facebook_page_plugin

2009. február 166. szám

 

 Mecsek Híradó

                       


                                 166. szám                                                                                                                     2009. február


 

2008-ban történt

Tagszervezeteink (egyesületek, szakosztályok) életéből

 • PTTE Nyugdíjas Szakosztály

Szakosztályunk létszáma 2008-ban 60 fő + 22 pártoló tag, így összesen 82-en voltunk. Sajnos három túratársunktól (Gálhidi Éva, Lang Antalné és Zöld László) végleg búcsút vettünk. Soha nem felejtjük őket, nyugodjanak békében!

2008-ban 180 túrát szerveztünk, heti 3-4 alkalommal. Keddenként egész évben Gáspár János vezette a 8-10 km-es túrákat. Csütörtökönként egy hosszabb (12-15 km-es) és ha szük­séges, egy rövidebb (8-10 km-es) túra is volt. Vasárnap szintén rövidebb, 10 km-es túráink voltak. Nyílt túrát vezetett Kaszás Károlyné és Raub Bálintné.

Túráink változatosak, hangulatosak voltak, változó létszámmal. Odafigyeltünk arra, hogy a Kelet-, Közép- és Nyugat-Mecsek legszebb, néha nehezebben járható, vadregényes tájait is látogassuk. „Virág túráink” a következők voltak: Bánáti bazsarózsa-, Leánykökörcsin-, Fekete kökörcsin-túra. Megtartottuk a Hellényi Miksa emléktúrát, és elmaradhatatlanok voltak Mérő Andorné, Pannika gyógynövény túrái is. Az éves, szokásos szalonnasütést Büdös-kúton rendeztük. A drávai hajókiránduláson 36 fővel vettünk részt; csodálatos élményekkel gazdagodtunk.

Rendszeres találkozóinkat minden hónapban a Hősök terén, a Faluházban tartottuk, ahol az aktuális névnapokat is megünnepeltük. Lehetőség volt beszélgetésre, éneklésre, táncolásra. Az év folyamán két sikeres tombolát is rendeztünk. Szakosztályi értekezletet minden hónap első szerdáján tartottunk a Mozgalmi Házban. Túratársainkkal összeülve megterveztük a havi túrákat, és ismertettük a tagsággal. Decemberben a szakosztályban végzett éves mun­ká­jukért gazdasági vezetőnk, Guth Lászlóné, és aktív túratársaink, Gáspár János, Jankai István, Kaszás Károlyné, Mérő Andorné, Müller György, Raub Bálintné, Szente Jánosné és Szűcs Istvánné jutalomban részesültek. December 30-án „előszilvesztert” tartottunk a Falu­házban, ami nagyon jól sikerült. December 31-én volt az év utolsó túrája; pezsgővel és sütivel ünnepeltünk. Egy évvel ezelőtt gyönyörű fehér hó borította a tájat, most zúzmarával fogadott bennünket a Mecsek. Köszönöm a szakosztály és a magam nevében is tagjaink éves munkáját, segítségét, a fiúk odafigyelését a nehezebb terepeken, pél­dául a „kaland­tú­rá­kon”. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség összes túrá­zó­já­nak jó egészséget, jó túrá­zást és eredményekben gazdag új esztendőt kívánok. Mindenkit szeretettel várunk az elkövet­kezendő években is túráinkra.

Raub Bálintné
szakosztályvezető

 • Felhőtlenek

Kis csapatunk 2008-ban 6 fővel + 1 pártoló taggal járta az erdőket. Az év során összesen 2428 km-t tettünk meg, és 38900 méter szintemelkedést küzdöttünk le. Összes túrapont­számunk 4501, az egy főre eső átlag 750 pont.

Rendszerint hétvégeken, de volt, hogy hét közben is túráztunk, ahogy az időnk és az idő­járás engedte. Év közben befejeztük a „Mecseki Zöld Túra” túramozgalmat, melynek bi­zo­nyí­tékául hárman megkapták a teljesítésért járó jelvényt. Megkezdtük a „Mecsek forrásai” túramozgalom teljesítését, melyből már csak három forrás felkeresése van hátra. A források, kutak felkeresése során bizony voltak nehézségeink néhány pont megtalálásakor. Ilyenek voltak a Koponya-kút, a Húsvét-forrás, az Amália-forrás, vagy a Miska-forrás. Örülünk, hogy túráinkat nagy lelkesedéssel és balesetmentesen teljesítettük, mert ugye kell, hogy az embernek legyen valamiféle célja, hogy aztán sikerélményben is részesüljön ki-ki a maga módján. Időközben elkezdtük a Dél-dunántúli Piros Túra teljesítését is, melyből hat állomást már érintettünk.

