facebook_page_plugin

1997. december 54. szám

MECSEK HÍRADÓ

 

54. szám                                                                                                             1997. december

PÉCS VÁROSISMERETI VERSENY, 1997

A Pécs Városi Természetbarát Szövetség november 8-án második olyan városismereti versenyét rendezte meg, amelynek útvonala nem a történelmi belvárosban vezetett. Úgy gondoltuk, városunk - mint megyeszékhely és mint az ország egyik nagyvárosa - "megérdemli", hogy a belváros mellett más városrészeket is bemutassunk. Az 1997. évi verseny a pécsi parkerdõn és a Tettye környéki, középkori eredetû városrészen "kalauzolta végig" a résztvevõket.

Szándékunk az volt, hogy a mûemlékek mellett bemutassuk azokat a kilátókat, pihenõket és sétautakat is, melyek mellett és amelyeken sokszor sétálunk az erdõben, nem is gondolva arra, kik, mikor és miért építették azokat.

Versenyünkkel egyúttal tisztelegni kívántunk elõdeink, a múlt század végén alakult Mecsek Egyesület tagjai és a régi Pécs polgárai elõtt, akik annak idején oly sokat tettek azért, hogy a Mecsek déli lejtõit - és késõbb más részeit is - kellemes pihenõhellyé alakítsák a város lakói számára. Munkájuk gyümölcsét élvezzük ma is. Hogy "mennyire" óvjuk és becsüljük, annak sajnos egyre több szomorú jelét láthatjuk az erdõben és a városban egyaránt.

Kellemes meglepetésként a versenyen az eddigi 40-50 helyett ezúttal 75 csapat indult, 250 versenyzõvel. A pécsiek mellett érkeztek Kaposvárról, Komlóról, Sellyérõl és Székesfehérvárról is. A verseny során a Tettye fölötti "Vándor" kulcsosházban a résztvevõket meleg teával várták Vámos Mihály szakosztályának tagjai. Valamennyi kategória elsõ helyezett csapatai serleget (nem vándorserleg), az elsõ három helyezett csapat oklevelet, valamennyi tagjuk pedig értékes könyvutalványt kaptak díjazásul, valamint az összes résztvevõ névre szóló emléklapot kapott.

Eredmények:

Általános iskola alsó tagozat (4 csapat):

 1. Hebrencsek, Rácvárosi Ált. Isk, Pécs (Bakány Dénes-Horváth András-Horzsa Gergely);
 2. TV torony, Mátyás király u. Ált. Isk., Pécs (Dávid András-Jurdik Dániel-Bede Lilla-Bede Noémi);
 3. Herman Ottó utódai, Ágoston téri Ált. Isk., Pécs (Rab Kristóf-Pintér Gergõ-Heindl Zsombor-Kovács Krisztián).

Általános iskola felsõ tagozat (38 csapat):

 1. Scarabeus, KTTE;Gyakorló Ált. Isk. és Gimn., Kaposvár (Molnár Bence-Dávid András-Koltai Péter-Terlaky András);
 2. Bánki Alattvalói, Bánki Donát u. Ált. Isk., Pécs (Horváth Éva-Lázár Veronika-Strasser Éva);
 3. The 2nd twins, KTTE;Gyakorló Ált. Isk. és Gimn., Kaposvár (Burpich Boglárka-Hollós Gabriella-Csernák Judit-Gyugyi Adrienn).

Középiskolás-felnõtt kategória (26 csapat):

 1. P.I.T.E., Pécs (Földesi Ágnes-Márton Zoltán-Csuport András-Jillek Rita);
 2. Meteor SE II., Székesfehérvár (Nagy Lajos, Krisztián Gabriella, Gráczer Richárd);
 3. Anyu és Társai, KTTE, Gyakorló Ált. Isk. és Gimn., Kaposvár ( Terlaky Edit-Kósa Eszter-Nagy Péter-Hollós Szilvia).

Családi kategória (7 csapat):

 1. Meteor SE I., Székesfehérvár (Babirák Balázs-Güray Erdal);
 2. Teperünk a terepen, Pécs (Makk István-Makkné Takács Katalin-Jéki Mária-ifj. Makk István);
 3. Cseppkõ, Kaposvár (Fábián Enikõ-Miklós Ákos-Miklós Mátyás-Szalai Csaba).

A verseny megrendezésében nyújtott segítségért, támogatásért köszönetet mondunk az Ágoston téri Általános Iskolának, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak és személy szerint Nagy Gábornak, a Karmelita Szerzetesrendnek, Lõrincz Sándor atyának, a havihegyi kápolna lelkészének, a mecseki kemping vezetõségének, a PTTE Vándorsport Szakosztálynak és személy szerint Vámos Mihálynak, valamint Zoltány Gábornénak, a Dömörkapu Büfé üzemeltetõjének.

A Pécs Városi Természetbarát Szövetség szeretettel vár mindenkit az 1998. évi városismereti versenyén is.

