facebook_page_plugin

1998. november 63. szám

MECSEK HÍRADÓ

63. szám                                                                                                                   1998. november

 

 

 

ORSZÁGOS TERMÉSZETJÁRÓ VETÉLKEDÕ

A Természetjáró Fiatalok Szövetsége (TFSZ) országos természetjáró vetélkedõt hirdet oktatási intézmények, társadalmi szervezetek általános iskolás korú (negyedik-nyolcadik osztályos), legalább 5 fõs csoportjai részére.

A vetélkedõ a Természetjáró Gyerekek Országos Találkozója (TEGYOT) felépítése szerint, a lakóhely környékén megoldható elméleti és gyakorlati feladatokra épül; december 7-én indul és öt forduló után - melyekre havonta kerül sor - , 1999. május 30-án eredményhirdetéssel zárul.

Alapfeladatok: településismeret; nappali túrafeladat; természetvédelem, turisztikai ismeretek; tájékozódási túrafeladat; "bátorságpróba". Plusz pontokért a vetélkedõ során bármikor teljesíthetõk gyalogtúrák, illetve más szakági túrák (vizitúra, kerékpár stb.), melyek szorzószámmal számítanak be az értékelésbe.

Nevezés: 1998. november 15-ig a következõ címen: Természetjáró Fiatalok Szövetsége, 1396. Budapest, Pf. 483.

Nevezési díj: a Magyar Természetbarát Szövetség igazolványával rendelkezõ csoportoknak 1.000,- Ft, egyéb esetekben 1.500,- Ft.

A részvételi díjat befizetõ csapatok a verseny indulása elõtt egységcsomagot kapnak, mely a következõket tartalmazza: Tájékozódás, természetjárás, tájfutás c. könyv; MTSZ minõsítési szabályzat; túrajelentés és túranapló; TFSZ embléma és egy tekercs film a feladatok dokumentálásához; az értékelés szempontjai, versenyszabályzat; a Természetjárás c. újság aktuális száma.

Díjazás: I. díj: 50.000 Ft-os táborozási hozzájárulás (melyhez további 20000 Ft járul, ha a díj a TEGYOT 1999. évi rendezvényén kerül felhasználásra), ill. serleg; II. díj: értékes sportfelszerelések; III. díj: különdíjak. Valamennyi résztvevõ csapat emléklapot kap.

A versenyrõl érdeklõdni lehet, ill. nevezési lap igényelhetõ az alábbi címeken:

 • TFSZ, Budapest, tel.: (1) 311-2467, fax.: (1) 353-1930 (keddenként 14-18.30 óráig)
 • Strasser Péter, 7633 Pécs, Kõrösi Cs. S. u. 2/c; Tel: (72) 256-508
 • Strasser Péter, Kenderföldi Ált. Iskola, 7300 Komló, Kazinczy u. 1; Tel: (72) 481-961.

 


 

Erdei szomorkodások

Barátommal Abaliget felõl baktatunk Petõc irányába, a kék túra útvonalán: a turistajelzéseket újítjuk fel. Vasárnap délelõtt van, gyönyörû napsütés és igazi erdei csend.

Petõc elõtt az avar borította, kellemes erdei úton vastag motorkerékpár-nyomok látszanak, megtörve a talaj egyenletességét. Elképzelem, amint a nyomok "gazdája" végigsöpör az erdõben, s a hangulatom egy kis idõre megváltozik. De hamar "visszabillenek", az erdõ csendjében.

Petõcre érünk. Itt szokatlan, de lassan már ismét állandóvá váló csend fogad: nem hallatszik a bánya monoton zúgása. Az autóbusz parkolónál megállunk pihenni. Nyolc-tíz, munkásokat szállító busz várakozott itt egyszerre mûszakváltáskor. A buszbeállók most üresen sorakoznak egymás mellett, az autóparkolóban sincs egyetlen autó sem. A bányaüzem leállt, s bár az aszfalt még a helyén, és az épületek is, az erdõ már kezdi visszafoglalni a helyét. Ha zöldjével még nem is, de a csendjével.