Tavaszi országjárásunk túráit a Nyugati-Börzsöny magas és vadregényes hegyeiben tettük meg. Kemence településről csillagtúráztunk, jártunk Nagybörzsönyben, Nagyirtás-pusztán, Kisirtás-pusztán, és a Perőcsény közeli sziklás, köves, meredek tájon.

Őszi túráink célpontja a Velencei-tó környéke és a Velencei-hegység voltak. Két napot túrázással töltöttünk, jártunk a Gomba-kőnél, a Likas-kőnél, a Pandul-kőnél és a Gyapjas­zsá­koknál is. Több arborétumba is ellátogattunk, így Alcsútra, Martonvásárra. Nadapon a szintezési ősjegyet néztük meg, és voltunk Pákozdon is, a csata emlékére épült kegyeleti helynél. A Velencei-tó és környéke megismerése maradandó élményt nyújtott számunkra.

Túráink során rendszeresen gondozzuk a forrásokat: tisztítjuk azok környékét, össze­szed­jük a mások által eldobált szemetet, és igyekszünk csendben járni az utakon, hiszen a ter­mé­szetben „vendégek” vagyunk, így alkalmazkodnunk kell annak kialakult rendjéhez. Két forrást, a Darázs-kutat és a Bokor-forrást rendszeresen gondozunk. Köszönet, hogy a Bokor-forrást felújították és szép táblával látták el.

Három napon át a Büdös-kúti kulcsosháznál végeztünk munkákat, melyeket folytatni sze­ret­nénk a jövőben is. 2008-ban sok szép erdei tájat kerestünk fel, és élményekben gazda­godva várjuk, hogy a jövőben is valóra váljanak kitűzött céljaink.

Dr. Koncz Eszter

 • Dráva Természetbarát Sport Egyesület

Az évet a hagyományos évköszöntő pezsgős túránkkal kezdtük. Közgyűlésünkön taglét­szá­munk 36 főre gyarapodott, melyből 16 fő aktív, 2 fő ifjúsági és 15 fő pártoló tag. Saját szervezésű túráinkon kívül részt vettünk teljesítménytúrákon, nyílt túrákon, más szak­osz­tá­lyok túráin és tájékozódási túraversenyeken is. Túravezetőink nyílt túrák vezetését is vál­lal­ták az Ormánságban és a Villányi-hegységben. Tájékozódási túraverseny csapatunk az or­szá­gos bajnokság „A36”-os kategóriájában 7. helyezést ért el. Tagjaink több jelvényszerző túra­moz­ga­lomban is részt vesznek.

Kilencedik alkalommal rendeztük meg a Tenkes TE-vel közösen a Tenkes Teljesít­mény­tú­rát. A két távon összesen 600 (!) fő indult el. A Dél-Baranya Turistája jelvényszerző túra­moz­galmat a 2007. évi meghirdetése óta 66 fő kezdte el, és 5 fő teljesítette. Egyesü­letünk több tagja külföldi túrákon is részt vett.

Folytattuk a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túrát. Az egy hetes túra keretén belül Őriszent­pétertől Palinig túrázunk. 2008-ban két fő bronzjelvényes túrázói fokozatot ért el. Balla László a BMTSZ közgyűlésén a kulcsosház fejlesztéséért részesült elismerésben.

Legjobb túrázóink: Jancsi Attila (3445 pont), Romvári Tibor (1464 p.), Feik Tamás (1261 p.), Soós Zoltán (1242 p.), Jancsi Ibolya (1177 p.).

Munkatúráinkon a Villányi-hegység és az Ormánság turistaútjait tartottuk karban. A Villányi-hegységben a Tenkes Teljesítménytúrához tartozó részt javítottuk, valamint a Diósviszló – Tenkes csárda (kék sáv), és a Diósviszló – Hegyszentmárton, szőlőhegy (kék ke­­reszt) közti részt újra festettük. Az Ormánságban a Vajszló – Kisszentmárton szakaszt (zöld sáv) festettük fel. Elkészült még az Ormánságot a Mecsekkel összekötő sárga sáv ala­po­­zása a magyarmecskei elágazótól a Markó csárdáig. Kulcsosházunkban karbantartási mun­­­ká­kat végeztünk. Eredményeinkről, gondjainkról időnként a Mecsek Híradóban is hírt ad­tunk.

Egyesületünk képviseltette magát a Dél-dunántúli Regionális Találkozón, Váralján, valamint a Természetbarát Vezetők Országos Találkozóján. Egyesületünk a most alakuló Dráva menti TDM-ben is szerepet vállal. Továbbra is jó kapcsolatot szeretnénk fenntartani a többi túraszakosztállyal és az ormánsági önkormányzatokkal. Célunk a Tenkes Teljesít­ménytúra újbóli megrendezése, az útvonalfestések folytatása, kulcsosházunk fejlesztése.