Strasser Péter
rendezõ

 


"Esti Mecsek", "Mecsek éjszakai" teljesítménytúrák

A Nyugati- és Közép-Mecsek térségében november 8-9-én a "Fekete Bárány" Természetjáró Egyesület rendezésében második alkalommal került lebonyolításra a "Mecsek éjszakai" teljesítménytúra (39 km, 1270 m szintemelkedés). Most elõször "Esti Mecsek" elnevezéssel rövidebb túrát is szerveztünk (17 km, 530 m szintemelkedés), így mindenki kedvére választhatott egy könnyebb és egy nehezebb útvonalból.

A hosszú távra 107 fõ nevezett, ebbõl 69 volt az eredményes teljesítõ, míg 26-an szintidõn túl érkeztek a célba, 12-en pedig feladták a túrát. A rövidebb távon a 42 indulóból csupán 6 fõ ért be idõn túl. A két táv összes résztvevõje közül 115 volt a férfiú, míg a hölgyek 34-en képviseltették magukat.

A rajt és a cél a most már hagyományosnak mondható éger-völgyi Teca mama kisvendéglõje volt. A jól felfestett jelzéseket több helyütt szalagozással is megerõsítettük. Ennek ellenére - általában figyelmetlenségbõl - jó néhány elkeverés is akadt, pl. volt, aki Abaligeten kötött ki Orfû helyett. A Sas-fészek meredélye, a Szuadó, a Nagy-kõ-oldal és a Zsidó-völgy sziklái-patakátkelései alaposan megnehezítették a túrázók dolgát. A túra nehézségét bizonyítja, hogy a teljesítõk aránya hajszálra megegyezett az elõzõ évivel, azaz 65 %-os volt.

Az idõjárás most is kegyeibe fogadta a résztvevõket: kellemes, enyhe õszi idõben, jó hangulatban túrázott idõs és fiatal. A helyi erõkön kívül 9 megye 29 helységébõl és Budapestrõl érkeztek túratársak.

Az Esti Mecsek teljesítõi kitûzõt, csokoládét, teát kaptak, míg a Mecsek éjszakai túra résztvevõi Lórinál vajas kenyeret és almát fogyaszthattak, a célban pedig Teca mama finom krumplilevesét ízlelhették, s természetesen õk is kaptak teát és kitûzõt. Ezenkívül minden célba érkezõt egy reklámtollal, a legidõsebb és a legfiatalabb nõi és férfi indulót pedig mindkét távon baseball-sapkával jutalmaztunk a szponzorok jóvoltából.

Egyesületünk legközelebbi teljesítménytúráját, a "Téli Mecsek 30"-at január 11-én, vasárnap (!) rendezzük, melyre ezúton is hívunk minden érdeklõdõt!

Szabó László Attila,
Fekete Bárány TE

 


Nyílt túra a dencsházai erdõben

November 9-én a nyílt túra Szigetvár-Dencsházára vezetett. A fõpályaudvaron, a vonaton, majd a rövid buszozás alatt ismerõs és új túrázó egyaránt találgatta, milyen lesz ez az erdei séta. Amikor a hamuházi elágazónál leszálltunk a buszról, a gondos szervezésnek köszönhetõen már várt ránk az erdész testvérpár, akik vezetni fogják a túrát. Ugyanakkor érkezett terepjáróján a kerületvezetõ erdész is.

Rövid bemutatkozás, eligazítás után elindultunk. A vezetõink a sok kérdésre válaszolva (ilyenkor vannak!) elmondták az erdõgazdálkodással, a vadászattal kapcsolatos tudnivalókat, bemutatták az erdõ növényzetét. Az erdõ vadban gazdag, a faállomány szép. Ez látszott is, mert nem lehetett találni elhagyott, kidõlt fákat. Azok a szép, egyenes nyiladékok, utak...! Itt fiatal gyertyános, amott bükk, tölgy, kõris, és - rend!

Egy szép kis vadászkastélynál - melyet a Biedermanok építettek - pihentünk; jól esett a magunkkal hozott elemózsia. Oldott hangulatú beszélgetés után folytattuk utunkat. Az alsóligeti erdõrésznél még kerítést is "bontottunk", hogy láthassuk a gyönyörû bükkfákat. Síkvidékencsoda, hogy ilyen szép szál, egészséges kérgû fák megmaradnak. Szép tartásúak, magasságuk tekintélyt parancsoló.

Tovább kellett mennünk. Nemsokára a szentegáti Biederman-kastélyt - s a közelében lévõ kápolnát - csodálhattuk meg. A sok szobát látva elgondolni sem lehet, milyen pezsgõ élet volt itt egykoron. A kirándulás további részén még lovakat is etettünk - igaz, szõlõcukor volt csak... megették. Azután a presszóban eltöltött rövid "erõsítõ" pihenés után a régi kisvasút nyomvonalán mentünk Szigetvárra.

A túra résztvevõit - érthetõen - nem sorolom fel, egy kivételt azonban mégis teszek (magam is "gyakorló nagyapa" lévén): GERGÕ, a hétéves kisfiú jó hangulatával, vidám természetével derítette jókedvre a csapatot. Összeszedett tücsköt-bogarat, s - a Nagyi örömére - végiggyalogolta a 21 km-es távot.

