az évben senki nem teljesítette.

2.5. Találkozók, táborok

2010-ben a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Találkozót a Somogy Megyei Természetbarát Szövetség rendezte, melyen Baranya megyét szövetségünk elnöksége, valamint a Dráva TSE, a Mecseki Kóborlók és a Mediterrán Gyalogló Klub tagjai kép­viselték. A májusban Aggteleken megrendezett Gyalogtúrázók Országos Találkozóján a baranyai természetjárókat a komlói Hétdomb TE tagjai képviselték.

2.6. Túraversenyek

2010-ben is megrendezésre kerültek a hagyományos túraversenyek, így az "elSant" Őszi Kupa Tájékozódási Hétvége, valamint a PITE Kupa. Köszönjük arendezést Benczes Gábornak, Bota Jánosnak és segítőiknek.

Októberben a Mindszentgodisai Általános Iskola DSK ismét megrendezte a "Zselic csücskében" túraversenyt általános iskolásoknak, Schóber József vezetésével. A verse­nyen - hagyományosan - csak környékbeli csapatok vettek részt. A verseny minden évben szép helyszínen, érdekes feladatokkal kerül megrendezésre. Jó lenne, ha az isko­lák korábban és szélesebb körben olvashatnák a versenykiírást, biztos nagyobb lenne az érdeklődés!

2.7. Teljesítménytúrák

Lassan már "túlkínálat" jellemzi a baranyai teljesítménytúra lehetőségeket. 2010-ben Szövet­sé­günk és tagszervezetei 19 gyalogos és 4 kerékpáros teljesítménytúrát rendez­tek. (Ezek mellett további 9 teljesítménytúrát rendeztek más termé­szetjáró szervezetek Baranya megyében, melyeket szintén ismertettünk honla­pun­kon és a Mecsek Híradó­ban). Új rendezvény volt a "Pécs 2010" teljesítménytúra, mely­nek folytatása is lesz 2011-ben. Ezúton mondunk köszönetet a rendező szervezeteknek, vezetőiknek és a közreműkö­dőknek: Dél-Zselic TK, Dráva TSE, DÖKE, Hétdomb TE, Mecseki Kóbor­lók, Pécsi Túra­kerék­páros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor SK, PITE, Szent Imre Katolikus Iskola DSK, Tenkes TE.

2.8. Kerékpáros szakág

A kerékpáros programokat az év során döntő többségben a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub szervezte, dr. Novotny Iván vezetésével.

A 2010-as szezonban összesen 32 kerékpáros túranapot szerveztünk, mindig ügyelve arra, hogy a tekerésen kívül valami látvány, érdekesség is jusson a résztvevőknek. A kerékpártúrák mindegyike "nyílt túra" volt, azokon bárki részt vehetett. Két rövid túrát is rendeztünk, kimondottan kezdőknek (Malomvölgybe, ill. Aranyosgadányba). Hat túra a szomszédos Horvátországban(a Dráva mentén) és Szerbiában (a Duna mentén, kitérve Zomborig, részben a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. támogatásával) zajlott.

A kerékpárosok öt napot töltöttek a Bükk hegységben, változatos programmal.

A nyárinyolc napos sátras vándortábor helyszíne tavaly a Dráva-mente volt. A vad­kempinges, nomád életet 14-en vállalták. A leglelkesebb "MTB-lovagok" részt vettek a Duna-Maraton nemzetközi túrán. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően néhány vízitúrát is szerveztünk, az év eleji, majd az késő őszi és téli időszakban pedig gyalog­túrákat.

Kerékpáros rendezvények voltak az év során: Pünkösdi Regionális Kerékpáros Talál­kozó Pécsváradon (18. alkalommal, 52 résztvevővel, szervező: Novotny Iván),  "2x100 km Baranyában" országúti kerékpáros teljesítménytúra június első szombatján (81 résztvevő, szervező: Keményfi Balázs), "Mecseki Hegyikerék" MTB teljesítménytúra (44 résztvevő, szervező: Poór Balázs), Beremendi Kerékpáros Találkozó (társrendező­ként, szervező: dr. Novotny Iván), a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok je­gyében a vajdasági kerékpárosok számára szervezett kerékpártúra a nyugati határszélen kijelölt kerékpárutakon és Burgenlandban, augusztus 7-15-e között (szervező: Arató Csongor).

A szervezett és vezetett kerékpártúráink összes hossza több, mint 2800 km (32 túranap), a gyalogtúráké kb. 280 km (16 túranap) volt. A túrákon átlagosan 30 fő vett részt.

Egyéb tevékenységek:

Folyamatos kapcsolatban álltunk Pécs Város Polgármesteri Kabinetjével. Kikérik és figyelembe veszik véleményünket, javaslatainkat a kerékpáros közlekedést érintő kér­désekben (pl.: belvárosi kerékpáros közlekedés, köztéri kerékpártámaszok formai kiala­kítása és elhelyezése, egyirányú utcák, Pécs-Orfű kerékpárút, stb.). Folyamatosan fi­gyelemmel kísértük a pécsi közterület-felújításokat kerékpárforgalmi szempontból. Ez ügyben észrevételeinket azonnal jeleztük.

Szakmailag és támogató nyilatkozattal folyamatosan segítettük a megyében
kerékpárutat építeni szándékozó önkormányzatokat, kistérségeket
(pl.: Pellérd-Pécs kerékpárút). A "Kerékváros" című újság papír helyett
2009 áprilistól a világhálón jelenik meg: www.kerekvaros.hu
(felelős: Arató Csongor).
A kerékpáros programok kiegészültek a komlói DÖKE kerékpáros
 rendezvényeivel, a "DÖKE 25, 50, 75" és a "Baranya 25, 50, 75" 
kerékpáros teljesítménytúrákkal. A DÖKE kerékpárosai ezen kívül 
részt vettek a Velencén megrendezett Országos Túrake­rékpáros 
Találkozón.

2.9. Technikai munkák

2010-et kimagasló évként könyvelhetjük el a technikai munkák terén. A már meglévő turistautak jelzéseinek felújítása mellett az év során változatos munkákban vettünk részt. A természet szépségeinek megismerése mellett több önkormányzattal, civil szer­vezettel kerültünk kapcsolatba. Így lehetőségünk nyílt távolabbi területeken is, hogy jelentősebb munkákat is végezhessünk, melyeket önerőből nem sikerült volna megvaló­sítanunk.

A máriakéméndi Török-vár részleges helyreállítását és bemutathatóságát sikerült elvé­geznünk Máriakéménd Önkormányzata és a Máriakéméndi Hagyományőrző- és Sport­egyesület támogatásával. Kitisztítottuk a vár romjaihoz vezető régi vadászházi utat, ahol új turistautat festettünk fel. A Vár-hegy északi meredek oldalán lépcsőfokokat alakítottunk ki a könnyebb feljutás érdekében. A felszínen még megtalálható romokat megtisztítottuk a hordaléktól, így láthatóvá váltak az alapfalak töredékes maradványai. Öt munkatúrát szerveztünk az év során a Török-vár és környezetének rendbetételére, átlagosan 20 fővel. A területen a csomópontokba és elágazásokba több helyen útjelző oszlopok lettek kihelyezve. A pihenőhelyre és a vár romjaihoz információs táblákat helyeztünk el, melyek ismertetik a várral kapcsolatos tudnivalókat.

Július 4-én a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség túrát szervezett a Török-vár­hoz és felavatta az új turistautakat. Ez alkalomból Máriakéménd Önkormányzata bog­rácsgulyással várta a túra résztvevőit. A Fekedről induló zöld sáv jelzést meghosszab­bítottuk, amely így nem Erdősmecskénél ér véget, hanem Máriakéméndig vezet. A kéméndi turistautak így a Geresdi-dombságon és a Mecseken át kapcsolódnak az orszá­gos turistautaút-hálózathot.

A Mecseki Erdészeti Zrt. kérésére és megbízásából felfestettük a Nyugat-Mecsekben, a Mókus Suli Erdei Iskola Sás-völgyben kialakított szálláshelyétől (Erdő Háza) kiinduló új turistautak jelzéseit, melyek a későbbiekben tanösvények is lesznek. Az Erdő Há­zától kiinduló új útvonalak hossza mintegy 20 km.

Bányász emlékút

Elkészült a 2009. évi közgyűlésen tervezetként bejelentett Jó Szerencsét Mecseki Bányász Emlékút pécsi - a Lámpás-völgytől Petőfi-aknáig tartó - szakasza. Az útvo­nal főútból és leágazásokból áll. A fő útvonal köti össze az un. főaknákat és bányatele­peket, abból leágazások vezetnek a bányászat története szempontjából fontos, kihagy­hatatlan területekre. Az elkészült útvonal teljes hossza a leágazásokkal együtt 23 km. Az út jelzése: fehér, téglalap alakú mezőben fekete bányászjelvény, a leágazásoknál nyilakkal és irányított körrel kiegészítve.

Az elkészült útvonal bemutatására 2010. szeptember 4-én nyílt túra keretében "Bányász Emléktúrát" vezettünk 82 résztvevővel.

Az emlékút kialakításában a szövetség tagjai közül 12-en vettek részt. Rónaky Gizella volt ennek a munkának a "motorja". A tervezéstől a megvalósulásig mindvégig kitartó, következetes munkát végzett, fáradhatatlan, lelkes hozzáállásával nyerte meg a segítő­társakat. Tóth Klára nagy segítséget nyújtott az érintett települések képviselőivel (rész­önkormányzatok és civil szervezetek) és az erdészettel történő kapcsolatfelvételben és tárgyalásokban, az útvonal bejárásában és az út nyomvonalának kialakításában.

Az útvonal tisztításában, jelzések festésében részt vettek: Balatonyi László, Baumann József, Baumann Józsefné, Biki Endre Gábor, Jancsi Attila, Lencse Katalin, Nagy Ba­lázs, Strasser Péter, Szücs Istvánné.  

Nagy Balázs a jelzésfestés mellett elvégezte az útvonal GPS-es felmérését, és azt tér­képen rögzítette. Baumann József az úttisztításon és a festésen túl irányítótáblák szak­szerű kihelyezésében végzett komoly munkát.

Csiszár Gyula segítséget nyújtott az emléktúra meghívóinak elkészítésében és elektro­nikus úton történő eljuttatásában, valamint elkészítette az út vetítéses bemutatására alkalmas anyagot.

Külső segítségek: komoly segítséget kaptunk a Mecsek Erdészeti Zrt. Árpádtetői Erdé­szetétől. Azon túl, hogy engedélyezték az erdészet területén az út kialakítását, a Ferencz József aknai emlékkő környezetét és az oda vezető utat megtisztították az elvadult nö­vényzettől, és egy asztal-pad garnitúrát helyeztek el. A Pécsi Origóház Egyesület vezetője, Kis Varga István segítségünkre volt a civil szervezetekkel történő kapcsolat­felvételben, és a szabolcsi terület bejárásában. Az egyesület munkatársa, Lebedy János segített a szabolcsi leágazás kialakításában, de irányjelző táblákat is készített és részt vett azok kihelyezésében. A somogyi iskola karbantartója, Szűcs Béla segítségünkre volt a Somogy-Vasas közötti út kialakításában, bejárásában.

Köszönetünket fejezzük ki a Pécsi Bányásztörténeti Alapítványnak, hogy a bányászat történetével kapcsolatos írásaival, könyveivel, az emlékhelyek létrehozásával ráirá­nyították a figyelmet erre a várostörténeti szempontból is értékes területre. Köszönjük a bátorításukat és azokat a kiadványokat, amelyeket a rendelkezésünkre bocsátottak.

A Bányász Emlékút - a tervek szerint - folytatódik tovább nyugati irányba a Nyugat-Mecsekben az uránbányászat emlékhelyeinek összekötésével, illetve keleti irányba a Kelet-Mecsekben, ahol a jelzések felfestését 2010 őszén már elkezdték a komlói Hét­domb TE tagjai a Petőfi-aknától a bétai aszfaltozott útig, ill. Zobák-aknától a Hidasi-forrásig, Őri Zsuzsannaés Feketéné Móró Erzsébetirányításával. 2011-ben várhatóan teljes hosszában elkészül az emlékút.

Szent Márton zarándok út

Részt vettünk a "Kisújbányai Baráti Kör" Alapítvány által létesített Szent Márton gyalogos zarándokút létrehozásában. Az útvonal kialakításában bejárásokkal, szakmai tanácsokkal, útvonal leírásokkal segítettük Derksen Gyönyit, az alapítvány elnökét. Az útvonal véglegesítése után jelzőtáblák kihelyezésében működtünk közre.

Elkészült a Kisújbányáról induló és oda visszaérkező, közel 100 km-es körút, amely olyan településeket köt össze, ahol Szent Márton tiszteletére szentelt templom van. Az útvonal szép erdei utakon, mezőgazdasági területeken és közutakon halad. A túrázókat a Mecseki Erdészeti Zrt. Pécsváradi Erdészete által finanszírozott, az erdészet asztalosa által készített szép kivitelű,  "ia Sancti Martini"feliratú táblák igazítják el.

Az útvonal kialakítása három szakaszban történt, három alkalommal: 2010. március 20-2l-én, július 23-25 között, és október 23-24-én rendezett avató zarándoklattal. Az avató túrákon szövetségünk tagjai túránként 10-12 fővel képviseltették magukat. Ezt a mun­kát szövetségünk részéről szintén Rónaky Gizella koordinálta, segítőtársai Lakatosné Novotny Sarolta és Tóth Klára voltak.

Mindkét munka arra is jó volt, hogy a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség kap­csolatai is erősödjenek, hogy támogassuk azokat a szervezeteket, amelyek a természet megszerettetését, a természet közelében való hosszas tartózkodást igyekszenek vonzóvá tenni a maguk eszközeikkel. A Szent Márton zarándokút kialakításával kapcsolatba kerültünk az Európai Kulturális Útvonal részét képező Via Sancti Martini Központtal, a Bányász Emlékút kapcsán pedig komlói civil szervezetekkel, valamint a Komlói Ön­kormányzattal. Mindkettőnek nagy értéke az is, hogy hagyományaink, "helyi értékeink" őrzését segítik elő.

Baranya megyében 2010-ben összesen mintegy 170 km hosszan készültek új turistaút jelzé­sek (részben felújításként, részben új turistautak jelzéseként), melyek felfestésében, a Szent Márton út és a Bányász Emlékút kialakításában nagyon sokan vettek részt (talán soha ennyien, mint ebben az évben). 2010 tavaszán Strasser Péter útjelzés-festési be­mutatót tartott, melyet követően több új "jelzésfestő" is bekapcsolódott a munkákba. Ugyancsak sokan dolgoztak a források felújításán. Munkáinkat támogatta a Mecseki Erdészeti Zrt. és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság is. Köszönjük a munkákat, a közreműködést a következőknek:

Adorján Rita, Andrasek Csaba, Balás Lászlóné, Balatonyi László, Balog Árpád, Baronek Jenő, Baumholczer Ferenc, Baumann József, Baumann Józsefné, Baranyai Rudolf, Bagdán Levente, Becker János, Becker Jánosné, Benczes Gábor, Benkő Gábor, Biki Endre, Biki Endre Gábor, Bora Tiborné, Blum András, Cseke István, Csiszár Gyula, Csiszár Tibor, Csoknyay Istvánné, Csörge Barnabás, Dávid Jenőné, Éber István, Fábos Józsefné, Fauszt József, Feketéné Czifra Éva, Feketéné Móró Erzsébet, Golubics István, Gulyás János, Gulyás Jánosné, Halász Csaba, Halász Viktória, Hajdu Szabolcs, Hajdu Zsolt, Hoffmann János, Hohn Miklós, dr. Hoppa Elvira, Horváth Ákos, Horváth Gábor, Horváth Gáborné, Horváth János, Horváth Zoltán, Husvéth Ilona, Jancsi Attila, Jancsi Ibolya, Jónás István, Juhász László, Kállai Csilla, Kállai János, Kállainé Fischer Mária, Kazal Márton, Kilin Sándor, Kis Varga István, Kollár Tamás, Kovács József, Kóczán Zsuzsanna, Kovács Szabó János, Kulcsár Péter, Kriston Barnabás, Kriszbacher Gergely, Krámos Csaba, Krámos László, Lakatosné Novotny Sarolta, László József, Lebedy János, Lencse Katalin, Magyarity Julianna, Marczi Attila, Markesz István, Mohácsi Attila, Molnár Dénes, Müller Nándor, Muzslay Ferenc, Nagy Balázs, Nagy Csaba, Nyéki Károlyné, Odor Erzsébet, Oláh Tamás, Őri Zsuzsanna, Palánki János, Péter csaba, Ripszám István, Romvári Tibor, Rónai Gábor, Rónaky Gizella, Rott Ferenc, Sajgó Ferenc, Schweininger István, Soóky Irén, Soós Kálmánné, Soós Zoltán, Strasser Péter, Székely László, Szőke Jánosné, Szűcs Istvánné, Tasnádi János, Tillmann Péter, Tóth Klára, Varga Előd, Varga Jenő, Varga Levente, Ujságh Zsolt, Váradi József, Várnai József, Varsány István, Varsány Istvánné, Zwick Zoltán, Zsula Ákos.

Turistautak jelzéseinek felújítása 2010-ben

MECSEK

Piros sáv: Sikonda, vadásztanya - Jánosipuszta (6,5 km),

Zöld sáv: Éger-tető - Jakab-hegy - Orfű, valamint Pécs-Vasas területén (12 km),

Sárga sáv: Toplica - Orfűi elágazás (4 km),

Zöld kereszt: Andor-forrás - Pécs, Hősök tere (4 km),

Piros négyzet: Hetvehely, vm. - Petőczpuszta, valamint Cserkúti-csárda, am. - Cserkút, templom (8 km),

Sárga négyzet: sárga sáv elágazás - Lóri-erdészház (3,3 km),

Piros háromszög: Patacs - Bika-domb, zöld sáv elágazás (2 km),

Kék kör: kék háromszög elágazás - Nyáras-forrás - kék irányított kör elágazás (új út) (0,1 km),

Kék kör: kék irányított kör elágazás - Lófej- Szarvas-kút -kék irányított kör elágazás, (új út) (2 km),

Piros kör: piros sáv elágazás - Pipás-forrás (0,2 km),

Piros kör: piros irányított kör elágazáselágazás - Cigány-forrás (új út) (0,1 km),

Zöld kör: Jakab-hegy - Mohosi-kis-kút (2,8 km),

Zöld kör: Pécsbányatelep - Andor-forrás - Tripammer-fa (2,2 km),

Zöld kör: Lapis - Nagy-Daindol - Isten-kút (2,4 km),

Kék irányított körjelzés: Sás-völgy, Erdő Háza - Baksa út - Lófej - Nyáras-völgyi-vadászház - Sás-völgy, Erdő Háza (új út)  (7,2 km),

Piros irányított körjelzés: Sás-völgy, Erdő Háza - Cserma-oldal - Sás-völgy, Erdő Háza (új út) (5,4 km),

Sárga irányított körjelzés: Sás-völgy, Erdő Háza  - Cserma - Sás-völgy, Erdő Háza (új út) (3,3 km),

Sárga kereszt: Pintó-tető körül a kék kereszt fonódó szakaszán, valamint Csurgó - Hidasi-hát (1,7 km),

Zöld kereszt: zöld sáv elágazás  - Köves-tető (3 km),

Zöld kereszt: Dombay-tó, am. - Óbánya (14 km),

Kék négyzet: Somos-hegy - Réka-kunyhó (1,8 km),

Zöld négyzet: Hosszúhetény - Püspökszentlászló, Bazsarózsa-kulcsosház (4,1 km),

Kék háromszög: Püspökszentlászló - Völgyi-rétek, zöld négyzet elágazás (1 km),

Bányász emlékút: Lámpás-völgy - Petőfi-akna (23 km)

Mecsek összesen: 114,1 km.

DÉL-ZSELIC

Sárga sáv: Szigetvár, vasútállomás - sárga kör elágazás (0,4 km),

Zöld négyzet: Szerenkei-erdő (zöld sáv elágazás) - Szerenkei-legelő - Magyarlukafa, bejárati út am. (6 km),

Sárga kör: Szigetvár, vasútállomás - Zrínyi-vár - Kumilla-forrás (2 km),

Dél-Zselic összesen: 8,4 km.

VILLÁNYI-HEGYSÉG

Kék sáv: Vokány vm. - Hosszúrét, zöld sáv elág. (2,5 km),

Piros sáv: Emlékkereszt - Vokány vm. (3,9 km),

Sárga sáv: Alsó-Avas - Bisse, szőlőhegy am. (1 km),

Zöld sáv meghosszabbítása: Túrony, turistapihenő - Bisse, szőlőhegy (új út) (2,1 km),

Kék kereszt: Tenkes, Z sáv - K sáv összekötő út (0,5 km),

Sárga kereszt meghosszabbítása: Túrony - Avas -Árpádkori templom - S sáv elág. (új út) (0,5 km).

Villányi-hegység összesen: 10,5 km.

BARANYAI-DOMBSÁG

Zöld sáv: Erdősmecske, volt vasútállomás, am. - Kisgeresdi-erdő - Kisgeresd - Geresdlak - Hidáki-völgy - Maráza - Mária-kápolna, elágazás - Ló-kúti pihenő elág. -Liptód - Váralja - Törökvári-pihenő, kék rom jelzés elágazás - Halastó - Máriakéménd, am.(új út) (25 km),

Zöld négyzet: Z sáv elágazás, Lókúti-rét - Erdősmároki-halastó - Erdősmárok, autóbuszforduló (új út) (2,5 km).