Külön köszönjük minden segítő kéznek és támogatóinknak a Tenkes Teljesítménytúra megrendezésében nyújtott segítséget, az adók 1%-át, a Nemzeti Civil Alaptól befolyt 100.000 Ft-os támogatást és tagjainknak az egész évben végzett munkáját.

Romvári Tibor
szakosztályvezető

 • A komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület 2008-as éve

Egyesületünk 2008-as éve gazdag volt tartalmas és értékes pillanatokban.

Túráink: 38 saját szervezésű, nyílt túránk volt. A hagyományos újévköszöntő pezsgős-, farsangi hurka-, húsvéti locsoló-, mikulástúra, a Horzsa Sándor, Lafferton Henrik, Eperjesi Ernő és Rockenbauer Pál Emléktúráinkon kívül sok szép élményünk volt egy-egy va­sár­nap, néha szombaton a Mecsek gyönyörű erdeiben, Bóly vagy Lengyel környékén..., va­lamint két megyei szövetségi túrához is csatlakoztunk.

Júniusban a Zselicben kalandoztunk négy napot. Odavezető autós utunkon többek között Magyarhertelenden a Napszentély-kilátó, Hetvehelyen a gótikus Árpád-kori templom, Gyűrűfűn az ökofalu és tanösvény, Mozsgón a kastélypark és katolikus templom és Ibafán a Pipamúzeum nyújtott új ismereteket. Terecsenyben a Zrínyi kulcsosház kiváló szállás és tá­maszpont volt, ahonnan túráink során eljutottunk a – különleges élményt adó – kisbő­szén­fai vadasparkba, az almamelléki kisvasút múzeumába, Sas-rét szép létesítményeihez... Hazafelé pedig még Szenna értékei és Kaposszerdahelyen Horváth Béres János fafaragó kedves vendéglátása tették tökéletessé a Zselictől való búcsúzásunkat.

Augusztus közepén – öt napon, nyolc túrán – ízelítőt kaptunk a különleges, tanösvé­nyekben gazdag Őrség természeti és építészeti értékeiből, továbbá a Hétrétország, szerek és porták fesztiváljának érdekes rendezvényeiből.

12 fővel részt vettünk a Gyalogtúrázók Országos Találkozóján Salgótarjánban, ahol a teljesítmény- és egyéb túrákon kívül kulturális programokban is gazdag napoknak lehet­tünk részesei.

Az országosan meghirdetett „Baranya-Tolna 60, 30, 15” teljesítménytúránkat, és a „Jó szerencsét Bányász Emléktúránkat” is sikeresen megrendeztük. Szervezetten voltunk több, mások által rendezett teljesítménytúrán.

Kulturális, egyéb rendezvényeink: ez évben is jó programokkal és remek hangulatban tartottuk meg a régi turisták találkozóját. A Föld Napja, a Víz Világnapja és a Madarak, Fák Napja szellemében „A természet kincsei” címmel rajzpályázatot és kiállítást ren­dez­tünk óvodások számára. A Kulturális Örökség Napjai városi rendezvénynek első napját mi szerveztük a reneszánsz jegyében. Pécsváradi házigazdánk, dr. Novotny Iván minden igényt kielégítően, látnivalókban és élményekben gazdag órákkal ajándékozta meg a részt­ve­vőket.

A városi szervezésű Európa Napnak és a Civilek I. Találkozójának aktív részesei voltunk.

A múzeum által rendezett hagyományőrző vetélkedőn I. helyezést, a civilszervezetek megmérettetésén III. helyezést szereztünk.

Az „Örökségünk – délutáni diskurzus” nyolc havi képes élménybeszámolói a tavalyi év­ben is sikeresek voltak. 10 éves jubileumosként egy képanyaggal színesített előadással vol­tunk részesei a városi Településtörténeti Konferenciának, valamint rendeztünk egy több hétig látogatható kiállítást a múzeumban „ A természet hatása az alkotó emberre ” címmel. Egy felejthetetlen jubileumi gálaműsorral köszöntük meg támogatóinknak a segítséget, part­nereinknek az együttműködést, és tagjainknak a sok-sok munkát. A színházi ren­dez­vé­nyen Jégl Zoltán alpolgármester mondott megnyitó gondolatokat, és a Baranya Megyei Ter­mészetbarát Szövetség részéről Tóth Klára köszöntött bennünket születésnapunk alkal­má­ból. Király Csaba Liszt-díjas zongora- és orgonaművész, a Him Singers Énekegyüttes, a Zengő Kamaraegyüttes, a Szaxofon Kvartett, a PöndölyTáncegyüttes aZúgató Zenekarral és a Súgólyuk Színház tagjainak színvonalas produkciója volt az est garanciája.