Tovább megyünk, fel a Jakab-hegyre. A Pálos-kút után, rövid emelkedõvel felérünk a Jakab-hegy platójára vezetõ erdei kocsiútra. Eldobott mûanyagszatyor és egy flakon jelzi, hogy rövidesen "forgalmasabb" helyre érkezünk. Egymás után festjük a fákra a jelzéseket. A halomsírok térségéhez érve a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által kihelyezett tájékoztató tábla fogad: a Jakab-hegyi tanösvény egyik állomásánál járunk. Hirtelen motorzúgás hallatszik. Nem az erdészek, nem vadászok, de nem is a természetvédõk autója közeleg: piros Dacia halad el mellettünk, benne középkorú pár. Vezetõje még csak nem is int felénk, "megköszönni", hogy félreálltunk az erdei úton. Neki úgy természetes, hogy itt is "õ van otthon", az autójával (a Jakab-hegy Természetvédelmi Területen).

Hamarosan odaérünk, ahol a kék háromszög jelzés elválik a kék sávtól, és délnek fordulva meredeken bukik alá a Babásszerkövek irányába. Ott áll a piros Dacia, orral a szakadéknak. Egymásra nézünk barátommal, és "aljas" gondolatok törnek elõ bennünk. "Megtoljuk?" - mondjuk egymásnak szinte egyszerre, aztán persze tovább festjük a jeleket. Rövidesen jön szembe a sétáló pár, a romok irányából. Beülnek az autóba, halljuk az ajtók csapódását, majd felbõg a motor is. Megvolt a vasárnap ebéd utáni séta. "Fent voltunk a Jakab-hegyen". A jó levegõért cserébe adtak az erdõnek egy jó adag kipufogógázt, no meg egy kis zajt is a csendnek.

A zsongorkõi elágazónál táblájától megfosztott faoszlop meredezik az égnek. Mi lehetett rajta? Bepillantunk az István kilátó felé is. Tábla nem jelzi a bevezetõ ösvényt, s maga az ösvény se nagyon látszik már. Jobb is...

Tovább festjük a jelzéseket. A kolostorromok közelében egy család ér utól bennünket. Hat-hét éves forma kislány jön oda, s kérdi: mit csináltok? Elmondom neki, úgy tûnik, érti; tetszik neki a dolog. Õ biztos nem fogja tönkretenni a felfestett jeleket. A kolostorromoknál fiatalok szalonnát sütnek. Mellettük nem messze hófehér, új autó áll. BMW-nek vagy Audinak látszik, így távolabbról.

A kútnál, a kis tó mellett a tanösvény két táblája áll. Az egyiken derék- és vállmagasságban sáros cipõtalpnyomok látszanak, "kiváló atléták" ottjártára utalva; a másik kõvel vagy valamilyen éles tárggyal már beszakítva. A táblák néhány hónapja kerültek a helyükre...

Mára befejeztük a munkát. Elpakoljuk a festéket és a szerszámokat, s a zöld sáv jelzésen indulunk lefelé az Éger-völgy irányába. Ezt a jelzést jó egy éve újítottuk fel. Így hát "már" nem is tûnik furcsának, hogy egy hosszú szakaszon rendre össze vannak firkálva az új, még szinte vakító jelek, vastag fekete filctollal. "67-es út", "Pécs l7 km" - olvassuk az "ötletes" szövegeket. Közben beborul az ég, és elkezd esni az esõ.

Demjén "Rózsi" nótája jut eszembe: "várj, míg felkel majd a nap." Egyszer, talán... Nemcsak az égbolton, de a fejekben is. Kivárjuk. Addig is a zöld sáv jelzést (is) újrafestjük.

Strasser Péter


 

Védnökség alatt a Darázs-kút

A Darázs-kút a Közép-Mecsekben található, a Tubestõl és a Stiglicfogdosótól északra, a mecsekháti mûúttól mintegy 1,5 km távolságra. A Zsidó-völgy egyik délkeleti metszõdésében foglalt, szépen kiépített, jó vizû, üdítõ, bár gyér vízkibocsátású, kedves forrás, a Zsidó-völgybe vezetõ zöld kör és a kék sáv jelzésû turistautak keresztezõdésétõl kb. 5 perc gyaloglással érhetõ el. Most már jól járható a forrást délrõl megközelítõ út, s tervbe vettük, hogy a forrást északról megközelítõ utat is járhatóvá tesszük.

1941-ben Kiss József emlékére 450 pengõ költséggel készült a "Kiss József asztal" jóvoltából, amely mint a Mecsek Egyesület asztaltársasága foglalta.

A forrás felirata: DARÁZS-KÚT, 1941

"Ez a DARÁZS soh se csíp,
Senki tõle be nem csíp."