A kellemes, jól szervezett túráért köszönet Tarnóczai Mária túravezetõnek.

Baranyai Rudolf


A Komlói Bányász SK természetjárói a Dél-dunántúli Piros Túrán (2. rész) - lásd az élménybeszámoló külön lapján.


Rockenbauer Pálra emlékezve

10 évvel ezelõtt hunyt el Rockenbauer Pál, televíziós rendezõ, természetbarát, aki a "Másfél millió lépés Magyarországon" címû, az Országos Kék Túrát bemutató filmjével sok-sok hívet szerzett a természetjáró mozgalomnak, és sok embert indított el a kék jelzésen és más útvonalakon. A film folytatása, az "Újabb egymillió lépés Magyarországon" forgatása során Baranyába, a Mecsekbe is eljutott, ahol a baranyi természetjárók közül többel személyes barátságot is kötött. Váratlan halála fájdalmasan érintette a természetbarátokat; alakja azóta legendássá vált, sírja pedig a zengõvárkonyi gesztenyésben - ahova akaratának megfelelõen temették - a természetjárók zarándokhelyévé. Halálának tizedik évfordulóján Plaszauer István barátunk róla készített grafikájának közreadásával emlékezünk rá.

Strasser Péter


Erdõfigyelõ program

A Világ Természetvédelmi Alap (WWF) Magyarországi Képviselete - több más programja mellett - elindít egy országos erdõfigyelõ programot, melyhez a témában érintett társadalmi szervezetek, így a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség Természetvédelmi Szolgálata támogatását is kéri. Az együttmûködés lehetséges területei:

 • adatgyûjtés, megfigyelés - az erdõkkel kapcsolatos beavatkozások feltárása;
 • közremûködés a feltárt problémák megoldásában, szakemberek segítségével;
 • elõadások, tájékoztatók tartása az egyes kérdésekrõl;
 • az erdõvel kapcsolatos publikációk összegyûjtése.

Kérjük azon természetbarát társainkat, akik e programban szívesen közremûködnének, jelentkezzenek a szövetségben Andirkó Sándornál, aki a munkáról bõvebb felvilágosítást is ad.


HÍREK

 • Skóciai Szent Margit emléktúra: november 15-én tizedik alkalommal rendezte meg szövetségünk az emléktúrát, dr. Novotny Iván vezetésével. Idén a túrán összesen 92 fõ vett részt, akik egy Skóciai Szent Margit-szobrot ábrázoló kulcstartót kaptak emlékül.
 • Márévár és környéke címen, Füzes Miklós szerkesztésében megjelent Magyaregregy és környékének monográfiája. Kiadó: Magyaregregyi Baráti Kör. A könyv a Mecseket járó és szeretõ embereknek is érdekes és tartalmas olvasmány.
 • Kérjük a szakosztályokat, egyesületeket , hogy az év végi pontverseny összesítéséhez a szakosztályi - és ezen belül az egyéni - pontszámokat, a túrajelentéseket, a szakosztályi névsorokat, ill. a természetbarát munkákról való leírásokat legkésõbb 1998. január 10-ig adják le a szövetségben Lakatosné Novotny Saroltának.

NYÍLT TÚRÁK

 • december 6. (szombat): túra a Villányi-hegységbe. Útvonal: Vokány - Csukma-hegy - Máriagyûd - Tenkes csárda - Csarnóta (16 km). Találkozás: 6.35-kor a pécsi vasútállomás csarnokában. Túravezetõ: Jankovics Béla.
 • december 13. (szombat): az év utolsó nyílt túrája. Útvonal: Hõsök tere - Árpádtetõ - Koszonyatetõ - Hársas kh. - Vasas (12 km). A koszonyatetõi kulcsosházban beszélgetés az idei nyílt túrákról és az 1998-as tervekrõl. (Egy kis süteményt, italt aki tud, hozzon magával!) Találkozás: 9.00 órakor a pécsi fõpályaudvar elõtt, a 31-es autóbusz megállójában. Túravezetõ: dr. Lakatosné Novotny Sarolta.

A Komlói Bányász Természetjáró Szakosztályának túrája, melyre mindenkit szeretettel várnak (komlói kiindulással):

 • január 5, szombat: Zobák - Hidasi-völgy - Pusztabánya - Zobák (9 km). Indulás 8.00 órakor a hosszúhetényi autóbusszal. Túravezetõ: Eperjesi Ernõ.

Békés ünnepeket és jövõre is szép túrákat kívánunk minden természetbarát társunknak!


Mecsek Híradó. A Baranya Megyei és a Pécs Városi Természetbarát Szövetség információs kiadványa. Szerkeszti az elnökség. A közlésre szánt anyagokat minden hónap 20-ig kérjük a szövetséghez eljuttatni. (7623 Pécs, Rákóczi ú. 34, 72/310-226; fax: 72/312-019. Ügyeleti idõ: kedd 16-19 óra)