Az évet – hagyományainkhoz híven – a meghitt karácsonyi ünnepségünkkel zártuk.

Végzett munkáink: Felújítottuk a Baranya-Tolna Teljesítménytúra 30 és 60 km-es út­vo­na­lá­nak jelzéseit. Új, speciális jelzés festettünk a Bányász emléktúra útvonalán(fehér kör alapon fekete kalapács és ék, piros „körtúra nyíllal”). A túra útvonala: Kenderföldi Ál­ta­lános Iskola – Muzeális Gyűjtemény, Engel Adolf szobor – Altáró – Templom tér – Ma­jális tér – Kossuth légakna – Kossuth I-es, II-es akna – III-as akna – Béta-akna – „rálátás” Kő­bányára – Diagonál-akna – Macskalikon át Komló, Gesztenyés – Zobák-akna – Gesztenyési út – Kőbánya – Glanzer-táró – Szerencse-táró – Anna-akna – Adolf-táró – Ady Endre u. – Kossuth L. utca – Bányászpark, emlékmű.

A Vörösfenyő kulcsosházat folyamatosan szépítjük. Előző évben a konyha felújítására, a ház és a WC-k tisztasági festésére és a szobák szépítésére került sor. Az esőbeálló tám­fa­lá­nak megépítését is elvégeztük az esővíz elvezetése céljából, valamint rendszeres volt a fű­nyí­rás és a tűzifa begyűjtése a tárolóba.... Mindez azért, hogy a házat igénybevevő tu­ris­ták (2008-ban 230 fő), és tagjaink minél jobban érezzék magukat szép vidékünkön. Ven­dé­gein­ket mindig ügyeletes segíti, hogy kellemes legyen a kulcsosházunkban töltött idejük. Eb­ben az önként vállalt feladatban – az előző évben kint töltött 27 napjával – Rácz János járt az élen.

Anyagi bázisunk: a szerény egyesületi tagdíjunkból, a kulcsosházunkban éjszakázók szállásdíjából, a számunkra átutalt adók 1%-aiból, az NCA működési és a Wesselényi Miklós Sport Köztalapítvány pályázatán nyert összegekből, valamint a polgármesteri keretből és a sportbizottságtól nyert támogatásból gazdálkodhattunk.

Eredményeink, teljesítményeink. Legeredményesebb túrázóink 2008-ban: Bora Tiborné (2318 p.), Miklovits György (1921 p.), Feketéné Móró Erzsébet (1887 p.), Németh Katalin (1530 p.), Rácz János (1308 p.), Tasnádi János (1118 p.), Őri Zsuzsanna (1105 p.), Kilin Sándor (898 p.), Rácz Jánosné (840 p.), Magyarity Julianna (834 p.). Ezüstjelvényes túrázónk lett: Horváth Gáborné, bronz jelvényesek: Fehér István, Fehérné Kardos Ágnes, Nagy Istvánné, regisztrálás alatt lévő bronz jelvényeseink: Fábos Józsefné, dr. Hoppa Elvira, Kilin Sándor, Magyarity Julianna, Zsula Ákos. A legeredményesebbek közül is kiemelkedő volt Feketéné Móró Erzsébet, aki 2008-ban teljesítette a Dél-Baranya Turistája, a Mecsek Forrásai, a Somogyi Várak, a Dél-dunántúli Piros Túra és a Rockenbauer Dél-dunántúli Kék Túra mozgalmakat, valamint szívből gratulálunk a megérdemelt Érdemes túrázó minősítéséhez!

  Őri Zsuzsanna 

 • Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE), Komló

Túrakerékpáros Szakosztály: a természet csodáinak feltárása és megismerése, más kul­tu­rális értékek, így az épített örökség, a várak, múzeumok, hazai és külföldi tájak, kultúrák meg­ismerése és felfedezése sok örömet és kellemes kikapcsolódást jelentett tagjainknak. A túra­kerékpáros szakosztály tagjai kora tavasztól késő őszig rótták a kilomé­tereket Komlón és környékén, a szakosztálytagok lelkes munkájának és a tá­mogatásoknak köszönhetően. A szakosztály értékes túrákkal ösztönözte a fiatalabb korosztályt mozgásra, így hetente legalább egy szervezett tekerésen vehettek részt a komlói kerékpáros fiatalok.

Heten eljutottak Révkomáromba a Szlovák Országos Túrakerékpáros Találkozóra, ahol kb. 400 km-t megtettek és értékes tapasztalatokkal, élményekkel jöttek haza az 5 napos ren­dez­vényről. Eljutottunk 13-an a Balaton kör elnevezésű kerékpáros túrára, ahol 1 nap alatt kör­betekertük a Balatont, ami 207 km. Nyári kerékpáros tábort szerveztünk Kőszeg és kör­nyé­kének felfedezésére, melyen 12-en vehettek részt és kb. 400 km-t tekertek a 7 napos tábor alatt. A szokásos pécsváradi túrakerékpáros találkozó, a DÖKE 25, 50, 75 km-es és a Ba­ranya 50 és 100 km-es országúti teljesítménytúrák ezúttal is növelték a DÖKE nép­sze­rű­sé­gét.