Zöld kör: Zöld sáv elágazás - Mária-forrás (új út) (0,2 km),

Zöld kör: Zöld sáv elágazás - Ló-kúti-pihenőhely (új út) (0,1 km),

Kék irányított kör: Máriakéménd, am. - Kéméndi-csorgó - Nagy-pincesor - Lankás-dűlő - Kegytemplom - Máriakéménd, am. (új út) (5,5 km),

Kék rom: Nagy-pincesor, kék irányított kör elágazás - Kéméndi-tető - Vályús-forrás - Török-vári-pihenő – Török-vár romjai (új út) (2,2 km),

Baranyai-dombság összesen: 35,5 km.

Baranya megyében összesen: 168,5 km

Forrásfelújítások, javítások 2010-ben:

Bikfa-forrás, Botos-kút (Cserdi és Boda között), Bögrés-kút, Büdös-kút, Cserkész-forrás, Derzsó-forrás (Kárász), Etelka-forrás, Évi-Jenci-forrás, Gégen-kút, Hidasi-forrás, Kiss Lajos-forrás,Lóri-forrás, Mária-forrás (Maráza), Kőfejtő-kút, Kumilla-forrás (Szigetvár), Mariska-forrás, Pécsi Barlangkutatók forrása, Sziklás-forrás.

Eredeti természetes állapotába visszaállítottuk a Lófej-forrást és a Tahumsec-forrást. A Melegmányi-forrásnál az elvezető medret kis mértékben kiszélesítettük, a könnyebb vízelfolyás érdekében. Több forrástáblát újrafestettünk, mert a nem megfelelő festékek kiperegtek a betűkből.

Kulcsosházainkról: a kezelő szervezetek folyamatosan karbantartották és üzemeltették a kulcsosházakat. Jelentősebb felújítás - mindannyiunk örömére - az Ifjúsági Unió által üzemeltetett Kardos úti kulcsosházban történt, ami - már-már romos állapotából felújítva - lassan visszakapja régi külsejét, kívülről-belülről egyaránt. Ez azért is nagy öröm, mert ez a ház a pécsi-baranyai szervezett természetjárás egyik "ereklyéje", az első mecseki menedékházból alakították ki és méltatlanul került elhanyagolt állapotba.

2.10. Természetjáró minősítések

A minősítések elbírálását, adminisztrálását az év során Jancsi Attila végezte. 2010-ben a szövetségünk által elbírált minősítések száma összesen 14(!) volt. Ez az előző évihez (32) képest jelentős visszaesést mutat. Ennek oka lehet a belépő "friss" tagok kisebb száma, valamint túratársaink adminisztráláshoz való hozzáállása. Itt kell megjegyeznünk, hogy a bronz fokozat elbírálását az egyesület, szakosztály is végezheti! Az egyesületek közül 5-nek a tagjai értek el valamilyen fokozatot a tavalyi 7-hez képest. Az "érdemes" és a "kiváló" fokozat odaítélését az országos szövetségünk végzi, így erről nincs közvetlen információnk. Tagszervezeteink részéről ilyen jelzést nem kaptunk.

Arany jelvényes fokozatot értek el: Mayer Krisztina (BMTSZ Szúrós Csodabogyó Szakosztály), Balogh Zoltán (DÖKE), Soós Zoltán (Dráva TSE). Valamennyi, minősítést elért túratársunknak ezúton is gratulálunk!

Egyesület Bronz Ezüst Arany
Hétdomb TE, Komló 1 3  
BMTSZ Szúrós Csodabogyó Szakosztály 3   1
Dráva TSE     1
DÖKE, Komló   1 1
Kenderföldi Természetjárók, Komló 2 1  
Összesen: 6 5 3

A minősítésekhez tartozik azok leadási formátuma és adatai. Az egyéni túranaplóban leadottakkal minimális probléma van, mivel ezekben le van írva a kitöltési útmutató. A leggyakrabban előforduló hibák a számítógépen kialakított példányokon vannak, itt saj­nos pontszámítási adatok is hiányoznak (pl. téli, síkvidéki, csillag-, vándor túra stb.)! A városnéző túrák továbbra sem számítanak bele az értékelésbe a minősítő szabályzat sze­rint! A minősítések leadására a jövőben is ajánljuk szövetségben 300 forintért kapható egyéni túranaplót.

2.11. Térképek, kiadványok

Ebben az évben nem jelent meg sem a Zselic, sem a Mecsek turistatérképe, így lektorálási munkáink sem voltak. A térképi változásokat folyamatosan gyűjtjük és jelezzük a Cartographia felé. Kívánatos lenne egy új kiadású Villányi-hegység, ill. Ormánság turistatérkép, ezekről azonban egyenlőre nincs információnk.

A Baranyai-dombságban kialakított új turistautakat berajzoltuk a Mohács-Bóly Fehérborút térképre, mely szövetségünkben is kapható volt.

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége

 


 

Beszámoló
a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
2009. évi működéséről

1. Szövetségünk működése

2009-ben szövetségünknek 478 tagja volt, az előző évben 480. Ez igazából örvendetes, hiszen az elmúlt évekre jellemző létszámapadás gyakorlatilag megállt. Továbbra is jel­lemző azonban a diákok számának csökkenése: 2008-ban 142, 2009-ben 119 volt a lét­számuk, ez 16%-os csökkenést jelent. A felnőttek száma kb. azonos, a nyugdíjas befize­tés néhány fővel nőtt; hiába, „öregszünk”. Jó lenne, ha több fiatal csatlakozna hozzánk. Kevés volt az új jelentkező is, csak 65 igazolvány fogyott.

2009-ben 24 tagszervezet érvényesítette tagjainak természetbarát szövetségi tagságát. A tagszervezetenkénti 1000 Ft-os szövetségi tagdíjat – melyet a 2009. évi közgyűlés fogadott el – öt szervezet kivételével az egyesületek, szakosztályok befizették. Valószínűleg a hiányzó szervezetek esetében a mulasztás feledékenységből fakad, re­méljük, 2010-ben va­la­mennyi tagszervezetünk befizeti a tagdíjat.

A Magyar Természetbarát Szövetség 2010-től új tagsági rendszert vezet be, az eddigi tag­sági igazolványok mellett kiváltható az arcképes Természetbarát Igazolvány és Tu­rista Kártya, melynek tulajdonosai többféle kedvezményt vehetnek igénybe az országban és kül­földön is (szállásdíjak, belépőjegyek, vásárlások). Kíváncsian várjuk, hogy az új tagsági rendszer mennyiben befolyásolja majd pozitív irányba a létszámot.

Szövetségünk 2009. február 14-én tartotta éves közgyűlését, amelyen új vezetőség vá­lasz­tá­sára is sor került, mivel Baronek Jenő elnök – és vele együtt az elnökség is – beje­len­tette le­­mondását. A közgyűlés elnöknek Tóth Klárát, alelnöknek Strasser Pétert, tit­kár­nak La­­katosné Novotny Saroltát, elnökségi tagoknak pedig Börcsök Györgyöt és ­naky Gi­zellát választotta. Az ellenőrző bizottság elnöke dr. Tihanyi László, tagjai Andrasek Csaba és Őri Zsuzsanna lettek.

A közgyűlés alapszabályt is módosított, melyben elfogadta többek között a szövetség új jel­vényét. Az új alapszabály alapján a közgyűlés tiszteletbeli elnöknek választotta Ba­ro­nek Jenőt.

A közgyűlésen – a hagyományoknak megfelelően – elismerések átadására is sor került. Arany Bakancs Díjat kapott Baronek Jenő leköszönő elnök, illetve Závoczky Sza­bolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatója. Kimagasló természetjáró munkájukért elisme­rés­­ben részesültek: Balatonyi László (Mecseki Kóborlók), Eisenberg Péter (PITE), Futó László (Dél-Zselic TK), Gáspár János (PTTE Nyugdíjas Szakosztály), Kazal Márton (Pécsi Vörös Meteor), Korcsmár Istvánné (Hétdomb TE), Miklovits György (DÖKE).

Végezetül a közgyűlés elfogadta az új tagszervezeti tagdíjakat, melynek mértéke 1000 Ft/év, tagszervezetenként.

A 2009. évi létszámadatok:

  Ifjúsági Aktív Nyugdíjas Össze-
sen
A szövetségi tagdíjat
befizette
Arany Horda TE 2   6 8 X
Dél-dunántúli Távközlési Sport E.   2 3 5 X
Dél Zselic TK 3 10 4 17 X
DÖKE, Komló 6 12 2 20  
Dráva TSE 3 17 2 22 X
Felhőtlenek     6 6 X
Hétdomb TE, Komló 6 12 35 53 X
Kenderföldí Természetjárók, Komló 25 1   26 X
Majtényi József Hagyományőrző Csapat 10 1   11 X
Mecseki Erdészeti Zrt. 2 10 1 13  
Mecseki Kóborlók 5 6 5 16 X
Mediterrán Gyalogló Klub 7 10 10 27 X
Mindszentgodisai Ált Isk. DSK 10 1   11 X
Nyugdíjas Szakosztály     61 61 X
Öttorony Szakosztály   18   18 X
Pécsi Ifjúsági Unió 8 9 2 19  
Pécsi Túrakerékpáros Klub 2 13 3 18 X
Pécsi Vörös Meteor 1 1 4 6  
REZÉT SE Baja 3 8 1 12  
Szent Imre Iskolai Sportkör, Siklós 8 2   10 X
Szuadó TE 8 7   15 X
Szúrós Csodabogyó Szakosztály 2 16 23 41 X
Tenkes TE, Siklós 1 15 2 18 X
Vámos Mihály Szakosztály 7 3 15 25 X
  119 174 185 478  

Szövetségünk működésének feltételei 2009-ben is biztosítva voltak. Pécsett a Tímár u. 21/a számú épületben – ahová 2008-ban „költöztünk” – a megszokott helyen vártuk az ér­­deklődőket keddenként. Ez a hely egyetlen helyiséget kínál szövetségünknek, mind­össze heti két órában. Így a Túravezetők Klubja tervezett, majd ősztől megvalósult újra­indí­tá­sá­nak, valamint a szűkebb körű megbeszéléseknek (pl. elnökségi ülés) más helyet, ill. más idő­pontot kellett keresni. Az év során munkánkat több szervezet, intéz­mény is támogatta, illetve együtt működött velünk a programok propagálásában, szerve­zésében. A mű­kö­dés­hez az NCA-pályázaton, valamint a Baranya Megyei Önkormány­zat által kiírt pályázaton sze­reztünk támogatást, de kiemelkedő volt ebben az évben az MTSZ által kiírt pályá­za­to­kon való részvétel is. A PÉCS 2010 EKF pályázatán nyertünk támogatást a 2010-ben megvalósuló „Természetjárók Napja” programunkhoz.

Kapcsolataink sokszínűsége, gazdagsága nélkül szövetségi szinten és egyesületi, szak­osz­tályi szinten is jóval nehezebben tudnánk megvalósítani elképzeléseinket. Esetenként konk­rét segítséget, anyagi támogatást, szakmai együttműködést könyvelhettünk el kap­csola­taink területén. Kapcsolatainkban első helyen az MTSZ újjáalakult vezetőségét kell emlí­tenünk. Érezhető a dinamikus változás, sokszínű programajánlattal, pályázati lehető­séggel indult az év, melynek során három komoly területen tudtunk csatlakozni az MTSZ programjaihoz a hagyományos programokon kívül.

Így a „Természet Oszlopcsarnokai” programban szervezetten 4 diákcsoport vett részt, kö­zel 120 gyerek, s 40 felnőtt. E csoportok részben a rendszeresen túrázók közül valók (Me­cse­ki Erdészeti Zrt. Árpád-tetői Móku-Suli Erdei Iskolája Adorján Rita vezetésével, a kom­lói Kenderföldi Általános Iskola csapata Strasser Péter vezetésével), másrészt a jövő re­mény­teli túrázói a Bártfa utcai iskolából Gyöngyösné Dudás Mária szervezésében és a Leőwey Klára Gimnázium egyik osztálya Bús Éva tanárnő vezetésével. E csoportok a tú­rá­­­zás örömei mellett a természetben játszható közösségfejlesztő játékok élményével is gaz­­­dagodtak, mivel ezek szervezése feltétele volt a pályázatnak. A játékokat a TÖBB MINT JÁTÉK című, a Természetjáró Fiatalok Szövetsége által kiadott gyűjteményből vá­lasz­­­tották. Az élményeken kívül a pályázat lehetőséget adott e csoportok anyagi tá­mo­ga­tá­sára is, melyet további, a közösségük számára szervezhető programokon használ­hattak fel.

Az MTSZ másik lehetősége a TÁMOP pályázaton elnyert szervezetfejlesztő tréningen való részvétel volt. Ezen hárman vettek részt a megyéből. 3x3 napos tréninget, majd egy­na­­pos zárókonferenciával végződő programsorozatot jelentett ez, melynek hasznát re­mél­he­tően a megyei szövetség is érzékelni fogja a jövőben. Scheitler Adrienn (Mecseki Er­dé­szeti Zrt. Móku-Suli Erdei Iskola), Czére Zsóka (Mecseki Erdészeti Zrt. Mecsextrém Park) és Tóth Klára (BMTSZ) hasznos ismeretekre, jó természetbarát kapcsolatokra tett szert a kép­zés folyamán.

Az MTSZ harmadik programja a „Nordic Walking” oktatásához szükséges ismeretek, ta­pasz­­­talatok átadását célozta meg. E lehetőség tovább gazdagítja tevékenységrendsze­rün­ket, remélhetően új „célcsoportokat” hódít meg szövetségünk számára. Adorján Rita és Künstler Róbert az elmúlt év során rendszeresen hirdette programját a NOWA hon­lapján. 20 túrát szerveztek, de ott voltak más szervezetek rendezvényein is, akár szemé­lyesen, akár csak az eszközök biztosításával. Van még lehetőség e tevékenység további elter­jesz­té­sé­ben.

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség élén bekövetkezett vezetőségváltás miatt a meglévő kapcsolatok további ápolása, ill. új kapcsolatok kialakítása volt a feladat. Van­nak kapcsolatok, amelyek személyhez kötődnek, vannak, amelyek a tevékenységhez.

Eddigi kapcsolatainkat továbbra is fenntartottuk azokkal a szervezetekkel, intézmények­kel, amelyek eddig is segítették munkánkat: Magyar Természetbarát Szövetség (Bog­nár Mária, Pálmai Vencel, Szabó Imre, Duró Imre), Mecsek Egyesület, Baranya Me­gyei Ön­kor­­mányzat, Bara­nya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Tátrai Bea, Feny­vesi­né Fehér Mónika), Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igaz­gató, Kulcsár Péter táj­egy­ség­vezető, Nagy Gábor), Mecseki Erdészeti Zrt. (Káldy József vezér­igaz­­­gató, Szőnyi János ve­zérigazgató helyettes, Rip­szám István, Hohn Miklós, Várady József, Sajgó Ferenc erdészeti igazga­tók), Nemzeti Sport­szö­vetség (Elbert Gábor sportért felelős szak­állam­tit­kár, Szántó Éva főtitkár, ill. dr. Rózsa­ligeti László), Pécsi Városüzemelési és Vagyon­ke­zelő Rt. (dr. Ke­lemen László ve­zér­igaz­gató, Nagy János), Pécs Megyei Jogú Város Önkor­mány­zata, Pécsvárad Város Ön­kor­mány­zata, Pécs­­váradi Művelődési Köz­pont, Orfű Köz­ség Ön­kor­mány­zata (Füziné Kajdi Zita pol­gár­mes­ter, dr. Harmat Béla jegyző), Magyar Madártani és Ter­mészet­védelmi Egye­sület Ba­ranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Turizmus Rt. Dél-dunán­túli Mar­ke­ting Igazgatóság (Hegyi Zsuzsanna igazgató), Du­nántúli Napló (dr. Grünwald Géza főszerkesztő-helyettes), Pécs TV (Mokos Tibor ügy­vezető, Szí­jártó Ildikó szer­kesz­tő), Régió Rádió (Kis Tünde, Gungl László), Pont Most hirdetőújság (Bota János), Ba­ra­nya Megyei Múzeumok Igazgató­sá­ga, Baranyai Pe­da­gó­giai Szakszolgálatok és Szak­mai Szol­­gál­ta­tá­sok Központja (Koszta Zsuzsanna), Dél-dunántúli Környezet­vé­delmi, Ter­mé­szet­védelmi és Víz­ügyi Felügyelőség (Jeszták Lajos igazgató, dr. Riskó Andrea természet- és tájvédelmi osz­tály­ve­zető), és még mások.

Az idei év során avatandó Szent Márton Zarándokút (Kisújbányától Máriakéméndig) ter­ve­­zése, bejárása, kijelölése okán munkakapcsolatban állunk a Kisújbányai Baráti Kör vezető­jével, Derksen Gyöngyivel és az általa szervezett további segítőkkel. De itt kell meg­em­líteni a Pécsi Hírekkel (Pécs Város Önkormányzata által támogatott lap) való jó kap­csolatunkat, amely Müller Nándor rendszeresen megjelenő túraajánlásai formájában nyil­vánul meg és széles körben ismerteti túraszervezői munkánkat. A tervezett, bá­nyá­szati emlékhelyeket összekötő turistaút tervezése révén kapcsolatot kerestünk és tartunk a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvánnyal, a Jánosi Engel Adolf Komlói Bányászati Gyűjteményért Közhasznú Alapítvány tagjaival, a Komlói Önkormányzat munkatársai­val, valamint komlói természetbarát társainkkal. Sikeres pályázatunk révén kapcsolatban állunk a PÉCS 2010 Menedzsmentközpont munkatársaival.

Köszön­­jük partnereink támo­gatását!

A szomszéd megyék természetbarát szövetségeivel, azok vezetőivel való kapcsolataink fő­ként a Dél-Dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség keretein belül élnek. Há­rom el­nök­ségi ülésen tárgyalta a regionális elnökség a megyékben zajló és regionális szinten is szá­mottevő eseményeket, folyamatokat. Jó kapcsolatunk eredményeként re­méljük az évek óta halogatott regionális találkozó sikeres megszervezését. Örömmel veszünk részt egy­más rendezvényein, túráin, találkozóin (közgyűlések, konferenciák, túrák stb.). Egy-egy ta­lál­kozó, megbeszélés erejéig Fejér megye és Zala megye termé­szetbarát életébe is bele­­tunk, ill. elnökünk személyében a Pannon Természetbarát Szö­vetség munkáját is fi­gye­lem­mel kísérhetjük. Szövetségünk képviseletében Tóth Klára elnök a Dél-Dunántúli Re­gio­nális Civil Fórum, a Baranya Megyei Civil Fórum munkájá­ban, ülésein rendszeresen részt vesz.

Szervezetünk sokrétűségét bizonyítják még az egyesületek, szakosztályok egymással, ill. más csoportokkal való kapcsolatai is.

Munkánkról, programjainkról rendszeresen hírt adtunk a Mecsek Híradóban, melyet Strasser Péter szerkesztett. A Híradó anyagának összeállításához ez évben is sokan hoz­zá­já­rul­tak információkkal, élménybeszámolókkal, túraleírásokkal. Köszönjük az írásokat a kö­­vetkezőknek: Adorján Rita, Baumann József, Benczes Gábor, Biki Endre Gábor, Blum András, Bota János, Dománszky Zoltán, Gábori Márton, dr. Gundrum Károly, Hoványi Zsu­zsanna, Iván Attila, Jancsi Attila, Juhász Zoltán, Kazal Márton, dr. Koncz Eszter, La­ka­tosné Novotny Sarolta, Marton József, Müller Nándor, Nagy Gábor, dr. Novotny Iván, Őri Zsuzsanna, Plaszauer István, Raub Bálintné, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Strasser Péter, Szabó-Dalecker Ibolya, Szabó Sándor, Takácsné Jakabos Laura, Tóth Klára.

A Mecsek Híradóban szövetségünk programjai mellett közzétettük tagszervezeteink nyílt programjait is (Hétdomb TE, Komló; PTTE Vámos Mihály Szakosztály), illetve a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjait, valamint a Tolna Megyei Természetbarát Szö­vetségnek a Mecsekben rendezett programjait is.

Internetes honlapunk az év során megújult, többféle rovattal várja a „böngészőket”, kö­szö­net Biki Endre Gábornakés Fenyvesiné Fehér Mónikának. Az aktuális programok mellett fényképes élménybe­szá­mo­ló­kat, túraleírásokat, várak, templomok, települések ismertetőit is olvashatnak az ér­dek­lő­dők.

2009-ben ismét több baranyai természetjáró kapott kitüntetést, melyeket szeptember 19-én, Dobogókőn adtak át a Természetjárók Napján. A Magyar Természetbarát Szö­vet­ség Örökös Tagja címet kapta Baronek Jenő és Kiss Lajos, a Dr. Téry Ödön Em­lék­érem kitüntetést vehette át Őri Zsuzsanna, a Gábor Ignác Emlékérmet pedig Ta­kácsné Hartmann Piroska.

2. Részletesen az egyes területekről

2.1. Nyílt túrák

Az éves programban kiemelten fontosnak tartjuk a nyílt túrák szervezését. Nem csak azért, hogy új résztvevőkkel szerettessük meg az erdőben való sétálást, hanem azért is, mert sok, rendszeresen velünk járó tagunk van. Ha egy hétvégén nincs a programban túra, szemrehányóan kérdezik. 2009-ben 46 túrát terveztünk, melyeket meg is valósítot­tunk, azok jól sikerültek. A legtöbben szokás szerint a Skóciai Szent Margit emléktúrán voltak, 220-an. A nyílt túrák megszervezését Lakatosné Novotny Saroltának köszönhet­jük. A túrafüzet elkészítését Biki Endre Gábor vállalta el.