(Az idézet az 1939. évi Mecsek Kalauzból való).

Többször jártunk a Darázs-kút környékén, és bizony sokszor nem találtuk meg a kutat, mert a hozzá vezetõ turista ösvényeket a természet "visszavette", a forrás nem is volt megközelíthetõ. A fentiek miatt elhatározta csapatunk, a Felhõtlenek, valamint a Baumann házaspár, hogy rendbe tesszük a kutat és annak környékét.

1998. október 3-án borult, felhõs idõben a Misinán már várt bennünket Baumann József és felesége, Ági. Együtt mentünk a sok-sok gomba között a Stiglicfogdosó felé, ahol korábban már "elrejtettük" a homokot, cementet és a szerszámokat. Szerencsére senki nem vitte el az anyagokat, így aztán mi cipeltük be azokat a kúthoz, a közel másfél km-es távon. A két fiú (Baumann József és Baranyai Rudolf) kivette a részét a cipelésbõl, de megrokkanás nélkül értek a célba az igen sáros, csúszós úton. Persze mi, lányok is - személy szerint öten - cipeltük a homokot, cementet és a szerszámokat is. Álltuk a sarat és gyúrtuk is; Tóthné, Eta szerint a súly biztosította, hogy talpon maradtunk a sártengerben.

Elõször a kút környékét tisztítottuk meg, majd a forrás délre vezetõ kifolyását, a víz útját vágtuk ki sarlóval, kapával és metszõollóval. Míg a lányok a környéket tisztították, addíg a férfiak a kutat javították, s a kõmûves munkát magas fokon mûvelték. Nagy nehezen sikerült tüzet rakni a nedves fákból, és megsüthettük a szalonnát is, ami mellé szekszárdi vörös, bálicsi fehér és alaszkai ital is elõkerült, a jó munka jutalmául.

Tervbe vettük, hogy tavasszal folytatjuk a munkát: részben karbantartjuk a már rendbe tett részt, másrészt az kúthoz vezetõ északi utat "szabadítjuk ki fogságából". Fényképet is készítettünk a munka megkezdése elõtt, és "mûvünk" elkészülte után is. Minden elismerés annak a nyolc fõnek, akik ilyen sáros, csúszós úton, ködös idõben cipelték a kúthoz az anyagot, dagasztva a sarat.

Többször felvetettem már, hogy jó lenne, ha egy-egy forrást, kutat egy-egy szakosztály gondozásba venne. Szebbek, tisztábbak és rendezettebbek lennének forrásaink. Ha gondozzuk azokat, talán az erdészet is látni fogja azt, és "megajándékoz" egy-egy erdei asztallal, paddal. Baumann Józseftõl kaptunk is ígéretet, hogy ezt a kérdést felveti az illetékes erdészetnél.

Végül, de nem utolsósorban minden turistatársam, aki védnökség alá vette a Darázs-kutat, megérdemli, hogy név szerint is megemlítsem õket: Baumann József, Baumann Józsefné, Baranyai Rudolf, dr. Kói Csilla, Tóth Zoltánné, dr. Török Éva, Szomor Árpádné, valamint jómagam.

dr. Koncz Eszter

 


SZJA 1%: a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség közhasznú szervezetté válásával lehetõség nyílik már 1999-ben a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására a szövetség javára. Kérjük természetbarát társainkat, idõben gondoljanak erre és minél nagyobb körben szorgalmazzák az SZJA felajánlást.


HÍREK

Felhívás a túravezetõkhöz: kérjük a túravezetõket, hogy 1999-re is egy-egy nyílt túrát tervezzenek, és annak útvonalát és idõpontját november 10-ig adják le Lakatosné Novotny Saroltának. Lehetõleg új, kevésbé ismert vagy járt útvonalak is szerepeljenek a nyílt túrák között.