Gábori Márton

Teljesítménytúra Szakosztály: a hivatalos 29 tag közül 22 fő élt a szakosztály által kínált sportolási lehetőséggel a 26 teljesítménytúra mintegy 42 távján; átlagosan 7,8 fő vett részt túránként. Összesen 2150 km-t tettek meg gyalog és 4000-et kerékpárháton, legyőzve több mint 80 kilométernyi szintemelkedést. Tagjainkon kívül velünk vett részt még további 5 fő, akik a 2009-es évben újonnan belépő tagokká is válnak. A teljesítménytúrák nagyobbik része régiónkban került megrendezésre, de volt öt túra, mely távolabbi helyszínekre vitt minket: elsősorban a Balaton környékére, és a Bakonyba.

Ezüst természetjáró minősítést szerzett Balogh Zoltán, aranyat Sásdi Viktória és Hohmann Fe­renc, érdemes természetjáró lett Blum András. Tagjaink évek óta szép eredményeket ér­nek el a megyei pontversenyben (2007: 50 év alatti férfiak 3., 5., 9. hely, 50 év feletti fér­fiak 1. hely, 50 év feletti nők 3. és 5. hely), a 2008-as évre is hasonló eredményeket várunk.

A szakosztály szervezésében bonyolódott a „Gyalogolj az Ötösért” teljesítménytúra, mely­nek a rossz idő ellenére is a 2007. évivel megegyező létszámú indulója volt. Az érdeklődés növelésének érdekében a 2009-es évre fejlesztéseket hajtottunk végre (két táv, Baranya Teljesítménytúrázója túramozgalom), melynek következtében a résztvevők létszámának jelentős növekedésére számítunk.

Blum András

š›š›š›š›š›

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség létszámadatai, 2008

Egyesület, szakosztály

Ifjúsági

Aktív

Nyugdíjas

Összesen

PTTE Nyugdíjas Szakosztály

60

60

Büdöskút Barátai

14

12

28

54

Hétdomb Természetbarát Egyesület, Komló

6

9

36

51

Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület

16

10

26

Dél-Zselic Természetbarát Klub

6

14

4

24

Kenderföldi Természetjárók, Komló

20

1

21

PTTE Vámos Mihály Szakosztály

3

13

4

20

Tenkes TE, Siklós

3

15

2

20

DÖKE Túrakerékpáros Klub, Komló

5

14

1

20

Mecseki Erdészeti Zrt. Természetjáró Szako.

11

7

1

19

Dráva Természetjáró Sport Egyesület

2

13

2

17

Öttorony Szakosztály

17

17

Pécsi Túrakerékpáros Klub

2

13

2

17

Mecseki Kóborlók

4

8

4

16

REZÉT SE, Baja

5

10

1

16

Szent Imre Iskolai Sportkör, Siklós

14

2

16

Szuadó Természetbarát Egyesület

9

6

15

Ifjúsági Unió, Pécs

3

9

2

14

Majtényi József Hagyományőrző Csapat

12

1

13

Pécsi Bőrgyár Természetjáró Club

4

2

4

10

Arany Horda

1

6

7

Felhőtlenek

6

6

Mediterrán Gyalogló Klub

2

2

1

5

Dél-dunántúli Távközlési Sport Egyesület

2

2

4

Pécsi Orvos Egészségügyi Sport Kör

2

2

Pécsi Vörös Meteor

1

1

2

Radír Pók Túra Klub

2

2

ÖSSZESEN

145

182

167

494

„Baranya Teljesítménytúrázója” 2008

A túramozgalmat 2008-ban 36-an teljesítették, közülük 13-an arany, 13-an ezüst, 10-en bronz fokozatot értek el. Az arany fokozatot teljesítették: Ament Tamás, Átol csaba, Balog Árpád, Braun Andrea, Egres Sándorné, Jancsi Attila, Kirch Szilárd, Kovács Józsefné, Mayer Krisztina, Nagy Gábor, Stiksz Zsuzsanna, dr. Szabó Péter, Ujságh Zsolt. Az ezüst fokozatot teljesítették: Borsos András, Egres Béla, Fehér Mária, Haár Márta, Horváth Róbert, Radó József, Simon Zoltánné, Szarvas-Fekete Lilla, Szilágyi Balázs, Topán László, Torma Ágnes, Ujfalusi Máté, Zsenák István. A bronz fokozatot teljesítették: Czigány Gábor, Doszpod Edina, Graffits László, Kiss István, Kónya Tamás, Kovács Beáta, Németh Katalin, Pető Sándor, Szabó-Dalecker Ibolya, Weiner Tamás.