Köszönjük a túravezetést, a felkészülést és a felelősség vállalást a következő túraveze­tőknek: Andrasek Csaba, Balatonyi László, Balog Árpád, Baranyai Rudolf, Baumann József, Becze László, Biki Endre Gábor, Börcsök György, Gida Tibor, Gőbölös István, Herman Tibor, Jancsi Attila, Kaszás Károlyné, Kazal György, Marton József, Márton Zoltán, Müller Norbert, Dr. Novotny Iván, Őri Zsuzsanna, Raub Bálintné, Romvári Ti­bor, Rónaky Gizella, Schóber József, Szabó-Dalecker Ibolya, Szecsődi Imre, Tollas Tibor, Tóth Klára, Újságh Zsolt, Végh Zoltán.

Külön meg kell köszönnünk Gőbölös István munkáját, aki 11 éven keresztül évente 3 túrával mutatta be a részvevőknek Baranya megye ismeretlen tájait.

2.2. Túravezetők Klubja

E fórum működtetését igen fontosnak tartja elnökségünk, ezért a több hónapos szünet után 2009 őszén „újjáélesztettük”. Azóta a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázi­uma ad helyet (igaz, csekély bérleti díj fejében) minden hónap első csütörtökjén e talál­kozási lehe­tő­ség­nek. Először októberben találkoztunk: egy körutazás élményeit osztotta meg velünk az a csa­pat, amely nagyrészt pécsi, szervezett természetjárókból tevődött össze és 2009 má­ju­sá­ban utazták be Erdély gyönyörű hegyeit, látogatták meg a törté­nelmi, nép­rajzi, hely­tör­téneti szempontból oly értékes helyeket. E programot Stefánovics Istvánné turistatársunk szer­vezte. Azután Kókány Jenő színes vetítését nézhettük, be­számolóját hallgathattuk a Dolomi­tokban tett túráiról, majd decemberben lehetőséget adtunk Müller Nándornak, hogy bemutassa két gyönyörű és hasznos művét a Mecsekről.

2.3. Túravezetőképző tanfolyam

Több éve nem volt elegendő jelentkező a bronzjelvényes túravezető képzésre. 2009. szep­tem­ber 1-jén kezdődött egy tanfolyam 16 fő részvételével. Szeptember, október és no­vem­ber elején az általános elméleti képzés történt meg, jelenleg a térképészeti isme­retek és a gyakorlati képzés folyik. A tanfolyam várható befejezése 2010 februárja.

Hagyományosan jó kapcsolatunkra alapozva a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség ke­re­tein belül szervezett oktatásra irányítottuk ezüstjelvényes képzést igénylő turistatár­sainkat. Öten választották a képzés e formáját.

Jövőbeni feladataink megoldásában nagymértékben számítunk a „friss erő”-re!

2.4. Jelvényszerző túramozgalmak

Szövetségünk – mint ahogy azt már hosszú évek óta teszi – 2009-ben is biztosította a felté­­te­­leket ahhoz, hogy a turisták továbbra is hódolhassanak jelvénygyűjtő szen­ve­dé­lyük­nek. Az állandó túramozgalmak korábban kialakított bélyegzőhelyeit rendszeresen ellenő­riztük, és helyeztük ki a bélyegző lenyomatokat, pótoltuk a hiányosságokat. Bizto­sítottuk az érdeklődők számára az igazoló füzeteket, kiadtuk a teljesítések után járó jel­vényeket, és egy új túramozgalmat is indítottunk.

A „Rockenbauer Pál” Dél-dunántúli kéktúra és a „Dél-dunántúli piros túra” baranyai sza­ka­szán lévő, valamint a „Mecseki barangolások háztól házig” mozgalom kialakított bé­lyegző­­helyei kivétel nélkül rendben vannak.

Ebben az évben 10 db fémdobozt készítettünk el, azokat a korábban alkalmazott színek­nek megfe­lelően lefestettük, és így a hiányzó vagy megrongálódott dobozokat le tudtuk cserélni.

A kéktúra útvonalán Zobákpusztán cseréltük le a megrongálódott fadobozt fémdobozra. Fehér-kúton a rossz állapotban lévő fadobozt februárban, még az új dobozok elkészülte előtt felújítottuk, így az még jó állapotban van.

A piros túra útvonalán csak a szentkúti volt erdészház előtti bélyegzőhely felújítására volt szükség, a meglazult, elkorhadt faoszlopot – amelyen a doboz és a tábla van elhe­lyezve – kicseréltük, és a dobozt lefestettük.

A „Barangolások háztól házig” túramozgalom bélyegzőhelyeinek rendbe tétele több munkát igényelt. Orfűn, a volt Sárkány kulcsosháznál lévő bélyegzőhelyet megszüntet­tük, és áthelyeztük a Barlangkutatók forrásánál lévő Mecsek Házához. Elkészítettük a házat ábrázoló új bélyegzőt Plaszauer István rajza alapján. A dobozt a bejárat előtti is­mertető táblán helyeztük el. Koszonya-tetőn és Sikondán, a Természetbarátok Házánál a rossz állapotban lévő fadobozokat fémdobozokra cseréltük. A Lóri erdészháznál és a Dombay-tónál a régi, megfakult dobozokat átfestettük. Zobákpusztán – korábban a Kárá­szi Erdészet táborhelyeként ismert – Vargánya Tanyán a főút melletti bejárat kapuján egy fémdobozt helyeztünk el. Az új bélyegző szintén Plaszauer István rajza alapján készült el. Itt régóta nem volt megoldott a bélyegzi lehetőség. A Vár-völgyi – a Szekszárdi Ifjú­sági Unió kezelésében lévő – kulcsosháznál, mivel már több alkalommal elvitték a do­bozt, új technikát próbáltunk ki, „habarcsba ágyazva” szereltünk fel egy új dobozt.

A „Mecseki Zöld Túra” vasasi bélyegzőhelye nem volt megoldott. A Szövetkezet utcá­ban – amely a túra kiinduló helye, vagy végállomása – a 14-es helyi járat megállójá­tól kb. 200 m-re lévő Frézia presszóban szívesen vállalták a bélyegzést, egyelőre saját bélyegzőjük­kel.

A bélyegzőhelyek karbantartása terén végzett munkákat köszönjük Futó Lászlónak az új do­bozok elkészítéséért és a Patacsi-mezőn lévő bélyegzőhely gondozásáért, Plaszauer Istvánnak (Oszinak) a Mecsek Háza és a Vargánya Tanya bélyegzőihez elkészített rajzai­ért, Kazal Marcinak a Fehér-kúti kulcsosháznál lévő felújításáért, a bélyegzőhelyek gya­kori ellenőrzéséért és a lenyomatok pótlásáért, Baumann Józsefnek és feleségének, Ági­nak a Várvölgyi kulcsosháznál a doboz felszereléséért és a Petőc-pusztai bélyegző­le­nyomatok pótlásáért, Marton Józsefnek a szentkúti volt erdészháznál lévő új oszlopért, és annak kicseréléséért.

Új túramozgalmunk 2009-ben a „Baranya kilátói”. A mozgalmat teljesítőknek 20 kilá­tót kell felkeresni, és azt fényképpel kell igazolni. Az új mozgalom Biki Endre és Rónaky Gizella ötlete alapján valósult meg. A füzetet Biki Endre készítette el, ő hatá­rozta meg a fel­ke­resendő kilátókat is. A kitűző Rónaky Gizella elgondolása szerint a János-kilátót áb­rá­zolja, melyet a kilátó avatása előtt készült – a meghívón szereplő – fénykép alapján Szabó-Dalecker Ibolya készített el, és biztosítja a folyamatos utángyártást. A mozgalom iránt nagy az érdeklődés.

A szövetség kezelésében lévő állandó túramozgalmak számszerű adatai:

A túramozgalmakat teljesítők száma 2009-ben:

Mecsek turistája: 2 fő; Baranyai várak: 5 fő; Kincses Baranya: 2 fő; Mecsek barangolá­sok: 2 fő; Kerékpáros körtúra: 1 fő; Dél-Zselic turistája: 3 fő; Baranya legszebb templo­mai: 2 fő; Mecseki Zöld Túra: 8 fő; Mecsek forrásai: 14 fő; összesen: 39 fő.

A hosszú távú (Országos Kék, DDK és a DDP) túrák teljesítőiről nincs adatunk.

Igazoló füzetek értékesítése:

Országos Kék Túra: 11 db; Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra:12 db; Dél-dunán­túli Piros Túra: 7 db; Túramozgalmak Baranya megyében: 20 db; Megyei kis füzetek: 19 db; Mecseki Zöld Túra: 14 db; Mecsek forrásai: 37 db; Baranya kilátói: 68 db.

A túramozgalmakat teljesítők száma az előző évekhez hasonlóan alakult. A régebbi mozgalmakat általában kevesebben teljesítik. Új túramozgalmak indulásakor az első évben sokan vásárolják meg a füzeteket, de a teljesítés ennél lényegesen kevesebb. En­nek talán az lehet az oka, hogy a mozgalmak teljesítése nincs időhöz kötve, így a teljesí­tések a kö­vet­kező évekre is áthúzódhatnak. Még mindig népszerű a „Túramozgalmak Baranya me­gyében” c. összesített füzet, amely a hét baranyai túramozgalmat tartalmazza, de idén töb­ben kérték a külön is megvásárolható kis füzeteket.

„Dél-Baranya turistája” túramozgalom

A „Dél-Baranya turistája” túramozgalmat, melyet a Dráva TSE hirdetett meg, indítása óta 111-en kezdték el, ebből a tavalyi év­ben 44-en. 2009-ben 5-en, eddig összesen 10-en fe­jez­ték be. Ami ennél örvendete­sebb, hogy a Dráva TSE és a Tenkes TE túra­moz­ga­lom­hoz kapcsolódó nyílt túráin 25 fölötti volt a lét­szám. Valamint az, hogy a Villányi-hegységben és az Ormánságban is meg­nőtt az egyé­nileg, kerékpárral vagy gyalog túrázók száma – ezt a helyi emberek mondják –, ami kö­szönhető a turistautak folyamatos karbantartásának és túramozgal­munknak is. Ja­va­sol­juk, hogy az egyesületek e két tájegységbe is szervezzenek túrákat, mert ezzel kiválthatók a már „megszokott” útvonalak!

2009 szeptemberétől a túramozgalmak igazolófüzetei letölthetők szövetségünk honlapjá­ról is pdf-es formátumban. A papírforma mellett azért tettük elektronikusan is elérhetővé, mert így a vidéki jelentkezőknek nem kell postán kiküldeni azokat.

2.5. Találkozók, táborok

2009. augusztus 21–23-a között Baranya megye adott otthont a Dunántúli Megyék Ter­­­szetbarát Vezetőinek Találkozója rendezvénynek. A találkozó rendezője szövet­sé­günk megbízásából a Mecsek Egyesület volt, élén Baronek Jenő ügyvezető elnökkel. A ren­dezvényen részt vett Szabó Imre, a Magyar Természetbarát Szövetség elnöke, Duró Imre, a Magyar Természetbarát Szövetség igazgatója, Pusztay Sándor, a Természetbarát Turista Magazin főszerkesztője, valamint a dunántúli megyék természetbarát szövetsé­geinek vezetői (Komárom-Esztergom és Vas megye kivételével).

A három napos találkozó gazdag programjáról a Mecsek Híradó 2009. szeptemberi szá­má­ban részletesen beszámoltunk. Ezúton is köszönjük valamennyi, a rendezésben részt­vevő, segítő társunk, kiemelten Börcsök György, Pál Krisztina és Tóth Klára munkáját.

A Természetjáró Gyerekek és Diákok Országos Találkozóján (TEGYOT-TEDOT) 2009-ben Baranya megyét a PITE csapatai képviselték eredményesen, egy 2. és egy 5. helyezés­sel tértek haza.

Sajnos az idei évben sem sikerült megszervezni a Dél-Dunántúli Regionális Természet­barát Találkozót. A Somogy megyei Bánya lett volna a helyszíne. Érdeklődés hiányában el­ma­radt. Ennek oka talán a késői meghirdetés, az egyébként is zsúfolt májusi program. Remélhető, hogy az idei évre tervezett (már az eseménynaptárba beillesztett) találkozóra megyénkből is nagyobb lesz az érdeklődés.

2.6. Túraversenyek

2009-ben is megrendezésre kerültek a hagyományos túraversenyek, így az „elSant” Őszi Kupa Tájékozódási Hétvége, valamint a PITE Kupa. Köszönjük arendezést Benczes Gábornak, Bota Jánosnak és segítőiknek.

Októberben a Mindszentgodisai Általános Iskola DSK ismét megrendezte a „Zselic csücskében” túraversenyt általános iskolásoknak, Schóber József vezetésével. Ez a ver­seny nagyobb figyelmet és propagandát érdemelne!

2.7. Teljesítménytúrák

Továbbra is az egyik legnépszerűbb rendezvényei a természetjáró programoknak. A baranyai teljesítménytúra-kínálat az eddigi szokásos túrák mellett két továbbival bővült: a Pécsi Vörös Meteor Kelet-Mecseki Barangolások”, illetve a szövetségünk által rende­zett „Pécs 2009” teljesítménytúrákkal. A programtervezetben meghirdetett valamennyi túrát megrendeztük, köszönet a rendező egyesületeknek, vezetőiknek és a közreműkö­dőknek: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, Dél-Zselic TK, DÖKE, Dráva TSE, Hétdomb TE, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor SK, PITE, Szent Imre Katolikus Iskola DSK, Tenkes TE.

2.8. Kerékpáros szakág

A kerékpáros programok nagy részét 2010-ben is a Pécsi Túrakerékpáros és Környe­zetvédő Klub szervezte. A 2009-es szezonban összesen 21 kerékpártúrát szerveztek, mindig ügyelve arra, hogy a tekerésen kívül valami látvány, érdekesség is jusson a részt­vevőknek. A túrák mindegyike „nyílt túra” volt, azokon bárki részt vehetett. A legtöbb túrát Eperjesi József és Keményfi Balázs vezette.

A Pünkösdi Regionális Kerékpáros Találkozón Pécsváradon 58 fő vett részt. A „2x100 km Ba­ranyában” országúti kerékpáros teljesítménytúra június első szombatján 86 főt vonzott. A Mecseki Hegyikerék” elnevezésű MTB teljesítménytúrának 52 sikeres részt­vevője volt. A klub tevékenyen részt vett a község önkormányzata által kezdeményezett Bere­mendi KerékpárosTalálkozó megszervezésében, lebonyolításában.

A „Kerékváros” című újság 2009. áprilistól az interneten olvasható.

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub mellett a másik egyesület a komlói DÖKE Iván Attila vezetésével, mely szintén sikeres kerékpáros rendezvényeket szer­ve­zett: a „DÖKE 25-50-75” valamint a „Baranya 50, 100” kerékpáros teljesítmény­túrá­kat.

2.9. Technikai munkák

2009 a technikai munkák szempontjából eredményes évnek tekinthető. A turistautak jel­zései mintegy 90 km hosszon újultak meg, ebben 20 km új útjelzés is van a Dél-Zselic­ben. A Nyugat- és Közép-Mecsek, a Dél-Zselic, az Ormánság és a Villányi-hegy­ség útjelzéseit fo­lyamatosan gondozzák a Dél-Zselic TK, a Dráva TSE és a Tenkes TE tagjai. Az út­jel­zé­se­ket festették: Andrasek Csaba, Balog Árpád, Biki Endre Gábor, Gida Tibor, Jancsi Attila, Jancsi Ibolya, Juhász László, Németh Dorottya, Németh György, Romvári Tibor, Rom­vári Tiborné, Soós Zoltán, Strasser Péter, Strasserné Csapó Ilona, Ujságh Zsolt.

Sokat szépült tehát a baranyai hegyvidék, s ebben szerepet játszott az erdészeti igazgató­ságokkal kialakított jó kapcsolat is. A Mecseki Erdészeti Zrt. pályázat útján a Mecsek és a Dél-Zselic területén tájékoztató táblákat helyezett ki, valamint a Dél-Zselicben új tu­rista-út­vonalakat alakított ki. Így bekapcsolódott a jelzett úthálózatba Kán és Gorica egy, Nagy­má­téról kiinduló körtúra kialakításával, valamint új jelzett út készült Szabás és Alsó­kö­vesd között. Szintén az erdészet pályázata alapján felújításra kerültek a Sasrét és Te­re­cseny körüli turistautak jelzései is. Ezeket a munkákat – a sásdi és a szigetvári erdé­szetek fel­kérésére – Strasser Péter végezte el. Az Árpádtetői Erdészet által a Közép-Me­csekbe ki­he­lyezett útjelző táblákra a turistajeleket pedig Király László festette fel. Saj­náljuk azon­ban, hogy az erdészet nem egyeztetett a táblák kihelyezése előtt szövetsé­günkkel egy egy­sé­ges táblarendszerről, így a négy különböző területen (Kelet-Mecsek, Közép- és Nyugat-Mecsek, Nagymáté, Kán, Gorica környéke, ill. Sasrét környéke) más-más alakú és feliratú táblák készültek és lettek kihelyezve. Véleményünk szerint célsze­rűbb és szebb lett volna egy egységes útjelző-rendszer kialakítása.

Jelentős esemény volt az év folyamán, hogy elkészült az Ormánságban a Mailáthpusztától a Markó csárdáig vezető sárga sáv jelzés folytatása a Nyugat-Mecsek­ben egészen Bükkösd vasút­állomásig, így a két, jelzett utak által eddig össze nem kap­csolt terület most össze lett kötve, így az Ormánság – Villányi-hegység úthálózata szer­vesen kapcsolódik már az orszá­gos úthálózathoz.

Néhány útszakaszon – különböző okok miatt – megszüntettünk egy-két turistajelzést. Így a Sikonda – Cserma-tető – Mánfa – Budafa – Sugói-rét útvonalon a Z+ jelzést, mivel a Cserma-tetőnél a szántóföldön az utat évről évre be­szántják. A vetés kikerülése magánte­rület miatt más irányból nem lehetséges. A Sugói-réttől a Z sáv elágazásától a Z+ jelzés helyett a Z■ jelzés vezet Mánfa (Budafa) autóbuszmegállóig. Ugyancsak megszűnt a Pécs, Bártfa utcai templom – Szamár-kút – Gyükés között a S+ jelzés, mivel végig be­épített, lakott területen halad, fenntartása fe­lesleges. A továbbiakban az említett jelzés Gyükés, autó­­buszfordulótól indul, és a Közép-Me­csekben változatlan útvonalon halad Magyarhertelendig. A 2009-es Me­csek térkép már tartalmazza a változásokat.

Turistautak jelzéseinek felújítása

A Mecsekben:

1.   Rákosvölgyi-vadászház – Bugyogó-forrás (Mecseki Zöld Túra, részben új nyomvo­nal), táv: 1,5 km

2.   66-os út – Vágotpuszta (Mecseki Zöld Túra, részben új nyomvonal), táv: 3 km.

3.   Bükkösd, vasútállomás – Szentdomjánpuszta – Boda – Markó-csárda (sárga sáv, új út), táv: 15 km.

4.   Róka út: Büdöskút – abaligeti műút (Z+, útvonal meghosszabbítás), táv: 0,4 km.

5.  Meleg-mál-tető – Boda, Sárga sáv elág. (P■ jelzés, új út a régi sárga sáv jelzés he­lyett), táv: 2,8 km.

6.   „Fellbach” sétaút: javítás a Kardos úti-kulcsosház felé (részben új nyomvonal), táv: 0,2 km.

7.   Sugói-rét – Mánfa, Budafai autóbuszmegálló (Z■ jelzésváltozás a Z+ helyett), táv: 1 km.

8.   Sl elágazás – Balázs-hegyi-kilátó (S▲ jelzés, új út), táv: 0,6 km

9.   S+ elágazás – Napszentély-kilátó (S▲ jelzés, új út), táv: 1 km.

10.Szentkút, autóbuszforduló – Vörös-hegy (Z▲ jelzés), táv: 2 km.

11.Sárga sáv elágazás – Botos-kút (Sl jelzés, új út), táv: 0,1 km.

12.  Koponya-kút II. – Koponya-kút I. (Zl jelzés meghosszabbítása a régi Koponya-kúthoz), táv: 0,7 km.

13.Piros sáv elágazás – Volt Magyarok-kunyhója emlékoszlop (P∩ jelzés, új út), táv: 0,1 km.

14.  Máré-csárda – Vörösfenyő-kulcsosház (S■ jelzés), táv: 3,2 km.

15.Döngölt-árok, Z+ elágazás – Óbányai-kilátó (Z▲ jelzés, új út), táv: 0,5 km.

16.Zöld sáv elágazás – Dérvölgyi-forrás (Zl jelzés, új út), táv: 0,6 km.

17.„Hat torony” teljesítmény túra teljes szakaszán a P+ jelzés javítása, táv: 6 km.