RENDEZVÉNYEK

 • november 7: Pécs Városismereti Verseny. Rendezõ: Pécs Városi Természetbarát Szövetség. Rajt: Szabadság úti tornacsarnok, Pécs, Szabadság u. 25, (a Középiskolai Központi Menza bejáratánál), pécsi csapatoknak 8.00-9.00, vidéki csapatoknak 8.00-10.00 óráig. Nevezési díj: 300 Ft/csapat (a csapat tagjainak érvényes MTSZ igazolványával 200 Ft/csapat). Kategóriák: általános iskola alsó tagozat, általános iskola felsõ tagozat, középiskolás, felnõtt-családi.
 • november 7: "Esti Mecsek", "Mecsek éjszakai" teljesítménytúrák (17, ill. 39 km). Rendezõ: Fekete Bárány TE. Rajt: Pécs, Égervölgy, Teca mama kisvendéglõje, 18.00-19.00 (Esti Mecsek), ill. 18.00-20.00 (Mecsek éjszakai). Nevezési díjak: 120, ill. 200 Ft/fõ. Információ: Szabó László Attila, 7624 Pécs, Pacsirta u. 8, tel.: 72/322-210 (az esti órákban).
 • november 14: Kulcsosházkezelõk tanácskozása. Helyszín: nagymányoki kulcsosház. R.: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség; Tolna Megyei Természetbarát Szövetség; Mányoki László.

NYÍLT TÚRÁK

 • november 7, szombat: Boda - Meleg-mál - Sás-völgy - Petõcz - Kõvágószõlõs (16 km). Találkozás a pécsi távolsági autóbusz pályaudvaron a 4-es kocsiállásnál 8.15 órakor. Túravezetõ: Jankovics Béla.
 • november 14, szombat: "Skóciai Szent Margit" emléktúra. Útvonal: Pécsvárad - Réka kunyhó - Somos-hegy - Réka-vár - Mecseknádasd (16 km). Találkozás a pécsi vasútállomás csarnokában 6.45 órakor. Túravezetõ: dr. Novotny Iván.
 • november 21, szombat: Állatkert - Lapis - Stiglicfogdosó - Rábay-fa - Ezeréves (12 km). Találkozás a pécsi vasútállomás elõtt a helyi autóbusz végállomáson, a 34-es busz megállójában 9.20 órakor. Túravezetõ: Baranyai Rudolf.
 • november 28, szombat: "Rockenbauer Pál" emléktúra. Útvonal: Pécsvárad - Rockenbauer Pál sírja - Legénysír - Pécsvárad (13 km). Találkozás a pécsváradi vasútállomáson 8.30 órakor. Túravezetõ: Király László.
 • december 5, szombat: Lámpásvölgy - Rábay-fa - Kis-rét - Misina - Sós-hegy - Szentkút (11 km). Találkozás a pécsi vasútállomás elõtt a helyi autóbusz végállomáson, a 38-as busz megállójában 8.00 órakor. Túravezetõ: Márton Zoltán.
 • december 12, szombat: Éger-völgy - Vöröshegy - Róka út - Büdöskút - Lapis - Deindol (12 km). Találkozás az uránvárosi buszvégállomáson a 22-es busz megállójában, 8.30 órakor. Túravezetõ: Lakatosné Novotny Sarolta.

A Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái, komlói kiindulással:

 • november 8: Zobákakna - Pintó-tetõ - Mézes-rét - Kõ-kút - Szöge-hegy - Szilvás (6 km). Indulás 8.40-kor az OTP-tõl (1.sz. busz). Túravezetõ: Rácz János.
 • november 15: Béta-akna - volt Hársas kulcsosház - Petõfi akna - Kövestetõ - Zobákpuszta (7 km). Indulás 8.30 órakor a bétai buszjárattal. Túravezetõ: Miklovics György.
 • november 22: Körtvélyes - Vadásztanya - Cserma - Varga-hegy - Kökönyös (7 km). Indulás 8.30 órakor a körtvélyesi buszjárattal. Túravezetõ: Rácz János.
 • november 29: Szilvás, SPAR - Cseresznyeág - Szöge-hegy - Hamvas-völgy (kék háromszög) - Gadány-Szilvás (9 km). Indulás 8.40-kor. Túravezetõ: Nagy János.
 • december 5-6: MIKULÁS TÚRA. Útvonal: Magyaregregy - Vörösfenyõ kulcsosház (szállás) - Egregyi csárda (8 km). Indulás 5-én 7.35-kor a mekényesi autóbuszjárattal. Túravezetõ: Nagy Jánosné.

Mecsek Híradó. A Baranya Megyei és a Pécs Városi Természetbarát Szövetség információs kiadványa. Szerkeszti a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége. A közlésre szánt anyagokat minden hónap 20-ig kérjük a szövetséghez eljuttatni. (7621 Pécs, János u. 22. Tel: (72) 310-226; fax: (72) 312-019. Ügyeleti idõ: kedd 16-19 óra)