Valamennyi teljesítőnek gratulálunk!

Juhász Zoltán
PITE

♦♦♦♦♦♦♦

A máriakéméndi Török-vár

Máriakéméndtől északkeletre 207 m-es magasságban a Vár-hegyen találjuk az egykori Török-vár romjait. A sűrű galagonya és kökénybokrok között nehezen találunk utat, de téli időszakban, amikor kevés a lombozat, talán sikerül. Ha leküzdöttük az akadályokat, fel­érünk a tetőre, ahol kis fennsík található. A keskeny gerincen több száz méteren ke­resz­tül sáncok, és mély árkok váltogatják egymást. Ezek a régi vár maradványai. A fennsíkon több helyen méteres gödrök láthatók. A második várárkon túljutva egy magasabb tetőre jutunk, ahol már tisztán láthatók az alapfalak töredékes maradványai. Apró kövek tucatjai sejtetik a romok voltát. A keleti oldalon egy kőtömb látható. (GPS 46° 2,552’ 18° 28,668’.) Való­jában három, kb. méternyi átmérőjű alagút nyílik a vár belsejébe. A bejárati nyílás szűk, de hason csúszva megkísérelhető a bejutás. Beljebb már tágasabb és több irányba vezet. Régen felnőtt ember is felállhatott a barlangban, azóta az esőzés feltöltötte hordalékkal. Az egyik hasadékszerű fülkéből fény árad be, ennek a másik oldalon látható kijárata is van. Később a járatok elkeskenyednek, és beszűkülnek.

A Vár-hegy északi lejtőjénél a réten kis erdei pihenőhely található, asztalokkal, pa­dok­kal. A pihenőhelyet az önkormányzat gondozza. Talán egyszer eljön az ideje annak is, hogy a várhoz vezető utat kitisztítsák, és a faluból jelzett út vezethessen az egykori vár alapfalaihoz.

A vár története: a Vár-hegyen 1273 körül az itt birtokos Győr nembeli Óvári Konrád épí­tett várat, melyet először Lodomér esztergomi érsek említ levelében. A várat és ura­dal­mát fia, I. Jakab, majd halála után kiskorú fiai örökölték. Azonban 1316-ban a Héder nem­zet­­ség­­­ből származó Henrik fia János – Szekcsői Herczegh János – erőszakkal elfoglalta. Miután Károly Róbert király e cselekményről értesült, Zsibó mellett kiadott oklevelében még ebben az évben azt visszaadta jogos tulajdonosainak. Konrád unokái: Miklós, Konrád 1330-ban a birtokot egymás között felosztották és a Herczegh János által lerombolt várat Kon­rád kapta meg. A várat ezután újra felépítették. Az ismeretlen körülmények között el­pusz­tult várnak ma már csak csekély alapfalmaradványa található a felszínen. Dombay János régész az 1930-as években ásatott itt, állítólag eredménytelenül. A vár alatt települt hely­ség 1285-ben a pécsi káptalan bizonyságlevelében ,,villa Kemed” majd ,,Kemed, Kemud” alakban fordul elő okleveleinkben, mint a Kéméndiek birtoka. E család 1464-ben a falut, más helységekkel együtt Aranyani Tamásnak adták zálogba, kinek felesége Ké­mén­di leány volt. 1500-ban azonban a Gyulaiak tartanak rá és más birtokokra igényt azon a cí­men, hogy ezek közös birtokuk volt a kéméndiekkel. A várat többször lerombolták, de vég­lege­­sen a török időkben pusztult el. A vár három részre tagolódik, mindegyiket mes­ter­sé­ge­sen vájt sáncárok veszi körül. A legjelentősebb rom egyetlen terméskő tömbbé áll össze. A német szájhagyomány szerint valamikor egy-egy remete lakott itt, ezért Remete-lyuk az elne­vezése. Az I. világháború éveiben is volt lakója a barlangnak, a faluba járt kére­getni. A régmúltban rablóbanda is tanyázott itt. Az üregeket a helybeliek róka­lyu­kak­nak tartották, de azt is említették, hogy a vár belsejébe vezetnek. Mindmáig titokzatosság lengi körül a nyí­lá­sokat.