A Dél-Zselicben:

1. Terecseny – Pap-domb – Tótvárosi-erdő (K+ jelzés), táv: 7 km.

2. Szabás – Szent István-forrás – Éger-kút – Kék sáv elág. (K+ jelzés, új út), táv: 5 km.

3. K+ és P összekötő út (P+ jelzés, új út), táv: táv: 0,5 km.

4. Sas-rét – Kis-Ördöglik (K■ jelzés), táv: táv: 2,4 km.

5. K sáv elágazás – Hollófészek (K▲ jelzés, új út), táv: 0,4 km.

6. Zrínyi-kulcsosház – Aligvár-forrás (Kl jelzés, új út), táv: 0,3 km.

7. Nagymáté – Kán – Gorica – volt Ratkóczapuszta – Nagymáté (kék „irányított kör” jelzés, új út), táv: 15 km.

A Villányi-hegységben:

1. Máriagyűd – Emlékkereszt (piros sáv jelzés), táv: 5 km.

2. Túrony – Szőlő-hegy, műút (S+ jelzés), táv: 1,7 km.

Az Ormánságban:

Hegyszentmárton, Szőlő-hegy – Baksa (sárga sáv jelzés), táv: 7 km.

Vajszló – Kisszentmárton (zöld sáv jelzés), táv: 6 km.

Z sáv elágazás – Cseri-erdő – Baranyahídvég (Z■ jelzés, új út), táv: 2 km.

Tovább folytatódott a források felújítása is, és a felújított forrásokhoz bevezető utak jelzéssel lettek ellátva. A felújítások mellett folyamatos karbantartási munkák, forrástisz­títások is folytak.

Forrásfelújítások 2009-ben:

A Mecsekben a következő források felújítás történt meg: Apacsok-kútja, Baglyas-forrás, Büdös-kút (Pécsvárad felett), Büdös-kút (Közép-Mecsek), Csöpögő-forrás, Dérvölgyi-forrás,Etelka-forrás,Fodorgyöpi-kút, Horgász-forrás, Jószerencsét-forrás, „régi” Koponya-kút, Kígyós-kút, Máré-forrás, Mohosi-kis-kút, Mosókút-forrás, Pataki-forrás, Ravasz-kút, Tibor-Gábor-forrás, Wein György-forrás, Zsolnay-kút. A Dél-Zselicben új forrást foglaltunk Aligvár-forrás néven. A forrás a terecsenyi Zrínyi-kulcsosház közelében talál­ható. A Szekszárdi-dombság területén a Henrik-forrás került felújításra. Ukrajnában, a Keleti-Kárpátokban nagy társadalmi összefogással a Fekete-Tisza forrása került újjáépí­tésre, melyben pécsi természetbarátok is dolgoztak.

Ezeken kívül a Nyugati-Mecsekben, a volt Magyarok kunyhója helyén felállításra került egy emlékoszlop, és 2010-ben itt kialakításra kerül egypihenőhely is.

A munkákban részt vettek, illetve támogatták:Baronek Jenő, Baumann József, Baumann Józsefné, Baranyai Rudolf, Biki Endre, Biki Endre Gábor, Borbély András, Bús Gizella, Főző Péter, Füziné Kajdy Zita, Golubics István, Hohn Miklós, Kiss László, Kollár Ta­más, Korcz Miklós, Kovács Szabó János, Kozáné Molnár Ibolya, Kőnig Éva, Kulcsár Péter, Kriston Barnabás, Kriston Ádám, Feketéné Czifra Éva, Horváth Ákos, Horváth Péter Brúnó, Horváth Zoltán, Marton József, Meleghné Jenei Gyöngyi, Molnár Dénes, Pongrácz Viktor, Ripszám István, Rácz János, Rácz Jánosné, Ripszám István, Rónaky Gizella, Rostás Attila, Sajgó Ferenc, Mohácsi Attila, Stálenberger Tíbor, Szajkó Károly, Szűcs Attila, Tasnádi János, Tóth Klára, Varga Jenő, Várhelyi Sándor, Várnai József.

2.10. Természetjáró minősítések

A tavalyi évben szövetségünk által elbírált minősítés 32 volt, ez az előző évihez (37) ké­pest enyhe visszaesést mutat úgy darab számra, mint egyesületileg. Ennek oka valószí­nű­leg a belépő „friss” tagok kisebb száma lehet. 7 egyesület tagjai értek el valamilyen fo­ko­za­tot a tavalyi 10-hez képest. Ez talán az egyesületek létszámának megtartó erejére utal­hat, a régebbi turisták már kaptak valamilyen fokozatot. Ezen kívül „Érdemes ter­­szet­járó” fokozatot ért el Biros Béláné.

Valamennyi, minősítést elért túratársunknak ezúton is gratulálunk!

Egyesület bronz ezüst arany
Hétdomb TE, Komló 12 2  
BMTSz Szúrós Csodabogyó Szakosztály 2 1 3
Dráva TSE   2 1
DÖKE, Komló 2 1  
Kenderföldi Természetjárók, Komló 3    
Dél-Zselic Természetbarát Klub 2    
BMTSZ Öttorony Szakosztály   1  
Összesen: 21 7 4

A minősítésekhez tartozik azok leadási formátuma és adatai. Az egyéni túranaplóban leadottakkal minimális probléma van, mivel ezekben le van írva a kitöltési útmutató. A leggyakrabban előforduló hibák a számítógépen kialakított példányokon vannak, itt saj­nos pontszámítási adatok is hiányoznak (pl. téli-, síkvidéki-, csillag-, vándor túra stb.)! A városnéző túrák továbbra sem számítanak bele az értékelésbe a minősítő szabályzat sze­rint! A minősítések leadására továbbra is ajánljuk szövetségben 300 forintért kapható egyéni túranaplót!

2.11. Térképek, kiadványok

Szövetségünk továbbra is folyamatosan továbbította az észlelt változásokat, ill. térképi hibákat a Cartographia kiadóhoz, ennek is köszönhetően a 2010-ben megjelent új Me­csek és Zselic turistatérképek már viszonylag jók, bár még mindig tartalmaznak olyan eltéréseket, amelyeket jeleztünk. A térképek lektorálását – saját, ill. a begyűjtött adatok alapján – Biki Endre Gábor végezte. Kérjük a természetjárókat, hogy a túráik során ész­lelt változásokat továbbra is folyamatosan jelezzék szövetségünkben!

Bár nem szövetségünk munkájához tartozik, de itt kell megemlíteni Müller Nándor két újonnan megjelent könyvét a Mecsekről: a „Mecseki barangolások” túrakönyvet és a „Négy évszak a Mecsekben” fotóalbumot. Mindkettő színes, tartalmas kiadvány, mely nagyban hozzájárul hegységünk népszerűsítéséhez.

Végezetül köszönetet mondunk mindenkinek, akik bármilyen módon közreműködtek a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség munkájában.


A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
elnöksége

 


 

Beszámoló


a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
2008. évi tevékenységéről

1. Szövetségünk működése

2008-ban szövetségünk taglétszáma csökkent; ez a tendencia az országos létszám­ada­tok­hoz hasonló. Tagszervezeteinkben összesen 480 igazolt természetjáró volt, különösen az iskolás (általános és középiskolás) korosztálynál alacsony a létszám. Kevés a vezető tanár, aki túrákat szervez a gyerekeknek. Ilyenek szövetségünkben Iván Attila, Pálinkás István, Takácsné Hartmann Piroska, Schóber József, Strasser Péter, akik rendszeresen túráznak ta­nít­ványaikkal, és ifjúsági szakosztályt működtetnek. Az ő lelkesedésüket követhetnék má­sok is.

Felnőtt és nyugdíjas tagjaink száma az előző évihez hasonló. Új jelentkező viszonylag kevés volt, mindössze 55 igazolványt igényeltek. Sajnos néhány szakosztály, egyesület tag­­sági érvényesítési száma minimálisra, némely esetben 1-2 főre csökkent. Ugyanakkor örömmel mond­hatjuk el, hogy hosszú évek után ismét tagjaink között tudhatjuk a Pécsi Bőr­gyár Szak­osztályt, és a Mecseki Erdészeti Zrt. Szakosztálya is ismét rendes taglét­szám­mal szere­pel.

A taglétszám kérdésével a Magyar Természetbarát Szövetség is foglalkozik, reméljük, egy országos megújulás keretében rövidesen sikerül e kérdésben is előbbre lépnünk.

Az alacsonyabb taglétszám nem befolyásolta rendezvényeink számát, és szín­vo­na­lát sem. Tagszervezeteink 2008-ban is igen gazdag programmal álltak az érdeklődők – nem csak a szervezett természetbarátok – rendelkezésére. A programokról a későbbiekben szólunk.

A működés személyi és tárgyi feltételei 2008-ben is adottak voltak, bár az év közepén ismét egy „költözés” jelentett nem kis munkát. A már megszokott helyünkről, az Apáca utca 2/1. sz. alatti helyiségből a Tímár u. 21. sz. alá költözött szövetségünk, a többi sport­szö­vetséggel együtt. Itt kissé szűkösebb körülmények között, de azért biztosított volt működésünk. Az előző évekhez hasonlóan keddenként 16 és 19 óra között tudtuk fogadni az érdek­lő­dőket.

A működéshez elsősorban az NCA-pályázaton szereztünk támo­gatást, vala­mint tá­mo­gatást kaptunk a Baranya Megyei Önkormányzattól, a Baranya Megyei Sport­­szö­vet­sé­gek Szö­vet­sé­gétől és a Turizmus Rt. Dél-dunántúli Marketing Igazgatóságától.

Szövetségünkről, programjainkról, s az egyesületek életéről két helyen adtunk hírt fo­lya­ma­tosan. Internetes honlapunk (www.baranyatermeszetbarat.hu) az év során fo­lya­ma­tosan, mindig friss tartalommal működött, és új rovattal is bővült: a „Programok” menü­pont alatt található „Hírek” rovatban az aktuális információk mellett fényképes is­mer­te­tő­ket is olvashatunk. Köszönet Biki Endre Gábornak és Fenyvesiné Fehér Mó­ni­ká­nak a honlap működtetésével kapcsolatos naprakész, odafigyelő munkájáért.

A Mecsek Híradó – Strasser Péter szerkesztésében – 2008-ban is folyamatosan megjelent,és tudósított a természetbarát programokról, eseményekről. Nem csak szövetségünk és tag­­szervezeteink rendezvényei jelentek meg; közreadtuk a Mecsekben megrendezett más természetjáró események kiírásait, így a nem szövetségünkhöz tartozó egyesületek tel­je­sít­mény­túráit, valamint a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által rendezett túrákat, elő­adá­sokat is. A Híradót valamennyi tag­szer­ve­ze­tünk számára – korlátozott pél­dány­számban – biztosítottuk, egyénileg azonban némi előfizetési díj fejében lehetett hozzájutni. A Híradó változatlanul olvasható internetes honlapunkon.

A Híradóban az év elején a szakosztályok, egyesületek beszámolhattak előző évi mun­kájuk­­ról. Ezzel a lehetőséggel csak kevés – mindössze négy – tagszervezetünk élt (Dráva TSE, Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület, Felhőtlenek, PTTE Nyugdíjas Szak­osz­tály). Be­szá­mo­lói­kat a februári számban olvashattuk. Ezúton köszönjük a Mecsek Híra­dóba küldött írásaikat a következőknek: Balogh Bettina, Baumann József, Benczes Gábor, Biki Endre Gábor, Bota János, Börcsök György, Cziczer István, Fehérné Kardos Ágnes, Feketéné Móró Erzsébet, Gábori Márton, Glöckler Gábor, Hajdú Örs, Herman Tibor, Iván Attila, Jancsi Attila, Kis Olga, dr. Koncz Eszter, Lakatosné Novotny Sarolta, Milkovics Jenő, Müller Nándor, dr. Novotny Iván, Őri Zsuzsanna, Papp Lászlóné, Plaszauer István, Pu­lai Lászlóné, Raub Bálintné, Romvári Tibor, Sásdi Viktória, Stefánovits Istvánné, Strasser Péter, Szabó-Dalecker Ibolya, Szabó Sándor, Tóth Klára.

Szövetségünk 2008. február 9-én tartotta meg évi rendes közgyűlését, melyen részt vett Szabó Imre, a Magyar Természetbarát Szövetség elnöke is. A közgyűlésen veze­tőség­vá­lasz­tásra is sor került: a következő öt éves időtartamra elnöknek választották Baronek Jenőt, alelnöknek Strasser Pétert, titkárnak Lakatosné Novotny Saroltát, az elnökség tagjainak Börcsök Györgyöt, dr. Novotny Ivánt, Rónaky Gizellát és Tóth Klárát. Az ellenőrző bizottság elnöke dr. Tihanyi László, tagjai Andrasek Csaba és Őri Zsuzsanna lettek. A közgyűlésen – a ha­gyo­mányoknak megfelelően – el­isme­ré­sek át­adására is sor került. Aranybakancs Díjat kapott Kulcsár Péter, a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazga­tóság Mecsek tájegységvezetője, illetve Csiszár Gyula, a Dél-dunántúli Távközlési SE vezetője. Elismerő plakettet kaptak a természetbarát mozgalomban végzett munká­jukért: Balla László, Balog Árpád, Csábi Mária, Eperjesi József, Juhász Zoltán, Keményfi Balázs, Lengyel Zoltánné, Marton József, Mátyás Elemérné, Őri Zsuzsanna, Papp Lászlóné, Szabó-Dalecker Ibolya, Tollas Tibor, Zana Szilvia.

A baranyai természetbarátok közül 2008-ban Baronek Jenőa Mecseki Erdészeti Zrt.-től a „Mecseki Erdőkért Díj” elismerésben részesült.

A Túravezetők Klubja – Pál Krisztina vezetésével – csak az év első felében működött, majd munkája elszólította Pécsről. Utódját keressük.

Szövetségünk sokoldalú kapcsolatokat tartott fenn más intézményekkel, szervezetekkel, ami az év során egyrészt segítette programjaink propagálását, másrészt szakmai együtt­mű­kö­­dést, de több esetben anyagi támogatást is jelentett. Ezek a kapcsolatok termé­sze­tesen sze­mé­lyekhez is köthetők, akik közül itt csak a vezető munkatársakat sorolhatjuk fel, de ter­mé­szetesen segítőink köre ennél bővebb: Magyar Természetbarát Szövetség (Bog­nár Mária, Pálmai Vencel, Szabó Imre, Duró Imre), Mecsek Egyesület, Baranya Me­gyei Önkor­mányzat, Bara­nya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Tátrai Bea, Feny­vesi­né Fehér Mónika), Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igaz­gató, Kulcsár Péter táj­egy­ség­vezető, Nagy Gábor), Mecseki Erdészeti Zrt. (Káldy József vezér­igaz­­­gató, Szőnyi János ve­zérigazgató helyettes, Nagy Gábor természetvédelmi igazgató, Rip­szám István, Hohn Miklós, Várady József, Sajgó Ferenc erdészeti igazgatók), Nemzeti Sport­szövetség (Elbert Gábor sportért felelős szak­állam­tit­kár, Szántó Éva főtitkár, ill. dr. Rózsa­ligeti László), Pécsi Városüzemelési és Vagyon­ke­zelő Rt. (dr. Kelemen László ve­zér­igazgató, Nagy János), Pécs Megyei Jogú Város Önkor­mány­zata (Tasnádi Péter polgár­­mester, dr. Tóth Bertalan és Gonda Tibor alpol­gár­mes­te­rek), Pécsvárad Város Ön­kor­mány­zata, Pécsváradi Művelődési Köz­pont, Orfű Köz­ség Ön­kor­mány­zata (Füziné Kajdi Zita polgármester, dr. Harmat Béla jegyző), Magyar Madártani és Ter­mészet­védelmi Egye­sület Ba­ranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Turizmus Rt. Dél-dunán­túli Mar­ke­ting Igazgatóság (Hegyi Zsuzsanna igazgató), Dunántúli Napló (dr. Grünwald Géza főszerkesztő-helyettes), Pécs TV (Mokos Tibor ügyvezető, Szí­jártó Ildikó szer­kesz­tő), Régió Rádió (Kis Tünde, Gungl László), Pont Most hirdetőújság (Bota János), Ba­ra­nya Megyei Múzeumok Igazgató­sá­ga, Baranyai Pe­da­gó­giai Szakszolgálatok és Szak­mai Szol­­gál­ta­tá­sok Központja (Koszta Zsuzsanna), Dél-dunántúli Környezet­vé­delmi, Ter­mé­szet­védelmi és Víz­ügyi Felügyelőség (Jeszták Lajos igazgató, dr. Riskó Andrea természet- és tájvédelmi osz­tály­ve­zető), és még mások. Köszön­­jük partnereink támo­gató együtt­mű­kö­­dé­­sét!

A szomszéd megyék természetbarátaival a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szö­vet­ség keretében ápoljuk kapcsolatainkat, mely mindkét megyével jónak mondható. Szövetségünk részt vesz a Dél-dunántúli Regionális Civil Fórum, a Baranya Megyei Civil Fórum és a Pécsi Kistérségi Civil Fórum, valamint a Természet­védelmi és Terület­fej­lesz­tési Kerekasztal munkájában.

2. Részletesen az egyes területekről

2.1. Találkozók, táborok

2008. június 30-tól július 4-ig a Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület rendezte Aba­li­ge­ten a Természetjáró Gyerekek és Diákok Országos Találkozóját (TEGYOT-TEDOT). Az egyesület későn kapta a felkérést a találkozó megrendezésére – eredetileg a ren­dezvény Sopronban lett volna, de a rendező az utolsó pillanatban visszamondta –, ennek ellenére a PITE sikeresen, zökkenőmentesen szervezte meg és bonyolította le az orszá­gos találkozót és annak programjait. A fiatal természetjárók ismét bizonyították jó szervezőkészségüket, nem véletlen, hogy a megyében a legtöbb rendezvényt ők szervezik. Köszönet Bota Jánosnak és csapatának! Sajnálatos, hogy a találkozón baranyai csapat csak egy vett részt, a komlói Kenderföldi Természetjáróktól.

2.2. Versenyek

A tájékozódási túraversenyek köre 2008-ban bővült. Májusban a Pécsi Ifjúsági Ter­mé­szet­járó Egyesület I. PITE Kupa néven új túraversenyt rendezett a volt Pécsbánya­te­lepi Is­ko­lá­tól. A verseny – melyen 42 csapat indult – része volt az országos csapatbaj­nok­ságnak is.

A hagyományos „elSant Őszi Kupa” tájékozódási túraversenyt 12. alkalommal rendezte meg az elSant Bt. és a Pécsi Orvos Egészségügyi Sport Kör, ezúttal is – az előző évekhez hasonlóan, immár ötödször – tájékozódási hétvége ke­re­tében, szeptemberben. A versenyek hely­színe Fehér-kút volt, ahol 17 egyesület 46 csapata versenyzett. A tájékozódási hétvé­gén a túraverseny mellett egyéni túraverseny és tájfutó verseny, valamint teljesít­mény­­túra is szerepelt a programban. Köszönjük a versenyek rendezését Bota Jánosnak, Benczes Gábornak és segítőknek.

Októberben került sor a hagyományos „A Zselic csücs­­ben” elnevezésű túraversenyre, melyet a Mindszentgodisai Általános Iskola sportköre rendezett általános iskolások részére Schóber József vezetésé­vel.

A november 8-án megrendezett Pécs Városismereti Versenyen három kategóriában 46 csapat indult. A verseny témája ezúttal Pécs történelmi belváro­sa volt. A versenyt a Pécs Városi Természetbarát Szövetség rendezte Strasser Péter vezetésével.

Köszön­jük a versenyek szervezésében és lebonyolításában a közreműködést valamennyi rendező­nek, résztvevőnek!

Tudjuk, hogy néhányan rendszeresen vesznek részt Baranyán kívül is tájékozódási túraversenyeken. Örömünkre szolgálna, ha az ott elért eredményeikről beszámolnának, és ezeket a Mecsek Híradóban is közzétehetnénk.

2.3. Nyílt túrák, emléktúrák

A szövetség programjában kiemelten fontosnak tartjuk a nyílt túrákat. Nem csak azért, hogy új résztvevőkkel szerettessük meg a túrázást, hanem azért is, mert sok, rendszeresen velünk járó tagunk van. A szakosztályok nagy része nem minden hétvégén szervez túrákat, és többen vannak, akiknek igényük van a heti egy kimozdulásra. A nyílt túra programot Lakatosné Novotny Sarolta állította össze, aki a túravezetőkkel fo­lya­ma­to­san tartotta a kapcsolatot, s tette közzé a kiírásokat. A nyílt túrák kiírásait a Mecsek Híradó közölte, de az érdeklődők már többnyire az internetes honlapunkról szereztek in­for­má­ció­kat az útvonalakról, indulási helyekről és időpontokról. A Pécsi Hírek ingyenes informá­ciós újság is közölte a nyílt túrák kiírásait, és mellette Müller Nándor újságíró érdekes túraleírásait olvashattuk a különböző túraútvonalakról.

Szövetségünk 2008-ben 50 nyílt túrát tervezett, ebből 47-et tartottunk meg. A résztvevők száma változó volt, és elsősorban az időjá­rás­tól függött. A legtöbb résztvevő – szokás szerint – a dr. Novotny Iván által vezetett Skóciai Szent Margit emléktúrán volt, szám szerint 208 (!).

A nyílt túrák sorába kapcsolódtak az emléktúrák. A tervezett valamennyi emléktúrát megtartottuk, így a Baranyai Aurél, a Csokonay Sándor, a Takács Gyula, a Rocken­bauer Pál, a Skóciai Szent Margit emléktúrákat, ill. 2008-ban először a Horváth Adolf Olivér emléktúrát.

Köszönjük a felkészülést és a túrák vezetését a következő túra­ve­ze­tők­nek: Andrasek Csaba, Balog Árpád, Baranyai Rudolf, Baumann József, Becze László, Biki Endre Gábor, Csábi Mária, Eperjesi József, Gida Tibor, Gőbölös István, Gruber Mihály, Jancsi Attila, Kaszás Károlyné, Kazal György, Lakatosné Novotny Sarolta, Marton József, Márton Zoltán, Má­tyás Ele­mérné, dr. Novotny Iván, Pál Krisztina, Raub Bálintné, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Schóber József, Szabó-Dalecker Ibolya, Szecsődi Imre, Tollas Tibor, Tóth Klára.

Szövetségünk nyílt túra programját kiegészítette a Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület, illetve a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub túráinak sora, melyeket nyílt túraként hirdettek meg a Mecsek Híradóban.

2.4. Teljesítménytúrák

Változatlanul a legnépszerűbb természetbarát rendezvények, melyek évente több ezer résztvevőt vonzanak. Néhány rendezvényen a vártnál jóval magasabb résztvevői létszám volt, nem kis munkát adva ezzel a rendezőknek (pl. PITE teljesítménytúrák: 512 fő, Ten­kes teljesítménytúrák: 600 fő). A baranyai teljesítménytúra-kínálat 2008-ban is gazdag volt. Tagszervezeteink az év során a következő teljesítménytúrákat rendezték meg: „Téli Me­csek 30, 15” (PITE); „PITE 30, 20, 10” (PITE); „Tenkes 30, 15” (Dráva TSE, Tenkes TE); „PITE XI.” születésnapi túra (PITE); „Mecsek 50, 30, 15” (BMTSZ); „Baranya-Tolna 60, 30, 15” (Komlói Hétdomb TE), „Mecseki Maraton”, Mecseki Dupla­ma­ra­ton”, Me­cseki Félmaraton”, „Mecseki Láthatatlanok”, „Herman Ottó” (PITE); „Mecsek 1800”, „Mecsek 23” (PITE);; „Hegymenet 50”, „II. Béla 30”, „Vá­rad 15” (PITE), „Gyalogolj az ötösért” (DÖKE, Komló); „Papi pipa 30” (Dél-Zselic TK); „Szent Imre 20, 10” (Szent Imre Katolikus Iskola DSK, Siklós); „2 x 50 km Ba­ra­nyá­ban” – kerékpáros (DÖKE, Komló), „DÖKE 75, 50, 25” – kerékpáros (DÖKE, Kom­ló), „2x100 km Baranyában” – kerékpáros (Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub). Kö­szönjük a teljesítménytúrákat rendező egyesületeknek, és a munkákban résztvevő va­lamennyi sporttársnak a munkáját!

A baranyai teljesítménytúra-kínálatot bővítették más rendező szervezetek túrái is, mely túrák kiírásait a Mecsek Híradóban szintén közöltük.

A Baranya Megyei Teljesít­ménytúrázók Szövetsége 2008-ra is meghirdette a „Baranya Tel­jesítménytúrázója” túramozgalmat, melyben 12 baranyai teljesítménytúra szerepelt. A túramozgalom értékelésére 2009 januárjában kerül sor.

2.5. Jelvényszerző túramozgalmak

Szövetségünk 2008-ban is biztosította a feltételeket ahhoz, hogy a turisták továbbra is hó­dol­hassanak jelvénygyűjtő szenvedélyüknek. Az állandó túramozgalmak korábban ki­ala­kí­tott bélyegzőhelyeit rendszeresen ellenőriztük, és helyeztük ki a bélyegző lenyomatokat, pótoltuk a hiányosságokat. Biztosítottuk az érdeklődők számára az igazoló füzeteket, kiadtuk a teljesítések után járó jelvényeket, és két új mozgalmat indítottunk útjára.

A bélyegzőhelyek a Vár-völgyi táborhely (Máré-vár alatt) kivételével rendben vannak, he­lyü­kön vannak a dobozok és a táblák. A Máré-várba májusban betörtek és elvitték a dobozt is, de hamarosan pótoltuk. Feltehetően ekkor vitték el – már másodszor – a vár alatti táborhelynél lévő dobozt is; ezt még nem tudtuk pótolni. A már nem kulcsosházként üze­melő házaknál – a Lóri erdészháznál, az orfűi Sárkány kulcsosháznál, Koszonya-tetőn és Kis­újbányán – még helyükön vannak a dobozok, új tulajdonosaik még „eltűrik” azokat. Nagymányokon megszűnt a bélyegzési lehetőség.

A jelvényszerző túramozgalmakat, a bélyegzőhelyeket Rónaky Gizella gondozta. A bélyegzőlenyomatok kihelyezésében és a Máré-vári doboz felszerelésében Kazal Márton, a Pécsi Vörös Meteor Szakosztály ifjú tagjasegített. Futó László a Szuadó-nyeregben (Patacsi-mezőnél) lévő, Baumann József pedig a Petőc-pusztán lévő dobozt töltötte fel rendszeresen bélyegző-lenyomatokkal.

A két új jelvényszerző túramozgalmunk a MECSEKI ZÖLD TÚRA és a MECSEK FORRÁSAI.

A Mecseki Zöld Túra egy hosszabb távú mozgalom, a 101 km-en át kacskaringózó zöld sáv jelzésű utat kell végigjárnia és 10 helyen kell bélyegeznie az erre vállalkozónak. Új bélyegzőt nem készítettünk, olyan helyeket jelöltünk meg bélyegzőhelyként, ahol már van kialakított bélyegzőhely, vagy más formában megoldott a bélyegzési lehetőség. A teljesítés „jutalma” egy szép kitűző, amely Plaszauer István rajza alapján készült.

A Mecsek Forrásai túramozgalom Biki Endre Gábor – lelkes forrásfelújító – ötlete. A Me­csek­ben található 210 kiépített forrás közül 60-at kell felkeresni, és azt fényképpel igazolni. A fény­képeket hagyományos formában, CD-n, vagy akár kinyomtatott formában (fény­má­soló papíron) is le lehet adni. A teljesítésért Plaszauer István rajza alapján ké­szült kitűző jár.

Mindkét új túramozgalom iránt nagy volt az érdeklődés. A régi baranyai mozgalmak inkább a vidékieket érdekelték jobban. A baranyai túramozgalmak összesített számai el­ma­radást mutatnak a tavalyihoz képes, ami éppen a két új mozgalom népszerűségével magyarázható, melyeket sokan kezdtek el, de a Mecseki Zöld Túra hosszúsága, illetve a források felkeresése több időt vesz igénybe, így azok teljesítése később jelentkezik.

2008-ban összesen 43 jelvényt, kitűzőt adtunk ki a különböző túramozgalmak telje­sí­té­séért, a következők szerint: Mecsek Turistája (5), Baranyai Várak (4), Kincses Baranya (4), Mecseki Barangolások (8), Kerékpáros Körtúra (1), Dél-Zselic turistája (1), Baranya Leg­szebb Templomai (3), régi Dél-Dunántúli Piros Túra (2), Mecsek Forrásai (4), Mecseki Zöld Túra (11). A három hosszú távú túramozgalom (Országos Kék Túra, Rocken­bauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra, Dél-dunántúli Piros Túra) teljesítésekről nincs adatunk.

A Dráva TSE által szervezett Dél-Baranya Turistája túramozgalom igazolófüzetéből a 2007-es meghirdetés óta 66 fő vásárolt (ebből 2008-ban 17 fő). A túramozgalmat eddig 9-en teljesítették, ebből négyen 2008-ban.

A túramozgalmakhoz kapcsolódóan az év során 170 igazoló füzetet vásároltak a kü­lön­böző túramozgalmakból, így jövőre több teljesítés várható.

2.6. Technikai munkák

Kulcsosházaink száma az utóbbi években – leginkább tulajdonos-váltások miatt – csökkent. A meglévő házak folyamatosan fogadtak vendégeket. Jó hír, hogy „életre kel” a már-már romossá vált Kardos úti kulcsosház, amelyet átvett kezelésre az Ifjúsági Unió, és ősszel elkezdte a ház felújítását.

A turistautak jelzéseinek felújítása tervszerűen, illetve a szükségesnek megfelelően folytatódott. Megyénkben – ezt mások, az itt túrázók véleménye alapján mondhatjuk – jók a turistaút-jelzések. Természetesen mindig kapunk kritikákat is, de ezt a munkát „naprakészen” nem lehet végezni, hiszen a nem várt erdőirtások sokszor, sok helyen adnak előre nem tervezett feladatokat az útjelzés-festőknek. Ennek ellenére nem csak a felújítások folynak, hanem új jelzett útvonalak is születnek. Ezt mutatja az is, hogy míg a Mecsekben 1994-ben – a Mecsek Turistakalauz 1995-ös kiadásában szereplő adat szerint – 642 km jelzett út volt, addig mára ez a szám 734 km-re nőtt, és ehhez jön még az új ormánsági, egyre bővülő úthálózat. A Dél-Zselic és a Villányi-hegység turistaútjait is folyamatosan karban tartjuk. 2008-ban Baranyában mintegy 130 km hosszan újítottunk fel turistaút-jelzéseket.

A Mecsekben:

 • Lapis – Sós-hegyi kilátó (Z▲)
 • Tubes – Lapis – Mandulás (Bányász-út, P▲)
 • Tettye – Dömörkapu (S sáv)
 • K+ elágazás – Zipernowszky-forrás (K●)
 • K+ elágazás – Sárkány-kút – Orfűi-tó gátja, aut.m. (S●)
 • P sáv elágazás – Húsvét-forrás (P●, új út)
 • Kárász, S sáv elágazás – Derzsó-forrás (S●, új út)
  ●  Füstös-lik, S+ elágazás - Horgász-forrás (S●, új út)
 • a „Baranya-Tolna 30, 60” teljesítménytúrák teljes útvonala a Keleti-Mecsekben
 • Komlón és környékén a „Bányász emléktúra” útvonalán egyedi jelzés

A Villányi-hegységben:

 • Máriagyűd – Harkány, autóbusz pályaudvar (P sáv)
 • Bisse, szőlőhegy – Bisse – S+ elágazás (Z sáv)
 • Túrony, templom – Bisse, szőlők (S sáv)
 • Csukma, emlékkereszt – borút – Máriagyűd (S sáv)
 • Bisse, Z sáv elág. – Tenkes gerinc (S+)
 • Máriagyűd – Siklósi szőlők v.m. – Siklós, autóbusz pályaudvar (P■)

A Dél-Zselicben:

 • Bükkösd v.á. – Dinnyeberki – Ibafa (P sáv)
 • Ibafa – Szabás (S sáv)
 • S sáv elágazás – Kisibafa – Korpád – Bükkösd, v.á. (S■)

●  K sáv elágazás - Tóth-forrás (K●, új út)

Az Ormánságban:

 • Diósviszló – Hegyszentmárton, szőlőhegy (K+)
 • Vajszló a.m. – Cseri-erdő – Kisszentmárton (Z sáv)

Ezen kívül a felújított forrásokhoz vezető „kör” jelzéseket is felfestették.

A jelzéseket a Dél-Zselicben, a Nyugati- és Közép-Mecsekben a Dél-Zselic TK, a Villányi-hegységben és az Ormánságban a Dráva TSE és a Tenkes TE, a Keleti-Mecsekben a komlói Hétdomb TE tagjai festették. A felújított forrásokhoz a munkát végzők festették fel a jelzéseket.

Források felújítása: 2008-ben is folytatódott az a lelkes forrásfelújító munka, mely már sok éve folyik a Mecsekben, köszönhetően elsősorban Baumann Józsefnek, Biki Endre Gá­bornak és Tasnádi Jánosnak. Így felújították a Húsvét-forrást, a Hársas-forrást, a Hármasbükk-forrást, a Bokor-forrást, a Zarándok-kutat, a Zipernowszky-forrást, a Gubacsos-forrást. Új forrás épült a Virágos-völgyben, mely a Kiss Lajos-forrás nevet kapta. Új beépített táblát kapott a Szürke-forrás, az Egészség-forrás, a Szőke-forrás, a Zarándok-kút, a Csendes-kút, a Három-kút, a Bokor-forrás. A forrásfelújításokat, építé­se­ket a Mecseki Erdészeti Zrt. erdészetei és a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság tá­mo­gatta, és sokan segítették: Baumann Józsefné, id. Biki Endre, Biki Endréné, Farkas Tibor, Feketéné Cifra Éva, Herke Barnabás, Kézsmárki Zsolt, Lévai Gábor, Sárszegi Attila, Schumann Tamás, Varga Jenő.

A felújítások mellett felmérték a mecseki és a zselici forrásokat és azok állapotát. A forrá­sok helyét GPS beméréssel ellenőrizték. Csiszár Gyula anyagilag támogatta a GPS mérő­eszköz beszerzését. Információkat gyűjtöttek a források történetéről, legendáiról. A munkákat a Mecseki Erdészeti Zrt. kerületvezető erdészei segítették. A kutatás és a mé­ré­sek eredményei olvashatók a szövetség internetes honlapján.

Ezúton köszönjük meg mindenki munkáját, akik a turistaút-jelzések és a források felújításában közreműködtek.

2.7. Turista térképek

A Cartographia turistatérképek a Mecsekről és a Zselicről szinte évente megjelennek új kiadás­ban, sajnos elég sok pontatlansággal. A 2008-as Zselic térképre például vissza­kerültek olyan – régen megszűnt – turistaút-nyomvonalak is, melyeket az előző ki­adáso­kon már módosítottak. A Mecsek turistatérkép 2008-as kiadásán a lektorok által beküldött mó­dosításoknak csak egy része jelent meg, így téves jelzések láthatók a térképen. A térké­pe­ket szövetségünktől többen, folyamatosan ellenőrzik, lektorálják, és a módosításokat összegyűjtve elküldjük a Cartographia kiadónak. Ebben ki kell emelni Biki Endre Gábor munkáját, aki mind a Mecsek, mind a Zselic turistatérképpel kapcsolatban igen részletes – helyszíni bejárásokon alapuló – „feltáró munkát” végzett, és összesítette a változásokat. Reméljük, hogy a további kiadásokban a térképek már pontosabbak lesznek, és tartal­maz­zák az általunk jelzett változásokat.

2.8. Kerékpáros szakág

A szakág fő képviselője 2008-ban is a dr. Novotny Iván vezette Pécsi Túrake­rék­pá­ros és Környezetvédő Klub volt.

A Túrakerékpáros Klub 2008-ban is megtartotta fő rendezvényeit: a Pün­kösdi Túrakerék­pá­ros Találkozót Pécsváradon, a „2x100 km Baranyában” ország­úti kerékpáros tel­jesít­mény­túrát, és a „Suliba? Bringával!” akciót az iskolás korosztálynak. A „Kerékvá­ros” című újság az eddigieknek megfelelően, kéthavonta jelent meg. A klub programjait nyílt túrákként a Mecsek Híradóban is közreadtuk.

Másik kerékpáros tagszervezetünk, a komlói DÖKE (vezetője: Iván Attila) kerékpá­ros szakosztálya 2008-ban is két rendezvénnyel kapcsolódott be a teljesítménytúrák sorába (DÖKE 25-50-75, 2x50 km Baranyában). Az egyesület a Mecsek Híradóban rendszeresen beszámolt programjairól. Mindkét egyesület saját internetes honlapot is működtetett, melyeken olvashatók az aktuális hírek, programkínálatok, élménybeszámolók.

2.9. Természetjáró minősítések

A minősítések összesítését és nyilvántartását ez évben is Plaszauer István végezte, kö­szön­jük mun­ká­ját! Összesen 39 minősítést értek el tagjaink. A minősítések száma önmagában nem túl nagy, ugyanakkor két szempontból is jónak mondható: egyrészt a regisztrált tagság 8%-a ért el valamilyen minősítést, másrészt a 26 tagszervezetből 10-ből érték el a minősítéseket, ez a szakosztályok 38%-át jelenti. A minősítések viszonylag kis száma valószínűleg az ifjúsági korosztály alacsony létszámával is összefügg: idősebb ter­mé­szetjárók már rendelkeznek a természetjáró minősítések különböző fokozataival, az új minősítéseket inkább a fiatalok érik el.

2008-ban a Baranya Megyei Természetbarát Szövetségnél benyújtott minősítések:

Egyesület Bronz Ezüst Arany
BMTSZ Öttorony Szakosztály 3 4  
Büdöskút Barátai 1 5  
DÖKE, Komló 1 1 2
Dráva TSE 2    
Kenderföldi Természetjárók 5    
Komló Hétdomb TE 3 1  
Pécsi Vörös Meteor SK 1 1  
Radír Pók Túra Club 1 2  
Szent Imre Iskola DSK, Siklós 2    
Tenkes TE     2
Összesen 19 14 4

Arany fokozatot értek el: Sásdi Viktória, Hohmann Ferenc (DÖKE, Komló); Andrasek csaba, Újságh Zsolt (Tenkes TE, Siklós).

Végezetül szeretnénk megköszönni minden természetbarát társunk munkáját, akik hozzá­já­rul­tak ahhoz, hogy a 2008-ra tervezett programjainkat sikeresen megvalósíthattuk, vala­mint támoga­tóink­nak, együtt­­­működő partnereinknek, hogy hozzájárultak szövetségünk eredményes működésé­hez.

Pécs, 2008. december 31.

Összeállította
a Baranya Megyei Természetarát Szövetség Elnöksége


 

Beszámoló


a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
2007. évi tevékenységéről

1. Szövetségünk működése

2007-ben a Baranya Megyei Természetbarát Szövetségnek 2033 tagja volt. A Mecsek Egyesület által érvényesített taglétszámot (1505 fő, erről a későbbiekben szólunk) leszámítva ez az előző évivel (552 fő) majdnem azonos. Sajnálatos a diák tagsági érvényesítés alacsony száma, ami a legkevesebb (192 fő), s különösen szomorú, hogy mindössze 1 pécsi iskolás tagszervezetünk volt az év során (Majtényi József Hagyományőrző Csapat), míg vidéki iskolákból többen. Az aktív felnőttek száma 165 fő volt; néhány jól működő egyesület is csak igen kevés tag számára érvényesítette a szövetségi tagságot (pl. a Mediterrán Klub, a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, a Dél-dunántúli Távközlési SE, a PTTE Vándorsport Szakosztály), sőt volt olyan egyesület, amelyik egyáltalán nem érvényesített (pl. POEÜ, PTTE Eszperanto Szakosztály). A nyugdíjasok voltak a legaktívabbak (176 fő), ez már évek óta jellemző. A 80 új igazolvány eladása viszont azt bizonyítja: sokan vannak új, szövetségünk iránt ténylegesen érdeklődő tagjaink is. Érdemes tehát a tagsági érvényesítésre odafigyelni, ez az egyesületek, szakosztályok vezetőinek felelőssége. Új szakosztályok is alakultak: az Öttorony Szakosztály, ill. az Ifjúsági Unió.

A diákság – elsősorban a középiskolás tanulók – mozgósítása érdekében a Mecsek Egyesület három középiskola számára megvásárolt 500-500 ifjúsági tagsági érvényesítést, és kérte az illetékes tanárokat, hogy ha kisebb létszámmal is, de 2008-ban érvényesítsenek tagságot a megyei szövetségnél, természetesen remélve, hogy ez nem csak formális érvényesítés lesz, hanem aktív természetjárás is együtt jár majd vele. A megyei szövetség megújításának módjáról, gyakorlati megvalósításáról is fontos gondolkodni. Úgy gondoljuk, hogy a tagság létszáma – a közhasznúságból adódóan – változott, de igaz az is, hogy a programokon való részvételhez nem szükséges természetbarát tagság: bárki, aki kifizeti a nevezési díjat, részt vehet azokon.

Az alacsony taglétszám ellenére a természetjáró rendezvényeken változatlanul sokan vettek részt, és tagszervezeteink lelkesedése sem csökkent a szervezés terén. 2007-ben is igen sokan kapcsolódtak be a teljesítménytúrák, nyílt túrák, túramozgalmak, különböző versenyek szervezésébe, rendezésébe. Kívánatos lenne, ha a rendezők a természetbarát tagsági igazolvánnyal rendelkezőknek kedvezményes nevezést biztosítanának – ezt csak kevesen teszik –, ezzel is szorgalmazva a tagsági érvényesítést.

A taglétszám egyébként minden megyében csökken, különböző mértékben. Ennek oka nagyon sokrétű. A Magyar Természetbarát Szövetség megújítása – ha úgy tetszik, újjászervezése – a megváltozott körülményeknek megfelelően nagyon időszerű. A megváltozott helyzet számtalan lehetőséget kínál mindenkinek, de elsősorban a fiataloknak.

A működés személyi és tárgyi feltételei 2007-ben is adottak voltak. Megszokott helyünkön Pécsett, az Apáca utca 2/1. sz. alatti helyiségben – melyet a Baranya Megyei Önkormányzat biztosított – keddenként 16 és 19 óra között tudtuk fogadni a programjaink iránt érdeklődőket.

A működéshez elsősorban az NCA pályázaton szereztünk támogatást, valamint támogatást kaptunk a Baranya Megyei Önkormányzattól és a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségétől, a Turizmus Rt. Dél-Dunántúli Marketing Igazgatóságától, illetve a programokhoz Pécs Város Sportlétesítmények Igazgatóságától. Néhány baranyai település (Orfű, Abaliget, Kovácsszénája, Magyarhertelend, Husztót, Túrony, Siklós, Bicsérd) önkormányzatával is együttműködtünk túraútvonalak kialakításában.

Szövetségünkről, annak működéséről, programjairól, s az egyesületek életéről két helyen adtunk hírt folyamatosan. Internetes honlapunk (www.baranyatermeszetbarat.hu) az év során folyamatosan, mindig friss tartalommal működött. Az érdeklődők tájékozódhattak az aktuális rendezvényekről, s olvashatták a Mecsek Híradót is. A honlapról – összehasonlítva azt más, hasonló tartalmú honlapokkal – sokan szóltak elismerőleg.