Biki Endre GáborHÍREK

 • Helyesbítés: a Mecsek Híradó 2009. januári számában, a 2008. évről szóló beszámo­ló­ban a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség létszámadata tévesen jelent meg. A helyes számadat: 494 fő.
 • Új jelvényszerző túramozgalom: „Pálos kolostorok Magyarországon” címmel új túra­moz­­galom indul 2009-ben. Célja a Pálos rend (az egyetlen magyar alapítású szerze­tes­rend) múltjának és jelenének megismertetése. A túramozgalom egyéni, bárki teljesítheti, aki tetszőleges sorrendben meglátogatja a kiírt látnivalókat. Ezek egyrészt élő pálos helyek, ahol a máig működő kolostorokban pálos szerzetesek szolgálnak, más­részt temp­lomromok. A túramozgalom teljesítése két fokozatú. Az első fokozathoz tet­szés sze­rinti két élő pálos helyet, négy működő templomot és hét romot kell meg­te­kin­teni. A második fokozat a maradék helyszínek megtekintéséről szól. Aki teljesítette a túra­so­ro­zatot, megkapja a „Pálos kolostorok Magyarországon” kitűzőt és sorszámozott em­léklapot. A mozgalom önköltséges, az emléklap és a kitűző ára 300 forint. A moz­galom szervezője a Vasas SC természetbarát szakosztálya. Címe: 1139 Budapest, XIII. Fáy u. 58., Sportcsarnok, I. em. 53.) Információ: dr. Fabók Julianna 1/3693-185 (este), e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Természetbarát Turista Magazin néven ismét megjelent a Turista Magazin, a Magyar Természetbarát Szövetség szakmai támogatásával. Ezzel egyidejűleg megszűnt az MTSZ Természetbarát Híradó kiadványa, ill. a HTM magazin átalakul, és negyedévente fog megjelenni. A régi-új lap előfizethető Kornétás Kiadónál (1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D, telefon/fax: 1/359-6461, 1/359-1964, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Előfizetés egy évre MTSZ tagoknak 2400 Ft.
 • Nehezen járható útszakasz: fakivágási munkálatok miatt nehezen járható a Bános – Vágotpuszta közötti sárga sáv jelzés. A Bános feletti szakaszon a jelzések több helyen hiányoznak, főként az elágazásoknál.
 • Építkezések az Abaligeti-barlangnál: az Abaligeti-barlang környezetében építkezési munkálatok zajlanak, melyek előreláthatólag március végén fejeződnek be. Az Abaligeti-barlang, a Denevérmúzeum, valamint a K, K+ jelzésű turistaútvonal meg­kö­zelítése a munkálatok ideje alatt terelőútvonalon lehetséges. A DDNPI az ideiglenes útvonalakat a helyszínen táblával jelölte.
 • Mecsek Egyesület: a Mecsek Egyesület számára új internetes honlap készült. A weblapon megtalálható az egyesület története, a szakosztályok bemutatása, képgaléria és az egyesület életével kapcsolatos hírek. A honlap a mecsekegyesulet.5mp.eu oldalon érhető el. A Mecsek Egyesület új e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Rendezvények

  február12, csütörtök: „Örökségünk” – délutáni diskurzus a komlói múzeumban. Tí­ber­né Papp Csilla, Tíber Mihály: A mézek méze, a természet ajándéka. Időpont: 17 óra.

  február 14, szombat: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség közgyűlése. Helyszín: Baranya Ház, Pécs, József Attila u. 10. Időpont: 8 óra.

  február 21, szombat: „PITE 30-20-10” teljesítménytúrák. R.: Pécsi Ifjúsági Ter­mé­szet­járó Egyesület. Rajt: Abaliget, Hotel Barlang, 7.00-9.00. Cél ugyanott. Nevezési díjak: 600, 500 ill. 400 Ft/fő. Információ: Bota János, ( 30/993-8595.

  február 21, szombat: „Dr. Pataki József” emléktúra. R.: Tolna Megyei Természetbarát Szö­vetség. Csillagtúra önállóan választott útvonalon és távon. 13 órakor meg­em­lé­ke­zés az Óbányai-völgyben található Dr. Pataki József turistaháznál. A résztvevőknek 11-14 óra között forró teát, lángost adnak. A teához poharat vinni kell. 5 fő feletti cso­por­tok előzetes bejelentkezését kérik: Kövesdi Mária, (30/973-0809.

 

 

DDNPkicsiDDNPI rendezvények

A Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság rendezvényeiről információ kérhető, ill. a prog­ra­­mok­­ra előzetes jelentkezés a 72/518-221, 72/518-222, 30/377-3388, 30/405-4571 telefon­szá­­mokon, illetve a következő e-mail címeken: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. További információk a www.ddnp.hu internetes honlapon talál­hatók.

  február 3, kedd: DDNPKlub. Csiba Katalin: A körforgásban élni – vadvirág ültetés Észak-Írországban. Vetítettképes előadás. Helyszín: DDNPI Tettye Oktatási Központ, Pécs Tettye tér 8. Időpont: 17 óra. Belépődíj nincs.