A Mecsek Híradó – Strasser Péter szerkesztésében – 2007-ben is folyamatosan megjelent,és tudósított a természetbarát programokról, eseményekről. A Híradót valamennyi tagszervezetünk, és a szövetségbe betérő érdeklődők is ingyen kaphatták eddig. Ezt a továbbiakban nem tudjuk biztosítani. Valamennyi tagszervezetünk számára továbbra is – taglétszámtól függően, 20 főnként egy-egy példány erejéig – ingyen biztosítjuk a kiadványt, de egyénileg, ill. nagyobb példányszám igénylése esetén csak előfizetéssel lehet majd hozzájutni, illetve a Híradó olvasható internetes honlapunkon.

A Híradóban az év elején a szakosztályok, egyesületek beszámolhattak előző évi munkájukról. Ezzel hat tagszervezetünk (Dráva TSE, Mecseki Kóborlók, Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület, DÖKE, Felhőtlenek, PTTE Nyugdíjas Szakosztály) élt; beszámolóikat a februári számban tettük közzé. Ezúton is köszönjük. Az év során az aktuális rendezvényismertetések mellett sokan írtak beszámolókat, leírásokat programjaikról, érdekes olvasmányt és esetleg ötleteket adva ezzel másoknak. Köszönjük az írásokat Andrasek Csabának, Balogh Bettinának, Baronek Jenőnek, Baumann Józsefnek, Benczes Gábornak, Biki Endre Gábornak, Biros Mártának, Bota Jánosnak, Csiszár Gyulának, Feketéné Móró Erzsébetnek, Iván Attilának, Jancsi Attilának, Keményfi Balázsnak, Kis Olgának, dr. Koncz Eszternek, Lakatosné Novotny Saroltának, Martinka Istvánnak, dr. Novotny Ivánnak, Orbán Imrének, Öri Zsuzsannának, Pál Krisztinának, Pálinkás Istvánnak, Pulai Lászlónénak, Romvári Tibornak, Sásdi Viktóriának, Strasser Péternek, Tollas Tibornak, Wágner Lászlónak.

A szövetség 2007. február 10-én tartotta meg évi rendes közgyűlését. A közgyűlésen – a hagyományoknak megfelelően – elismerések átadására is sor került. Aranybakancs Díjat kapott dr. Tóth Aladár nyugalmazott erdész a természetbarátok és az erdészet között kialakított jó kapcsolatok ápolásáért és a nagymátéi „Fekete István Tanösvény” létrehozásáért, valamint Rónaky Gizella a baranyai jelvényszerző túramozgalmak gondozásáért. Elismerő plakettet kaptak a természetbarát mozgalomban végzett munkájukért: Biki Endre Gábor, Gőbölös István, Kaszás Károlyné, dr. Koncz Eszter, Iván Attila, Kovács István, Feketéné Móró Erzsébet, Bora Tiborné.

A baranyai természetbarátok közül 2007-ban öten részesültek kitüntetésben. Strasser Péter áprilisban az Ifjúsági Természetjárásért Életműdíjat vehette át a Természetjáró Fiatalok Szövetsége elnökségétől. Szeptemberben Dobogókőn, a Természetjárók Napja ünnepségén a Természetjárás Fejlesztéséért Bronz Fokozat kitüntetést vehette át Pál Krisztina (Mediterrán Gyalogló Klub), a Czárán Gyula Emlékérmet Baranyai Rudolf (Mecseki Kóborlók) és Romvári Tibor (Dráva TSE), a Dr. Téry Ödön Emlékérmet Dr. Novotny Iván (Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub).

A Túravezetők Klubja – Pál Krisztina vezetésével – havonta tartotta összejöveteleit, melyeken vetített képes előadásokat hallgathattak-láthattak az érdeklődők többek között az El Camino-ról, szlovéniai túrákról, Svájcról, a GPS készülékkel való tájékozódásról a természetben, egészségmegőrzésről, de egzotikus témák is szerepeltek a programban Új-Zélandról, Peruról. A klub áprilisban látogatást szervezett a Pécsi Vízmű szennyvíztelepére, „Mi történik a pécsi szennyvízzel?” címmel. Köszönjük Pál Krisztina munkáját!

Szövetségünk sokoldalú kapcsolatokat tart fenn más intézményekkel, szervezetekkel, ami az év során egyrészt segítette programjaink propagálását, megjelenítését, másrészt szakmai együttműködést, de sok esetben anyagi támogatást is jelentett. Ezek a kapcsolatok természetesen személyekhez is köthetők, akik közül itt csak a vezető munkatársakat sorolhatjuk fel, de természetesen segítőink köre sokkal bővebb: Magyar Természetbarát Szövetség (Bognár Mária, Pálmai Vencel, Szabó Imre, Nagy Gábor), Mecsek Egyesület, Baranya Megyei Önkormányzat, Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Tátrai Bea, Fenyvesiné Fehér Mónika), Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igazgató, Kulcsár Péter tájegységvezető), Mecseki Erdészeti Zrt. (Káldy József vezérigazgató, Szőnyi János vezérigazgató helyettes, Nagy Gábor természetvédelmi igazgató, Ripszám István, a Pécsváradi Erdészet igazgatója), Pannon Power Holding Rt. (Somosi László vezérigazgató), Nemzeti Sportszövetség (Elbert Gábor sportért felelős szakállamtitkár, Szántó Éva főtitkár, ill. dr. Rózsaligeti László), Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. (dr. Kelemen László vezérigazgató, Nagy János), Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tasnádi Péter polgármester, dr. Tóth Bertalan és Gonda Tibor alpolgármesterek), Pécsvárad Város Önkormányzata (Zsáli János polgármester), Pécsváradi Művelődési Központ, Orfű Község Önkormányzata (Füziné Kajdi Zita polgármester, dr. Harmat Béla jegyző), Környezetünkért Alapítvány, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Turizmus Rt. Dél-dunántúli Marketing Igazgatóság (Hegyi Zsuzsanna igazgató), Dunántúli Napló (dr. Grünwald Géza főszerkesztő-helyettes), Pécs TV (Keresnyei János ügyvezető, Mokos Tibor szerkesztő, Szíjártó Ildikó szerkesztő), Régió Rádió (Kis Tünde, Gungl László), Remény Rádió, Pont Most hirdetőújság (Bota János), Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Koszta Zsuzsanna), Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Jeszták Lajos, dr. Riskó Andrea természet- és tájvédelmi osztályvezető), Szivárvány Gyermekház (Horzsa Gábor), és még mások. A további felsorolást csak a hely szűke korlátozza. Köszönjük partnereink támogató együttműködését!

A szomszéd megyékkel a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség keretében ápoljuk kapcsolatainkat, mely mindkét megyével jónak mondható. A 2005-ben létrehozott Természetvédelmi és Területfejlesztési Kerekasztal,illetvea pécsi kistérségi, a Baranya megyei s a regionális területfejlesztési civil fórumokmunkájában szövetségünk aktívan részt vesz. Ezek az együttműködések határozzák meg jövőnket.

2007 a „szelíd turizmus éve” volt, melyhez kapcsolódóan egy országos és egy megyei képes prospektus is megjelent. Az ezekben szereplő baranyai túraajánlatokat Lakatosné Novotny Sarolta, Jancsi Attila és Romvári Tibor készítették.

2. Részletesen az egyes területekről

2.1. Találkozók, táborok

Baranyában 2007-ben nem került sor sem országos, sem regionális találkozóra. Június végén a Bükk hegységben, Felsőtárkányban a Természetjáró Gyerekek és Diákok Országos Találkozóján Baranya megyét a Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület és a komlói Kenderföldi Természetjárók képviselték mintegy 30 fővel, utóbbiak egy első és egy második helyezést érve el az éjszakai, ill. a nappali túraversenyben.

2.2. Versenyek

A tájékozódási túraversenyek sorában 2007-ben is az „elSant Őszi Kupa” túraversenyt rendezte meg az elSant Bt., a Pécsi Orvos Egészségügyi Sport Kör, a PITE és a Mecseki Kóborlók Szakosztály, ezúttal is – az előző évekhez hasonlóan – tájékozódási hétvége keretében, szeptemberben. A versenyen 20 egyesület 46 csapata vett részt. A tájékozódási hétvégén a túraverseny mellett egyéni túraverseny és tájfutó verseny, valamint teljesítménytúra is szerepelt a programban. Köszönjük a rendezést Benczes Gábornak és csapatának.

Októberben került sor a Mindszentgodisai Általános Iskola „A Zselic csücskében” elnevezésű túraversenyére, melyet hagyományosan általános iskolásoknak szerveznek Schóber József vezetésével. Ez a rendezvény továbbra is nagyobb figyelmet, „hírverést” érdemelne, hiszen az iskolások számára úgyis kevés a túraversenyzési lehetőség. Épp ezért terveztük a „Mecseki Erdőjárók” túraverseny-sorozatot beindítani, melyre azonban – elsősorban időpont problémák miatt – csak 2008-ban kerül sor.

Novemberben a hagyományos Pécs Városismereti Versenyen három kategóriában idén is az eddigiekhez hasonló számú, 44 csapat indult. A verseny témája ezúttal Pécs belvárosának északkeleti része volt. Érdekesség, hogy idén először a megszokott baranyai és somogyi csapatok köre távoli városokból, Szegedről és Békéscsabáról érkező versenyzőkkel bővült.

Valamennyi baranyai versenyről a résztvevők pozitívan nyilatkoztak. Köszönjük a versenyek szervezésében és lebonyolításában a közreműködést valamennyi rendezőnek, résztvevőnek! Jó hír, hogy 2008-ban a tervek szerint a tájékozódási túraversenyek száma gyarapodik: a PITE új túraversenyt rendez.

A Dráva TSE természetjárói eredményesen szerepeltek az Országos Tájékozódási Túraversenyben, és a 7. helyezést szerezték meg az „A 36” kategóriában.

2.3. Nyílt túrák, emléktúrák

A nyílt túrák programját Lakatosné Novotny Sarolta állította össze, aki a túravezetőkkel folyamatosan tartotta a kapcsolatot, s tette közzé a kiírásokat. Szövetségünk 2007-ben 43 nyílt túrát tervezett, valamennyit megtartottuk. A résztvevők száma elsősorban az időjárástól függött. Örömünkre szolgál, hogy az előző évek átlagos 20-25 fős létszámához képest 2007-ben a túrákon résztvevők átlag létszáma 33-ra nőtt. Ez mindenképpen örvendetes, mivel más szervezetek is hirdettek nyílt túra programokat (pl. a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság; igaz, ezekre inkább az autósokat hívták, mivel a kiindulási helyek és az indulási időpontok nem a tömegközlekedéshez voltak igazítva). A résztvevők létszámának növekedése annak is köszönhető, hogy a Magyar Turizmus Rt. plakátokkal, kiadványokkal, a túrák utáni ebédek szervezésével támogatta a nyílt túrákat. Azok közül, akik a reklámozott túrákon részt vettek, később többen csatlakoztak túráinkhoz.

A nyílt túrákról (az indulási időpontokról, találkozási helyekről, útvonalról) az érdeklődők a Mecsek Híradóból, szövetségünk internetes honlapjáról, a Pont Most reklámújságból, illetve a Pécsi Hírek újságból értesülhettek (ez utóbbiban Müller Nándor túraútvonal-leírásai után mindig a szövetség nyílt túráit is közölte).

A nyílt túrák sorába kapcsolódtak az emléktúrák. A Baranyai Aurél, Csokonay Sándor, Hellényi Miksa, Takács Gyula emlékére, ill. Rockenbauer Pál halálának 20. évfordulóján rendezett túrákon sokan vettek részt, és sok természetjáró jelent meg októberben a Vörös-hegyen a Horvát Adolf Olivér emlékére állított emlékkő-avatáson is. A legtöbb résztvevőt vonzó emléktúra 2007-ben is a „Skóciai Szent Margit” emléktúra volt (vezette: dr. Novotny Iván), 154 résztevővel.

Köszönjük a felkészülést, a túrák vezetését és a felelősség vállalását a következő túravezetőknek: Andrasek Csaba, Balog Árpád, Baranyai Rudolf, Baumann József, Becze László, Csábi Mária, Csiszár Gyula, Eperjesi József, Frey István, Gőbölös István, Jancsi Attila, Kaszás Károlyné, Kazal György, Lakatosné Novotny Sarolta, Marton József, Mátyás Elemérné, Dr. Novotny Iván, Pál Krisztina, Pulai Lászlóné, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Schóber József, Szabó-Dalecker Ibolya, Szecsődi Imre, Tollas Tibor, Tóth Klára.

Szövetségünk nyílt túra programját kiegészítette a Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület, illetve a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub túráinak sora, melyeket nyílt túraként hirdettek meg a Mecsek Híradóban.

A 2008-re tervezett 50 nyílt túra között több lesz a mecseki túra, a magas utazási költségek miatt.

2.4. Teljesítménytúrák

Hagyományosan gazdag programkínálat volt Baranyában a teljesítménytúrák terén 2007-ben is. Népszerűek voltak a rövidebb (10, 15, 20 km-es) távok, melyek a résztvevők számának növekedését eredményezték. A teljesítménytúrák sorában két, egyszeri rendezésű jubileumi túra is volt 2007-ben: a PITE „PITE X” születésnapi túrája, ill. a siklósi Szent Imre Katolikus Iskola DSK „Szent Imre 1000” túrája. Új túra is szerepelt a kínálatban: a komlói DÖKE „Gyalogolj az ötösért” túrája.

Tagszervezeteink 2006-ben a következő teljesítménytúrákat rendezték meg: „Téli Mecsek 30, 15” (PITE); „PITE 30, 20” (PITE); „Tenkes 30, 15” (Dráva TSE, Tenkes TE); „PITE X” születésnapi túra (PITE); „Mecsek 50, 30, 15” (BMTSZ); „Baranya-Tolna 60, 30, 15” (Komlói Hétdomb TE), „Mecsek 1800”, „Mecsek 23” (PITE); „Zengő-Misina 2x50” (PTTE Vándorsport Szakosztály); „Hegymenet 50”, „II. Béla 30”, „Várad 15” (PITE), „Ormánság 50, 30, 15” (PITE), „Mecseki Maraton”, Mecseki Duplamaraton”, Mecseki Félmaraton”, „Mecseki Láthatatlanok”, „Herman Ottó” (PITE); „Gyalogolj az ötösért” (DÖKE, Komló); „Papi pipa 30” (Dél-Zselic TK); „Szent Imre 20, 10, Szent Imre 1000” (Szent Imre Katolikus Iskola DSK, Siklós); „2 x 50 km Baranyában” – kerékpáros (DÖKE, Komló), „DÖKE 75, 50, 25” – kerékpáros (DÖKE, Komló), „2x100 km Baranyában” – kerékpáros (Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub). Köszönjük a teljesítménytúra rendező egyesületeknek, és a munkákban résztvevő valamennyi sporttársnak a munkáját!

A Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület kezdeményezésére a Baranya Megyei Teljesítménytúrázók Szövetsége 2007-ban is meghirdette a „Baranya Teljesítménytúrázója” túramozgalmat, melynek értékelése 2008 januárjában történik meg.

2.5. Jelvényszerző túramozgalmak

A baranyai túramozgalmakat 2007-ben is Rónaky Gizella gondozta, akinek ezúton is köszönjük munkáját csakúgy, mint mindazokét, akik a bélyegzőhelyek karbantartásában közreműködtek.

Szövetségünk fontos feladatának tartja a jelvényszerző túramozgalmak gondozását, melyek igen népszerűek és kedveltek a fiatalok és az idősebbek körében egyaránt. Nemcsak a helyi túrázók, hanem az ország különböző pontjain élők is szívesen járják a mozgalmak útvonalait és keresik fel az ehhez kapcsolódó látnivalókat. A mozgalmak teljesítése után az igazoló füzetek elküldésekor gyakran kapunk észrevételeket, kritikákat. Egyre gyakoribb a dicsérő levél, melyekből egyet a Mecsek Híradó decemberi számában közre is adtunk.

Szövetségünknek 7 állandó túramozgalmának teljesítése a korábbi évekhez hasonlóan alakult, összesen 62 jelvényt adtuk ki, a következők szerint: Mecsek Turistája – 10 db; Baranyai Várak – 9 db; Kincses Baranya – 7 db; Mecseki Barangolások – 22 db; Dél-Zselic Turistája – 5 db; Baranya Legszebb Templomai – 5 db; Kerékpáros Körtúra – 4 db.

A hosszú távú mozgalmak teljesítéséről nincs adatunk, azokat az Magyar Természetbarát Szövetséghez, ill. a Somogy Megyei Természetbarát Szövetséghez közvetlenül is el lehet juttatni. Szövetségünk közreműködésével 2 fő kapta meg a „Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra teljesítéséért járó jelvényt és 3 fő a Dél-dunántúli Piros Túra jelvényt.

A túramozgalmakat igazoló füzetek közül 2007-ben is a legkeresettebb volt a „Túramozgalmak Baranya Megyében”, amelyből 46 db-ot vásároltak meg. Az egy-egy túramozgalmat tartalmazó kis füzetek iránt a vidékiek körében volt nagyobb az érdeklődés, ebből 22-en kértek, míg a baranyaiak mindössze 3-an. A Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra füzetet 16-an vásárolták meg, a Dél-dunántúli Piros Túra füzetet pedig 8-an.

A túramozgalmak bélyegzőhelyeinek ellenőrzése és a bélyegzőlenyomatok kihelyezése folyamatosan megtörtént. Ebben az évben a bélyegzőlenyomatok időnkénti szétszórásán, és egy csomóban történő elvitelén kívül komolyabb rongálást nem tapasztaltunk. A Vándorsport kulcsosháznál lévő dobozt ugyan lefeszítették, de ott hagyták a kerítés oszlopára téve. Visszahelyezése folyamatban van.

A Mecseki Barangolások Háztól Házig mozgalomhoz kapcsolódó hír, hogy az orfűi Sárkány kulcsosház, és a Koszonya-tetői kulcsosház eddigi kulcsosház funkcióját tulajdonosváltás miatt elveszítette. A bélyegződobozok ugyan még a helyükön vannak, további sorsuk még nem tisztázott.

2007-ben zárult a „Tanösvény Taposó Túrák” egyszeri megrendezésű túramozgalom, melyre mintegy 150-en neveztek.

A Dráva TSE 2007-ben új jelvényszerző mozgalmat indított „Dél-Baranya Turistája” elnevezéssel, melynek útvonalán 48 bélyegzőhelyet alakítottak ki. A túramozgalmat a megkezdéstől számított 4 év alatt kell teljesíteni; eddig 49-en neveztek, s 1 fő már teljesítette is.

2.6. Technikai munkák

Kulcsosházaink száma sajnos egyre csökken. 2007-ben – tulajdonosváltás miatt – több ház is megszűnt kulcsosházként üzemelni. Így a Lóri, az orfűi Sárkány, és a Koszonya-tetői kulcsosház. Nagyon rossz az állaga a Kardos úti kulcsosháznak, mely felújításra szorul! A többi ház folyamatosan fogadta a vendégeket, bár általános tapasztalat, hogy a kulcsosházakban szállást foglaló turisták száma csökkenőben van; ez a folyamat évek óta folytatódik.

A turistautak jelzéseinek felújítása tervszerűen, illetve a szükségesnek megfelelően folytatódott. Egy helyen változás is történt: a Vágotpusztáról Magyarhertelendre vezető P + jelzés megszűnt (az út egy szakaszának járhatatlansága miatt), ennek nyomvonalán a Koponya-kutat Vágotpusztán és a Kecske-háton át vezető, a Bikfa-forrással összekötő új, zöld kör jelzés került felfestésre. Elkészült a Mecsek első jelzése is, mely a Pécsi barlangkutatók forrásától vezet rövid szakaszon a Vízfő-barlangig (a jelzés felfestését az Orfű – Lóri között vezető Z sáv nyomvonalának kismértékű módosítása tette szükségessé).

A 2007-ben felújított jelzések:

A Mecsekben:

 • Hetvehely vasúti megálló – Nyáras-völgy – K sáv (K ▲)
 • Orfű – lóri erdészeti út – Lóri (Z sáv)
 • Orfű, Pécsi barlangkutatók forrása – Vízfő (Z )
 • Bikfa-forrás – Kecske-hát – Vágotpuszta – Koponya-kút (Z●)
 • Szederindás-kút – Sín-gödör – magyaregregyi műút (P●)
 • Komló – Cseresznyák – magyaregregyi műút (P +)
 • Zobákpuszta – Jánosipuszta (S+)
 • Jánosipuszta – Szilvás (Z +)
 • Mecsekjánosi – Máré csárda (P sáv)
 • 6-os sz. műút – Róka-hegyi patak (K+)
 • Püspökszentlászló – Cigány-hegy (S sáv)
 • Cigány-hegy – Bargyag (S+)
 • Pécsvárad vasútállomás – Csiger gödör (S sáv)

A Villányi-hegységben:

 • Vokány vasútállomás – Tenkes-gerinc, P sáv elág. (K sáv)
 • Hosszú-rét – Z sáv, K + elág. (Z sáv)

A Dél-Zselicben:

 • Ibafa – Almáskeresztúr – Szigetvár, Szilvási csárda (S sáv)
 • Terecseny – sasréti erdészeti út (K +)

Az Ormánságban:

 • Szaporca – Drávacsehi (Z sáv)

Ezeken kívül a felújított forrásokhoz bevezető utakra is felkerültek a megfelelő színű „kör” jelzések. A turistajelzéseket felfestették: Biki Endre Gábor, Horváth Attila, Jancsi Attila, Király László, Király Lászlóné, Kulcsár Gábor, Nagy Csaba, Romvári Tibor, Strasser Péter.

Új turistaút létesült „Skóciai Szent Margit Emlékút” néven, melyet dr. Novotny Iván tervei alapján és vezetésével alakítottak ki Pécsvárad és Mecseknádasd között. Az útvonalon egyedi jelzéseket festettek fel, ill. tájékoztató táblákat helyeztek ki. Az útvonal ünnepélyes avatása a november 17-i „Skóciai Szent Margit” emléktúra keretében történt meg. Ugyancsak ekkor avatták a Réka-várnál elhelyezett emlékkövet, melyet Tasnádi János készített a Pécsváradi Erdészet, személy szerint Ripszám István támogatásával.

2007-ben is több mecseki forrás felújítása történt meg, így felújították a Cikai-forrást, a déli Farkas-forrást, a Lencse-kutat, a Laura-forrást, a Pécsi barlangkutatók forrását, a Laci-forrást, a Szederindás-kutat, az Éger-forrást, a Bodzás-forrást és az Árpádtetői-forrást. Új névtáblát építettek be a Cirkó-forrás, a Textiles-forrás, a Széchenyi-forrás, a Kismélyvölgyi-forrás és a Ravasz-kút foglalatába. A Mecsextrém-parkban egy régi forrás újrafoglalásával szép madáritató készült el. Felavatták a 100 éve állított és Baumann József által felújított madárodút a Kozári vadászháznál (a Tripammer-fa közelében).

A munkákat végezték, illetve a forrás-felújításokat támogatták: Baumann József, Baumann Józsefné, Biki Endre Gábor, Farkas Tibor, Jerszi Lajos, Juhász Kornél, Kriston Barnabás, ifj. Kriston Barnabás, Pálffy Tibor, Plantek István, Tasnádi János, Varga Jenő, Végh Károly és az SZKBE barlangászai. A források felújítását a Mecsek Egyesület és a Pécsváradi Erdészet, személy szerint Ripszám István igazgató úr támogatta.

Erdei létesítmények: a természetjárók nagy örömére újabb esőbeállókkal gyarapodott a Mecsek. Az erdészet készítette és állította fel a Keleti-Mecsekben a Diós-kút alatt, az erdészeti műút mellett, ill. a Zengő-kőnél lévő esőbeállókat, szép példáját adva ezzel egyúttal az erdészet és a természetbarátok közötti jó kapcsolatnak. Baranyai Rudolf munkája nyomán elkészült a Büdös-kúti kulcsosháznál lévő új esőbeálló. A Pécs fölötti parkerdő részen a PVV Zrt. és a Környezetünkért Alapítvány helyezett el több helyen padokat, ill. tájékoztató táblákat. Kár, hogy a táblák feliratait és fénykép anyagát szövetségünkkel nem egyeztették, azokban több pontatlanság is található.

Nagy örömünkre a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Mecseki Erdészeti Zrt. felújította a Cigány-hegyi kilátót, melyet jelentősen megmagasítottak, így arról szép körpanoráma élvezhető. Az ünnepélyes avatásra október 6-án került sor.

Ezúton köszönjük meg mindenki munkáját, akik a turistautak, források felújításában, az erdei létesítmények létrehozásában közreműködtek.

2.7. Kerékpáros szakág

A szakág fő képviselője a dr. Novotny Iván vezette, 1996-ban alapított Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, mely 2007-ben is a megszokott munkáját folytatta. A szokásos éves taggyűlésen (március 23-án) tisztújítás is történt: a tagság döntő többsége az eddig is működő 3 tagú elnökségnek szavazott újra bizalmat (Arató Csongor, Keményfi Balázs, dr. Novotny Iván).

Az alapító okiratban lefektetett céloknak megfelelően a klub fő feladata kerékpártúrák szervezése, a kerékpározás népszerűsítése volt. A 2007-es évet a Magyar Turizmus Zrt. a „szelíd turizmus évének” nyilvánította (gyalogos, kerékpáros lovas, azaz motor nélküli). Ennek kapcsán országos túranaptárt adott ki, melyben két túrával a klub is szerepelt. Talán ennek köszönhető, hogy az idei rendezvényeken az eddigieknél több volt az új, kezdő túrázó.

A klub kerékpártúráin érdekes helyekre igyekeztek elvezetni a résztvevőket. Említésre érdemes túracélok voltak többek között: Nagymátépuszta – Fekete István természetíró szobra és a róla elnevezett tanösvény; Dráva kerékpárút Góla és Barcs között, a horvát oldalon (kétnapos); Bédai erdő – az erdő élővilága és a kölkedi Gólya-múzeum, Börzsöny hegység – csúcsok és völgyek (háromnapos).

Hosszabb túrák: sátras vándortábor Észak-Dunántúlon (Veszprém–Herend–Zirc– Pannonhalma–Győr–Hédervár–Lébény–Árpás–Celldömölk–Sümeg–Keszthely). A klub tagjai részt vettek a DMISZ által szervezett „Tour de Délvidék” elnevezésű, Bácska és Bánát magyarlakta faluit érintő kerékpártúrán. Egy kisebb csapat Erdélyben, a Keleti Kárpátokban túrázott.

A Túrakerékpáros Klub 2007-ben is megtartotta évenkénti „nagyrendezvényeit”: a Pünkösdi Regionális Kerékpáros Találkozót Pécsváradon, a „2x100 km Baranyában” országúti kerékpáros teljesítménytúrát, és a „Suliba? Bringával!” akciót az iskolás korosztálynak. Új, sikeres rendezvény volt a „Mecseki Hegyikerék” elnevezésű MTB teljesítménytúra.

A változatosság jegyében a kerékpárosok egy része vízi túrán vett részt a Tiszán, Tiszabecs és Tokaj között.

A túrázás mellett a környezetvédelemben vállalt feladatokat sem hanyagolták el. A túrák során rendre dokumentálták a látott illegális szemétlerakó-helyeket (GPS helymeghatározás, fotódokumentáció, mennyiségbecslés). A dokumentációkat a Zöld-hatóságnak küldték meg további intézkedésre. Évekkel ezelőtt pályázati feladatként kezdték el ezt a munkát, ma már „lendületből” megy, a pályázati lehetőségek ebben a témakörben befagytak.

A „Kerékváros” című újság a szokásos kéthavi periódusban rendben megjelent.

A klub honlapján (http://ptkk.baranya.com) – melyet rendszeresen karban tartanak – a klubprogramokon kívül túraútvonal-ajánlatok, túrabeszámolók, fényképek, egyéb, kerékpárosok érdeklődésére számot tartó tudnivalók olvashatók.

Másik nagy kerékpáros tagszervezetünk a komlói DÖKE (vezetője: Iván Attila) kerékpáros szakosztálya, mely a teljesítménytúrák sorába kapcsolódott be két rendezvénnyel (DÖKE 25-50-75, 2x50 km Baranyában). A szakosztály a nyáron Sopron környékén szervezett kerékpáros táborozást.

2.8. Természetjáró minősítések

A minősítések összesítését és nyilvántartását Plaszauer István végezte, köszönjük munkáját! Szövetségünk nyilvántartása alapján 2007-ben 10 egyesületből összesen 34-en értek el különböző fokozatú természetjáró minősítést:

BMTSZ Öttorony Szakosztály (4 bronz), Büdöskút Barátai (5 bronz, 1 ezüst), DÖKE, Komló (5 bronz, 1 arany), Dráva TSE (1 ezüst, 1 arany), Kenderföldi Természetjárók, Komló (2 bronz), Komlói Hétdomb TE (1 arany), Mecseki Kóborlók (5 ezüst, 1 arany), PTTE Nyugdíjas Szakosztály (1 ezüst), Szent Imre DSK, Siklós (4 bronz), Tenkes TE, Siklós (2 ezüst).

Arany fokozatot értek el: Blum András (DÖKE, Komló), Feketéné Móró Erzsébet (Hétdomb TE, Komló), Feik Tamás (Dráva TSE), Trinn Ágota (Mecseki Kóborlók).

Végezetül szeretnénk megköszönni minden természetbarát társunknak az aktív közreműködést, akik bármilyen módon segítették, hogy 2007-ben is gazdag, sokszínű programot valósíthassunk meg több ezer résztvevő megelégedésére, valamint támogatóinknak, együttműködő partnereinknek, hogy hozzájárultak szövetségünk eredményes működéséhez.

Pécs, 2007. december 31.

Összeállította:                                                                       a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség Elnöksége

 


 

Beszámoló
a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
2006. évi tevékenységéről

1. A szövetség működése

A 2006-os évben a Baranya Megyei Természetbarát Szövetségnek 552 tagja volt. Évek óta csak létszámcsökkenésről tudunk beszámolni és ebben az évben ez különösen magas (28%), amit vélhetően a tagdíjak emelése is eredményezett. Ahhoz képest, hogy váro­sunk­ban és a megyében milyen sok iskola van, csak 206 diák tagunk van, ebből is sok a közép- és felsőfokú tanulmányt folytató. Strasser Péter minden évben szervez az általános isko­lá­soknak érdekes jelvényszerző túramozgalmakat, vetélkedőket, de ezek sem növelik lénye­gesen azoknak az aktív tanároknak számát, akik a ter­mé­szet­járás érdekében szerveznék tanítványaikat. Idén Mándli Gyula és Medgyesi Bálint összesen 7 tanulóval csatlakozott hoz­zánk. Még az aktív, dolgozók száma csökkent lényegesen, ez min­den­kép­pen a tagdíj dup­lájára növelésének az eredménye. A nyugdíjas korosztályú tag­jaink száma néhány fővel nőtt. Sajnos nagyon kevés az új belépők száma is, csak 58 igazol­vány fogyott el. Próbáljuk megállítani a további csökkenést, és vizsgáljuk a taglétszám növelésének lehetőségét.

A taglétszám csökkenése ellenére a programjainkon ez évben is sokan vettek részt, ami azt jelenti, hogy szövetségünk továbbra is megfelel a közhasznú működés elvárásainak, és változatos programokat biztosít az érdeklődők számára. Tagszervezeteink közül többen szerveztek és hirdettek meg az év során rendezvényeket a különböző ágakban; teljesít­mény­túrák, nyílt túrák, túramozgalmak, kerékpáros rendezvények egyaránt szerepeltek szövetségünk éves programkínálatában.

A működés személyi és tárgyi feltételei 2006-ban is adottak voltak. A pécsi Apáca utca 2/1. sz. alatti helyiségben keddenként 16 és 19 óra között tudtuk fogadni a programjaink iránt érdeklődőket. A működéshez elsősorban az NCA pályázaton szereztünk támo­gatást, vala­mint tá­mo­gatást kaptunk a Baranya Megyei Önkormányzattól és a Baranya Megyei Sport­­szö­vet­sé­gek Szövetségétől, illetve a programokhoz Pécs Város Sport­lé­tesít­mények Igaz­­ga­tó­sá­gá­tól. Egyes Pécs környéki és baranyai települések (Orfű, Aba­li­get, Kovács­szé­nája, Magyar­hertelend, Husztót, Túrony, Siklós, Bicsérd) önkormányza­tai­nak szövetsé­günk­kel való kapcsolata a túraútvonalak kialakításában, gondozásában, az anyagiak előte­remtésé­ben továbbra is napi együttműködést jelentett. Sajnos a Wesselényi Miklós Sport Köz­ala­pít­vány pályázatain szö­vetségek továbbra sem vehettek részt, így ezzel támogatás­sal 2006-ban sem számolhattunk.

Szövetségünk tagságának összetétele 2006-ban:

Nagy előrelépés volt programjaink propagálása terén a szövetség új internetes honlapjának meg­indulása (www.baranyatermeszetbarat.hu), ahol az érdeklődők az aktuális ese­mé­nye­ken, rendezvényeken kívül olvashatják a Mecsek Híradót, tájékoztatást kaphat­nak a kulcsosházakról, a mecseki forrásokról, kilátókról, tanulmányozhatják részletesen a Mecsek turistatérképet, a túraútvonalakat, valamint olvashatnak túraajánlatokat, és tudósításokat, leírásokat a különböző természetjáró eseményekről.

A 2006. február 11-én megtartott közgyűlésen a szövetség elnöksége és a tagszervezetek kép­viselői mellett részt vett Nagy Gábor, a Magyar Természetbarát Szövetség főtitkára, Dománszky Zoltán és Kis-Gali János, a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szö­vet­ség társelnökei, valamint a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai: Nagy Gábor és Gergely Tibor. A közgyűlésen – a ha­gyo­mányoknak megfelelően – el­isme­ré­sek át­adására is sor került: Arany Bakancs Díjat kapott Ripszám István, a Mecseki Erdészeti Zrt. Pécsváradi Erdészete igazgatója a természetjárást segítő munká­jáért, valamint Bara­nyai Rudolf sporttársunk a technikai munkákért, túravezetésért. Elismerő plakettet kaptak: Bota János, dr. Novotny Iván, Rácz János, Rácz Jánosné, Németh Margit, Pálinkás István, Pulai Lászlóné, Raub Bálintné, Pál Krisztina.

A baranyai természetbarátok közül 2006-ban hárman részesültek a Magyar Termé­szet­barát Szövetség Elnökségének elismerésében: szeptemberben Dobogókőn, a Termé­szet­járók Napja ünnepségén a Természetjárás Fejlesztéséért Ezüst Fokozat kitüntetést vehette át Gida Tibor(Dráva TSE), míg a Czárán Gyula Emlékérmet Jancsi Attila (Dráva TSE) és Király László (Komlói Hétdomb TE).

Szövetségünk elnöke, Baronek Jenő alelnökként részt vesz a Magyar Természetbarát Szö­vetség elnökségének munkájában, valamint egy új alapszabály kidolgozását végző bi­zott­ságban. Strasser Péter a Természetjáró Fiatalok Szövetsége (az MTSZ Ifjúsági Szervezete) elnökségének a tagja.

Szövetségünk sokoldalú kapcsolatokat tart fenn más intézményekkel, szervezetekkel, ami az év során egy­részt segítette programjaink propagálását, meg­jelenítését, másrészt szakmai együttműködést, de sok esetben anyagi támogatást is jelentett. Ezek a kapcsolatok termé­sze­tesen sze­mélyekhez is köthetők, akik közül itt csak a vezető munkatársakat sorolhatjuk fel, de ter­mészetesen segítőink köre sokkal bővebb: Magyar Természetbarát Szövetség (Bognár Mária, Pálmai Vencel, Nagy Gábor), Mecsek Egyesület (Somosi László elnök), Baranya Megyei Önkormányzat (dr. Kékes Ferenc elnök, Tasnádi Péter alelnök), Bara­nya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Tátrai Bea, Fenyvesiné Fehér Mónika, Horváth Beáta), Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (dr. Iványi Ildikó igaz­gató, Nagy Gábor táj­egy­ség­vezető), Mecseki Erdészeti Rt. (Káldy József vezér­igaz­gató, Szőnyi János ve­zérigazgató helyettes), Pannon Power Holding Rt. (Somosi László vezér­igaz­­gató), Nemzeti Sportszövetség (Elbert Gábor főtitkár, majd a sportért felelős szakállamtitkár, ill. dr. Rózsaligeti László), Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. (dr. Kelemen László ve­zér­igazgató, Nagy János), Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (dr. Toller László, majd Tasnádi Péter polgár­­mesterek, Gonda Tibor és Horváth Zoltán alpolgármesterek), Pécsvárad Város Ön­kor­mány­zata (Zsáli János polgár­mes­ter), Pécsváradi Művelődési Központ, Orfű Köz­ség Ön­kor­mány­zata (Füziné Kajdi Zita polgármester, dr. Harmat Béla jegy­ző), Kör­nyezetünkért Alapítvány, Magyar Madártani és Ter­mészet­védelmi Egye­sület Ba­ranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Turizmus Rt. Dél-dunántúli Marketing Igazgatóság (Hegyi Zsuzsanna igazgató), Dunántúli Napló (Pauska Zsolt fő­szer­kesztő, dr. Grünwald Géza főszerkesztő helyettes), Pécs TV (Ke­res­nyei János ügy­ve­zető, Mokos Tibor szerkesztő, Szíjártó Ildikó szerkesztő), Pécsi Rádió (Kis Tünde, Gungl László), Remény Rádió (Schweier Rita), Pont Most hirdetőújság (Bota János), Baranya Megyei Múzeumok Igazgató­sá­ga (dr. Huszár Zoltán igazgató), Baranyai Pe­da­gó­giai Szakszolgálatok és Szak­mai Szol­gál­ta­tá­sok Központja (Kucsanda Ibolya igazgató, Koszta Zsuzsanna), Dél-dunántúli Környezet­vé­delmi, Ter­mészetvédelmi és Víz­ügyi Felügyelőség (Jeszták Lajos, dr. Riskó Andrea természet- és tájvédelmi osz­tály­ve­zető), Szivárvány Gyermekház (Varga Ágnes). A to­váb­bi felsorolást csak a hely szűke korlátozza. Köszön­jük partnereink támo­gató együtt­műkö­dé­sét!

A szomszéd megyékkel a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség keretében ápoljuk kapcsolatainkat, melyek Tolna megyével jók, Somogy megyével viszont hagynak kívánni valót.

2005-ben a Baranya megyei zöld szervezetekkel közösen létrehoztuk a „Természet­védelmi és Területfejlesztési Kerekasztalt”, illetve létrejöttek a pécsi kistérségi, a Ba­ra­n­ya megyei s a regionális területfejlesztési civil fórumok, melyek a különböző szintű te­rü­let­fejlesztési tanácsok mellett működve és azokkal együttműködve véle­mé­nyezési joggal rendelkeznek. Mindegyik szinten részt veszünk a munkában (kistérségi, megyei, regionális). Részt vettünk továbbá a Pécs Ökováros – Mecsek-Dráva Ökorégió program kidolgozásában és végre­­hajtá­sában; a charta aláírására 2006 januárjában került sor.

2006-ban is folyamatosan megjelent a Mecsek Híradó Strasser Péter szerkesztésében,és tudósított a természetbarát programokról, eseményekről. A szövetségi eseménynaptárban sze­replő rendezvényeken túl megjelentek a Komlói Hétdomb TE, a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, valamint alkalmanként a Szivárvány Gyermekház természetjáró programaján­latai is.

A Híradóban az év elején a szakosztályok, egyesületek beszámolhattak előző évi mun­kájuk­­ról. Ezzel a lehetőséggel a Mecseki Kóborlók Szakosztály, a Pécsi AVON Gyalogló Klub, a Dráva TSE, a PTTE Nyugdíjas Szakosztály, a Felhőtlenek Természetjáró Szak­osz­tály és a Komlói Hétdomb TE élt, beszámolóikat élvezettel olvashattuk. A Híradóban új sorozatot indított Pál Krisztina, amelyben a túravezetők mutatkoztak be. Néhány írás után ez félbeszakadt, reméljük, 2007-ben lesz folytatása!

A Mecsek Híradó 2006. évi számaiban a következő szerzők írásait adtuk közre: Andrási Gábor, Balatonyi László, Balogh Bettina, Baronek Jenő, Baumann József, Benczes Gábor, Biki Endre Gábor, Bota János, Csiszár Gyula, Dalecker Ibolya, Dománszky Zoltán, Gida Tibor, dr. Gundrum Károly, Iván Attila, Jancsi Attila, Király László, dr. Koncz Eszter, Laka­tosné Novotny Sarolta, Lengyel Zoltánné, Nagy Gábor, dr. Novotny Iván, Őri Zsu­zsan­na, Pál Krisztina, Pulai Lászlóné, Raub Bálintné, Romvári Tibor, Strasser Péter. Kö­szön­jük mindannyiuk közreműködést!

2006-ben is havonta tartotta összejöveteleit a Túravezetők Klubja Pál Krisztina vezetésével, aki érdekes előadásokat szervezett a túravezetők és az érdeklődők számára. Így Horváth Péter erdész, Kókány Jenő, dr. Montskó Péter, dr. Novotny Iván, Nagy Tamás, Bank László vetített képes előadásait hallgathatták-láthatták az érdeklődők, valamint a klub októberben látogatást szervezett Árpád-tetőre, a Mecsextrém Parkba. 2006-ban a klub programjai – ellentétben az előző évekkel – rendszeresen megjelentek előre a Mecsek Híradóban. Köszönjük Pál Krisztina munkáját!

Túravezetőink közül Lakatosné Novotny Sarolta, Kovács Szabó János és Baumann József nyá­­ron a Mecseki Állatkert „ZOO ISKOLA” programja keretében összesen 7 alkalommal veze­tett túrákat a Mecseken. Decemberben Kovács Szabó János a büntetésvégrehajtási intézetben tartott vetítettképes előadást raboknak a természetjárásról és a Tubes kilátó tör­téne­téről, építéséről.

A szövetség júniusban a legtöbbet dolgozó aktívák részére boszniai autóbuszos kirándu­lást szervezett, mely egyúttal régiós kirándulás is volt.

2007 a gyalogtúrázás és a lovas turizmus éve lesz, az ezzel kapcsolatban megjelenő kiad­ványokba (egy országos és egy regionális) készítettünk túraajánlatokat, túraleírásokat, melyek megyénk valamennyi – turisztikai szempontból fontos – tájegységére kiterjednek.

2. Részletesen az egyes területekről

2.1. Találkozók, táborok

2006 májusában a Dráva TSE rendezte meg a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Találkozót, melynek helyszíne Mailáthpuszta volt. A találkozóra a baranyai természet­baráto­kon kívül érkeztek Kaposvárról, Szekszárdról, Bonyhádról és Bajáról is. A progra­mo­kat a Dráva TSE tagjai színvonalasan rendezték meg, gyalogos és autóbuszos túrákkal, drávai hajózással, kulturális programokkal. A találkozó keretében került sor a „Bőköz” tanösvény avatására is, melyen több mint 120 fő vett részt.