  február 7, 14, 21. (szombati napokon): „Kikerics túra” a Szársomlyón. A fokozottan védett területen előzetes bejelentkezéssel lehet a túrákon részt venni. Részvételi díj: 350 Ft/fő. A helyszínről és az indulási időpontról a túra előtt néhány nappal kapnak értesítést a résztvevők.

  február 14, szombat: Téli madárgondozás a Pintér-kertben. Helyszín: Pécs, Pintér-kert. Időpont: 10 óra. Belépődíj nincs.

  február 14, szombat: Farsangi busóbemutató a kölkedi Fehér Gólya Múzeumban. A programhoz busómaszk- és jelmez bemutató kapcsolódik. Időpont: 10 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

  február 17, kedd: Barlangász Klub. Ország János (Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület): A Szuadó-völgyi barlangok kutatása. Helyszín: DDNPI Tettye Oktatási Központ, Pécs, Tettye tér 8. Időpont: 17 óra. Belépődíj nincs.

  február 28, szombat: Barlangi manó túra Abaligeten – gyerekeknek. Helyszín: Abaligeti-cseppkőbarlang. Túra időpontok: 10 és 12 óra. Előzetes bejelentkezés szük­séges: Ferenci Katalin ( 30/326-9459.

  március 3, kedd: DDNP Klub. Varga Zsolt: Barangolás a „Zöld szigeten” – Írország. Diavetítéses előadás. Helyszín: DDNPI Tettye Oktatási Központ, Pécs Tettye tér 8. Időpont: 17 óra. Belépődíj nincs.

NYÍLT TÚRÁK

  február 7, szombat:   Éger-völgy – Patacsi-mező – Jakab-hegy, Pálos kolostorrom – Zsongor-kő – Panoráma út – Éger-völgy (13 km). Találkozás az uránvárosi autóbusz pályaudvaron a 24-es autóbusz megállójában 7.45-kor. Túravezető: Herman Tibor.

  február 21, szombat: Hősök tere – Tripammer-fa – Árpád-tető – Koszonya-tető – Petőfi akna (12 km). Találkozás a pécsi főpályaudvar előtt a 31/A-s autóbusz megállójában 9.00-kor. Túravezető: Kaszás Károlyné

  március 1, vasárnap: „Tűzkerék túra”. Útvonal: Pécsvárad – Diós-kút – Miske-tető – Cigány-hegy – Kisújbánya – Óbánya – Mecseknádasd (19 km). Óbányán a tűz­ke­rék sötétedéskor (várhatóan 18 óra körül) indul. Találkozás Pécsváradon a Kossuth téren 11 órakor (Pécsről az autóbusz 10.15-kor indul.) Túravezető: dr. Novotny Iván.

A Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túra ajánlatai,
komlói indulással

 • február 8, vasárnap: „Barangolás Komló körül”. Útvonal: Komló, Petőfi tér – Gyöngy-kút – Varga-hegy – Cserma-alja – Vadásztanya – Mecsekfalu – Öreg-hegy – Dá­vidföld – Petőfi tér (11 km). Indulás a Petőfi térről 8.15-kor. Túravezető: Kuizs Sándor
 • február 15, vasárnap: „Sikonda értékei”. Útvonal: Körtvélyes – Sikonda – Laura-forrás – Cserma-alja – Petőfi tér (10 km). Indulás a 8 órai körtvélyesi (19-es) busszal. Túravezető: Rácz János.
 • február 22, vasárnap: „Az ébredő természet nyomában”.Útvonal: Hosszúhetény – Püspökszentlászló – Diós-kút – Kisújbánya – Zobákpuszta (15 km). Indulás a 8 órai hosszúhetényi buszjárattal. Túravezető: Horváth Attila.
 • február 28, szombat: „Farsangi hurka-túra”. Útvonal: Máré csárda – Vörösfenyő kulcsosház – Máré csárda (10 km). Indulás a 7.35 órai mekényesi buszjárattal. Túravezető: Németh Katalin.

 

A PTTE Vámos Mihály Túraszakosztály nyílt túrája

  február 22, vasárnap: Pécsvárad – Zengő – Réka-kunyhó – Pécsvárad (16 km). Találkozás a pécsi főpályaudvar csarnokában 6.45-kor (a vonat 7.05-kor indul Pécsváradra). Túravezető: Kondi Gyula.

Mecsek Híradó. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség és a Pécs Városi Természetbarát Szövetség információs kiad­ványa. Szer­keszti: Strasser Péter. A közlésre szánt anya­gokat minden hónap 20-áig kérjük a szövetséghez eljuttatni (7621 Pécs, Tímár u. 21.). (72/525–376 (napközben); 72/525–377 (ügyeleti időben). Fax: 72/525–377. Ügyeleti idő: kedd 16–18 óra.   
Internet: www.baranyatermeszetbarat.hu; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.