Június végén Csillebércen a Természetjáró Gyerekek és Diákok Országos Találko­zó­ján Baranya megyét a Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület természetjárói képviselték. Sajnos az országos ifjúsági találkozókon a résztvevők száma folyamatosan csökken, ami 2006-ban már szükségesé tette a TEGYOT és a TEDOT rendezvény összevonását. Baranya azért néhány csapattal mindig képviselte magát.

2.2. Versenyek

Ezen a területen sajnos – ellentétben a többivel – kevesebb rendezvényről tudunk beszá­molni, mint az előző években. Ez elsősorban a tájékozódási túraversenyekre vonatkozik, amelyekből néhány éve még négy hagyományos versenyünk volt, ezekből 2006-ra csupán a „elSant Őszi Kupa” maradt meg. Ez idén is egy kétnapos tájékozódási hétvége keretében került megrendezésre. Köszönjük a rendezést Benczes Gábornak és csapatának.

Októberben rendezte meg a Mindszentgodisai Általános Iskola DSK – Schóber József ve­ze­­tésével – „A Zselic csücs­­ben” elnevezésű túraversenyét általános iskolásoknak, mely­re idén is érkeztek komlói résztvevők is a környékbeli tanulókon kívül. Bár a verseny hely­­színét viszonylag nehéz megközelíteni – legalább is menetrend szerinti közlekedési eszkö­zökkel –, a szép táj és a változatos útvonal miatt nagyobb figyelmet érdemelne ez a rendez­vény.

Novemberben a hagyományos Pécs Városismereti Versenyen három kategóriában idén is sokan indultak (45 csapat). A verseny témája ezúttal Uránváros városrész volt. A verseny lebonyolítását a helyszín biztosításával támogatta a Szivárvány Gyermekház, valamint – pályázati támogatás útján – Pécs Város Önkormányzata Sport Bizottsága.

Köszön­jük a versenyek szervezésében és lebonyolításában a közreműködést valamennyi rendező­nek, résztvevőnek!

2.3. Nyílt túrák

Szövetségünk 2006-ban 48 nyílt túrát hirdetett meg, ezekből csupán egy maradt el a túra­vezető váratlanul közbejött más elfoglaltsága miatt. A résztvevők száma ez évben is igen változó volt, elsősorban az időjárástól függött. A nyílt túrák meghirdetése továbbra is prob­lémás volt, elsősorban a Dunántúli Naplóban hiányoltuk a túrák megjelentetését (mely­ben olvashattunk viszont más túraajánlatokról). A Mecsek Híradóban viszont rend­sze­resen megjelentek a túrakiírások, és szerencsére a Híradó már az interneten is olvas­ható, és egyre többen rendelkeznek már internettel, így az érdeklődők időben tudomást szerezhettek a túrákról. Ígéretet kaptunk a Pont Most reklámújság szerkesztőségétől, hogy 2007-ben ebben a – lakossághoz ingyenes eljutó – lapban megjelennek a túrakiírások.

A legtöbb résztvevő – szokás szerint – a dr. Novotny Iván vezette „Skóciai Szent Margit” emléktúrán volt (közel 200-an). Nagy sikere volt a Dráva TSE és a Tenkes Természetjáró Egyesület közös szervezésében megtartott dél-dunántúli túráknak az Ormánságban és a Villányi-hegységben: aki több túrán vett részt, emléklapot és érmet kapott („Dél-Baranya turistája”). Sokan jártak még Pál Krisztinával túrázni (örülnénk, ha a Mediterrán Klub új tagjait szövetségünk igazolt tagjai között is üdvözölhetnénk).

Köszönjük a felkészülést, a túrák vezetését és a felelősség vállalását a következő túravezetőknek: Andrasek Csaba, Balog Árpád, Baranyai Rudolf, Baronek Jenő, Baumann József, Becze László, Csiszár Gyula, Dalecker Ibolya, Gida Tibor, Gőbölös István, Jancsi Attila, Kalangya Attila, Kaszás Károlyné, Lakatosné Novotny Sarolta, Marton József, Márton Zoltán, Mátyás Elemérné, Müller Norbert, Dr. Novotny Iván, Pál Krisztina, Pulai Lászlóné, Romváry Tibor, Rónaky Gizella, Schóber József, Strasser Péter, Szecsődi Imre, Tollas Tibor, Tóth Klára, Varga István.

Szövetségünk nyílt túra programját kiegészítette a Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület, illetve a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub túráinak sora, melyeket nyílt túraként hirdettek meg a Mecsek Híradóban.

2.4. Teljesítménytúrák

Elmondhatjuk: immár hagyományosan gazdag programkínálat volt Baranyában a teljesítménytúrák terén 2006-ban. Ez a természetjárásnak továbbra is egyik legnépszerűbb ága, mely ezreket vonz. Nagy előnyt jelent, hogy már majd mindegyik teljesítménytúrának van rövid (10, 15 km-es) változata, így a kisgyermekkel indulók és idősebbek is megfelelő lehetőséget találnak a teljesítésre, túrázásra.

Tagszervezeteink 2006-ben a következő teljesítménytúrákat rendezték meg: „Téli Mecsek 30, 15” (PITE); „PITE 30, 20” (PITE); „Tenkes 30, 15” (Dráva TSE); „Mecsek 50, 30, 15” (BMTSZ); „Mecsek 1800”, „Mecsek 23” (PITE); „Zengő-Misina 2x50” (PTTE Vándorsport Szakosztály); „Baranya-Tolna 60, 30, 15” (Komlói Hétdomb TE), „Hegymenet 50”, „II. Béla 30”, „Várad 15” (PITE), „Ormánság 50, 30, 15” (PITE), „Papi pipa 30” (Dél-Zselic TK); „Szent Imre 20, 10” (Szent Imre Katolikus Iskola DSK, Siklós); „Mecseki Maraton”, Mecseki Duplamaraton”, Mecseki Félmaraton”, „Mecseki Láthatatlanok”, „Herman Ottó” (PITE), „2 x 50 km Baranyában” – kerékpáros (DÖKE, Komló), „DÖKE 75, 50, 25” – kerékpáros (DÖKE, Komló), „2x100 km Baranyában” – kerékpáros (Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub). A telje­sít­mény­túrák rendezésében részt vevő barátaink nevét hely hiányában itt nem lehet felsorolni (igen hosszú lista lenne), köszönjük valamennyiük munkáját!

A Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület kezdemé­nye­zésére a Baranya Megyei Teljesít­ménytúrázók Szövetsége 2006-ban is meghirdette a „Baranya Tel­jesítménytúrázója” túramozgalmat, amelybe sokan neveztek (az értékelés még nem zárult le).

2.5. Jelvényszerző túramozgalmak

A természetjárók körében régi hagyomány a bélyegzés, a jelvénygyűjtés. Erre kínálnak jó alkalmat a különböző jelvényszerző túramozgalmak. Feltehetően nagy elődeink is ilyen meggondolásból indították útjukra ezeket, természetesen kiegészülve azzal a törekvéssel, hogy a turisták minél több kultúrtörténeti emléket és természeti szépséget ismerjenek meg. Ezek a mozgalmak napjainkban is igen népszerűek és kedveltek a fiatalok és az idősebbek körében egyaránt.

Szövetségünknek 7 állandó túramozgalma van, és baranyai kezdeményezéssel indult útjára a ma már több megyén áthaladó túramozgalom, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra, és a Dél-dunántúli Piros Túra is. Ezek mellet évről évre időszakosan meghirdetett túramozgalmak is megjelennek, színesítve a kínálatot.

A bélyegzési feltételek és lehetőségek különbözőek. Szövetségünk három mozgalom bélyegzési feltételeit tudja biztosítani, a már említett két hosszú távú (a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra és Dél-dunántúli Piros Túra), valamint a Barangolások Háztól Házig túramozgalmakét. Ezeknél táblák, dobozok és a túramozgalmak bélyegzőlenyo­matai várják a turistákat. A többi mozgalomnál ki-ki tetszése és fantáziája szerint oldhatja meg a bélyegzéseket, bármilyen – arra alkalmas – bélyegzést, igazolást elfogadunk.

A Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra útvonalán mindenhol megoldott a bélyegzési lehetőség. Nem találkoztunk vandál pusztítással, helyükön vannak a dobozok és táblák. Lenyomatokat is talál – kevés kivétellel – az arra járó turista.

Nagymátén átfestettük a bélyegző lenyomatot tartalmazó dobozt. Ez ugyan nem része a kék túra útvonalának, de kis kitérővel érdemes látogatást tenni az erdészet által szépen kialakított arborétumban, valamint végigjárni a Fekete István tanösvényt, melyet 2006-ban alakított ki az erdészet, s melynek egy szakasza a kék túra útvonalán halad (Hollófészektől Alsókövesden át Felsőkövesdig).

A Dél-dunántúli Piros Túra mentén is mindenhol lehet bélyegezni, és megvannak a korábban felszerelt dobozok és a zománctáblák. Mecseknádasdon a villanyoszlopról elvitt doboz helyett a Schlosberg vendéglő bejárati ajtaja melletti falra szereltünk fel egy új dobozt, hogy azok is tudjanak bélyegezni, akik a vendéglőt zárva találják

A Mecseki Barangolások Háztól-Házig mozgalom bélyegzőhelyeinek kialakítása és a korábbiak rendbe tétele tovább folyt 2006-ban is. A Vándorsport kulcsosháznál megtörtént a doboz átfestése, úgyszintén a Koszonya-tetői kulcsosháznál felújításra és átfestésre került a doboz.

A Vár-völgyi kulcsosház tornácán elhelyezett dobozt néhány hónapja elvitték, még nem sikerült pótolni.

A 2004-ben kiadott Túramozgalmak Baranya megyében c. füzet készítése során az éger­te­tői táborhelyet is betettük a Barangolások Háztól Házig mozgalomba. Sajnos a táborhelyet vandál kezek elpusztították, ott nincs lehetőség szállást igénybe venni és bé­lye­gezni sem. Ha ez később sem épül fel, törölni fogjuk a mozgalomból. Nincs meg­oldva a bélyegzési lehetőség Zobákpusztán, az erdészet táborhelyén, információink szerint a táborhely fel­újí­tás alatt áll (bár itt kék túra bélyegzőt találni helyette). Püspökszentlászlón a kulcsosház falán új – a mozgalom bélyegzőhelyét jelölő – táblát helyeztünk el, a bélyegzőlenyomatok számára festett kartondoboz került a villanyóra szekrénybe.

A túramozgalmak teljesítése a korábbi évekhez hasonlóan alakult, összesen 57 fő teljesített, illetve fejezett be ebben az évben túramozgalmat. Részletezve: Mecsek Turistája 18 fő, Baranyai Várak 8 fő, Kincses Baranya 6 fő, Mecseki Barangolások 12 fő, Dél-Zselic Turistája 6 fő, Baranya Legszebb Templomai 7 fő.

A hosszú távú mozgalmak teljesítéséről nincs adatunk, azokat az MTSZ-hez, illetve a Somogy megyei szövetséghez közvetlenül is el lehet juttatni. Szövetségünknél l fő kérte a DK füzet továbbítását az MTSZ-hez.

Az igazoló füzetek közül legkeresettebb volt 2006-ban is a Túramozgalmak Baranya Me­gyé­ben c. füzet, amelyből 56 db-ot vásároltak meg. Az egy mozgalmat tartalmazó külön kis füzetek iránt csekély volt az érdeklődés, csak vidékiek (nem baranyaiak) kértek néhány darabot. Igyekeztünk mindenkit meggyőzni, hogy az összesített füzetet vásárolják meg,

Az év során a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra füzetből 10 db, a Dél-dunántúli Piros Túra füzetből 6 db kelt el.

Az állandó túramozgalmak mellett 2006-ban új mozgalmat hirdetett a Dráva TSE „Dél-Bara­nya Turistája” elnevezéssel, melynek célja az Ormánság és a Villányi-hegység termé­­szeti értékeinek, kulturális és történelmi emlékeinek bemutatása. A túramozgalom telje­sítésére a két egyesület túrasorozatot szervezett, ezeken a túrákon összesen 156-an vettek részt, közü­lük 29-en teljesítették a túramozgalom követelményeit. Kidolgozás alatt van a túra­moz­galom állandóvá tétele, a bélyegzőhelyek kialakítása, elkészült az igazoló füzet is. 2007-től a Dél-Baranya Turistája a nyolcadik állandó túramozgalma lesz szövet­sé­günk­nek.

2006 májusában fejeződött be a 2005/2006-os tanévre meghirdetett „Az ismeretlen Mecsek” elnevezésű jelvényszerző túramozgalom, melyen közel 150-en vettek részt. Folytatásképpen a 2006/2007-es tanévre „Tanösvény Taposó Túrák” címmelindítottunk új túramozgalmat, melynek teljesítése során a megyében – immár szép számban található – tanösvényeket kell felkeresni. Ezeket a túramozgalmakat elsősorban iskolásoknak szán­juk, a természetjárás népszerűsítése érdekében, de természetesen bárki részt vehet azokon.

Köszönjük a segítségét mindazoknak, akik a túramozgalmak szervezésében, a bélyegzőhelyek karbantartásában közreműködtek, és elsősorban Rónaky Gizellának a túramozgalmak gondozásában végzett munkáját.

2.6. Technikai munkák

A megye kulcsosházai 2006-ben is változatlanul fogadták a vendégeket. A kulcsos­házak­nál néhány házban történt jelentősebb felújítás, fejlesztés:

A Zselicben, Terecsenyben, a Dél-Zselic Természetbarát Klub kezelésében lévő Zrínyi kul­csosházban az egyesület – MOBILITÁS pályázaton nyert támogatás és jelentős önerő fel­használásával – teljes felújítást végzett: a ház új külső vakolatot kapott, a terméskő falak pedig új fugázatot, átcserélték a tetőcserepeket, új széldeszkák és csatornák kerültek fel, új bejárati lépcső épült, a belső helyiségek új burkolatot kaptak, s végül a kisebbik szo­­ban lévő vaskályha helyett egy cserépkályha épült, így mindkét szobát cserépkályhával lehet fűteni.

A Közép-Mecsekben, a Büdös-kúti kulcsosházban cserépkályha épült, elkészült két szoba járólapozása, valamint a ház mögötti vízelvezető árok. Tovább épült a kulcsosház előtti esőbeálló.

Az Ormánságban a Dráva TSE Mailáthpusztai kulcsosházában befejeződött a harmadik tetőtéri szoba kialakítása, valamint a tetőtéri szobák belső burkolása, festése, mázolása. A munkákat az egyesület önerőből végezte. A tetőtéri szállásrész már rendelkezésére állt a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Találkozó résztvevőinek.

A turistautak jelzéseinek felújításában 2006-ban nagy munka történt: a Magyar Ter­mészetbarát Szövetség anyagi támogatásával az országban körbevezető teljes kék túra útvonal jelzései felújításra kerültek a nyár folyamán. Ennek megfelelően a baranyai szakasz jelzéseit is újra festették Király László, Strasser Péter és segítőik. Ez a somogyi megyehatáron lévő Nagytótvárostól egészen a Mecseknádasd fölötti országút (6-os főközlekedési út) kereszteződésig tartott, 80 km hosszan. Néhány helyen tájékoztató táblákat is kihelyeztek, ezeket az erdészet készítette el. Természetesen az útszakaszra eső „fonódó” jelzések is felújításra kerültek, pl. a volt IV-es aknától Jakab-hegyig a kék ▲ jelzés. Ez a nagy munka egyúttal azt is jelentette, hogy más – eredetileg tervezett – útszakaszok felújítása áttevődött a következő évre. A kék túra útvonal mellett néhány egyéb útvonalon is megújultak a jelzések:

A Mecsekben:

 • Ezeréves – Fehér-kúti kulcsosház (K +);
 • Fehér-kúti kulcsosház – Hármas-forrás (K O);
  • Magyaregregy – Nyárád (P +);
  • Vékény – Vörösfenyő kulcsosház (Z +);
  • Skóciai Szent Margit emlékkereszt – Pusztahegy (P +);
  • Óbánya – Kappenvasszer (K■);
  • Kismányok – Hidas, 6-os sz. főút (S■)

A Dél-Zselicben:

 • Ibafa – Horváthertelend fölötti gerinc (új útjelzés, a K■ meghosszabbítása);
 • A Zselicben, Nagymátében az erdészet Fekete István emlékére egy emlékösvényt ala­kított ki, mely egy körtúra a Hollófészek – Nagymáté – Ödön-forrás – Felső­kövesd – Alsókövesd – Tatárugrató – Hollófészek útvonalon, s melyről Tatárugratótól egy leágazás vezet Bakócára. Az útvonal hossza 12 km, a jelzéseket Strasser Péter festette fel.

Az Ormánságban:

 • Egy új, zöld sáv jelzésű turistaút kialakítása van folyamatban Vajszlótól Sza­por­cáig, melynek jelzéseit a Dráva TSE tagjai festik fel az érintett ön­kor­mányzatok közreműködésével. Ennek 2006-ban a fele készült el.
 • Szintén a Dráva TSE és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság alakította ki a „Bőköz” tanösvényt, melynek avatása a Dél-Dunántúli Regionális Természet­ba­rát Találkozó keretében történt meg.

Ismét sok munka folyt az év során a mecseki források és más létesítmények felújítása terén. A források felújítása során sok esetben csak a névtáblákat tisztították meg, festették újra a betűket, de voltak jelentősebb munkákkal járó felújítások is. A felújított forrásokhoz a közelükben vezető turista utakról – ahol még nem volt – „kör” jelzés került felfestésre, így azok megtalálhatók az arra járók számára.

A felújított források: Amália-forrás, Árnyas-forrás, Baglyas-forrás, Bagoly-forrás, Bokor-for­rás, Büdös-kút (Keleti-Mecsek), Cigány-forrás, Cigány-kút, Cserfa-forrás, Csertetői-forrás, Csokonay-kút, Csonka Ferenc-forrás (új foglalás), Dagonyászó-forrás, Disznós-kút, Farkas-forrás, Gizella-forrás, Gödör-forrás, Hidasi-forrás, Iharos-kút, Kalán Miska-kútja, Kedves-forrás, Körtvélyesi-forrás, Kőszegi-forrás, Lendület-forrás, Lenke-forrás, Mária-kút, Négy barát-forrás, Pius-forrás, Ravasz-kút, Rózsa-forrás, Sárkány-kút, Sziklás-forrás, Szőke-forrás, Szőke-forrás, Takanyó-forrás, Tixi-forrás, Tőkés-kút, Turista-forrás, Vacak-forrás, Vadvirág-forrás, Vasas-forrás.

A munkákat végezték, illetve a forrás-felújításokat támogatták: Antal Dávid, Baumann Jó­zsef, Baumann Józsefné, Biki Endre Gábor, Feketéné Cifra Éva, Golubics István, Hón Mik­lós, Ivasivka Mátyás, Kriston család, Matyi Dezsőné, Pálfy Tibor, Ripszám István, Tas­nádi János, Várady József, Végh Károly.

Tovább gazdagodtak az erdei létesítmények: új, asztalokkal és padokkal ellátott esőbeálló készült a Vörösfenyő kulcsosháznál, melyben közel 80 fő fér el. Az építményt az erdészet állította, de sok munkát végeztek a Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület tagjai is. Ugyan­csak új esőbeálló készül a Büdös-kúti kulcsosház előtt, Baranyai Rudolf keze mun­kája nyomán.

Munkájukért valamennyiüket köszönet illeti.

2.7. Kerékpáros szakág

A szakág fő képviselője szövetségünkben a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, amely 2006-ban ünnepli alapításának 15. évfordulóját.

Né­hány, a természetet és a kerékpározást szerető, de versenyezni nem kívánó „különc” jött össze 1991-ben, s Novotny Iván kezdeményezésére, Hirth István bíztatására és támogatá­sá­val egy kimondottan a kerékpáros túrázással foglalkozó egyesület megalapítá­sát határozták el. A társaság, később bejegyzett egyesület, azóta megszakítás nélkül tevékeny­kedik. A környezetvédelmet 1996-ban vette fel programjába a csapat, s 2000 óta köz­hasz­nú egyesületként működik. A Klub szervezett kerékpárosai 2006-ban is végezték meg­szo­kott munkájukat. Kerékpáros túrázási alkalmakat biztosítottak a tagságnak, de a vá­ros pol­gá­rai­nak is, tekintettel arra, hogy a szervezett túrákon való részvétel lehetősége nincs klub­tag­sághoz kötve, minden túra un. „nyílt túra”. Párhuzamosan folyt a környezet­vé­delmi munka is. Részletezve:

Túrázás:

Március 25-e és október 7-e között19 alkalommal rendezett a klub nyilvánosan meg­hir­de­tett kerékpártúrát. Ezek közül 16 egynapos (általában szombat, vagy vasárnap), 3 több­na­pos túra volt. A túráknak minden esetben meghatározott célpontja volt. Csak a leg­ér­de­ke­seb­bek közül említve néhányat: kerékpárosaink eljutottak idén többek között Pali betyár sírjá­hoz (Visnyeszéplak), a balatonszentgyörgyi Csillagvárba, a Kis-Balatonhoz, Fekete István szülőházához Göllére, a gyulaji dámvad-rezervátumba, a Bédai-erdő tanösvényére, a kórósi festett-kazettás mennyezetű műemlé